Flexibilitat

Oferim la màxima flexibilitat en la venda i el lloguer del nostre material, a través d'arrendaments o per períodes llargs de temps, per adaptar-nos a les necessitats dels nostres clients per tal que puguin treure el màxim profit dels avantatges del lloguer.

Personalització

Ens adaptem a les peticions dels nostres clients oferint-los les solucions personalitzades que millor s'adaptin a les seves necessitats.

Àmplia flota

Disposem d'una àmplia flota que cobreix la major part de les necessitats del mercat del transport per ferrocarril.
Lliurament immediat i vehicle de substitució

Com que la nostra flota és de propietat, podem posar a disposició dels nostres clients, de manera immediata, el material que necessiten segons les seves necessitats.

L'envergadura de la nostra flota ens permet oferir, durant el lloguer, vehicles de substitució per tal d'optimitzar la disponibilitat del material.

Servei integral amb manteniment

Lloguem el nostre material incloent-hi tots els serveis de manteniment necessaris perquè els nostres clients rebin un servei complet que els permeti centrar-se en la seva activitat.

La nostra experiència en el servei de manteniment pesat i lleuger, així com el gran estoc de peces de parc i recanvis, garanteixen l'alta disponibilitat dels nostres vehicles.

Xarxa de tallers i assistència tècnica 24 h

Disposem d'una extensa xarxa de més de 50 tallers i punts d'assistència distribuïts per tota la nostra geografia peninsular que ens permet oferir una resposta ràpida i evitar desplaçaments innecessaris per realitzar el manteniment.

Els nostres equips d'assistència tècnic estan disponibles les 24 hores del dia per atendre tot tipus d'incidències que puguin sorgir durant l'operació.

Assessorament

L'àmplia experiència del nostre personal i el suport del grup d'empreses del qual formem part ens permet oferir un assessorament professional d'alta qualitat, així com ajudar els nostres clients a trobar la millor solució en cada cas.

Adaptació de flota

Disposem del suport d'enginyeria necessari per emprendre projectes de transformació de vehicles, per tal que el client tingui un material que s'adapti a les seves necessitats.

Garantia de marca

La solidesa, l'experiència i el prestigi professional del grup empresarial del qual formem part, garanteixen la solvència i la qualitat dels nostres serveis