Treballs per als mitjans de comunicació

Per posar-te en contacte amb la nostra oficina de premsa, envia un missatge a prensa@renfe.es 

Si vols sol·licitar autorització per a la gravació d'imatges o presa de fotografies en instal·lacions de Renfe (estacions de Rodalies, tallers i trens) per a treballs de caràcter informatiu, pots enviar-nos un mail completant les següents dades:

 • Mitjà de comunicació.
 • Nom i DNI de les persones que realitzen el treball.  
 • Data i hora prevista per a la realització del treball.
 • Objecte o finalitat del treball.
 • Telèfon i persona de contacte.

L'autorització només serà vàlida per al període en què s'hagi de desenvolupar la tasca professional a les instal·lacions ferroviàries corresponents.

Sol·licitud d'autorització per a particulars, aficionats o empreses que volen realitzar treballs de domini audiovisual (rodatges cinematogràfics o televisius, anuncis publicitaris, etc.) que hagin d'enregistrar o fer fotografies a les instal·lacions o als trens de Renfe.

 • Tant per als professionals com per als particulars, és necessària una pòlissa de responsabilitat civil per a la filmació, així com el pagament dels costos que Renfe tingui establerts per a aquest tipus d'activitats, tant si es tracta d'enregistrar en un tren com a qualsevol instal·lació o estació de rodalies.
 • El desenvolupament de qualsevol classe d'activitat externa, incloent-hi l'enregistrament o la realització de reportatges fotogràfics, etc., implica necessàriament la col·laboració del personal de Renfe per tal de garantir el compliment de les normes internes establertes a aquest efecte, així com la participació de professionals de les diferents divisions implicades, i de personal de seguretat.
 • La sol·licitud s'ha de rebre amb una antelació mínima de 15 dies si es tracta d'un rodatge professional que requereix una relació contractual entre les dues parts, i de 10 dies com a mínim per a la resta de casos.
 • Renfe es reserva el dret d'autoritzar o denegar en tot moment aquests enregistraments després d'haver analitzat les propostes o els guions rebuts.
   

Fotografies de caràcter personal realitzades per aficionats del ferrocarril

Els particulars o aficionats que vulguin fer fotografies a les zones privades d'ús públic de les estacions i instal·lacions ferroviàries gestionades per Renfe, així com els trens, no necessitaran cap permís previ.

No obstant això, la realització de fotografies està subjecta a les limitacions i excepcions següents:

 • A les zones privades d'ús restringit de les estacions o d'instal·lacions en què l'accés es reserva a les persones en possessió del títol de transport corresponent (Sales Club o d'embarcament, andanes restringides, etc.)
 • A les zones on els serveis i el desenvolupament normal de l'activitat ferroviària (centres de treball, oficines de venda de bitllets, etc.) es podrien veure afectats, així com les que tinguin accés restringit en virtut de la llei del sector ferroviari, per estar vinculades a la seguretat en l'explotació ferroviària (tallers, llocs de comandament, dependències ferroviàries, etc.)
 • Està prohibit prendre imatges del personal de seguretat, del personal comercial, així com de qualsevol altra persona treballadora relacionada amb l'explotació ferroviària normal sense el seu consentiment previ per escrit.
 • Encara que les fotografies les realitzin aficionats, els reportatges la temàtica principal dels quals no estigui directament o indirectament relacionada amb el ferrocarril hauran d'obtenir una autorització específica.
 • Està estrictament prohibit l'ús d'imatges preses sense permís per fer-ne un ús posterior amb finalitats comercials o lucratives.
 • Cal recordar que qualsevol persona té dret a preservar la seva imatge i la seva vida privada i que sempre s'ha d'obtenir el seu consentiment previ.
 • Finalment, l'ús d'un trípode està permès amb la condició que es compleixin les limitacions ja expressades, especialment les relatives a la seguretat de les persones i a l'impacte del trànsit i desenvolupament normal de l'activitat ferroviària.