• Enginyeria de producte: Suport tècnic a la compra de la flota i seguiment i disseny de la fabricació de trens.
  • Enginyeria de manteniment: Definició i modificació dels plans de manteniment, garantint unes condicions òptimes de seguretat i fiabilitat, amb el mínim temps d'estada.
  • Enginyeria de processos: Definició del model de gestió de producció homogènia i centralitzada per a la millora de la productivitat.
  • Enginyeria I+D+I: Desenvolupament d'experts en components.
  • Enginyeria de la qualitat: Auditories de manteniment.
  • Enginyeria de la qualificació: Certificacions de proveïdors i serveis externs.
  • Sistemes d'informació: Definició funcional per a la compra de sistemes de suport.
  • Enginyeria de planta: Disseny de la distribució de la planta de tallers.