Altes capacitats per satisfer els requeriments de transport en aquest tipus de mercaderies.


Transports especials

Transports nacionals i internacionals de tot tipus de material ferroviari, maquinàries o equips i càrregues indivisibles de característiques especials o amb dimensions i pesos excepcionals.

Productes que transportem:

 • Equips energètics: Turbines, transformadors, generadors, aerogeneradors.
 • Material ferroviari: Locomotores, vagons, maquinària de via, subestacions.
 • Material divers d'unes dimensions o característiques excepcionals.

Per a la correcta realització d'aquests transports realitzem els següents passos:

 • Gestió de l'estudi tècnic sobre la viabilitat del transport i la planificació de l'itinerari que s'ha de seguir.
 • Anàlisi, gestió i optimització dels recursos necessaris per al desenvolupament del transport.
 • Tramitació i obtenció de les autoritzacions necessàries per al transport.
 • Execució del transport amb els nostres compromisos de qualitat, fiabilitat, puntualitat i respecte pel medi ambient.

En els principals ports, transport de la càrrega al costat de la nau gràcies als accessos ferroviaris disponibles.

 


 

Prefabricats de formigó

 • Bigues
 • Travesses
 • Dovelles
 

A més, posem a la teva disposició eines de servei telemàtic per al seguiment de la teva mercaderia al llarg de tota la seva trajectòria:

 • Seguiment de vagó complet. - Eina d'informació sobre la situació de la mercaderia
 • Copérnico. - Els nostres trens disposen de GPS i et mostrem la seva ubicació en temps real.

Coneix la flota de vagons que tenim disponible per poder transportar aquest tipus de producte.