Venda

Renfe Alquiler ven material rodant. Si vols adquirir equip ferroviari, explica'ns les teves necessitats i pregunta'ns sobre el material que tenim a la venda en tot moment.

 

Arrendament de locomotores

Lloguem les nostres locomotores amb el manteniment integral inclòs. El manteniment integral inclou les intervencions preventives i correctives, la neteja, però també altres serveis addicionals (maniobres a les instal·lacions de manteniment, assistència tècnica les 24 hores del dia, 7 dies a la setmana).

Disponibilitat i fiabilitat

Assumim importants compromisos pel que fa a la disponibilitat i la fiabilitat del nostre material, que depenen del tipus de vehicle arrendat.

Base de manteniment

Oferim als nostres clients la possibilitat d'escollir la base de manteniment del Grup Renfe que s'adapti millor a les seves necessitats dins de les vàlides per a aquest tipus de material.

Garanties

Sol·licitem als nostres clients que contractin una assegurança de responsabilitat civil, una assegurança de danys i un aval l'import dels qual depèn de la durada del contracte i del nombre de vehicles llogats.

Ús i operació

Renfe Alquiler lloga el material en perfecte estat de manteniment, però el seu ús i funcionament correspon als nostres clients.

Condicions econòmiques:

La mensualitat inclou els elements següents:

  • Quota fixa per vehicle que depèn del tipus de locomotora arrendada, del seu nombre i de la durada del lloguer. El seu pagament s'ha de realitzar durant els primers dies del mes de facturació.
  • Quota variable en funció dels quilòmetres recorreguts per cada vehicle arrendat. El preu per quilòmetre dependrà del tipus de locomotora. Es paga a mes vençut.

Termini

Per tal d'adaptar-nos a la demanda dels nostres clients, els nostres contractes d'arrendament es basen en la flexibilitat en matèria de durada, amb la condició de respectar una durada mínima d'un mes.
Informació continua

El nostre flux de comunicació constant amb els nostres clients és la garantia de la millora contínua dels nostres serveis i de l'intercanvi necessari d'informació sobre les incidències, les avaries, els accidents, el nombre de quilòmetres recorreguts i altres circumstàncies que afecten els vehicles.