El ferrocarril és el mitjà de transport més sostenible per unitat transportada i el menys contaminant en matèria d'emissions. En concret, el transport en tren de mercaderies genera 9 vegades menys emissions de CO2 que el transport per carretera, i 160 vegades menys que l'avió. La transferència modal del transport de mercaderies als nostres trens és, per tant, un factor clau en qualsevol estratègia de transport sostenible.

L'any 2018, l'estalvi generat gràcies a l'activitat de Renfe Mercancías va assolir els 258 milions d'euros en costos externs, és a dir, la monetització de les conseqüències que el transport de mercaderies genera: emissió de gasos contaminants a l'atmosfera, consum energètic, sinistralitat, contaminació acústica i menor congestió del trànsit. De la mateixa manera, generem un estalvi energètic de 1.631 GWh i un estalvi d'emissions de CO2 de 405.000 tones. 

Objectiu 30 % per al 2030

Si tenim en compte que tant a Espanya com a la resta d'Europa el sector del transport és una de les principals causes d'emissions, triar el tren com a soci logístic és una de les accions determinats en la lluita contra el canvi climàtic. A Renfe Mercancías ens unim a la lluita contra el canvi climàtic i formen part de la coalició Rail Freight Forward. Aquesta organització europea va néixer a la COP24 celebrada a Katowice (Polònia) amb l'objectiu d'augmentar la quota del tren en el transport de mercaderies fins al 30 % en la pròxima dècada. 

 

En l'actualitat, la quota del tren en el transport de mercaderies és del 18 % a Europa, mentre que a Espanya a penes supera el 4 %. El percentatge mundial amb només un 7 % del mercat consumeix i emet menys del 2 % del total de l'energia dels gasos d'efecte hivernacle del transport. L'augment de la quota no hauria de suposar un augment d'aquests gasos ja que el ferrocarril actualment està electrificat en més d'un 70 %, per la qual cosa pot implementar energies renovables sense canviar la tecnologia. A Renfe Mercancías ja comptem amb un 65 % del nostre parc de locomotores electrificat.