Som el primer consumidor d'energia elèctrica renovable d'Espanya

El 2019 vam comprar 2,5 Twh d'energia elèctrica verda (amb certificats de Garantia d'origen), per a l'energia de tracció de tots els nostres vehicles elèctrics, la qual cosa suposa un 80 % dels nostres trànsits. Això ha convertit Renfe en el primer consumidor final d'energia renovable a Espanya (amb més del 2,6 % del total de l'energia elèctrica renovable consumida al nostre país) i permetrà la reducció de més de 7 milions de tones de CO2 fins al 2030 en el conjunt de la xarxa ferroviària sobre la qual operem.

Busquem energies alternatives

Alguns dels nostres trens consumeixen combustible dièsel (al voltant del 20 % del nostre trànsit). Per trobar una alternativa, estem treballant en la seva substitució progressiva per energies més netes (gas natural liquat), o lliures de contaminació local i efecte hivernacle (pila d'hidrogen).

A més dels nostres trens, promovem la compra d'energia "verda" i la producció d'energies renovables a les nostres instal·lacions.

Programa de promoció d'energies renovables

La generació d'energia elèctrica en base a renovables oscil·la, en funció de l'any, entre el 35 i el 45 %. Això vol dir que disposar d'una part d'aquesta quota per a l'ús ferroviari situaria el ferrocarril en un 73,6 % de la descarbonificació total.

 

Trens amb gas natural liquat (GNL)

 

 • Portem anys treballant en projectes per convertir el gas natural liquat en un combustible de tracció alternatiu per als nostres trens. 
 • Com a resultat, el mes de gener de 2018 vam posar en marxa la primera experiència a nivell mundial d'un tren de viatgers impulsat amb GNL, amb la transformació d'un tren sèrie 2600 d'ample mètric que ja està circulant (en fase de proves/prototipus) a la línia Caudal-Aller/Figaredo.
 • A partir de les proves dutes a terme fins ara, es dedueix que, mantenint velocitats similars a les dels vehicles dièsel, les emissions es redueixen un 45 % (kgCO2/km), amb un cost €/km un 25 % inferior. 
 • Segons aquesta experiència, estem analitzant la conveniència de posar en servei una línia de rodalies cent per cent amb gas natural liquat, que actualment és cent per cent dièsel. Això la convertiria en la primera línia a Europa que implementaria la transició energètica del dièsel a GNL.


 

Hidrogen

 

 • L'hidrogen (H2) té les característiques ideals per substituir els combustibles fòssils utilitzats actualment, pel seu elevat poder calorífic, la seva abundància a la terra i la contaminació nul·la a nivell local i susceptible de generar zero emissions, en algunes formes de generació, que suposa el seu ús.
 • Del 2009 al 2011, vam dur a terme un projecte pilot pioner en el món del vehicle ferroviari/tramviaire amb un sistema de tracció basat en piles de combustible d'hidrogen, bateries i supercondensadors. 
 • Al nou pla de compra de trens hem inclòs l'hidrogen com una de les opcions més versàtils per hibridar la tracció ferroviària.
 • Es tracta de cotxes tècnics inclosos dins de les diferents branques, que permeten complementar la tracció principal en el mode elèctric amb altres energies.

 

Treballem per l'eficiència energètica

La conducció eficient és una màxima en l'activitat diària dels nostres 5.200 maquinistes, amb un estalvi en el consum que arriba al 30 %.
La utilització del fre regeneratiu, tecnologia de generació d'energia pel motor en el procés de frenada, permet que alguns trens tornin a la xarxa entre un 6 i un 10% de l'energia en Alta Velocidad i fins a un 40% en Rodalies.

L'altra clau són els trens. La renovació de la flota s'ha fet maximitzant el rendiment amb el mínim consum energètic. Els trens incorporen sistemes de conducció eficients integrats en els modes de conducció automàtica.

 

Nous trens més eficients
 

Trens i economia circular

 

 • Els nostres vehicles ferroviaris es caracteritzen tradicionalment per tenir una llarga vida útil (fins a 40 anys) i per arribar al 98 % de materials reutilitzables utilitzats en la seva construcció.
 • El procés de fabricació dels vehicles ferroviaris pels nostres proveïdors, així com el seu manteniment, es du a terme de la manera més sostenible possible buscant la reducció de l'aportació d'energia i de materials en els processos de producció i durant tot el llarg cicle de vida dels propis vehicles.
 • Així s'aconsegueixen vehicles duradors i fàcilment reparables per tal d'incrementar la vida del tren en les millors condicions tècniques, de seguretat i confort.

 

Climatització, aïllament i il·luminació

 

 • Els trens que s'incorporaran a la nostra flota pròximament tindran sistemes de gestió intel·ligents dels cabals d'aire de renovació, consumint així la meitat de l'energia.
 • També preveuen l'ús de fluids refrigerants de nova concepció de menor GWP (potencial d'alerta global), aptes per a ús ferroviari, i respectuosos amb el medi ambient, amb antelació al compliment del Reglament (UE) Núm. 517/2014 del Parlament Europeu i del Consell de 16 d'abril 2014 sobre gasos fluorats d'efecte hivernacle.
 • Les finestres dels trens tenen tractaments específics i làmines de control solar que minimitzen l'impacte de les ones calòriques a l'interior del tren.
 • La coberta exterior dels trens és de color blanc i amb tractament anticalòric, de manera que la transmissió de calor es redueix cap a l'interior a valors mínims.
 • A més, els trens incorporaran il·luminació interior LED regulable i intel·ligent amb previsions d'estalvi energètic de més del 75 % en aquests sistemes.
   

Els avantatges en matèria de sostenibilitat ambiental del ferrocarril per actuar contra el canvi climàtic poden ser encara més grans i, per això, a Renfe ens hem unit a Adif i Adif Alta Velocidad per impulsar el pla director de lluita contra el canvi climàtic. Aquest pla s'estructura en 4 línies estratègiques: gestió de l'energia, eficiència energètica, descarbonització i cultura. El podem resumir en un gran compromís: reduir 9,9 milions de tones de Co2 per al 2030 i estalviar més de 250 milions d'euros en costos externs.