La nostra missió és prestar serveis de transport de mercaderies, sota el principi de seguretat, amb una clara orientació al client, amb criteris de qualitat, eficiència, rendibilitat i innovació, perseguint l'increment de la quota de mercat del ferrocarril, sobre la base del compromís amb la societat i el desenvolupament dels nostres empleats. 

La nostra visió és ser l'operador de referència del transport de mercaderies per ferrocarril en termes de qualitat, eficiència, seguretat, sostenibilitat i orientació al client.

A Renfe Mercancías prenem la nostra política de gestió integrada com a marc de referència per desplegar la consecució dels nostres objectius estratègics. Aquests objectius són bàsicament quatre:  

 • Excel·lència operativa.
 • Viabilitat econòmica i orientació a resultats.
 • Adaptació al nou marc normatiu.
 • Sostenibilitat.


La nostra política de gestió integrada se centra en els següents punts: 

 • Oferir un servei de qualitat segur i respectuós amb el medi ambient d'acord amb els requisits del client i altres requisits que l'organització subscrigui.
 • Incidir especialment en la prevenció de la contaminació.
 • Complir els requisits legals i reglamentaris aplicables.
 • Potenciar la sensibilització de tots els grups d'interès.
 • Fomentar la participació i implicació dels recursos humans en la prevenció i la millora a través de la formació, els projectes i propostes dels equips i grups de participació, i les iniciatives individuals.
 • Transmetre una filosofia de millora contínua a tota l'organització.
 • Contribuir al desenvolupament sostenible.


Amb aquesta finalitat, la Direcció general adopta un sistema de gestió integrada basat en les normes internacionals ISO 9001 i ISO 14001.