Equipatges especials

Són aquells que, per les seves dimensions o altres limitacions, no es poden considerar equipatge de mà i, per tant, tenen unes condicions de viatge determinades.

Tingues en compte que només pots pujar a bord un equipatge especial per persona, acompanyat d'una altra peça de mà amb unes mides màximes de 55x35x25 cm.

Què considerem equipatge especial?

 • Pals de golf
 • Equips d'esquí 
 • Equips de pesca esportiva
 • Tots els patinets i bicicletes plegats o desmuntats dins d'una funda les dimensions de la qual sumin més de 180 cm i fins a un màxim de 120x90x40 cm (llargada x alçada x amplada).

El transport de bicicletes i patinets sense plegar varia en funció del tipus de tren al qual viatgis. Consulta tota la informació referent a això.

Tant els pals de golf com els equips d'esquí i pesca esportiva han de viatjar dins les seves bosses corresponents, perfectament tancades.

 

 

A més, si has de viatjar amb armes de foc o altres objectes perillosos, tingues en compte que el seu transport està subjecte a condicions especials:

 • Armes de foc portades per particulars: només es permeten acompanyades de llicència i guia de pertinença
 • Armes de foc reglamentàries portades per personal habilitat: només es permeten si s'acredita mitjançant placa o carnet professional
 • Armes blanques, històriques i d'altres: només es permeten els sabres, matxets, armes històriques o d'altres que formin part de l'equip reglamentari del personal de les Forces i Cossos de Seguretat o de les Forces Armades
 • Armes esportives: només es permeten aquelles degudament embalades i sempre que s'acrediti documentalment que s'està federat en l'esport corresponent
 • Instruments de treball afilats, punyents o contundents: només es permeten degudament embalats i transportats per personal que acrediti documentalment la seva professió
 • Munició: no es podrà transportar munició (RD 230/1998 Art. 239-3), excepte:
  • Armes curtes, munició en el carregador, personal posseïdor de llicència tipus B
  • Armes de foc, munició en els carregadors, personal habilitat i acreditat