Treballem per transferir a la nostra cadena de proveïdors les exigències socials i ambientals pròpies, traslladant-les a les nostres licitacions. És primordial per a nosaltres que aspectes com ara la igualtat, la conciliació, la salut i la seguretat, l'ocupació, l'atenció a la discapacitat, el canvi climàtic, l'eficiència energètica i l'economia circular, entre d'altres, estiguin integrats en la gestió empresarial, convertint-se en un element impulsor de la responsabilitat social corporativa en els nostres proveïdors.

En línia amb les directrius establertes per la nova normativa de contractació pública, impulsem la incorporació de criteris socials i mediambientals en les nostres licitacions.

Aquest plantejament implica incrementar els requeriments que fins ara es demanen als contractistes del Grup Renfe. L'objectiu és que les noves clàusules s'incorporin gradualment de manera transversal, sempre que es refereixin a l'objecte de la contractació, ja que, d'acord amb la legislació, les clàusules socials i mediambientals han d'estar vinculades a l'objecte del contracte i ser proporcionades.

També es tenen en compte altres criteris, pel que fa a l'objecte de cada contracte, com ara facilitar l'accés a la contractació pública de les petites i mitjanes empreses, així com empreses d'economia social.

Fòrum de contractació socialment responsable - ConR

Des del 2019 som membre del Fòrum de contractació socialment responsable. Aquest fòrum té com a objectiu promoure clàusules socials en la contractació pública i privada per incrementar les oportunitats laborals de les persones amb discapacitat i l'accessibilitat universal.

El Fòrum ConR té com a objectiu utilitzar la capacitat d'inversió i la despesa pública com a instrument de política social per a la discapacitat, de manera que cada euro invertit en la contractació pública tingui el seu revers social.