El 14 de desembre de 2016, el Parlament Europeu va aprovar el Quart Paquet Ferroviari, el marc d'una reforma ferroviària per millorar l'eficiència i la competitivitat del ferrocarril a tota la Unió Europea, alhora que elimina els obstacles institucionals, jurídics i tècnics actuals, creant una xarxa ferroviària Europea totalment integrada i liberalitzada.

La liberalització prevista en el quart paquet ferroviari ja s'ha transposat a la legislació espanyola. En concret, el Reial Decret llei 23/2018, del sector ferroviari, que va marcar el mes de desembre de 2020 com a data d'inici de l'entrada de noves empreses ferroviàries en el transport de viatgers per ferrocarril en els serveis de llarga distància i d'alta velocitat.

A partir d'aquesta data, qualsevol empresa que tingui la llicència d'empresa ferroviària i el certificat de seguretat que atorga l'Agència Estatal de Seguretat Ferroviària, i que hagi sol·licitat l'ús de la infraestructura ferroviària, podrà prestar serveis de competència amb Renfe.

Per organitzar aquest nou entorn, l'Administrador d'Infraestructures (Adif) va seleccionar tres corredors ferroviaris (Madrid-Barcelona-frontera francesa, Madrid-Llevant i Madrid-Toledo-Sevilla-Màlaga) i per a cadascun d'ells tres nivells diferents de capacitat operativa, categoritzats com a paquets (A, B i C).

El 27 de novembre de 2019, Adif va realitzar la preadjudicació dels diferents paquets de la següent manera:

  • Paquet A: Renfe Viajeros opera amb 96 trens AVE i ocuparà un 86 % de mitjana de la capacitat oferta per aquest paquet en el conjunt dels tres corredors, entre el final de 2020 i el final de 2030. Per tant, incrementa la seva oferta actual en un 20 %.
  • Paquet B: ILSA: Air Nostrum (55 %) i Trenitalia (45 %) operaran amb 23 trens Frecciarossa 1000 i ocuparan el 70 % de mitjana de la capacitat oferta per a aquest paquet en el conjunt dels tres corredors, i tenen prevista la seva entrada el gener de 2022, després de l'homologació del material a Espanya.
  • Paquet C: RIELSFERA: SNCF (100 %) operarà amb 10 trens Alstom Dúplex (dues plantes) ja homologats a Espanya i ocuparà un 100 % de la capacitat oferta per a aquest paquet en el conjunt dels tres corredors, i té prevista la seva entrada el desembre de 2020.

Aquesta obertura del trànsit a Espanya comportarà un increment del 65 % en la capacitat que ofereix: hi haurà un increment del 50 % a Madrid-Barcelona, del 40 % a Madrid-Llevant, i del 60 % a Madrid-Sud.

Pel que fa als serveis subjectes a l'obligació de servei públic (Cercanías/Rodalies, Media Distancia Convencional, Alta Velocidad Media Distancia (AVANT) i Ample Mètric), la normativa europea permet als estats membres optar perquè els serveis OSP no siguin licitats obligatòriament fins al 2023, període que es pot ampliar si hi ha un contracte vigent en aquesta data.

El mercat de transport ferroviari de mercaderies va començar la seva liberalització a Espanya l'any 2005, tot i que no es va produir l'entrada efectiva d'altres empreses ferroviàries privades fins al 2007. El sector opera en règim de lliure competència.