Modernització.

A Espanya, gairebé 40 milions de viatgers a l'any utilitzen serveis d'alta velocitat. La modernització del nostre ferrocarril a gran part del territori peninsular per als serveis de Larga i Media Distancia ha suposat la creació d'una xarxa d'alta velocitat que s'ha desenvolupat en connexió amb la xarxa convencional. Amb el temps, el nombre acumulat de viatgers que han utilitzat la xarxa d'alta velocitat a Espanya s'eleva a més de 400 milions de viatgers.

Una transformació de país.

El tren és, 28 anys després del primer servei d'alta velocitat, la modalitat principal de transport col·lectiu escollit a Espanya per als trajectes peninsulars de llarga distància.

Impacte multisectorial.

Les implicacions que genera aquest fet estan connectades amb el sector industrial i ferroviari espanyol, referent mundial, juntament amb el sector turístic, on Espanya és un referent internacional, i amb una economia baixa en carboni, així com la seguretat, la fiabilitat i la puntualitat d'uns serveis que aporten un valor afegit als usuaris.

L'efecte xarxa.

Els efectes progressius de l'ampliació de la xarxa d'alta velocitat fan que, juntament amb els milions de viatgers anuals del servei AVE, el 65 % dels viatgers de llarga distància en serveis que circulen per la xarxa convencional utilitzin parcialment la xarxa d'alta velocitat, dissenyada per connectar punts finals als corredors encara no completats.

El valor del temps.

La velocitat comercial mitjana dels serveis per la xarxa d'alta velocitat espanyola és de 222 km/h, superior a la registrada en països pioners com el Japó o França. Es tracta d'un dels factors tecnològics clau d'aquesta transformació.

Energia, carboni, efectes externs.

El ferrocarril és un dels elements centrals d'una economia de baixa intensitat de carboni i de la reducció dels efectes externs causades pel transport, ja que redueix els costos i les emissions.

Avantguarda tecnològica.

Aquest desenvolupament tecnològic ha situat el sector ferroviari espanyol i el sector industrial vinculat a l'avantguarda del mercat mundial d'alta velocitat. Renfe i Adif són líders en matèria d'interoperabilitat i sistemes de senyalització i circulació. Espanya és el país amb el grau més elevat d'implantació del sistema de gestió de trànsit ERTMS, l'estàndard més avançat definit per la Unió Europea per al bloc comunitari, tant a la via com a bord dels trens.

Referència mundial.

El desenvolupament de l'alta velocitat ens ha permès exportar aquest coneixement i tecnologia a països com l'Aràbia Saudita o els Estats Units per tal de dissenyar, construir i operar els serveis d'alta velocitat.

Qualitat.

El creixement de la demanda en els serveis d'alta velocitat és el resultat dels factors que el distingeixen (velocitat mitjana, seguretat, comoditat, fiabilitat i puntualitat) i d'un esforç de servei. L'ampliació de la xarxa i l'augment progressiu dels serveis d'alta velocitat de Renfe s'han desenvolupat mantenint uns nivells de qualitat percebuda notables i superiors a la mitjana dins del sector dels transports.

Els nostres serveis.

Renfe treballa per continuar afegint valor als seus serveis d'alta velocitat abans, durant i després del viatge. Constatem que els ciutadans i els clients són cada vegada més autònoms, exigents i estan connectats a comunitats virtuals que exigeixen l'adaptació a un entorn marcat per la gestió de dades, la personalització i un servei directe i transparent. El desenvolupament digital dels serveis que oferim constitueix una línia estratègica irrenunciable per a Renfe. La plataforma de connexió Wi-Fi i de continguts PlayRenfe és un bon exemple d'innovació, de personalització i de digitalització típica de la nostra època, en la qual la gamma d'oportunitats ofertes al client perquè aprofiti millor el seu temps s'ha multiplicat.