Informazio honi buruzko galderarik izanez gero, edo informazio gehiago nahi baduzu: Idatzi iezaguzu.

Básico txartela  

 

Ave, Intercity, Euromed eta Alvia zerbitzuetan eskuragarri.

Nazioarteko Averen baldintza espezifikoak ezagutzeko, joan Ave Frantzia atalera.

Derrigorrezkoa da erosterakoan eskatutako datu pertsonalak sartzea. Txartel guztiak nominatiboak dira, bidaiaren izen-abizenak agertzen dira, eta NANa edo nortasun-agiriaren zati bat. Renfe Viajeros-ek bezeroei identifikazioa eskatu ahal izango die argazkiekin identifikazio dokumentu baliodunen bidez (Nortasun Agiri Nazionala, Gidabaimena, Egoitza Txartela, Pasaportea, 14 urtetik beherakoentzat, Familia Liburua onartzen da).

 

Eserleku mota estandarra.

 

Aldaketak eta baliogabetzeak

Aldaketak

Ez da onartzen Básico txartelaren hasierako atributuetan.

Ez dago Básico txartelaren gehigarri honetan.

Titularra aldatzea

Ez dago erabilgarri

 

Baliogabetzeak

Txartel horiek ezin dira itzuli. Nolanahi ere, txartela teknikoki baliogabetu daiteke ohiko kanaletan, baina kontuan hartu behar da zenbatekoa ez dela itzuliko.

Ez da onartzen gehigarriak banaka baliogabetzea.

 

Eserlekuak hautatzeko grafikoa

Ez dago Básico txartelaren hasierako atributuetan. 

"Eserlekuak hautatzeko grafikoa" gehigarria eskuratu behar da. 

 

Ekipajea  

3 ekipaje-pakete eramateko eskubidea, 25 kg-ko pisua, 290 cm 85x55x35 cm. (altuera–zabalera–sakonera) 

 

Maskotak

Ez dago Básico txartelaren hasierako atributuetan.

"Maskota" gehigarria
eskuratu behar da.

 

"Bizikleta" gehigarria

Ave, Alvia, Euromed edo Intercityren edozein zerbitzutan bizikleta batekin edo mugikortasun pertsonaleko beste elementu batekin bidaiatzeko, ekipaje berezi gisa garraiatu beharko da, eta osagarri bat eskuratu behar da. Osagarri hori bidaiariaren txartela erostean edo erosi ondoren eskuratu ahal izango da, eta tren bakoitzeko bizikleta kopuruaren mugak eragin dezake.

Eskuzko fardel gisa eramandako bizikletentzat ez da beharrezkoa osagarria eskuratzea. Bizikletak eskuko fardel gisa edo ekipaje berezi gisa bidaiatu dezakeen zehazten duten neurriak, bai eta bizikleta garraiatzeko baldintza komertzialak ere, "Eskuko Ekipajea - Ekipaje berezia" atalean agertzen dira, orrialde honen barruan.

 

Jatetxea

Ez da sartzen. 

 

Trena galtzea

Ez du onartzen. 

 

Gogoratu...

Deskontuak lortu ahal izateko, bezeroak txartela aurkeztu beharko du indarrean diren egiaztagiriekin batera, eta bidaia amaitu arte gorde beharko ditu. Era berean, baita titularraren nortasuna egiaztatzen duen dokumentua ere. 

Elige Estándar txartela  

 

Ave, Intercity, Euromed eta Alvia zerbitzuetan eskuragarri.

Nazioarteko Averen baldintza espezifikoak ezagutzeko, joan Ave Frantzia atalera.

Derrigorrezkoa da erosterakoan eskatutako datu pertsonalak sartzea. Txartel guztiak nominatiboak dira, bidaiaren izen-abizenak agertzen dira, eta NANa edo nortasun-agiriaren zati bat. Renfe Viajeros-ek bezeroei identifikazioa eskatu ahal izango die argazkiekin identifikazio dokumentu baliodunen bidez (Nortasun Agiri Nazionala, Gidabaimena, Egoitza Txartela, Pasaportea, 14 urtetik beherakoentzat, Familia Liburua onartzen da).

 

Eserleku mota estandarra.

 

Aldaketak eta baliogabetzeak

Aldaketak

Txartelean egiteko aldaketak: Lehen aldaketa doakoa da. Gainerakoek 10€-ko gastuak ekarriko dituzte, eta txartel berriaren eta txartel zaharraren arteko aldea ere gehituko zaio, halakorik balego. Txartel berria merkeagoa bada, ez da aldea itzuliko.

Aldaketa-baldintzak hobetzeko, Aldaketa-Osagarri bat eskuratu behar da:

Aldaketa-osagarriak:

Txartelak erosteko unean eskuratu ahal izango dituzu osagarri horiek, eta ez erosi ondoren. 

Osagarri horietako bat erosteko, tren-txartela eta datan aldatzeko aukera izango du bezeroak, betiere osagarri motaren aldaketa-baldintzak jarraituz eta saltzeko bide bakoitzean ezarritako epearen barruan.

Aldaketatik sortutako txartel berriak, aurreko txartelaren aldaketa baldintzak hobetzeko osagarri berberak izango ditu. Jatorrizko txartelaren osagarriaren zenbatekoa ez da itzultzen, kontsumituta geratzen da, eta txartel berrian kosturik gabe heredatutako osagarria erantsiko da.

Aldaketa hobetzeko osagarrietan ezin da txartelaren titularra aldatu.

Trukatzeko eragiketan, bidaia berrirako behar dituzun osagarriak eskuratu ahal izango dituzu, "Baliogabetzea edo Aldaketa" osagarri berria barne.

Osagarrien ezaugarri bereziak honako hauek dira:

"Doako aldaketa mugagabeak" osagarria

 • Aldaketa kopurua mugagabea.
 • Ez du aldaketa-gasturik, txartel garestiago bat eskuratuz gero aldea baino ez da ordaindu beharko.
 • Txartel merkeago batengatik aldatzen baduzu, txartel berriaren balioa jatorrizkoaren berdina izango da, eta ez zaio bezeroari inolako zenbatekorik itzuliko.
 • Ezin da Oinarrizkora aldatu.

"AVE Zubi Aldaketak" osagarria

 • Bidaiaren egun berean gertatzen direnean, tren berriaren irteera baino 30 minutu lehenago arte.
 • Ez du aldaketa-gasturik eta prezioa berdina izango da (ez gehiago ez gutxiago).
 • Txartel berriaren balioa txartel zaharraren berdina izango da.
 • Ezin da Oinarrizkora aldatu.
 • Elige txartel bat beste Elige txartel batengatik aldatu daiteke.
 • Elige Confort txartela Elige eta Elige Confort txartel batengatik aldatu daiteke.
 • Erosketa bidaiaren egunean bertan egiten denean ez dea osagarririk eskainiko.

"Pack Superflex" (doako aldaketak + azken orduko aldaketak) osagarria

 • Aldaketa kopurua mugagabea.
 • Aldaketa-gasturik gabe.
 • Egun berean eta aldaketaren unetik gutxienez 30 minutura irtengo den trenerako txartela aldatzean, prezio desberdintasunik gabe (ez gehiago ez gutxiago). Kasu honetan, txartel berriaren balioa aurrekoaren berdina izango da.
 • Bidaia eguna ez den egun batean egindako aldaketan edo irteteko 30 minutu baino gutxiago falta direnean, prezio garestiagoko txartelaren aldea ordaindu beharko da. Kasu horretan, txartel merkeago batengatik aldatuz gero, txartel berriaren balioa zaharraren berdina izango da, eta ez zaio bezeroari ezer itzuliko.
 • Ezin da Oinarrizkora aldatu.
 • Erosketa bidaiaren egunean bertan egiten denean ez da osagarririk eskainiko.

 

Izendun txartelaren titulartasuna aldatzea

Bidaiariaren datu pertsonalak (NAN, izena, abizena, etab.) behin bakarrik aldatu daitezke, eta aukeratutako prezio-aukeraren arabera ordainduko da, titulartasun espezifikoa aldatzeko eragiketa-fluxuaren bidez. Titularra aldatzeak ez du onartzen tarifa, trena edo ordua aldatzea.

Trena eta data aldatzea ahalbidetzen duen aldaketa-fluxuak ez du onartzen txartelen titulartasuna aldatzea.

 

Baliogabetzeak

Baliogabetzea. Txartelaren balioaren gaineko % 30.

Baliogabetzeko baldintzak hobetzeko, Baliogabetze Osagarri bat erosi behar da .

Baliogabetze Osagarriak:

Txartelak erosteko unean eskuratu ahal izango dituzu osagarri horiek, eta ez erosi ondoren. 

Osagarri hori erostean, osagarriak ezarritako baldintzak jarraituz baliogabetu ahal izango du txartela bezeroak, saltzeko bideetan zeregin hori burutzeko ezartzen diren epeen barruan.

Txartela baliogabetu ondoren, garraioaren zenbatekoa itzuliko dizu dagokion baliogabetze-gastuen ehunekoa izan ezik.

Txartel bat baliogabetzean harekin lotutako osagarri guztiak bertan behera utziko dira, baita txartela erosi ondoren erositakoak ere.

Baliogabetze baldintzak hobetzeko osagarriengatik ez da ezer itzuliko, gainerako osagarriengatik ordea 100 % itzuliko da.

Ez da onartzen gehigarriak banaka baliogabetzea.

Osagarrien ezaugarri bereziak honako hauek dira:

"Diru-itzultze osoa" osagarria

 • Bidaiariak trena irten baino gutxienez 7 egun natural lehenago ezeztatzen badu, zenbatekoaren % 100 berreskuratuko da, baliogabetze-baldintzak hobetzeko osagarriaren prezioa izan ezik.
 • Bidaiaren aurreko 7 egunetan ezeztatzen bada txartela, gehienez ere saltzeko bide bakoitzak ezarritako epera arte, zenbatekoaren% 95 itzuliko da, "Diru-itzultze osoa" osagarriaren prezioa kendu ondoren.

"Pack Superflex" osagarria

 • Bidaiariak trena irten baino gutxienez 7 egun natural lehenago ezeztatzen badu, zenbatekoaren % 100 berreskuratuko du, baliogabetze-baldintzak hobetzeko osagarriaren prezioa kendu ondoren.
 • Bidaiaren aurreko 7 egunetan ezeztatzen bada txartela, gehienez ere saltzeko bide bakoitzak ezarritako epera arte, zenbatekoaren% 95 itzuliko da, "Pack Superflex" osagarriaren prezioa kendu ondoren.

 

Eserlekuak hautatzeko grafikoa

Ez dago Elige txartelaren hasierako atributuetan. 

"Eserlekuak hautatzeko grafikoa" gehigarria eskuratu behar da. 

 

Equipajea  

3 ekipaje-pakete eramateko eskubidea, 25 kg-ko pisua, 290 cm 85x55x35 cm. (altuera–zabalera–sakonera) 

 

Maskotak

"Maskota" gehigarria eskuratu behar da.

 

"Bizikleta" gehigarria

Ave, Alvia, Euromed edo Intercityren edozein zerbitzutan bizikleta batekin edo mugikortasun pertsonaleko beste elementu batekin bidaiatzeko, ekipaje berezi gisa garraiatu beharko da, eta osagarri bat eskuratu behar da. Osagarri hori bidaiariaren txartela erostean edo erosi ondoren eskuratu ahal izango da, eta tren bakoitzeko bizikleta kopuruaren mugak eragin dezake.

Eskuzko fardel gisa eramandako bizikletentzat ez da beharrezkoa osagarria eskuratzea. Bizikletak eskuko fardel gisa edo ekipaje berezi gisa bidaiatu dezakeen zehazten duten neurriak, bai eta bizikleta garraiatzeko baldintza komertzialak ere, "Eskuko Ekipajea - Ekipaje berezia" atalean agertzen dira, orrialde honen barruan.

 

"Jatetxea" gehigarria

Hala zehaztutako AVE, Alvia, Euromed eta Intercity tren guztietan dago eskuragarri gehigarri hori. Coche en Silencio bagoietan ere eskainiko da.

Gehigarria hainbat modutan eskura daiteke: www.renfe.com helbidean, bidaia-agentzia fisikoetan, leihatiletan, telefono bidezko salmentan eta, laster, Renfe app-ean; trena jatorrizko geltokitik irten baino 12 ordu lehenagora arte, txartela erosteko unean edo ondoren. Gehigarriaren eskuragarritasun-data baino bidaia-data handiagoa duten txartelak erosteko eskaeretan, azalpen-mezu bat erakutsiko da, momentuz menurik ez dela eskaintzen, baina bidaia-data gerturatu ahala etorkizunean eskain daitezkeela eta orduan gehi daitekeela.

Txartel bakoitzeko gehigarri bakarra onartzen da.

Baliogabetzeko eta aldatzeko baldintzak Elige eta Elige Confort aukerari dagozkionak dira, edo eskuratutako gehigarrienak.

Jatetxe-gehigarria ezin da modu isolatuan baliogabetu. Jatetxe-gehigarria txartelarekin batera baliogabe daiteke, baina ezin da aldatu. Txartela baliogabetzen bada, jatetxe-gehigarriaren zenbateko osoa itzuliko da, baldin eta trena irten baino 12 ordu lehenago baliogabetzen bada. Txartela aldatzeko prozesuan, gehigarria berriro eskatu behar da, trena jatorrizko geltokitik irten baino 12 ordu lehenagoko epea errespetatuz.

Ezin da fidelizazio programako Renfecitos-ekin (Renfe Puntuak) ordaindu. Joan-etorriko erosketetan, ordainketa transakzioa bakarra da, ibilbideetakoren batek ez badu Renfecitos (Renfe Puntuak) onartzen, orduan ezingo da Renfecitos (Renfe Puntuak) erabili ordaintzeko.

Txartelean gehigarria agertuko da eta faktura sinplifikatuaren orrian menuaren izena erakutsiko da.

Menu-aukerak:

Gosaria, aperitiboa/askaria eta bazkaria/afaria egiteko aukerak eskaintzen dira, eta aukera guztiak aukera daitezke, bidaiaren ordua edozein dela ere. Jatetxe-eskaintza hori modu grafikoan eta xehean agertuko da Renferen webgunean.

Menua box moduko pack oso batek osatzen du, eta edaria eta postrea ere sartzen dira. Box menuen izenak hauek dira: Gozoa, PikNik, Beroa, Arina, Iberiarra, Nordikoa.

Box-a eserlekura eramaten da. Eskifaiak zein edari nahi duen galdetuko dio bezeroari, eta box-a eta edaria batera ekarriko dizkio.

 

Trena galtzea

Txartel berriaren % 30 ordaintzea

 

Gogoratu...

Deskontuak lortu ahal izateko, bezeroak txartela aurkeztu beharko du indarrean diren egiaztagiriekin batera, eta bidaia amaitu arte gorde beharko ditu. Era berean, baita titularraren nortasuna egiaztatzen duen dokumentua ere. 

Elige Confort txartela  

 

Ave, Intercity, Euromed eta Alvia zerbitzuetan eskuragarri.

Nazioarteko Averen baldintza espezifikoak ezagutzeko, joan Ave Frantzia atalera.

Derrigorrezkoa da erosterakoan eskatutako datu pertsonalak sartzea. Txartel guztiak nominatiboak dira, bidaiaren izen-abizenak agertzen dira, eta NANa edo nortasun-agiriaren zati bat. Renfe Viajeros-ek bezeroei identifikazioa eskatu ahal izango die argazkiekin identifikazio dokumentu baliodunen bidez (Nortasun Agiri Nazionala, Gidabaimena, Egoitza Txartela, Pasaportea, 14 urtetik beherakoentzat, Familia Liburua onartzen da).

 

Confort eserleku mota.

 

Aldaketak eta baliogabetzeak

Aldaketak

Txartelean egiteko aldaketak: Lehen aldaketa doakoa da. Gainerakoek 10€-ko gastuak ekarriko dituzte, eta txartel berriaren eta txartel zaharraren arteko aldea ere gehituko zaio, halakorik balego. Txartel berria merkeagoa bada, ez da aldea itzuliko.

Aldaketa-baldintzak hobetzeko, Aldaketa-Osagarri bat eskuratu behar da:

Aldaketa-osagarriak:

Txartelak erosteko unean eskuratu ahal izango dituzu osagarri horiek, eta ez erosi ondoren. 

Osagarri horietako bat erosteko, tren-txartela eta datan aldatzeko aukera izango du bezeroak, betiere osagarri motaren aldaketa-baldintzak jarraituz eta saltzeko bide bakoitzean ezarritako epearen barruan.

Aldaketatik sortutako txartel berriak, aurreko txartelaren aldaketa baldintzak hobetzeko osagarri berberak izango ditu. Jatorrizko txartelaren osagarriaren zenbatekoa ez da itzultzen, kontsumituta geratzen da, eta txartel berrian kosturik gabe heredatutako osagarria erantsiko da.

Aldaketa hobetzeko osagarrietan ezin da txartelaren titularra aldatu.

Trukatzeko eragiketan, bidaia berrirako behar dituzun osagarriak eskuratu ahal izango dituzu, "Baliogabetzea edo Aldaketa" osagarri berria barne.

Osagarrien ezaugarri bereziak honako hauek dira:

"Doako aldaketa mugagabeak" osagarria

 • Aldaketa kopurua mugagabea.
 • Ez du aldaketa-gasturik, txartel garestiago bat eskuratuz gero aldea baino ez da ordaindu beharko.
 • Txartel merkeago batengatik aldatzen baduzu, txartel berriaren balioa jatorrizkoaren berdina izango da, eta ez zaio bezeroari inolako zenbatekorik itzuliko.
 • Ezin da Oinarrizkora aldatu.

"AVE Zubi Aldaketak" osagarria

 • Bidaiaren egun berean gertatzen direnean, tren berriaren irteera baino 30 minutu lehenago arte.
 • Ez du aldaketa-gasturik eta prezioa berdina izango da (ez gehiago ez gutxiago).
 • Txartel berriaren balioa txartel zaharraren berdina izango da.
 • Ezin da Oinarrizkora aldatu.
 • Elige txartel bat beste Elige txartel batengatik aldatu daiteke.
 • Elige Confort txartela Elige eta Elige Confort txartel batengatik aldatu daiteke.
 • Erosketa bidaiaren egunean bertan egiten denean ez dea osagarririk eskainiko.

"Pack Superflex" (doako aldaketak + azken orduko aldaketak) osagarria

 • Aldaketa kopurua mugagabea.
 • Aldaketa-gasturik gabe.
 • Egun berean eta aldaketaren unetik gutxienez 30 minutura irtengo den trenerako txartela aldatzean, prezio desberdintasunik gabe (ez gehiago ez gutxiago). Kasu honetan, txartel berriaren balioa aurrekoaren berdina izango da.
 • Bidaia eguna ez den egun batean egindako aldaketan edo irteteko 30 minutu baino gutxiago falta direnean, prezio garestiagoko txartelaren aldea ordaindu beharko da. Kasu horretan, txartel merkeago batengatik aldatuz gero, txartel berriaren balioa zaharraren berdina izango da, eta ez zaio bezeroari ezer itzuliko.
 • Ezin da Oinarrizkora aldatu.
 • Erosketa bidaiaren egunean bertan egiten denean ez da osagarririk eskainiko.

 

Izendun txartelaren titulartasuna aldatzea

Bidaiariaren datu pertsonalak (NAN, izena, abizena, etab.) behin bakarrik aldatu daitezke, eta aukeratutako prezio-aukeraren arabera ordainduko da, titulartasun espezifikoa aldatzeko eragiketa-fluxuaren bidez. Titularra aldatzeak ez du onartzen tarifa, trena edo ordua aldatzea.

Trena eta data aldatzea ahalbidetzen duen aldaketa-fluxuak ez du onartzen txartelen titulartasuna aldatzea.

 

Baliogabetzeak

Baliogabetzea. Txartelaren balioaren gaineko % 30.

Baliogabetzeko baldintzak hobetzeko, Baliogabetze Osagarri bat erosi behar da .

Baliogabetze Osagarriak:

Txartelak erosteko unean eskuratu ahal izango dituzu osagarri horiek, eta ez erosi ondoren. 

Osagarri hori erostean, osagarriak ezarritako baldintzak jarraituz baliogabetu ahal izango du txartela bezeroak, saltzeko bideetan zeregin hori burutzeko ezartzen diren epeen barruan.

Txartela baliogabetu ondoren, garraioaren zenbatekoa itzuliko dizu dagokion baliogabetze-gastuen ehunekoa izan ezik.

Txartel bat baliogabetzean harekin lotutako osagarri guztiak bertan behera utziko dira, baita txartela erosi ondoren erositakoak ere.

Baliogabetze baldintzak hobetzeko osagarriengatik ez da ezer itzuliko, gainerako osagarriengatik ordea 100 % itzuliko da.

Ez da onartzen gehigarriak banaka baliogabetzea.

Osagarrien ezaugarri bereziak honako hauek dira:

"Diru-itzultze osoa" osagarria

 • Bidaiariak trena irten baino gutxienez 7 egun natural lehenago ezeztatzen badu, zenbatekoaren % 100 berreskuratuko da, baliogabetze-baldintzak hobetzeko osagarriaren prezioa izan ezik.
 • Bidaiaren aurreko 7 egunetan ezeztatzen bada txartela, gehienez ere saltzeko bide bakoitzak ezarritako epera arte, zenbatekoaren% 95 itzuliko da, "Diru-itzultze osoa" osagarriaren prezioa kendu ondoren.

"Pack Superflex" osagarria

 • Bidaiariak trena irten baino gutxienez 7 egun natural lehenago ezeztatzen badu, zenbatekoaren % 100 berreskuratuko du, baliogabetze-baldintzak hobetzeko osagarriaren prezioa kendu ondoren.
 • Bidaiaren aurreko 7 egunetan ezeztatzen bada txartela, gehienez ere saltzeko bide bakoitzak ezarritako epera arte, zenbatekoaren% 95 itzuliko da, "Pack Superflex" osagarriaren prezioa kendu ondoren.

 

Eserlekuak hautatzeko grafikoa

Ez dago Elige txartelaren hasierako atributuetan. 

"Eserlekuak hautatzeko grafikoa" gehigarria eskuratu behar da. 

 

Equipajea  

3 ekipaje-pakete eramateko eskubidea, 25 kg-ko pisua, 290 cm 85x55x35 cm. (altuera–zabalera–sakonera) 

 

Maskotak

"Maskota" gehigarria eskuratu behar da.

 

"Bizikleta" gehigarria

Ave, Alvia, Euromed edo Intercityren edozein zerbitzutan bizikleta batekin edo mugikortasun pertsonaleko beste elementu batekin bidaiatzeko, ekipaje berezi gisa garraiatu beharko da, eta osagarri bat eskuratu behar da. Osagarri hori bidaiariaren txartela erostean edo erosi ondoren eskuratu ahal izango da, eta tren bakoitzeko bizikleta kopuruaren mugak eragin dezake.

Eskuzko fardel gisa eramandako bizikletentzat ez da beharrezkoa osagarria eskuratzea. Bizikletak eskuko fardel gisa edo ekipaje berezi gisa bidaiatu dezakeen zehazten duten neurriak, bai eta bizikleta garraiatzeko baldintza komertzialak ere, "Eskuko Ekipajea - Ekipaje berezia" atalean agertzen dira, orrialde honen barruan.

 

"Jatetxea" gehigarria

Hala zehaztutako AVE, Alvia, Euromed eta Intercity tren guztietan dago eskuragarri gehigarri hori. Coche en Silencio bagoietan ere eskainiko da.

Gehigarria hainbat modutan eskura daiteke: www.renfe.com helbidean, bidaia-agentzia fisikoetan, leihatiletan, telefono bidezko salmentan eta, laster, Renfe app-ean; trena jatorrizko geltokitik irten baino 12 ordu lehenagora arte, txartela erosteko unean edo ondoren. Gehigarriaren eskuragarritasun-data baino bidaia-data handiagoa duten txartelak erosteko eskaeretan, azalpen-mezu bat erakutsiko da, momentuz menurik ez dela eskaintzen, baina bidaia-data gerturatu ahala etorkizunean eskain daitezkeela eta orduan gehi daitekeela.

Txartel bakoitzeko gehigarri bakarra onartzen da.

Baliogabetzeko eta aldatzeko baldintzak Elige eta Elige Confort aukerari dagozkionak dira, edo eskuratutako gehigarrienak.

Jatetxe-gehigarria ezin da modu isolatuan baliogabetu. Jatetxe-gehigarria txartelarekin batera baliogabe daiteke, baina ezin da aldatu. Txartela baliogabetzen bada, jatetxe-gehigarriaren zenbateko osoa itzuliko da, baldin eta trena irten baino 12 ordu lehenago baliogabetzen bada. Txartela aldatzeko prozesuan, gehigarria berriro eskatu behar da, trena jatorrizko geltokitik irten baino 12 ordu lehenagoko epea errespetatuz.

Ezin da fidelizazio programako Renfecitos-ekin (Renfe Puntuak) ordaindu. Joan-etorriko erosketetan, ordainketa transakzioa bakarra da, ibilbideetakoren batek ez badu Renfecitos (Renfe Puntuak) onartzen, orduan ezingo da Renfecitos (Renfe Puntuak) erabili ordaintzeko.

Txartelean gehigarria agertuko da eta faktura sinplifikatuaren orrian menuaren izena erakutsiko da.

Menu-aukerak:

Gosaria, aperitiboa/askaria eta bazkaria/afaria egiteko aukerak eskaintzen dira, eta aukera guztiak aukera daitezke, bidaiaren ordua edozein dela ere. Jatetxe-eskaintza hori modu grafikoan eta xehean agertuko da Renferen webgunean.

Menua box moduko pack oso batek osatzen du, eta edaria eta postrea ere sartzen dira. Box menuen izenak hauek dira: Gozoa, PikNik, Beroa, Arina, Iberiarra, Nordikoa.

Box-a eserlekura eramaten da. Eskifaiak zein edari nahi duen galdetuko dio bezeroari, eta box-a eta edaria batera ekarriko dizkio.

 

Trena galtzea

Txartel berriaren % 30 ordaintzea

 

Gogoratu...

Deskontuak lortu ahal izateko, bezeroak txartela aurkeztu beharko du indarrean diren egiaztagiriekin batera, eta bidaia amaitu arte gorde beharko ditu. Era berean, baita titularraren nortasuna egiaztatzen duen dokumentua ere. 

Prémium txartela  

 

Ave, Intercity, Euromed eta Alvia zerbitzuetan eskuragarri.

Nazioarteko Averen baldintza espezifikoak ezagutzeko, joan Ave Frantzia atalera.

Derrigorrezkoa da erosterakoan eskatutako datu pertsonalak sartzea. Txartel guztiak nominatiboak dira, bidaiaren izen-abizenak agertzen dira, eta NANa edo nortasun-agiriaren zati bat. Renfe Viajeros-ek bezeroei identifikazioa eskatu ahal izango die argazkiekin identifikazio dokumentu baliodunen bidez (Nortasun Agiri Nazionala, Gidabaimena, Egoitza Txartela, Pasaportea, 14 urtetik beherakoentzat, Familia Liburua onartzen da).

 

Confort eserleku mota.

 

Aldaketak eta baliogabetzeak

Aldaketak

Gasturik gabe. 

Trukatzeko eragiketan bidaia berrirako behar dituzun osagarriak eros ditzakezu.

 

Izendun txartelaren titulartasuna aldatzea

Gasturik gabe.

Bidaiariaren datu pertsonalak (NAN, izena, abizena, etab.) behin bakarrik aldatu daitezke, eta aukeratutako prezio-aukeraren arabera ordainduko da, titulartasun espezifikoa aldatzeko eragiketa-fluxuaren bidez. Titularra aldatzeak ez du onartzen tarifa, trena edo ordua aldatzea.

Trena eta data aldatzea ahalbidetzen duen aldaketa-fluxuak ez du onartzen txartelen titulartasuna aldatzea.

Baliogabetzeak

Baliogabetzea. Bidaia baino zazpi egun lehenagora arte,% 0; azken sei egunetan txartelaren balioaren % 5.

Gogoratu…

 • Baliogabetze-eragiketa burutzen denean, garraioaren zenbatekoa itzuliko da prezio aukerari dagokion baliogabetze-gastuen portzentajea kenduta.
 • Ez da onartzen gehigarriak banaka baliogabetzea.

 

Eserlekuak hautatzeko grafikoa

Kosturik gabe.

 

Ekipajea  

3 ekipaje-pakete eramateko eskubidea, 25 kg-ko pisua, 290 cm 85x55x35 cm. (altuera–zabalera–sakonera) 

 

Maskotak

Kosturik gabe.

 

"Bizikleta" gehigarria

Ave, Alvia, Euromed edo Intercityren edozein zerbitzutan bizikleta batekin edo mugikortasun pertsonaleko beste elementu batekin bidaiatzeko, ekipaje berezi gisa garraiatu beharko da, eta osagarri bat eskuratu behar da. Osagarri hori bidaiariaren txartela erostean edo erosi ondoren eskuratu ahal izango da, eta tren bakoitzeko bizikleta kopuruaren mugak eragin dezake.

Eskuzko fardel gisa eramandako bizikletentzat ez da beharrezkoa osagarria eskuratzea. Bizikletak eskuko fardel gisa edo ekipaje berezi gisa bidaiatu dezakeen zehazten duten neurriak, bai eta bizikleta garraiatzeko baldintza komertzialak ere, "Eskuko Ekipajea - Ekipaje berezia" atalean agertzen dira, orrialde honen barruan.

 

Jatetxea

Ave, Alvia, Euromed eta Intercity trenetako txartelaren prezioan sartuta dago janaria eserlekura eramatea.

Ibilbidearen eta ordutegi-tartearen arabera eskaintzen da: gosaria, aperitiboa, bazkaria, askaria eta afaria. Ibilbide laburretan, denbora-mugak zerbitzu osoa ematea eragozten duenean, kortesia-prestazio bat eskaintzen da, edari eta mokadu bat.

Jatetxe-zerbitzu estandarraren alternatiba gisa, dieta guztietara egokitutako menu bereziak eskaintzen dira: Haurrentzat, Begetariano zorrotza, Arrautza eta esnekirik gabeko begetarianoa, Glutenik gabekoa, Laktosarik gabekoa, Kosher, Halal, Gatz gutxikoa, Haragirik gabekoa eta Azukrerik gabekoa.

 

Trena galtzea

Txartel berria eskuratzeak ez du inolako kosturik.

 

Gogoratu...

Deskontuak lortu ahal izateko, bezeroak txartela aurkeztu beharko du indarrean diren egiaztagiriekin batera, eta bidaia amaitu arte gorde beharko ditu. Era berean, baita titularraren nortasuna egiaztatzen duen dokumentua ere. 

Joan-etorriko txartela  

 

Avant edo Media Distancia Convencional trenetan aplikagarri.

Joan-etorriko bidaia egiten duten pertsonei zuzenduta dago eskaintza hau, jatorriko eta helmugako geltoki berak mantenduz gehienez urtebete naturaleko epean, txartela erositako eguna barne.

Deskontua % 20koa izango da bidaia bakoitzari aplikatzen zaion Orokorra/Oinarrizkoa tarifaren prezioaren gainean.

Deskontu horri ezingo zaio besterik aplikatu, Familia ugaria izateagatikoa eta baldintzetan berariaz aplika daitekeela diotenak izan ezik.

Joaneko txartela erosten den une beran formalizatu beharko da itzulerako bidaia, geroago aldatu ahal badaiteke ere.

Saltzeko bideak

Geltokietako leihatiletan, www.renfe.com helbidean, bidaia-agentzia fisikoetan eta birtualetan, telefono bidez Renfe Contigo 91 232 03 20, Renfe app-ean eta geltokietan aurki daitezkeen hainbat produktu saltzeko autosalmentako makinetan eskuratu ahal izango da.

Aldaketak

Txartelak aldatu ahal izango dira, indarrean dauden bitartean, baldin eta eskaintza eta jatorri eta helmuga berak mantentzen badira. Eragiketa horrek ez du kosturik.

Balio handiagoko txartel batera aldatzen denean, aldea ordaindu beharko du bezeroak.

Txartelaren zenbatekoa itzuli beharreko zenbatekoa baino txikiagoa denean, berriz, % 15eko deskontua egingo da.

Orokorrean, txartelak gehienez ere 3 aldiz aldatu ahalko dira eta beti jatorri eta xede berdinerako.

Baliogabetzeak

Ibilbide bakoitza banaka baliogabetu ahal izango da, baliogabetutako txartelaren prezioaren % 40ko kostuarekin.

Bi ibilbideak aldi berean baliogabetzen badira, baliogabetutako txartelen % 15eko kostua izango du.

Gogoratu...

Deskontuak lortu ahal izateko, bezeroak txartela aurkeztu beharko du indarrean diren egiaztagiriekin batera, eta bidaia amaitu arte gorde beharko ditu. Era berean, baita titularraren nortasuna egiaztatzen duen dokumentua ere.

Aldirietarako konbinatua  

 

Aldirietako txartel konbinatuarekin, Ave edo Larga Distancia txartelak erostean, hasierako txartelarekin barra-kodearen edo bost digituko pasahitzaren bidez lotutako aldiriko txartela bat (Renfe Aldiriak eta Feve Aldiriak edo Rodalies de Catalunya zerbitzuetan) eskura dezakezu, hala jatorrian nola helmugan.

Bezeroak Renfe-ren eta Feve-ren aldirietako edozein nukleotako edo Rodalíes de Catalunya-ko edozein geltokitan hasi edo amaitu ahal izango du bidaia:

 • Renfe Cercanías: Asturias, Bilbo, Cadiz, Madril, Malaga, Murtzia/Alacant, Donostia, Santander, Sevilla, Valentzia eta Zaragoza.
 • Feve Cercanías: Asturias, Cartagena, Bilbo eta Santander.
 • Rodalíes de Catalunya: Bartzelona, Girona eta Tarragona.

Ave edo Larga Distancia trena jatorrian irten baino lau ordu lehenago eta helmugara iritsi eta ondorengo lau ordutan erosi eta erabili ahal izango da txartela, baldin eta nukleo bakoitzeko aldiriko zerbitzuen irekiera- eta itxiera-ordutegiak hori egiten uzten badute, koroa-mugarik gabe.

Lotutako txartelak doan lortzea

Autosalmentako makinetan eta aldirietako/Rodalies txarteldegietan lotutako txartela lortzeko, bakarra-kodea irakurri beharko da edo Ave edo Larga Distancia txartelean ageri den 5 digituko pasahitza idatzi beharko da.

Txartela ezin bada lortu bitarteko horietako bat erabiliz, bidaiaria trenera igo eta horretaz arduratzen den treneko langileak edo trenaren irteerako geltokian balidatuko da txartela.

Aldiriko txartel konbinatu honek ez du ematen, inolaz ere, Ave edo Larga Distancia txartelean kalte-ordainik jasotzeko eskubiderik, aldirietarako zerbitzuan jazotako gorabeherengatik.

Aldaketak

Ave edo Larga Distancia txartela erosteko baliatu den eskaintza komertzialean ezarritako baldintzak aplikatuko dira, zera aintzat hartuta:

 • Ave edo Larga Distancia txarteleko ibilbide, egun eta bidaiari kopuru berarentzat eskatzen bada aldaketa, nahiz eta dagoeneko aldiriko zerbitzurako txartelen bat eskuratu, beste erreserba-zenbaki bat sortuko da jaulki ez diren ibilbideetarako.
 • Ave edo Larga Distancia txarteleko egun, ibilbide edo bidaiari kopuru desberdinarentzat eskatzen bada aldaketa, eta dagoeneko aldiriko zerbitzurako txartelen bat eskuratu bada, dagokion aldaketa-gastuetan jaulkitako aldiriko txartelen prezioa gehituko da eta beste kode bat sortuko da txartel berriaren ezaugarrien arabera.

Baliogabetzeak

Ave edo Larga Distancia txartela erosteko baliatu den eskaintza komertzialean ezarritako baldintzak aplikatuko dira, zera aintzat hartuta:

 • Ave edo Larga Distancia txartelak baliogabetzen direnean, eta dagoeneko aldiriko zerbitzurako txartelen bat jaulki bada, dagokion baliogabetze-gastuetan lortutako aldiriko txartelaren edo txartelen prezioa gehituko da.

Gogoratu...

Deskontuak lortu ahal izateko, bezeroak txartela aurkeztu beharko du indarrean diren egiaztagiriekin batera, eta bidaia amaitu arte gorde beharko ditu. Era berean, baita titularraren nortasuna egiaztatzen duen dokumentua ere.


Orain, baita Alacanteko TRAMen ere

Ave edo Larga Distancia txartela erostean doan eskuratuko duzu Alacanteko TRAM sareko txartela.

Aldiriko txartel konbinatua lortzen den modu berean eskuratuko duzu: autosalmentako makinetan txartelean ageri den 5 digituko kodearekin.

Txartel konbinatu hori TRAM linea hauetan erabil liteke:

 • L1 – Luceros-Benidorm
 • L2 – Luceros-San Vicent del Raspeig
 • L3 – Luceros-El Campello
 • L4 – Luceros-Pl. La Coruña

Txartela lortu eta erabil daiteke

 • Alacanterako Ave edo Larga Distancia trena irten baino lau ordu lehenago
 • Trena Alacantera iritsi eta ondorengo lau orduetan

Gogoratu...

Valentziako Generalitateko Ferrocarrils enpresak une bakoitzean ezarritako baldintzak aplikatuko zaizkio TRAM garraio-txartelari. TRAM garraio-txartelak ez du ematen, inolaz ere, Ave edo Larga Distancia txartelaren gaineko eskubiderik edo kalte-ordainik.

Trena + Autobusa Txartel Konbinatua  

 

Eskaintza honek Renfeko bezeroei garraio-irtenbide integrala eskaintzen die autobus-konpainiekin dituen itunen bidez, ibilbide berriak sortuz eta bezeroen azken helmugara iristea erraztuz.

Txartel Konbinatu honek bi enpresa ezberdinei dagozkien garraio-kontratuaren bi txartel bakarrean integratzen ditu, bi moduen arteko lotura bermatuz eta bertan bidai konbinatua egiteko beharrezkoak diren datu guztiak barne hartzen ditu, hala nola enpresetako bakoitzean egindako bidaiari dagozkionak, ordutegiak eta konexio-puntua.

Aplikazio eremua

Ave, Alvia, Euromed, Intercity, Avant, Media Distancia Convencional (zabalera iberiarra eta zabalera metrikoa) eta Cercanías (zabalera iberiarra eta zabalera metrikoa) zerbitzuak. Nolanahi ere, Renferen salmenta-sistema elektronikoan sartu beharko dira.

Txartelak egotea

Saltzen hasten diren unetik hasi eta bidaiaren lehen ibilbidea irten baino 10 ordu lehenagora arte erosi ahal izango dira txartel hauek.

Saltzeko bideak

Txartelak www.renfe.com helbideak, bidaia-agentzia fisikoetan, geltokietako leihatiletan eta telefono bidezko salmentan lor daitezke.

Zerbitzu honetarako ezin da sarrerarik erosi bidean. Halaber, ez dute onartzen eserlekuen telefono-erreserbarik edo Passbook-a sortzea.

Prezioak

Txartel konbinatuak hobaritutako prezioa dauka, eta bakoitza bere kasa erosita baino merkeagoa da.

Txartelaren prezioa trenari dagokion prezioa gehituz kalkulatzen da, prezio-aukeraren edo bezeroak aukeratutako tarifaren arabera, eta autobusaren prezioa.

 

Deskontuak

Txartel konbinatuaren prezioa familia ugarientzako deskontuekin bateragarria da, eta bezeroak erabil dezakeen edozein aukera komertzial aplika dakioke, tren-bidaiaren produktuaren arabera, Talde tarifa izan ezik.

Txartel konbinatuak ez dira abonamenduetarako eskaintzen.

osagarri

AVE, Alvia, Euromed eta Intercity trenetarako, eskaintzen diren osagarri bakarrak dira "Baliogabetzearen hobekuntza eta ELIGE mailara aldatzea" eta "Baliogabetzearen hobekuntza eta PREMIUM mailara aldatzea".

Txartel nominatiboa

Txartelak nominatiboak dira trenaren bidaia AVE, Alvia, Euromed edo Intercity zerbitzu batean egiten denean.

Kudeaketa-gastuak

Kudeaketa-gastuak, Saltzeko bidearen arabera, AVE, Alvia, Euromed edo Intercity tren-zerbitzuari dagokion prezioari aplikatzen zaizkio.

Aldirietarako konbinatua

Txartel konbinatuak CombinadoCercanías du tren-bidaia AVE, Alvia, Euromed edo Intercity zerbitzu batean egiten denean, "CombinadoCercanías" tarifan ezarritako baldintzen arabera.

Konpainiako animaliak

Txartel konbinatuan ezin da garraiatu maskotarik.

Ekipajea  

Bidaiariek eskuko 3 pakete eraman ahal izango dituzte, beren erantzukizun eta ardurapean eta horretarako prestatutako lekuetan. Hiru paketeek ezingo dute 25 kg baino gehiago pisatu, ezta 290 cm baino gehiago okupatu ere (luzera-altuera-zabalera). Era berean, hiru paketeetatik handienak ezingo ditu neurri hauek gainditu: 85 x 55 x 35 cm

Bizikletak

Txartel konbinatuak ez du onartzen bizikletak edo mugikortasun pertsonaleko bestelako elementuak ekipaje gisa garraiatzea.

 

Aldaketak eta baliogabetzeak

Aldaketak edo baliogabetzeak egiteko baldintzek txartel osoari eragiten diete, eta Renfe-ren ibilbiderako tarifari, prezio-aukerari edo erositako osagarriari berariaz xedatutakoak aplikatuko dira. Bidaiaren lehen ibilbidea irten baino 10 ordu lehenagora arte egin ahal izango dira aldaketak eta baliogabetzeak.

Aldaketa-gastuak eta baliogabetze-gastuak txartel bakarraren zenbatekoari aplikatuko zaizkio "Aldaketak eta baliogabetzeak" atalean ezarritako baldintzetan.

Titularra aldatzea

Txartel nominatiboetan titularra alda daiteke AVE, Alvia, Euromed edo Intercity trenaren prezio-aukera bakoitzerako ezarritako baldintzetan.

Trena galtzea

Txartel konbinatuak ez du "Trena galtzea" atalean ezarritako abantailarik beste Txartel konbinatu bat eskuratzeko.

Bidaia luzatzea eta bidean bidaiatzek modua hobetzea

Ez da onartzen ibilbidea luzatzea ezta eserleku mota edo prezio-aukera hobetzea ere.

Lotura-bermea

Txartel konbinatuak zerbitzu bakoitzari dagokion geltokiko konexio ofiziala bermatzen du.

Lotura ofiziala galduz gero, beste bitarteko batzuk erabiliz bermatuko da bezeroa helmugara iristea, eta ez du kostu osagarririk izango.

Salmenta-ostea

Txartel konbinatua lortu den kanala edozein dela ere, enpresa bakoitza izango da ibilbide bakoitzean gertatzen diren gorabeheren erantzule bezeroaren aurrean, hori guztia berme komun eta partekatuen kaltetan joan gabe.

Txartel konbinatuak, Renferen ibilbideari dagokionez, tren horietarako banan-banan definitzen den konpromiso bera izango du.

Konpentsazio sistema automatikoa ez dago gaituta Txartel konbinaturako.

Laguntza-zerbitzua

Txartela erosi ondoren, laguntza eskatzeko 912 320 320 telefonora deitu beharko da, eta Renfek eskaintzen duen ibilbiderako soilik.

H eserlekua ez da aldi baterako merkaturatzen txartel hauetarako.

Laguntza-zerbitzua ematea jatorriko geltokiak eta trenbide-ibilbidearen helmugako geltokiak zerbitzu hori ematen dutenean baino ez da emango.

Zerbitzu hau ematen duten geltokietan ezarritako elkarguneetan hasi eta amaituko da beti laguntza ematea.

Fidelizazio-programa

Baliteke Txartel konbinatuak fideliazio-programari etekina ateratzea, betiere trenbide-zerbitzuaren produktua bada.

Halaber, Renfecitos (Renfe Puntuak) erabili daiteke ordaintzeko, tren-zerbitzuko produktuak hala onartzen badu.

Aldaketak  

 

Leku salmenta zentralizatuaren bidez igorritako txartelak (erreserba edo erreserbarik gabe) aldatu ahal izango dira. Dena den, garraio-txartelean baldintza horiek mugatzen dituzten prezioaren edo Tarifa bereziaren baldintza bereziak egon daitezke.

Zentralizatu gabeko saltzeko bide batek igorritako Cercanías, Rodalies eta Media Distancia Convencionaleko (zabalera iberikoa) txartelak ezin dira aldatu.

Erosketa batean eskuratutako txartel batean, gehienez ere aldaketa-kopuru jakin bat egin daiteke bidaiatzeko aukeratutako zerbitzuaren arabera.

Eragiketa horiek baldintza hauek bete behar dituzte: ezin da aldatu jatorrizko txartelaren jatorria eta helmuga, aldatu beharreko txartela baliozkotasun-epearen barruan egon behar du, eskatutako txartel berriaren data aldez aurretiko salmenta-epearen barruan egon behar du, aplikatutako tarifak onartu egin behar du, Saltzeko bide bakoitzak dituen epeak bete behar dira eta erabili nahi den tren berriak eserleku libreak eduki behar ditu eskatutako datan.

Besterik xedatu ezean, aldaketa-prozesu baten dirua itzultzea edo ordaintzea erabil zen ordainketa-bide beraren bidez egingo da.

Gastudun aldaketetan, Renfek ez duenez gordetzen jatorrizko txartelaren ordainketa egin zen txartelaren daturik, jatorrizko txartelaren zenbatekoa itzultzen da, aldaketa-gastuak kenduta, halakorik balego, tren-txartelak erosteko erabilitako txartelera. Jarraian, txartel berriaren guztizko zenbatekoagatik zordunketa berri bat egiten da, eta zenbateko hori edozein txartelarekin ordain daiteke (aurrekoa edo beste bat), bezeroak nahi duen moduan.

 

Avant eta Media Distancia Convencional (zabalera iberiarra)

Gehienez ere hiru aldaketa-eragiketa egin daitezke.

Egun bereko aldaketa: Aldaketa-gasturik gabe.

Beste egun baterako aldaketa: Aldatzeko txartelaren zenbatekoaren % 10, eta gutxienez 1 euro txartel bakoitzeko Media Distancia Convencional (zabalera iberiarra) zerbitzuen kasuan.

Txartela aldatzean txartel berria garestiagoa bada, bien arteko aldea ordaindu beharko da, bai eta, aldaketa egun bererako egiten ez bada, ezarrita dagoen ordainketa ere.

Aldaketa gutxiago balio duen txartelera egiten denean, aldaketa-gastuak kendu ostean (halakorik balego), zenbatekoari % 15 deskontatuko zaio, oro har, baliogabetze-gastu gisa.

Merkataritza-tarifa batzuk aldaketa-baldintza murriztaileagoak, edo baztertzaileagoak, izan ditzakete, eta aldaketa-gastuen ehuneko handiagoarekin, dagokion Tarifa Bereziaren bidez jakinaraziko direnak.

Txartel pertsonalizatuaren titulartasuna aldatzea

Txartel pertsonalizatuak, edozein tarifakoak direla ere, behin bakarrik alda daitezke bidaiariaren datuak, doan, betiere titulartasun-aldaketa egiten den lehen aldaketa-eragiketa bada eta beste aldaketarik egin ez bada. Titulartasun-aldaketa horrek gehienez onartzen diren hiru aldaketa-eragiketetako bat amortizatuko du.

 

Ave, Alvia, Euromed eta Intercity.

Nazioarteko Averen baldintza espezifikoak ezagutzeko, joan Ave Frantzia atalera.

AVE, Alvia, Euromed eta Intercity-ko bidaietarako txartelek ezingo dira aldatu, erostean bezeroak aukeratutako prezio motak aukera hori eskaintzen badu salbu, edo aldaketa baldintzak hobetzeko osagarri bat erosi denean, berariaz aipatzen den tarifetan izan ezik.

Ezin da Oinarrizko prezio aukerarengatik aldatu.

AVE eta Larga Distancia trenetako txarteletarako, txartel berria jaulkitzeak ez du kudeaketa-komisiorik sortzen, dagozkion aldaketa-gastuak bakarrik ordaindu behar dituzu.

Txartel merkeago batengatik aldatzen baduzu, txartel berriaren balioa jatorrizkoaren berdina izango da, eta ez zaio bezeroari inolako zenbatekorik itzuliko.

Txartel garestiago batengatik aldatu nahi baduzu, txartel berriaren zenbatekoa da kontuan hartuko dena.

AVE, Alvia, Euromed eta Intercity txartelak Avant eta Media Distancia Convencionaleko txartelengatik aldatu nahi badituzu, txartel berriak tren berriaren balio izango du eta bi txartelen arteko aldea ordainduko zaio edo ordaindu beharko du bezeroak. AVLO treneko txartelengatik aldatzean, txartel berriak jatorrizko txartelaren balioa mantenduko du.

Aldaketa-baldintzak hobetzeko osagarriak

Txartelak erosteko unean eskuratu ahal izango dituzu osagarri horiek, eta ez erosi ondoren. 

Osagarri horietako bat erosteko, tren-txartela eta datan aldatzeko aukera izango du bezeroak, betiere osagarri motaren aldaketa-baldintzak jarraituz eta saltzeko bide bakoitzean ezarritako epearen barruan. 

Aldaketatik sortutako txartel berriak, aurreko txartelaren aldaketa baldintzak hobetzeko osagarri berberak izango ditu. Jatorrizko txartelaren osagarriaren zenbatekoa ez da itzultzen, kontsumituta geratzen da, eta txartel berrian kosturik gabe heredatutako osagarria erantsiko da.

Aldaketa hobetzeko osagarrietan ezin da txartelaren titularra aldatu.

Osagarrien ezaugarri bereziak honako hauek dira:

"Doako aldaketa mugagabeak" osagarria

 • Aldaketa kopurua mugagabea.
 • Ez du aldaketa-gasturik, txartel garestiago bat eskuratuz gero aldea baino ez da ordaindu beharko.
 • Txartel merkeago batengatik aldatzen baduzu, txartel berriaren balioa jatorrizkoaren berdina izango da, eta ez zaio bezeroari inolako zenbatekorik itzuliko.
 • Ezin da Oinarrizkora aldatu.

"AVE Zubi Aldaketak" osagarria

 • Bidaiaren egun berean gertatzen direnean, tren berriaren irteera baino 30 minutu lehenago arte.
 • Ez du aldaketa-gasturik eta prezioa berdina izango da (ez gehiago ez gutxiago).
 • Txartel berriaren balioa txartel zaharraren berdina izango da.
 • Ezin da Oinarrizkora aldatu.
 • Elige txartel bat beste Elige txartel batengatik aldatu daiteke.
 • Elige Confort txartela Elige eta Elige Confort txartel batengatik aldatu daiteke.
 • Erosketa bidaiaren egunean bertan egiten denean ez dea osagarririk eskainiko.

"Pack Superflex" (doako aldaketak + azken orduko aldaketak) osagarria

 • Aldaketa kopurua mugagabea.
 • Aldaketa-gasturik gabe.
 • Egun berean eta aldaketaren unetik gutxienez 30 minutura irtengo den trenerako txartela aldatzean, prezio desberdintasunik gabe (ez gehiago ez gutxiago). Kasu honetan, txartel berriaren balioa aurrekoaren berdina izango da.
 • Bidaia eguna ez den egun batean egindako aldaketan edo irteteko 30 minutu baino gutxiago falta direnean, prezio garestiagoko txartelaren aldea ordaindu beharko da. Kasu horretan, txartel merkeago batengatik aldatuz gero, txartel berriaren balioa zaharraren berdina izango da, eta ez zaio bezeroari ezer itzuliko.
 • Ezin da Oinarrizkora aldatu.

Izendun txartelaren titulartasuna aldatzea

Bidaiariaren datu pertsonalak (NAN, izena, abizena, etab.) behin bakarrik aldatu daitezke, eta aukeratutako prezio-aukeraren arabera ordainduko da, titulartasun espezifikoa aldatzeko eragiketa-fluxuaren bidez. Titularra aldatzeak ez du onartzen tarifa, trena edo ordua aldatzea.

Trena eta data aldatzea ahalbidetzen duen aldaketa-fluxuak ez du onartzen txartelen titulartasuna aldatzea.

Baliogabetzeak  

 

Oro har, txartel oro baliogabetu ahal izango da bere balio-epearen barruan, Saltzeko bide bakoitzerako ezarritako xedapen eta epeen arabera (informazio hori arau honen eranskinean daude jasota), Garraio-txartela zuzentzen duten prezio-aukeraren edo Tarifa bereziaren baldintzengatik mugarik egon ezean.

Saltzailearen akatsek eragindako doako baliogabetzeetan, edo saltzeko bide batzuetan zehaztutako kortesia-aldian, txartelaren zenbatekoaren % 100 (GUZTIZKOA) itzuliko da, egon litezkeen kudeaketa-gastuak barne. Renfe.com helbidean egindako erosketen kortesia-aldiaerosketa egin ondorengo 2 orduak dira.

Eserlekuak zentralizatu gabe sistema batek jaulkitako Media Distancia (zabalera iberiarra), Cercanías eta Rodalies zerbitzuetako txartelak akatsen bat gertatuz gero soilik baliogabetu ahal izango dira, erosi eta bi orduko epean.

Oro har, bidaia anitzeko txartel bat (Bonuak, etab.) bere erabilera-aldia hasi baino lehen soilik baliogabe daiteke, eta behin ere erabili ez bada. Formalizazioen baliogabetzeak doakoak dira, tasa edo klase altuago batekin formalizatzeagatik ordainketa suposatzen dutenak izan ezik, ordaindutako zenbatekoaren % 15eko kuota izango baitute. Txartel bakoitzaren baldintza partikularrak dagokion Tarifa berezian jakinaraziko dira.

Kontrako xederik ez bada, ezeztatutako txartelaren zenbatekoaren itzulera hura ordaintzeko erabilitako moduaren bidez egingo da.

 

Avant, Media Distancia Convencional (zabalera iberiarra), Cercanías eta Rodalies

Baldintza orokor gisa, txartelak baliogabetzea onartzen da, baliogabetutako txartelaren prezioaren % 15eko kenkariarekin. Txartela izan ditzakeen kudeaketa-gastuak ez dira inola ere itzuliko. Merkataritza-tarifa batzuek baliogabetze-baldintza murriztaileagoak izan ditzakete, eta baliogabetze-gastuen ehuneko handiagoa ere izan dezakete.

 

Ave, Alvia, Euromed e Intercity

Nazioarteko Averen baldintza espezifikoak ezagutzeko, joan Ave Frantzia atalera.

AVE, Alvia, Euromed eta Intercity-ko bidaietarako txartelak ezingo dira baliogabetu, erostean bezeroak aukeratutako prezio motak aukera hori eskaintzen badu salbu, edo baliogabetze baldintzak hobetzeko osagarri bat erosi denean, berariaz aipatzen den tarifetan izan ezik.

Baliogabetzeko eragiketa burutzean, prezio-aukerari edo eskuratutako osagarriari dagozkion baliogabetze-gastuen ehunekoa izan ezik, garraioaren gainerako zenbateko guztia itzuliko du salmenta-sistemak.

Baliogabetze-baldintzak hobetzeko osagarriak

Txartelak erosteko unean eskuratu ahal izango dituzu osagarri horiek, eta ez erosi ondoren. 

Osagarri hori erostean, osagarriak ezarritako baldintzak jarraituz baliogabetu ahal izango du txartela bezeroak, saltzeko bideetan zeregin hori burutzeko ezartzen diren epeen barruan.

Txartel bat baliogabetzean harekin lotutako osagarri guztiak bertan behera utziko dira, baita txartela erosi ondoren erositakoak ere.

Baliogabetze baldintzak hobetzeko osagarriengatik ez da ezer itzuliko, gainerako osagarriengatik ordea 100 % itzuliko da.

Ez da onartzen gehigarriak banaka baliogabetzea.

Osagarrien ezaugarri bereziak honako hauek dira:

"diru-itzulera Osoa" Osagarria eta "Pack Superflex" Osagarria

 • Bidaiariak trena irten baino gutxienez 7 egun natural lehenago ezeztatzen badu, zenbatekoaren % 100 berreskuratuko da, baliogabetze-baldintzak hobetzeko osagarriaren prezioa izan ezik.
 • Azken 7 egun naturaletan ezeztatzen bada, gehienez saltzeko bide bakoitzean ezarritako epera arte, zenbatekoaren % 95 itzuliko da, baliogabetze-baldintzak hobetzeko osagarriaren prezioa kendu ondoren.

BonoAve  

 

Abonamendu indibiduala, izenduna eta besterenezina, 10 bidaia egiteko balio duena bi helmuga zehatzen artean, joaneko edo joan-etorriko bidaia egiteko erabil daitekeena. BonoAve-k deskontua eskaintzen du erreferentziako prezioan (% 100), eta beti prezio berean bidaiatzeko aukera ematen du.

Ave, Nazioarteko Ave (Espainia barruko ibilbideetan soilik) zerbitzu guztietan eta Ave trenen ibilbideekin bat datozen Abiadura Handiko lineek egindako Alvia, Euromed eta Intercity zerbitzuetan egin ahal izango dira bidaiak.

BonoAve-ren prezioari ezingo zaio beste deskonturik aplikatu, Familia ugaria izateagatikoa eta baldintzetan berariaz aplika daitekeela diotenak izan ezik.

Erosten den egunetik hasi eta 4 hilabetez balioko du. Aldi horretan formalizatu beharko da lehen aldiz. Lehen aldiz formalizatu ostean, 4 hilabetez erabili ahal izango da. Indarrean den aldi horretan abonamenduaren zenbatekoa aldatuko balitz, erabili gabeko bidaiek baliozkoak izaten jarraituko dute iraungitze-datara arte, eta prezioa aldatu gabe.

Eserlekua hautatzeko baimena kosturik gabe.

BonoAve mota hauek daude:

 • BonoAve Confort: BonoAve Confort-en titularrak bere txartela Confort edo Standard eserlekuan formaliza dezake, eta azken kasu horretan, inolako kalte-ordainik jasotzeko eskubiderik gabe. 
 • BonoAve Estándar: BonoAve Estándar-en titularrak Estandarra eta Confort eserleku motetan formaliza dezake txartela, eta azken kasu horretan, dagokion erreferentzia-prezioarekiko (% 100) aldea ordaindu ondoren.

Confort eserlekua formalizatzeak ez du eserlekuan doan jateko eskubiderik ematen, trenak zerbitzu hori eskainiko balu.

Abonamendua saltzeko bideak

Geltokietako salmenta-puntuetan (leihatiletan), www.renfe.com helbidean, bidaia-agentzietan eta telefono bidez - Renfe Contigo 912 320 320, igorri ahal izango dira.

Abonamendua baliogabetzea

Abonamendua kosturik gabe baliogabetu ahal izateko, ezingo da inolako eragiketarik egin harekin.

Abonamenduarekin eragiketaren bat egin bada, baina ez bada oraindik bidaiarik erabili, abonamenduaren % 15 ordainduta baliogabetu ahal izango da, baliogabetze-gastu moduan.

Geltokietako leihatiletan baliogabetu ahal izango da beste bide bat erabiliz erosi den BonoAve.

Bidaia-agentzia fisikoetan, bide horretan erositakoak soilik baliogabetu ahal izango dira.

Bidaiak formalizatzea

Abonamendua derrigorrez formalizatu behar da bidaia bakoitza, eta gehienez toki bakarra tren eta egun bakoitzerako.

Eragiketa hori geltokietako salmenta-puntuetan (leihatiletan), www.renfe.com helbidean, bidaia-agentzietan, telefono bidez - Renfe Contigo 912 320 320, Produktu anitzen autosalmentako makinetan eta Renfe app-aren bidez egin daiteke.

Aldaketak

Ezin da formalizazioa aldatu.

Bidaiaren formalizazioa bertan behera uztea

Erreserbaren formalizazioa inolako kosturik gabe baliogabetu ahal izango du bezeroak.

Trenaren aurreikusitako irteera-ordua baino lehen formalizazioa baliogabetzeko gehieneko epea baliogabetzea egiteko erabiliko den kanalaren araberakoa izango da:

 • Geltokietako lehiatilak eta bidaia-agentzia fisikoak: 5 minutu.
 • Produktu anitzen autosalmentako makinak: 15 minutu.
 • www.renfe.com eta Renfe app-a: 30 minutu.
 • Telefono bidezko salmenta: 6 ordu.

Maskotak eta bizikletak

Abonamenduen formalizazioek maskoten eta bizikleten osagarriak eskuratzea ahalbidetzen dute.

Maskotarengatik ordaindu beharreko prezioa treneko erreferentziako prezioaren (% 100) % 25 eta Estándar eserleku bateko bidaia-ibilbidearen araberakoa izango da, bidaiariak bere bidaia formalizatzen duen eserleku mota edozein dela ere.

Sartzeko kontrola eta bideko kontrola

Bezeroak, sarbide-kontrolean edo bidean, txartela (bidaiaren formalizazioa) aurkeztu beharko du abonamenduarekin batera, eta biak gorde beharko ditu bidaia amaitu arte. 

Horretaz arduratzen diren langileek, gainera, abonamenduaren titularraren nortasuna ziurtatzen duen dokumentua ere eska dezakete. Adierazitako dokumentua aurkezten ez bada, horretarako bitartekoak baldin badaude, bidaia erregularizatzeko aukera eskainiko zaizu sarbide-kontrolean bertan edo trenean. Edonola ere, bezeroak bidaiaren erregularizazioa leihatilan egin dezake. 

Bezeroak, bidean, aurreko dokumenturen bat aurkezten ez badu, bidaiatzeko baliozkoa den garraio-txartelik ez duen bidaiaritzat hartuko da.

Ibilbidea luzatzea

Ibilbidea luzatu ahal izango da, aldez aurretik bidean esku-hartzen/gainbegiratzen duten langileei jakinarazita eta libre dauden eserlekuen arabera, unean bertan eta eskudirutan ibilbide berriaren erreferentziako prezioa (% 100) ordainduta.

Eserleku mota hobetzea

Eserleku mota hobe daiteke, bidean esku-hartzen/gainbegiratzen duten langileei jakinarazita eta libre dauden eserlekuen arabera, unean bertan eta eskudirutan eserleku berriaren prezioaren erreferentziazko prezioa (% 100) ken abonamenduaren zenbatekoaren 1/10 artean dagoen aldea ordainduta.

Abonamendua lapurtzea, galtzea eta hondatzea

Bezeroak leihatilara joan behar du, eta bertan, bere nortasuna ziurtatuz ostean, BonoAve edo BonoAve Flexible berriro jaulkiko da, egindako kontsumoa ere eguneratuz.

Fidelizazio-programa

Abonamendu hauekin egindako bidaiak fidelizazio-programako onurak jaso ditzakete.

Trena galtzea

Renferi egotzi ezin zaizkion arrazoiengatik trena galduz gero, eta bidaiaren jatorriko geltokian gehienez 30 minutuko epean (trenaren irteera-ordutegitik zenbatzen hasita) agertzen diren bezeroei eserleku libreak dituen hurrengo trenean bidaiatzeko aukera eskainiko zaie, txartel berriaren erreferentziazko prezioaren (% 100) % 20 ordainduta, baldin eta jatorrizko bidaian adierazten den eserleku mota berean edo baxuagoko batean bidaiatzen badu.

Beste baldintza batzuk

Arau honetan jasotzen ez dena AVE eta Larga Distancia zerbitzuei dagozkion Tarifa berezietan eta/edo Baldintza orokorretan adierazitakoaren arabera arautzen da.

Gogoratu...

Deskontuak lortu ahal izateko, bezeroak BonoAve abonamendua aurkeztu beharko du erreserbaren gauzatzearekin eta indarrean dauden egiaztagiriekin batera, eta bidaia amaitu arte gorde beharko ditu. Era berean, baita titularraren nortasuna egiaztatzen duen dokumentua ere.

BonoAve Flexible  

 

Pertsona bakarrarentzako abonamendua da, izenduna eta besterenezina, 10 bidaia egiteko balio du eta hainbat jatorriren eta helmugaren artean konbina daiteke. Prezio bakarra du bere modalitatearen arabera.

Ave, Nazioarteko Ave (Espainia barruko ibilbideetan soilik) zerbitzu guztietan eta Ave trenen ibilbideekin bat datozen Abiadura Handiko lineek egindako Alvia, Euromed eta Intercity zerbitzuetan egin ahal izango dira bidaiak.

BonoAve Flexible-ren prezioari ezingo zaio beste deskonturik aplikatu, Familia ugaria izateagatikoa eta baldintzetan berariaz aplika daitekeela diotenak izan ezik.

Erosten den egunetik hasi eta 4 hilabetez balioko du. Aldi horretan formalizatu beharko da lehen aldiz. Lehen aldiz formalizatu ostean, 4 hilabetez erabili ahal izango da. Indarrean den aldi horretan abonamenduaren zenbatekoa aldatuko balitz, erabili gabeko bidaiek baliozkoak izaten jarraituko dute iraungitze-datara arte, eta prezioa aldatu gabe.

Eserlekua hautatzeko baimena kosturik gabe.

BonoAVE Flexible mota hauek daude:

 • BonoAve Flexible Confort: BonoAve Flexible Confort-en titularrak bere txartela Confort edo Standard eserlekuan formaliza dezake, eta azken kasu horretan, inolako kalte-ordainik jasotzeko eskubiderik gabe. 
 • BonoAve Flexible Estándar: BonoAve Flexible Estándar-en titularrak Estandarra eta Confort eserleku motetan formaliza dezake txartela, eta azken kasu horretan, dagokion erreferentzia-prezioarekiko (% 100) aldea ordaindu ondoren.

Confort eserlekua formalizatzeak ez du eserlekuan doan jateko eskubiderik ematen, trenak zerbitzu hori eskainiko balu.

Abonamendua saltzeko bideak

Geltokietako salmenta-puntuetan (leihatiletan), www.renfe.com helbidean, bidaia-agentzietan eta telefono bidez - Renfe Contigo 912 320 320, igorri ahal izango dira.

Abonamendua baliogabetzea

Abonamendua kosturik gabe baliogabetu ahal izateko, ezingo da inolako eragiketarik egin harekin.

Abonamenduarekin eragiketaren bat egin bada, baina ez bada oraindik bidaiarik erabili, abonamenduaren % 15 ordainduta baliogabetu ahal izango da, baliogabetze-gastu moduan.

Geltokietako leihatiletan baliogabetu ahal izango da beste bide bat erabiliz erosi den BonoAve Flexible.

Bidaia-agentzia fisikoetan, bide horretan erositakoak soilik baliogabetu ahal izango dira.

Bidaiak formalizatzea

Abonamendua derrigorrez formalizatu behar da bidaia bakoitza, eta gehienez toki bakarra tren eta egun bakoitzerako.

Eragiketa hori geltokietako salmenta-puntuetan (leihatiletan), www.renfe.com helbidean, bidaia-agentzietan, telefono bidez - Renfe Contigo 912 320 320, Produktu anitzen autosalmentako makinetan eta Renfe app-aren bidez egin daiteke.

Aldaketak

Ezin da formalizazioa aldatu.

Bidaiaren formalizazioa bertan behera uztea

Erreserbaren formalizazioa inolako kosturik gabe baliogabetu ahal izango du bezeroak.

Trenaren aurreikusitako irteera-ordua baino lehen formalizazioa baliogabetzeko gehieneko epea baliogabetzea egiteko erabiliko den kanalaren araberakoa izango da:

 • Geltokietako lehiatilak eta bidaia-agentzia fisikoak: 5 minutu.
 • Produktu anitzen autosalmentako makinak: 15 minutu.
 • www.renfe.com eta Renfe app-a: 30 minutu.
 • Telefono bidezko salmenta: 6 ordu.

Maskotak eta bizikletak

Abonamenduen formalizazioek maskoten eta bizikleten osagarriak eskuratzea ahalbidetzen dute.

Maskotarengatik ordaindu beharreko prezioa treneko erreferentziako prezioaren (% 100) % 25 eta Estándar eserleku bateko bidaia-ibilbidearen araberakoa izango da, bidaiariak bere bidaia formalizatzen duen eserleku mota edozein dela ere.

Sartzeko kontrola eta bideko kontrola

Bezeroak, sarbide-kontrolean edo bidean, txartela (bidaiaren formalizazioa) aurkeztu beharko du abonamenduarekin batera, eta biak gorde beharko ditu bidaia amaitu arte. 

Horretaz arduratzen diren langileek, gainera, abonamenduaren titularraren nortasuna ziurtatzen duen dokumentua ere eska dezakete. Adierazitako dokumentua aurkezten ez bada, horretarako bitartekoak baldin badaude, bidaia erregularizatzeko aukera eskainiko zaizu sarbide-kontrolean bertan edo trenean. Edonola ere, bezeroak bidaiaren erregularizazioa leihatilan egin dezake. 

Bezeroak, bidean, aurreko dokumenturen bat aurkezten ez badu, bidaiatzeko baliozkoa den garraio-txartelik ez duen bidaiaritzat hartuko da.

Ibilbidea luzatzea

Ibilbidea luzatu ahal izango da, aldez aurretik bidean esku-hartzen/gainbegiratzen duten langileei jakinarazita eta libre dauden eserlekuen arabera, unean bertan eta eskudirutan ibilbide berriaren erreferentziako prezioa (% 100) ordainduta.

Eserleku mota hobetzea

Eserleku mota hobe daiteke, bidean esku-hartzen/gainbegiratzen duten langileei jakinarazita eta libre dauden eserlekuen arabera, unean bertan eta eskudirutan eserleku berriaren prezioaren erreferentziazko prezioa (% 100) ken abonamenduaren zenbatekoaren 1/10 artean dagoen aldea ordainduta.

Abonamendua lapurtzea, galtzea eta hondatzea

Bezeroak leihatilara joan behar du, eta bertan, bere nortasuna ziurtatuz ostean, BonoAve edo BonoAve Flexible berriro jaulkiko da, egindako kontsumoa ere eguneratuz.

Fidelizazio-programa

Abonamendu hauekin egindako bidaiak fidelizazio-programako onurak jaso ditzakete.

Trena galtzea

Renferi egotzi ezin zaizkion arrazoiengatik trena galduz gero, eta bidaiaren jatorriko geltokian gehienez 30 minutuko epean (trenaren irteera-ordutegitik zenbatzen hasita) agertzen diren bezeroei eserleku libreak dituen hurrengo trenean bidaiatzeko aukera eskainiko zaie, txartel berriaren erreferentziazko prezioaren (% 100) % 20 ordainduta, baldin eta jatorrizko bidaian adierazten den eserleku mota berean edo baxuagoko batean bidaiatzen badu.

Beste baldintza batzuk

Arau honetan jasotzen ez dena AVE eta Larga Distancia zerbitzuei dagozkion Tarifa berezietan eta/edo Baldintza orokorretan adierazitakoaren arabera arautzen da.

Gogoratu...

Deskontuak lortu ahal izateko, bezeroak BonoAve Flexible abonamendua aurkeztu beharko du erreserbaren gauzatzearekin eta indarrean dauden egiaztagiriekin batera, eta bidaia amaitu arte gorde beharko ditu. Era berean, baita titularraren nortasuna egiaztatzen duen dokumentua ere.

Elkarlan-bonua  

 

Abonu pertsona anitza, izenduna eta besterenezina da, eta 8 bidaia egiteko balio du bi helmuga zehatzen artean, eta gehienez 4 titular onartzen dituen joaneko edo joan-etorriko txartel gisa erabil daiteke. Bono Colaborativo-k deskontua eskaintzen du erreferentziako prezioan (% 100), eta beti prezio berean bidaiatzeko aukera ematen du.

Bidaiak Ave, Nazioarteko Ave (Espainia barruko ibilbideetan soilik), Alvia, Euromed eta Intercity zerbitzu guztietan egin ahal izango dira.

Erosten den egunetik hasi eta 4 hilabetez balioko du. Aldi horretan formalizatu beharko da lehen aldiz. Lehen aldiz formalizatu ostean, 4 hilabetez erabili ahal izango da. Indarrean den aldi horretan abonamenduaren zenbatekoa aldatuko balitz, erabili gabeko bidaiek baliozkoak izaten jarraituko dute iraungitze-datara arte, eta prezioa aldatu gabe.

Bono Colaborativo-ren mota hauek daude:

 • Bono Colaborativo Confort: Bono Colaborativo-ren titularrak bere txartela Confort edo Estándar eserlekuan formaliza dezake, eta azken kasu horretan, inolako kalte-ordainik jasotzeko eskubiderik gabe.
 • Bono Colaborativo Estándar: Bono Colaborativo Estándar-en titularrak Estándar edo Confort eserleku motetan formaliza dezake txartela, Confort-en kasuan, dagokion erreferentzia-prezioarekiko (% 100) aldea ordaindu ondoren.

Confort eserlekua formalizatzeak ez du eserlekuan doan jateko eskubiderik ematen, trenak zerbitzu hori eskainiko balu.

Abonamendua saltzeko bideak

Geltokietako salmenta-puntuetan (leihatiletan), www.renfe.com helbidean, bidaia-agentzietan eta telefono bidez - Renfe Contigo 912 320 320, igorri ahal izango dira.

Abonamendua baliogabetzea

Abonamendua kosturik gabe baliogabetu ahal izateko, ezingo da inolako eragiketarik egin harekin.

Abonamenduarekin eragiketaren bat egin bada, baina ez bada oraindik bidaiarik erabili, abonamenduaren % 15 ordainduta baliogabetu ahal izango da, baliogabetze-gastu moduan.

Geltokietako leihatiletan baliogabetu ahal izango da beste bide bat erabiliz erosi den Bono Colaborativo.

Bidaia-agentzietan, bide horretan erositakoak soilik baliogabetu ahal izango dira.

Erreserba formalizatzea

Bidaia bakoitzean derrigorrezkoa izango da erreserba formalizatzea.

Gehienez 4 formalizazio egin daitezke tren berean, abonamenduaren 4 titularrei dagozkienak. Formalizazio bakoitzean bidaia egiten duen titularraren izena agertu beharko da.

Erreserba formalizatzeko salmenta-kanalak

Eragiketa hori geltokietako salmenta-puntuetan (leihatiletan), www.renfe.com helbidean, bidaia-agentzietan, telefono bidez - Renfe Contigo 912 320 320, Produktu anitzen autosalmentako makinetan eta Renfe app-aren bidez egin daiteke.

Aldaketak

Ezin da formalizazioa aldatu.

Bidaiaren formalizazioa bertan behera uztea

Erreserbaren formalizazioa inolako kosturik gabe baliogabetu ahal izango du bezeroak.

Trenaren aurreikusitako irteera-ordua baino lehen formalizazioa baliogabetzeko gehieneko epea baliogabetzea egiteko erabiliko den kanalaren araberakoa izango da:

 • Geltokietako lehiatilak eta bidaia-agentzia fisikoak: 5 minutu.
 • Produktu anitzen autosalmentako makinak: 15 minutu.
 • www.renfe.com eta Renfe app-a: 30 minutu.
 • Telefono bidezko salmenta: 6 ordu.

Maskotak eta bizikletak

Abonamenduen formalizazioek maskoten eta bizikleten osagarriak eskuratzea ahalbidetzen dute. Maskotarengatik ordaindu beharreko prezioa treneko erreferentziako prezioaren (% 100) % 25 eta Estándar eserleku bateko bidaia-ibilbidearen araberakoa izango da, bidaiariak bere bidaia formalizatzen duen eserleku mota edozein dela ere.

Sartzeko kontrola eta bideko kontrola

Bezeroak, sarbide-kontrolean edo bidean, txartela (bidaiaren formalizazioa) aurkeztu beharko du abonamenduarekin batera, eta biak gorde beharko ditu bidaia amaitu arte.

Horretaz arduratzen diren langileek, gainera, abonamenduaren titularraren nortasuna ziurtatzen duen dokumentua ere eska dezakete. Adierazitako dokumentua aurkezten ez bada, horretarako bitartekoak baldin badaude, bidaia erregularizatzeko aukera eskainiko zaizu sarbide-kontrolean bertan edo trenean. Edonola ere, bezeroak bidaiaren erregularizazioa leihatilan egin dezake.

Bezeroak, bidean, aurreko dokumenturen bat aurkezten ez badu, bidaiatzeko baliozkoa den garraio-txartelik ez duen bidaiaritzat hartuko da.

Ibilbidea luzatzea

Ibilbidea luzatu ahal izango da, aldez aurretik bidean esku-hartzen/gainbegiratzen duten langileei jakinarazita eta libre dauden eserlekuen arabera, unean bertan eta eskudirutan ibilbide berriaren erreferentziako prezioa (% 100) ordainduta.

Eserleku mota hobetzea

Eserleku mota hobe daiteke, bidean esku-hartzen/gainbegiratzen duten langileei jakinarazita eta libre dauden eserlekuen arabera, unean bertan eta eskudirutan eserleku berriaren prezioaren erreferentziazko prezioa (% 100) ken abonamenduaren zenbatekoaren 1/8 artean dagoen aldea ordainduta.

Abonamendua lapurtzea, galtzea eta hondatzea

Bono Colaborativo-k ez du berriro jaulkitzea onartzen.

Fidelizazio-programa

Abonamendu honekin egindako bidaiek fidelizazio-programako onurak jaso ditzakete.

Trena galtzea

Renferi egotzi ezin zaizkion arrazoiengatik trena galduz gero, eta bidaiaren jatorriko geltokian gehienez 30 minutuko epean (trenaren irteera-ordutegitik zenbatzen hasita) agertzen diren bezeroei eserleku libreak dituen hurrengo trenean bidaiatzeko aukera eskainiko zaie, txartel berriaren erreferentziazko prezioaren (% 100) % 20 ordainduta, baldin eta jatorrizko bidaian adierazten den eserleku mota berean edo baxuagoko batean bidaiatzen badu.

Beste baldintza batzuk

Arau honetan jasotzen ez dena AVE eta Larga Distancia zerbitzuei dagozkion Tarifa berezietan eta/edo Baldintza orokorretan adierazitakoaren arabera arautzen da.

Gogoratu...

Deskontuak lortu ahal izateko, bezeroak Elkarlaneko abonamendua aurkeztu beharko du erreserbaren gauzatzearekin eta indarrean dauden egiaztagiriekin batera, eta bidaia amaitu arte gorde beharko ditu. Era berean, baita titularraren nortasuna egiaztatzen duen dokumentua ere.

Renfe Spain Pass  

 

Renfe Spain Pass txartelaren iraungitzea eta baldintzak

Indarraldia: 6 hilabete.

Bidaia egiteko epea: Hilabete bat, lehen aldiz formalizatzen denetik hasita

Atzerrian bizi diren bidaiarientzako aisialdirako aproposa

Formalizazioak

 • Estándar eserleku mota, beti formalizatuko da Elige prezioa aukerari dagokionez.
 • Eserleku motaConfort, formalizatuko da Elige Confort aukeraren arabera.

Kudeaketa-kanalak

 • Leihatila
 • Telefonoa
 • Webgunea
 • Agentzia 

Txartelaren prezioaren aldaketa

Prezioa aldatzen bada txartela indarrean dagoen bitartean, egin gabeko bidaiak erabil daitezke iraungitze-datara arte eta prezioa aldatu gabe.

Txartela berreskuratzea

Txartela galtzen bazaizu, hondatzen bada edo lapurtzen badizute, bezeroak geltokietako leihatiletara joan edo www.renfe.com atzitu behar du txartela berriro jaulkitzeko (egindako kontsumoarekin eguneratuko da).

Txartelaren ezaugarriak

 • Renfe Spain Pass pertsonala eta besterenezina da. Beharrezkoa da pasaportea erakustea identitatea bermatzeko. Espainiatik kanpo bizitzen diren pertsonentzat soilik da.
 • Renfe Spain Pass-ek baimendutako trenetan bidaiatzeko aukera ematen du (etzanda doazen tokietan salbu), aukeratutako bidaia kopuruaren arabera.
 • Renfe Spain Pass-ek hura erosi eta hurrengo 6 hilabetetarako balio du eta lehen formalizazioa eta hurrengo hilabetean erabil daiteke.
 • Doako erreserba bat egin behar duzu bidaiatu ahal izateko. Trenean sartu ahal izateko, txartela eta Renfe Spain Pass eraman behar dituzu derrigorrez.
 • Ezeztapen-gastuak aplikatuko dira txartela erosi eta hurrengo 24 orduetatik aurrera. Ez da dirua itzultzen lehen bidaia egin eta gero.
 • Renfe Spain Pass galtzen bazaizu, hondatzen bada edo lapurtzen badizute, kopia bat inprima dezakezu.

 

Prezioak

Eserleku mota estandarra

Helduak:

 • 4 bidaia: 195€
 • 6 bidaia: 275€
 • 8 bidaia: 300€
 • 10 bidaia: 410€

Haurrak:

 • 4 bidaia: 145€
 • 6 bidaia: 200€
 • 8 bidaia: 255€
 • 10 bidaia: 305€

 

Confort eserleku mota

Helduak:

 • 4 bidaia: 270€
 • 6 bidaia: 380€
 • 8 bidaia: 480€
 • 10 bidaia: 560€

Haurrak:

 • 4 bidaia: 200€
 • 6 bidaia: 280€
 • 8 bidaia: 350€
 • 10 bidaia: 410€

Gogoratu...

Haurrak (4 eta 13 urte beteta dituztenak; 4 urtetik beherako haurrek doan bidaiatuko dute ez badute eserlekurik okupatzen).

 

Aldaketak eta baliogabetzeak

Paseak baliogabetzeak

 • Pasea erosi eta hurrengo 24 ordutan inolako kosturik gabe baliogabe daiteke, hau da, prezioaren % 100 itzuliko da.
 • 24 ordu igaro ostean, % 15 kobratuko da, lehen erabilera baino lehenagoko kudeaketa-gastu gisa.
 • Ez da dirurik itzultzenlehen bidaia egin ostea.
 • Bidaia pasea adierazitakoa klasean baino klase baxuagoan egiten bada, ezingo da kalte-ordainik eskatu.

Txartelak baliogabetzea

 • Txartelak kargurik gabe baliogabe daitezke renfe.com helbidean, bidaia-agentzietan eta baimendutako geltokietan eskaera eginez.
 • Trena jatorriko geltokian irten baino 15 minutu lehenago arte baliogabe daiteke txartela.
 • Baliogabetu ostean, pasearen aurreko saldoa bueltatzen da.

Paseak ordeztea

Pasea hondatu, galdu edo lapurtuz gero, kopia bat eska daiteke kosturik gabe baimendutako geltokietako leihatiletan. Ezin da aldatu pase bat beste mota edo klase batengatik. Ezin da aldatu pase bat indarraldi desberdina duen beste pase batengatik.

Konpromisoa

Paseen eramaileek konpentsazioak eskatzeko eskubidea dute, aurreikusitako iritsiera-ordua atzeratzen bada, kalitatea eskasagoa bada edo Renfe-ri egotz litzaiokeen beste edozein arrazoi tarifen gainerako baldintza beretan, produktu eta tren motaren arabera.

Galicia Rail Pass  

 

Abonamendu pertsonala, izenduna eta besterenezina da nahi adina bidaia egiteko, turista klasean, 3 egunez.

Galizian bidaiatzeko aukera ematen du, Galiziako Autonomia Erkidegoko Larga Distancia, Avant, Media Distancia Convencional eta Feve zerbitzuak erabiliz (tren turistikoak izan ezik).

Abonamendua derrigorrez formalizatu behar da bidaia bakoitzean, eta gehienez toki bakarra tren eta egun bakoitzerako. Geltokietako salmenta-puntuetan (leihatiletan) egin daiteke.

Zabalera metrikoko bideetan doazen trenetako txartelak formalizatzeko, zerbitzu horretako geltokietako leihatiletan baino ezin da balioztatu. Modu horretan formalizatu ezingo balitz, trenean bertan eskatu beharko zaie bidean esku-hartzen/gainbegiratzen duten langileei.

 

Indarraldia

7 egun, Abonamendua erositako egunetik hasita.

Erabilera-aldia

3 egun jarraian, lehen aldiz formalizatzen den unetik aurrera. Asteburuetan (ostiraletik igandera), zubietan eta jaiegunetan erabil daiteke. Udako denboraldian, ekainaren 1etik irailaren 30era (biak barne), asteko egun guztietarako balio du.

 

Galicia Rail Pass abonamendua eskuratzeko baldintzak

 • Jada erabilitako Larga Distancia txartela aurkeztea, 20 €-koa edo garestiagoa, eta helmuga Galizia duena. Bidaiaren data Abonamenduaren eskaera egin baino 30 egun lehenagokoa izan beharko da. Larga Distancia txartel bakoitzeko Galicia Rail Pass bakarra eros daiteke.
 • Donejakueko Erromesaren Bulegoak emandako "Compostela" aurkeztea, bai eta onuradunaren NAN edo pasaportea ere, eta aipatutako dokumentuan idatzitako izenarekin bat etorri beharko du. "Compostela" ziurtagiriak Abonamendua eskatu baino 30 egun lehenagoko data eduki beharko du.
 • Jarraian aipatzen diren tren turistikoetako txartel bat edukitzea, eta bidaiatzeko data Abonamendua eskatu baino 30 egun lehenagoko bada.
  • Itsasargien ibilbidea.
  • Pazoen eta Lorategi Historikoen ibilbidea
  • Ribeira Sacra del Sil ardoaren ibilbidea
  • Ribeira Sacra del Mino ardoaren ibilbidea
  • Valdeorras eta Ribeira Sacra ardoaren ibilbidea
  • Ribeiro-Rías Baixas ardoaren ibilbidea
  • Lamprearen ibilbidea
  • Rias Baixas ardoaren ibilbidea
  • Monterrei ardoaren ibilbidea
  • Mosteiroen ibilbidea
  • Galiziako gazten ibilbidea
  • Mariñen ibilbidea
  • Kamelia lorean ibilbidea
  • 1906ko MEGA-A Coruña ibilbidea

 

EROSKETAK, ALDAKETAK ETA BALIOGABETZEAK

 

EROSKETA

Abonamendu horiek geltokietako salmenta-puntuetan (leihatiletan) eros daitezke (Feve-koetan izan ezik).

Deskontua

Deskontu hori ezingo zaio beste deskontu batzuei aplikatu, Familia ugaria izateagatiko deskontua izan ezik.

 

ABONAMENDUAREN ALDAKETAK ETA BALIOGABETZEAK

Galicia Rail Pass abonamendua ezin da aldatu.
Abonamendua erabili ez bada soilik baliogabetu ahal izango dira. Ez dauka baliogabetze-kosturik.
Txarteldegietan (Feve-koetan izan ezik) baliogabetu ahal izango da abonamendua.

FORMALIZAZIOEN ALDAKETAK ETA BALIOGABETZEAK

Formalizazio baten aldaketa edo baliogabetzea, Saltzeko bideerako ezarritako epeetan eginez gero, doan izango da bezeroarentzat. Gainerako egoeretan, "Aldaketak eta baliogabetzeak" atalean jasotakoa aplikatuko da.

 

ABONAMENDUA HAUTSI, LAPURTU EDO GALTZEA

Bezeroa leihatilara joan beharko da (Feve-renak izan ezik), eta bertan, nortasuna egiaztatuz, aurreko abonamendua baliogabetu eta aurrekoak zuen epean erabil daitekeen beste bat jaulkiko da.

 

SARTZEKO KONTROLA ETA BIDEKO KONTROLA

Bezeroak, sarbide-kontrolean edo bidean, txartela (bidaiaren formalizazioa) aurkeztu beharko du abonamenduarekin batera, eta biak gorde beharko ditu bidaia amaitu arte.

Horretaz arduratzen diren langileek, gainera, abonamenduaren titularraren nortasuna ziurtatzen duen dokumentua ere eska dezakete. Sartzeko kontrolean adierazitako dokumentua aurkezten ez bada, horretarako bitartekoak baldin badaude, bidaia erregularizatzeko aukera eskainiko zaizu sarbide-kontrolean bertan edo trenean. Edonola ere, bezeroak bidaiaren erregularizazioa leihatilan egin dezake. Bezeroak, bidean, aurreko dokumenturen bat aurkezten ez badu, bidaiatzeko baliozkoa den garraio-txartelik ez duen bidaiaritzat hartuko da.

 

IBILBIDEA LUZATZEA

Ibilbidea luza daiteke. Txartel berria arau honen aplikazio-eremuan dagoen helmuga baterako bakarrik ezarri ahal izango da.

 

Plus txartela  

Pertsona bakarrarentzako abonua, izenduna eta besterenezina.

Bidaiariak 30 eta 50 bitarteko bidaia-kopuru bat kontratatzeko aukera du, joanekoak edo itzulerakoak, nahi bezala, ordaindutako ibilbideko bi geltokien artean.

Avant zerbitzu guztietan balio du, Estatuko Administrazio Orokorraren eskumenekoak diren ibilbide eta tren baimenduetan, zerbitzu "sinergiatuak" eta "partekatuak" barne.

Avant-ekin lotura duten Media Distancia Convencional zerbitzuetan ere aplika daiteke.

Ezingo zaio beste deskonturik aplikatu, Familia ugaria izateagatikoa eta baldintzetan berariaz aplika daitekeela diotenak izan ezik.

Balio- eta erabilera-aldia

Balio-aldia: erosketa-datatik hasi eta 90 eguneko epean balio izango du, asteko egun guztietan, eta epe horren barruan egin behar diren bidaia guztietan.

Denbora-tarte horretan Tarjeta Plus abonuaren prezioak aldatzen badira, erabili ez diren bidaiek abonua iraungi arte balioko dute.

Erabilera: Tarjeta Plus abonuaren erabilera-aldia 60 egunekoa da, formalizatzen den lehen bidaia-egunetik kontatzen hasita, bidaia hori egin den edo egin gabe dagoen kontuan hartu gabe. Bidaia guztiak epe horren barruan egin behar dira.

Ez da zenbatekotik itzuliko erabili gabeko bidaietan.

Abonamendua saltzeko bideak

Geltokietako leihatilak, www.renfe.com, bidaia-agentzia fisikoak eta telefono bidezko salmenta.

Abonamendua baliogabetzea

Balio duen aldian, Tarjeta Plus abonua gasturik gabe baliogabetu ahal izango da, abonuarekin eragiketarik egin ez bada.

Eragiketaren bat egin bada, baina ez bada oraindik bidaiarik egin, abonamenduaren % 15eko kostuarekin baliogabetu ahal izango da, baliogabetze-gastu moduan.

Geltokietako leihatiletan baliogabetu ahal izango da abonamendua, edozein bide erabiliz erosi dela-ere.

Bidaia-agentzietan erositako abonamenduak bide horretan soilik baliogabetu ahal izango dira.

Ez da onartzen abonua aldatzea.

Erreserba formalizatzea

Derrigorrez formalizatu behar da bidaia bakoitza, eta gehienez toki bakarra tren eta egun bakoitzerako.

Erreserba formalizatzeko saltzeko kanalak

Geltokietako leihatiletan, www.renfe.com webgunean, bidaia-agentzia fisikoetan, telefono bidez, Renfe app-ean eta produktu anitzen autosalmentako makinetan egin daiteke.

Aldaketak

Ezin da erreserbaren formalizazioa aldatu.

Baliogabetzea

Erreserbaren formalizazioa inolako kosturik gabe baliogabetu ahal izango du bezeroak.

Trenaren aurreikusitako irteera-ordua baino lehen formalizazioa baliogabetzeko gehieneko epea baliogabetzea egiteko erabiliko den kanalaren araberakoa izango da:

 • Geltokietako lehiatilak eta bidaia-agentzia fisikoak: 5 minutu.
 • Produktu anitzen autosalmentako makinak: 15 minutu.
 • www.renfe.com eta Renfe app-a: 30 minutu.
 • Telefono bidezko salmenta: 6 ordu.

 

Deskontuak lortu ahal izateko, bezeroak Tarjeta Plus abonamendua aurkeztu beharko du erreserbaren formalizazioarekin eta indarrean dauden egiaztagiriekin batera, eta bidaia amaitu arte gorde beharko ditu. Era berean, baita titularraren nortasuna egiaztatzen duen dokumentua ere.

Tarjeta Plus 10 eta Tarjeta Plus 10 Estudiante

Pertsona bakarrarentzako txartela da, izenduna eta besterenezina, joaneko edo itzulerako 10 bidaia egiteko balio du, ordaindutako ibilbideko bi geltokien artean.

Avant zerbitzu guztietan balio du, Estatuko Administrazio Orokorraren eskumenekoak diren, ibilbide, tren eta zerbitzu baimenduetan, zerbitzu "sinergiatuak" edo "partekatuak" barne.

Avant-ekin lotura duten Media Distancia Convencional zerbitzuetan ere aplika daiteke.

Deskontu hori ezingo zaio beste deskontu batzuei aplikatu, Familia ugaria izateagatiko deskontua izan ezik.

Motak

 • Tarjeta Plus 10. Trena garraio gisa aukeratzen duten bezeroen eskari gero eta handiagoari erantzun nahi dio, ohiko bidaietan trena erabil dezaten. Edonork eskura dezake.
 • Tarjeta Plus 10 Estudiante. Aurreko kasuan bezala, ikastokietara joateko trena erabiltzen duten ikasleen eskari gero eta handiagoari erantzun nahi dio. Ikastetxe ofizial bateko ikasle-txartela duten bezero guztiek eskura dezakete.

Tarjeta Plus 10 eta Tarjeta Plus 10 Estudiante txartelen balio- eta erabilera-aldia

Balio-aldia: Erosketa-datatik hasi eta 30 eguneko epean balio izango du, asteko edozein egunetan, eta epe horren barruan egin behar diren bidaia guztietan. Denbora-tarte horretan txartelaren prezioak aldatzen badira, egin ez diren bidaiak txartela iraungi arte balio izango dute.

Erabilera: Tarjeta Plus 10 eta Tarjeta Plus 10 Estudiante erabiltzeko aldia 20 egunera iraungitzen da. Bi kasuetan, erabilera-aldia formalizatzen den lehen bidaiako datatik hasiko da kontatzen, bidaia egin den edo egin gabe dagoen kontuan hartu gabe. Bidaia guztiak epe horren barruan egin behar dira. Ez da zenbatekotik itzuliko erabili gabeko bidaietan.

Txartela saltzeko bideak

 • Tarjeta Plus 10: Geltokietako leihatilak, www.renfe.com, bidaia-agentzia fisikoak eta telefono bidezko salmenta.
 • Tarjeta Plus 10 Estudiante: geltokietako leihatilak eta bidaia-agentzia fisikoak. Tarjeta Plus 10 Estudiante erosteko, indarrean dagoen ikasle-txartela aurkeztu behar da.

Txartela baliogabetzea

Txartela erabili ez denean soilik baliogabetu ahal izango da inolako kosturik gabe.

Eragiketaren bat egin da, baina ez bada oraindik bidaiarik egin, txartelaren prezioaren % 15eko kostuarekin baliogabetu ahal izango da, baliogabetze-gastu moduan.

Geltokietako leihatiletan baliogabetu ahal izango da txartela, edozein bide erabiliz erosi dela-ere.

Bidaia-agentzietan erositako txartelak bide horretan soilik baliogabetu ahal izango dira.

Ez da onartzen txartela aldatzea.

 

Erreserba formalizatzea

Derrigorrez formalizatu behar da bidaia bakoitza, eta gehienez toki bakarra tren eta egun bakoitzerako.

Erreserba formalizatzeko saltzeko kanalak

Geltokietako leihatiletan, www.renfe.com webgunean, bidaia-agentzia fisikoetan, telefono bidez, Renfe app-ean eta produktu anitzen autosalmentako makinetan egin daiteke.

Aldaketak

Ezin da erreserbaren formalizazioa aldatu.

Baliogabetzeak

Erreserbaren formalizazioa inolako kosturik gabe baliogabetu ahal izango du bezeroak.

Trenaren aurreikusitako irteera-ordua baino lehen formalizazioa baliogabetzeko gehieneko epea baliogabetzea egiteko erabiliko den kanalaren araberakoa izango da:

 • Geltokietako lehiatilak eta bidaia-agentzia fisikoak: 5 minutu.
 • Produktu anitzen autosalmentako makinak: 15 minutu.
 • www.renfe.com eta Renfe app-a: 30 minutu.
 • Telefono bidezko salmenta: 6 ordu.

 

Deskontuak lortu ahal izateko, bezeroak Tarjeta Plus 10 edo Tarjeta Plus 10 Estudiante txartela aurkeztu beharko du erreserbaren gauzatzearekin eta indarrean dauden egiaztagiriekin batera, eta bidaia amaitu arte gorde beharko ditu. Era berean, baita titularraren nortasuna egiaztatzen duen dokumentua ere.

Tarjeta Plus 10 - 45  

Pertsona bakarrarentzako txartela da, izenduna eta besterenezina, joaneko edo itzulerako 10 bidaia egiteko balio du, ordaindutako ibilbideko bi geltokien artean.

Avant zerbitzu guztietan balio du, Estatuko Administrazio Orokorraren eskumenekoak diren, ibilbide, tren eta zerbitzu baimenduetan, zerbitzu "sinergiatuak" edo "partekatuak" barne.

Avant-ekin lotura duten Media Distancia Convencional zerbitzuetan ere aplika daiteke.

Deskontu hori ezingo zaio beste deskontu batzuei aplikatu, Familia ugaria izateagatiko deskontua izan ezik.

Balio- eta erabilera-aldia

Erabilera- eta balio-aldia 45 egunekoa da txartela erosten den egunetik hasita, egun hori barne, bidaia-kopurua amaitu arte edo txartela iraungi arte. Indarrean dagoen bitartean Tarjeta Plus 10-45 txartelaren prezioak aldatzen badira, txartelean egin ez diren bidaiek txartela iraungi arte balioko dute.

Tarjeta Plus 10-45 txartela bidaiari-titularrak bakarrik erabil dezake.

Ez da zenbatekotik itzuliko erabili gabeko bidaietan.

Txartela saltzeko bideak

renfe.com, geltokietako leihatilak, bidaia-agentzia fisikoak eta telefono bidezko salmenta.

Txartela baliogabetzea

Txartela erabili ez denean soilik baliogabetu ahal izango da inolako kosturik gabe.

Eragiketaren bat egin da, baina ez bada oraindik bidaiarik egin, txartelaren prezioaren % 15eko kostuarekin baliogabetu ahal izango da, baliogabetze-gastu moduan.

Geltokietako leihatiletan baliogabetu ahal izango da txartela, edozein bide erabiliz erosi dela-ere.

Bidaia-agentzietan erositako txartelak bide horretan soilik baliogabetu ahal izango dira.

Ez da aldaketarik onartzen.

 

Erreserba formalizatzea

Derrigorrez formalizatu behar da bidaia bakoitza, eta gehienez toki bakarra tren eta egun bakoitzerako.

Erreserba formalizatzeko saltzeko kanalak

renfe.com, geltokietako leihatiletan, bidaia-agentzia fisikoetan, telefono bidez, Renfe app-ean eta produktu anitzen autosalmentako makinetan egin daiteke.

Aldaketak

Ezin da erreserbaren formalizazioa aldatu.

Baliogabetzea

Erreserbaren formalizazioa inolako kosturik gabe baliogabetu ahal izango du bezeroak.

Trenaren aurreikusitako irteera-ordua baino lehen formalizazioa baliogabetzeko gehieneko epea baliogabetzea egiteko erabiliko den kanalaren araberakoa izango da:

 • Geltokietako lehiatilak eta bidaia-agentzia fisikoak: 5 minutu.
 • Produktu anitzen autosalmentako makinak: 15 minutu.
 • www.renfe.com eta Renfe app-a: 30 minutu.
 • Telefono bidezko salmenta: 6 ordu.

 

Deskontuak lortu ahal izateko, bezeroak Tarjeta Plus 10 -45 txartela aurkeztu beharko du erreserbaren gauzatzearekin eta indarrean dauden egiaztagiriekin batera, eta bidaia amaitu arte gorde beharko ditu. Era berean, baita titularraren nortasuna egiaztatzen duen dokumentua ere.

Bono 10 Regional  

 

10 joan-etorriko bidaia egiteko balio duen pertsona bakarrarentzako abonamendua da, baimendutako Renferen Media Distancia Convencional trenetan, ordaindutako ibilbideko bi geltokien artean prezio murriztua Orokorra/Oinarrizko tarifan. Arlo honetan ez dira sartzen Kataluniako Generalitatearen eskumeneko Renfek kudeatzen dituen zerbitzuak.

Erabilera eta baliozkotasuna 45 egunekoa da. Erosi den egunetik, hau barne, bidaia kopurua amaitu arte edo iraungi arte balioko du.

Bidaiari bakarrak tren eta egun bererako bakarrik erabil dezake. Ibilbidea eta tren formalizatua edo bertan behera utzi eta hurrengo 2 orduetan balioko du, trena eta data adierazten ez dituen bide edo modu batez egin bada.

Ez da zenbatekotik itzuliko erabili gabeko bidaietan.

Abonamenduaren salmenta

Geltokietako leihatiletan eta autosalmentako makinetan jaulkiko dira.
Salmenta-prezio horri ezingo zaio beste deskonturik aplikatu, Familia ugaria izateagatikoa eta baldintzetan berariaz aplika daitekeela diotenak izan ezik.

Aldaketa

Ez da aldaketarik onartzen.

Baliogabetzea

Berarekin eragiketarik egin ez bada bakarrik bertan behera utzi daiteke.

Hala ere, bertan behera utz dezakezu:

 • Nahi gabe eta gasturik gabe, jaulkipen-egun berean bertan behera uzten bada, baldin eta abonamenduarekin transakziorik egin ez bada.
 • Prezioaren% 15eko baliogabetze-kostuekin, jaulkipenaz gain beste egun batean bertan behera uzten bada, baldin eta berarekin eragiketarik egin ez bada edo, formalizazio eragiketen kasuan, horiek bertan behera geratzen dira, berriro ere hamar bidaia dituen bonua.

Inolaz ere ezin da bono bat bertan behera utzi egindako bidaiekin.

Bidaiak formalizatzea

Bono 10 Regional abonamenduarekin bidaiatu ahal izateko, igotzeko geltokian jarraitu behar da bidaia bakoitzean abonamendua formalizatzeko, eguneko tren bakoitzeko leku bat gehienez.

Igotzeko geltokia bonuan ageri diren bietako edozein izan daiteke.

Formalizazioa geltokiko txarteldegietan, autosalmentako makinetan, makina formalizatzaileetan eta tren eta ibilbide batzuetarako egingo da, Renfe.com-en bidez eta Renfe app-ean.

Noizean behin, trenean zihoazen esku-hartze langileek, sarbide geltokiak pertsonalik gabe edo hura egiteko baliabide mekanikorik ez duenean.

Formalizazioa doakoa izan daiteke edo osagarria ordaintzea dakar, bidaia egiteko erabilitako trenaren arabera.

Aldaketa

Ezin da bidaiaren formalizazioa aldatu.

Baliogabetzea

Orokorrean, formalizazioen baliogabetzeak doakoak dira, tasa edo klase altuago batekin formalizatzeagatik ordainketa suposatzen dutenak izan ezik, titulu bakoitzerako baldintza partikularren arabera ordaindutako zenbatekoaren % 15eko kuota izango baitute.

Trena galtzea edo uztea

Bidaiariak trena galtzeak edo bertan behera uzteak bidaia hasten den geltokian edo bertan zehar, ez du eskubiderik emango beranduago egiteko beste tren batean egiteko edo jarraitzeko, egin gabeko bidaiaren formalizazioaren babesean. ez du itzulketarako eskubiderik izango.

Ibilbidea luzatzea

Onartzen da, aldez aurretik bidean gainbegiratze/esku-hartzearen ardura duten langileei eta eserlekuen erabilgarritasunari buruzko informazioa, tren berriaren oinarrizko tarifan txartel bakarra ordainduz.

Bonua galtzea edo lapurtzea

Ez da inolako kopiarik edo inolako frogagiririk emango galeraren edo lapurretaren arrazoia edozein dela ere.

Sartzeko kontrola eta bideko kontrola

Sarbide kontrolen eta gainbegiratzearen arduradunek egiaztatu beharko dute bidaiariak trenera sartu dela behar bezala formalizatutako bonuarekin eta horren prezioa murriztea justifikatzen duen egiaztagiria beharko dute.

Tarjeta 10 Sencilla  

 

10 joan-etorriko bidaia egiteko balio duen pertsona bakarrarentzako abonamendua da, baimendutako Renferen Media Distancia Convencional trenetan, ordaindutako ibilbideko bi geltokien artean prezio murriztua Orokorra/Oinarrizko tarifan. Arlo honetan ez dira sartzen Kataluniako Generalitatearen eskumeneko Renfek kudeatzen dituen zerbitzuak.

Erabilera eta baliozkotasuna 45 egunekoa izango da. Erosi den egunetik, hau barne, bidaia kopurua amaitu arte edo iraungi arte balioko du. Indarrean dagoen bitartean Tarjeta 10 Sencilla prezioak aldatzen badira, egindako bidaiak, egin ez direnak, Txartela iraungi arte balioko dute.

Tarjeta 10 Sencilla bidaiari bakarrak tren eta egun bererako bakarrik erabil dezake. Ibilbidea eta tren formalizatua edo bertan behera utzi eta hurrengo 2 orduetan balioko du, trena eta data adierazten ez dituen bide edo modu batez egin bada.

Ez da zenbatekotik itzuliko erabili gabeko bidaietan.

Txartelaren salmenta

Geltokietako leihatiletan eta autosalmentako makinetan jaulkiko da.

Txartelaren prezio horri ezingo zaio beste deskonturik aplikatu, Familia ugaria izateagatikoa eta baldintzetan berariaz aplika daitekeela diotenak izan ezik.

Aldaketa

Ez da aldaketarik onartzen.

Baliogabetzea

Berarekin eragiketarik egin ez bada bakarrik bertan behera utzi daiteke.

Hala ere, Tarjeta 10 Sencilla baliogabetu daiteke:

 • Nahi gabe eta gasturik gabe, jaulkipen-egun berean bertan behera uzten bada, baldin eta txartelarekin transakziorik egin ez bada.
 • Prezioaren% 15eko baliogabetze-kostuekin, jaulkipenaz gain beste egun batean bertan behera uzten bada, baldin eta berarekin eragiketarik egin ez bada edo, formalizazio eragiketen kasuan, horiek bertan behera geratzen dira, berriro ere hamar bidaia dituen txartela.

Inola ere ezingo da Txartela bertan behera utzi egindako bidaiekin.

Bidaiak formalizatzea

Tarjeta 10 Sencilla txartelarekin bidaiatu ahal izateko, igotzeko geltokian jarraitu behar da bidaia bakoitzean abonamendua formalizatzeko, eguneko tren bakoitzeko leku bat gehienez.

Igotzeko geltokia txartelean ageri diren bietako edozein izan daiteke.

Formalizazioa geltokiko txarteldegietan, autosalmentako makinetan, makina formalizatzaileetan eta tren eta ibilbide batzuetarako egingo da, Renfe.com-en bidez eta Renfe app-ean.

Noizean behin, trenean zihoazen esku-hartze langileek, sarbide geltokiak pertsonalik gabe edo hura egiteko baliabide mekanikorik ez duenean.

Formalizazioa doakoa izan daiteke edo osagarria ordaintzea dakar, bidaia egiteko erabilitako trenaren arabera.

Aldaketa

Ezin da bidaiaren formalizazioa aldatu.

Baliogabetzea

Orokorrean, formalizazioen baliogabetzeak doakoak dira, tasa edo klase altuago batekin formalizatzeagatik ordainketa suposatzen dutenak izan ezik, titulu bakoitzerako baldintza partikularren arabera ordaindutako zenbatekoaren % 15eko kuota izango baitute.

Trena galtzea edo uztea

Bidaiariak trena galtzeak edo bertan behera uzteak bidaia hasten den geltokian edo bertan zehar, ez du eskubiderik emango beranduago egiteko beste tren batean egiteko edo jarraitzeko, egin gabeko bidaiaren formalizazioaren babesean. ez du itzulketarako eskubiderik izango.

Ibilbidea luzatzea

Onartzen da, aldez aurretik bidean gainbegiratze/esku-hartzearen ardura duten langileei eta eserlekuen erabilgarritasunari buruzko informazioa, tren berriaren oinarrizko tarifan txartel bakarra ordainduz.

Txartela galtzea edo lapurtzea

Ez da inolako kopiarik edo inolako frogagiririk emango galeraren edo lapurretaren arrazoia edozein dela ere.

Sartzeko kontrola eta bideko kontrola

Sarbide kontrolen eta gainbegiratzearen arduradunek egiaztatu beharko dute bidaiariak trenera sartu dela behar bezala formalizatutako txartelarekin eta horren prezioa murriztea justifikatzen duen egiaztagiria beharko dute.

Tarjeta 10 Libre  

 

10 joan-etorriko bidaia egiteko balio duen pertsona bakarrarentzako Abonamendua da, baimendutako Renferen Media Distancia Convencional trenetan, ordaindutako ibilbideko bi geltokien artean prezio murriztua Orokorra/Oinarrizko tarifan. Arlo honetan ez dira sartzen Kataluniako Generalitatearen eskumeneko Renfek kudeatzen dituen zerbitzuak.

Erabilera eta baliozkotasuna 45 egunekoa da. Erosi den egunetik, hau barne, bidaia kopurua amaitu arte edo iraungi arte balioko du. Indarrean dagoen bitartean Tarjeta 10 Libre prezioak aldatzen badira, egindako bidaiak, egin ez direnak, Txartela iraungi arte balioko dute.

Bidaiari bakarrak tren eta egun bererako bakarrik erabil dezake. Ibilbidea eta tren formalizatua edo bertan behera utzi eta hurrengo 2 orduetan balioko du, trena eta data adierazten ez dituen bide edo modu batez egin bada.

Ez da zenbatekotik itzuliko erabili gabeko bidaietan.

Txartelaren salmenta

Geltokietako leihatiletan eta autosalmentako makinetan jaulkiko dira.

Txartelaren prezio horri ezingo zaio beste deskonturik aplikatu, Familia ugaria izateagatikoa eta baldintzetan berariaz aplika daitekeela diotenak izan ezik.

Aldaketa

Ez da aldaketarik onartzen.

Baliogabetzea

Berarekin eragiketarik egin ez bada bakarrik bertan behera utzi daiteke.

Hala ere, Tarjeta 10 Libre bertan behera utzi daiteke kasu hauetan:

 • Nahi gabe eta gasturik gabe, jaulkipen-egun berean bertan behera uzten bada, baldin eta txartelarekin transakziorik egin ez bada.
 • Prezioaren% 15eko baliogabetze-kostuekin, jaulkipenaz gain beste egun batean bertan behera uzten bada, baldin eta berarekin eragiketarik egin ez bada edo, formalizazio eragiketen kasuan, horiek bertan behera geratzen dira, berriro ere hamar bidaia dituen txartela.

Inola ere ezingo da Txartela bertan behera utzi egindako bidaiekin.

Bidaiak formalizatzea

Tarjeta 10 Libre txartelarekin bidaiatu ahal izateko, igotzeko geltokian jarraitu behar da bidaia bakoitzean abonamendua formalizatzeko, eguneko tren bakoitzeko leku bat gehienez.

Igotzeko geltokia txartelean ageri diren bietako edozein izan daiteke.

Formalizazioa geltokiko txarteldegietan, autosalmentako makinetan, makina formalizatzaileetan eta tren eta ibilbide batzuetarako egingo da, Renfe.com-en bidez eta Renfe app-ean.

Noizean behin, trenean zihoazen esku-hartze langileek, sarbide geltokiak pertsonalik gabe edo hura egiteko baliabide mekanikorik ez duenean.

Formalizazioa doakoa izan daiteke edo osagarria ordaintzea dakar, bidaia egiteko erabilitako trenaren arabera.

Aldaketa

Ezin da bidaiaren formalizazioa aldatu.

Baliogabetzea

Orokorrean, formalizazioen baliogabetzeak doakoak dira, tasa edo klase altuago batekin formalizatzeagatik ordainketa suposatzen dutenak izan ezik, titulu bakoitzerako baldintza partikularren arabera ordaindutako zenbatekoaren % 15eko kuota izango baitute.

Trena galtzea edo uztea

Bidaiariak trena galtzeak edo bertan behera uzteak bidaia hasten den geltokian edo bertan zehar, ez du eskubiderik emango beranduago egiteko beste tren batean egiteko edo jarraitzeko, egin gabeko bidaiaren formalizazioaren babesean. ez du itzulketarako eskubiderik izango.

Ibilbidea luzatzea

Onartzen da, aldez aurretik bidean gainbegiratze/esku-hartzearen ardura duten langileei eta eserlekuen erabilgarritasunari buruzko informazioa, tren berriaren oinarrizko tarifan txartel bakarra ordainduz.

Txartela galtzea edo lapurtzea

Ez da inolako kopiarik edo inolako frogagiririk emango galeraren edo lapurretaren arrazoia edozein dela ere.

Sartzeko kontrola eta bideko kontrola

Sarbide kontrolen eta gainbegiratzearen arduradunek egiaztatu beharko dute bidaiariak trenera sartu dela behar bezala formalizatutako txartelarekin eta horren prezioa murriztea justifikatzen duen egiaztagiria beharko dute.

Hileko abonamendu erregionala  

 

Pertsona bakarrak erabil dezakeen abonamendu nominatiboa eta besterenezina da, nahi adina joan-etorriko bidaia egiteko balioa duena, Renferen baimendutako Media Distancia trenetan, Orokorra/Oinarrizko tarifaren prezioa murrizketa eginda, ordaindutako ibilbideko bi geltokien artean.

Arlo honetan ez dira sartzen Kataluniako Generalitatearen eskumeneko Renfek kudeatzen dituen zerbitzuak.

Erabilera eta baliozkotasuna hilabete naturalekoa da. Ordaindutako hileko egutegiko egun guztietan egongo da baliozkoa.

Txartelaren titularrak tren eta egun bererako bakarrik erabil dezake. Ibilbidea eta tren formalizatua edo bertan behera utzi eta hurrengo 2 orduetan balioko du, trena eta data adierazten ez dituen bide batez egin bada.

Abonamenduaren prezio horri ezingo zaio beste deskonturik aplikatu, Familia ugaria izateagatikoa eta baldintzetan berariaz aplika daitekeela diotenak izan ezik.

Abonuaren salmenta

Geltokietako leihatiletan eta autosalmentako makinetan jaulkiko dira. Harpidetzak baliozko hilaren aurreko hilaren 20tik baliotasuneko hilaren 10era arte eros daitezke.

Salmenta prozesuan, harpidetzaren titularra identifikatzeko, adierazitako hitzarmenek eragindako NAN zenbakia edo identifikazio zenbakia sartuko dira.

Aldaketa

Ez da aldaketarik onartzen.

Baliogabetzea

Regional hileko abonamendua bertan behera utz daiteke baliozkotasuna baino lehen aurkeztuz gero eta eragiketarik ez bada egin.

Hala ere, bertan behera utz dezakezu:

 • Nahi gabe eta gasturik gabe, betiere jaulkipen egun berean bertan behera uzten bada, jaulkipenaren ondoren, eta harpidetzarekin transakziorik egin ez bada.
 • Prezioaren % 15eko baliogabetze-gastuekin, jaulkipenaz gain beste egun batean bertan behera uzten bada, baldin eta indarraldia ez bada hasi eta berarekin eragiketarik egin ez bada edo, eragiketen kasuan bidaien formalizazioa burutu eta indarrean daude, bertan behera uzten dira, ordainketa egin gabe dauden formalizatutako bidaien doakoa utziz.

Bidaiak formalizatzea

Regional hileko abonamenduarekin bidaiatu ahal izateko, igotzeko geltokian jarraitu behar da bidaia bakoitzean abonamendua formalizatzeko, eguneko tren bakoitzeko leku bat gehienez.

Igotzeko geltokia bonuan ageri diren bietako edozein izan daiteke.
Formalizazioa geltokiko txarteldegietan, autosalmentako makinetan, makina formalizatzaileetan eta tren eta ibilbide batzuetarako egingo da, Renfe.com-en bidez eta Renfe app-ean.

Noizean behin, trenean zihoazen esku-hartze langileek, sarbide geltokiak pertsonalik gabe edo hura egiteko baliabide mekanikorik ez duenean.

Formalizazioa doakoa izan daiteke edo osagarria ordaintzea dakar, bidaia egiteko erabilitako trenaren arabera.

Aldaketa

Ezin da bidaiaren formalizazioa aldatu.

Baliogabetzea

Orokorrean, formalizazioen baliogabetzeak doakoak dira, tasa edo klase altuago batekin formalizatzeagatik ordainketa suposatzen dutenak izan ezik, titulu bakoitzerako baldintza partikularren arabera ordaindutako zenbatekoaren % 15eko kuota izango baitute.

Trena galtzea edo uztea

Bidaiariak trena galtzeak edo bertan behera uzteak bidaia hasten den geltokian edo bertan zehar, ez du eskubiderik emango beranduago egiteko beste tren batean egiteko edo jarraitzeko, egin gabeko bidaiaren formalizazioaren babesean. ez du itzulketarako eskubiderik izango.

Ibilbidea luzatzea

Onartzen da, aldez aurretik bidean gainbegiratze/esku-hartzearen ardura duten langileei eta eserlekuen erabilgarritasunari buruzko informazioa, tren berriaren oinarrizko tarifan txartel bakarra ordainduz.

Abonamendua galtzea edo lapurtzea

Ez da inolako kopiarik edo inolako frogagiririk emango galeraren edo lapurretaren arrazoia edozein dela ere.

Sartzeko kontrola eta bideko kontrola

Sarbide kontrolen eta gainbegiratzearen arduradunek egiaztatu beharko dute bidaiariak trenera sartu dela behar bezala formalizatutako abonamenduarekin eta horren prezioa murriztea justifikatzen duen egiaztagiria beharko dute.

Tarjeta Mensual 40 Sencilla  

 

Pertsona bakarrak erabil dezakeen txartel nominatiboa eta besterenezina da, nahi adina joan-etorriko bidaia egiteko balioa duena, Orokorra/Oinarrizko tarifaren prezioa murrizketa eginda, Renferen baimendutako Media Distancia trenetan eta ordaindutako ibilbideko bi geltokien artean. Arlo honetan ez dira sartzen Kataluniako Generalitatearen eskumeneko Renfek kudeatzen dituen zerbitzuak.

Ordaindutako hileko egutegiko egun guztietan egongo da baliozkoa. Harpidetzak baliozko hilaren aurreko hilaren 20tik baliotasuneko hilaren 10era arte eros daitezke.

Erosketa aldian Tarjeta Mensual 40 Sencilla-ren prezioak aldatzen badira, erositako txartelak baliozkoak izango dira indarraldiaren hilabetea amaitu arte.

Txartelaren titularrak tren eta egun bererako bakarrik erabil dezake. Ibilbidea eta tren formalizatua edo bertan behera utzi eta hurrengo 2 orduetan balioko du, trena eta data adierazten ez dituen bide batez egin bada.

Txartelaren prezio horri ezingo zaio beste deskonturik aplikatu, Familia ugaria izateagatikoa eta baldintzetan berariaz aplika daitekeela diotenak izan ezik.

Txartelaren salmenta

Geltokietako leihatiletan eta autosalmentako makinetan jaulkiko da.

Salmenta prozesuan, harpidetzaren titularra identifikatzeko, adierazitako hitzarmenek eragindako NAN zenbakia edo identifikazio zenbakia sartuko dira.

Aldaketa

Ez da aldaketarik onartzen.

Baliogabetzea

Tarjeta Mensual 40 Sencilla baliogabetu baino lehen aurkezten bada eta berarekin eragiketarik egin ez bada bakarrik bertan behera utzi ahal izango da.

Hala ere, bertan behera utz dezakezu:

 • Nahi gabe eta gasturik gabe, betiere jaulkipen egun berean bertan behera uzten bada, jaulkipenaren ondoren, eta harpidetzarekin transakziorik egin ez bada txartelean.
 • Prezioaren % 15eko baliogabetze-gastuekin, jaulkipenaz gain beste egun batean bertan behera uzten bada, baldin eta indarraldia ez bada hasi eta berarekin eragiketarik egin ez bada edo, eragiketen kasuan bidaien formalizazioa burutu eta indarrean daude, bertan behera uzten dira, ordainketa egin gabe dauden formalizatutako bidaien doakoa utziz.

Bidaiak formalizatzea

Tarjeta Mensual 40 Sencilla txartelarekin bidaiatu ahal izateko, igotzeko geltokian jarraitu behar da bidaia bakoitzean abonamendua formalizatzeko, eguneko tren bakoitzeko leku bat gehienez.

Igotzeko geltokia txartelean ageri diren bietako edozein izan daiteke.

Formalizazioa geltokiko txarteldegietan, autosalmentako makinetan, makina formalizatzaileetan eta tren eta ibilbide batzuetarako egingo da, Renfe.com-en bidez eta Renfe app-ean.

Noizean behin, trenean zihoazen esku-hartze langileek, sarbide geltokiak pertsonalik gabe edo hura egiteko baliabide mekanikorik ez duenean.

Formalizazioa doakoa izan daiteke edo osagarria ordaintzea dakar, bidaia egiteko erabilitako trenaren arabera.

Aldaketa

Ezin da bidaiaren formalizazioa aldatu.

Baliogabetzea

Orokorrean, formalizazioen baliogabetzeak doakoak dira, tasa edo klase altuago batekin formalizatzeagatik ordainketa suposatzen dutenak izan ezik, titulu bakoitzerako baldintza partikularren arabera ordaindutako zenbatekoaren % 15eko kuota izango baitute.

Trena galtzea edo uztea

Bidaiariak trena galtzeak edo bertan behera uzteak bidaia hasten den geltokian edo bertan zehar, ez du eskubiderik emango beranduago egiteko beste tren batean egiteko edo jarraitzeko, egin gabeko bidaiaren formalizazioaren babesean. ez du itzulketarako eskubiderik izango.

Ibilbidea luzatzea

Onartzen da, aldez aurretik bidean gainbegiratze/esku-hartzearen ardura duten langileei eta eserlekuen erabilgarritasunari buruzko informazioa, tren berriaren oinarrizko tarifan txartel bakarra ordainduz.

Txartela galtzea edo lapurtzea

Ez da inolako kopiarik edo inolako frogagiririk emango galeraren edo lapurretaren arrazoia edozein dela ere.

Sartzeko kontrola eta bideko kontrola

Sarbide kontrolen eta gainbegiratzearen arduradunek egiaztatu beharko dute bidaiariak trenera sartu dela behar bezala formalizatutako bonuarekin eta horren prezioa murriztea justifikatzen duen egiaztagiria beharko dute.
 

Tarjeta Mensual 40 Libre

 

Pertsona bakarrak erabil dezakeen txartel nominatiboa eta besterenezina da, nahi adina joan-etorriko bidaia egiteko balioa duena, Renferen baimendutako Media Distancia trenetan, Orokorra/Oinarrizko tarifaren prezioa murrizketa eginda, ordaindutako ibilbideko bi geltokien artean.

Ordaindutako hileko egutegiko egun guztietan egongo da baliozkoa. Harpidetzak baliozko hilaren aurreko hilaren 20tik baliotasuneko hilaren 10era arte eros daitezke.

Erosketa aldian Tarjeta Mensual 40 Libre-ren prezioak aldatzen badira, erositako txartelak baliozkoak izango dira indarraldiaren hilabetea amaitu arte.

Txartelaren titularrak tren eta egun bererako bakarrik erabil dezake. Ibilbidea eta tren formalizatua edo bertan behera utzi eta hurrengo 2 orduetan balioko du, trena eta data adierazten ez dituen bide batez egin bada.

Txartelaren salmenta

Geltokietako leihatiletan eta autosalmentako makinetan jaulkiko da.

Txartelaren prezio horri ezingo zaio beste deskonturik aplikatu, Familia ugaria izateagatikoa eta baldintzetan berariaz aplika daitekeela diotenak izan ezik.

Salmenta prozesuan, harpidetzaren titularra identifikatzeko, adierazitako hitzarmenek eragindako NAN zenbakia edo identifikazio zenbakia sartuko dira.

Aldaketa

Ez da aldaketarik onartzen.

Baliogabetzea

Tarjeta Mensual 40 Libre baliogabetu baino lehen aurkezten bada eta berarekin eragiketarik egin ez bada bakarrik bertan behera utzi ahal izango da.

Hala ere, bertan behera utz dezakezu:

 • Nahi gabe eta gasturik gabe, betiere jaulkipen egun berean bertan behera uzten bada, jaulkipenaren ondoren, eta harpidetzarekin transakziorik egin ez bada txartelean.
 • Prezioaren % 15eko baliogabetze-gastuekin, jaulkipenaz gain beste egun batean bertan behera uzten bada, baldin eta indarraldia ez bada hasi eta berarekin eragiketarik egin ez bada edo, eragiketen kasuan bidaien formalizazioa burutu eta indarrean daude, bertan behera uzten dira, ordainketa egin gabe dauden formalizatutako bidaien doakoa utziz.

Bidaiak formalizatzea

Tarjeta Mensual 40 Libre txartelarekin bidaiatu ahal izateko, igotzeko geltokian jarraitu behar da bidaia bakoitzean abonamendua formalizatzeko, eguneko tren bakoitzeko leku bat gehienez.

Igotzeko geltokia txartelean ageri diren bietako edozein izan daiteke.

Formalizazioa geltokiko txarteldegietan, autosalmentako makinetan, makina formalizatzaileetan eta tren eta ibilbide batzuetarako egingo da, Renfe.com-en bidez eta Renfe app-ean.

Noizean behin, trenean zihoazen esku-hartze langileek, sarbide geltokiak pertsonalik gabe edo hura egiteko baliabide mekanikorik ez duenean.

Formalizazioa doakoa izan daiteke edo osagarria ordaintzea dakar, bidaia egiteko erabilitako trenaren arabera.

Aldaketa

Ezin da bidaiaren formalizazioa aldatu.

Baliogabetzea

Orokorrean, formalizazioen baliogabetzeak doakoak dira, tasa edo klase altuago batekin formalizatzeagatik ordainketa suposatzen dutenak izan ezik, titulu bakoitzerako baldintza partikularren arabera ordaindutako zenbatekoaren % 15eko kuota izango baitute.

Trena galtzea edo uztea

Bidaiariak trena galtzeak edo bertan behera uzteak bidaia hasten den geltokian edo bertan zehar, ez du eskubiderik emango beranduago egiteko beste tren batean egiteko edo jarraitzeko, egin gabeko bidaiaren formalizazioaren babesean. ez du itzulketarako eskubiderik izango.

Ibilbidea luzatzea

Onartzen da, aldez aurretik bidean gainbegiratze/esku-hartzearen ardura duten langileei eta eserlekuen erabilgarritasunari buruzko informazioa, tren berriaren oinarrizko tarifan txartel bakarra ordainduz.

Txartela galtzea edo lapurtzea

Ez da inolako kopiarik edo inolako frogagiririk emango galeraren edo lapurretaren arrazoia edozein dela ere.

Sartzeko kontrola eta bideko kontrola

Sarbide kontrolen eta gainbegiratzearen arduradunek egiaztatu beharko dute bidaiariak trenera sartu dela behar bezala formalizatutako bonuarekin eta horren prezioa murriztea justifikatzen duen egiaztagiria beharko dute.
 

+Renfe Córdoba  

 

Txartel pertsonalizatua

Jabearen datu pertsonalak eta argazkia ditu inprimatuta. Aldi baterako banako garraio-txartelak karga daitezke bertan:

 • Hileko abonamendu erregionala.
 • Ikasleen hileko eta seihileko abonamendua.
 • Deskontudun txartelak: Dorada txartela, familia ugaria…

Beste garraio-txartel batzuetarako ere erabil daiteke, adibidez, joaneko txartela, joan-etorrikoa edo bonotrena.

Ezin dira erabili bi garraio-txartel aldi berean, jatorri-helmuga bera duten bidaiatu, jatorri-helmuga bera duten hainbat bidaia egiteko bi txartel berdin direnean izan ezik.

Txartel pertsonalizatua lortzeko eskaera-inprimakia bete (salmenta-puntuetan edo Renferen webgunean eskura daiteke) eta Kordoba edo Rabanales campuseko geltokietan entregatu beharko da, dokumentu hauekin batera:

 • NAN, AIZ edo pasaportearen fotokopia.
 • Oraingo argazkiak.
 • Deskontuaren onuraduna zarela ziurtatzen dokumentazioa, halakoren bat izateko eskubidea izanez gero.

eskatu ezazu esteka honetan

 

Txartel ez-pertsonalizatua

Identifikazio pertsonalik behar ez duten garraio-txartelen euskarri gisa erabiltzen da: joanekoa, joan-etorrikoa eta bonotrena.

Leihatiletan, autosalmentako makinetan edo trenean erosi ahal izango da, eta 0,50 € balio du.

Salbuepenezko kasuak: karga txartel ez pertsonalizatuan
TSC pertsonalizatua eskatzeko tramitea egiteko denborarik ez duten aldi baterako bisitak egiten dituzten deskontu-eskubidea duten bidaiarientzat eta leihatilan behar bezala nortasuna identifikatuta, txartel z-pertsonalizatua kargatu ahal izango dute, garraio-txartel hauetan: joaneko txartela, joan-etorrikoa edo bonotrena. Txartelak gehienez zazpi egun jarraierako balio du erosten denetik hasita.

 • Informazio gehiago: Kordobako geltokia - Telefonoa: 957 769 215

 

60 urte baino gehiago dituzten pertsonentzako deskontua  

 

Tarjeta Dorada txartela

Txartela izenduna eta besterenezina da, eta 60 urte baino gehiago dutenek eros dezakete; gainera, deskontuak izateko eskubidea ematen die xedatutako baldintzetan.

Tarjeta Dorada dagokion garraio-txartelarekin batera eraman behar da beti.

Asteko egun guztietarako balio du baliozkotasun-aldi guztian, jaulkipen-egunetik hasita.

Nori zuzentzen zaio eta zein dokumentazio aurkeztu behar da

 • 60 urte baino zaharragoak. Honako dokumentu hauek aurkeztu behar dituzte:
  •     NAN, AIZ edo pasaportea

Aplikazio eremua

Ave, Nazioarteko Ave, Larga Distancia, Avant, Media Distancia Convencional (zabalera metrikoa edo iberiarra) eta Cercanías (zabalera metrikoa edo iberiarra) zerbitzu guztietan.

Deskontuak

Ave, Alvia, Euromed eta Intercity trenetan, deskontuak aukeratutako prezioaren aukeran erosteko unean indarrean zegoen prezio dinamikoari aplikatuko zaizkio. Gainerako zerbitzuetan, tarifa orokorreko/oinarriko prezioari aplikatuko zaizkio.

Deskontu horri ezingo zaio besterik aplikatu, Familia ugaria izateagatikoa eta baldintzetan berariaz aplika daitekeela diotenak izan ezik.

Ave, Nazioarteko Ave, Alvia, Euromed eta Intercity

Asteko edozein egunetarako, aukeratutako txartelaren aukeran % 25eko deskontua erosterakoan indarrean zegoen prezioan. Deskontu hau ez zaie osagarriei aplikatzen.

Avant

 • Astelehenetik ostiralera: % 25eko deskontua
 • Larunbatetan eta igandeetan: % 40ko deskontua

Media Distancia Convencional (zabalera iberiarra)

 • % 40ko deskontua egunero

Cercanías (zabalera iberiarra)

 • % 40ko deskontua egunero

Media Distancia eta Cercanías, (zabalera metrikoa) eta Asturias, Kantabria eta Bilboko gune integratuak

 • % 50eko deskontua

 

Saltzeko bideak

Geltokietako leihatiletan eta bidaia-agentzia fisikoetan jaulkitzen da Tarjeta Dorada txartela. Finantza-erakunde batzuen bitartez ere jaulki daiteke, "laguntzailearekin" modalitatearena izan ezik. 

www.renfe.com webgunearen bidez, edozein Tarjeta Dorada berritu daiteke, banku-erakundeek jaulkitakoak izan ezik, baldin eta azken aldiz 2013an edo geroagoko data batean berritu edo erosi bada, eta iraungitze-data baino 90 egun baino lehenagotik hasita.

Webgunearen bidez berritzeko onartutako ordaintzeko bitartekoak kreditu- edo zordunketa-txartela eta Bizum dira.

Tarjeta Dorada kontakturik gabeko "Renfe & Tú" eta "+Renfe & Tú" txartel pertsonalizatuetan karga daiteke.

Deskontu horri lotutako txartelak geltokietako leihatiletan, www.renfe.com helbidean, bidaia-agentzia fisikoetan, agentzia birtualetan, telefono bidezko salmentan, Renfe app-ean eta autosalmentako makinetan erosi daitezke.

Prezioa (Erosketa eta berritzea)

Txartela erosteko edo berritzeko prezioak, baliozkotasun-aldiaren arabera, hauek dira: 

 • 1 urte: 6 euro
 • 2 urte: 12 euro
 • 3 urte: 15 euro (%16ko aurrezkia)

 

Tarjeta Dorada baliogabetzea

www.renfe.com webgunearen bidez txartelak gasturik gabe baliogabetu daitezke, webgunearen bidez berritu den datatik hasi eta hurrengo 15 egunetan erabili ez badira. 

Geltokietako leihatiletan eta bidaia-agentzia fisikoetan, erabili gabeko Tarjeta Dorada gasturik gabe baliogabetu daiteke txartel hori erosi edo berritzen den egunean bertan.

Txartelak aldatzea

Ave, Alvia, Euromed eta Intercity trenetako bidaietarako txartelak aldatu ahal izateko, erositako prezio-aukerak atributu hori barne eduki behar du, edo aldaketa-baldintzak hobetzeko osagarri bat erosi behar da. Aldaketa-kostuak prezio-aukerarenak edo gehigarri baten bidez eskuratutako baldintzen hobekuntzakoak izango dira. Deskontu honekin ez da onartzen txartelen "jabetza aldatzea" aukera. 

Avant eta Media Distancia Convencional trenetan txartela aldatzea onartzen da egun bererako eta kosturik gabe, bere baliozkotasun-epearen barruan. Bezeroak txartela beste egun baterako aldatu nahiko balu, zenbateko osagarri bat ordaindu beharko luke, aldatutako txartelaren zenbatekoari dagokion % 10 ordainduta, aldaketa-gastu gisa. Media Distancia Convencional zerbitzuko trenetan, gutxienez 1 € ordainduko da txarteleko. 

Balio handiagoko txartel batera aldatzen denean, aldea ordaindu beharko du bezeroak.

Aldaketa gutxiago balio duen txartelera egiten denean, aldaketa-gastuak kendu ostean (halakorik balego), % 15 deskontatuko zaio zenbatekoari. 

"Laguntzailearekin" modalitateko Tarjeta Dorada txartelarekin, titularraren txartela aldatzeak laguntzailearen txartela aldatzea dakar.

Txartelak baliogabetzea

Ave, Alvia, Euromed eta Intercity trenetako bidaietarako txartelak baliogabetu ahal izateko, erositako prezio-aukerak atributu hori barne eduki behar du, edo baliogabetzeko baldintzak hobetzeko osagarri bat erosi behar da. Baliogabetze-kostuak prezio-aukerarenak edo gehigarri baten bidez eskuratutako baldintzen hobekuntzakoak izango dira. 

Gainerako zerbitzuetan, txartelak baliogabetzea onartzen da, baina txartelaren prezioari % 15eko kenkari bat eginda

"Laguntzailearekin" modalitateko Tarjeta Dorada txartelarekin, titularrak txartela baliogabetzen badu, laguntzailearen txartela ere baliogabetu egingo da, eta txartel hori modu independentean ere baliogabe daiteke.

Trena galtzea

Ave, Alvia, Euromed edo Intercity trenak galduz gero, Renfe-ri egotzi ezin zaizkion arrazoiengatik. 

Aukera hori onartzen duen prezio-aukera duten txarteletan bakarrik, beste txartel bat ordaindu behar da jatorrizko txartelaren prezio-aukeraren arabera ezarritako zenbatekoarekin. Hala balegokio, dagokion prezio-aldea ere ordainduko da, txartel berria kategoria hobeagoko prezio-aukera batekoa bada. Txartel berria galdutako trenaren prezioa baino prezio-aukera merkeagoa bada, ez da alderik itzuliko kontzeptu honengatik.

Tarjeta Dorada txartela hondatzea, lapurtzea edo galtzea 

Txartelaren kopia emateko, aurreko txartela jaulkitako edo erregistratutakoa izan beharko da erreserba bidezko salmenta-sistemarekin, "Renfe & Tú "TSC pertsonalizatuan kargatutakoa izan ezik. Kasu horretan, beste TSC bat erosi beharko da eta Dorada txartela gehitu bere indarraldiarekin. 

Sartzeko kontrola eta bideko kontrola

Bezeroak, sartzeko kontrolean edo bidaian, txartela aurkeztu beharko du indarrean diren egiaztagiriekin batera, beste deskontu batzuk lortu ahal izateko, Dorada txartela barne, eta bidaia amaitu arte gorde beharko ditu. Era berean, baita titularraren nortasuna egiaztatzen duen dokumentua ere. 

Bezeroak sartzeko kontrolean eskatutako dokumenturen bat aurkezten ez badu, sartzeko kontrolean, trenean edo geltokietako leihatiletan bertan bidaia erregularizatzeko aukera emango zaio, horretarako bitartekoak edukiz gero. Erregularizazio hori egiteko, aplikatutako deskontuaren zenbatekoa kalkulatu eta kobratuko da. 

Bidaian, bezeroak aurreko dokumenturen bat aurkezten ez badu, bidaiatzeko baliozkoa den garraio-txartelik ez duen bidaiaritzat joko da, eta zigor gisa BASICO prezio-aukeraren erreferentzia-prezioaren (% 100) bikoitza ordaindu beharko du, ESTÁNDAR eserlekuan bidaiatzen badu eta ELIGE CONFORT prezioaren bikoitza, CONFORT eserlekuan bidaiatzen badu. Hala ere, eta merkataritza-arretarako irizpideekin, erregularizazio bat egin ahal izango da, aplikatutako deskontua kobratuz, bidaiariak fede ona erakusten duen kasu partikularretan. AVANT, Media Distancia Convencional (zabalera iberiarra eta metrikoa) eta Cercanías (zabalera iberiarra eta metrikoa eta Cercanías) zerbitzuetarako, bidaiariren bat baliozko den garraio-txartelik gabe trenera sartzen bada, ibilbideko jarduerez/ikuskapenaz arduratzen diren langileek baliozko garraio-txartelik ez duten bidaiariei buruz xedatutakoa aplikatu beharko dute. 

Ibilbidea luzatzea 

Ibilbidea luzatzeko, bidean gainbegiratzen/esku-hartzen duten langileei aldez aurretik jakinarazita eta libre dauden eserlekuen arabera, ibilbide berria bertan ordaindu beharko da merkataritza-eskaintza honetan ezarritako baldintzetan. 

Eserleku mota edo prezio-aukera hobetzea 

Hobekuntza egin nahi izanez gero, aldez aurretik gainbegiratzeaz/esku-hartzeaz arduratzen den langileei jakinarazi beharko zaio eta lekurik libre badagoen ikusi beharko da. 

Ave, Alvia, Euromed eta Intercity trenen kasuan, ordaindu beharreko zenbatekoa prezio-aukera berriaren prezio dinamikoaren eta Tarjeta Dorada deskontuarekin eta jatorrizko txartelean ordaindutako prezioarekin geratzen den aldea da.

 

Beherapena desgaitasuna duten pertsonentzat  

 

Tarjeta Dorada txartela

Txartela izenduna eta besterenezina da, pentsiodunek eta desgaitasun handiak dituztenek eros dezakete txartel hau; gainera, deskontuak izateko eskubidea ematen die xedatutako baldintzetan.

Tarjeta Dorada dagokion garraio-txartelarekin batera eraman behar da beti.

Asteko egun guztietarako balio du baliozkotasun-aldi guztian, jaulkipen-egunetik hasita.

% 65eko edo gehiagoko desgaitasuna duten pertsonei txartelaren titularraren baldintza ekonomiko eta bidaiatzeko baldintza berdinak izango dituzten beste pertsona batekin etorri ahal izango dira, Tarjeta Dorada "bidelagunarekin" modalitatea eskuratuz.

Nori zuzentzen zaio eta zein dokumentazio aurkeztu behar da

 • Ezintasun fisiko edo psikikoa duten 18 urtetik gorako pentsiodunak: Iraunkorra, Absolutua edo Baliaezintasun handia. Honako dokumentu hauek aurkeztu behar dituzte:
  • Pentsiodun-egiaztagiria, adierazitako egoera batean dagoela.
 • 18 urtetik gorako pentsiodunak gizarte-klase zibilekoak eta militar erretiratuak, eta ezintasun iraunkorra dutenak zerbitzua emateko. Honako dokumentu hauek aurkeztu behar dituzte:
  • Pentsiodun-egiaztagiria, adierazitako egoera batean dagoela.
 • % 33ko edo gehiagoko desgaitasuna duten pertsonak. Honako dokumentu hauek aurkeztu behar dituzte:
  • Egiaztatu duen autonomia erkidegoko edo estatuko erakundeak jaulkitako ziurtagiria, desgaitasun-txartela edo egiaztagiria.

% 65eko edo gehiagoko desgaitasuna duten pertsonei txartelaren titularraren baldintza ekonomiko eta bidaiatzeko baldintza berdinak izango dituzten beste pertsona batekin etorri ahal izango dira, Tarjeta Dorada "bidelagunarekin" modalitatea eskuratuz.

Aplikazio eremua

Ave, Nazioarteko Ave, Larga Distancia, Avant, Media Distancia Convencional (zabalera metrikoa edo iberiarra) eta Cercanías (zabalera metrikoa edo iberiarra) zerbitzu guztietan.

Deskontuak

Ave, Alvia, Euromed eta Intercity trenetan, deskontuak aukeratutako prezioaren aukeran erosteko unean indarrean zegoen prezio dinamikoari aplikatuko zaizkio. Gainerako zerbitzuetan, tarifa orokorreko/oinarriko prezioari aplikatuko zaizkio.

Deskontu horri ezingo zaio besterik aplikatu, Familia ugaria izateagatikoa eta baldintzetan berariaz aplika daitekeela diotenak izan ezik.

Ave, Nazioarteko Ave, Alvia, Euromed eta Intercity

Asteko edozein egunetarako, aukeratutako txartelaren aukeran % 25eko deskontua erosterakoan indarrean zegoen prezioan. Deskontu hau ez zaie osagarriei aplikatzen.

Avant

 • Astelehenetik ostiralera: % 25eko deskontua
 • Larunbatetan eta igandeetan: % 40ko deskontua

Media Distancia Convencional (zabalera iberiarra)

 • % 40ko deskontua egunero

Cercanías (zabalera iberiarra)

 • % 40ko deskontua egunero

Media Distancia eta Cercanías, (zabalera metrikoa) eta Asturias, Kantabria eta Bilboko gune integratuak

 • % 50eko deskontua

 

Saltzeko bideak

Geltokietako leihatiletan eta bidaia-agentzia fisikoetan jaulkitzen da Tarjeta Dorada txartela. Finantza-erakunde batzuen bitartez ere jaulki daiteke, "laguntzailearekin" modalitatearena izan ezik.

www.renfe.com webgunearen bidez, edozein Tarjeta Dorada berritu daiteke, banku-erakundeek jaulkitakoak izan ezik, baldin eta azken aldiz 2013an edo geroagoko data batean berritu edo erosi bada, eta iraungitze-data baino 90 egun baino lehenagotik hasita.

Webgunearen bidez berritzeko onartutako ordaintzeko bitartekoak kreditu- edo zordunketa-txartela eta Bizum dira.

Tarjeta Dorada kontakturik gabeko "Renfe & Tú" eta "+Renfe & Tú" txartel pertsonalizatuetan karga daiteke.

Deskontu horri lotutako txartelak geltokietako leihatiletan, www.renfe.com helbidean, bidaia-agentzia fisikoetan, agentzia birtualetan, telefono bidezko salmentan, Renfe app-ean eta autosalmentako makinetan erosi daitezke.

Prezioa (Erosketa eta berritzea)

Txartela erosteko edo berritzeko prezioak, baliozkotasun-aldiaren arabera, hauek dira:

 • 1 urte: 6 euro
 • 2 urte: 12 euro
 • 3 urte: 15 euro (%16ko aurrezkia)

 

Tarjeta Dorada baliogabetzea

www.renfe.com webgunearen bidez txartelak gasturik gabe baliogabetu daitezke, webgunearen bidez berritu den datatik hasi eta hurrengo 15 egunetan erabili ez badira. 

Geltokietako leihatiletan eta bidaia-agentzia fisikoetan, erabili gabeko Tarjeta Dorada gasturik gabe baliogabetu daiteke txartel hori erosi edo berritzen den egunean bertan.

Txartelak aldatzea

Ave, Alvia, Euromed eta Intercity trenetako bidaietarako txartelak aldatu ahal izateko, erositako prezio-aukerak atributu hori barne eduki behar du, edo aldaketa-baldintzak hobetzeko osagarri bat erosi behar da. Aldaketa-kostuak prezio-aukerarenak edo gehigarri baten bidez eskuratutako baldintzen hobekuntzakoak izango dira. Deskontu honekin ez da onartzen txartelen "jabetza aldatzea" aukera. 

Avant eta Media Distancia Convencional trenetan txartela aldatzea onartzen da egun bererako eta kosturik gabe, bere baliozkotasun-epearen barruan. Bezeroak txartela beste egun baterako aldatu nahiko balu, zenbateko osagarri bat ordaindu beharko luke, aldatutako txartelaren zenbatekoari dagokion % 10 ordainduta, aldaketa-gastu gisa. Media Distancia Convencional zerbitzuko trenetan, gutxienez 1 € ordainduko da txarteleko. 

Balio handiagoko txartel batera aldatzen denean, aldea ordaindu beharko du bezeroak.

Aldaketa gutxiago balio duen txartelera egiten denean, aldaketa-gastuak kendu ostean (halakorik balego), % 15 deskontatuko zaio zenbatekoari. 

"Laguntzailearekin" modalitateko Tarjeta Dorada txartelarekin, titularraren txartela aldatzeak laguntzailearen txartela aldatzea dakar.

Txartelak baliogabetzea

Ave, Alvia, Euromed eta Intercity trenetako bidaietarako txartelak baliogabetu ahal izateko, erositako prezio-aukerak atributu hori barne eduki behar du, edo baliogabetzeko baldintzak hobetzeko osagarri bat erosi behar da. Baliogabetze-kostuak prezio-aukerarenak edo gehigarri baten bidez eskuratutako baldintzen hobekuntzakoak izango dira. 

Gainerako zerbitzuetan, txartelak baliogabetzea onartzen da, baina txartelaren prezioari % 15eko kenkari bat eginda

"Laguntzailearekin" modalitateko Tarjeta Dorada txartelarekin, titularrak txartela baliogabetzen badu, laguntzailearen txartela ere baliogabetu egingo da, eta txartel hori modu independentean ere baliogabe daiteke.

Trena galtzea

Ave, Alvia, Euromed edo Intercity trenak galduz gero, Renfe-ri egotzi ezin zaizkion arrazoiengatik. 

Aukera hori onartzen duen prezio-aukera duten txarteletan bakarrik, beste txartel bat ordaindu behar da jatorrizko txartelaren prezio-aukeraren arabera ezarritako zenbatekoarekin. Hala balegokio, dagokion prezio-aldea ere ordainduko da, txartel berria kategoria hobeagoko prezio-aukera batekoa bada. Txartel berria galdutako trenaren prezioa baino prezio-aukera merkeagoa bada, ez da alderik itzuliko kontzeptu honengatik.

Tarjeta Dorada txartela hondatzea, lapurtzea edo galtzea 

Txartelaren kopia emateko, aurreko txartela jaulkitako edo erregistratutakoa izan beharko da erreserba bidezko salmenta-sistemarekin, "Renfe & Tú "TSC pertsonalizatuan kargatutakoa izan ezik. Kasu horretan, beste TSC bat erosi beharko da eta Dorada txartela gehitu bere indarraldiarekin. 

Sartzeko kontrola eta bideko kontrola

Bezeroak, sartzeko kontrolean edo bidaian, txartela aurkeztu beharko du indarrean diren egiaztagiriekin batera, beste deskontu batzuk lortu ahal izateko, Dorada txartela barne, eta bidaia amaitu arte gorde beharko ditu. Era berean, baita titularraren nortasuna egiaztatzen duen dokumentua ere. 

Bezeroak sartzeko kontrolean eskatutako dokumenturen bat aurkezten ez badu, sartzeko kontrolean, trenean edo geltokietako leihatiletan bertan bidaia erregularizatzeko aukera emango zaio, horretarako bitartekoak edukiz gero. Erregularizazio hori egiteko, aplikatutako deskontuaren zenbatekoa kalkulatu eta kobratuko da. 

Bidaian, bezeroak aurreko dokumenturen bat aurkezten ez badu, bidaiatzeko baliozkoa den garraio-txartelik ez duen bidaiaritzat joko da, eta zigor gisa BASICO prezio-aukeraren erreferentzia-prezioaren (% 100) bikoitza ordaindu beharko du, ESTÁNDAR eserlekuan bidaiatzen badu eta ELIGE CONFORT prezioaren bikoitza, CONFORT eserlekuan bidaiatzen badu. Hala ere, eta merkataritza-arretarako irizpideekin, erregularizazio bat egin ahal izango da, aplikatutako deskontua kobratuz, bidaiariak fede ona erakusten duen kasu partikularretan. AVANT, Media Distancia Convencional (zabalera iberiarra eta metrikoa) eta Cercanías (zabalera iberiarra eta metrikoa eta Cercanías) zerbitzuetarako, bidaiariren bat baliozko den garraio-txartelik gabe trenera sartzen bada, ibilbideko jarduerez/ikuskapenaz arduratzen diren langileek baliozko garraio-txartelik ez duten bidaiariei buruz xedatutakoa aplikatu beharko dute. 

Ibilbidea luzatzea 

Ibilbidea luzatzeko, bidean gainbegiratzen/esku-hartzen duten langileei aldez aurretik jakinarazita eta libre dauden eserlekuen arabera, ibilbide berria bertan ordaindu beharko da merkataritza-eskaintza honetan ezarritako baldintzetan. 

Eserleku mota edo prezio-aukera hobetzea 

Hobekuntza egin nahi izanez gero, aldez aurretik gainbegiratzeaz/esku-hartzeaz arduratzen den langileei jakinarazi beharko zaio eta lekurik libre badagoen ikusi beharko da. 

Ave, Alvia, Euromed eta Intercity trenen kasuan, ordaindu beharreko zenbatekoa prezio-aukera berriaren prezio dinamikoaren eta Tarjeta Dorada deskontuarekin eta jatorrizko txartelean ordaindutako prezioarekin geratzen den aldea da.

 

Gazteentzako deskontua  

 

Más Renfe Joven  

Pribatua, izenduna eta besterenezina da, eta titularrek deskontu bat izango dute bidaiatzeko aukeratutako zerbitzuaren arabera.

Erosteko edo berritzeko unean 14 eta 25 urte bitartean dituzten gazteek eskura dezakete, eta urtebetez gozatu dute bere abantailez txartelaren indarraldian 26 urte bete arren.

Más Renfe Joven ez da berez bidaiatzeko balio duen garraio-txartel bat.

Renfe Viajeros-en zerbitzu nazional guztietan erabil daiteke, hauetan izan ezik: Media Distancia Convencional (zabalera metrikoa), Cercanías (zabalera metrikoa), AVLO eta tren turistikoak.

50 € balio du (BEZa barne).

Urtebeterako balio du, erosten den egunetik hasita, eta ondoren beste urtebeterako berritu daiteke. Jarraian agertzen diren beherapenekin erositako txartelek Más Renfe-ren indarraldiaren barruan egon behar den bidaia-data bat eduki behar dute.

Ave, Alvia, Euromed eta Intercity:

Nazioarteko Averen baldintza espezifikoak ezagutzeko, joan Ave Frantzia atalera.

Deskontua izango da, erosketa aurreratuko edozein aldirako aukeratutako prezioaren aukeran erosteko unean indarrean zegoen prezio dinamikoaren % 30. Deskontu hau ez zaie osagarriei aplikatzen.

Deskontu horri ezingo zaio besterik aplikatu, Familia ugaria izateagatikoa eta baldintzetan berariaz aplika daitekeela diotenak izan ezik.

Avant, Media Distancia Convencional (zabalera iberiarra) eta Cercanías/Rodalies:

 • Tarifa orokorraren edo Oinarrizko tarifaren % 25eko deskontua.

Deskontu horri ezingo zaio besterik aplikatu, Familia ugaria izateagatikoa eta baldintzetan berariaz aplika daitekeela diotenak izan ezik.

Más Renfe saltzeko bideak

www.renfe.com helbidean erosten da eta dagokion zenbatekoa ordaindu ostean, "bezero-zenbaki" bat jasoko da, identifikazioa egiteko eta zerbitzuak erabili ahal izateko. Inolako gasturik gabe baliogabe daiteke, erosi eta bi ordu baino lehen egiten bada, eta erabili ez bada.

Txartelak saltzeko bideak

Txartelak erosteko "bezero-zenbakia" adierazi beharko da: www.renfe.com helbidean, Renfe app-ean, geltokietako leihatiletan, bidaia-agentzia fisikoetan eta birtualetan, telefono bidez Renfe Contigo 912 320 320, produktu anitzen autosalmentako makinetan eta Cercanías eta Media Distancia zerbitzuetako autosalmentako makinetan.

 

Aldaketarik

Txartela aldatzea onartzen da, bere baliozko epean eta saltzeko bide bakoitzerako ezarritako epeetan.

Ave, Alvia, Euromed e Intercity

Nazioarteko Averen baldintza espezifikoak ezagutzeko, joan Ave Frantzia atalera.

Erositako prezio-aukerak atributu hori barne hartzen duenean bakarrik aldatu ahal izango dira, edo "Baliogabetzearen hobekuntza eta ELIGE mailara aldatzea" edo "Baliogabetzearen hobekuntza eta PREMIUM mailara aldatzea" gehigarria erosi denean. Aldaketa-kostuak prezio-aukerarenak edo gehigarri baten bidez eskuratutako baldintzen hobekuntzakoak izango dira. Deskontu honekin ez da onartzen txartelen "jabetza aldatzea" aukera.

Avant eta Media Distancia Convencional (zabalera iberiarra)

 • Indarrean den aldian, kosturik gabe aldatu ahal izango da txartela egun bererako.
 • Bezeroak txartela beste egun baterako aldatu nahiko balu, zenbateko osagarri bat ordaindu beharko luke, aldatutako txartelaren zenbatekoari dagokion % 20 ordainduta, aldaketa-gastu gisa. Media Distancia Convencional zerbitzuko trenetan, gutxienez 1 € ordainduko da txarteleko.

Txartel berriaren zenbatekoa handiagoa izanez gero, aldea ordaindu beharko du bezeroak.

Aldaketa gutxiago balio duen txartelera egiten denean, aldaketa-gastuak kendu ostean (halakorik balego), % 15 deskontatuko zaio zenbatekoari.

 

Baliogabetzeak

Más Renfe baliogabetzea:

 • Bidaiarik gabeko baliogabetzea erosi eta 14 egunera arte:
  Más Renfe erosi eta hurrengo 14 egunetan, baldin eta txartelik erosi ez bada, Más Renfe baliogabetu ahal izango da www.renfe.com webguneko erosketa/berritzea/baliogabetzea/berriro inprimatzea aplikazioaren bidez.
 • Baliogabetzea erosi eta 14 egunera arte, bidaiak erosita:
  Más Renfe Joven-ekin lotutako txartel bat badago (baita Txartela baliogabetu baino lehen baliogabetu bada ere) txartel hori baliogabetu dela berresteko unean, mezu bat agertuko da bertan behera uzteko egin beharreko prozesua adieraziz.

Txartelak baliogabetzea:

Ave, Alvia, Euromed e Intercity

Nazioarteko Averen baldintza espezifikoak ezagutzeko, joan Ave Frantzia atalera.

AVE, Alvia, Euromed eta Intercity-ko bidaietarako txartelak erositako prezio-aukerak atributu hori barne hartzen duenean soilik baliogabetu ahal izango dira, edo "Ezeztatze-hobetzea eta ELIGE mailara aldatzea" edo "Ezeztatze-hobetzea edo PREMIUM mailara aldatzea" eskuratu denean. Baliogabetze-kostuak prezio-aukerarenak edo gehigarri baten bidez eskuratutako baldintzen hobekuntzakoak izango dira.

Avant eta Media Distancia Convencional (zabalera iberiarra)

Más Renfe Joven honen bidez erositako txartelak baliogabetzea onartzen da, baldin eta baliozko epean badaude eta eragiketa saltzeko bide bakoitzerako ezarritako epean egiten bada, itzuli beharreko txartelaren prezioan % 30eko kenkariarekin, baliogabetze-tasa gisa, zerbitzu guztietarako.

 

Trena galtzea

Ave, Alvia, Euromed eta Intercity zerbitzuei soilik aplikatzen zaie.

Nazioarteko Averen baldintza espezifikoak ezagutzeko, joan Ave Frantzia atalera.

Renferi egotzi ezin zaizkion arrazoiengatik trena galduz gero, eta ekintza hori onartzen duen prezio-aukera duten txarteletan bakarrik, beste txartel bat ordaindu behar da jatorrizko txartelaren prezio-aukeraren arabera ezarritako zenbatekoarekin. Hala balegokio, dagokion prezio-aldea ere ordainduko da, txartel berria kategoria hobeagoko prezio-aukera batekoa bada. Txartel berria galdutako trenaren prezioa baino prezio-aukera merkeagoa bada, ez da alderik itzuliko kontzeptu honengatik.

 

Fidelizazio-programa

Más Renfe Jovenl hau eskuratzeak Renferen fidelizazio-txartelaren titularra izateak dakartzan abantailez gozatzeko aukera eskainiko du lehen unetik, eta aipatutako programaren identifikazio-kodea Más Renfe Joven-eko berbera izanik.

Eskaintza honetan egindako bidaiak fidelizazio-programako onurak jaso ditzakete.

Bezeroa Renferen fidelizazio-txartelaren titularra bada, Más Renfe Joven-i bezero-kode bera esleituko zaio, eta txartelaren mailari eutsiko zaio.

Renfecito (Renfe Puntuak) eskuratu nahi baditu bezeroak, txartela erostean esleitu beharko ditu.

Más Renfe Plata, Más Renfe Oro edo Más Renfe Platino txartelen titularrek, fidelizazio-programari lotutako abantailez gozatzeko, dagokion txartela aurkeztu beharko dute, baita gainerako nortasun-txartelak edo garraio-txartelarekin lotutako beharrezkoak diren bestelako dokumentuak ere.

 

Ibilbidea luzatzea

Ibilbidea luzatzeko, bidean esku-hartzen/gainbegiratzen duten langileei aldez aurretik jakinarazita eta libre dauden eserlekuen arabera, unean bertan ibilbide berria bertan ordaindu beharko da merkataritza-eskaintza honetan ezarritako baldintza beretan.

 

Eserleku mota edo prezio-aukera hobetzea

Txartela hobetzeko, aldez aurretik bidean esku-hartzen/gainbegiratzen duten langileei jakinarazi beharko zaie, eta libre dauden eserlekuen araberakoa izango da, AVE, Alvia, Euromed eta Intercity trenetan, ordaindu beharreko zenbatekoa prezio-aukera berriaren prezio dinamikoaren eta jatorrizko txartelean ordaindutako zenbatekoaren aldea da, Más Renfe Joven-en deskontuarekin.

 

Gogoratu...

Bezeroak txartela aurkeztu beharko du indarrean diren egiaztagiriekin batera, beste deskontu batzuk lortu ahal izateko, Más Renfe Joven barne (edozein euskarritan), eta bidaia amaitu arte gorde beharko ditu. Era berean, baita titularraren nortasuna egiaztatzen duen dokumentua ere.

Gazteentzako deskontua  

 

Gazte-txartela  

Bidaia egunean 14 eta 25 urte artean dituzten bezeroei zuzentzen zaie eskaintza.

Deskontua lortu ahal izateko, Gazte-txartelaren titular izan behar du gazteak. Txartel hori Espainiako edozein Autonomia-erkidegok jaulki behar izan du paperean edo formatu birtualean, edo finantza-erakunde laguntzaileek ere jaulki ohi dituzte Gazte-txartelarekin lotutako banku-txartela izan beharko dut. .

Era berean, baliozkoak dira EYCA (European Youth Card Association), ISIC (International Student Identity Card) eta IYTC (International Youth Global Card) nazioarteko gazte-txartelak; esaterako GO 25 (IYTC) gazteentzako bidaia-txartela, International Student Travel Confederation (ISTC) erakundearen eskutik eta UNESCOk gazte mugikortasunerako dokumentutzat aitortua.

Deskontua

Ave, Alvia, Euromed e Intercity

Nazioarteko Averen baldintza espezifikoak ezagutzeko, joan Ave Frantzia atalera.

% 5 izango da aukeratutako prezioaren aukerarako erosketa-unean indarrean dagoen prezio dinamikoaren gainean. Deskontu hau ez zaie osagarriei aplikatzen.

Deskontu horri ezingo zaio besterik aplikatu, Familia ugaria izateagatikoa eta baldintzetan berariaz aplika daitekeela diotenak izan ezik.

Avant eta Media Distancia Convencional (zabalera metrikoa eta iberiarra)

% 20ko deskontua Orokorra/Oinarrizko tarifaren gainean.

Deskontu horri ezingo zaio besterik aplikatu, Familia ugaria izateagatikoa eta baldintzetan berariaz aplika daitekeela diotenak izan ezik.

Saltzeko bideak

Geltokietako leihatiletan, www.renfe.com helbidean, bidaia-agentzia fisikoetan eta birtualetan, telefono bidez Renfe Contigo 91 232 03 20, Renfe app-ean eta hainbat produktu saltzeko autosalmentako makinetan erosi ahal izango dira txartelak.

Aldaketak

Ave, Alvia, Euromed e Intercity

Erositako txartel motaren baldintzen mende daude (Básico, Elige, Premium)

Nazioarteko Averen baldintza espezifikoak ezagutzeko, joan Ave Frantzia atalera.

Avant eta Media Distancia Convencional (zabalera metrikoa eta iberiarra)

 • Indarrean den aldian, kosturik gabe aldatu ahal izango da txartela egun bererako.
 • Bezeroak txartela beste egun baterako aldatu nahiko balu, zenbateko osagarri bat ordaindu beharko luke, aldatutako txartelaren zenbatekoari dagokion % 10, aldaketa-gastu gisa.

Media Distancia Convencional zerbitzuko trenetan, gutxienez 1 € ordainduko da txarteleko.

Txartel berriaren zenbatekoa handiagoa izanez gero, aldea ordaindu beharko du bezeroak.

Aldaketa gutxiago balio duen txartelera egiten denean, aldaketa-gastuak kendu ostean (halakorik balego), % 15 deskontatuko zaio zenbatekoari.

Baliogabetzeak

Ave, Alvia, Euromed e Intercity

Erositako txartel motaren baldintzen mende daude (Básico, Elige, Premium)

Nazioarteko Averen baldintza espezifikoak ezagutzeko, joan Ave Frantzia atalera.

Avant eta Media Distancia Convencional (zabalera metrikoa eta iberiarra)

Txartelak baliogabe daitezke, baina txartelaren balioaren % 15 kenduko da.

Trena galtzea

Ave, Alvia, Euromed e Intercity

Erositako txartel motaren baldintzen mende daude (Básico, Elige, Premium)

Nazioarteko Averen baldintza espezifikoak ezagutzeko, joan Ave Frantzia atalera.

Gogoratu...

Deskontuak lortu ahal izateko, bezeroak txartela aurkeztu beharko du egiaztagiri guztiekin batera, eta bidaia amaitu arte gorde beharko ditu. Era berean, baita txartelaren titularraren nortasuna egiaztatzen duen dokumentua ere.

Haurrentzako deskontua  

 

Adingabeentzako bidaia baldintzak

Renfe Viajerosen trenetako garraio-zerbitzu guztiei aplikatuko zaie, nazio-eremuko bidaiariei, Renfe Viajereosen Tren Turistikoen kasuan, subsidiarioki. Adingabeen bidaiei buruzko merkataritza-arautegi hau ez zaie aplikatuko Renfe Viajeroseko tren turistiko horiei.

 

Nazioarteko Averen baldintza espezifikoak ezagutzeko, joan Ave Frantzia atalera.

 

Adingabeen adina edozein dela ere, guztiek izan behar dute AVE, AVLO, Alvia, Euromed, Intercity eta Avant zerbitzuetan bidaiatzeko garraio-txartel baliagarria.

Zerbitzu hauetan eta Merkataritza Zerbitzuetako tren batean sinergiatutako Media Distancia Convencionaleko zerbitzuetan, 14 urtetik beherakoek pertsona heldu baten laguntzarekin bidaiatu beharko dute, hau da, 14 urteko edo gehiagoko pertsona bat; eta ezin izango zaio 14 urtetik beherako adingabe bati garraio-txartelik saldu, tarifa edozein dela ere, ume edo helduena.

Zenbait trenetan, 6 eta 13 urte bitarteko adingabeek bakarrik bidaiatu ahal izan dezaten zerbitzua eskainiko du, treneko langileen ikuskaritzapean. Zerbitzu honen baldintzak Laguntzailerik gabeko adingabeen bidaia-zerbitzuaren barruan ezartzen dira.

Renfek deskontuak eta abantaila komertzialak ditu adingabeen bidaiarako, bai eta eserlekurik okupatu gabe doan bidaiatzeko eskubidea duten umeentzako txartelak ere, eta haien baldintza komertzialak arau honetan araututa daude. 14 urtetik beherakoen txartel guztietarako derrigorrezkoa da aita, ama edo tutorearen harremanetarako daturen bat betetzea (telefonoa, gutxienez).

Cercanías eta Rodalies trenetan, adingabeen bidaia-baldintzak desberdinak dira. Cercanías-en (zabalera iberiko eta zabalera metrikoa) 6 urtetik beherako umeek doan bidaia dezakete (gehienez ere bi ume, heldu txartel bakoitzeko). Rodalies trenetan, 4 urtetik beherakoek doan bidaiatzen dute.. Era berean, AVLO zerbitzuek baldintza komertzial bereziak dituzte adingabeen bidaietarako.

Gurasoak edo toture legala izan dira bakarrik bidaiatzen duten adingabeen arduradun, posible den kasuetan, 14 urte baino gutxiago eta laguntzaile batekin etdo laguntzailerik gabeko bidaia zerbitzuarekin bidaiatzen dutenen arduradun, eta 14tik 17ra arteko pertsonen arduradun. Ez da bidaiatzeko baimenik eskatuko, laguntzailerik gabeko adingabeen bidaia-zerbitzuaren berariazko dokumentaziorako araututakoa izan ezik.

 

0 eta 3 urte bitarteko umeen doako txartela, eserlekurik bete gabe

Eserlekua partekatuz doan bidaiatzen duten 4 urtetik beherako umeek, "Umeen doako txartela" izan beharko dute. Laguntzaile bakoitzeko, gehienez ere ume bat joango da AVE, Alvia, Euromed, Intercity eta Avanterako erasitako txartelarekin. Ez da aplikagarri, AVLO (Media Distancia Convencional (zabalera iberikoa eta zabalera metrikoa) eta Cercaníasen (zabalera iberikoa eta zabalera metrikoa) .

Doako txartela duen 4 urtetik beherako ume batek 14 urte edo gehiagoko bidaiari batekin bakarrik parteka dezake eserlekua, dagokion txartela ordainduta. 0 eta 3 urte bitarteko umeentzako doako txartelak ezin dira 4 eta 13 urte bitarteko umeentzako deskontua duten txartelekin lotu.

"Umeen doako txartela" eta laguntzailearen txartelak bagoi eta eserleku zenbaki bera izango dute. Adina edozein dela ere, umeek eserlekua partekatzen badute, eserlekuak gehienez ere bi pertsonek okupatuko dituzte.

4 urtetik beherako umeek eserlekuan bidaia dezakete "Umea" tarifako txartel bat erosiz gero.

Laguntzaileak bere txartela erosi bitartean erosi daiteke umearen txartela bidaiari kopuruaren datuak betetzean aukeratuz, baita gero ere, ume txartela gehitzeko aukerarekin. Umearen txartelean, adingabearekin batera doan bidaiariaren izena, abizenak eta zenbakia agertuko dira. Ezin da osagarririk gehitu.

Aldaketak eta baliogabetzeak

Ordaindutako txartela aldatzean edo baliogabetzean, " umearen doako txartela" ere aldatu edo baliogabetuko da.

"Umearen doako txartela" bakarrik ere baliogabetu daiteke.

Trena galtzea

"Umearen doako txartela" erosi ahalko da, bidaiariek erositako txartelaren baldintzen arabera "Trena galtzea" txartela erosi badezake.

Sartzeko kontrola eta bideko kontrola

"Umeen doako txartela" umearekin batera doan bidaiariaren txartelarekin batera aurkeztu beharko da, eta adingabearen adina edo jaioteguna egiaztatzen duen edozein agiri ofizial (DNI, Familia Liburua edo antzekoa) eskatu ahal izango da.

 

0 eta 13 urte bitarteko umeentzako eserlekuetarako deskontua

Bidaia-egunean 4 eta 13 urte bitartean bete dituzten umeentzako baldintzak, edo AVE, Alvia, Euromed, Intercity Avant eta Medi Distancia Convencional (zabalera iberikoa eta zabalera metrikoa) zerbitzuetako ibilaldi nazional guztietan eserlekua nahi duten 4 urte baino gutxiagoko umeentzako baldintzak.

AVLO zerbitzuek prezio bereziak dituzte umeentzako.

AVE, Alvia, Euromed, Intercity eta Avant zerbitzuetan, ezingo da ume tarifadun txartel solterik eskatu, ez eta Merkataritza Zerbitzuetako tren batean sinergiatutako Media Distancia Convencionaleko zerbitzuetan ere.

Deskontua

 • AVE, Alvia, Euromed eta Intercity trenetan, % 40ko deskontua aplikatuko zaio aukeratutako prezioaren aukeran erosteko unean indarrean zegoen prezio dinamikoari. Deskontu hau ez zaie osagarriei aplikatzen.
 • Avant-en: Tarifa Orokorraren prezioaren % 40.
 • Media Distancia Convencional trenetan: Treneko oinarrizko tarifaren % 40 sareko edozein bidaiatan, jatorri eta helmugako geltokia Cercaníasen saretik nukleotik kanpo daudenean, baita nukleo desberdinetan daude jatorri eta helmuga geltokien arteko bidaietan ere. Cercanías nukleo bereko geltokien artean ere aplikatuko da trenak 1. tasa baino oinarrizko tasa ezberdina duenean.

Ezingo da zaio beste deskonturi gehitu, Familia Ugariaren tituluen deskontuazi ezik edota berariaz hala adierazten dutenei ezik.

Saltzeko bideak

Bidaiatzeko aukeratu duzun zerbitzuaren arabera, txartelak geltokietako leihatiletan, www.renfe.com, App Renfen, Telefonicako salmentan, Agentzia Birtualetan, aurrez aurreko bidaia-agentzietan eta autosalmentako makinetan eskuratu ahal izango dira.

Baliogabetzeak

Ezingo da heldu baten erreserba-zenbaki baten txartelen zati bat baliogabetu, umeen txartel solteak ez badira baliogabetzen. Hau da, ume-txartelen bat indarrean geratzen badira, beti egon beharko da heldu baten txartel bat, bederen, baligabetu gabe. Ume-txartelak partzialki baliogabetzea posible da, ordea.

AVE, Alvia, Euromed eta Intercity trenetako txartelak baliogabetu ahal izateko, erositako prezio-aukerak atributu hori barne eduki behar du, edo baliogabetzeko baldintzak hobetzeko osagarri bat erosi behar da.

Zerbitzuaren araberako aldaketa-gastuak, eta, hala badagokio, erositako prezio- eta osagarri-aukerak, bai eta eragiketa honetarako gainerako baldintzak ere, "Aldaketa eta Baliogabetzeak" atalean daude.

Aldaketak

Ezingo da heldu baten erreserba-zenbakien txartelik aldatu, umeen txartelen bat aldatu gabe geratzen bada, hau da, ume txartel bat indarrean geratzen bada, heldu txartel bat, bederen, gelditu behar da aldatu gabe. Bidaia berrietan, umeentzako txartelekin batera, helduentzako txartel bat, gutxienez, eskuratu beharko da.

AVE,Alvia, Euromed eta Intercity trenetako bidaietarako txartelak aldatu ahal izateko, erositako prezio-aukerak atributu hori barne eduki behar du, edo aldaketa-baldintzak hobetzeko osagarri bat erosi behar da.

Zerbitzuaren araberako aldaketa-gastuak, eta, hala badagokio, erositako prezio- eta osagarri-aukerak, bai eta eragiketa honetarako gainerako baldintzak ere, "Aldaketa eta Baliogabetzeak" atalean daude.

Titularra aldatzea

AVEn, Alvian, Euromeden eta Intercityn onartzen da, prezio-aukera bakoitzerako ezarritako zenbatekoa ordainduz. Ez da aplikatuko Familia Ugariaren deskontuarekin edo beste deskontu pertsonalizatu batekin lotuta dagoenean. Ume baten edo heldu baten titularra aldatu daiteke besteari eragin gabe.

Trena galtzea

AVE, Alvia, Euromed edo Intercity trenak galduz gero, Renferi egotzi ezin zaizkion arrazoiengatik,"Trena galtzea" atalean adierazitakoa aplikatuko da.

Aukera hori onartzen duen prezio-aukera duten txarteletan bakarrik, beste txartel bat ordaindu behar da jatorrizko txartelaren prezio-aukeraren arabera ezarritako zenbatekoarekin. Hala balegokio, dagokion prezio-aldea ere ordainduko da, txartel berria kategoria hobeagoko prezio-aukera batekoa bada. Txartel berria galdutako trenaren prezioa baino prezio-aukera merkeagoa bada, ez da alderik itzuliko kontzeptu honengatik.

Ibilbidea luzatzea

Ibilbideko esku-hartzeko/ gainbegiratzeko langileei aldez aurretik eskatu diezaioketu, eta baldin eta eserleku librerik badago, eskaintza horretarako ezarritako baldintzetan ezarritakoa ordaindu beharko da.

Eserleku mota edo prezio-aukera hobetzea

AVEn, Alvian, Euromeden eta Intercitynt, ibilbideko esku-hartze/gainbegiratzaileei eskatu behar zaie, eta eserleku librerik ote dagoen egiaztatuko dute.

Prezio berriko aukeraren prezio dinamikoaren eta ume txartelaren deskontuarekin eta jatorrizko txartelarengatik ordaindutako prezioarekin dagoen aldea izango da ordaindu beharreko zenbatekoa.

Ibilbidean sartzeko kontrola

AVE, Alvia, Euromed, Intercity eta Avant zerbitzuetan, bai eta Merkataritza Zerbitzuetako tren batean sinergiatutako Media Distancia Convencionaleko zerbitzuetan ere, 14 urtetik beherako ume bat bakarrik datorrenean, ezin izango zaio bidaiatzen utzi.

Sartzeko kontrolean edo ibilbidean zehar txartela aurkeztu beharko du bezroak, eta bidaia amaitu arte gorde beharko du. Horretaz arduratzen diren langileek, gainera, nortasuna eta adina egiaztatzeko dokumenturen bat ere eska dezakete. Era berean, balizko deskontu metatua egiaztatzen duten agiriak aurkeztu beharko ditu.

Bidaiariak, besteren batek egiaztagiriak aurkezten baditu, ezer aurkezten ez badu, agiriak iraungita badaude edo eskaintza horren onuradun izateko adin egokia ez badu, bere bidaiatzeko txartela baliogabekotzat hartuko da, eta bidaia erregularizatu beharko du sarbide-kontrolean edo geltokiko leihatiletan, hori egiteko modurik badago.

Bidean zehar bidaiatzeko txartel baliodunik ez duten bidaiarien kasuan, baliodun garraio-txartelik ez duten bidaiariei buruz ezarritakoaren arabera jardungo da.

Fidelizazio-programa

Deskontu hau daukaten txartelek ez dute fidelizazio programako Renfecitos-ik (Renfe Puntuak) sortzen, baina Renfecitos (Renfe Puntuak) erabili daitezke ordaintzeko.

Familia ugarientzako deskontua  

 

Tarifa honi esker, Autonomia-erkidegoak jaulkitzen duten dagokion ziurtagiria duten kide ugariko familiek deskontu garrantzitsuak lor ditzakete kategoriaren arabera, Ave, Alvia, Euromed, Intercity, AVLO, Avant, Media Distancia Convencional (zabalera metrikoa eta ohiko zabalera), Cercanías (zabalera metrikoa eta ohiko zabalera), klase, eserleku mota, eta prezio-aukera guztietan.

Nazioarteko Averen baldintza espezifikoak ezagutzeko, joan Ave Frantzia atalera.

 

Salmenta-puntu fisiko batean erosketa egitean deskontua lortzeko, familia ugariaren titulu ofiziala (liburua, txartela, etab.), formatu fisikoan edo digitalean, edo bidaiariaren egoera hori ezinbestean egiaztatzen duen, eta zein kategoriakoa den zehazten duen, dokumentua erakutsi beharko da, banaka edo kolektiboki, ezartzen eta jaulkitzen duena bizi zaren autonomia-erkidegoak. Dokumentazio hori, halaber, bidaiaren edozein fasetan aurkeztu beharko da, erakusteko eskatuz gero.

Duela gutxi iraungitako txartelak ere onartuko dira berritzeko eskaerarekin batera aurkezten badira, eta eskaera hori txartela igortzen duen autonomia-erkidegoak behar bezala beteta badago, txartelaren zenbakia, kategoria eta titularren izenak agertzen badira, eta datu horiek iraungitako txartelarekin bat badatoz.

Txartelak erosteko unean soilik egingo da deskontua , eta ehuneko hauek aplikatuko dira:

 • % 20 familia ugari orokorreko kideentzat.
 • % 50 familia ugari bereziko kideentzat.

AVE, Alvia, Euromed, Intercity eta AVLO bidaietarako, deskontuak garraioaren prezio dinamikoan egiten dira, baina ez osagarrietan, ezta Premium aukeraren barnean dagoen jatetxe-prezioaren gainean ere.. Garraioaren zenbatekoa jatetxeko prezioa baino txikiagoa denean, txartelaren zenbatekoa guztiz lotuko da garraioaren prezioarekin.

Generalitat de Catalunya-k guraso bakarreko familiei jaulkitako familia ugariko txartelak Rodalies trenetan soilik onartuko dira. Generalitat de Catalunya arduratzen baita sare hori kudeatzeaz, eta hark zehazten baititu merkaturatze-baldintzak.

Deskontu horiez gain beste batzuk ere aplikatu ahal izango dira, merkataritza-baldintzetan berariaz ezin daitezkeela aplikatu dioten produktuetan/zerbitzuetan/eskaintzetan izan ezik.

Txartelak geltokietako salmenta-puntuetan, www.renfe.com webgunean, www.avlorenfe.com helbidean, bidaia-agentzia fisikoetan eta birtualetan, telefono bidez Renfe Contigo 912 320 320, autosalmentako makinetan, SerTren-en, Renfe app-ean.

Produktu bakoitzean eragiketa horietarako aurreikusitako baldintzetan egin daitezke aldaketak eta baliogabetzeak, prezio-aukeraren, osagarrien edo erositako txartelari aplikatutako tarifen ezaugarriek hala ahalbidetzen badute, eta Saltzeko bide bakoitzerako ezarritako baldintzak kontuan hartuta. Familia ugariaren deskontua daukaten txarteletan, ezin da titularra aldatu.

Gogoratu...

Deskontuak lortu ahal izateko, bezeroak txartela aurkeztu beharko du, dagozkion egiaztagiriekin eta familia ugariko txartelarekin batera, eta bidaia amaitu arte gorde beharko ditu. Bidaiariaren nortasuna egiaztatzen duen dokumentua ere eskatu ahal izango zaio.

4-9 kideko taldeentzako deskontua  

 

Gutxienez 4 lagunez eta gehienez 9 lagunez osaturiko taldeei zuzendutako eskaintza,tren eta data berean bidaiatzen duenak Ave eta Larga Distancia trenetan.

Deskontua 

Deskontua joaneko bidaietan bakarrik egiten da, eta txartel guztiak batera erosi behar dira, eta helduek zein umeek (0 eta 13 urte bitartekoak) eduki behar dute eserlekua. 

AVE, Nazioarteko AVE, Alvia, Euromed eta Intercity bidaietan, aukeratutako prezio-aukera erosteko unean indarrean dagoen prezio dinamikoaren % 8ko deskontua aplikatuko da, bidaiatzen duen pertsona-kopurua edozein dela ere (gehienez ere 9). 

Bateragarria da umeentzako deskontuarekin. 

Deskontu hau ez zaio aplikatuko maskoten osagarriari, eskaintza honekin eskainiko den bakarra. 

Eskaintza honekin doako txartela eskura ditzakezu eserlekurik okupatu gabe bidaiatzen duten 4 urtetik beherako umeentzat. Bidaiari horiek ez dira talde-kide gisa kontatzen, deskontua aplikatzeko.

Eskaintza hau ezin da konbinatu beste deskontu batekin, Umearenarekin eta Familia ugariaren tituluaren onuradun izatetik eratorritakoarekin izan ezik.

Ez da txartelik salduko ibilbidean zehar.

Aldaketak

Eskaintza honetako txartelak ezin dira aldatu.

Baliogabetzeak

ELIGE, ELIGE CONFORT eta PREMIUM prezio-aukera duten txartelak baliozko epearen barruan baliogabetu ahal izango dira, eta saltzeko bide bakoitzak ezarritako baldintzetan. Gainera,
eskaintza osatzen duten eta erreserba-kode berera lotutako txartelak
baliogabetu egin beharko dira. Ez da onartzen eserlekuak partzialki baliogabetzea.

OINARRIZKO prezioaren aukerarekin ezin da baliogabetzerik egin.

Baliogabetze-gastuak bidaiatzeko aukeratutako prezio-aukerarenak izango dira.

Trena galtzea

"Trena galtzea" ezin zaie aplikatu prezio-aukerei.

Ibilbidea luzatzea

Ez da onartzen bidean ibilbidea luzatzea.

Eserleku mota edo prezio-aukera hobetzea

Ez da onartzen bidean hobekuntzak egitea.

Sarbide-kontrola eta bideko esku-hartzea

Kontuan hartuko da txartelaren jaulkipena indibidualizatua dela, eta beraz, bidaiari guztiek dagokion garraio-txartela eraman beharko dute.

Beharrezkotzat jotzen bada, sarbide-kontroleko edo bidean esku-hartzen/gainbegiratzen duten langileek hala eskatuta, adingabeen adina egiaztatu beharko da adina egiaztatzen duen edozein agiri ofizialen bidez.

Eskaintza honetarako ezarritako baldintzak betetzen ez badira, bidean esku-hartzen/gainbegiratzen duten langileek txarteletan agertzen den prezio-aukerako erreferentzia-preziora (% 100) igoko dituzte
txartelak.

Fidelizazio-programa

Txartel hauekin egindako bidaiak fidelizazio programaren hobariak jaso ditzakete eta Renfecitos (Renfe Puntuak) erabili daiteke ordaintzeko.

10etik 25era bitarteko eta 25 baino gehiagoko taldeentzako deskontua  

Gutxienez 10 lagunez osatutako taldeei zuzendutako eskaintza da. Tren, data eta klase berean bidaiatu behar dute jatorriko eta helmugako geltoki beretara. Bidaia joaneko edo joan-etorrikoa izan daiteke. Lagun gutxiagok ere bidaiatu ahal izango dute 10 bidaiariri dagokiona ordainduta.

AVE, Alvia, Euromed, Intercity, Avant, Media Distancia Convencional (zabalera iberikoa eta zabalera metrikoa) eta Aldiriko (zabalera iberiarra eta zabalera metrikoa) zerbitzuak.

Nazioarteko Averen baldintza espezifikoak ezagutzeko, joan Ave Frantzia atalera.

 

Kataluniako Autonomia Erkidegoko Media Distancia Convencional eta Aldiriko Zerbitzuetan, administrazio horrek zehaztutako eskaintzak aplikatuko dira.

Lankidetzako Renfe-SNCF trenentzako taldeek beren berezko baldintzak dituzte eta Bidaiarien Nazioarteko Araudian arautzen dira.

 

Aldez aurretik erosteko

10 eta 25 pertsona arteko taldeak:

Erosketa-aurrerapenari dagokionez, kanal eta salmenta-sistema bakoitzean ezarritako muga baino gehiagorik ez duten salmenta zuzeneko taldeak dira, eta eserlekuak aurretik erreserbatu ditzakete.

25 pertsona baino gehiagoko taldeak

Taldeak baimentzen dituen puntuak zehaztuko du, gutxienez 48 ordu.

 

Aplikazio-aldiak

Tren, ibilbide edo egun jakin batzuentzako, taldeko salmenta baztertu ahal izango da.

10 eta 25 pertsona arteko taldeak:

Salmenta-zuzeneko taldeak eserlekuen erabilgarritasuna kontuan hartuta igorriko dira, eserlekuak aurretik erreserbatu edo ez.

25 pertsona baino gehiagoko taldeak:

Baimen-arduradunak zehaztuko du, bezeroak burututako eskaera aztertu ostean.

 

Saltzeko bideak

10 eta 25 pertsona arteko taldeak:

AVE, Alvia, Euromed, Intercity, Avant eta Media Distancia Convencional (zabalera iberikoa): bidaia-agentziak, geltokietako salmenta-puntuak (leihatilak) eta telefono bidezko salmenta.

Media Distancia Convencional (zabalera metrikoa) eta Aldirikoak (zabalera iberikoa eta metrikoa): geltokietako salmenta-puntuak (leihatilak).

En Media Distancia Convencional (zabalera metrikoa) eta Aldiriko(zabalera metrikoa), bidaietan bidean zehar burutu ahal izango da salbuespen gisa.

25 pertsona baino gehiagoko taldeak:

25etik gorako taldeentzako saltzeko bidea atal honen amaieran adierazten diren Taldeak Baimentzeko Puntuetan soilik egiten da.

 

DESKONTUAK

Deskontu hori ezingo zaio beste deskontu batzuei gehitu, Familia ugaria izateagatik deskontuari izan ezik.

Ave, Alvia, Euromed e Intercity

10 eta 25 pertsona arteko taldeak:

AVE, Alvia, Euromed eta Intercityren deskontua ibilbide bakoitzerako da:

Aukeratutako prezioa erostean indarrean dagoen prezio dinamikoaren gainean % 8. Ez da pilatzen haurrentzako deskontuan.

Ez da Prémium preziorik eskaintzen, ezta osagarririk ere.

10-25 arteko pertsonako taldeetarako zehaztutakoez gain, beste deskontua batzuk ere ezarri ahal izango dira kasu batzuetan:

 • Beste talde batzuk osatu.
 • Kanpaina eta promozio zehatzak.
 • Kasu bereziak edo merkataritza-interesa dagoenean.

Kasu horretan, prozedura 25 kidetik gorako taldeentzat izango den berbera izango da.

25 kidetik gorako taldeak:

Bezeroak atal honen amaieran adierazten diren taldeen baimen-puntuei bidalitako eskaera aztertu ondoren dagokion Renfe departamentuak zehaztuko ditu deskontu-baldintzak une bakoitzean.

Ez da Prémium preziorik eskaintzen, ezta osagarririk ere.

 

Avant

10 eta 25 pertsona arteko taldeak:

Tarifa orokorraren prezioaren % 15, ibilbide bakoitzeko.

25 kidetik gorako taldeak:

Bezeroak atal honen amaieran adierazten diren taldeen baimen-puntuei bidalitako eskaera aztertu ondoren dagokion Renfe departamentuak zehaztuko ditu deskontu-baldintzak une bakoitzean.

Gutxieneko deskontua 10 eta 25 pertsona arteko taldeentzat ezarritakoa izango da.

 

Media Distancia Convencional (Zabalera Iberikoa)

 • Ikastetxeetako, elkarteetako eta kultura-erakundeetako 10 bidaiari edo gehiagoko taldeak:
  • Helduak: % 40ko deskontua.
  • (*) Haurrak: % 50eko deskontua
 • 10 bidaiari edo gehiagoko taldeak:
  • Helduak: % 20ko deskontua
  • Haurrak: % 40ko deskontua.

(*)14 urte baino gutxiagoko haurrak

Talderik osatzen ez duten (10 kide baino gutxiago) 0 eta 4 urte (4 urteak bete gabe) bitarteko taldeko kideentzat doakoa izango da. 

 

Media Distancia Convencional (Zabalera metrikoa) eta Aldirikoak (Zabaleta metriko eta Iberikoa)

 • 12 urteko haurretara arte (12 urtekoak kanpo geratzen dira): 
  • % 50eko deskontua
 • Helduak: 12 urtetik aurrera:
  • Joaneko bidaia: % 30eko deskontua.
  • Joan-etorriko bidaiak: % 40ko deskontua.
 • Haurrez eta helduz osatutako talde misto bakoitzari dagokion murrizketa egingo zaio.

Itzulerako bidaia egiten den egunetik aurrera zenbatzen hasitako 30 eguneko epean egin beharko da itzulera-bidaia gehienez ere.

Bidaia-eskaera bidaia-eguna baino 48 ordu lehenago egin beharko da, gutxienez.

Asteburu eta jaiegunetan bidaiatzeko, aurreko ostiral edo jaiegun bezperako 14:00etatik aurrera jasotako eskaerak ez dira kudeatuko.

Egiaztatutako eskola-taldeen kasuan, ordaindutako hamar bidaiako irakasle edo heldu batentzako doako txartel baterako eskubidea izango dute.

10 pertsonaz baino gutxiagoz osatutako taldeen kasuan, eskatutako gutxienekoa osatzeko falta diren bidaiariak 12 urte bete gabeko haurrak gisa kontatuko dira.

 

Txartela eta Pasahitza

Talde guztiarentzako txartel bakarra jaulkiko da eta bidaia egiteko balioko duen garraio-txartel bakarra izango da, taldeko bidaiari kopurua azalduko da bertan.

Taldeko kide bakoitzarentzat taldeko kidea dela identifikatzeko dokumentu bat jaulki lezake Renferen baimen-puntuak, "pasahitza" izena du dokumentu horrek. "Pasahitza" ez da bakarka bidaiatzeko garraio-txartel bat.

 

Aldirietarako konbinatua

AVE, Alvia, Euromed edo Intercity zerbitzuko txarteletan ezarritako baldintzetan adierazten da talde osoarentzako edo taldearen zati batentzako erabili daitekeen zerbitzu hau.

AldirikoKonbinaturen tratamendua ere taldekoa da, eta funtsezko ezaugarria da talde osoak edo zatiak batera bidaiatzea, eta, beraz, kodea erabiltzen duten bidaiari guztiek jatorri eta helmuga bera izan behar dute aldiriko nukleoaren barruan.

 

Aldaketak

Txartela inprimatu ostean, ez da aldaketarik onartuko.

 

Baliogabetzeak

Talde txartela inprimatu ostean, ezin izango da zati bat bakarrik baliogabetu.

Eserleku guztiak baliogabetzea soilik onartzen da, honako irizpide hauei jarraiki:

 • Ave, Alvia, Euromed eta Intercity:
  • Taldearen jatorriko geltokitik trena irten baino 48 ordu baino gehiago baino lehen, txartelaren zenbatekoaren ehunekoren kenkaria bidaiatzeko hautatutako aukerari dagokiona izango da.
  • Trena taldearen jatorriko geltokitik irten baino 48 ordu gutxiago falta badira, itzuli beharreko txartelaren prezioaren gaineko kenkari-ehunekoa % 75ekoa izango da.
 • Avant eta Media Distancia Convencional (zabalera iberikoa)
  • Baldintza orokor gisa, baliogabetu den unea edozein dela ere, taldeko titulu bat baliogabetzean, baliogabetutako txartelaren zenbatekoaren %15a kenduko zaio baliogabetze-gastu gisa.
 • Media Distancia Convencional (zabalera metrikoa) eta Aldirikoak (zabalera iberikoa eta metrikoa)
  • Garraio kolektiboko txartelak jatorriko geltokian baliogabetu beharko dira, haiek eskuratu eta bi orduen barruan. Baliogabetzean, baliogabetze-gastuen kontzeptuan, baliogabetutako tituluaren zenbatekoaren % 15 kenduko da.

 

Trena galtzea

AVE, Alvia, Euromed edo Intercity trenak galduz gero, Renferi egotzi ezin zaizkion arrazoiengatik, ez da aplikatuko ezein prezio-aukeratarako, ez osorako, ez dagokion taldearen zatikirako.

 

Ibilbidea luzatzea

Ibilbidean, talde osoaren ibilbide-luzapena egin ahal izango da, ibilbideko esku-hartze/ikuskaritzako eta eserlekuen erabilgarritasuneko langileei aldez aurretik jakinarazita, eta, bertan, ibilbide berrirako tarifa orokor/Oinarrizkoa/Arrunta edo erreferentzia-prezioa (prezioaren% 100) ordaindu beharko da.

 

Eserleku mota edo klasea hobetzea

Ave, Alvia, Euromed eta Intercity-n, talde osorako ibilbideko eserleku-mota hobetu ahal izango da, aldez aurretik ibilbideko esku-hartzeko/ikuskapeneko eta plazen erabilgarritasuneko langileei jakinaraziz, eta bertan plaza berriaren erreferentziako prezioa ordaindu beharko da (% 100) taldeko jatorrizko txartelean agertzen den zenbatekoa izan ezik.

Avant eta Media Distancia Convencional zerbitzuetan, klase bakarra dago (Turista).

 

Sartzeko kontrola eta bideko kontrola

Sarbide-kontroleko eta ibilbideko kontu-hartzailetzako/ikuskapeneko langileek egiaztatuko dute bidaiari-kopurua bat datorrela txartelean agertzen denarekin, eta, horretarako, garraio-txartela duen pertsonari laguntza eskatu ahal izango diote, eta horrek taldeko arduradun gisa jardungo du.

Bidaiari-kopurua talde-txartelean ageri dena baino handiagoa bada, kopurua gainditzen duten pertsonak baliozko garraio-txartelik ez duten bidaiaritzat hartuko dira, eta ibilbideko esku-hartzeaz/ikuskapenaz arduratzen diren langileentzat, garraio-titulu baliozkorik ez duten bidaiariei aplikagarri zaien merkataritza-arauetan xedatutakoa aplikatu beharko du.

Bidaiari-kopurua talde-txartelean jasotakoa baino txikiagoa denean, ez da inolako diru-itzultzerik egingo.

 

Fidelizazio-programa

Talde-txartelek ez dute fidelizazio programako Renfecitos-ik (Renfe Puntuak) sortzen eta ezin dira Renfecitos-ak (Renfe Puntuak) erabili haiek ordaintzeko.

 

Biltzar eta ekitaldietarako deskontuak  

 

Eskaintza hau lau egun baino gehiago irauten duten Biltzar eta azoka profesionalen antolatzaile eta partaideei zuzendutakoa da.

Aplikazio eremua

AVE, Alvia, Euromed, Intercity eta Espainia-Frantzia Nazioarteko AVE zerbitzuak bere NIVen zehaztutako baldintzetan. Ez zaie aplikatzen Tren turistikoei eta AVLOri.

Deskontuak

Deskontua aukeratutako prezioaren aukerarako erosketa-unean indarrean dagoen prezio dinamikoaren gainean aplikatuko da. Deskontu hau ez zaie osagarriei aplikatzen.

Deskontua ezingo zaio beste deskontu batzuei aplikatu, Familia ugariaren tituluaren onuraduna izateagatiko deskontua izan ezik.

Eskaera

Biltzarraren edo azokaren antolatzaileak www.renfe.com webgunean dagoen web-inprimakia bete beharko du, biltzarra edo azoka inauguratu baino gutxienez hogeita hamar egun lehenago.

Oro har, "Deskontu-baimenak" biltzarra edo azoka inauguratu baino bi egun lehenagotik amaitu eta bi egunera arte balioko du.

Baimenak izena emandako partaideentzat soilik izango da eta biltzarraren edo azokaren antolatzaileek PDF formatuan emango diete dituzten bitartekoen bidez. Bertaratuko den bakoitzari bat emango zaio eta izen-ematearen bidez kontrolatuko da. Baldintza hori betetzen ez bada, deskontua baliogabe daiteke.

Egoera berezietan eta antolatzaileak baldintzaren bat edo batzuk beteko ez balitu, Renfe-k merkataritza-baldintzak osorik edo zati batean bertan behera uzteko eskubidea gordetzen du, bi alderdien arteko negoziazioa edozein puntutan egonik ere.

Saltzeko bideak

Geltokietako leihatiletan. www.renfe.com webgunean, bidaia-agentzia fisikoetan eta telefono bidezko salmentan lor daitezke.

Txartelen aldaketak

Erositako txartel motaren baldintzen mende.

Baliogabetzeak

Erositako txartel motaren baldintzen mende.

Trena galtzea

Renferi egotzi ezin zaizkion arrazoiengatik, trenak galduz gero, nazioarteko AVEren eta Frantzia barneko ibilbideetan izan ezik, erositako txartel motari lotutako baldintzak aplikatuko dira.

Sartzeko kontrola eta bideko kontrola

Bezeroak txartela aurkeztu beharko du inprimatutako (edo PDF formatuan, mugikorrean) "Deskontu-baimenarekin" (ezinbestekoa da bidaiariari zuzenduta egotea) eta, hala balegokio, familia ugariaren deskontua lortzeko behar diren dokumentuekin batera, eta bidaia amaitu arte gorde beharko ditu.

Eskuko ekipajea - Ekipaje berezia  

*Oharra: 2023ko abenduaren 12tik aurrera, eta garraioko segurtasun-arazoak direla-eta, ezin da trenera igo patinete eta monoziklo elektrikorik edo antzeko ibilgailurik. Araudi horretatik kanpo geratzen dira mugikortasun urriko pertsonentzako ibilgailuak, baita bizikleta elektrikoak ere.

 

Bidaiariak aldean daramatzan jantziak eta erabilera pertsonaleko edo profesionaleko objektuak dituen eskuko fardel oro hartuko da ekipajetzat.

Ez dira ekipajetzat hartuko lege eta erregelamenduetan ezarritako segurtasun-xedapenen izaera urratzen duten fardelak, edota beste bidaiarientzat, beste ekipaje batzuentzat edo trenbideko materialarentzat arriskua edo eragozpena eragiten dutenak.

Aplikazio eremua

Ave, Alvia, Euromed, Intercity, Avant, Media Distancia Convencional, Aldirikoak eta Zabalera Metriko zerbitzuak, Tren Turistikoak izan ezik.

Kataluniako Autonomia Erkidegokoa den trenetan, Kataluniako Generalitateak zehazten ditu sarbide- eta merkaturatze-baldintzak, eta, beraz, arau hau ez zaie aplikatuko Kataluniako Rodalies (Media Distancia eta Aldiriko Trenak) kudeatzen dituzten trenei.

Mugak

Bidaiariak ezin izango du berekin eraman eztanda egin edo sua hartu dezaketen materialik, ez eta haien izaera, tamaina, tipologia, bolumena, edukia edo usaina dela-eta arriskutsutzat jo daitezkeen edo gainerako bidaiariak edo trenbideko materiala kaltetu, molestatu edo zikindu ditzaketen materialik ere.

Ezin da inolako armarik edo muniziorik eraman, gaiari buruzko araudian adierazitako egoeretan izan ezik.

Fakturazioa

Ez da ekipajeen fakturazio zerbitzurik eskaintzen Renfeko trenetan.

Kargatzeko, deskargatzeko eta zaintzeko erantzukizuna

Ekipajearen lapurreta, desbideratzea edo bestelako gorabeherarik izanez gero, Renfe ez da erantzule izango.

Ekipajea bidaiariak kargatu, deskargatu, zaindu eta gordeko du, trenean horretarako ahalbidetutako guneetan.

Esku-hartzea bidean

Bidean zehar esku-hartzeko langileek, bidaian zehar arauak betetzen direla zainduko dute, eta bezeroari gogoratuko diote horiek bete behar direla, batez ere ekipaje berezien kasuan.

 

Eskuko ekipajea

Ekipajearen dimentsioak eta ezaugarriak direla-eta, bidaiariak garraia dezakeen ekipajea da, ez dago arau honetan adierazitakoak baino murrizketa gehiagorik.

bidaiari bakoitzeko Eskuko fardelen gehieneko kopurua, dimentsioak eta pisua

Bidaiari batek garraiatu ahal izango duen eskuko fardelen kopurua eta pisua bidaiariak kasu bakoitzean duen garraio-txartelean arautzen duen araudian zehazten da, eta bertan ekipajeari erreferentziarik egiten ez bazaio bakarrik aplikatuko da ondorengo arau hau.

Eskuko ekipaje gisa pertsona bakoitzeko 3 fardel eraman ahal izango dira, honako baldintza hauekin:

 • Maletak, poltsak, motxilak, ordenagailua eramateko maletak eta antzekoak ekipajetzat hartzen dira.
 • Hiruren pisuaren baturak ezin du 25 kg gainditu.
 • Hiru fardelen dimentsioen baturak ez ditu 290 cm-tik gorakoak izango, eta hiruetatik handienak ezingo du honako dimentsioak gainditu: 85x 55 x35 cm. (altuera–zabalera–sakonera)

Eskuko fardeltzat hartuko da, arestian aipatutako zenbaketarako:

 • Haurrentzako aulki eta kotxean trenera igo ostean tolestu egin beharko dira.
 • Musika-tresnak (zorroan sartuta), 30 x 120 x 38 cm (zabalera-luzera-hondoa) baino txikiagoak direnean. (Zabalera-luzera-sakonera).
 • Bizikletak eta patineteak tolestuta edo desmuntatuta zorro baten barruan, 180 cm baino handiagoak ez badira. Media Distancia Convencional eta Aldirietako zerbitzuetako eta Zabalera metrikoko trenetan, tolestutako bizikletak ez dira zorro batean sartu beharko.

Ekipaje berezia

Dimentsioak direla edo murrizketen kasuren bat izateagatik, "Eskuko ekipajetzat" hartzeko betekizunak betetzen ez dituena da, eta, beraz, honako tipologia hauetako bakoitzerako erregulazio eta baldintza zehatzak bete beharko ditu:

 • Bizikleta tolestuak edo desmuntatuak.
 • Tolestu eta desmuntatu gabeko bizikletak.
 • Gehieneko dimentsioa duten musika-tresnak, ekipaje-kutxan koka daitezkeenak.
 • Kirol ekipamenduak:
  • Golf-makilen poltsak.
  • Eskiatzeko ekipamendua.

Ekipaje bereziarentzako baldintza gehigarriak

Bidaiari bakoitzak ekipaje berezi bakarra garraiatu ahal izango du.

Bidaiariak une oro bermatu beharko du ekipajea ez dela ezarritako kokalekutik mugitzen, eta, beraz, ez duela eragozpenik sortzen gainerako bidaiarientzat.

Bezeroa izango da beste bidaiari batzuei edota trenari eragindako edozein kalteren erantzule.

Ekipaje berezia daramanak 55 x 35 x 25 cm (altuera-zabalera-sakonera) dimentsioa gaintzen ez duen "eskuko ekipaje" bakarra eraman ahal izango du. (altuera–zabalera–sakonera)

Bizikleta tolestuak edo desmuntatuak

Eskuko ekipajetzat hartzeko adierazitako dimentsioak gainditzen dituzten bizikleta tolestu edo desmuntatuak, honako zerbitzu hauetan onartuko dira: Ave, Larga Distancia, Avant, Media Distancia Convencional, Aldirikoak eta Zabaleta Metrikoa nazio barruko ibilbideetan, honako baldintza hauek betez:

 • Gehienez, 140 x 90 x 40 cm-ko neurria duten bizikleta tolestuak edo desmuntatuak onartuko dira eta zorro batean sartuta. (luzera-altuera-zabalera)
 • Pedalak desmuntatu egin behar dira eta eskulekua 90º biratu behar da.

Media Distancia Convencional eta Aldirietako zerbitzuetako eta Zabalera metrikoko trenetan, tolestutako bizikletak ez dira zorro batean sartu beharko.

Tolestu edo desmuntatu gabeko bizikletak

Tolestu gabeko edo desmuntatu gabeko bizikletak garraiatzeko, bidaiari bakoitzeko bizikleta bakarra garraitu ahal izango da eta Media Distancia Convencional, Aldirikoak eta Zabalera Metrikoetako bidaietan bakarrik garraiatu ahal izango dira eta ondorengo baldintzak betez:

 • Aldiriko zerbitzuak, Zabalera Metrikoa eta Media Distancia Convencional eserleku-erreserbarik gabe
  • Zerbitzu horietan, Renfek tren bakoitzeko bizikleten kopurua mugatu ahal izango du. 
  • Tren bakoitzean eraman daitezkeen bizikleten gehienezko kopururik ezartzen ez den zerbitzuetan, gainerako bidaiariak ez eragoztea da ezartzen den muga bakarra. Halere, ibilbidean esku-hartzeko ardura duten langileek bizikletak mugatzeko eskumena izango dute trenaren okupazioaren arabera. 
  • Media Distancia Convencionalaren kasuan eta Zabalera Metrikoaren (Media Distancia) kasuan, bizikletaren garraioaren prezioa 3 eurokoa da.
 • Eserlekua erreserbatutako Media Distancia Convencional zerbitzuetan 
  • Lehen fase batean, bizikleta-txartela salmenta elektroniko zerbitzua duten geltokietako salmenta-puntuetan (leihatilak) erosi ahal izango da eta Telefono bidez.
  • Zerbitzu horietan, Renfek tren bakoitzeko bizikleten kopurua mugatu ahal izango du.
  • Bizikleta garraiatzeko prezioa 3 eurokoa da.
  • Bizikletak garraiatzeko gune edo eremu jakin bat duten trenetan soilik onartuko da, eta ondorioz, mugatuta egongo da tren bakoitzean garraia daitekeen bizikleta kopurua.

Golf-makilen poltsak eta eski-ekipamenduak

Bidaiari bakoitzeko golf-makila poltsa bat edo eski-ekipamendu bat baino ezin izango da eraman, eta, gainera, honako baldintza hauek hartu beharko dira kontuan:

 • Eski-ekipoak poltsa batean sartu beharko dira.
 • Golf-makilen poltsek eta eskiek ongi itxita joan beharko dute, barneko elementuak ez mugitzeko moduan.

 

 

Ekipajea, onartzen ez diren objektuak. Segurtasuna eta trenera igotzeko guneetarako sarbidea  

*Oharra: 2023ko abenduaren 12tik aurrera, eta garraioko segurtasun-arazoak direla-eta, ezin da trenera igo patinete eta monoziklo elektrikorik edo antzeko ibilgailurik. Araudi horretatik kanpo geratzen dira mugikortasun urriko pertsonentzako ibilgailuak, baita bizikleta elektrikoak ere.

 

Pertsonen segurtasuna, zerbitzuan etenik ez dagoela eta elementuak eta instalazioak segurtasun-mehatxuen aurrean babesteko asmoz, Adif eta Adif AV-ek arriskutsuak izan daitezkeen onartzen ez diren objektuak detektatzeko eta kontrolatzeko prozedurak eta tresnak instalatu dituzten beren instalazioetan, tresnak ezarri dituzte, sarbide-murriztuko eremuetan ez sartzeko halako objekturik.​​​​​​

Xede horretarako, geltokietako trena igotzeko eremura sartzeko segurtasun-kontroleko lineetan, gune horretara eraman ezin daitezkeen objektuei buruzko murrizketak azaltzen dituzten kartelak erakutsiko dira.

Kontrol hori ezin izango da gainditu baimendu gabeko objektuekin. Segurtasun-langileak ezin izango dituzte objektu horiek jaso. Horretarako, kontrol-lerroan edukiontzi bat edo gehiago jarriko dira, kaltetuek objektuak edukiontzi horietara bota ditzaten. Edukiontzi horiek "berriro ez ateratzeko" gailu bat dute, eta "SUNTSITZEKO" irakur daiteke.

​​​​​​​Era berean, ezingo da trenera igotzeko geletara sartu behar bezala itxita edo enbalatuta ez dauden ekipaje, pakete edo maletekin, ez eta likidoa edo hermetikoki itxita ez dauden elikagaiak dituzten botila edo ontziekin ere.

Sartzeko kontrola

Beharrezkoa da erradioskopia bidez kontrolatzea maletak eta eskuko ekipajeak, baita berokiak ere.

Ez dira erradioskopietan onartzen:

 • Behar bezala itxita edo enbalatuta ez dauden ekipajeak, paketeak edo maletak.
 • Likidoa edo janaria duten botila edo ontziak, hermetikoki itxita daudenak izan ezik.

Adif-ek ez du horrelako objektuen ardurarik hartzen.

Onartzen ez diren objektuak

Suzko armak eta jaurtigaiak deskargatzen dituzten beste gailu batzuk:

 • Suzko armak, dagozkion lizentzia eta jabe izatearen gida ez badituzte.
 • Jostailuzko pistolak, suzko armen erreprodukzioak eta benetako armekin nahas daitezkeen imitaziozko suzko armak.
 • Aire konprimatuko edo CO2ko armak, hala nola, perdigoizko pistolak eta eskopetak, errifleak eta balinen pistolak.
 • Bengalak jaurtitzen dituzten pistolak eta "estarter" edo seinaleztapen-pistolak.
 • Baleztak, arkuak eta geziak.
 • Arpoiak eta arrantza-fusilak.
 • Pintura-bolazko pistolak eta abar.​​​​

Pertsonen segurtasunerako bereziki arriskutsuak izan daitezkeen objektu sendoak

 • Porrak, katxiporrak.
 • Arte martzialetarako ekipoak (metalezko hatz-koskoretarakoak, nuntxakuak, kubatoiak…) eta abar.

Objektu zorrotzak edo ahodunak

 • Makila-estokea.
 • Sastakaiak.
 • Labana automatikoak.
 • 6 cm-tik gorako xafla duten labanak.
 • Sableak, ezpatak, matxeteak.
 • Guraizeak, ardatzetik hasita 6 cm-tik gorako xaflak badituzte, eta abar.

Substantzia lehergarriak, sukoiak, kimikoak edo toxikoak

 • Munizioak, Segurtasun indarretako eta gorputzeko kideek, Indar Armatuetako kideek, CNIko kideek eta B motako armen lizentzia dutenek dituzten armen kargagailuetan daudenak izan ezik.
 • Fulminanteak.
 • Detonagailuak.
 • Gasa eta gas-bonbonak.
 • Pintura-neburlizatzaileak.
 • Minak, granadak eta erabilera militarreko beste karga leherkor batzuk.
 • Erregai likido sukoiak.
 • Ontziak presurizatuak eta abar.

Salbuespen batzuk

Paragrafo honetan zerrendatutako baimendu gabeko objektuen zerrenda ez da zehatza, eta objektuk dituen ezaugarriengatik, pertsonen segurtasunerako, zerbitzua ematen jarraitzeko eta elementuak eta instalazioak zaintzeko arriskutsuak izan daitezkeen beste objektu batzuk ere murriztea.

Arma zuriak, historikoak eta beste batzuk

Sableak, matxeteak, arma historikoak edo Indar Segurtasun Indar eta Kidegokoak edo Indar Armatuetako langileen arauzko ekipokoak diren beste edozein arma onartzen dira behar den moduan ziurtatuz gero.

Arma zuritzat har daitezkeen artisautza-artikuluak, baldin eta eskuratu zirenetik 72 ordu igaro ez badira (erosketa-fakturarekin justifikatu beharreko epea), eta, betiere, behar bezala bilduta eta erositako dendak zigilatuta badaude, segurtasun-kontroletan onartu ahal izango dira. Garraiatzen dituen pertsona identifikatuko da.

Kirol-armak​​​​​

Kiroletan erabiltzen diren armak daramatzaten pertsonak segurtasun-kontroletik igaro ahal izango dituzte, baldin eta behar bezala bilduta badaude (armak kaxa batean egon beharko dira eta muniziorik gabe). Gainera, arma-lizentzia eta armaren jabe egiaztatzen duen gida aurkeztu beharko da, eta kirol horretan federatuta dagoela egiaztatu beharko da.​​​​​​​

Lan-tresnak​​​​​​​

Ebakitzaileak, zorrotzak edo mingarriak diren lan-tresnak garraiatzeko, behar bezala bildu beharko dira eta langileek beren lanbidea ziurtatu beharko du dokumentu bidez, baita erabilera horretarako garraiatzeko beharra ere. Garraiatzen dituen pertsona identifikatuko da.​​​​​​​

Hileta-kutxak​​​​​​

Hileta-kutxak garraiatzea onartuko da, kutxak hausturen aurkako itxitura bat duenean, ezaugarri egokiak baditu eta behar bezala estalita dagoenean, hileta-kutxa gisa ez ezagutzeko moduan. Heriotza-ziurtagirien eta errausketa-ziurtagirien kopia bat eraman beharko da.

Adifen orrira joateko esteka.

Maskotekin bidaiatzeko arau hauek, AVE, Larga Distancia, Avant, Media Distancia Convencional (zabalera metrikoa eta iberikoa), Aldiriko (zabalera metriko eta iberikoa) zerbitzu nazionalerako eta AVE internacional (gehienez ere 10kg-ko maskotak) zerbitzuetan dira aplikagarri. AVLOk berezko auradia du maskotak AVLOn eramateko.

Kataluniako Erkidegoak kudeatzen dituen trenetan, Generalitat de Catalunyak zehaztuko ditu sarbide eta merkatariza baldintzak, beraz araudi hau ez da aplikagarri izango Kataluniako Media Distancia eta Cercanias de Rodalies de Catalunya zerbitzuetan.

Onarpena

Renferen zerbitzuetan bidaiatzean, ondorengoak hartuko dira etxe-aberetzat: txakurrak, katuak, hudoak, eskortako ez diren hegaztiak, kuiak, hamsterrak eta untxiak.

Animalia horiek bidaia guztian zehar, portatzen dituen pertsonaren kontrolpean egon beharko dira. Beste bidaiariak ez badaude eroso animaliekin, edo animaliek eragozpenak sortzen badituzte, treneko beste toki batean bidaia jarraitzeko aukerarik onena eskainiko dute treneko langileek.

 • Aldirikoetan (zabalera metrikoa eta iberikoa) pisu mugarik gabe.
 • Orokorrean, 10kg baino gutxiagoko maskotek, garraiatzaile baten barruan bidaiatuko dute bidaiariaren gainean edo bere oinetara, eserlekurik hartu gabe.
 • Garraiatzailerik gabe bidaiatzen duten 40kg-rainoko txakurrentzako baldintza bereziak
 • Bidaiari bakoitzeko, gehienez ere, maskota bat onartuko da.

Maskotarekin bidaiatzen duen pertsonak, osasun, higiene eta segurtasun baldintzak betetzen dituela bermatu beharko du, eta indarrean dagoen legeriari jarraiki, indarrean dagoen derrigorrezko agiriak eraman beharko ditu soinean, txakurra edukitzeko legez beharrezkoa den hirugarrenei kalteengatik erantzukizun zibilaren asegurua barne, zeinek animaliaren arduraduna babestu beharko duen.

Batzuetan, ezingo dira maskotak eraman edo mugak egon daitezke, baina bezeroari behar bezala jakinaraziko zaio hau, erosketaren aurretik.

 

GARRAIATZAILEAN DOAZEN MARKOTEKIN BIDAIATZEKO BALDINTZAK

AVE, AVE Internacional, Larga Distancia, Avant eta Media Distancia Convencional (zabalera iberikoa)

Ezingo dira 10kg baino gehiagoko maskotak eraman.

Bidaia guztian zehar, kaiolan, garraiatzailean edo beste edozein edukiontzi itxitan egon beharko da. Edukiontzia gehienez ere 60 x 35 x 35 cm-koa izando da eta hondakinak gorde eta botatzeko modua izan behar du.

Salbuespena dira Media Distancia Convencional trenak (zabalera iberikoa):

 • Tarifa 1eko trenetan, Aldirikoetako baldintzak aplikatuko dira.
 • Jatorria edo helmuga Kataluniako Erkidegoa duen txartel batekin bidaiatzen duten pertsonek, maskotekin bidaiatzeko, Generalitat de Catalunyak ezarritakoak baldintzak bete beharko dituzte.

Media Distancia Convencional (zabalera iberikoa) eta Aldirikoak (zabalera metrikoa eta iberikoa) zerbitzuatan

Salbuespen gisa, txakurrak eta hudoak, garraiatzaile barruan eraman beharrean, muturreko eta katearekin eraman ahalko dira. Katea ezingo da 1,5 m bainoa luzeago izan eta ezin da luzagarria izan, eta bidaiariak uneoro helduta izan beharko du.

Indarrean dagoen legediak arriskutzutzak sailkatutako arrazetako txakurrak, helduek eraman beharko dituzte.

 

Prezioa

 • AVE, Alvia, Euromed eta Intercity zebitzuetan, osagarria erosi beharko da, dela txartela erosten den unean, edo beranduago, bidaiatzeko aukeratutako aukeraren prezioan. Osagarri hau eta 40 kg-rainoko txakurrentzako osagarria ez dira bateragarriak.
 • Avant eta Media Distancia Convencional (zabalera iberikoa) zerbitzuetan, Turista klaseko prezioaren % 25a ezartzen da.
 • Media Distancia Convencional (zabalera metrikoa) eta Aldiriko (zabaleta metrikoa eta iberikoa) zerbitzuetan, ez da txartelink jaulkiko eta ez da ezer ordainduko maskotekin bidaiatzeko.

Saltzeko bideak

Txartel eta osagarriak geltokietako leihatiletan, www.renfe.com, App Renfe, telefonoz, aurrez-aurreko edo online bidaia-agentzietan, eta autosalmentako makinetan eskuratu daitezke.

Aldaketak

 • AVE, Alvia, Euromed eta Intercity zerbitzuetan, aldaketa bat burutzean, bezeroak nahi dituen osagarriak eskuratu ahalko ditu bidaia berirako, baita maskotak eramateko osagarria ere.
 • Avant eta Media Distancia Convencional (zabalera iberikoa) zebitzuetan, txartelak aldatu daitezke, baina harekin doan lagunaren txartelaren baldintza bereko beste batera.

Gainerako baldintzetarako, "Aldaketak eta Baliogabetzeak" atalean ezarritakoa aplikatuko da.

Baliogabetzeak

 • AVE, Alvia, Euromed eta Intercity zebitzuetan, txartel bat baliogabetzen bada, maskotaren osagarria ere baliogabetuko da, txartela erosi ondoren eskuratu bada ere. Ezingo da osagarria bakarrik baliogabetu.
 • Avant eta Media Distancia Convencional (zabalera iberikoa) zebitzuetan, txartelak baliogabetu daitezke, baina baliogabetuko den txartelaren prezioaren % 15 kenduko zaio, baliogabetze gastuengatik.

Gainerako baldintzetarako, "Aldaketak eta Baliogabetzeak" atalean ezarritakoa aplikatuko da.

Trena galtzea

"Trena galdu izana" dela eta erositako txartel berriekin maskota osagarria ere erosi daiteke.

Ibilbidea luzatzea

Ibilbidea luzatu ahal izango da, bidaiariak daraman txartelaren merkataritza-baldintzak onartzen badute.

AVE, Alvia, Euromed eta Intercity zerbitzuetan, osagarria baliozkoa izango da ibilbide berrirako ere.

Avant eta Media Distancia Convencional (zabalera iberikoa) zebitzuetan, arau honetan ezarritako baldintzei jarraiki, momentuan bertan ordaindu beharko da ibilbide berriaren prezioa.

Eserlekua edo prezio aukerak hobetzea

Edozein prezio aukeratara hobetu dela ere, osagarria baliozkoa izango da eta ez da dirurik itzuliko osagarriarengatik.

Autobusezko bidaiak

Tren+autobus txartel konbinatuetako bidaietan ez da maskotarik onartuko, ez eta programatutako bidaietako plan alternatiboetako autobusetan ere ez.

Txartel integratuak

Maskota-txartelak eta osagarriak salmenta-sisteman daude eskuragarri.

Laguntza txakurrak

Laguntza txakurrak ez dira maskotatzat hartzen eta "Desgaitasuna duten bidaiariak eta mugikortasun urriko bidaiariak" atalak arautzen du horien onarpena.

Sartzeko kontrola eta bideko kontrola

Sartzeko kontrolean edo ibilbidean zehar, maskotari dagokion txartela eta agiriak erakutsi beharko ditu bezeroak, eta bidaia bukatu arte eraman beharko ditu.

Bidean esku-hartzeaz/gainbegiratzeaz arduratzen diren langileek arau honetan adierazitako baldintza guztiak betetzen direla egiaztatuko dute.

Beste bidaiariak ez badaude eroso animaliekin, edo animaliek eragozpenak sortzen badituzte, bidaia treneko beste toki batean jarraitzeko aukerarik onena eskainiko diote treneko langileek.

AVE, Larga Distancia, Avant eta Media Distancia Convencional (zabalera iberikoa) zerbitzuetan, maskotarentzako beharrezko baliodun garraio-txartel gabe igotzen bada bidaiari bat trenera, ibilbidea gainbegiratzeko ardunek honela erregularizatuko dute egoera:

 • AVE, Alvia, Euromed eta Intercity zerbitzuetan, bide-txartel bat jaulkiz, OINARRIZKO prezioko maskota-osagarri bati dagokion zenbatekoarekin.
 • Avant eta Media Distancia Convencional zerbitzuetan (zabalera iberikoa), tarifa orokor/Baseko txartela bat jaulkiko du.

Salmenta-ostea

Bidaiariak duen txartelaren kalte-ordain baldintza berberak izango ditu maskotaren txartel edo osagarriak, trena berandu iristen den kasuetarako.

 

GARRAIATZAILERIK GABEKO 40 KG-RAINOKO TXAKURREKIN BIDAIATZEA

Madril-Zaragoza-Bartzelona, Madril-Malaga, Madril-Alicante eta Madril-Valentzia AVE lineetako tren batzuetan erabilgarri.

Gehienez 40 kg dituzten txakurrak joan daitezke, eta 10 kg baino gutxiago pisatzen duten txakurrak garraitzailerik gabe joan ahalko dira.

Garraio honetarako esleitutako toki kopurua mugatua da. Gehienez 2 txakur onartuko dira tren bakoitzeko, gehienez 1 bidaiari bakoitzeko, garraiatzaile barruan doazen 10 kg-tik beherako maskota kopurua edozein dela ere.

Eza da txakurrik onartuko: Arriskutsuak izan daitezkeen arrazako txakurrak, 12 hilabete baino gutxiagokoak, otzal dauden txakur emerik. Indarrean dagoen legeriak eskatzen dituen osasun-baldintzak izan beharko dituzte, txiparekin behar bezala identifikatuta egon beharko dira, txertoa jarrita eta kanpotik eta barnetik desparasitatua. Nahitaezkoa da txakurrarentzat erantzukizun zibileko asegurua izatea. Bezeroak txakurraren erantzukizuna duela esaten duen adierazpen batekin batera aurkeztu beharko da.

Bezeroa irteerako geltokiko Zerbitzu Zentrora joan beharko da gutxienez 40 minutu lehenago, osasun-dokumentazioa aurkezteko, erantzukizun adierazpena entregatzeko edo formalizatzeko, eta bezeroak txakurrari dagokion eserlekuan jarri beharko duen eserleku eta zorurako zorro eta alfombra txiki bat jasotzeko.

Jabeak, bere kontura eraman beharko ditu poltsa higienikoak, paper-zapiak eta usainen aurkako eta desinfektatzeko esprai bat.

Treneratzean eta trenetik jaistean txakurrak muturrekoa eraman beharko du, baina bidaian zehar ez da beharrezkoa izango, luzatu ezin daitekeen kate bat eraman beharko dute, gehienez ere 1,5 metrokoa, oinazpiko edo eserlekuari lotuta joan ahal izateko. Esleitutako tokian egon beharko da uneoro eta ezingo da plataformara joan ez eta beste bagoietan zehat ibili, ez eta kafetegira joan.

Txakurra lurrean edo eserlekuan joan ahalko da, baina betiere leihatilaren ondoko eserlekuan.

Ahalik eta mugimendurik gutxien egitea gomendatzen da.

osagarriaren salmenta

40 kg-rainoko txakurrekin bidaiatzeko osagarria eskuratu beharko da, prezio finkoduna. Osagarri hau eta maskoten osagarria ez dira bateragarriak

Salmenta sistemako trenen zerrendan ikur batez eta testu bidez adieraziko da zerbitzu zehatz batek Pet Friendly den bagoirik duen.

Garraio honetarako esleitutako toki kopurua mugatua da. Osagarria www.renfe.com webgunean erosi ahalko da bidaiaren egunerako 24 ordu falta diren arte, betiere Estándar eserleku eta Elige prezio aukeran salmenta sistemak esleitutako eserlekuak libre badaude.

Bidaiariak bere txartela Elige prezio-aukerarekin eskatu beharko du, jatetxe zerbitzu do eserlekua aukeratzeko aukerarik gabe, eta erosterakoan emandako prezio dinamikoa ordaindu beharko du eta dagozkion deskontuak aplikatu ditzake.

Aldaketak

40 kg-rainoko txakur osagarridun txartelak ezingo dira aldatu.

Baliogabetzeak

Txartela eta osagarria erabat baliogabetu ahalko dira.

Sala Club geletarako sarbidea

Más Renfe Oro txartela edo Más Renfe Platino txartela duten bezroek eta Renfe Operadora txartelarekin ordaindutako txartela duten bezeroek, Salas Club geletara sartu ahal izango dira txakur hauekin.

Bidaiak autobusez

Tren+autobus txartel konbinatuetako bidaietan ez da maskotarik onartuko, ez eta programatutako bidaietako plan alternatiboetako autobusetan ere ez.

Laguntza txakurrak

Laguntza txakurrak ez dira maskotatzat hartzen eta "Desgaitasuna duten bidaiariak eta mugikortasun urriko bidaiariak" atalak arautzen du horien onarpena.

Sartzeko kontrola eta bideko kontrola 

Lurreko langile edo bidaiarn gainbegiratzearen ardunak eskatuz gero, maskotari dagokion txartela eta agiriak erakutsi beharko ditu bezeroak. 

Bidean esku-hartzeaz/gainbegiratzeaz arduratzen diren langileek arau honetan adierazitako baldintza guztiak betetzen direla egiaztatuko dute. 

Posible bada, ibilbidea gainbegiratzen duten arduradunek, trenetik jaitsi aurretik eserlekuen egoera ikuskatuko dute eta garbiketa langileek arreta gehiago jarriko dute hor.

Salmenta-ostea

40 kg-rainiko txakurren osagarria duten txartelek ezingo dute kalte-ordain automatikoak jasotzeko sistema eraibili..

Lagundu gabe bakarrik doazen adingabeen bidaia

AVE, Larga Distancia eta Avant trenetan,14 urtetik beherakoek heldu batekin bidaiatu beharko dute edo, bestela, Bakarrik bidaiatzen duten adingabeen laguntza-zerbitzuarekin, trenak aukera hori eskaintzen badu.

Renfe-k 6-13 urte arteko (biak barne) bezeroei heldu batek lagundu gabe bidaiatzeko aukera eskaintzen die, jatorritik helmugarako garraioak iraun bitartean treneko langileek gainbegiratuta. Ez zaie prestatuko zerbitzu hau arreta pertsonalizatua behar duten lagunei.

Bidaiaren jatorriko eta helmugako geltokia atal honen bukaeran agertzen badira eskainiko da zerbitzu hori.

Laguntzailerik gabeko adingabeen zerbitzua Elige Confort edo Prémium txartelekin eskaintzen da Ave, Alvia eta Euromedeko bidaietarako, baldin eta adingabearen bidaia helmuga-geltokira 22:00ak baino lehenago iristen bada, eskatutako ibilbidean tripulazio-zerbitzu badute, eta adingabearen jatorriko eta helmugako geltokietan Renfe Zerbitzu Zentroa edota sarbide-kontrola. Ez da onartzen Txartel Integratuetarako, konbinatuetarako, ez lotura duten beste tren batzuetarako..

Gehienez 4 eserleku onartuko dira treneko.

Adingabearentzako txartela haren guraso-ahala edo legezko tutoretza duen heldu batek erosi beharko du. Aukeratuko prezioari, umeentzako deskontua, % 30a, aplikatuko zaio erostean indarrean dagoen prezio dinamikoari. Deskontu hau ez zaie osagarriei aplikatzen.

Bidaia tren berean egin behar du adingabeak jatorritik helmugara, eta beranduenera ere 22:00ak baino lehen iritsi behar da.

Txartelak menua barne badauka, txartela sortu aurretik, haurrentzako menu berezia edo arrunta nahi duen galdetuko zaio eskatzaileari. Edonola ere, bezeroak hala eskatuz gero, dauden menu berezien berri ere emango zaio, aurkeztutako aukeretan aintzat hartzen ez den alergiaren bat izango balu adingabeak, ez zaio ezer emango, ura bakarrik.

Bakarrik doazen adingabeek ezingo dute trenean produkturik erosi entrega egiten duenaren aldez aurretiko baimenik gabe. Era berean, adingabe horrek PlayRenfe (wifira konektatzeko plataforma) erabili ahal izateko, konexio hori egiteko baimena ematen duen adingabearen amaren, aitaren edo legezko tutorearen baimena eta haren NAN, AIZ edo pasaportearen fotokopia eraman beharko ditu.

Saltzeko bideak

Geltokietako leihatiletan, Telefono bidezko salmentan eta aurrez-aurreko bidaia-agentzietan txartela erostean eskatuko beharko da zerbitzua, trenaren irteera-ordua baino gutxienez 48 ordu lehenago. 

Aldaketak

Aldaketa tren berria irten baino 48 ordu lehenago egiten bada, laguntzailerik gabeko adingabeen bidaia-zerbitzua eskatu ahal izango da, tren berriak arau honetan adierazitako baldintza guztiak betetzen baditu.

Txartelak aldatu ahal izango dira eskuratutako txartelaren edo osagarriaren atributuak ezarritako baldintzak betez. Aldaketa-gastuak txartel mota edo eskuratutako osagarriari dagozkionak izango dira.

Aldaketaren xede den txartelak "menu berezi" bat izango balu, berriro eskatu beharko litzateke, erosketa-sistemak ez baitu eskaera automatikoki bidaltzen txartel berrira, baldin eta prestazio hori eskatzeko ezarritako ordutegi-mugak betetzen baditu eta trenak txartel hori badu.

Aldaketa tren berria irten baino azken 48 orduen barruan egiten bada, ezin da bidaiaririk gabeko adingabeen bidaia-zerbitzua eskatu bidaia berrirako. Erosteko unean "menu berezi" bat eskatu bada, ezingo da tren berrirako eskatu, baldin eta aldaketa eskaera egiteko ezarritako epe baino denbora gutxiagorekin egiten bada, eta, baldintza berezirik gabeko menua eskainiko zaio.

Titularra aldatzea

Onartzen da, prezio-aukera bakoitzerako ezarritako zenbatekoa ordainduta. Ez da aplikatzen Familia ugariaren deskontuarekin lotuta dagoenean.

Baliogabetzeak

Erositako txartel motaren baldintzen mende daude.

Trena galtzea

Trena galduz gero, Renferi egotz ezin zaizkion arrazoiengatik, erositako txartelari dagokion "Trena galtzea" tarifa bereziari dagozkion baldintzak aplikatuko dira.

Beste txartel bat ordaindu behar da jatorrizko txartelaren prezio-aukeraren arabera ezarritako zenbatekoarekin. Hala balegokio, dagokion prezio-aldea ere ordainduko da, txartel berria kategoria hobeagoko prezio-aukera batekoa bada. Txartel berria galdutako trenaren prezioa baino prezio-aukera merkeagoa bada, ez da alderik itzuliko kontzeptu honengatik.

Txartel berria atera baino lehen, bezeroari aldez aurretik jakinarazi beharko zaizkio txartel berriaren baldintzak, batez ere ez duela barne hartzen lagundu gabeko adingabeko bidaia-zerbitzua.

Bezeroak zerbitzu hori nahi badu, 48 ordu itxaron beharko ditu bidaia egiteko, prestazio honetaz baliatzeko arau honetan adierazten den moduan, beste txartel berri bat erosi beharko da lagundu gabeko adingabeentzako tarifa-kodearekin.

 

Prozedurak

Adingabeen harrera

Adingabea eta berarekin batera doan heldua Renfe Zerbitzu Zentroan egon beharko dira trena irten baino 45 minutu lehenago, edo, bestela, geltokiko leihatiletan, eta bertan "Adingabeen bidaiaria laguntzailerik gabe" dokumentua emango zaio, bete eta sinatzeko.

Adingabea aipatutako inprimakiarekin batera entregatzen duen pertsonaren sinadura honako hau izango da: guraso-ahala edo legezko tutoretza duenak emandako baimena, eta sinatzaileen esku utziko da, beste pertsona bat izanez gero, bidaia adostutako baldintzetan egin dezan.

Biak Check-in-en aurkeztu beharko dira, trenaren irteera baino 15 minutu lehenago. Heldua aipatutako puntu horretan egongo da trena irteteko ordura arte.

Dokumentu honen eranskinean, laguntzailerik gabeko adingabeen bidaia-zerbitzurako adingabea jaso eta entregatzeko prozeduraren laburpen bat erantsi da.

Treneko arreta eta adingabearen mugak

Adingabea treneko eserlekura eramango da eta arreta emango zaio bidaia guztian zehar, treneko langileek etengabe egiaztatuko dute bere eserlekuan dagoela, batez ere, trena tarteko geltokietan geratzen denean, bai eta gorebeheraren bat gertatuz gero, edo tren-aldaketetan.

Bakarrik doazen adingabeek ezingo dute trenean produkturik erosi entrega egiten duenaren aldez aurretiko baimenik gabe.

Era berean, adingabe horrek PlayRenfe (wifira konektatzeko plataforma) erabili ahal izateko, konexio hori egiteko baimena ematen duen adingabearen amaren, aitaren edo legezko tutorearen baimena eta haren NAN, AIZ edo pasaportearen fotokopia eraman beharko ditu.

Adingabea hartzeko eta entregatzeko prozeduraren laburpena:

Aurkezpena

Adingabea eta heldua Renfe Zerbitzu Zentroan trena irten baino 45 minutu lehenago aurkeztuko dira, edo, halakorik ezean, geltokiko leihatiletan.

Baimena

"Laguntzailerik gabeko adingabeen bidaia" dokumentua bete eta sinatu behar da. Dokumentu hori sinatuz gero, haurrak bidaia egiteko baimena eman dela ulertuko da.

Adingabea sarbide-kontroleko langileei edo bideko gainbegiratzaileari jatorriko geltokian entregatzea

Adingabearen arduradunak, dagokion ereduarekin batera, Check-in-eko langileei edo ibilbideko gainbegiratze/ esku-hartzeko langileei emango die, trena irten baino 15 minutu lehenago, eta, ondoren, bere eserlekuraino lagunduko diote, eta adingabearen laguntzaileari emango dio inprimakiaren zatia, entregaren frogagiri gisa.

Heldua aipatutako puntu horretan egongo da trena irteteko ordura arte.

Adingabea helmugako geltokian ematea inprimakian agertzen den pertsonari

 • Adingabearen helmuga-geltokia trenaren ibilbideko azkena bada, gainbegiratzeko/esku-hartzeko langileek inprimakian agertzen den pertsonari emango diote adingabea , eta hark horretarako gordetako atalean sinatuko du.
 • Adingabearen helmuga-geltokia bitarteko bat bada, bidean dauden esku-hartzeko/ikuskapeneko langileek Check-in-eko langileei entregatuko diete, eta horiek dagokien kupoia sinatuko dute, eta horiek izango dira, aldi berean, inprimakian horretarako agertzen den pertsonari entregatzeko ardura izango dutenak.
 • Trena adingabearen helmugara iristean inprimakian agertzen ez den beste pertsona bat aurkezten bada, pertsona horrek baimen bat izan beharko du bertan agertzen den pertsonaren jatorrizko NANarekin batera, eta entrega egin ahal izango da.
 • Trena adingabearen helmugara iristean, inprimakian agertzen ez den pertsona bat aurkezten bada, bertan agertzen den pertsonaren baimenik edo NAN/NIE/Pasaporte originalik gabe, Renfek horren berri emango dio adingabea jatorriko geltokian utzi zuen pertsonari eta hark hala baimentzen badu, adingabea jasotzen duen pertsonak entrega-agirian sinatuko du, eta bertan jasoko dira haren identifikazio-datuak.

Adingabea entregatzeko baimenik ez badago edo inor ez badago adingabea jasotzeko, Renfek erabakiko du zein neurri hartu, adingabea agintari eskudunen esku uzteko baimena barne.

Barne-jarduketako operatiboa "Laguntzailerik gabeko adingabeen bidaia" Prozedura Espezifikoan ezarritakoaren arabera egingo da, eta prozesuan esku hartzen duten bulego guztietan egongo da eskuragarri.

 

Hona hemen zerbitzua ematen den geltokien zerrenda:

 • Alacant
 • Albacete Los Llanos.
 • Barcelona Sants (Bartzelona-Vigo/A Coruña Alvia; Bartzelona-Donostia/Bilbo Alvia eta Bartzelona-Salamanca Alvia lineetan izan ezik).
 • Bilbo-Abando (Bartzelona-Bilbo Alvia linean izan ezik).
 • Burgos Rosa Manzano (Ave bakarrik).
 • Cadiz.
 • Camp de Tarragona (Bartzelona-Vigo/A Coruña Alvia; Bartzelona-Donostia/Bilbo Alvia eta Bartzelona-Salamanca Alvia lineetan izan ezik).
 • Castelló.
 • Ciudad Real.
 • Kordoba.
 • Cuenca Fernando Zóbel.
 • Figueres Vilafant.
 • Gijón/Xixón.
 • Girona.
 • Granada.
 • Huelva.
 • Huesca.
 • Leon (Alvia izan ezik: Ave produktuan bakarrik ematen da).
 • Lleida-Pirineus (Bartzelona-Vigo/A Coruña Alvia; Bartzelona-Donostia/Bilbo Alvia eta Bartzelona-Salamanca Alvia lineetan izan ezik).
 • Madrid–Chamartín Clara Campoamor (Madril-Irun/Hendaia Alvia; Madril-A Coruña Ferrol Alvia, Madril-Pontevedra Alvia, Madril-Vigo Alvia eta Madril-Salamanca Alvia eta Alvia Madril-Badajoz lineetan izan ezik).
 • Madril - Puerta de Atocha (Madril-Atochako Cercanias izan ezik).
 • Málaga María Zambrano.
 • Murcia del Carmen (AVE produktuan bakarrik eskainiko da)
 • Ourense/Orense (Alvia izan ezik: Ave produktuan bakarrik ematen da).
 • Iruñea (Bartzelona-Vigo/A Coruñan Alvia; Bartzelona-Donostia Alvia eta Bartzelona-Salamanca Ave lineetan izan ezik).
 • Puertollano.
 • Requena–Utiel.
 • Santander.
 • Sevilla Santa Justa.
 • Valentzia Joaquín Sorolla.
 • Valladolid Campo Grande (Bartzelona-Salamanca eta Madril-Irun/Hendaia lineetan izan ezik).
 • Zaragoza-Delicias (Bartzelona-Vigo/A Coruña Alvia; Bartzelona-Donostia/Bilbo Alvia eta Bartzelona-Salamanca Alvia lineetan izan ezik).

Gogoratu...

Salbuespenen zerrendan adierazitako lineek bidaiaren bi norantzei egiten die erreferentzia.

AVE eta Euromed zerbitzuetarako eskuragarri, Estándar eserlekuetan, Básico eta Elige prezio-aukerekin.

Coche en Silencio bagoiko eserlekuak ez du gehiago balio bidaiariarentzat.

Saltzeko bideak:

www.renfe.com, geltokietako leihatilak, telefono bidez, bidaia-agentzia fisikoak eta Renfe app-a.

Coche en Silencio ez da saltzen tarifa hauetan:

 • Umeen doako txartelaren tarifa
 • Haurren tarifa
 • Taldeen tarifa
 • Konpainiako animalien tarifa

Baldintzak:

 • Ez da onartzen telefono mugikor bidez hitz egitea.
 • Ez da megafonia-mezurik emango, larrialdietakoak izan ezik. Bidaiatzeko informazioa bideo-pantailetan eta informazio-liburuxkan emango da.
 • Aurikularrak erabili behar dira audioa/bideoa entzuteko eta gainerako bidaiariei molestatuko ez dien bolumen batean.
 • Bidaiako geldialdiei buruzko informazioa treneko langileek emango dute. Arau orokor gisa, une oro errespetatu behar da isiltasuna.
 • Gailu elektroniko guztiak isildu behar dira.
 • Giro lasaia mantentzeko, argiztapenaren intentsitatea jaisten da ahal den guztietan. Gainera, tenperatura egokia mantenduko da.
 • Isiltasuna errespetatu behar denez, ahots baxuan hitz egingo da eta ezingo da elkarrizketa luzerik izan.

Jatetxea:

 • Jatetxe-zerbitzua gehigarri gisa eskuratutako zerbitzu gisa ematen da.
 • Ez da Taberna mugikorraren zerbitzua emango.

 

Sala Club aretoak lurreko langileek arreta ematen duten gune erreserbatuak dira, eta geltokietako egonaldia atseginagoa egiteko erraztasunak jartzen dira bezeroaren eskura.

Aplikazio eremua

Zerbitzuak:

Ave, Nazioarteko Ave (Espainia barruko ibilbideetarako bakarrik), Alvia, Euromed, Intercity, AVLO, Avant, Media Distancia Convencional eta Luxuzko tren turistikoak.

Geltokiak:

 • Alacant/Alacanteko terminala
 • Albacete los Llanos
 • Barcelona Sants
 • Camp de Tarragona
 • Girona
 • Lleida Pirineus
 • Madrid-Chamartín Clara Campoamor
 • Madrid Puerta de Atocha
 • Málaga Maria Zambrano
 • Sevilla Santa Justa
 • Valencia Joaquín Sorolla
 • Valladolid - Campo Grande
 • Zaragoza Delicias

Sala Club aretoetara sartzeko aukera ematen duten egiaztagiriak.

 • PREMIUM prezio-aukera duen garraio-txartela, banakakoa edo kolektiboa.
 • Más Renfe Plata (4 sarrera urtean), Más Renfe Oro eta Más Renfe Platino, edozein prezio-aukerako eta deskontudun AVE, AVLO, Alvia, Euromed edo Intercity garraio-txartel batekin, Más Renfe zenbakia bidaia-txartelean inprimatuta agertu beharko da. Hori horrela ez balitz, langileek beti egiaztatu beharko dituzte Más Renfe zenbakia eta bezeroaren nortasuna. Renferekin (Puntos Renfe) ordaindutako txartelek onura horretaz gozatu ahal izango dute.
 • Más Renfe Platino, edozein tarifako Avant garraio-txartel batekin; Más Renfe zenbakia bidaia-txartelean inprimatuta agertu beharko da. Hori horrela ez balitz, langileek beti egiaztatu beharko dituzte Más Renfe zenbakia eta bezeroaren nortasuna. Renferekin (Puntos Renfe) ordaindutako txartelek onura horretaz gozatu ahal izango dute.
 • Renfe-Operadora txartela, txartel horrekin erositako AVE, AVLO, Alvia, Euromed, Intercity, Avant edo Media Distancia Convencional garraio-txartel batekin, edozein prezio, klase eta tarifakoa.
 • Luxuzko tren turistikoetako bezeroak.
 • Edonolako eserlekutan Renfe-Iberia txartel intermodal batekin bidaiatzen duten bezeroak, eta titularra Más Renfe Plata (4 sarrera urtean), Más Renfe Oro edo Más Renfe Platino-ren titularraren bera denean. Aretoan sartzeko, bezero intermodal gisa egiaztatu beharko da eta Más Renfe fidelizazio-dokumentua aurkeztu beharko da.

Sartzeko mugak

Sala Club aretoetarako sarbidea areto bakoitzean zehazten diren irekitze- eta itxiera-ordutegien araberakoa izango da.
Renfe-k eskubidea izango du Sala Club aretoetarako sarbidea behin betiko edo aldi baterako eteteko, segurtasun, obra, edukiera bete, enpresa-irizpideak edo ezinbesteko beste arrazoi batzuk direla-eta. Etete horrek ez du kalte-ordainik izango, ezta beste zerbitzu bat emateko betebeharrik ere.

Erabilera-aldia

Sala Club aretoa jatorriko hirian soilik erabil daiteke, garraio-txartelean adierazitako egunean bakarrik eta trena irten baino 2 ordu lehenagotik hasita. Hala ere, geltokira sartzeko denborak errespetatuko dira, baita Renfek edo Adifek ezar ditzaketen eremuak ere.

Laguntzaileak

Ez da laguntzailerik onartzen, kasu hauetan izan ezik:

 • Laguntzailerik gabeko adingabeen bidaia-zerbitzuaren babesean bidaiatzen duten adingabeak.
 • Mugikortasun urriko pertsonak.
 • Más Renfe Oro edo Más Renfe Platino eta Sala Club aretora sartzeko aukera emango dien garraio-txartel bat duten bezeroak.

Kasu horietan, laguntzaile bat Sala Club aretora sartu ahal izango da. Fidelizazio-programako txartela duten bezeroen laguntzaileek baliozko bidaia-txartel bat izan beharko dute sarbidea duen titularraren tren eta data bererako.

Ekipajeak eramateko orgak

Ezin da ekipajeak eramateko orgarik sartu Sala Club aretoan.

Ekipajeak eta objektu pertsonalak

Sala Club aretoetan ez dago ekipajeak eta objektu pertsonalak uzteko zaindegi- edo zaintza-zerbitzurik, eta horiek guztiak bezeroak berak zaindu behar ditu, eta bezeroaren ardura izango da, bidaiaria Sala Club aretoan dagoen bitartean.

Ekipajeak ekipajea uzteko lekuetan utzi beharko dira.

Konpainiako animaliak

Konpainia-animaliak sartzea onartzen da, garraioa arautzen duen Tarifa Berezian ezarritako baldintza berberetan.

Kontsumizioak eta prentsa

Sala Club aretoetan bertan eskainitako produktuak bakarrik kontsumitzea baimentzen da.

Bai eguneroko prentsa, bai aldizkariak eta/edo irakurketa-liburuak, edota kafetegiko buffet-zerbitzuko produktuak, Sala Club aretoaren barruan soilik erabiltzeko edo kontsumitzeko dira.

 

Sala Club areto guztiek Liburu/Erreklamazio-orriak izango dituzte bezeroen eskura.

Prentsa digitala erabiltzeko eta eskuratzeko baldintzak.

Prentsa digitalera sartzeko eskaintzen diren argitalpenen kopurua eta denbora baldintza hauen araberakoak dira: erositako txartel mota, Más Renfe programako kide izatea edo zerbitzura PlayRenfe bidez sartzea.

Argitalpenak. Deskargatu edo irakurri daitezkeen argitalpenen kopurua.

Iraungitzea: Loturara lehen aldiz sartzen denetik hasita plataformara sartzeko iraupena.

 

Más Renfe programako kide izan gabe.

 • Txartela: Básico edo Elige.
  • Argitalpenak: 5
  • Iraungitzea: 48 ordu

Más Renfe Básica.

 • Txartela: Básico edo Elige.
  • Argitalpenak: 10
  • Iraungitzea: 48 ordu

Más Renfe Plata eta Oro.

 • Txartela: Confort edo Premium.
  • Argitalpenak: Mugarik gabe
  • Iraungitzea: 72 ordu

Más Renfe Platino.

 • Txartela: Denak.
  • Argitalpenak: Mugarik gabe
  • Iraungitzea: 10 egun

PlayRenfe zerbitzuaren bidez.

 • Txartela: Denak.
  • Argitalpenak: 10
  • Iraungitzea: Treneko denbora

 

AVLO TXARTEL IZENDUNAK .

Txartel guztiak nominatiboak dira, bidaiariaren izena txartelean inprimatuta dago; beraz, nahitaezkoa da erosterakoan eskatutako datu pertsonalak sartzea. Renfe Viajeros-ek bezeroei identifikazioa eskatu ahal izango die argazkiekin identifikazio dokumentu baliodunen bidez (Nortasun Agiri Nazionala, Gidabaimena, Egoitza Txartela, Pasaportea, 14 urtetik beherakoentzat, Familia Liburua onartzen da).

Txartela erosi ondoren, ez da onartzen txartelaren jabe- aldaketa.

KLASEAK ETA LEKUAK

AVLO produktua Básica klasean merkaturatzen da, eseriko eserlekuak eta eserlekuak esleituta.

IBILBIDEAK

Abiadura handiko azpiegituretan soilik eskaintzen diren eskaera handiko ibilbideak.

TARIFA SORTA

AVLO zerbitzuetan eskaintzen diren tarifa bakarrak hemen argitaratutakoak dira. Tarifa sorta Básica izeneko tarifa bakarrean oinarritzen da.

Arau orokor gisa, aurrez saltzeko epea 12 hilabetekoa da, nahiz eta tren eta epe jakin batzuetarako aldez aurreko salmenta aldatu egin daitekeen.

 • Tarifa dinamikoen kudeaketak prezio desberdinak eskaintzen ditu ibilbidearen eta erosketaren aurrerapenaren arabera.
 • Salmenta sistemak une oro eskuragarri dagoen preziorik onena erakusten du.
 • Deskontuak kide ugariko familietako kideei egingo zaizkie, aplikatu beharreko araudian ezarritako moduan.

TARIFAK

Básica.

 • Helduak .
 • Baldintzak: 14 urtetik gorakoak eta 14 urte baino gutxiago dituztenak heldu bakoitzeko bi baino gehiago direnean.
 • Prezioa. Prezioen dinamikoen kudeaketa.
 • Haurra (< 14 urte).
 • Baldintzak: "ADINGABEEN BIDAIAK" izenburupean agertzen dira.
 • Prezioa. Finkoa.

Familia ugaria.

Deskontua erosteko unean bakarrik egingo da

 • Kategoria orokorreko deskontua: 20%
 • Kategoria bereziko deskontua: 50%

PREZIO DINAMIKOAK

Salmenta-sistemak proposatutako prezioak sistema dinamiko baten bidez definitzen dira eta eskatutako tarifaren arabera une oro eskuragarri dagoen preziorik onena eskainiko dute.

SALTZEKO BIDEAK

Txartelak erreserbatzea eta jaulkitzea nahitaezkoa da, eta trena txartelean agertzen den jatorritik irten baino 30 minutu lehenago arte egingo da, saltzeko bide hauen bitartez:

 • www.avlorenfe.com
 • www.renfe.com
 • Renfe aplikazioa
 • Leihatilak
 • Telefono bidezko salmenta
 • Bidaia-agentzia fisikoak, "Renfe agentziak"
 • Bidaia-agentzia birtualak, Correos-en posta-bulegoak barne
 • Autosalmentako makinak (osagarririk gabe)
 • Bideko salmenta (SerTren), txartelak eta ekipajearen osagarria erregularizatzeko.

KUDEAKETA-GASTUAK

Kudeaketa-gastuak salmenta kanalaren arabera aplikatzen dira, eta hauek dira:

Leihatila % 5,5

Autosalmentako makinak % 3,5

Bideko salmenta % 3,5

Telefono bidezko salmenta % 3,5

www.avlorenfe.com % 0

www.renfe.com % 0

Bidaia-agentzia fisikoak eta birtualak, agentzia edo bulego bakoitzak ezarritako gastuak, dagokion faktura bereizita eman beharko dute

TXARTELEN FORMATUA

Trenean bidaiatzeko baliozko garraio-txarteltzat joko dira tren hauetan:

 • ATB formatuko txartela
 • PDF formatuko txartelak, fisikoak zein gailu mugikorretan
 • Passbook/Passwallet formatuko txartelak
 • SerTren terminalek paper termikoan jaulkitako txartelak.

 

ADINGABEEN BIDAIAK

14 urtetik beherako haur guztiek beren eserlekuan bidaiatzen dute, eta txartela erosi behar dute.

Gehienez ere 14 urtetik beherako bi ume 18 urte edo gehiagoko bidaiari heldu bakoitzeko, haurrentzako txartela eskaintzen da 5 euroko prezio finkoarekin.

Heldu batek 14 urtetik beherako bi adingaberekin baino gehiagorekin bidaiatzen duenean, hirugarrenak eta ondorengoek Oinarrizko tarifako txartela ordaindu beharko dute erosteko unean dagokion prezio dinamikoan.

Nolanahi ere, 18 urtetik beherakoek gurasoen edo tutoreen ardurapean egingo dute bidaia.

AVLOn ez da Lagundu gabeko adin-txikikoen bidaia-zerbitzua ematen.

 

DESGAITASUNAK DITUZTEN EDO MUGIKORTASUN MURRIZTUA DUTEN BIDAIARIAK

Bere gurpil-aulkian doazen bidaiarientzako lekuak

Trenak bi H leku ditu 7. autoan, 11H eta 12H lekuak. Leku horietan, bidaiariek beren aulkian egin behar dute bidaia.

Txartela erosteko unean, geltokietako Adif Acerca asistentzia-zentroetan edo Renfe Contigo-ra deituta (912 320 320) eska daitezke eserleku horiek, bai eta transferentzia-eserlekuak eta desgaitasuna edo mugikortasun urritua duten pertsonentzako laguntza-zerbitzua ere, trena irten baino 12 ordu lehenagora arte, "berehalako laguntza" zerbitzua ematen den geltokietan izan ezik, kasu horretan trena irten baino 30 minutu lehenagora arte eskatu ahal izango da.

Beste bidaiarientzako laguntza

Ohiko eserleku batean bidaiatzen duten (ez H eserleku batean) desgaitasunak (ikusmena, entzumena, kognitiboa, gor-itsuak) edo mugitzeko zailtasunak (haur-kotxea daraman pertsona, haurduna, goiko/beheko gorputz-ataletan zailtasunak dituzten pertsonak, gure laguntzarik gabe bidaiatuko ezingo lukeen adinekoa eta abar) dituzten pertsonek desgaitasuna edo mugikortasun urriko pertsonen laguntza eska dezakete txartela erosteko unean, baita Adif Acerca asistentzia-zentroetan edo Renfe Contigo-ra deituta (912 320 320) ere, trena irten baino 12 ordu lehenagora arte, "berehalako laguntza" zerbitzua ematen den geltokietan izan ezik, kasu horretan trena irten baino 30 minutu lehenagora arte eskatu ahal izango da.

 

TALDEAK

25 kidetik gorako taldeei (gutxienez 26) zuzendutako eskaintza, tren, data eta prezio edo klase berean bidaiatuz, jatorriko eta helmugako geltoki berarekin. Lagun gutxiagok bidaiatzeko aukera ere eskaintzen da 26 bidaiariri dagokiona ordainduta. 

Trena irten baino 10 egun lehenago eskatuko dira, gutxienez. 

Deskontu hori ezingo zaio beste deskontu batzuei gehitu, ezta Familia ugaria izateagatiko deskontuari ere. 

Ez da eskaintzen osagarririk, eta ezin zaio aplikatu txartel integraturik, ezta trena+autobusa ibilbideetan ere. Behin taldeko txartela inprimatu eta gero, ez da onartzen aldaketarik edo baliogabetze partzialik.

Talde-txartela erabat baliogabetzeak% 30eko gastua dakar, trena irten baino 48 ordu lehenagora arte egiten bada, eta % 75ekoa tarte gutxiago geratzen dela baliogabetzen bada.

 

TXARTELAK BALIOGABETZEA ETA ALDATZEA 

Akats batengatik baliogabetzea, doan, baimenduko da erosi eta 2 orduko epean, trena txartelean agertzen den jatorrizko geltokitik 30 minutu arteko mugarekin.

Epe hori igarotakoan, "Aldaketa edo baliogabetzea" gehigarria erosi den txarteletan soilik aldatu edo baliogabetu ahal izango da. 

Gehigarri hori txartela erosteko unean soilik eros daiteke, eta ezin da geroago gehitu. 

14 urtetik beherakoentzako prezio finkoko txartelei gehigarri bat gehi dakieke, kasu honetan doan.

Gehigarri hori erosiz gero, bezeroak aukera du, txartelean agertzen den jatorrizko geltokitik trena irteteko ordua baino 30 minutu lehenago arte:

 • txartela baliogabetzeko, edo
 • txartelean aldaketa bat egiteko: trena eta data.

Txartela baliogabetzeko ezaugarriak:

Baliogabetze-eragiketa egitean, salmenta-sistemak kobratutako zenbatekoaren % 100 itzuliko du "Aldaketa edo baliogabetzea" gehigarriaren zenbatekoa izan ezik. Ez da onartzen gehigarriak banaka baliogabetzea.

"Aldaketa edo baliogabetzea" osagarririk gabeko txartelak ere baliogabetu daitezke, baina ez da dirurik itzuliko.

Txartela aldatzeko aukeraren ezaugarriak:

Aldatzeko aukerak zure txartelean aldaketa bat egiteko aukera ematen dizu: trena eta data. Ez da onartzen txartelaren titularra aldatzea, ezta bidaiaren jatorria edo helmuga ere.

 • Aldatu txartela prezio handiagoko beste txartel batengatik:
 • Jatorrizko txartelaren zenbatekoaren aldea, Aldaketa edo Baliogabetzea osagarriaren zenbatekoa izan ezik, eta txartel berriaren zenbatekoa jasoko da.
 • Aldatu txartela prezio txikiagoko beste txartel batengatik:
 • Jatorrizko txartelaren zenbatekoaren aldea, Aldaketa edo Baliogabetzea osagarriaren zenbatekoa izan ezik, eta txartel berriaren zenbatekoa ordainduko da.

Aldatzeko eragiketan, bezeroak bidaia berrirako behar dituen osagarriak eskuratu ahal izango dituzu, "Baliogabetzea edo Aldaketa" osagarri berria barne.

TXARTELA BALIOGABETZEKO EDO ALDATZEKO GEHIGARRIA.

Prezioa: gehigarria erosten den bakoitzean 8 euro.

 

ESERLEKUA HAUTATZEA

Eserlekua hautatzeko osagarria hautatzerakoan, ordainketa modua aukeratu ondoren, salmenta-sistemak hartu gabeko eserlekuak hauta daitezkeen trenaren grafikoa eskainiko du. 

Eserlekua hautatzeko gehigarria erosi ez denean, esleitutako eserlekuak bagoien mapa batean bistaratuko dira erosketaren amaieran.

Eserlekuen % 50a noranzkoaren kontrako noranzkoan egongo da eta trenak konposizio bakarrean edo bikoitzean joan ahal izango dira.

ESERLEKUA HAUTATZEKO OSAGARRIA

Prezioa bidaia eta bidaiari bakoitzeko 8 euro

 

EKIPAJEA  

*Oharra: 2023ko abenduaren 12tik aurrera, eta garraioko segurtasun-arazoak direla-eta, ezin da trenera igo patinete eta monoziklo elektrikorik edo antzeko ibilgailurik. Araudi horretatik kanpo geratzen dira mugikortasun urriko pertsonentzako ibilgailuak, baita bizikleta elektrikoak ere.

Maletak, poltsak, ordenagailuko maletak, aulkiak eta tolestutako haurren kotxeak ekipajetzat hartzen dira, eta patineteek (patinete ez-elektrikoak) eta hiri bizikletek tolestuta eta zorroan sartuta joan behar dute.

Eskuko ekipajea doan txartelean sartuta

 • 36x27x25 cm-ko gehienezko dimentsioko 1 poltsa edo motxila, eta
 • 1 kabinako maleta, 55x35x25 cm-ko gehienezko neurriekin.

Aurrez aipatutako elementuez gain, haurraren txartela duten bidaiariek eserleku eta kotxe tolestuekin bidaiatu ahal izango dute, gehienez bat haurren txartel bakoitzeko.

Ekipaje osagarria

Bidaiari bakoitzeko ekipaje gehigarri bat onartuko da, ezarritako prezio bakarrean, baldin eta gehienezko neurriak 85x60x35 cm edo hiru dimentsioko 180 cm artekoak ez badira.

Aukera honek 100 ekipaje osagarriko muga du konposizio bakoitzeko (200 bikoitza). Ekipaje osagarrietarako espazioen banaketa eskaera ordenaren arabera egingo da, dauden espazioak agortu arte. Ez dago bidaiari bakoitzaren ekipajearekin loturiko espazio zehatzik; beraz, ekipajea hura eramaten duen lekutik beste leku batera joan daiteke.

Ekipaje osagarri gisa onartzen dira:

 • Maleta osagarrietarako baimendutako neurriak gainditzen ez dituzten maletak.
 • Patineteak (patinete ez-elektrikoak) eta hiri bizikletak, tolestuta eta zorroan sartuta, 85x60x35 cm-ko neurriak gainditzen ez dituztenak, edo 180 mm-ko hiru horien arteko neurriak gainditzen ez dituztenak.

Maleta osagarrien prezio osagarriak:

 • Txartela erosterakoan: 10 euro
 • Txartela erosi ondoren, Saltzeko bideetan, trena irten baino 30 minutu lehenago: 15 euro
 • Trena irten aurreko 30 minutuetan, geltokiko sartzeko-kontrolean gehitu ahal izango duzu ekipaje gehigarria: 30 euro

Txartela erosi ondoren ekipajearen osagarri gehigarria gehitzerakoan, salmenta-sistemak erreserba-zenbaki bera duen txartel bat sortuko du.

Osagarri hau erosteko, ekipajea ez da "fakturatutako ekipajetzat" jotzen, beraz, Renfe izango da fakturaziorik egin gabe ekipajearen erantzukizunengatik Garraio-kontratuen baldintza orokorretan ezarritako baldintzetan jasan daitezkeen kalte edo galeren erantzule.

AVLOko talde-bidaiek (25 kidetik gorako taldeak) baldintza bereziak dituzte ekipajeak garraiatzeko:

Eskuko ekipaje gisa pertsonako 3 fardel eraman daitezke, eta ekipajetzat hartuko dira maletak, esku-poltsak, motxilak, ordenagailu-maletak eta antzekoak. Hiru fardelen pisuaren baturak ez ditu 25 kilogramo gainditu, eta hiru fardelen dimentsioen baturak ez du 290 cm-tik gorakoa izan, eta hiru fardeletatik handienak ezin izango ditu gainditu honako neurri hauek: 85 x 55 x 35 cm. (altuera–zabalera–sakonera)

Aurreko zenbaketaren ondorioetarako, eskuko fardeltzat hartuko dira 30 x 120 x 38 cm-ko (zabalera-luzera-hondoa) tamaina gainditzen ez duten haurrentzako aulkiak eta kotxeak (trenera igotakoan tolestu egin beharko dira), musika-tresnak (zorroan sartuta eraman beharko dira) eta bizikletak eta patineteak (tolestuta edo desmuntatuta eta zorro baten barruan sartuta) 180 cm baino handiagoak ez badira.

 

MASKOTAK

Maskotak garraiatzeko osagarria erosi behar da, bidaiariaren txartela erosten denean edo geroago.

Animalia bakarra onartzen da bidaiari bakoitzeko, eta maskota hauek dira onartutakoak: txakurrak, katuak, hudoak, eskortako ez diren hegaztiak, kuiak, hamsterrak eta untxiak.

Gehienez ere 10 kg izan ditzake, eta bidaia nahitaez eta ibilbide osoan zehar kaiola, garraio-kaxa edo itxitako bestelako kaxa batean egin behar du, eserlekurik hartu gabe, bidaiariaren oinetan edo haren gainean.

Garraio-kaxaren gehieneko neurriak ez dira 60 x 35 x 35 cm-tik gorakoak izan, eta hondakinak gorde eta kentzeko gailuren bat izan behar du.

Maskotak bidaiaren fase guztietan horiek dituen pertsonaren kontrolpean egongo dira beti, eta hark ziurtatu beharko du beharrezko higiene- eta osasun-baldintzak betetzen dituela, eta bidaian zehar nahitaezko dokumentazioa izango duela, indarrean dagoen legeriaren arabera. Dokumentazio horren artean, hirugarrenei eragindako kalteengatik erantzukizun zibileko aseguru bat izatea gomendatzen da, animaliaren erantzuleak estalduran barne hartuko dituena, eta legez derrigorrezkoa izango da 2023ko irailaren 29tik aurrera txakurrak edukitzeko kontratatuta izatea.

MASKOTEN OSAGARRIA

Prezioa bidaia eta maskota bakoitzeko 10 euro

 

TRENEKO ETA LURREKO ZERBITZUAK

AVLOk Treneko zerbitzu hauek eskain ditzake:

 • Edari hotzen/beroen eta zizka-mizken vending makina-zerbitzua. Aukerakoa tren motaren arabera.
 • Taberna mugikorra. Aukerakoa tren motaren arabera.
 • Eserleku bakoitzean entxufeak telefonoak eta ordenagailuak kargatzeko
 • PlayRenfe zerbitzua, konektagarritasuna, edukia eta zerbitzu digitalak bezeroaren gailuan eskatuta
 • Treneko arreta-zerbitzua

AVLOk Lurreko zerbitzu hauek eskaintzen ditu:

 • Salas Club geletarako sarbidea, Salas Club geletarako zehaztutako baldintzetan.
 • Desgaitasuna edo mugikortasun urritua duten pertsonentzako laguntza-zerbitzua
 • Trenean sartzeko kontrola
 • Trenean sartzeko irteera ordua baino 30 minutu lehenago hasi eta trena atera baino 2 minutu lehenago amaitzen da.
  Bidaiariei trena irten baino 30 minutu lehenago agertzea gomendatzen zaie.
 • Zerbitzu-zentroetako arreta
 • Azken orduko puntuko arreta-zerbitzua

PLAYRENFE

PlayRenfe zerbitzua AVLO produktuaren ezaugarrietara egokituta dago, bidaian zehar zerbitzu hori bezeroaren gailuan eskainiz.

PlayRenfe AVLO konektibitate zerbitzua eta edukien atariak erabiltzaileari eskaintzen dizkio:

 • Eduki egokitua eskaini.
 • Banda zabalera mugarik gabe.
 • Erabiltzaile bakoitzeko gehieneko gailu kopurua 3ra mugatuta

PlayRenfe aplikazioan autentifikatzeko, erabiltzaileak zuzenean sartuko dira saio atarian. PlayRenfe-ra sartzeko hiru modu izango dituzu bertan: zure txartel-zenbakiaren bidez, zure helbide elektronikoaren edo +Renfe txartelaren bidez edo Promozio-kodearen bidez.

TRENERA EDO IBILBIDERAKO SARBIDEAREN KONTROLA 

Garraio-txartelen gainbegiratzeaz arduratzen diren langileek bezeroen identifikazioa eskatu ahal izango diete, garraio txartelari dagokionez, argazkiekin identifikazio dokumentu baliodunen bidez (Nortasun-agiri nazionala, gidabaimena, egoitza-txartela, pasaportea) 14 urteko familia-liburua onartzen da), sarbide kontrolean, trenera sartzean, bere ibilbidean edo helmugako geltokitik irten aurretik. 

Bezeroak, gainera, langileek hala eskatzen dutenean, garraio titulua baimendutako edozein euskarritan aurkeztu beharko du, aplikatutako beherapenak lortzeko egiaztagiriekin batera.

 

TRENA GALTZEA EDO UZTEA

Trenerako sarbidea garraio-txartelean agertzen den bidaiaren jatorrizko geltokian egon behar da. Lekua jatorrian okupatzen ez bada, Renfe Viajeros-ek eskuragarri dagoen lekua erabili ahal izango du eta bezeroak ez du inolako itzulketarako eskubiderik izango.

Bidaian ari den bezeroak borondatez bidaia tarteko geltoki batean etetea erabakitzen badu, ez du inolako dirua itzultzeko eskubiderik erabili gabeko ibilbidean, txartela baliogabetuta egongo baita.

 

IBILBIDEA LUZATZEA TREN BARRUAN

Bideko langileari/gainbegiratzaileari trenaren barruan aldez aurretik jakinarazita eta lekurik baldin badago, txartel berria jaulki ahal izango da ibilbide berriko Básica tarifaren gehieneko prezioan.

 

BALIO EZ DUEN GARRAIO-TXARTELA DUTEN BIDAIARIAK

Txartelak ez du balio baldin eta:

 • Ez bada aplikatu diren beherapenak lortzeko dokumentazio osagarria (Familia ugaria, Haurra, trenbide-tarifa, agentzia ofizialaren beherapena) erausten.
 • Bidaiarien identitatea ez dator bat txartelekoarekin.

Kasu horietan, garraio-txartelak gainbegiratzeaz arduratzen diren langileek egoera erregularizatuko dute honako hauetan oinarrituta:

 • Familia ugaria, trenbide-tarifa, erakunde ofizialaren bonusa: zure txartelean egindako deskontuari edo hobariari dagokion kopurua ordainduko du.
 • Haurrak, ordaindutako Básica tarifaren eta helduaren zenbatekoaren arteko aldea ordainduko du.
 • Bidaiariaren nortasuna, trenaren ibilbidearen gehieneko Básica tarifaren txartela ordainduko du.

GARRAIO-TXARTELIK GABEKO BIDAIARIAK

Bidaiariak txartelik ez badu edo bere txartelaren ibilbidea amaitu ondoren bidaiatzen jarraitzen badu, dagokion ibilbidearen Básica tarifaren gehieneko bikoitza ordaindu beharko du.

BIDAIA BALIOGABETZEA

Baliogabetzeak eragindako bezeroak eskubidea izango du, Renfe Viajeros-eko Garraio-kontratuen baldintza orokorretan ezarritako baldintzetan:

 • garraio-txartela beste AVLO tren baterako doan aldatzera
 • AVLO garraio-txartela beste data baterako aldatzera
 • bidaiaren ordaindutako prezioa itzultzea, osagarri guztiak barne
 • beste bidaia alternatiba batzuk erabilgarritasunaren arabera

Greba edo istiluengatik kendu diren trenei dagokienez, trena irten baino lehen, erabili gabeko txartelen zenbatekoa, osagarriak barne, zuzenean itzuli ahal izango da arazoa egin den salmenta kanalaren bidez.

Zerbitzua eten edo bertan behera uzten bada, bezeroak errepideko beste garraio batean bidaiatzea aukeratzen badu, txartelaren zenbatekoaren % 15arekin konpentsatuko da.

HELMUGARAKO ATZERAPENETAKO KONPENTSAZIOA

Helmugako atzerapenagatik kalte-ordainak egonez gero, bezeroak ordaindutako txartelaren guztizko zenbatekoaren gainean honako ehunekoa ordainduko da.

 • 60 minutu edo gehiago: % 50 itzuliko da
 • 90 minutu baino gehiago: % 100 itzuliko da

TRENEKO ZERBITZUEN HUTSENGATIKO KALTE-ORDAINAK

Ontziko zerbitzuan gabeziaren inguruko salaketarik egonez gero, berehalako irtenbidea saiatuko da edo bidaiaria beste eserleku batean kokatuko da.

Ezinezkoa bada gertaera zuzentzea, ezta eserlekua aldatuta ere, eta erreklamazioren bat gertatzen bada, bezeroak ordaindutako txartelaren guztizko zenbatekoaren konpentsazioa honako hauek dira:

 • Aire girotuaren gabeziak:
 • Konpondu gabeko hutsegitea bezeroaren bidaian: 100%
 • Tartekako hutsegiteak edo konponketa matxurak bezeroaren bidaian: 50%
 • Komunik eza:
 • Tren guztian komunik gabe egotea bezeroaren bidaian: 100%

KONTRATATUTAKO OSAGARRIAK EZ-BETETZEAGATIKO KALTE-ORDAINAK

Zerbitzua kontratatutako osagarriengatik eskaini ezin denean, bete gabeko osagarriaren zenbatekoa itzuliko da.

 

KALTE-ORDAINAK ORDAINTZEKO ERAGIKETAK

Konpentsazioa, kontratatutako osagarria haustea izan ezik, bidaiaria helmugara iritsi eta 24 ordutik aurrera izan daiteke eraginkorra konpentsazio sistema automatikoaren bidez.

Kalte-ordaina kobratzeko, hiru hilabete egongo dira konpentsatzeko bidaia egiten den egunetik aurrera.

Konpentsazioa metagarria da eta ezin da txartelaren prezioaren % 100 baino gehiago izan, osagarriak barne.

Konpentsazio automatikoko sistemaren bidez eskatzen diren kalte-ordainetatik eta konpentsazioetatik eratorritako kopuruak erosketan erabilitako ordainketa modu beraren bidez ordainduko dira.

BEZEROEN IDATZIZKO EDO TELEFONO BIDEZKO ERREKLAMAZIOAK

Bezeroek egokitzat jotzen dituzten erreklamazioak eta kexak Renferengana bideratu ahal izango dituzte eta horretarako erabilgarri izango dituzte:

 • Erreklamazio-liburuak
 • Erreklamazio-orri ofizialak trenean eta Renfeko zerbitzu-zentroetan
 • Bezeroaren arretarako inprimakia www.renfe.com webgunean
 • Bezeroaren arretarako inprimakia www.avlorenfe.com webgunean (AVLO webgunea)
 • Gorabeheren eta erreklamazioen 900 linea.

LOTURA-BERMEA

AVLO tren batek beste zerbitzu batekin duen lotura gutxienez Txartel Integratu baten ibilbideetako baten zati denean bakarrik bermatzen da.

 

FIDELIZAZIO-PROGRAMA

AVLO txartelak Más Renfe izeneko fidelizazio programaren barruan daude eta Renfecitos-ak (Renfe Puntuak) sortzen dituzte titularrarentzat, AVLO zerbitzurako erosketa bat egitean.

BESTE BALDINTZA BATZUK

Araudi honetan jasotzen ez dena Renfe Viajeros-en Garraio-kontratuen baldintza orokorretan xedatutakoaren arabera arautuko da.

 

Espainia-Frantzia Nazioarteko AVEa

Araudi horrek Espainiako ibilbideak merkaturatzeko baldintzak, nazioarteko ibilbideak eta Bartzelona-Lyon eta Madril-Bartzelona-Marsella trenen Frantziako ibilbideei da aplikagarria.

Renferen nazioarteko trenak Renfe Viajeroseko Garraio Baldintza Orokorrek arautzen dituzte, araudi honetan zehazten diren kontrako xedapenak izan ezik.

Atal honetan zerrendatutako baldintzak edozein jatorri eta helmugatarako hartzen dituzte bere baitan. Jatorria eta helmuga Espainiako geltokiak direnean, AVE zerbitzu baten baldintzak eta tarifak aplikatuko dira.

Prezio-aukerak

Bai Espainiako, bai Frantziako eta nazioarteko ibilbideetarako, AVE eta Larga Distanciako trenen komertzializazioan oinarrituta dago. Prezio dinamikoetan oinarritzen da, ets eserleku motaren arabera prezio aukera eskaintza desberdina du, horri esker osagarri deituriko zerbitzu gehigarriak erantsi diezazkiokezu zure bidaiari, doainik edo ordainduz.

 • OINARRIZKO aukera: Eserleku mota ESTANDARRA. Ezingo duzu aldatu ez eta diru-itzultzerik jaso txartela baliogabetuz gero.
 • ELIGE aukera aldatzeko eta baliogabetzeko baldintzak malguagoak dira. Bi mota daude, ELIGE eta ELIGE CONFORT.
 • PREMIUM aukera: aldaketak eta baliogabetzeak egiteko baldintza onenak ditu. Zerbitzu gehienak prezioan sartuta daude, horien artean eserlekuko jatetxe zerbitzua. PREMIUM aukera Espainian jatorri eta helmugarako bidaietan baino ez eskuragarri.

Dokumentazioa

Bidaiariak estatu bakoitzak bere lurraldean mugitzeko eskatzen dituen administrazio-formalitateak bete behar ditu.

Betekizun horiek betetzen ez badira, bidaiariari trenera sartzea ukatu ahal izango zaio, eta ez du eskubiderik izango txartelaren zenbatekoaren diru-itzultze guztia hasotzeko, eta erabilitako prezio- eta tarifa-aukerari dagozkion baliogabetze-baldintzak aplikatuko dira.

Nazioarteko AVEaren kasuan, 18 urtetik beherakoak atzerrira bidaiatzen badute, Barne-arazoetako ministerioak zahaztutako agiriak eraman beharko dituzte.

Txartel izendunak

Txartelak izendunak dira, bidaiariaren izen-abizena eta partzialki ezkutatutako baldintza bereziak egiaztatzeko dokumentuaren zenbakia dute (Familia ugaria, Tarjeta Dorada txartela, Más Renfe...), beraz, derrigorrezkoa da eskatutako datu pertsonalak sartzea erosketaren unean.

Renfe Viajerosek bezeroei erosketaren unean emandako identifikazio dokumentua eskatu aha izango die, eta indarrean dauden identifikazio-agiriak izan beharko dute argazkiarekin, hala nola Espainiako Nortasun Agiri Nazionala, Carte national d ́Identité frantsesa, Gidabaimena, Egoitza Txartela, Pasaportea, etab. 14 urtetik beherako umeentzat, pasaportea, Espainiako Familia Liburua edo Frantziako Livret de famille edo antzeko dokumentuak onartzen dira.

Txartela erosi ondoren, titularra aldatu daiteke,"Titular-aldaketa" funtzionalitatearen bidez, ahal izanez gero, eta eragiketa horretarako ezarritako prezioan, prezio-aukera bakoitzerako.

Taldeak

 • 10 eta 25 pertsona arteko taldeak: Erosketa-aurrerapenari dagokionez, kanal eta salmenta-sistema bakoitzean ezarritako muga baino gehiagorik ez duten salmenta zuzeneko taldeak dira, eta eserlekuak aurretik erreserbatu ditzakete. Aukerako prezio aukerarentzak indarrean dagoenprezio dinamikoari % 8ko deskontua ezarriko zaio.
 • 25 kidetik gorako taldeak: Gutxienez 48 ordu lehenago. Deskontu-baldintzak une bakoitzean talde-sailak zehaztuko ditu, grupos@renfe.es posta elektronikoaren bidez. Baita 10 eta 25 urte arteko taldeen kasu berezietarako ere. Ez da Premium preziorik eskainiko, ezta osagarririk ere.

Haurrak

Adingabeen adina edozein dela ere, guztiek eduki behar dute bidaiatzeko balio duen garraio-txartel bat.

 • Espainia barruko ibilbideak: 14 urtetik beherakoek pertsona heldu baten laguntzarekin bidaiatu beharko dute, hots, 14 urteko edo gehiagoko pertsona bat; eta ezin izango zaio laguntzailerik gabeko 14 urtetik beherako adingabe bati garraio-txartelik saldu, tarifa edozein dela ere, ume edo helduena.
 • Frantzia barruko ibilbideak: derrigorrezkoa da adingabeek, 11 urtera arte (barne), lagunduta bidaiatzea. 12 urtetik aurrera bakarrik bidaia dezakete. Bakarrik bidaiatzen duten 12 urteko edo gehiagoko haurrek helduen txartela erosi behar dute.
 • Nazioarteko Ibilbideak: derrigorrezkoa da adingabeak, 13 urtera arte barne), lagunduta bidaiatzea. 14 urtetik aurrera bakarrik bidaia dezakete, eta muga igarotzeko bere nazionalitateak eskatzen dituen agiriez gain, adingabeari atzerrira joateko baimena ematen dion legezko dokumentu espezifiko bat eraman beharko dute.

Eserlekua partekatuz doan bidaiatzen duten 4 urtetik beherako umeek, "Umeen doako txartela" izan beharko dute. Laguntzaile bakoitzeko doako txartela duen ume bakarrak, gehienez ere, dagokion txartel ordainduarekin.

Aukeratutako prezio aukerarako, erosketaren unean indarrean dagoen prezio dinamikoari % 40ko deskontua aplikatuko zaio eserlekua okupatzen duten eta gehienez ere 13 urte duten lagunduta doazen umeen txartelei. Deskontu hau ez zaie osagarriei aplikatzen.

Espainia-Frantzia AVE trenek ez dute eskaintzen lagundu gabeko adingabeen bidaia-zerbitzua.

Gazte-Txartela 26 urtetik beherakoentzat

26 urtetik beherakoentzat, paragrafo honetan deskribatutako dokumentuetako baten titular direnentzat,% 5eko deskontua egingo da erosketaren unean indarrean dagoen prezio dinamikoaren gainean, aukeratutako prezio-aukerarako. Deskontu hau ez zaie osagarriei aplikatzen.

 • Espainiako Estatuko edozein autonomia-erkidegok emandako Gazte-Txartela, paperean edo euskarri birtualean.
 • Espainiako finantza erakunde laguntzaileek emandako banku-txartelekin lotutako Gazte-txartela
 • European Youth Card, atzerrian emandako Gazte-txartela EYCArekin (European Youth Card Association) lotutako herrialdeetan.
 • ISIC (International Student Identity Card) ikasleen nazioarteko txartela
 • Nazioarteko Gazteen Bidaia Txartela GO 25 (IYTC), Nazioarteko Ikasleen Bidaia Konfederazioak (ISTC) administratua eta UNESCOk gazteen mugikortasunerako dokumentu gisa aitortua.

Eskatutz gero, aipatutako dokumenturen bat aurkeztu beharko da, adina egiaztatzen duen agiriarekin batera (Documento Nacional de Identidad, Carte national d ́identité, pasaportea, etab.).

Más Renfe Joven

Txartela erosteko edo berritzeko egunean 14 eta 25 urte bitartean dituzten pertsonek eskura dezakete, eta urtebetez gozatu dute bere abantailez Más Renfe Joven-en indarraldian 26 urte bete arren.

% 30ekoa izango da aukeratutako prezioaren aukerarako erosketa-unean indarrean dagoen prezio dinamikoaren gaineko deskontua. Deskontu hau ez zaie osagarriei aplikatzen.

Tarjeta Dorada txartela

Txartel izenduna eta besterenezina da, eta 60 urtetik gorakoek edo desgaitasun garrantzitsuak dituzten pertsonek eros dezakete,"Tarjeta Dorada"-rako araututakoa jarraikiz. Tarjeta Dorada dagokion garraio-txartelarekin batera eraman behar da beti. % 65eko edo gehiagoko desgaitasuna duten pertsonei txartelaren titularraren baldintza ekonomiko eta bidaiatzeko baldintza berdinak izango dituzten beste pertsona batekin etorri ahal izango dira, Tarjeta Dorada "bidelagunarekin" modalitatea eskuratuz.

Aukerako prezio aukerarentzak indarrean dagoen prezio dinamikoari % 8ko deskontua ezarriko zaio.

 

Desgaitasuna edo mugikortasun urritua duten pertsonentzako arreta

% 65eko edo gehiagoko desgaitasuna duten pertsonek (Espainiako estatuko organismoak edo organismo autonomikoak ematen duen egiaztagiria ,ziurtagiria, desgaitasun-txartela dutenak) txartelaren titularrak "laguntzailearekin" modalitateko Tarjeta Dorada txartela eskuratuz, titularraren beldintza ekonomiko berberak izango dituen laguntzaile batekin batera joan daiteke. Laguntzaileak, beti ere, laguntzen dioten pertsonaren klase berean bidaiatu beharko dute.

Gida-txakurrak, laguntza-txakurrak eta nahasmendu diabetikoak eta epileptikoak dituzten pertsonei laguntzeko txakurrak doan joan ahal izango dira titularrarekin. Txakur horiek behar bezala egiaztatuta egon behar dute "desgaitasuna duten bidaiarientzat eta mugikortasun urria duten bidaiarientzat" atalean ezarritako jarraikiz.

Edozein laguntza mota eskatzen duen bezero orok, gutxienez, irteera ordua baino 30 minutu lehengo egon beharko du jatorrizko geltokiko Laguntza Zentroan.

Gurpil-aulkian bidaiatzen duten bezeroentzako eserlekuak

Gurpil-aulki tolesgarria erabiltzen duten eta transferitu nahi duten bezeroek edozein eserleku arruntetan bidaiatu dezakete, erreserba egiteko unean laguntza eskatuz edo Renfeko Laguntza Zerbitzuarekin +34 912 320 320 telefono zenbakira deituz, Frantziatik 0800902725 telefonora.

H eserlekuak erreserbatzea bere gurpil-aulkian bidaiatzen duten bezeroentzat

Salmenta-sistemari esker, eserleku horiek trenaren irteera baino 24 ordu aurretik erosi ahal izango dira. Oinarrizko eta Elige prezioa aukera ematen duen eserleku estandar bati dagokion tarifa aplikatuko zaio.

Ezinbestekoa da bidaiariaren telefonoa eta izena ematea, izan ere, eserleku horiek erostean (H plazak) automatikoki sortzen baita laguntza-eskaera.

Lagun batekin H plaza bat eskatzeko, 2 plaza eskatu beharko dira, horrela, H plazatik gertuen dagoen laguntzaile eserlekua esleituko dio.

Desgaitasuna edo mugikortasun urritua duten beste bidaiarientzako laguntza.

Eserleku arruntean bidaiatzen duten desgaitasuna edo mugikortasun urria duten pertsonek (ez dute H plazan bidaiatzen) laguntza eska dezakete Renferen salmenta sistemaren edo +34 912 320 320 telefonoaren bidez, Frantziatik 0800902725 telefono zenbakira deituz. Zerbitzua doakoa da.

Trena jatorrizko geltokitik irten baino 24 ordu aurretik egin beharko da eskaera.

Maskotak

Trenean sartu daitezkeen animaliak dira txakurrak, katuak, hudoak eta hegaztiak (oilategikoak izan ezik). Ezingo fute 10 Kg baino gehiago pisatu eta kaiola edo antzekoa zerbaiten barruan eraman behar dira, gailu horrek ezingo ditu 60x35x35 cm-ko neurriak gainditu eta hondakinak eduki eta kentzeko modua izan behar dute.

Bidaiari bakoitzeko animalia bakarra onartuko da eta beharrezkoa da maskota osagarri bat izatea eta eserlekurik ez okupatzea.

Bidaian zehar, indarrean dagoen legeriaren arabera beharrezkoa den dokumentazioa eduki beharko da.

Atzerapenagatiko kalte-ordainetarako, bidaiariaren txartelari dagokion maskota-osagarriaren gaineko konpentsazio bera aplikatuko da.

Ekipajea

Esku-poltsak, maletak, bidaia-poltsak eta motxilak onartzen dira ekipaje gisa, baldin eta 3 fardelak gainditzen ez badira eta 290 cm-tik gorakoak ez badira eta 85 x 55 x 35 cm-ko dimentsioak gainditzen ez badira. 3 fardel horiek, guztira, ezingo dituzte 25 Kg gainditu.

Eskuko ekipaje gisa ere onartzen dira, 46 cm x 70 cm-tik beherakoak eta 25 kg-tik beherako pisua duten objetu hauek:

 • Eskiak, haurtxoentzako eserlekuak eta golf poltsa
 • 1.20mx 0,90 metroak gainditzen ez dituen surf taula
 • Gurpil-aulkiak

Frantzian jatorria edo helmuga duten ibilbideetarako, ekipajeek bidaiariaren izen-abizenak dituen etiketa bat izan behar dute.

Bizikletak garraiatzea

Bizikletak garraiatzeko, desmuntatuko edo tolestuta egon beharko dute eta, ekipaje arrunta bezala, gehienez ere, 140 x 90 cm-ko zorro batean gordeta. Zerbitzu hau doakoa da, baina dagokion osagarria eskuratu behar da.

Familia ugariak

Espainiako Estatuko edo autonomia-erkidegoko egiaztagiri-titulua duten familia ugariko kideek, kategoriaren arabera, jatorria eta helmuga Espanian duten ibilbideetan legeriak ezarritako deskontuak jaso ahal izango dituzte.

Txartela erosteko unean soilik egingo da deskontua, eta ehuneko hauek aplikatuko dira:

 • % 20 familia ugari orokorreko kideentzat.
 • % 50 familia ugari bereziko kideentzat.

deskontu hauek garraioaren prezio dinamikoari aplikatzen zaizkie, baina ez osagarriei, ezta Premium aukeraren barnean dagoen jatetxe-prezioari ere (jatorria eta helmuga Espainian dute ibilbideak bakarrik). Garraioaren zenbatekoa jatetxeko prezioa baino txikiagoa denean, txartelaren zenbatekoa guztiz lotuko da garraioaren prezioarekin.

Deskontu horiez gain beste batzuk ere aplikatu ahal izango dira, merkataritza-baldintzetan berariaz ezin daitezkeela aplikatu dioten produktuetan/zerbitzuetan/eskaintzetan izan ezik.

Interrail eta Eurail txartelak formalizatzea

Nazioarteko txartel horiek ere onartzen dira, jatorri eta helmuga guztietarako, eta gehigarri finko bat ordaintzen da bidaiatzeko aukeratutako prezio-aukeraren arabera. Txartel mota edozein dela ere ordainduko dira. Beraz, ez da beste kopururik ordaindu beharko klasea hobetzeagatik, erregularizazioagatik etab.

Elige, Elige Confort eta Premium aukerak (Espainian jatorria eta helmuga dutenentzat bakarrik) eskainiko dira.

Saltzeko bideak

 • Ibilbide guztientzat: Geltokietako leihatiletan, www.renfe.com helbidean, bidaia-agentzia fisikoetan eta birtualetan eta telefono bidez - Renfe Contigo 91 232 03 20 telefonoan.
 • Espania barruko ibilbideentzat: Renfe app-a eta geltokietan kokatutako produktu anitzen autosalmentako makinak. Beste trenbide sare batzuk (Hermes).

Trenean bertan saltzea posible izango da txartelak saltzen ez diren geltoki batean igo denean bezeroa, edo txartel salmenta eduki arren, momentuan ez bada posible txartelik eskuratzea.

Fidelizazioa

Tren hauetarako txartelak erostean Renfecitos-ak (Renfe Puntuak) sortzen dira eta Renfecitos-ak (Renfe Puntuak) erabili daitezke haiek ordaintzeko.

 

Aldaketak eta baliogabetzeak

Izendun txartelaren titularra aldatzea

Bidaiariaren datu pertsonalak (NAN edo nortasuna egiaztatzeko beste dokumentu bat, izena, abizena, etab.) behin bakarrik aldatu daitezke, eta aukeratutako prezio-aukeraren arabera ordainduko da, titulartasun espezifikoa aldatzeko eragiketa-fluxuaren bidez. Titularra aldatzeak ez du onartzen tarifa, trena edo ordua aldatzea.

Trena eta data aldatzea ahalbidetzen duen aldaketa-fluxuak ez du onartzen txartelen titulartasuna aldatzea.

Aldaketak

Prezio aukerak edo garraio txartelaren tarifa bereziren baldintzen mugatzen ez badute, txartelak aldatu ahal izango dira.

Txartel berri bat jaulkitzeak ez du kudeaketa-gasturik sortuko, dagozkion aldaketa-gastuak bakarrik ordaindu behar dira.

Txartel merkeago batengatik aldatzen baduzu, txartel berriaren balioa jatorrizkoaren berdina izango da, eta ez zaio bezeroari inolako zenbatekorik itzuliko.

Txartel garestiago batengatik aldatu nahi baduzu, txartel berriaren zenbatekoa da kontuan hartuko dena.

Txartelak erosteko unean eskuratu ahal izango dituzu aldatzeko baldintzak hobetzeko osagarri horiek, eta ez erosi ondoren. Osagarri horietako bat erosteko, tren-txartela eta datan aldatzeko aukera izango du bezeroak, betiere osagarri motaren aldaketa-baldintzak jarraituz eta saltzeko bide bakoitzean ezarritako epearen barruan.

Aldaketatik sortutako txartel berriak, aurreko txartelaren aldaketa baldintzak hobetzeko osagarri berberak izango ditu. Jatorrizko txartelaren osagarriaren zenbatekoa ez da itzultzen, kontsumituta geratzen da, eta txartel berrian kosturik gabe heredatutako osagarria erantsiko da.

Aldaketa hobetzeko osagarrietan ezin da txartelaren titularra aldatu.

Osagarrien ezaugarri bereziak honako hauek dira:

"Doako aldaketa mugagabeak" osagarria

 • Aldaketa kopurua mugagabea.
 • Ez du aldaketa-gasturik, txartel garestiago bat eskuratuz gero aldea baino ez da ordaindu beharko.
 • Txartel merkeago batengatik aldatzen baduzu, txartel berriaren balioa jatorrizkoaren berdina izango da, eta ez zaio bezeroari inolako zenbatekorik itzuliko.
 • Ezin da Oinarrizkora aldatu.

"AVE Zubi aldaketak" osagarria (Espainian jatorria eta helmuga dute bidaiak bakarrik)

 • Bidaiaren egun berean gertatzen direnean, tren berriaren irteera baino 30 minutu lehenago arte.
 • Ez du aldaketa-gasturik eta prezioa berdina izango da (ez gehiago ez gutxiago).
 • Txartel berriaren balioa txartel zaharraren berdina izango da.
 • Ezin da Oinarrizkora aldatu.
 • Elige txartel bat beste Elige txartel batengatik aldatu daiteke.
 • Elige Confort txartela Elige eta Elige Confort txartel batengatik aldatu daiteke.
 • Erosketa bidaiaren egunean bertan egiten denean ez da osagarririk eskainiko.

"Pack Superflex" osagarria (Espainian jatorria eta helmuga duten bidaiak bakarrik)

 • Aldaketa kopurua mugagabea.
 • Aldaketa-gasturik gabe.
 • Egun berean eta aldaketaren unetik gutxienez 30 minutura irtengo den trenerako txartela aldatzean, prezio desberdintasunik gabe (ez gehiago ez gutxiago). Kasu honetan, txartel berriaren balioa aurrekoaren berdina izango da.
 • Bidaia eguna ez den egun batean egindako aldaketan edo irteteko 30 minutu baino gutxiago falta direnean, prezio garestiagoko txartelaren aldea ordaindu beharko da. Kasu horretan, txartel merkeago batengatik aldatuz gero, txartel berriaren balioa zaharraren berdina izango da, eta ez zaio bezeroari ezer itzuliko.
 • Ezin da Oinarrizkora aldatu.

Renfeko bideetatik jaulkitako txartelak bertan behera uztea eta dirua-itzultzea

Oro har, txartel oro baliogabetu ahal izango da bere balio-epearen barruan, salmenta bide bakoitzerako ezarritako xedapen eta epeen arabera garraio-txartelaren prezio aukeraren edo Tarifa Bereziaren baldintzek mugatzen ez badute.

Txartelak ezingo dira baliogabetu, erostean bezeroak aukeratutako prezio motak aukera hori eskaintzen badu salbu, edo baliogabetze baldintzak hobetzeko osagarri bat erosi denean, berariaz aipatzen den tarifetan izan ezik.

Baliogabetzeko eragiketa burutzean, prezio-aukerari edo eskuratutako osagarriari dagozkion baliogabetze-gastuen ehunekoa izan ezik, garraioaren gainerako zenbateko guztia itzuliko du salmenta-sistemak.

Txartelak erosteko unean eskuratu ahal izango dituzu balioganetze kasuetan baldintzak hobetzeko osagarri horiek, eta ez erosi ondoren. Osagarri hori erostean, osagarriak ezarritako baldintzak jarraituz baliogabetu ahal izango du txartela bezeroak, saltzeko bideetan zeregin hori burutzeko ezartzen diren epeen barruan.

Txartel bat baliogabetzean harekin lotutako osagarri guztiak bertan behera utziko dira, baita txartela erosi ondoren erositakoak ere.

Baliogabetze baldintzak hobetzeko osagarriengatik ez da ezer itzuliko, gainerako osagarriengatik ordea 100 % itzuliko da.

Ez da onartzen gehigarriak banaka baliogabetzea. Osagarrien ezaugarri bereziak honako hauek dira:

"Diru-itzultzea" osagarria

 • Bidaiariak trena irten baino gutxienez 7 egun natural lehenago ezeztatzen badu, zenbatekoaren % 100 berreskuratuko da, baliogabetze-baldintzak hobetzeko osagarriaren prezioa izan ezik.
 • Azken 7 egun naturaletan ezeztatzen bada, gehienez saltzeko bide bakoitzean ezarritako epera arte, zenbatekoaren % 95 itzuliko da, baliogabetze-baldintzak hobetzeko osagarriaren prezioa kendu ondoren.

"Pack Superflex" osagarria (Espainian jatorria eta helmuga duten bidaiak bakarrik)

 • Bidaiariak trena irten baino gutxienez 7 egun natural lehenago ezeztatzen badu, zenbatekoaren % 100 berreskuratuko da, baliogabetze-baldintzak hobetzeko osagarriaren prezioa izan ezik.
 • Azken 7 egun naturaletan ezeztatzen bada, gehienez saltzeko bide bakoitzean ezarritako epera arte, zenbatekoaren % 95 itzuliko da, baliogabetze-baldintzak hobetzeko osagarriaren prezioa kendu ondoren.

Bezeroa Espainiatik kanpo badago, eta ezin bada ohiko Renferen kanaletarako sarbideetara sartu txartelak baliogabetzeko, kontuan hartu behar da:

 • Renfek jaulkitako txartelak ezin izango dira beste sare bateko saltokietan baliogabetu.
 • www.renfe.es bidez eskuratutako txartelak webgunetik bertatik baliogabetu daitezke.
 • Kreditu-txartel edo PayPal bidez ordaindutako PDF txartelak Renfe Contigo (34) 912 320 320 telefonotik baliogabetu daitezke.

 

Lurreko zerbitzuak:

 • Sala Club. Espainia barruko ibilbideetarako bakarrik.
 • Frankiziadun aparkalekua. Espainia barruko ibilbideetarako bakarrik.

 

Kalte-ordainak eta konpentsazioak

Honako bitarteko hauen bidez aurkeztu ahal izango dira erreklamazioak:

 • Bezeroarentzako arretarako inprimakia www.renfe.com webgunean
 • Erreklamazio liburuaren bidez, langileak dituzten geltokietan, Renfeko Bezeroarentzako Zerbitzu Zentroan eta trenean.
 • Gorabeheretarako eta erreklamazioetarako telefonoan 900 878 333.

Tren bidaia amaitzen debentik zenbatzen hasita, 3 hilabeteko epea igongo da erreklamazioa aurkezteko.

Bidaiaren jatorrian atzerapenak

Trena 60 minutuko edo gehiagoko atzerapenarekin ateratzen denean, bezeroek aukera hauetako bat aukeratu ahal izango dute:

 • Garraio-kontratua desueztea, eta txartelaren prezioa osorik jasotzea
 • Antzeko baldintzak eta eserleku libreak dituen hurrengo trenerako doako txartel bat, eta jatorrizko txartelaren iritsiera orduarekin alderatuz, sortutako atzerapenagatik kalte-ordainak.
 • Antzeko baldintzak dituen beste egun baterako doako tren txartela, eta hala badagokio, jatorrizko txartelaren iritsiera orduaren alderatutako atzerapenarengatik kalte-ordainak. Kasu horretan, bidaiariak ez luke bidaiarako laguntza zerbitzurik eskatzeko eskubiderik (bidaiariak borondatez egindako aukera honek sor dezakeen manutentzio edo ostatu gastuak).
 • Tren horretan bertan bidaiatzea eta atzerapenagatik kalte-ordainaik jasotzea, hala badagokio.

Bidaiariak ez du kalte-ordainik jasotzeko eskubiderik izango, txartela erosi aurretik edo erosketa egin ondoren, baina bidaia baino lehen behar besteko aurrerapenarekin, aurreikusitako atzerapenaren berri behar bezala ematen bazaio.

Atzerapenak bidaiaren helmugan

Atzerapena eragiten duen arrazoia edozein dela ere, honako kalte-ordain hauek aplikatuko dira:

Espainia barneko ibilbidea:

 • 60 minutu edo gehiagoko atzerapen kasuan, txartelaren prezioaren % 50.
 • Txartelaren prezioaren % 100, 90 minututik gorako atzerapena izanez gero.

Frantzia barneko ibilbidea:

 • Txartelaren prezioaren % 25, 30 minutu baino gehiagoko atzerapenengatik.
 • Txartelaren prezioaren % 50, 120 minutu baino gehiagoko atzerapenengatik.
 • Txartelaren prezioaren % 75, 180 minutu baino gehiagoko atzerapenengatik.

Nazioarteko ibilbideak:

 • Txartelaren prezioaren % 25, 30 minutu baino gehiagoko atzerapenengatik.
 • Txartelaren prezioaren % 50, 120 minutu baino gehiagoko atzerapenengatik.

Tren nazionalekin lotura galtzea

Nazioarteko trenen eta AVE, Larga Distancia, Avant eta Media Distancia Convencional guztien arteko lotura bermatzen du Renfek, baldin eta iritsiera eta irteeraren arteko denbora tartea 60 minutu edo gehiagokoa bada; edo gutxienez 90 minutukoa, iritsiera eta irteera herri bereko geltoki desberdinetan badira eta trenbide sareak lotzen baditu.

Atzerapenagatik lotura galtzen bada, bezeroak hurrengo trenerako txartel bat doan eskuratzeko eskubidea izango du, baita kalte-ordain bat jasotzekoa ere, dagokion helmugara atzerapenez iritsi izanagatik. Bezeroak ezbadu bidaia jarraitu nahi, jatorriko geltokira doan itzultzeko eskubidea izango du eta txartelaren zenbatekoa itzuliko zaio.

Atzerapenagatiko kalte-ordainetarako, bidaiariaren azken helmugara iristeko ordua hartuko da kontuan, eta hasierako trenari eta lotura-trenari aurreko atalean nazioarteko ibilbideetarako ezarritako kalte-ordainak aplikatuko zaizkie. Beraz, ez da inolako kalte-ordainik jasoko tarteko ibilbideetan atzerapenik izanez gero.

Kalte-ordainak kobratzea.

Espainian jatorria eta helmuga duten ibilbideetarako, kalte-ordainak azkar eska daitezke (trena iritsi eta handik 24 ordura), webguneko kalte-ordain automatikoen sistemaren bidez, bezeroarentzako arreta bulegoetan eta geltokietako edo beste salmenta puntuetako, (esaterako lehiatilak edo bidai agentziak) zerbitzu zentroetan.

Edozein direla jatorri eta helmuga, kalte-ordainak kobratzeko hiru hilabete izango dira, itzulketa baimentzen den egunetik zenbatzen hasita. Salmentatik kanpoko eragiketaren Zerbitzu Zentroaren baimenaren bidez egingo da. Agentziek, kasu horretan, Salmenta Osteko Departamentuaren baimena beharko dute.

Kalte ordainen itzulketak, abonamendua erositako bide beretik ordainduko dira.

Ez da beste Trenbide Sareek jaulkitako abonamenduen kalte-ordain automatikorik edo salmentaz kanpokorik ordainduko. Kasu horietan, bezeroari jakinaraziko zaio, txartela eman zuen Trenbidearen bidez eska dezakeela itzulketa eska edo erreklamazio idatzi bat aurkeztu.

 

Bidaiarien Nahitaezko Asegurua (S.O.V.)

Bidaiarien Nahitaezko Asegurua arautzen duen legediaren arabera, Aseguru honek Espainia barruko ibilbidea duten txartelak dituzten bidaiariak eta jatorria Espainia eta helmuga Frantzia duten nazioarteko txartelak dituzten bidaiariak hartzen ditu bere baitan, bai eta jatorria Frantzi izanik, helmuga Espainia duten bidaiariak ere.

Frantzia barneko ibilbiderako txartela duten bidaiariek Erantzukizun Zibileko Aseguruaren estaldura baino ez dute.

 

Interrail  

 

Erabiltzeko baldintza eta zenbateko gehigarriak

Interrail pasea, argazkia duen nortasun agiri batekin batera, eskatzen duen agente baimendu orori aurkeztuko zaio; baldintza hori betetzen ez badu, bidaiaria "txartelik gabe" dagoela ulertuko da.

Interrail txartelak pasean adierazitako klaserako balio du. 2. klaseko pasearekin 1. klasean bidaiatu daiteke, tarifa osoak balio duenaren aldea ordainduta.

Pase malguen jabeek derrigorrez adierazi behar dute bidaia data, dagokion laukian, bidaia hasi aurretik; ezabatu ezin daitekeen tinta beltz edo urdineko boligrafo batekin idatzi behar da, (ee/hh) forman, adibidez, maiatzaren 7a = 07/05.

Bidaiak aukeratutako eguneko 00:00etatik aurrera balioko du. Ibilbidea gaueko tren zuzen batean hasten bada, eta tren hori 19:00ak baino geroago irteten bada eta 04:00ak baino geroago iristen bada, irteera-egunaren data bakarrik jarri behar da. Paseak barne hartzen duen itsasontziren bat erabiltzerakoan gauza berdina egingo da.

Pasea ezin da erabili lehen eguneko 00:00ak baino lehen; bidaiatzeko eskubidea azkeneko eguneko 24:00etan iraungitzen da

Sarrera estalki batean grapatuta aurkeztuko da. Estalki horrek erabilera-baldintzen puntu nagusiak deskribatuko ditu, Global Pass pasearen jabearen datuak erregistratzeko formulario batekin eta bidaia-egunkari batekin batera. Egunkari hori nahitaez bete behar da egindako ibilbideei buruzko informazioarekin, kontrol-langileak egiazta dezan.

Aldatutako data duen pase batekin bidaiatzea, jatorrizkoaren ordez fotokopia bat erakustea, beste pertsona batek erabiltzea edo baliozkotasun alditik kanpo bidaiatzea iruzur gisa hartuko da.

Hala eskatzen duten trenetan edo itsas ibilbideetan, eserlekuen erreserba, lo egiteko eserleku osagarria, itsasontzien konpainietan kabina erabiltzea, portuko zerga eta abar ordaindu beharko dira. Horretarako, bidaiatzeko datan baliozkoa den pasearen aurkezpena ezinbestekoa izango da.

Ave, Alvia, Euromed eta Intercity bidaietarako Renfen bidaiatzeko balio duen Interrail abonamendu baten titularrek ordaintzen jarraituko dute osagarri finkoa aukeratutako prezioaren aukeraren arabera bidaiatzeko. Elige, Elige Confort eta Premium aukerak eskainiko dira.

Diru itzultzeak

Ezin da pase baten kopiarik igorri, hori hondatu bada, lapurtu badizute, edo galdu baduzu ere.

Igorpen-baldintzak

Erosketaren unean derrigorrezko irizpide batzuk daude.

Baliogabetzeak

Baliogabetzea gauzatzeko, hainbat pauso jarraitu behar dira.

Arauz kontrako egoerak

Hainbat kasu bereiz daitezke.

Renfe-Iberia Train & Fly tarifa intermodala  

Iberiarekin dugun merkataritza-hitzarmenaren barruan Renfeko trenetan bidaia hasten edo amaitzen den nazioarteko aire-trafikoari egindako erosketetan aplikatzen da arau hau.
    

SALTZEKO BIDEAK

Produktua Iberia-ren ohiko saltzeko bide guztietan (iberia.com eta GDS) egongo da eskuragarri.

APLIKATZEKO EREMUA

Zerrenda hauetan zehazten diren Ave, Alvia eta Intercity zerbitzuak:

 • Kordoba - Madril Pta. Atocha
 • Malaga - Madril Pta. Atocha
 • Sevilla - Madril Pta. Atocha
 • Valladolid - Madril Chamartín
 • Zaragoza - Madril Pta. Atocha
 • Valencia - Madrid Pta. Atocha
 • Alacant - Madrid Pta. Atocha
 • Iruña - Madril Pta. Atocha
 • Leon – Madril Chamartín
 • Salamanca - Madril Chamartin
 • Albacete – Madril Pta. Atocha
 • Palentzia – Madril Chamartín
 • Zamora – Madril Chamartín
 • Ourense - Madril Chamartin

KLASEAK ETA TRENAK

Litekeena da aipatutako zerbitzuen klase eta tren guztiak merkaturatzea. Produktu intermodalak bi erosotasun-klase izango ditu:

 • Business. Treneko bidaia Confort eserlekuan egingo da.
 • Ekonomikoa. Treneko bidaia Estándar eserlekuan egingo da.

TXARTEL INTERMODALA

Garraio-txartela 

Joaneko edo joan-etorriko nazioarteko bidaietarako bi garraioetarako txartel bakarra da. "Txartel elektronikoa eta ibilbidea" dokumentu gisa emango da Iberiaren erreserben motorretik. Tren-garraiorako, bidaiaren noranzko bakoitza, joanekoa eta itzulerakoa, bidaia independente gisa hartuko da (one way). Txartelaren osagarri gisa, garraiobide bakoitzera sartzeko, dagokion igotzeko txartela igorri eta aurkeztu behar da.

Txartel intermodalaren osaera

Iberiak IB-075 txartel elektroniko bat jaulkiko du, DIN A4 formatukoa eta bereizitako hainbat atalekin:

 • Bidaiariaren datuak: izena eta nortasun-agiria, txartel-zenbakia eta erreserba-kodea (PNR).
 • Hegaldien datuak: trenez eta hegazkinez egingo den bidaien zenbakia, data, ordua, klasea, tarifa eta abar.
 • Txartelaren datuak: txartel-zenbakia, jaulkipen-data eta abar.
 • Garraioaren prezioa: besteak beste, aplikatutako aire-tarifa, ordainketa-bitartekoa eta guztizko prezioa biltzen ditu, garraio-prezioaren, kudeaketa-gastuen, zergen eta aire-garraioak berekin dituen beste kargu eta gastu batzuen arabera banakatuta.
 • Bidaiaren baldintzei buruzko laburpenak eta abisuak

Eserlekuak formalizatzea

Bitarteko bakoitzean bidaiatu ahal izateko, bezeroak dagokion hegazkineratzeko txartela izan beharko du: 

 • Hegazkinez bidaiatzea: hegazkineratzeko txartela, Iberia-k zehazten dituen erreserbak kudeatzeko kanaletatik jaulkitzekoa, hegazkin-konpainiak ezarritako epe eta baldintzetan.
 • Treneko bidaia: igotzeko txartela (eserlekuaren erreserba), Iberia-k zehazten dituen erreserbak kudeatzeko kanaletatik jaulkitzekoa, hegazkin-konpainiak ezarritako epe eta baldintzetan. PDF formatuan tren-txartelen antzeko itxurarekin, horien ohiko datuak jasotzen ditu, bidaiariaren izena barne. Igotzeko txartel horiek salmenta elektronikoa duten leihatilak ere jaulki ahal izango dira, eta IB-075 txartelaren Erreserba Kodea/Booking code (PNR) ere kontsultatu ahal izango da kanal honetan. Autosalmentako makinek ere txartelak inprimatzeko aukera ematen dute.
 • Cercanías treneko bidaia: Madrilgo nukleoko C-1 eta C-10 lineetako trenetarako sarbidea, Puerta de Atochako edo Chamartingo geltokien eta T4 aireportuko geltokira joateko edo itzultzeko, Cercanías Combinado bidez egingo da, AVE eta LD tren-txartelean inprimatutako kodea erabiliz, edo zehazten den moduan.

ORDAINTZEKO MODUA

Iberiak baimendutakoak. AVE edo DL tren bidezko bidaia hegazkineratzeko txartelaren prezioari dagokion eremuan, R.I.T. legenda agertuko da, eta ordainketa modu gisa,"Agentzia birtuala".

FIDELIZAZIO-PROGRAMA

Momentuz, txartel intermodal hau erostean ezin da baliatu Renferen fidelizazio-programaz.

ALDAKETAK ETA DEUSEZTAPENAK

Baldin eta aplikatutako aire-tarifaren baldintzekin lotuta badaude, eta Iberiak zehaztutako kanalen bidez soilik egiten badira. Eragiketa horiei buruzko informazioa eskatzeko, eta hala balegokio baita formalizatu ere, deitu Serviberíaren 901 111 500 telefono-zenbakira.

Eragiketa horiek ez dira inola ere egingo Renfeko salmenta-puntuetan.

BEZEROAREN ERRUAGATIK TRENA GALTZEA

"Trena galtzea" prestazioa ez da aplikatzen. Hala ere, bezeroak 901 111 500 telefono-zenbakira dei dezake txartel intermodalari aplikatutako aire-tarifan aldaketaren bat, baliogabetzeren bat edo atzeratzeren bat egin dezakeen galdetzeko.

BIDAIA LUZATZEA ETA KLASEA HOBETZEA

Renfe-Iberia txartel intermodalak ez dute onartzen tren-bidaia luzatzea, ezta tren-bidaiaren klasea berritzea ere.

 TARIFAK

 • Elige Confort (heldua eta haurra). Renfeko hegazkineratzeko txartelaren legenda "IB_CONFORT" da.
 • Elige Estándar (heldua eta haurra). Renfeko hegazkineratzeko txartelaren legenda "IB_STANDARD" da.

Ez dira onartzen taldeak.

HAURRAK 

Txarte intermodal hauetarako, eserlekua okupatzeko eta deskontuak aplikatzeko, prezio-talde hauek ezartzen dira:

    - 0 urtetik 2 urtera, bidaia-egunean bete gabe oraindik. Doan, eserlekurik okupatu gabe. Eserlekua okupatuz gero, 2 urte bete dituzten haurrei dagokiona ordainduko dute.

    - 2 urtetik 11 urtera, beteta. Egin beharreko hegaldiaren baldintzen araberako deskontua izango dute. Eserlekua hartuko dute.

Kasu guztietan dagokion txartel intermodal izenduna eraman beharko dute.

Aire-konpainiek zenbait muga edo arau ezartzen dituzte jaioberriekin bidaiatzeko, 2 urte baino gutxiagoko umeek eserlekuak okupatzeko edo bakarrik bidaiatzen duten umeentzako. Era berean, hegazkineko bidaiaren jatorrizko herrialdearen edo helmugaren arabera, zehaztutako baldintza zehatzak eta dokumentazioaren beharra ezartzen dira. Bidaiariaren ardura izango da informazio hori ezagutzea eta betetzea.

Trenez bidaiatzeko, haurrekin partekatutako eserlekuen okupazioari buruzko araudian xedatutakoa aplikatuko da: gehienez 2 pertsona eserleku bakoitzeko.

Ez da adingabeak laguntzeko zerbitzurik emango tren-bidaian eta hegazkin-bidaian. 

ETXEKO ANIMALIAK

Produktu intermodalean ezin da garraiatu maskotarik.

Bidaia mota hau egiteko, garraio-kontratua, bai bidaiariarena bai maskotarena, modu independentean eskuratu behar da konpainia bakoitzean Kode partekatuko akordio honetatik kanpo.

EKIPAJEA

*Oharra: 2023ko abenduaren 12tik aurrera, eta garraioko segurtasun-arazoak direla-eta, ezin da trenera igo patinete eta monoziklo elektrikorik edo antzeko ibilgailurik. Araudi horretatik kanpo geratzen dira mugikortasun urriko pertsonentzako ibilgailuak, baita bizikleta elektrikoak ere.

ESKUKO FARDELAK

Trenez egindako bidaietan, bidaiariak berekin eraman ahal izango ditu, horretarako ezarritako tokietan zaintza eta erantzukizunpean, lege eta erregelamenduetan ezarritako segurtasun-xedapenen aurkako izaera ez duten eta beste bidaiarientzat arriskurik edo eragozpenik ez duten ekipajeak.

Txartel intermodal bakoitzeko, aplikatutako aire-tarifaren baldintzek ahalbidetzen duten eskuko ekipajea, ekipaje fakturagarria edo ekipaje berezia onartuko dira, baldin eta trenez bidaiatzeko honako baldintza hauek betetzen badituzte:

 • gehienez ere hiru fardel
 • oro har, 64 kg eta 316 cm (luzera+zabalera+altuera) gainditu gabe.
 • fardel bakoitzak gehienez ere 23 kg
 • fardel bakoitzaren dimentsiorik handiena (luzea edo zabalera edo altuera) ezingo da 100 cm baino handiagoa izan.

Bidaiarien ardura izango da hegazkin-konpainiaren eskakizunak ezagutzeaz eta betetzeaz, ekipajeen izaerari, prezioari, tamainari eta pisuari dagokienez, bai eta bidaiaren jatorrizko eta helmugako herrialdeei buruzko legeriari dagokionez ere, hegazkinez garraiatzeari dagokionez.

EKIPAJE BEREZIA

Tren bidezko bidaiariari dagokionez, ekipaje berezi bat baino ezin izango da eraman bidaiari bakoitzeko, honako hau hartuta:

 • Bizikletan eta patineteak (patinete ez elektrikoak) tolestuta edo desmuntatuta eta, gehienez ere 140 x 90 x 40 cm-ko (luzera-altuera-zabalera) zorro batean gordeta.
 • Ekipajeetarako guneetan koka daitezkeen musika-tresnak.
 • Kirol ekipamenduak:
  • Golf-makilen poltsak. 
  • Eskiatzeko ekipamendua.
  • Kirol-arrantzarako ekipamendua.

Golf-, eski- eta kirol arrantzarako ekipamenduak oso ongi itxitako poltsa baten barruan gorde behar dira. Hala, dauzkaten elementuak mugitzea edo lekualdatzea eragotziko du.

Ekipaje berezia daramanak 55x35x25 cm (altuera-zabalera-hondoa) dimentsioa gaintzen ez duen "eskuko ekipaje" bakarra eraman ahal izango du.  

TRENEKO ETA LURREKO ZERBITZUAK

Mugikortasun-premia bereziak dituzten pertsonak

Desgaitasunen bat edo mugikortasun urritua duten pertsonentzako laguntza behar izanez gero, konpainia bakoitzari modu independentean eskatu beharko zaio:

 • Renfe: 912 320 320 telefonora deituz (Laguntza-zerbitzua)
 • Adif: 91 774 40 40 telefonoa (ADIF ACERCA bulego nagusia)
 • Iberia: 901 111 500 telefonoa.
 • Aena: 902 404 704 telefonoa.

Arreta espezializatua behar duten kasu batzuetan, hegazkin-konpainiek bidaiatzeko mediku-baimena edo laguntzaile bat egotea eskatzen dute.

Era berean, haurdun dauden emakumeen bidaiarako zenbait murrizketa eta gomendio daude, haurdunaldi-asteen arabera. Bidaiarien ardura izango da hegazkinez bidaiatzeko beharrezkoak diren eskakizunak ezagutzea eta betetzea.

Treneko bidaian ez da H plaza eskaintzen.

Txakur itsu-gidariak eta laguntza-txakurrak

Doan onartuko dira, txakur itsu-gidariak eta laguntza-txakurrak, eta bidaiariaren ondoan bidaiatuko dute eserlekurik hartu gabe. Ziurtatutako instruktoreek zerbitzu-animalia batekin bidaiatu ahal izango dute baldintza berberetan.

Behar bezala egiaztatuta joan beharko dute, eta jatorrizko herrialdean eta helmugako herrialdean indarrean dagoen legeria bete beharko dute. Herrialde batzuek ez dute uzten animaliak garraiatzen, ezta txakur itsu-gidariak ere.

Treneko jatetxea 

Gaur egun, ez da jatetxea eserlekuraino zerbitzua barne duen txartelik eskaintzen, ezta txartel intermodala duten bidaiariei ere.

Sala Club gelak

Sala Club Renfe aretoetara sartu ahal izango dira Más Renfe fidelizazio-programaren bezero diren bidaiariak, programak Más Renfe maila bakoitzerako ezarritako baldintzetan, edozein eserlekutako txartel intermodala badute eta titularra Más Renfe-ren titular bera bada. Aretoan sartzeko, bezero intermodal gisa egiaztatu beharko da eta Más Renfe fidelizazio-dokumentua aurkeztu beharko da.

Frankiziadun aparkalekua

Txartel horiek, bidaiatzen den klasea eta bezeroa fidelizazio-programako kide den ala ez kontuan hartu gabe, ez dute frankiziadun aparkalekurik izango.

SARTZEKO KONTROLA ETA BIDEKO KONTROLA

Dokumentazioa

Bezeroak, sartzeko kontrolean edo trenaren ibilbidean, trenera igotzeko txartela aurkeztu beharko du, eta bidaia amaitu arte gorde beharko ditu. Igotzeko txartelaren titular gisa egiaztatzen duen nortasun-agiria ere eskatu ahal izango zaio.

Sartzeko kontrolean adierazitako dokumenturen bat aurkezten ez badu, eta bezeroak trenez bidaia egin nahi badu, adieraziko zaio dagokion txartela eskuratu behar duela bidaiatzeko garraio-titulu nahikorik ez izateagatik.

Bezeroak, bidean, aurreko dokumenturen bat aurkezten ez badu, bidaiatzeko baliozkoa den garraio-txartelik ez duen bidaiaritzat hartuko da.

Bidaiarien ardura izango da hegazkinez bidaiatzeko behar diren dokumentazio pertsonalari eta garraioari buruzko eskakizunak ezagutzeaz eta betetzeaz, eta aldaketa hori aldatu ahal izango da haien nazionalitatearen, adinaren, bidaiaren arrazoiaren eta jatorrizko eta helmugako herrialdeen arabera. Kontrol hori Iberia-k bakarrik egingo du.

SALMENTA-OSTEKO BALDINTZAK

Lotura-bermea

Txartel intermodal honetako bidaiariei lotura bermatzen zaie, baldintza hauetan aurreikusitako moduan:

Bidaiariak, bidaia zerbitzuetako batean atzeratzearen ondorioz, ezin badu beste zerbitzuaren tartea erabili, azken konpainia horrek, egoki iritzitako bitartekoen bidez, kontratatutako bidaia kostu gehigarririk gabe emango du.

Bezeroak ezin duenean aurreikusitako konexioa trenez egin, hegazkin-zerbitzuan gertatutako gorabehera baten ondorioz, Renfek beste erreserba bat egingo dio doan eserlekuak dituen lehen trenean. Erreserba berria klase berean edo maila altuago batean egingo da, libre dauden eserlekuen arabera.

Bidaiariak lotura galtzen badu, aire-garraioaren araudian aurreikusten den eskubidea izango du garraioari, ostatuari, otorduei eta abarri dagokien laguntza jasotzeko.

Atzerapenak

Tren-zerbitzuari dagokionez, Trenbide-sektorearen legearen araudian aurreikusitako kalte-ordainak aplikatuko dira, ezinbesteko kasuetarako izan ezik.

Ez dira aplikatuko borondatezko puntualtasun-konpromisoak.

ERREKLAMAZIOEN TRATAMENDUA

Enpresa bakoitza arduratuko da erreklamazioak tratatzeaz eta erantzuteaz, gorabehera sortu zen zerbitzuaren arabera.

Bezeroak bere kexa/erreklamazioa aurkeztu ahal izango du Renferen webguneko Bezeroarentzako arreta-zerbitzuko inprimakiaren bidez edo trenean, zerbitzu-zentroetan eta Bezeroarentzako arretarako bulegoetan eskuragarri dauden
erreklamazio-liburuan edo -orrian. Bidaia amaitu zen egunetik hasita bi urteko epea izango da kexa edo erreklamazio hori aurkezteko.

Erreklamazio guztiak idatziz aurkeztuko dira, eta ezingo da erabili kalteordain-sistema automatikoa.

Lotura-bermea

Renfe Viajeros-ek, bere merkataritza-eskaintzaren barruan, baldintza bereziak ezartzen ditu lotura bermatuak, txartel bakarra eta bidaiariarentzako prezio lehiakorragoak dituen interkonexiorako. Eskaintza horri Txartel integratua deritzo, eta hainbat ibilbide, jatorri eta helmuga nazionalen artekoan eskaintzen da.

Txartel integratua duten bidaiariez gain, lotura bermatzeko eskubidea du, jatorritik ibilbide bakoitzaren amaierara arteko txartelak dituen bidaiariak, baldin eta lehen trena iristeko aurreikusitako orduaren eta bigarren trenaren irteeraren artean 60 minutu edo gehiagoko tartea badago (tren-aldaketa geltoki berean egiten bada), edo 90 minutu edo gehiagokoa (tren-aldaketa udalerri bereko bi geltokiren artean egiten bada).

Bidaiaren ibilbide bakoitzerako modu independentean erositako txartelak garraio-kontratu desberdintzat hartuko dira, eta ez lotura bermatu hori ez da bermatzen, aurreko baldintza betetzen ez bada.

Lotura-bermea ez da iristen aldiriko eta zabalera metrikoko zerbitzuetara, ez eta zerbitzu horiek gainerako zerbitzuekin ere.

Lotura-bermatuko txarteletan, hiri bereko geltoki desberdinen arteko leku-aldaketa bidaiariaren kontura egingo da, Valentzian bezala, tren-zerbitzu bat edo Renfe-ren zerbitzu alternatibo bat dagoen kasuetan izan ezik. Kasu horietan, geltoki batetik bestera joateko balioko dute txartelek.

Renfe Viajeros zerbitzuari egotz dagokioen balizko lotura-galera batean, bezeroak hurrengo trenerako txartel bat doan eskuratzeko eskubidea izango du, baita kalte-ordain bat ere dagokion hemugara atzerapenez iritsi izanagatik. Bezeroak bidaian jarraitzeari uko egiten badio, doan itzuliko da jatorrira eta txartelaren zenbatekoa itzuliko zaio.

Lotura-bermerako eskubidea izateko, bidaiariak bidaia bakoitzaren jatorritik azken helmugara arteko txartelak izan behar ditu.

 

Trena galtzea  

Arau horrek arautzen du Renfe-ri egotzi ezin zaizkion arrazoiengatik trena bidaiaren hasierako geltokian galtzen duten bezeroei ematen zaien tratamendua, eta, baldintza zehatz batzuetan, eserleku libreak dituen hurrengo trenean egiteko aukera eskaintzen die.

Aplikazio eremua

Ibilbide nazionaletako AVE eta Larga Distancia zerbitzuek, txartel bat duten bidaiariak izan ezik, baldin eta txartel horren erregulazioan azaltzen bada ez dela zerbitzu hori jasotzen.

Merkataritza-baldintzak

AVE, Alvia, Euromed eta Intercity zerbitzuetako bezeroei aplikatuko zaie, egun baterako, trenerako eta ibilbide zehatzerako balio duen garraio-txartela badute, eta prezio-aukera jakin batzuk badituzte, bidaia horretako txartelean ageri den jatorrizko geltokian aurkezten badira, irten eta gero, eta gehienez ere 30 minutuko mugarekin, trena irteteko aurreikusitako ordua kontuan hartuta.

Renfe-k jatorrizko txartelaren ibilbide berean zerbitzua ematen duen beste tren batean bidaiatzeko aukera eskainiko du, horretarako ezarritako prezio bat ordainduz, ondoren adierazitako aukerekin:

 • Prezio-aukera berarekin edo eserleku libreak dituen egun bereko hurrengo trenean bidaiatzea, edo
 • Galdutako trenaren txartelaren prezioa baino prezio handiagoko aukerarekin bidaiatzea, eserleku libreak dituen egun bereko hurrengo trenean, lehen txartelean ordaindutako prezioaren eta prezio-aukera berriaren prezio dinamikoaren arteko aldeari dagokion ordainketa gehigarri bat eginda, edo
 • Galdutako trenekoa baino prezio baxuagoko aukera batekin bidaiatzea, eserleku libreak dituen egun bereko hurrengo trenean, kontzeptu horrengatik inolako alderik itzuli gabe, edo
 • Hurrengo eguneko lehen trenean bidaiatzea, galdutako trena jatorrizko bidaia-eguneko azkena bada, lehen aipatutako baldintza berberetan.

Eskainitako trenak jatorrizko trenaren zerbitzu berak edo gutxiago eduki behar ditu, hau da, AVE tren bat galdu bada, beste edozein tren eskain dakizuke, baina Larga Distancia tren bat galduz gero, beste edozein tren eskain dakizuke, AVE izan ezik.

Bezeroak edozein aukera onartzeak edo errefusatzeak ez du eskubiderik sortzen beste inolako konpentsazio gehigarririk jasotzeko, ez eta edozein erabakirengatik izan dezakeen gastuen erreklamaziorako ere.

Txartel berria eskuratzea

Trena galdu duen bezeroak Renfe-ren zerbitzu-zentrora edo ADIF-en Bezeroaren Bezeroentzako arreta-zerbitzuaren bulegoetara jo beharko du, halakorik badago, txartel berria jaulkitzeko baimena eman dezan. Lehen aipatutako bi puntuetako bat ere ez badago, bezeroak txartel berria zuzenean eskuratu ahal izango du txartelaren jatorrizko geltokiko leihatiletan.

Erositako txartel berrirako, maskota osagarria erostea eta bizikleta osagarri bat eransteko aukera baino ez da eskainiko.

Txartel berria erabiltzeko baldintzak prezio-aukerari dagozkionak dira, eta, hala badagokio, bertan jasotako osagarriak, bezeroak jatorrizko txartelean dituen prestazioak gorabehera.

Txartel berriaren prezioa

Ordaindu beharreko zenbatekoa erositako txartel berriaren prezio dinamikoaren ehuneko bat izango da. Txartel berria jatorrizko txartelarena baino prezio handiagoko aukera bada, kontzeptu horrengatik ordainketa gehigarria ere behar da.

"Trena galtzea" onartzen duten prezio-aukerak eta erositako txartel berriarengatik ordaindu beharreko zenbatekoa honako hauek dira:

 • Básico: Ez da onartzen
 • Elige: 30%
 • Elige Confort: 30%
 • Prémium: 0€

Aldaketak eta billete berriaren baliogabetzea

Txartel berria ezin izango da aldatu, ezta baliogabetu ere.

Titulartasun aldaketarik ere ez du onartzen, ezta" trenaren galera" berririk ere.

Bezeroak bidaia-eskaintza berriari uko egitea

Bezeroak ez badu onartzen Renfe-k bidaia egiteko egindako eskaintza, Garraio-kontratuen Baldintza orokorretan adierazitakoa aplikatuko da, garraio-txartelean agertzen den bidaiaren jatorrizko geltokian eserlekua ez okupatzeari dagokionez.

 

Gertuko Zerbitzuak  

2023rako, eta hiru urteko epean, zerbitzu publikoaren betebeharra izango da, gertuko trenbide-zerbitzu gisa, tren-lotura batzuk bermatzea, eta "Gertuko" izeneko merkataritza-produktu berri bat sortuko da
.

Gertuko Zerbitzua Zerbitzu Publikoaren Obligazioen (OSP) menpe dago, eta aldiriko zerbitzuen eta Media Distanciako zerbitzuen arteko maiztasuna izango du.

 

Ibilbidea eta baimendutako trenak 

Ezarritako tren-harremanen barruan, Gertuko Zerbitzuek honako hauek hartzen dituzte barnean: Zabalera Iberiarreko Media Distancia Convencional eta Merkataritza Zerbitzuetakoak (eserleku-erreserbarekin edo erreserbarik gabe, trenaren ezaugarrien arabera), non geltokiren bat, jatorri eta helmugakoa, edo biak, aldiriko guneetatik kanpo dagoen, baita gune ezberdinetako geltokien artean ere, eta ibilbide horietan Gertuko Zerbitzuaren merkataritza-eskaintza edozein modalitate aplikatu ahal izango da. 

Gertuko Zerbitzuaren loturak atal honen amaieran adierazten dira.

 

Gertuko Zerbitzuaren prezioak eta oinarrizko tarifa

Aplikatu beharreko oinarrizko tarifa T-1 tarifa izango da Media Distancia Convencialeko zerbitzuetarako, trenbide iberikoaren bidez. Baimendutako gehienezko prezioak, kilometro tarteko ezartzen dira, gehienez ere 120 km-koak.

Baimendutako prezioak dira deskontuak kalkulatzeko abiapuntuko balio bakarrak.

 

Gertuko-zerbitzua merkaturatzea

T-1 tarifa duen Media Distancia Covencionaleko merkataritza-eskaintza osorik aplikatuko da, bidaia anitzeko tituluak barne.

Garraio-txartelen erabileraren arabera eta bakoitza erabiltzeko ezarritako baldintza bereziak aintzat hartuta, garraio-txartelak honako hauek izan daitezke:

JOANEKO garraio-txartel: Pertsona bakar bati ibilbide eta data bakar batean trenean edo bideraketa osagarrian bidaiatzeko eskubidea ematen diotenak dira. Garraio-txartel horiek izendunak direnean, titulu horiek pertsonalak eta besterenezinak izango dira.

JOAN-ETORRIKO garraio-txartelak: Joan-etorriko bidaia egingo duen pertsona batentzat balio du, jatorriko eta helmugako geltokiak berberak izan beharko dira (bi joaneko txartelen prezioa baino merkeagoa).

PARTEKATZEKO garraio-txartelak: Txartel bakarrak erabiliz, pertsona bati baino gehiagori ibilbide berean bidaiatzeko eskubidea ematen diotenak diran, trenez edo, hala badagokio, bideratze osagarriz. Garraio-txartel horiek pertsona desberdinek erabili ditzakete.

Garraio-txartel KONBINATUA: Txartel bakar batekin garraio-kontratu desberdinak formalizatzen dituztenak dira, eta hainbat garraiobidetan bidaiatzeko eskubidea ematen dutenak, eta, hala badagokio, lotutako beste zerbitzu batzuk ere bai. Garraio-txartel horiek izendunak direnean, titulu horiek pertsonalak eta besterenezinak izango dira.

BIDAIA ANITZEKO garraio-txartela: Bidaia desberdinak egiteko aukera ematen dutenak dira, indarrean dauden bitartean bidaia kopuru mugatu bat eduki dezakete edo mugagabeak izan. Garraio-txartel horiek pertsona bakarrarenak edo hainbat pertsonarenak izan daitezke. Pertsona bakarrarenak eta izendunak direnean, pertsonalak eta besterenezinak izango dira.

Gertutasun zerbitzuan bidaiatzeko balio duten bidaia anitzeko tituluak honako hauek dira:

 • Eskualdeko 10 abonamendua. Tren guztientzat eta erdi edo erdi-baxuko maiztasuna. 45 egunetan 10 bidaia egiteko balio du, jatorri-helmuga jakin batean.
 • Eskualdeko hileko abonamendua. Tren guztientzat eta maiztasun maila altu edo erdi-alturako. Hilabete natural batean jatorri-helmuga jakin batean bidaia mugagabeak egiteko balio du.

Garraio-txartel bat baino gehiago aldi berean edo jarraian lortzeak, ez du balioko tren eta egun berean merkeago bidaiatzeko.

 

Promozioak eta deskontuak

Zerbitzu publikoaren betebeharrak dituzten zerbitzuetarako, Administrazioak baimendutako prezioak dira promozio-prezioak edo deskontua kalkulatzeko abiapuntu-balio bakarrak. Oro har, Zerbitzu Publikoaren betebeharrei lotutako zerbitzuetarako deskontuak ezin izango zaizkie beste merkataritza-eskaintza batzuei gehitu, berariaz hala zehazten bada salbu, eta, kasu horretan, deskontuen edo eskaintzen gehikuntza merkataritza-produktuaren eskuratze-baldintzetan ezarritako moduan bakarrik onartuko da.

"Familia Ugariari" aplikatu beharreko murrizketak, beste edozein deskonturi gehitu ahal izango zaizkio, akordio edo hitzarmen baten arabera kontrakorik ezarritako produktuetarako, zerbitzu edo eskaintzetarako salbu, edo banaka erabiltzen edo ordaintzen direnetan.

 

Saltzeko bideak

Zerbitzu horiek erabiltzeko, ohiko saltzeko bideen bidez eskuratu ahal izango dira garraio-txartelak: geltokietako leihatilak, autosalmentako makinak, webgunea eta Renferen App-a.

Bidaia anitzeko txartelak-tituluak geltokietan bakarrik erosi daitezke: leihatilak eta autosalmentako makinak (eragiketa hau ez dago eskuragarri "Ares" izeneko geltokietako urrutiko arreta-zerbitzuan), eta Renferen webgunearen bidez.

Renfe Viajeros-ek tokiko salmenta-sistema baten bidez eta beste euskarri batzuen bidez merkaturatu ahal izango du (esaterako kontaktu gabeko txartelak), beren ezaugarriak direla-eta, bestela merkaturatu ezin direnak, gaur egun, Rabanaleseko Unibertsitaterako berariazko bidaia-tituluak merkaturatzen diren bezala.

 

Merkaturatze-baldintza orokorrak

Leku betetzea

Kasu bakoitzean eskainitako zerbitzuaren arabera, baliozko garraio-txartel bat erosiz, eserleku bermea duen edo ez duen tren eta ibilbide batean, espazioa eserita okupatzeko duen eskubidea erabiltzea da eserlekua okupatzea.

Media Distancia Convencionaleko Gertuko bidaietan, ez dago esleitutako eserlekurik, bezeroak libre dagoen eserleku bat okupatu ahal izango du edo zutik bidaiatu.

Erreserbatu eserlekua

Oro har, Gertutasun zerbitzuak ez du eserlekurik erreserbatzeko aukera emango. Merkataritza-trenaren ezaugarriak direla eta, eserlekua erreserbatzea beharrezkoa den Gertuko ibilbideetan bakarrik egongo da aukera hori.

Nazioarteko baimenak formalizatzeko: Eurail gamako baimenak, InterRail gamako baimenak, FIP Ocio, Murrizketa Txartela, FIP zerbitzua eta zirkulazio askeko txartela, eserlekua erreserbatzeko prezioa 4 eurokoa izango da.

Bidaia formalizatzea edo balioztatzea

Bidaiatzen den egun eta treneko bidaia bat gutxienez zehaztea da formalizazioa. Derrigorrez formalizatu behar da bidaia bakoitza, eta gehienez toki bakarra tren eta egun bakoitzerako.

Bidaia anitzeko tituluen kasuan, bidaia bat deskontatzeko edo markatzeko eragiketa ezeztapentzat joko da.

Bidaian zehar, Renfe Viajerosek baimendutako modu batean formalizatutako edo balioztatutako garraio-txartela eraman beharko da, eta bidaiariaren nortasuna egiaztatzen duten jatorrizko dokumentua, deskontu eskubidea egiaztatzeko beharrezko dokumentuekin.

Bidaia anitzeko txartelak geltokietako leihatilan edo autosalmentako makinetan formalizatu ahal izango dira. Renferen app-an eta web orrian ere, kasu horietan erabiltzaile gisa erregistratuta egon beharko zara www.renfe.com webgunean.

Gertutasun zerbitzua duten tren-loturetan, bidaia horien garraio-txartelak Kontaktu Gabeko Txartelean (TSC) kargatzen direnean, bidaia hasi eta amaitu aurretik, geltokietan gaitutako ekipoetan ezeztatu beharko da bidaia nahitaez.

Halakorik ez badago, ibilbidean zehar laguntzeaz arduratuko diren langileek ezeztatuko dute bidaia. Ezeztapenak kontaktu gabeko txartelean erregistratuko dira.

Formalizatzea doakoa da erositako jatorri eta helmugarako eta baimendutako trenetarako, eta bidaiariaren beraren abonamendua beharrezkoa izango da.

Sartzeko kontrola eta bideko kontrola

Sartzeko-kontrolez eta bidean egindako gainbegiratzeaz eta laguntzeaz arduratzen diren langileek egiaztatu beharko dute arau honetan jasotako garraio-txartel bat daraman bidaiaria, behar bezala formalizatutako edo balioztatutako tituluarekin sartu dela trenera. Era berean, bidaiaria izan beharko da bidaia anitzeko txartelaren titularra, eta bidaia-aniztasunaren prezioan deskontua izateko eskubidea ematen duen baldintza justifikatzen duen identifikazio-agiri bat eraman beharko du.

Trenera behar den formalizaziorik/balidaziorik gabe sartzen den bidaiaria, bidaiatzeko txartel baliodunik ez duen bidaiaritzat hartuko da. 

Garraio-txartela iruzurrez erabiltzen dela edo abonamenduaren titulartasuna ez datorrela bat erakutsitako identifikazio-agiriarekin, gainbegiratzeaz edo bidaian laguntzeaz arduratzen diren langileek Renfe Viajeros garraio kontratuaren baldintza orokorretan aurreikusitako jarduketa edo zigorrei eragin gabe, honako hauek egingo dute:

 • Euskarri fisiko batean kargatuta badago, inolako itzulketarik jasotzeko eskubide gabe, kendu
  .
 • Gailu mugikor batean balego, lokalizatzaile zenbakia hartu, digitalki zeharo indargabetzeko.

Bi kasuetan, euskarri fisikoa eta lokalizatzailea zerbitzu-prestazioez arduratzen den sailera bidaliko dira, dagokion eremuko Zerbitzu Publikoaren Lurralde Gerentziara, baliogabetu ditzan.

Bidaiari batek bidaiatzeko txartel baliodunik ez duela joko da honako kasu hauetan:

 • Bidaiariak prezio murriztudun abonamendu bat aurkezten badu eta sartzeko-kontroleko langileek edo ibilbideko gainbegiratze/ laguntzeko langileek hala eskatuta, agiria aurkezten ez badu, edo aurkeztu arren, justifikazio-agiriaren titularra eta abonamenduaren titularra ez badatoz bat.
 • Bidaiariak bidaia bera egiteko garraio-txartel bat baino gehiago aurkezten badu, eta arau honetan xedatutakoaren arabera, erregularizatzeari uko egiten badio.

Bidaiaria langilerik gabeko eta bidaia formalizatzeko/balioztatzeko bitarteko mekanikorik edo elektronikorik gabeko geltoki batean igotzen denean, gainbegiratzeaz / laguntzeaz arduratzen diren langileek formalizatu beharko dute.

Ibilbidea luzatzea

Onartzen da, aldez aurretik bidean gainbegiratze/esku-hartzearen ardura duten langileei eta eserlekuen erabilgarritasunari buruzko informazioa, tren berriaren oinarrizko tarifan txartel bakarra ordainduz.

Bezeroari bidaiaren kostu osoa kobratuko zaio, jatorritik helmugara, eta hasieran erositako ibilbiderako aldez aurretik ordaindutako zenbatekoa deskontatuko zaio.

Aurretiazko eskaera hori egiten ez bada eta tarifa ordaintzen ez bada, ibilbideko gainbegiratzeaz edo esku-hartzeaz arduratzen diren langileak, luzapen-ibilbidean zehar, baliozko garraio-txartelik ez duen bezerotzat hartuko dute.

Adingabeak

Adingabeen bidaiei buruzko ezarritako xedapenak aplikatuko dira. Merkataritza Zerbitzuetako tren batean sinergiatutako Gertuko Zerbitzuetan, 14 urtetik beherakoek pertsona heldu baten laguntzarekin bidaiatu beharko dute, hau da, 14 urteko edo gehiagoko pertsona bat; eta ezin izango zaio 14 urtetik beherako adingabe bati garraio-txartelik, tarifa edozein dela ere, haur edo helduena.

Desgaitasunak edo mugikortasun urriko bidaiariak

Oro har, Gertuko Zerbitzuak ez du "H" eserlekurik izango, ezta desgaitasun edo mugikortasun urriko bidaiarientzako laguntza-zerbitzurik ere. Beren ezaugarriak direla eta, hala ezartzen den Gertuko zerbitzuetako tren-loturetan bakarrik eskainiko da.

 

Gainerako merkataritza-baldintza orokorrak, merkataritza-eskaintzak, merkataritza-akordioak eta erakunde ofizialekin egindako akordioak tarifa berezietan edo baldintza orokorretan adierazitakoaren arabera arautzen dira.

 

Xedapen iragankorra

Ohiko bidaiarientzako doako abonamenduak merkaturatzen diren bitartean, abonamendu horiek Gertuko Zerbitzuko tren guztientzat baliozkoak izango dira, eta, aldi horretan, zerbitzu horietarako bidaia anitzeko titulu guztien salmenta eten egingo da, eta abonamendu errepikorrerako ezarritako"erabilera txarragatiko" neurriak ezarriko dira.

 

Beste baldintza batzuk

Araudi honetan jasotzen ez dena, dagokion tarifa berezietan ezarritakoaren edo Renfe Viajeros-en garraio kontratuen baldintza orokorretan xedatutakoaren arabera arautuko da.

 

Kalte ordainak

Atzerapenari egozteko kalte-ordainek (ez ezinbestekoak), klimatizazio-akatsek eta materiala aldatzearen ondorioz komunik ez izateak, Media Distanciako Eskualde zerbitzukoek bezala jokatuko dute.

 

GERTUKO ZERBITZUKO LOTURAK

"Guadalquivirreko harana" Palma del Río-Kordoba-Villa del Río

Herri hauei eskaintzen die mugikortasuna zerbitzua: Palma del Río, Posadas, Villarrubia de Córdoba, El Higueron, Kordoba, Alcolea de Córdoba eta Villa del Río; baita Rabanaleseko Unibertsitate Campusari ere.

Honako garraio-txartel hauek onartuko dira:

 • Joanaldia, Joan-etorrikoa. Taldeak, baimenduak izan beharko dira, beti.
 • Eskualdeko10 abonamendua eta Hileko Eskualdeko Abonamendua
 • UCO hileko abonamendua eta seihileko UCO Abonamendua (Kordobako Unibertsitatearekin akordioa)

Bidaia anitzeko tituluak aldi baterako etenda geratuko dira doako abonamendua errepikaria merkaturatzen den bitartean (10 euroko fidantza). Abonamendu hori Gertuko Zerbitzuko tren guztietan izango da balioduna.

Gertuko Zerbitzuaren berezitasunak. Tren sinerginatuak:

 • Palma del Rio, Posadas, Kordoba-Central edo Villa del Rioko geltokietarantz edo geltokietatik bidaiatzeko erositako txartelek, Kordoba-Central helmuga badute, Kordoba-Centraletik Rabanales Unibertsitate Campuseko geltokiraino bidaiatzen jarraitu ahal izango da, joanaldiko txartela (Gertuko edozein trenetan). JOAN-ETORRIKO txarteletan, Rabanales Unibertsitate Campusetik Kordoba-Centralera itzuli ahalko da, JOANALDIKO zerbitzu mota berean etorrerako bidaia egiteko.
 • Txartel edo formalizazio erabilgarriak, eserleku erreserba eta esleituarekin izango dira.
 • Ezin da erabili "+Renfe&Tú" Kontaturik Gabeko Txartela bidaiaren jatorria edota helmuga "Palma del Río, Posadas edo Villa del Río" direnean.

Malaga-El Chorro-Caminito del Rey lotura

Herri hauei eskaintzen die mugikortasun zerbitzua: Malaga, Los Prados, Campanillas, Cártama, Aljaima, Pizarra, Alora, Las Mellizas eta El Chorro-Caminito del Rey.

Honako garraio-txartel hauek onartuko dira:

 • Joanaldia, Joan-etorrikoa. Taldeak, baimenduak izan beharko dira, beti.
 • Aisia-txartel konbinatua (Caminito del Rey-erako sarrerarekin).
 • Eskualdeko10 abonamendua eta Hileko Eskualdeko Abonamendua.

Bidaia anitzeko tituluak aldi baterako etenda geratuko dira, doako abonamendua errepikaria merkaturatzen den bitartean (20 euroko fidantza). Abonamendu hori Gertuko Zerbitzuko tren guztietan izango da balioduna.

Murtzia – Cartagena.

Herrien hauei eskaintzen die mugikortasun zerbitzua: Cartagena, Torrepacheco, Balsicas eta Murtzia.

Honako garraio-txartel hauek onartuko dira:

 • Joanaldia, Joan-etorrikoa. Taldeak, baimenduak izan beharko dira, beti.
 • Eskualdeko 10 abonamendua, eskualdeko hileko abonamendua eta 20 abonamendua (Murtziako Unibertsitateak)

Bidaia anitzeko tituluak aldi baterako etenda geratuko dira, doako abonamendu errepikaria merkaturatzen den bitartean. Abonamendu hori Gertuko Zerbitzuko tren guztietan izango da balioduna.

Medina del Campo - Valladolid - Palentzia

Herrien hauei eskaintzen die mugikortasun zerbitzua: Medina del Campo, Pozaldez, Matapozuelos, Valdestillas, Viana de Cega, Valladolid, Cabezón de Pisuerga, Corcos, Cubillas de Santa Marta, Dueñas, Venta de Baños eta Palentzia.

Honako garraio-txartel hauek onartuko dira:

 • Joanaldia, Joan-etorrikoa. Taldeak, baimenduak izan beharko dira, beti.
 • Eskualdeko 10 abonamendua eta hileko eskualdeko abonamendua.

Bidaia anitzeko tituluak aldi baterako etenda geratuko dira, doako abonamendu errepikaria merkaturatzen den bitartean. Abonamendu hori Gertuko Zerbitzuko tren guztietan izango da balioduna.

Illescas - Fuenlabrada - Madril

Herrien hauei eskaintzen die mugikortasun zerbitzua: Illescas, Humanes, Fuenlabrada, Leganes eta Madril.

Honako garraio-txartel hauek onartuko dira:

 • Joanaldia, Joan-etorrikoa. Taldeak, baimenduak izan beharko dira, beti.
 • Eskualdeko 10 abonamendua eta hileko eskualdeko abonamendua.

Bidaia anitzeko tituluak aldi baterako etenda geratuko dira, doako abonamendu errepikaria merkaturatzen den bitartean. Abonamendu hori Gertuko Zerbitzuko tren guztietan izango da balioduna.

 

Cercanías joaneko txartela

 

Pertsona bakarrarentzako txartela da, ez da pertsonalizatua eta besterengarria, bidaia bakarra egiteko txartelean agertzen den jatorriko geltokitik eta tarifa-gunetik. Bere prezioa tarifa orokorrekoa edo oinarrizko tarifakoa da.

Aldirietan, txartela atera eta bi ordutara egin behar da bidaia.

Txartelari aplika dakizkioke Familia ugaria izateagatik eratorritako deskontuak eta baldintzetan berariaz aplika daitekeela diotenak.

Saltzeko bideak

Aldirietako geltokietako leihatiletan eta autosalmentako makinetan eros daitezke txartelak.

Aldaketak

Ez da onartzen txartelak aldatzea.

Baliogabetzeak

Erosteko unean soilik onartzen da txartelak baliogabetzea. Eragiketa honek ez dio kosturik sortuko bezeroari.

Txartelak balidatzea

Bidaia hasi baino lehen derrigorrez balidatu beharko da geltokietan horretara bideratutako makinetan. Halako makinarik ez balego, ikuskatzeaz arduratzen diren langileek balidatuko dute.

Gogoratu...

Deskontuak lortu ahal izateko, bezeroak txartela aurkeztu beharko du egiaztagiriekin batera, eta bidaia amaitu arte gorde beharko ditu. Horretaz arduratzen diren langileek, gainera, txartelaren titularraren nortasuna ziurtatzen duen dokumentua ere eska dezakete.

Cercanías joan-etorriko txartela

 

Nukleo guztiek dute joan-etorriko txartela.

Jatorriko geltokiaren eta txartelean adierazita dagoen tarifa eremuaren artean 2 bidaia egiten dituzten bezeroei zuzenduta, itzulerak ez du zertan joaneko bidaiaren kontrakoa izan.

Cercanías trenetan, txartelaren lehen bidaia txartela erosi eta bi ordutara egin beharko da; bigarren bidaia, berriz, erositako eguneko ohiko azken zerbitzura arte egin ahal izango da.

Joan-etorriko txartelak erabili ezin diren egun eta konbinazioetarako baino ezingo dira saldu.

* Joan-etorriko tarifa eskuragarri duten nukleoak: Donostia eta Sevilla

Baldintza bereziak:

 • Madrilgo Cercanías nukleoa: itzulerako bidaia igorri ondorengo egun osoan egin daiteke.
 • Asturiaseko nukleoan, joan-etorriko txartela ostiralean edo jaiegun bezperan erosiz gero, hurrengo egunean egin daiteke itzulerako bidaia.

Txartelari Familia ugariko kideentzako deskontuak aplikatu ahal izango zaizkio.

Prezioak

Joaneko bi txartelek balio dutena balio du eta itzulerako bidaia garraio-txartelaren baliozkotasun eremuen barruan egin daiteke; ez da beharrezkoa joaneko bidaiaren kontrako norabidean egitea.

Joana txartela eskuratu eta bi orduren buruan egin behar da, eta itzulera bidaia igorri eta hurrengo egun osoan egin daiteke.

Saltzeko bideak

Cercanías trenetako geltokietako leihatiletan eta autosalmentako makinetan eros daitezke txartelak.

Aldaketarik

Ez da onartzen txartelak aldatzea.

Baliogabetzeak

Erosteko unean soilik onartzen da txartelak baliogabetzea. Eragiketa honek ez dio kosturik sortuko bezeroari.

Txartela baliogabetzea

Bidaia hasi baino lehen derrigorrez baliogabetu beharko da geltokietan horretara bideratutako makinetan. Halako makinarik ez balego, bidaian ikuskatzeaz arduratzen diren langileek baligabetuko dute txartela.

Gogoratu...

Deskontuak lortu ahal izateko, bezeroak txartela aurkeztu beharko du egiaztagiriekin batera, eta bidaia amaitu arte gorde beharko ditu. Horretaz arduratzen diren langileek, gainera, txartelaren titularraren nortasuna ziurtatzen duen dokumentua ere eska dezakete.

Cercanías joan-etorriko txartela

 

Pertsona bakarrarentzako txartela da, pertsonalizatu gabea eta besterengarria, eta egun berean joan-etorriko bidaia egiten duten bezeroei zuzenduta dago, jatorriko eta helmugako geltoki berak edo jatorriko eta helmugako zonak mantenduz.

JOANEKO bidaia txartela atera eta ondorengo bi ordutara egin beharko da; ITZULERAKOA, berriz, atera den eguneko ohiko azken zerbitzura arte egin ahal izango da, jaiegunak ez diren astelehenetik ostiralera.

Txartelari aplika dakizkioke Familia ugaria izateagatik eratorritako deskontuak eta baldintzetan berariaz aplika daitekeela diotenak.

Saltzeko bideak

Aldirietako geltokietako leihatiletan eta autosalmentako makinetan eros daitezke txartelak.

Aldaketarik

Ez da onartzen txartelak aldatzea.

Baliogabetzeak

Erosteko unean soilik onartzen da txartelak baliogabetzea. Eragiketa honek ez dio kosturik sortuko bezeroari.

Txartelak balidatzea

Bidaia hasi baino lehen derrigorrez balidatu beharko da geltokietan horretara bideratutako makinetan. Halako makinarik ez balego, ikuskatzeaz arduratzen diren langileek balidatuko dute.

Donostiako eta Sevillako nukleoetarako soilik balio du tarifak.

Gogoratu...

Deskontuak lortu ahal izateko, bezeroak txartela aurkeztu beharko du egiaztagiriekin batera, eta bidaia amaitu arte gorde beharko ditu. Horretaz arduratzen diren langileek, gainera, txartelaren titularraren nortasuna ziurtatzen duen dokumentua ere eska dezakete.

Cercanías Hileko abonamendu mugatua

 

Pertsona bakarrarentzako abonamendua da, pertsonalizatua eta besterenezina, egunean bi bidaia egiteko, bata joanekoa eta bestea itzulerakoa, balio duen aldian eta ordaindutako jatorriko eta helmugako zonan edo geltokien artean.

Hileko abonamendu mugatua egunero erabil daiteke n egunetik (balio duen lehen egunetik) hurrengo hileko n-1 egunera arte. Bi datak inprimatuta agertuko dira Hileko abonamendu mugatuan.

Prezio horiei ezingo zaie beste deskonturik aplikatu, Familia ugaria izateagatikoa eta baldintzetan berariaz aplika daitekeela diotenak izan ezik.

Saltzeko bideak

Aldirietako geltokietako leihatiletan eta autosalmentako makinetan eros daitezke.

Lehen balio-eguna baino hamar egun lehenago eros daiteke gehienez.

Aldaketak

Ez da onartzen abonamendua aldatzea.

Baliogabetzeak

Erabiltzeko aldia hasi baino lehen soilik baliogabetu ahal izango da abonamendua. Eragiketa honek ez dio kosturik sortuko bezeroari.

Hileko abonamendu mugatua balidatzea

Bidaia hasi baino lehen derrigorrez balidatu beharko da geltokietan horretara bideratutako makinetan. Halako makinarik ez balego, ikuskatzeaz arduratzen diren langileek balidatuko dute. Balidatu ostean, ezin da baliogabetu.

Abonamenduaren lehen bidaia balidatu bi ordutara egin beharko da; bigarren bidaia, berriz, balidatutako eguneko ohiko azken zerbitzura arte egin ahal izango da.

Gogoratu...

Deskontuak lortu ahal izateko, bezeroak hileko abonamendu mugatua aurkeztu beharko du egiaztagiriekin batera, eta bidaia amaitu arte gorde beharko ditu. Horretaz arduratzen diren langileek, gainera, abonamenduaren titularraren nortasuna ziurtatzen duen dokumentua ere eska dezakete.

Cercanías Hileko abonamendu mugagabea

 

Pertsona bakarrarentzako abonamendua da, pertsonalizatua eta besterenezina, egunean nahi adina bidaia egiteko, balio duen aldian eta ordaindutako jatorriko eta helmugako gunean edo geltokien artean.

Hileko abonamendu mugagabea egunero erabil daiteke n egunetik (balio duen lehen egunetik) hurrengo hileko n-1 egunera arte. Bi datak inprimatuta agertuko dira Hileko abonamendu mugagabean.

Prezio horiei ezingo zaie beste deskonturik aplikatu, Familia ugaria izateagatikoa eta baldintzetan berariaz aplika daitekeela diotenak izan ezik.

Saltzeko bideak

Aldirietako geltokietako leihatiletan eta autosalmentako makinetan eros daitezke.

Lehen balio-eguna baino hamar egun lehenago eros daitezke gehienez.

Aldaketa

Ez da onartzen abonamendua aldatzea.

Baliogabetzeak

Erabiltzeko aldia hasi baino lehen soilik baliogabetu ahal izango da Hileko abonamendu mugagabea.

Hileko abonamendu mugagabearen balidazioa

Bidaia hasi baino lehen derrigorrez balidatu beharko da geltokietan horretara bideratutako makinetan. Halako makinarik ez balego, ikuskatzeaz arduratzen diren langileek balidatuko dute. Balidatu ostean, ezin da baliogabetu.

Gogoratu...

Deskontuak lortu ahal izateko, bezeroak hileko abonamendu mugagabea aurkeztu beharko du egiaztagiriekin batera, eta bidaia amaitu arte gorde beharko ditu. Horretaz arduratzen diren langileek, gainera, abonamenduaren titularraren nortasuna ziurtatzen duen dokumentua ere eska dezakete.

*Ez dago eskuragarri Madrilgo nukleorako.

Cercanías Ikasketa-abonamendua

 

Pertsona bakarrarentzako abonamendua da, pertsonalizatua eta besterenezina, eta beraz, ikastetxeko ikasle-txartelaren titularrak soilik erabil dezake balio duen aldian eta ordaindutako jatorriko eta helmugako gunean edo geltokien artean nahi adina bidaia egiteko.

Egunero balio du ikasturte-garaiko hiruhileko naturalean, hirugarren hiruhilekoa izan ezik, uztailaren 15era arte soilik balio baitu. Ez du balioko uztailaren 16tik irailaren 30era arte. Bi datak inprimatuta agertuko dira Ikasketa-abonamenduan.

Prezio horiei ezingo zaie beste deskonturik aplikatu, Familia ugaria izateagatikoa eta baldintzetan berariaz aplika daitekeela diotenak izan ezik.

Saltzeko bideak

Geltokietako leihatiletan eros daitezke.

Lehen balio-eguna baino 15 egun lehenago eros daiteke gehienez.

Aldaketak

Ez da onartzen abonamendua aldatzea.

Baliogabetzeak

Erabiltzeko aldia hasi baino lehen soilik baliogabetu ahal izango da abonamendua. Eragiketa honek ez dio kosturik sortuko bezeroari.

Ikasketa-abonamendua balidatzea

Bidaia hasi baino lehen derrigorrez balidatu beharko da geltokietan horretara bideratutako makinetan. Halako makinarik ez balego, ikuskatzeaz arduratzen diren langileek balidatuko dute. Balidatu ostean, ezin da baliogabetu.

Gogoratu...

Deskontuak lortu ahal izateko, bezeroak ikasketa-abonamendua aurkeztu beharko du egiaztagiriekin batera, eta bidaia amaitu arte gorde beharko ditu. Horretaz arduratzen diren langileek, gainera, abonamenduaren titularraren nortasuna ziurtatzen duen dokumentua ere eska dezakete.

Cercanías Hiruhileko unibertsitate-abonamendua

 

Madrilgo Erkidegoko unibertsitateetan matrikulatutako ikasleentzat eta, Rey Juan Carlos Unibertsitatearen, Madrilgo Carlos III eta Cantoblancoko Unibertsitate Autonomoaren kasuetan, lan-kontratudunentzat ere bai.

 • Ikasleak eta/edo lan-kontratudun langileak agiri bat izan behar du, non adieraziko den Alcalá de Henares Unibertsitateko, Cantoblancoko Unibertsitate Autonomoko, Madrilgo Carlos III Unibertsitateko edo Rey Juan Carlos Unibertsitateko kide dela edo Erasmus ikaslea dela.
 • Unibertsitate-txartelarekin hiruhileko abonamendua eros daiteke (hiruhileko naturalerako soilik balio du) eta eskatutako ibilbidean nahi adina bidaia egin daitezke.
 • Bidaia mugagabeak, egunero, larunbatak, igandeak eta jaiegunak barne; bere indarraldiaren barruan.
 • Langileak.
 • Madrilgo nukleoaren barnean edozein ibilbiderako balio du, baldin eta jatorria edo xedea honako hauek badira: Alcalá de Henares, Cantoblanco Universidad, Móstoles, Móstoles-El Soto, Alcorcón, Vicálvaro, Fuenlabrada, Leganés, Las Margaritas Universidad, Villalba edo La Navata.


Hiruhileko naturaletarako balio du

Gune Berdea: Prezio bakarra ezartzen da Cercanías sareko edozein gunetatik C-9arekin, 8,70 € ibilbide bakoitzeko joaneko txartelerako eta 17,40 € joan-etorri txartelerako.

(*) C-9 Cercedilla-Cotos linearen (Gune Berdea) eta Madrilgo Cercanías Nukleoaren gainerako lineen arteko ibilbideetan, C-9 linearen barruko ibilbideak barne, zonakako tarifa-sistema orokorrak definitutako prezioek hileko abonamendurako soilik balio izango dute, 7 gunetarako gehienez ere.

Cercanías Bonotren

 

Pertsona bakarrarentzako edo pertsona ugarirentzako abonamendua da, ez da pertsonalizatua eta besterendu daiteke, joaneko edo itzulerako hamar bidaia egiteko, balio duen aldian ordaindutako guneko ibilbidean edo jatorriko eta helmugako geltokien artean.
Garraio-txartel hori bidaiari batek baino gehiagok erabil dezake aldi berean, guztiek jatorri eta xede bera badute eta bidaiari adina bidaia balioztatzen badira (Bonotren-a "Renfe & Tú" kontaktu gabeko txartel (KGT) batean kargatuta badago, titularra bidaiarietako bat izango beharko da beti).

Bonotrena egunero erabil daiteke hilabetez, n egunetik (balio duen lehen egunetik) hurrengo hileko n-1 egunera arte. Bi datak inprimatuta agertuko dira Bonotrenean.

Prezio horiei ezingo zaie beste deskonturik aplikatu, Familia ugaria izateagatikoa izan ezik, baldin eta "Renfe & Tú" kontaktu gabeko txartel (KGT) batean gehituta badago. Familia bereko kide bakoitzak nor den egiaztatu beharko du. Baldintzetan hala zehazten direnak ere aplikatuko dira.

Saltzeko bideak

Aldirietako geltokietako leihatiletan eta autosalmentako makinetan eros daitezke.

Lehen balio-eguna baino hamar egun lehenago eros daiteke gehienez.

Aldaketak

Ez da onartzen Bonotrena aldatzea.

Baliogabetzeak

Erabiltzeko aldia hasi baino lehen soilik baliogabetu ahal izango da Bonotrena. Eragiketa honek ez dio kosturik sortuko bezeroari.

Bonotrena balidatzea

Bidaia hasi baino lehen derrigorrez balidatu beharko da geltokietan horretara bideratutako makinetan. Halako makinarik ez balego, ikuskatzeaz arduratzen diren langileek balidatuko dute. Balidatu ostean ezingo da baliogabetu eta hurrengo 2 orduetan bidaiatzeko soilik balio izango du.

Gogoratu...

Deskontuak lortu ahal izateko, bezeroak Bonotren-a aurkeztu beharko du egiaztagiriekin batera, eta bidaia amaitu arte gorde beharko ditu. Horretaz arduratzen diren langileek, gainera, abonamenduaren titularraren nortasuna ziurtatzen duen dokumentua ere eska dezakete.

Cercanías 60 urtetik gorakoentzako deskontua

 

Tarjeta Dorada txartela

 • Txartel hori lortu ahal izateko 60 urte baino gehiago izan behar dira edo 18 urtetik gorako pentsiodun izan behar da. Azken horiek formalki aitortutako ezintasun fisiko edo psikiko iraunkorra, osoa edo absolutua edota baliaezintasun handia izan behar dute. % 65eko urritasuna edo handiagoa duten pertsonak ere lor dezakete txartela.
 • "Tarjeta Dorada" txartelarekin, % 40ko beherapena jasoko dute zabalera iberiakoko guneetan eta % 50eko beherapena zabalera metrikoko guneetan eta integratuetan (zabaleta metriko eta iberikoa) Asturias, Kantabria eta Bilbon.
 • Murrizketa asteko edozein egunetan egin daiteke, eta ohiko zerbitzuko trenei aplikatzen zaie.
 • % 65ko edo % 65tik gorako desgaitasunen bat duten pertsona titularren bidaia-baldintza ekonomiko bera izango dituen beste bidaiari batekin joan daiteke. .
 • Urterokoa da.
 • Geltokietan, salmenta-bulegoetan eta bidai agentzietan eros daiteke, eta 6,00 euro balio du. 

Gogoratu...

Tarjeta Dorada txartela zenbait bankuk igorritako kreditu- eta zordunketa-txarteletara esleituta ere eskuratzeko aukera dago.

Cercanías Gazteentzako deskontua

 

Más Renfe Joven

Más Renfe Joven pertsona bakarrarentzat, izenduna eta besterenezina da. Titularrei tarifa orokorraren / oinarrizko tarifaren gaineko deskontua egiten zaie txartelak zenbateko aurrerapenaz eta aukeratutako trenak aintzat hartuta. Deskontu horri ezingo zaio besterik aplikatu, Familia ugaria izateagatikoa eta baldintzetan berariaz aplika daitekeela diotenak izan ezik.

Txartela erosteko edo berritzeko unean 14 eta 25 urte artean dituzten gazteek erosi ahal izango dute. 50 € balio du.
Urtebeterako balio du, erosten den egunetik hasita, eta ondoren beste urtebeterako berritu daiteke. Jarraian agertzen diren beherapenekin erositako txartelek Más Renfe Joven-en indarraldiaren barruan egon behar den bidaia-data bat eduki behar dute.

 • Ave eta Larga Distancia:
  • % 50eko deskontua, 30 egun edo lehenago erosiz gero.
  • % 40ko deskontua, 15 egun edo lehenago erosiz gero.
  • % 30eko deskontua, 15 egun gutxiago falta direnean erosiz gero.
 • Avant, Media Distancia Convencional eta Aldiriak/Rodalíes:
  • % 25eko deskontua.

Saltzeko bideak

Txartela awww.renfe.com helbidean erosten da eta dagokion zenbatekoa ordaindu ostean, «bezero-zenbaki» bat jasoko da, identifikatzeko eta zerbitzuetan sartzeko balio duena. Inolako gasturik gabe baliogabe daiteke, erosi eta bi ordu baino lehen egiten bada, eta erabili ez bada.

Txartelak erosteko "bezero-zenbakia" adierazi beharko da: geltokietako leihatiletan, www.renfe.com helbidean, bidaia-agentzia fisikoetan eta birtualetan, telefono bidezko Renfe Contigo 912 320 320, Renfe app-ean, produktu anitzen autosalmentako makinetan eta Cercanías eta Media Distancia zerbitzuetako autosalmentako makinetan.

Aldaketak

 • Indarrean den aldian, kosturik gabe aldatu ahal izango da txartela egun bererako.
 • Bezeroak txartela beste egun baterako aldatu nahiko balu, zenbateko osagarri bat ordaindu beharko luke, aldatutako txartelaren zenbatekoari dagokion % 20 ordainduta, aldaketa-gastu gisa.

Media Distancia Convencional zerbitzuko trenetan, gutxienez 1 € ordainduko da txarteleko.

Txartel berriaren zenbatekoa handiagoa izanez gero, aldea ordaindu beharko du bezeroak.
Aldaketa gutxiago balio duen txartelera egiten denean, aldaketa-gastuak kendu ostean (halakorik balego), % 15 deskontatuko zaio zenbatekoari.

Baliogabetzeak

Txartelak baliogabe daitezke, baina txartelaren balioaren % 30 kenduko da.

Trena galtzea

Renfe-ri egotz ezin dakizkiokeen arrazoiengatik AVE eta Larga Distancia trenak galduz gero, eta 30 minutu baino lehen etortzen diren bezeroentzat (trenaren aurreikusitako irteera-ordutik hasita), bidaiaren jatorriko geltokian, lekua dagoen hurrengo trenean joateko aukera eskainiko zaie, Renfe-k irizten dizkion baldintzetan.

Bezeroak tarifa orokorraren arabera kalkulatutako txartelaren prezioaren % 20 ordaindu beharko du, baldin eta jatorrizko txartelaren klase berean edo baxuagoan bidaiatuz gero.

Fidelizazio-programa

Más Renfe Joven txartela erosten duten bezeroek automatikoki hartuko dute alta Más Renfe fidelizazio-programan, haren onurak beren eginez.

Tren-txartelak erosteagatik edo programara atxikita dauden enpresen zerbitzuak kontratatzeagatik Renfecitos-ak (Renfe Puntuak) eskuratuko dituzu. Pilatutako Renfecitos-ak (Renfe Puntuak) tren-txartel berriengatik, hoteletan gauengatik, edo berritzeagatik trukatu ahalko dituzu.

Gogoratu...

Deskontuak lortu ahal izateko, bezeroak txartela aurkeztu beharko du indarrean diren egiaztagiriekin batera, eta bidaia amaitu arte gorde beharko ditu. Era berean, baita titularraren nortasuna egiaztatzen duen dokumentua ere.

Cercanías Familia ugarientzako deskontua

 

Tarifa honi esker, Autonomia-erkidegoak jaulkitzen duten dagokion ziurtagiria duten kide ugariko familiek deskontu garrantzitsuak lor ditzakete kategoriaren arabera, AVE, Larga Distancia, Avant, Media Distancia Convencional, Aldiriak eta Feve zerbitzuetako ibilbide nazionaletako tren guztietan, leku eta klase guztietan.

Deskontua lortzeko, bezeroak Familia ugariaren titulu ofiziala (liburua, txartela...) aurkeztu beharko du, edo baldintza hori eta zein kategoriatan sailkatzen den ziurtatzen duen dokumentu fede-emailea, baita dokumentu horren kopia konpultsatu bat ere. Iraungitako txartelak ere aurkeztu ahal izango dira, bezala betetako berritzeko eskaera batekin laguntzen badira.

Txartelak erosteko unean soilik egingo da deskontua , eta ehuneko hauek aplikatuko dira:

 • % 20 familia ugari orokorreko kideentzat.
 • % 50 familia ugari bereziko kideentzat.

Deskontu horiez gain beste batzuk ere aplikatu ahal izango dira, merkataritza-baldintzetan berariaz ezin daitezkeela aplikatu dioten produktuetan/zerbitzuetan/eskaintzetan izan ezik.

Generalitat de Catalunya-k guraso bakarreko familiei jaulkitako familia ugariko txartelak Rodalíes trenetan soilik onartuko dira. Generalitat de Catalunya arduratzen baita sare hori kudeatzeaz, eta hark zehazten baititu merkaturatze-baldintzak.

Txartelak geltokietako leihatiletan, www.renfe.com webgunean, bidaia-agentzia fisikoetan eta telefono bidezko Renfe Contigo zerbitzuan (912 320 320), Renfe app-ean eta hainbat produktu saltzeko autosalmentako makinetan soilik erosi ahal izango dira.

Erositako txartelean aplikatutako tarifetan aldaketak eta baliogabetzeak egitea onartzen bada soilik egin ahal izango dira.

Gogoratu...

Deskontuak lortu ahal izateko, bezeroak txartela aurkeztu beharko du, dagozkion egiaztagiriekin eta familia ugariko txartelarekin batera, eta bidaia amaitu arte gorde beharko ditu. Bidaiariaren nortasuna egiaztatzen duen dokumentua ere eskatu ahal izango zaio.

Cercanías Haurrentzako deskontua  

 

Talde-txartel batean ez dauden sei urtez azpiko haurrek doan bidaia dezakete, baldin eta eserlekurik okupatzen ez badute eta heldu batekin bidaiatzen badute (heldu bakoitzeko bi haur gehienez).

Cercanías Taldeetarako deskontuak  

 

 • Hamar pertsonek edo gehiagok osatu behar dute taldeek.
 • Denak tren eta egun berean bidaiatu beharko dira
 • Jatorri eta xede berarekin
 • 11 urte beteta dituzten haurretara arte: % 50eko deskontua.
 • Helduek, 12 urtetik gora:
  • Joaneko bidaia: % 30eko deskontua.
  • Joan-etorriko bidaiak: % 40ko deskontua.
 • Talde-tarifa hautatu ostean, taldekide guztien prezioa ordaindu beharko da haien adina kontuan izan gabe.
   

+Renfe&Tú txartela:

Txip txartel edo txartel adimendunaren kontaktu gabeko txartel bertsioa da, baimendutako bidaia txartelak gordetzen ditu, sartzeko kontrolak errazago igarotzeko. Banda-magnetikodun paperezko garraio-txartelak ordezten ditu. Ez da ordainketa txartel bat.

Bi txartel mota daude: Pertsonalizatua eta Pertsonalizatu gabeaBiak berrerabili eta birkargatu daitezke. Gordetako informazio guztia kontsulta daiteke eta, euskarri gisa, ez dira iraungitzen.

Eremu aplikagarria. Erosi den guneko Aldirikoak.

 

Txartel pertsonalizatua

Jabearen datu pertsonalak eta argazkia ditu inprimatuta.

Aldiriko guneko garraio-txartel guztiak kargatu daitezke.

Egiaztatutako beherapenak txartelean gordeko dira eskatu edo leihatilan txartela eskuratu bezain laster, eta kargatutako txartela erostean aplikatuko da zuzenean.

Txartel pertsonalizatua erosteko, Aldiriko guneko langiledun geltokietan eskatu ahalko duzu inprimakia, edo www.renfe.com webgunean, Aldiriko gune bakoitzeko webgunetik ere, ondorengo agiri hauekin batera:

 • NAN / AIZ / Pasaporte edo egoiliar txartelaren fotokopia.
 • Oraingo argazkiak.
 • Deskontuaren onuraduna zarela ziurtatzen dokumentazioa, halakoren bat izateko eskubidea izanez gero.

 Aldiriko geltokietako leihatiletan kargatu eta birkargatu ahalko duzu, bai eta Aldiriko autosalmentako makinetan ere.

Txartel ez-pertsonalizatua

Pertsonalizatua ez den edozein garraio-txartel kargatzeko (joaneko txartela, joan-etorriko txartela eta Bonotren).

Ez du beherapendun garraio-txartelik onartzen, kasu hauek salbu:

 • Partzialki erabilitako bidaia anitzeko txarteldun kontaktu gabeko txartel pertsonalizatua hautsi edo galdu bazaizu, lapurtu badizute edo gaizki funtzionatzen badu.
 • Denbora laburrez Aldiriko gunean egongo diren, eta kontantu gabeko txartel pertsonalizatua tramitatzeko denborarik ez duten bidaiarientzako joaneko txartela, joan-etorriko txartela eta Bonotrena, leihatilako langileari behar bezala egiaztatu bazaio beherapena. Erosketaren egunetik zenbatzen hasita, 7 egunez izango da txartela baliozkoa.

Pertsonalizatu gabeko txartela Aldiriko geltokietako leihatiletan, Aldiriko autosalmentako makinetan bai eta ibilbidean zehar eros dezakezu. Aldiriko geltokietako leihatiletan kargatu eta birkargatu ahalko duzu, bai eta Aldiriko autosalmentako makinetan ere.

“+Renfe & Tú” txartel pertsonalizatua eta pertsonalizatu gabea, garraio-txartelak gordetzeko sistema bat denez, ez da iraungitzen.

Garraio-txartelen salmenta (karga eta birkarga)

“+Renfe & Tú” txartelak, gune kopuru berbera eta jatorri-helmuga bereko bi multibidaia txartel onartzen ditu, gehienez, indarrean dagoen iraungi baino lehen kargartzeko. Baliogabetzeko unean indarrean dagoen bakarrik erabili ahal izango da. Indarrean dagoen iraungi aurretik, mota bereko txartel bat kargatu ahal izatea da helburua.

Harreman gabeko txartel pertsonalizatuan eta pertsonalizatu gabean, biaetan da posible bi Bonotren kargatzea.

Kargatutako txartelen indarraldia, indarrean dagoen araudiak ezarritako merkatu baldintzen ezartzen dute.

Sartzeko kontrola eta bideko kontrola

Sartzeko kontrolean edo ibilbidean zehar, "+Renfe & Tú" txartela eta beherapena bermatzeko agiriak erakutsi beharko ditu bezeroak, eta bidaia bukatu arte eraman beharko ditu. Horrez gain, Kontantu gabeko txartelaren titulararen nortasuna egiazta dezala ere eskatu diezaiokete arduradunek.

Bidairi bat baliozko garraio-txartelik gabe igotzen bada trenera, ibilbidea gainbegiratzeko ardunadunek "Baliozko garraio-txartelik gabeko bidaiariak - Ibilbidea luzatzea - Klasea hobetzea" atalean xedatutakoa aplikatuko dute.

Ibilbidea luzatzea

Kontaktu gabeko txartelean kargatutako Aldiriko txarteletan posible da ibilbidea luzatzea, gunearen barruan nahiz kanpoan, baina jatorriko geltokian jakinarazi eta erregularizatu beharko da. Bestalde, multibidaia txartelekin, Aldiriko gunearen barruan bakarria luzatu ahalko da ibilbidea.

Edonola, txartel osagarri bat ordaindu beharko da.

Gainerako baldintzak "Baliozko garraio-txartelik gabeko bidaiariak - Ibilbidea luzatzea - Klasea hobetzea" atalean xedatutakoak izango dira.

“+Renfe & Tú” txartela hautsi, lapurtu edo galtzea. 

“+Renfe & Tú” txartel pertsonalizatua

"+Renfe & Tú" txartelaren kopia bat lortzeko (jatorrizko bezero zenbakia aldatu gabe), langiledun geltoki bateko leihatilan inprimakia eskatu beharko du bezeroak, eta prezioa ordaindu.

Hautsi edo galdutako txartelean, kargatutako eta indarrean dagoen txartelik egonez gero, txartel berria eskuratzean, hura eskatutako geltoki eta leihatilara joan beharko da bezeroa. Han, Aldiriko guneari jakinarazi ondoren, doan kargatuko dio dagokion txartel partziala bezeroari.

"+Renfe & Tú" txartela ez badabil ondo, Aldiriko guneari jakinaziko diote ezbeharra leihatilako langileek eta "+Renfe & Tú" txartelaren kopia baten eskaera bidaliko dute bezeroak sinatua, bertan arazoa azalduz, eta bezeroak ez du ezer ordaindu beharko.

Horrez gain, txartela hautsi edo galtzean jarraitu beharreko prozedura berbera jarraituko da, arestian azaldua.

“+Renfe & Tú” txartela, pertsonalizatu gabea

Txartela hautsi edo galtzen bada, txartel berria erosi beharko da.

Txartelean kargatutako bidaiarik egonez gero, haustura erabilera okerragatik gertatu bada, ez dira berriz kargatuko. Haustura ez bada erabilera okerrarengatik gertatu, leihatilako langileak Aldiriko gunearekin harremanetan jarriko dira eta txartel partziala "Renfe & Tú" txartelean kargatzeko beharrezko datuak eskatuko dizkiete.

Pertsonalizatu gabeko txartel bat ez badabil ondo, doan ordeztuko da baldin eta bat-batean izorratu bada eta ez badu begi bistako kalterik, gainera erabili ez diren txartelak kargatuko dira, posible den kasuetan. Beste edozein kasutan, berri bat eskatu eta ordaindu beharko da.

Kalte-ordainak eta salmenta ostekoa  

Bidaiarien eskubideei buruzko arauak, enpresaren erantzukizuna zerbitzua emailea den heinean, eta garraio-kontratuaren baldintzak betetzen ez direnean bezeroei nola ordaintzeko jarraitzen diren neurriak ezartzen dira dokumentu honetan.

Legezko oinarria 38/2015 Legea, Trenbide Sektorearena, 2387/2004 Errege dekretuaren bidez, abenduaren 30ekoaren bidez, onartzen da Trenbide Sektorearen araudia, martxoaren 31eko 4/2006 legea, Kataluniako Trenbide Sistemarena y el Europako Parlamentuko eta Batzordeko 2021/782 araudia, 2021eko apirilaren 29koa.

Gainera, salmenta osteko baldintza horietan, Renfek ezarritako borondatezko puntualtasun-konpromisoak jasotzen dira, zerbitzuen kalitate-maila eta bezeroei eskainitako bermeak handitzeko.

 

Atal honetako edukiari buruzko galderarik izanez gero, edo informazio gehiago nahi baduzu: Idatzi.

 

BALDINTZA OROKORRAK

Eremu aplikagarria.

Zerbitzu komertzialak eta Renfek ibilbide nazional nahiz nazioarteko eta Frantziakoetan, Espainia-Frantzia AVEarekin, eskainitako nahitaezko zerbitzu publikoak barne hartzen dira.

Halaber, Rodalies (Aldiriko eta Eskualdekoak) zerbitzuaren salmenta osteko baldintzak ezartzen dira, trenen administrazioaren eskuduna Kataluniako Autonomia Erkidegoa denena.

Kasu berezietan, hala nola Renfek beste tren-sare batzuek emandako zerbitzuetarako jaulkitako txartelak eta Renferen ibilbide nazionaletarako beste tren-sare batzuek jaulkitako txartelak, indarrean dagoen nazioarteko araudiaren baldintzak aplikatuko dira. Puntualtasun-konpromisoak ez dira bi kasuetan aplikatuko. Bigarren kasuan, zerbitzua ematen duena Renfe izan arren, txartela igorri duen konpainiara jo beharko du bezeroak erreklamazioa aurkezteko.

Renfek beste tren-konpainia batzuekin lankidetzan emandako nazioarteko zerbitzuen kasuan, salmenta osteko baldintzak indarrean dagoen nazioarteko araudian bertan ezarrita daude.

Garraio-tituluak egiaztatzea.

Txartela erostean, bezeroaren betebeharra da, txartelaren datuak berak eskatu dituenak direla egiaztatzea. Datan, helmugan, prezioan... errorerik egotekotan, txartela igorri eta berehala zuzendu beharko da.

Ez bada momentuan bertan zuzentzen, Renferen salmenta osteko zerbitzuan erreklamazioa aurkeztu dezake, errorearen zergatia kontuan hartuz ebatziko du departamenduak erreklamazioa.

Renferen erantzukizuna.

Bidaia bertan behera geratu delako, etenaldi bat jasan duelako, zerbitzuan gabezia edo urritasunak edo atzerapen batek kaltetutako bidaiariek, atal honen ondorengoetan zehazten den kalte-ordainketa jasotzeko eskubidea izango dute.

Ezinbesteko arrazoi bat dela eta, zenbait zerbitzutan / Zerbitzu Publikoko Betebeharrak ez dira aplikatu Puntualtasun-Konpromisoa, ez eta bestelako kalte-ordain fakultatiborik / ez-derrigorrezkoa, borondatezkoa, aukerakoa ere.

Europako Parlamentu eta Batzordeko 2021/782 Araudian, 2021eko apirilaren 29an, ezartzen dena jarraikiz, treneko bidaiarien eskubide eta betebeharrei buruzkoa, trenbide enpresak ez du zertan kalte-ordainik eman, atzerapenaren, lotura galtzearen edo bidaia bertan behera geratu izanaren arrazoia honako hauetako bat bada:

 • trenbidearekin zerikusirik ez duten egoera ezohikoak, esaterako, trenbide enpresak saihestu ezin izan dituen eta ondorioak izan dituzten muturreko fenomeno meteorologikoak, katastrofe natural larriak edo osasun publikoko krisi larriak. 
 • Bidaiariaren errua, edo 
 • kasuaren ezaugarrietara egokitutako arreta eman arren, kontua hartzekoak diren ondorioak sortu dituzten giza-ekintzak, esaterako, pertsonak trenbidean, kableen lapurreta, treneko larrialdiak, polizia-jarduketak, sabotajea edo terrorismoa.

Tren-enpresako langileen grebak, tren-azpiegitura bera erabiltzen duen beste enpresa baten ekintzak edo ez-egiteak eta azpiegituren administratzaileen eta geltokien ekintzak edo ez-egiteak ez dira salbuespenak estaltzen.

Bidaia bertan behera uztea.

Bidaia bat bertan behera geratu dela esango duzu, bidaia hori ez denean egin, hotz, txartelean aurreikusitako baldintzak betetzea ezinezkoa denena.

Bidaia bertan behera geratzen denean, bezeroak dituen aukerak:

Bidaia ezereztearen arrazoia enpresa eragilearen errua denean, ezereztea gertatu den aurrerapena hartuko da kontuan, eta, aurrerapen horren arabera, bidaiariak honako eskubide hauek izango ditu:

 • Ezeztapena 48 ordu baino lehen gertatzen bada, bidaiariak eskubidea du txartelagatik ordaindutako prezioa itzultzeko edo beste tren baterako edo beste data baterako garraio-txartela gasturik gabe aldatzeko.
 • Txartelean adierazten den irteera ordurako 48 ordu edo gutxiago falta direla bertan behera geratu bada bidaia, txartelarengatik ordaindutako prezioa jasotzeko eskubidea izango du bidaiariak edo adostutako antzerako baldintzak betetzen dituen beste tren edo garraiobide bat jasotzeko eskubidea.
 • Bidaia bertan behera uzteko informazioa txartelean agertzen den irteera-orduaren aurreko 4 orduen barruan gertatzen bada, bidaiariak eskubidea du txartelaren prezioa berreskuratzeko edo beste tren batean edo beste modu batean garraiatzeko. Bidaiariak eskainitako garraio-aukera ez erabiltzea erabakitzen badu, garraio-txartelaren zenbatekoaren bikoitzaren kalte-ordaina jasotzeko eskubidea ere izango du.
 • Aldirikoetan (zabalera iberikoa eta zabalera metrikoa) eta zabalera metrikoko Media Distancia Convencional bidaietan, izen-emate-tituluetarako izan ezik, bidaia bertan behera utzi bada gutxienez ordubetez ezabatuta/geldi egon delako, bidaiariak honako hauen artean aukeratu ahal izango ditu:
  • Garraio-kontratua suntsiaraztea, eta bidaiari dagokion zenbateko osoa jasotzea.
  • Bere garraio txartela gaitzea, bidaia egiteko aukera baldin badago.
  • Renfek ahalbidetutako beste garraiobideak erabiliz egitea bidaia.

Bezeroak bidaiatzea aukeratzen duenean.

Zerbitzua bertan behera geratu denean, eta bezeroak Renfek kok jarritako beste tren edo bitarteko alternatibo batean bidaia egitea erabakitzen duenean, honako kasu hauek aurreikusten dira:

Beste Renfe tren batean

Antzezko zerbitzu edo hobeak dituen beste batek ordezkatzen badu trena, ez da kalte-ordainik emango ordezkapena dela eta.

Zerbitzu txarragoak dituen beste batek ordezkatzen badu trena, erosotasun urriagoak edo balizko gabeziengatik kalte-ordainak ordainduko dira, ezinbesteko kasuetan salbu.

Eserleku-erreserba duen plazaren kategoria aldatzea.

Posible bada, eskuratutako txartelean ezarritako erosotasun baldintza berberekin bidaiatzea eskainiko da, honako hauek kontuan hartuz:

Merkataritza-zerbitzuak.

 • Bezeroak eserleku mota berean bidaiatzen duen, Estándar edo Confort: Ez dagokio inolako itzulketarik.
 • Eserleku hobeago batean bidaiatzen badu: Ez da aldea ordainduko.
 • Confort eserleku batean bidaiatu ordez, Estándar eserlekuan bidaiatzen badu: txartelaren zenbatekoaren % 10 itzuliko da (garraio zerbitzua osagarririk gabe).
 • Salbuespen gisa, eserlekurik gabe bidaiatzen badu: Txartelaren prezioa osorik itzuliko zaio.

Rodalies eta Zerbitzu Publiko Betebeharra.

 • Salbuespen gisa, erreserba beharrezkoa den tren batean bidaiatzen badu eserlekurik gabe: Txartelaren prezioa osorik itzuliko zaio.

Renfek gaitutako beste garraio-modu batean

Errepide bidezko ordezko garraiobide bat eskaintzen bazaio bezeroari, honako hauek itzuliko dira:

AVE, Alvia, Euromed eta Intercity zerbitzuak.

Kasu guztietarako itzultzeak, ezinbestekoak barne.

 • BÁSICO / ELIGE: % 15
 • ELIGE CONFORT: 30%
 • PRÉMIUM: 50%

AVLO zerbitzua.

Errepide bidezko ordezko garraiobide bat eskaintzen bazaio bezeroari, txartelaren % 15 itzuliko zaio bezeroari, ezinbesteko kasuetan ere.

Zerbitzu publikoaren betebeharra.

Autobus bidaia bat eskaintzen bazaio bezeroari, txartelaren % 20 itzuliko zaio bezeroari, ezinbesteko kasuetan ere. Hau ez da aplikagarria Aldiriko (zabalera iberikoa) eta zabalera metrikodun Media Distancia trenetan.

Bidaia ezeztatzeagatiko kalte-ordainen arteko bateragarritasuna

Bidaia Renfeko beste tren batean

Trenean erosotasun edo zerbitzu gabezia edo urritasunetik eratorritako kalte-ordainak eta eserleku mota aldatzeagatik eratorritako itzultzeak pilatu daitezke (ezinbesteko kasuetan salbu).

Renfek ahalbidetutako beste garraiobideak erabiliz egitea bidaia.

Errepide bidezko ordezko garraioa dela eta ordaindu beharreko kale-ordainetan dagoeneko barne hartzen dira erosotasun edo zerbitzu gabezia edo urritasunaren ondoriozko kalte-ordainak, bai eta eserleku mota aldatzeagatik ordaindu beharrekoak ere, aparteko eserlekuaren osagarria salbu.

Trena helmugara berandu iritsi delako kalte-ordainak jaso ditzake bezeroak, bidaia bertan behera geratuko dela apropos eta aurrerapenez jakinarazi bazitzaion ezik. Zerbitzu guztiei aplikagarria. Greba eta lan-etenaldi nahiz ezinbesteko beste kasuetan ere.

Bidaia bertan behera geratzen denerako laguntza

Ezeztatzearen ondorioz, gutxienez ordubeteko atzerapena aurreikusten bada helmugara iristean, Renfek janariak eta askariak doan eskainiko ditu, itxaronaldirako egokia den neurri batean, trenean edo geltokian eskuragarri dauden edo hornitzailearen distantzia bezalako faktoreak kontuan hartuta, hornidurarako behar den denbora eta kostua.

Gau bat edo gehiagoko egonaldia behar izatekoan, Renfek hotel batean ostatu eta geltokitik hotelerako garraioa eskainiko du, fisikoki posible bada, betiere. 

Bidaia etetea

 Bidaia etenaldia deitzen diogu, bidaiaren erdian eteten denean zerbitzua. 

Renfek bidaiariari, ahalik eta lasterren, beste tren batean edo beste modu alternatibo batean garraiatzeko aukera eman behar dio, hitzartutakoen antzeko baldintzetan.

Bidaia Renfeko beste tren batean

 • Ontzi-aldaketa antzerako zerbitzuak edo hobeak dituen batera egiten bada, ez da kalte-ordainik emango ordezkapena dela eta.
 • Zerbitzu txarragoak dituen tren batek ordezkatzen badu, eserleku mota aldatzeagatik kalte-ordainak emango dira. 
 • Ez balitz posible kontratatutako tren-barruko zerbitzuren bate ematea, kalte-ordainak ordainduko dira, ezinbesteko kasuetan salbu.

Renfek ahalbidetutako beste garraiobideak erabiliz egitea bidaia.

Bezeroari autobus bat garraio alternatibo gisa eskaintzen zaionean:

AVE, Alvia, Euromed eta Intercity zerbitzuak:

Kasu guztietarako aplikatuko dira itzultze hauek, ezinbestekoak kasuak barne.

 • BÁSICO / ELIGE: % 15
 • ELIGE CONFORT: 30%
 • PRÉMIUM: 50%

Rodalies eta Zerbitzu Publiko Betebeharra.

Autobus bidai eskaintzen den kasuetan, txartelaren zenbatekoaren % 20 itzuliko da, ezinbesteko kasuetan ere. Hau ez zaie aplikagarri Aldirikoetako trenei (zabalera iberikoa eta zabalera metrikoa) ez eta zabalera metrikoko Media Distancia trenei, kasu horietan, beste tren bat, beste garraiobide ordezko bat edo bidaiari uko egiteko (bidaiaren zenbateko osoa itzuliko zaio, patzuergoko txarteletan salbu) aukerak eskainiko zaizkio bezeroari.

AVLO Zerbitzua

Errepide bidezko ordezko garraiobide bat eskaintzen bazaio bezeroari, txartelaren % 15 itzuliko zaio bezeroari, ezinbesteko kasuetan ere.

Bidaia eteteagatiko kalte-ordainen arteko bateragarritasuna

Bidaia Renfeko beste tren batean

Trenean erosotasun edo zerbitzu gabezia edo urritasunetik eratorritako kalte-ordainak eta eserleku mota aldatzeagatik eratorritako itzultzeak pilatu daitezke (ezinbesteko kasuetan salbu).

Renfek ahalbidetutako beste garraiobideak erabiliz egitea bidaia.

Errepide bidezko ordezko garraioa dela eta ordaindu beharreko kalte-ordainetan dagoeneko barne hartzen dira erosotasun edo zerbitzu gabezia edo urritasunaren ondoriozko kalte-ordainak, bai eta eserleku mota aldatzeagatik ordaindu beharrekoak ere, aparteko eserlekuaren osagarria salbu.

Hala dagokionean, bezeroak kalte-ordaina jasotzeko eskubidea izango du, iritsieran atzeratzeagatik, salbu eta bidaiariari etenaldiaren berri ematen bazaio, behar besteko aurrerapenarekin eta behar bezala.

Txartel integratu bat daukan bezero batek bere kabuz bidaia etetea erabakitzen badu tarteko geltokiren batean, ezingo du eskatu erabili ez duen bidaia-tarteari dagokion diru-itzulerarik.

Bidaia eteten denerako laguntza

Etenaldiaren ondorioz, gutxienez ordubeteko atzerapena aurreikusten bada helmugara iristean, Renfek janariak eta askariak doan eskainiko ditu, itxaronaldirako egokia den neurri batean, trenean edo geltokian eskuragarri dauden edo hornitzailearen distantzia bezalako faktoreak kontuan hartuta, arrazoiz hornitu ahal diren, hornidurarako behar den denbora eta kostua.

Gau bat edo gehiagoko egonaldia behar izatekoan, Renfek hotel batean ostatu eta geltokitik hotelerako garraioa eskainiko du, fisikoki posible bada, betiere. 

Trena trenbidean blokeatuta badago, Renfek bidaiariari eskainiko dio tren-geltokira, bidaia hasteko beste toki batera edo zerbitzuaren helmugara joateko garraiobidea, fisikoki posible bada, betiere.

Lotura galtzea

AVE, AVLO, Larga Distancia, Avant eta Media Distancia trenen arteko loturak bermatzen ditu, iritsiera eta irteera orduen arteko aldea 60 minutu edo gehiago bada, edo 90 minutu iritsiera eta irteera herri udalerri bereko bi geltoki desberdinetan bada, eta bien arteko tren lotura badago.

Renfek lotura txikiagoak bermatu ahal izango ditu berariaz iragartzen dituen baldintza eta mugekin.

Renfek Txartel Integratuarekin bidaiatzen duten bezeroentzako lotura bermatzen du, eta, beraz, lehen trenaren atzerapenagatiko lotura galduz gero, bezeroak hurrengo trenerako txartela lortzeko eskubidea du, inolako kosturik gabe, eta helmugara iristeari dagokion atzerapenagatiko kalte-ordaina ere bai. Bezeroak ezbadu bidaia jarraitu nahi, jatorriko geltokira doan itzultzeko eskubidea izango du eta txartelaren zenbatekoa itzuliko zaio.

Ez da bermatzen loturarik Aldiriko (zabalera iberiko eta zabalera metrikoa) eta zabalera metrikoko Media Distancia Convencionaleko trenen artean, ez eta horiek eta AVE, AVLO, Larga Distancia eta Media Distanciako trenen arteak (bermatutako loturadun txartel integratuen kasuan salbu).

Atzerapenagatiko kalte-ordainen ondorioetarako, bidaiaren azken helmugara iristeko ordua baino ez da kontuan hartuko. Beraz, ez da inolako kalte-ordainik jasoko tarteko ibilbideetan atzerapenik izanez gero.

Atzerapenagatiko lotura galduz gero, bezeroak hurrengo trenerako txartel bat lortzeko eskubidea izango du, inolako kosturik gabe, eta dagokion helmugara iristean izandako atzerapenagatiko kalte-ordaina ere izango du. Bezeroak ezbadu bidaia jarraitu nahi, jatorriko geltokira doan itzultzeko eskubidea izango du eta txartelaren zenbatekoa itzuliko zaio.

Lotura galtzen denerako laguntza

Etenaldiaren ondorioz, gutxienez ordubeteko atzerapena aurreikusten bada helmugara iristean, Renfek janariak eta askariak doan eskainiko ditu, itxaronaldirako egokia den neurri batean, trenean edo geltokian eskuragarri dauden edo hornitzailearen distantzia bezalako faktoreak kontuan hartuta, arrazoiz hornitu ahal diren, hornidurarako behar den denbora eta kostua

Gau bat edo gehiagoko egonaldia behar izatekoan, Renfek hotel batean ostatu eta geltokitik hotelerako garraioa eskainiko du, fisikoki posible bada, betiere.

Atzerapenak

Trenbide Sektoreko Araudiak eta Europako Parlamentuko Araudiak jasotzen dituzte, atzerapenen kasuan, bezeroek zein kalte-ordain jasotzeko eskubide daukaten. Atzerapena bidaiaren zein momentutan gertatu den arabera:

Atzerapena jatorrian

Trena 60 minutuko edo gehiagoko atzerapenarekin ateratzen denean, bezeroek aukera hauetako bat aukeratu ahal izango dute: 

 • Garraio-kontratua deuseztatuko da, eta bezeroak txartelaren zenbateko osoa jasoko du (edo txartelena, joan-etorriko bidaien kasuan). Ez da aplikagarria titulu konsortziatuak dituzten bezeroentzat.
 • Antzeko baldintzak eta eserleku libreak dituen hurrengo trenerako doako txartel bat, eta jatorrizko txartelaren iritsiera orduarekin alderatuz, sortutako atzerapenagatik kalte-ordainak.
 • Antzerako baldintzetako bidaia bat doan bidaiariak aukeratuta egun batean, eta txarteleko jatorrizko iriste orduan oinarrituz, beharrezko bada, atzerapenagatik dagokion kalte-ordaina. Kasu honetan, bidaiariak ez dauka bidaia-laguntza eskubiderik (janari, ostatu edo bidaiariak bere kabuz egindako erabakiren ondoriozko gastuak).
 • Tren horretan bertan bidaiatzea eta atzerapenagatik kalte-ordainaik jasotzea, hala badagokio.

Bidaiariak ez du kalte-ordainik jasotzeko eskubiderik izango, txartela erosi aurretik edo erosketa egin ondoren, baina bidaia baino lehen behar besteko aurrerapenarekin, aurreikusitako atzerapenaren berri behar bezala ematen bazaio.

Atzerapena behin bidaia hasita

Bidaian zehar, 60 minutu edo gehiagoko atzerapena aurreikusi badaiteke, txarteleko iriste orduarekin alderatuz, bidaiariak honako aukera hauek ditu: 

 • Egin gabeko bidaiaren zatiari dagokion txartelaren zenbatekoa itzultzea. Atzerapenaren erruz, bidaiariren bidaia alferrekoa bada, burututako ibilbideari dagokion txartelaren zenbatekoa jasotzeko eskubidea izango du. Kasu horretan, jatorri puntura itzultzeko zerbitzua emango dio Renfek ahalik eta lasterren. Ez da aplikagarria titulu konsortziatuak dituzten bezeroentzat.
 • Bidaia helmugaraino jarraitzea, dela aurreikusitako bidetik, dela beste bide alternatibo batetik, kontratatutakoen antzeko garraio-baldintzetan. Bidai beste egun batean egitea ere aukeratu dezake bidaiariak. Kasu horretan, jatorrizko txarteleko iritsiera orduarekin alderatuz, trena helmugara berandu iritsi dela eta, kalte-ordainak jaso ditzake bidaiariak.

Bidaiariak ez du kalte-ordainik jasotzeko eskubiderik izango, txartela erosi aurretik edo erosketa egin ondoren, baina bidaia baino lehen behar besteko aurrerapenarekin, aurreikusitako atzerapenaren berri behar bezala ematen bazaio.

Helmugako atzerapena

Irizpide orokorra:

 • 60 minutu edo gehiago: % 50eko itzulera
 • 90 minutu baino gehiago: % 100eko itzulera

Rodalies Catalunya:

 • 30 minutu baino gehiago: % 50eko itzulera
 • 60 minutu baino gehiago: % 100eko itzulera

Txartela erosi aurretik, edo erosi ondoren, baina nahikoa aurrerapenez eta modu aproposean jakinarazi bazaio bidaiariari aurreikusitako atzerapenari buruz, ez du izango kalte-ordainak jasotzeko eskubiderik.

 

BEZEROEN BERMEAK ZABALTZEA

Puntualtasun-konpromisoak

Renfek puntualtasun-konpromisoak ezarri ditu, produktu ezberdinen arabera aplikatzen direnak. 

Merkataritza-zerbitzuak

 • AVE, ALVIA, EUROMED, INTERCITY, AVLO
  • ≥60' (50%)
  • >90' (% 100)
 • AVE Internacional España-Frantzia
  • Espainia barneko ibilbidea:
   • 60 minutu edo gehiagoko atzerapen kasuan, txartelaren prezioaren % 50.
   • Txartelaren prezioaren % 100, 90 minututik gorako atzerapena izanez gero.
  • Frantzia barneko ibilbidea:
   • Txartelaren prezioaren % 25, 30 minutu baino gehiagoko atzerapenengatik.
   • Txartelaren prezioaren % 50, 120 minutu baino gehiagoko atzerapenengatik.
   • Txartelaren prezioaren % 75, 180 minutu baino gehiagoko atzerapenengatik.
  • Nazioarteko ibilbideak:
   • Txartelaren prezioaren % 25, 30 minutu baino gehiagoko atzerapenengatik.
   • Txartelaren prezioaren % 50, 120 minutu baino gehiagoko atzerapenengatik.

Kalte-ordainketa hauek aplikagarri dira, ezinbesteko kasuetan ere, eskudiruzko itzulketetarako, Bizum, PayPal, kreditu-txartela eta fidelizazio programako Renfecitos (Renfe Puntuak). 

Zerbitzu Publikoaren betebeharra

Produktu hauen atzerapenagatik kalte-ordainek legean agindutakoa hobetzen duten borondatezko konpromezua dute.

Media Distancia Alta Velocidad

 • AVANT
  • >15' (% 50)
  • >30' (% 100)

Media Distancia Convencional

 • DISTANTZIA ERDIA
  •  >15' (% 25)
  •  >30' (% 50)
  •  >60' (% 100)
 • REGIONAL EXPRESS
  • >30' (% 25) 
  • >45' (% 50)
  • >60' (% 100)
 • ERREGIONALA
  • >30' (% 25) 
  • >45' (% 50) 
  • >60' (% 100)

Ezinbesteko kausaren kasuan, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2021eko apirilaren 29ko 2021/782(EU) Erregelamenduan jasotako kalte-ordainak aplikatuko dira:

 • 60 minutu eta 119 minutu arteko atzerapen kasuan, txartelaren prezioaren % 25;
 • 120 minutu edo gehiagoko atzerapen kasuan, txartelaren prezioaren % 50.

Txartel Integratuak

Helmugara iristean izandako atzerapenengatiko honako kalte-ordain hauek aplikatuko dira:

 • AVANT+AVANT; AVANT+MD / MD+AVANT; MD+MD (Bloque A)
  • >30' (% 50)
  • >60' (% 100)
 • GAINERAKOAK
  • ≥60' (50%)
  • >90' (% 100)

A BLOKEAN aurreikusitako kalte-ordainak ez dira aplikagarri Aldiriko (zabalera iberikoa eta zabalera metrikoa) trenekin egindako loturetarako edo zabalera metrikoko Media Distancia Convencionaleko trenekin egindako loturetarako. 

Ezinbesteko kausaren kasuan, atzerapena duen lotura edo helmugarako trena galtzea eragiten duen trena Zerbitzu Publikoaren betebeharra bada, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2021eko apirilaren 29ko 2021/782(EU) Erregelamenduan jasotako kalte-ordainak aplikatuko dira:

 • 60 minutu eta 119 minutu arteko atzerapen kasuan, txartelaren prezioaren % 25;
 • 120 minutu edo gehiagoko atzerapen kasuan, txartelaren prezioaren % 50.

Kataluniako Rodelieseko itzultze Xpress

Generalitat de Catalunyako eskumeneko aldiriko eta eskualdeko zerbitzuetako bidaiariek, iritsieran 15 minutu baino gehiagoko atzerapena izan duen trenaren maila bereko Devolució Xpress itzultze garraiobide txartel bat jasotzeko aukera izango dute, betiere atzerapena trenbidearen errua bada.

Txartel berria erabiltzeko epea 30 egun naturalekoa izango da, eta eskaera egiteko epeak, linea bakoitzaren arabera, eta gainerako baldintzak Rodalies de Catalunyaren webgunean kontsultatu ahal izango dira.

Bezeroak "Devolució Xpress" aukeratzen badu, Helmugan Atzerapena ataleko Tarifaren eskudiruzko itzultzeari uko egingo dio.

Valentziako Aldiriko Nukleoan Devolución Express

Valentziako Aldirikoetako Nukleoko bidaiariek Devolución Expresseko doako garraiobide txartela jasotzeko aukera izango dute, betiere bidaiariaren helmugako geltokira edo beste linea batera aldatzeko geltokira 15 minutu baino gehiagoko atzerapenaz iritsi den trenean bidaiatu badu eta errua trenbidearena bada. 

Kalte-ordaina eskatu duen txartelak trenera sartzeko eta helmugako geltokitik irteteko baliozkotu behar da.

Tarifa honekin, atzerapena jasan duen trenaren ibilbide berbera egiteko bidaia bat aldiriko zerbitzuekin egiteko joaneko txartel berria emango zaio. 

Gorabeheraren biharamunetik aurrera eskatu ahal izango da, eta atzerapenaren egunetik 30 egunera arte, eta titulu berria erabiltzeko epea 30 egun naturalekoa izango da, ematen den egunetik aurrera.

Bezeroak "Devolució EXpréss" aukeratzen badu, Helmugan Atzerapena ataleko Tarifaren eskudiruzko itzultzeari uko egingo dio.

Aldiriko beste zerbitzu batzuetako borondatezko konpromezua (Devolución Exprés)

Aldirikoetako zerbitzu Publikoko bezeroentzako Renfek sustatutako puntualtasun hobekuntza konpromezuaren barruan, Renfek ezarri dezake, denbora batez eta aurretiaz jakinarazita, Aldiriko linea zehatz batzuetan borondatezko puntualtasun konpromezuak.

 

Zerbitzu publikoaren borondatezko puntualtasun konpromezuaren etenaldia

Renfek borondatezko puntualtasun-konpromisoa aldi baterako eteteko eskubidea izango du, jarraian deskribatutako salbuespenezko inguruabarrak gertatzen direnean.

Borondatezko konpromezua denbora batez etengo balitz, dokumentu honetako "Helmugan atzerapenak" atalean jasotzen diren bi ustezkoen Irizpide orokorra aplikatuko da. Kasu honetan, Copérnico sisteman islatuko da Irizpide orokorraren aplikazio indarraldia. 

Honako kasu hauetan, puntualtasun-konpromisoa aldi baterako eten daiteke:

 • Azpiegituren instalazioen matxura larriak: katigamendu seinaleak, katenaria etab.
 • 60 egun baino gutxiago iraungo duten lanak.

Zerbitzu publikoaren borondatezko puntualtasun konpromezu kasu hauetan mantenduko da:

 • Greba-aldietan gutxieneko zerbitzuetan sartutako trenak.
 • Abiadura handiko lineen tarteetan esplorazio funtzioa burutzen duten zerbitzu komertzialak.

Puntualtasuneko Borondatezko Konpromisoa bertan behera utzi aurretik, ohiko kanalen bidez jakinaraziko zaie bezeroei.

Merkataritza-zerbitzuetako kalte-ordainen kobrantzan hobekuntza

Zerbitzu Komertzialetako trenentzat webgunetik itzultze automatiko sistemaren bidez erreklamatzean, txartela ordaintzean erabilitako bide berberetik itzultzeaz gain, bezeroak honako hauek aukeratu ahal izango ditu:

 • Hurrengo bidaiarako deskontua lotzea, itzultzearen ehunekoa % 50era igoz.
 • Fidelizazio programako Renfecitos-etan (Puntos Renfe) abonatzea, itzultzea % 100era igoz.

Deskontua hurrengo billetean,% 50eko igoerarekin

Deskontu-kodea eskuratzea

 • Deskontua refe.com bidez eskuratzen da (baztertzailea) Deskontu Kode bat igorriz (kode 1 txartel bakoitzeko).
 • Zerbitzu Komertzialeko trenetako kalte-ordainetan igorri daiteke Deskontu Kodea, AVLO, nazioarteko ibilbideak eta nazioarteko AVEren etxekoak eta aisialdi trenak salbu. Laster baita billete integratuentzat ere.
 • Kreditu txartel, PayPal eta eskudiruz erositako txartelei aplikagarri. Ez da aplikagarria Renfecitos (Renfe Puntuak) berrerosketarekin erositako txartelei.
 • Kalte-ordainak sortu dituen bidaiaren egunean zenbatzen hasita, gehienez ere 3 hilabeteko epea duzu kodea eskuratzeko.
 • Kodea eskuratutako egunetik zenbatzen hasitako 6 hilabete dituzu txartela erosteko.

Txartel berriaren erosketa

 • Deskontudun txartela www.renfe.com webgunean, aurrez-aurreko bidaia agentzietan, geltokietako leihatiletan eta Telefono bidezko salmenta bidez eskuratu daiteke.
 • Ahalbidetutako salmenta kanalen bidez erosi daitezke txartelak, edozein zerbitzutakoak, tarifa eta klase mugarik gabe, aisialdirako trenetakoak salbu. Laster txartel integratuetarako eta abonuetarako ere bai.
 • Deskontu Kodearen zenbatekoaren berdina edo altuago izan beharko da txartelaren prezioa.
 • Deskontu Kodearekin erositako txartela ezin da aldatu. Baliogabetuz gero, ez da Deskontu Kodea berreskuratuko. Txartelaren balore fazialean oinarrituz kalkulatzen dira balizko kalte-ordainak, Kodearen balioa kontuan hartu gabe

Renfecitos (Renfe Puntuak) abonua, % 100eko igoerarekin

 • renfe.com bidez (esklusiboa)
 • Ez da aplikagarria AVLO trenentzat, ez eta nazioarteko nahiz nazioarteko AVE frantsez etxeko trenentzat.
 • Abonua zuzenean egiten zaio txartelari.
 • Kreditu txartel, PayPal eta eskudiruz erositako txartelei aplikagarri. Ez da aplikagarria Renfecitos (Renfe Puntuak) berrerosketarekin erositako txartelei.
 • Kalte-ordainak sortu dituen bidaiaren egunean zenbatzen hasita, gehienez ere 3 hilabeteko epea duzu Renfecitos (Renfe Puntuak) abonua eskatzeko.
 • Eta haiek eskuratutako egunetik zenbatzen hasita, gehienez ere 3 urteko epea duzu Renfecitos-ak (Renfe Puntuak) kontsumitzeko.
 • Renfecitos-ak (Renfe Puntuak) Renfe zerbitzuetan egindako kontsumoei esker lortutakoei batzen dira eta garraio-txartelengatik trukatu daitezke, bai eta Más Renfe programak hobari ematen dituen enpresa kolaboratzaileen zerbitzuengatik ere.

 

Ontzian emandako zerbitzuaren gabeziak

Bidaiariak txartela erosten duenean kontratatzen dituen eta produktuaren kategoria edo prezio aukerari datxekien zerbitzu jakinen gabezia da zerbitzu urria eskaintzea. 

Bidean zehar gainbegiraketaz/esku hartzeez arduratzen diren langileak, treneko zerbitzu baten urritasun kexa bat jasoz gero, berehala konpontzen saiatuko dira. Eserleku aldaketa bidez konpondu daitekeen urritasuna bada, esku-hartzaile/gainbegiratzaileak, beste eserleku bat emango dio bidaiariari, posible bada. Konponbide hori bidaiariak onartzen ez badu, ez du kalte-ordainik jasoko arrazoi horrengatik.

Arazoa ezingo balitz konpondu eta erreklamazio bat jarriko bali bidaiariak, honako kalte-ordainak jaso ditzake (txartelaren gainerako edo osagarrien abonuaren gaineko %):

Merkataritza-zerbitzuak:

 • Klimatizazio-urritasuna (1), AVEn; AVE TGV; Euromed; Alvia; Intercity; AVLO:
  • 100% Guztizko absentzia
  • % 50 urritasun partziala
 • AVE, AVE-TGV, Euromed, Alvia, Intercity eta AVLO trenetan (2) bainugelarik ez: 100%
 • AVE, AVE-TGV, Euromed, Alvia, trenetan (3) kafetegirik ez: 10%
 • Eserlekuko janari zerbitzurik ez: Premium, AVEn; Euromed: 20%
 • AVE, Euromed, Alvia eta Intercityn eserleku hautaketa (Premium salbu) (4): Osagarria
 • AVE, Euromed, Alvia eta Intercityn eserleku premium hautaketa (5): % 10
 • AVLO eserleku hautaketa, AVLOn: Osagarria
 • Aparteko eserlekua, AVEn; Euromed; Alvia; Intercity: Osagarria

(1) Guztizko absentzia: Konponketarik gabeko akatsa bidaian zehar. Gabezia partziala: Aldizkako matxurak edo bidaian zehar konponduak. 

(2) Bainugelarik ez tenean: Bainugelarik ez bezeroaren bidaian zehar. Maskota O. salbu.

(3) Eserlekuko janari zerbitzu ezaren kalte-ordaina, kafetegirik ez egotean, kalte-ordaina baztertzen da.

(4) Confortetik Estandarrerako aldaketa jazotzen bada, eserleku hautaketaren osagarria itzultzeaz gain, Eserleku mota desberdintasuna dela eta % 10eko itzulera dagokio. 

(5) Confortetik Estandarrerako aldaketa jazotzen bada, Eserleku mota desberdintasuna dela eta % 10eko itzulera dagokio bai eta Aparteko Eserlekuaren Osagarria ere, aldaketan hura galdu bada.

Bidaiako gainerako osagarri gehigarrien urritasun edo gabeziaren ondoriozko kalte-ordainak ohiko kanalen bidezko erreklamazio idatziz eskatu beharko dira.

Ontziko zerbitzuetan gabezia edo gabeziak ezinbesteko kasu baten ondorio badira, ez dira aplikatuko deskribatutako kalte-ordainak.

Zerbitzu Publikoaren betebeharra

Media Distancia Alta Velocidad (AVANT)

 • Klimatizazio-urritasuna (*)
  • 100% Guztizko absentzia
  • % 50 urritasun partziala
 • Tren aldaketa dela eta, bainugelarik ez: % 100

Media Distancia Convencional (Media Distancia; Regional Exprés; Regional)

 • Klimatizazio-urritasuna (*)
  • Guztizko gabezia edo gabezia partzialaren kasuan % 25
 • Tren aldaketa dela eta, bainugelarik ez: % 25

(*) Erabateko absentzia: Bezeroaren bidaian konponketarik gabeko akatsa.

(*) Gabezia partziala: Aldizkako matxurak edo bezeroaren bidaian zehar konponduak.

Ontziko zerbitzuetan gabezia edo gabeziak ezinbesteko kasu baten ondorio badira, ez dira aplikatuko deskribatutako kalte-ordainak.

Txartel Integratuak

Treneko zerbitzuen urritasun ego gabezien ondoriozko kalte-ordainak, arazoa jazo den bidaiaren prezioan oinarrituz egingo dira, eta arazoa izan duen trenaren salmenta osteko baldintzetan.

 

BALDINTZA PARTIKULARRAK

AVLO

Kontratatutako osagarriengatik zerbitzua eskaini ezin denean, ordaindu gabeko osagarriaren zenbatekoa itzuliko da. Itzultze hau, bai eta treneko zerbitzuen urritasunen ondoriozko balizko kalte-ordainak, Tarifa honetako "Kalte-ordainentzako Betekizun eta Erreklamazioen Aurkezpena" zieneko atalean azaldutakoa jarraituz kudeatuko dira. 

Atzerapen eta zerbitzuaren kalitate txarrarengatik kalte-ordainen ordainketa bidaiaria helmugara iritsi eta 24 ordutara egin ahalko dira, kalte-ordain automatikoak egiteko aukera duen edozein kanalen bitartez. 

PlayRenfe zerbitzuari buruzko erreklamazioak, eskaerak eta gorabeherak Erabiltzailearen Arretarako Zentroaren (CAU) PlayRenfe, 91 783 25 35 telefonoaren edo posta elektronikoaren bidez bideratuko dira: soporteplayrenfe@renfe.es

Etxeko animaliak

Bidaiariak duen txartelaren kalte-ordain baldintza berberak izango ditu animaliaren txartel edo osagarriak, trena berandu iristen den kasuetarako.

Erakunde Ofizialak

Erakunde ofizialekin ezarritako akordioetako bat heltzen duten bidaiariei Renfek igorritako txartelak, salmenta osteko arau hauek jarraitzen dituzte:

 • Erakundeak ordaindutako txartela

Erakundeak txartelaren prezio osoa ordaintzen duenean, balizko kalte-ordaina erakundeari itzuliko zaio Renfe Viajeroseko Sarreren Kontrolerako Buruzagitza departamenduaren bidez

 • Erakundeak partzialki ordaindutako txartela

Txartela organismoak zati batean ordaintzen duenean, hark ordaindutako zatiaren gaineko kalte-ordaina emango zaio bidaiariari.

Trena eta autobusa / hegazkina / itsasontzia konbinatzen dituzten txartelak

Intermodalitate akordio komertzialean ezarritako arauak jasotzen dituen Tarifan azaltzen dira trena eta beste garraiobide bat konbinatzen dituzten txartelen salmenta osteko baldintza bereziak.