Básico txartela  

 

Ave, Intercity, Euromed eta Alvia zerbitzuetan eskuragarri.

Derrigorrezkoa da erosterakoan eskatutako datu pertsonalak sartzea. Txartel guztiak nominatiboak dira, bidaiaren izen-abizenak agertzen dira, eta NANa edo nortasun-agiriaren zati bat. Renfe Viajeros-ek bezeroei identifikazioa eskatu ahal izango die argazkiekin identifikazio dokumentu baliodunen bidez (Nortasun Agiri Nazionala, Gidabaimena, Egoitza Txartela, Pasaportea, 14 urtetik beherakoentzat, Familia Liburua onartzen da).

 

Eserleku mota estandarra.

 

Aldaketak eta baliogabetzeak

Aldaketak

Ez da onartzen Básico txartelaren hasierako atributuetan.

Ez dago Básico txartelaren gehigarri honetan.

Titularra aldatzea

Ez dago erabilgarri

 

Baliogabetzeak

Txartel horiek ezin dira itzuli. Nolanahi ere, txartela teknikoki baliogabetu daiteke ohiko kanaletan, baina kontuan hartu behar da zenbatekoa ez dela itzuliko.

Ez da onartzen gehigarriak banaka baliogabetzea.

 

Eserlekuak hautatzeko grafikoa

Ez dago Básico txartelaren hasierako atributuetan. 

"Eserlekuak hautatzeko grafikoa" gehigarria eskuratu behar da. 

 

Ekipajea  

3 ekipaje-pakete eramateko eskubidea, 25 kg-ko pisua, 290 cm 85x55x35 cm. (altuera–zabalera–sakonera) 

 

Maskotak

Ez dago Básico txartelaren hasierako atributuetan.

"Maskota" gehigarria
eskuratu behar da.

 

"Bizikleta" gehigarria

Ave, Alvia, Euromed edo Intercityren edozein zerbitzutan bizikleta batekin edo mugikortasun pertsonaleko beste elementu batekin bidaiatzeko, ekipaje berezi gisa garraiatu beharko da, eta osagarri bat eskuratu behar da. Osagarri hori bidaiariaren txartela erostean edo erosi ondoren eskuratu ahal izango da, eta tren bakoitzeko bizikleta kopuruaren mugak eragin dezake.

Eskuzko fardel gisa eramandako bizikletentzat ez da beharrezkoa osagarria eskuratzea. Bizikletak eskuko fardel gisa edo ekipaje berezi gisa bidaiatu dezakeen zehazten duten neurriak, bai eta bizikleta garraiatzeko baldintza komertzialak ere, "Eskuko Ekipajea - Ekipaje berezia" atalean agertzen dira, orrialde honen barruan.

 

Jatetxea

Ez da sartzen. 

 

Trena galtzea

Ez du onartzen. 

 

Gogoratu...

Deskontuak lortu ahal izateko, bezeroak txartela aurkeztu beharko du indarrean diren egiaztagiriekin batera, eta bidaia amaitu arte gorde beharko ditu. Era berean, baita titularraren nortasuna egiaztatzen duen dokumentua ere. 

Elige Estándar txartela  

 

Ave, Intercity, Euromed eta Alvia zerbitzuetan eskuragarri.

Derrigorrezkoa da erosterakoan eskatutako datu pertsonalak sartzea. Txartel guztiak nominatiboak dira, bidaiaren izen-abizenak agertzen dira, eta NANa edo nortasun-agiriaren zati bat. Renfe Viajeros-ek bezeroei identifikazioa eskatu ahal izango die argazkiekin identifikazio dokumentu baliodunen bidez (Nortasun Agiri Nazionala, Gidabaimena, Egoitza Txartela, Pasaportea, 14 urtetik beherakoentzat, Familia Liburua onartzen da).

 

Eserleku mota estandarra.

 

Aldaketak eta baliogabetzeak

Aldaketak

Txartelean egiteko aldaketak: Lehen aldaketa doakoa da. Gainerakoek 10€-ko gastuak ekarriko dituzte, eta txartel berriaren eta txartel zaharraren arteko aldea ere gehituko zaio, halakorik balego. Txartel berria merkeagoa bada, ez da aldea itzuliko.

Aldaketa-baldintzak hobetzeko, Aldaketa-Osagarri bat eskuratu behar da:

Aldaketa-osagarriak:

Txartelak erosteko unean eskuratu ahal izango dituzu osagarri horiek, eta ez erosi ondoren. 

Osagarri horietako bat erosteko, tren-txartela eta datan aldatzeko aukera izango du bezeroak, betiere osagarri motaren aldaketa-baldintzak jarraituz eta saltzeko bide bakoitzean ezarritako epearen barruan.

Aldaketatik sortutako txartel berriak, aurreko txartelaren aldaketa baldintzak hobetzeko osagarri berberak izango ditu. Jatorrizko txartelaren osagarriaren zenbatekoa ez da itzultzen, kontsumituta geratzen da, eta txartel berrian kosturik gabe heredatutako osagarria erantsiko da.

Aldaketa hobetzeko osagarrietan ezin da txartelaren titularra aldatu.

Trukatzeko eragiketan, bidaia berrirako behar dituzun osagarriak eskuratu ahal izango dituzu, "Baliogabetzea edo Aldaketa" osagarri berria barne.

Osagarrien ezaugarri bereziak honako hauek dira:

"Doako aldaketa mugagabeak" osagarria

 • Aldaketa kopurua mugagabea.
 • Ez du aldaketa-gasturik, txartel garestiago bat eskuratuz gero aldea baino ez da ordaindu beharko.
 • Txartel merkeago batengatik aldatzen baduzu, txartel berriaren balioa jatorrizkoaren berdina izango da, eta ez zaio bezeroari inolako zenbatekorik itzuliko.
 • Ezin da Oinarrizkora aldatu.

"AVE Zubi Aldaketak" osagarria

 • Bidaiaren egun berean gertatzen direnean, tren berriaren irteera baino 30 minutu lehenago arte.
 • Ez du aldaketa-gasturik eta prezioa berdina izango da (ez gehiago ez gutxiago).
 • Txartel berriaren balioa txartel zaharraren berdina izango da.
 • Ezin da Oinarrizkora aldatu.
 • Elige txartel bat beste Elige txartel batengatik aldatu daiteke.
 • Elige Confort txartela Elige eta Elige Confort txartel batengatik aldatu daiteke.
 • Erosketa bidaiaren egunean bertan egiten denean ez dea osagarririk eskainiko.

"Pack Superflex" osagarria (doako aldaketa mugagabeak + AVE zubiaren aldaketak)

 • Aldaketa kopurua mugagabea.
 • Aldaketa-gasturik gabe.
 • Egun berean eta aldaketaren unetik gutxienez 30 minutura irtengo den trenerako txartela aldatzean, prezio desberdintasunik gabe (ez gehiago ez gutxiago). Kasu honetan, txartel berriaren balioa aurrekoaren berdina izango da.
 • Bidaia eguna ez den egun batean egindako aldaketan edo irteteko 30 minutu baino gutxiago falta direnean, prezio garestiagoko txartelaren aldea ordaindu beharko da. Kasu horretan, txartel merkeago batengatik aldatuz gero, txartel berriaren balioa zaharraren berdina izango da, eta ez zaio bezeroari ezer itzuliko.
 • Ezin da Oinarrizkora aldatu.
 • Erosketa bidaiaren egunean bertan egiten denean ez dea osagarririk eskainiko.

 

Titularra aldatzea

Aldaketa hau egiteko ez da beharrezkoa Baliogabetzearen edo Aldaketaren osagarria aurretik lortua. Bidaiariaren datu pertsonalen aldaketa (NAN, izen-abizenak eta abar) behin bakarrik onartzen da Elige txartelaren aukerari dagokion kostua bere gain hartuz. Txartelak identifikazio agiriekin tarifa badu, titularra aldatzea ez da onartzen, ohiko aldaketa egin behar da. Titularra aldatzeak ez du tasa aldatzea onartzen.

Titularra aldatzea ere posible da truke eragiketan zehar, kasu honetan bertan behera uzteko edo aldatzeko gehigarriaren prezioaren barruan sartzen da.

 

Baliogabetzeak

Baliogabetzea. Txartelaren balioaren gaineko % 30.

Baliogabetzeko baldintzak hobetzeko, Baliogabetze Osagarri bat erosi behar da .

Baliogabetze Osagarriak:

Txartelak erosteko unean eskuratu ahal izango dituzu osagarri horiek, eta ez erosi ondoren. 

Osagarri hori erostean, osagarriak ezarritako baldintzak jarraituz baliogabetu ahal izango du txartela bezeroak, saltzeko bideetan zeregin hori burutzeko ezartzen diren epeen barruan.

Txartela baliogabetu ondoren, garraioaren zenbatekoa itzuliko dizu dagokion baliogabetze-gastuen ehunekoa izan ezik.

Txartel bat baliogabetzean harekin lotutako osagarri guztiak bertan behera utziko dira, baita txartela erosi ondoren erositakoak ere.

Baliogabetze baldintzak hobetzeko osagarriengatik ez da ezer itzuliko, gainerako osagarriengatik ordea 100 % itzuliko da.

Ez da onartzen gehigarriak banaka baliogabetzea.

Osagarrien ezaugarri bereziak honako hauek dira:

"Diru-itzultze osoa" osagarria

 • Bidaiariak trena irten baino gutxienez 7 egun natural lehenago ezeztatzen badu, zenbatekoaren % 100 berreskuratuko da, baliogabetze-baldintzak hobetzeko osagarriaren prezioa izan ezik.
 • Bidaiaren aurreko 7 egunetan ezeztatzen bada txartela, gehienez ere saltzeko bide bakoitzak ezarritako epera arte, zenbatekoaren% 95 itzuliko da, "Diru-itzultze osoa" osagarriaren prezioa kendu ondoren.

"Pack Superflex" osagarria

 • Bidaiariak trena irten baino gutxienez 7 egun natural lehenago ezeztatzen badu, zenbatekoaren % 100 berreskuratuko du, baliogabetze-baldintzak hobetzeko osagarriaren prezioa kendu ondoren.
 • Bidaiaren aurreko 7 egunetan ezeztatzen bada txartela, gehienez ere saltzeko bide bakoitzak ezarritako epera arte, zenbatekoaren% 95 itzuliko da, "Pack Superflex" osagarriaren prezioa kendu ondoren.

 

Eserlekuak hautatzeko grafikoa

Ez dago Elige txartelaren hasierako atributuetan. 

"Eserlekuak hautatzeko grafikoa" gehigarria eskuratu behar da. 

 

Equipajea  

3 ekipaje-pakete eramateko eskubidea, 25 kg-ko pisua, 290 cm 85x55x35 cm. (altuera–zabalera–sakonera) 

 

Maskotak

"Maskota" gehigarria eskuratu behar da.

 

"Bizikleta" gehigarria

Ave, Alvia, Euromed edo Intercityren edozein zerbitzutan bizikleta batekin edo mugikortasun pertsonaleko beste elementu batekin bidaiatzeko, ekipaje berezi gisa garraiatu beharko da, eta osagarri bat eskuratu behar da. Osagarri hori bidaiariaren txartela erostean edo erosi ondoren eskuratu ahal izango da, eta tren bakoitzeko bizikleta kopuruaren mugak eragin dezake.

Eskuzko fardel gisa eramandako bizikletentzat ez da beharrezkoa osagarria eskuratzea. Bizikletak eskuko fardel gisa edo ekipaje berezi gisa bidaiatu dezakeen zehazten duten neurriak, bai eta bizikleta garraiatzeko baldintza komertzialak ere, "Eskuko Ekipajea - Ekipaje berezia" atalean agertzen dira, orrialde honen barruan.

 

"Jatetxea" gehigarria

Hala zehaztutako AVE, Alvia, Euromed eta Intercity tren guztietan dago eskuragarri gehigarri hori. Coche en Silencio bagoietan ere eskainiko da.

Gehigarria hainbat modutan eskura daiteke: www.renfe.com helbidean, bidaia-agentzia fisikoetan, leihatiletan, telefono bidezko salmentan eta, laster, Renfe app-ean; trena jatorrizko geltokitik irten baino 12 ordu lehenagora arte, txartela erosteko unean edo ondoren. Gehigarriaren eskuragarritasun-data baino bidaia-data handiagoa duten txartelak erosteko eskaeretan, azalpen-mezu bat erakutsiko da, momentuz menurik ez dela eskaintzen, baina bidaia-data gerturatu ahala etorkizunean eskain daitezkeela eta orduan gehi daitekeela.

Txartel bakoitzeko gehigarri bakarra onartzen da.

Baliogabetzeko eta aldatzeko baldintzak Elige eta Elige Confort aukerari dagozkionak dira, edo eskuratutako gehigarrienak.

Jatetxe-gehigarria ezin da modu isolatuan baliogabetu. Jatetxe-gehigarria txartelarekin batera baliogabe daiteke, baina ezin da aldatu. Txartela baliogabetzen bada, jatetxe-gehigarriaren zenbateko osoa itzuliko da, baldin eta trena irten baino 12 ordu lehenago baliogabetzen bada. Txartela aldatzeko prozesuan, gehigarria berriro eskatu behar da, trena jatorrizko geltokitik irten baino 12 ordu lehenagoko epea errespetatuz.

Ez da onartzen fidelizazio-programako puntuekin ordaintzea. Joan-etorriko erosketetan ordainketa-transakzioa bakarra da, gutxienez ibilbideetako batek punturik onartzen ez badu, erosketa horrek ez du puntuekin ordaintzea onartuko.

Txartelean gehigarria agertuko da eta faktura sinplifikatuaren orrian menuaren izena erakutsiko da.

Menu-aukerak:

Gosaria, aperitiboa/askaria eta bazkaria/afaria egiteko aukerak eskaintzen dira, eta aukera guztiak aukera daitezke, bidaiaren ordua edozein dela ere. Jatetxe-eskaintza hori modu grafikoan eta xehean agertuko da Renferen webgunean.

Menua box moduko pack oso batek osatzen du, eta edaria eta postrea ere sartzen dira. Box menuen izenak hauek dira: Gozoa, PikNik, Beroa, Arina, Iberiarra, Nordikoa.

Box-a eserlekura eramaten da. Eskifaiak zein edari nahi duen galdetuko dio bezeroari, eta box-a eta edaria batera ekarriko dizkio.

 

Trena galtzea

Txartel berriaren % 30 ordaintzea

 

Gogoratu...

Deskontuak lortu ahal izateko, bezeroak txartela aurkeztu beharko du indarrean diren egiaztagiriekin batera, eta bidaia amaitu arte gorde beharko ditu. Era berean, baita titularraren nortasuna egiaztatzen duen dokumentua ere. 

Elige Confort txartela  

 

Ave, Intercity, Euromed eta Alvia zerbitzuetan eskuragarri.

Derrigorrezkoa da erosterakoan eskatutako datu pertsonalak sartzea. Txartel guztiak nominatiboak dira, bidaiaren izen-abizenak agertzen dira, eta NANa edo nortasun-agiriaren zati bat. Renfe Viajeros-ek bezeroei identifikazioa eskatu ahal izango die argazkiekin identifikazio dokumentu baliodunen bidez (Nortasun Agiri Nazionala, Gidabaimena, Egoitza Txartela, Pasaportea, 14 urtetik beherakoentzat, Familia Liburua onartzen da).

 

Confort eserleku mota.

 

Aldaketak eta baliogabetzeak

Aldaketak

Txartelean egiteko aldaketak: Lehen aldaketa doakoa da. Gainerakoek 10€-ko gastuak ekarriko dituzte, eta txartel berriaren eta txartel zaharraren arteko aldea ere gehituko zaio, halakorik balego. Txartel berria merkeagoa bada, ez da aldea itzuliko.

Aldaketa-baldintzak hobetzeko, Aldaketa-Osagarri bat eskuratu behar da:

Aldaketa-osagarriak:

Txartelak erosteko unean eskuratu ahal izango dituzu osagarri horiek, eta ez erosi ondoren. 

Osagarri horietako bat erosteko, tren-txartela eta datan aldatzeko aukera izango du bezeroak, betiere osagarri motaren aldaketa-baldintzak jarraituz eta saltzeko bide bakoitzean ezarritako epearen barruan.

Aldaketatik sortutako txartel berriak, aurreko txartelaren aldaketa baldintzak hobetzeko osagarri berberak izango ditu. Jatorrizko txartelaren osagarriaren zenbatekoa ez da itzultzen, kontsumituta geratzen da, eta txartel berrian kosturik gabe heredatutako osagarria erantsiko da.

Aldaketa hobetzeko osagarrietan ezin da txartelaren titularra aldatu.

Trukatzeko eragiketan, bidaia berrirako behar dituzun osagarriak eskuratu ahal izango dituzu, "Baliogabetzea edo Aldaketa" osagarri berria barne.

Osagarrien ezaugarri bereziak honako hauek dira:

"Doako aldaketa mugagabeak" osagarria

 • Aldaketa kopurua mugagabea.
 • Ez du aldaketa-gasturik, txartel garestiago bat eskuratuz gero aldea baino ez da ordaindu beharko.
 • Txartel merkeago batengatik aldatzen baduzu, txartel berriaren balioa jatorrizkoaren berdina izango da, eta ez zaio bezeroari inolako zenbatekorik itzuliko.
 • Ezin da Oinarrizkora aldatu.

"AVE Zubi Aldaketak" osagarria

 • Bidaiaren egun berean gertatzen direnean, tren berriaren irteera baino 30 minutu lehenago arte.
 • Ez du aldaketa-gasturik eta prezioa berdina izango da (ez gehiago ez gutxiago).
 • Txartel berriaren balioa txartel zaharraren berdina izango da.
 • Ezin da Oinarrizkora aldatu.
 • Elige txartel bat beste Elige txartel batengatik aldatu daiteke.
 • Elige Confort txartela Elige eta Elige Confort txartel batengatik aldatu daiteke.
 • Erosketa bidaiaren egunean bertan egiten denean ez dea osagarririk eskainiko.

"Pack Superflex" osagarria (doako aldaketa mugagabeak + AVE zubiaren aldaketak)

 • Aldaketa kopurua mugagabea.
 • Aldaketa-gasturik gabe.
 • Egun berean eta aldaketaren unetik gutxienez 30 minutura irtengo den trenerako txartela aldatzean, prezio desberdintasunik gabe (ez gehiago ez gutxiago). Kasu honetan, txartel berriaren balioa aurrekoaren berdina izango da.
 • Bidaia eguna ez den egun batean egindako aldaketan edo irteteko 30 minutu baino gutxiago falta direnean, prezio garestiagoko txartelaren aldea ordaindu beharko da. Kasu horretan, txartel merkeago batengatik aldatuz gero, txartel berriaren balioa zaharraren berdina izango da, eta ez zaio bezeroari ezer itzuliko.
 • Ezin da Oinarrizkora aldatu.
 • Erosketa bidaiaren egunean bertan egiten denean ez da osagarririk eskainiko.

 

Titularra aldatzea

Aldaketa hau egiteko ez da beharrezkoa Baliogabetzearen edo Aldaketaren osagarria aurretik lortua. Bidaiariaren datu pertsonalen aldaketa (NAN, izen-abizenak eta abar) behin bakarrik onartzen da Elige txartelaren aukerari dagokion kostua bere gain hartuz. Txartelak identifikazio agiriekin tarifa badu, titularra aldatzea ez da onartzen, ohiko aldaketa egin behar da. Titularra aldatzeak ez du tasa aldatzea onartzen.

Titularra aldatzea ere posible da truke eragiketan zehar, kasu honetan bertan behera uzteko edo aldatzeko gehigarriaren prezioaren barruan sartzen da.

 

Baliogabetzeak

Baliogabetzea. Txartelaren balioaren gaineko % 30.

Baliogabetzeko baldintzak hobetzeko, Baliogabetze Osagarri bat erosi behar da .

Baliogabetze Osagarriak:

Txartelak erosteko unean eskuratu ahal izango dituzu osagarri horiek, eta ez erosi ondoren. 

Osagarri hori erostean, osagarriak ezarritako baldintzak jarraituz baliogabetu ahal izango du txartela bezeroak, saltzeko bideetan zeregin hori burutzeko ezartzen diren epeen barruan.

Txartela baliogabetu ondoren, garraioaren zenbatekoa itzuliko dizu dagokion baliogabetze-gastuen ehunekoa izan ezik.

Txartel bat baliogabetzean harekin lotutako osagarri guztiak bertan behera utziko dira, baita txartela erosi ondoren erositakoak ere.

Baliogabetze baldintzak hobetzeko osagarriengatik ez da ezer itzuliko, gainerako osagarriengatik ordea 100 % itzuliko da.

Ez da onartzen gehigarriak banaka baliogabetzea.

Osagarrien ezaugarri bereziak honako hauek dira:

"Diru-itzultze osoa" osagarria

 • Bidaiariak trena irten baino gutxienez 7 egun natural lehenago ezeztatzen badu, zenbatekoaren % 100 berreskuratuko da, baliogabetze-baldintzak hobetzeko osagarriaren prezioa izan ezik.
 • Bidaiaren aurreko 7 egunetan ezeztatzen bada txartela, gehienez ere saltzeko bide bakoitzak ezarritako epera arte, zenbatekoaren% 95 itzuliko da, "Diru-itzultze osoa" osagarriaren prezioa kendu ondoren.

"Pack Superflex" osagarria

 • Bidaiariak trena irten baino gutxienez 7 egun natural lehenago ezeztatzen badu, zenbatekoaren % 100 berreskuratuko du, baliogabetze-baldintzak hobetzeko osagarriaren prezioa kendu ondoren.
 • Bidaiaren aurreko 7 egunetan ezeztatzen bada txartela, gehienez ere saltzeko bide bakoitzak ezarritako epera arte, zenbatekoaren% 95 itzuliko da, "Pack Superflex" osagarriaren prezioa kendu ondoren.

 

Eserlekuak hautatzeko grafikoa

Ez dago Elige txartelaren hasierako atributuetan. 

"Eserlekuak hautatzeko grafikoa" gehigarria eskuratu behar da. 

 

Equipajea  

3 ekipaje-pakete eramateko eskubidea, 25 kg-ko pisua, 290 cm 85x55x35 cm. (altuera–zabalera–sakonera) 

 

Maskotak

"Maskota" gehigarria eskuratu behar da.

 

"Bizikleta" gehigarria

Ave, Alvia, Euromed edo Intercityren edozein zerbitzutan bizikleta batekin edo mugikortasun pertsonaleko beste elementu batekin bidaiatzeko, ekipaje berezi gisa garraiatu beharko da, eta osagarri bat eskuratu behar da. Osagarri hori bidaiariaren txartela erostean edo erosi ondoren eskuratu ahal izango da, eta tren bakoitzeko bizikleta kopuruaren mugak eragin dezake.

Eskuzko fardel gisa eramandako bizikletentzat ez da beharrezkoa osagarria eskuratzea. Bizikletak eskuko fardel gisa edo ekipaje berezi gisa bidaiatu dezakeen zehazten duten neurriak, bai eta bizikleta garraiatzeko baldintza komertzialak ere, "Eskuko Ekipajea - Ekipaje berezia" atalean agertzen dira, orrialde honen barruan.

 

"Jatetxea" gehigarria

Hala zehaztutako AVE, Alvia, Euromed eta Intercity tren guztietan dago eskuragarri gehigarri hori. Coche en Silencio bagoietan ere eskainiko da.

Gehigarria hainbat modutan eskura daiteke: www.renfe.com helbidean, bidaia-agentzia fisikoetan, leihatiletan, telefono bidezko salmentan eta, laster, Renfe app-ean; trena jatorrizko geltokitik irten baino 12 ordu lehenagora arte, txartela erosteko unean edo ondoren. Gehigarriaren eskuragarritasun-data baino bidaia-data handiagoa duten txartelak erosteko eskaeretan, azalpen-mezu bat erakutsiko da, momentuz menurik ez dela eskaintzen, baina bidaia-data gerturatu ahala etorkizunean eskain daitezkeela eta orduan gehi daitekeela.

Txartel bakoitzeko gehigarri bakarra onartzen da.

Baliogabetzeko eta aldatzeko baldintzak Elige eta Elige Confort aukerari dagozkionak dira, edo eskuratutako gehigarrienak.

Jatetxe-gehigarria ezin da modu isolatuan baliogabetu. Jatetxe-gehigarria txartelarekin batera baliogabe daiteke, baina ezin da aldatu. Txartela baliogabetzen bada, jatetxe-gehigarriaren zenbateko osoa itzuliko da, baldin eta trena irten baino 12 ordu lehenago baliogabetzen bada. Txartela aldatzeko prozesuan, gehigarria berriro eskatu behar da, trena jatorrizko geltokitik irten baino 12 ordu lehenagoko epea errespetatuz.

Ez da onartzen fidelizazio-programako puntuekin ordaintzea. Joan-etorriko erosketetan ordainketa-transakzioa bakarra da, gutxienez ibilbideetako batek punturik onartzen ez badu, erosketa horrek ez du puntuekin ordaintzea onartuko.

Txartelean gehigarria agertuko da eta faktura sinplifikatuaren orrian menuaren izena erakutsiko da.

Menu-aukerak:

Gosaria, aperitiboa/askaria eta bazkaria/afaria egiteko aukerak eskaintzen dira, eta aukera guztiak aukera daitezke, bidaiaren ordua edozein dela ere. Jatetxe-eskaintza hori modu grafikoan eta xehean agertuko da Renferen webgunean.

Menua box moduko pack oso batek osatzen du, eta edaria eta postrea ere sartzen dira. Box menuen izenak hauek dira: Gozoa, PikNik, Beroa, Arina, Iberiarra, Nordikoa.

Box-a eserlekura eramaten da. Eskifaiak zein edari nahi duen galdetuko dio bezeroari, eta box-a eta edaria batera ekarriko dizkio.

 

Trena galtzea

Txartel berriaren % 30 ordaintzea

 

Gogoratu...

Deskontuak lortu ahal izateko, bezeroak txartela aurkeztu beharko du indarrean diren egiaztagiriekin batera, eta bidaia amaitu arte gorde beharko ditu. Era berean, baita titularraren nortasuna egiaztatzen duen dokumentua ere. 

Prémium txartela  

 

Ave, Intercity, Euromed eta Alvia zerbitzuetan eskuragarri.

Derrigorrezkoa da erosterakoan eskatutako datu pertsonalak sartzea. Txartel guztiak nominatiboak dira, bidaiaren izen-abizenak agertzen dira, eta NANa edo nortasun-agiriaren zati bat. Renfe Viajeros-ek bezeroei identifikazioa eskatu ahal izango die argazkiekin identifikazio dokumentu baliodunen bidez (Nortasun Agiri Nazionala, Gidabaimena, Egoitza Txartela, Pasaportea, 14 urtetik beherakoentzat, Familia Liburua onartzen da).

 

Confort eserleku mota.

 

Aldaketak eta baliogabetzeak

Aldaketak

Gasturik gabe. 

Trukatzeko eragiketan bidaia berrirako behar dituzun osagarriak eros ditzakezu.

 

Titularra aldatzea

Gasturik gabe.

Bidaiariaren datu pertsonalen aldaketa (NAN, izena, abizenak, etab.) Behin bakarrik onartzen da. Txartelak identifikazio agiriekin tarifa badu, titularra aldatzea ez da onartzen, ohiko aldaketa egin behar da. Titularra aldatzeak ez du tasa aldatzea onartzen.

Titularra aldatzea ere posible da truke eragiketan.

 

Baliogabetzeak

Baliogabetzea. Bidaia baino zazpi egun lehenagora arte,% 0; azken sei egunetan txartelaren balioaren % 5.

Gogoratu…

 • Baliogabetze-eragiketa burutzen denean, garraioaren zenbatekoa itzuliko da prezio aukerari dagokion baliogabetze-gastuen portzentajea kenduta.
 • Ez da onartzen gehigarriak banaka baliogabetzea.

 

Eserlekuak hautatzeko grafikoa

Kosturik gabe.

 

Ekipajea  

3 ekipaje-pakete eramateko eskubidea, 25 kg-ko pisua, 290 cm 85x55x35 cm. (altuera–zabalera–sakonera) 

 

Maskotak

Kosturik gabe.

 

"Bizikleta" gehigarria

Ave, Alvia, Euromed edo Intercityren edozein zerbitzutan bizikleta batekin edo mugikortasun pertsonaleko beste elementu batekin bidaiatzeko, ekipaje berezi gisa garraiatu beharko da, eta osagarri bat eskuratu behar da. Osagarri hori bidaiariaren txartela erostean edo erosi ondoren eskuratu ahal izango da, eta tren bakoitzeko bizikleta kopuruaren mugak eragin dezake.

Eskuzko fardel gisa eramandako bizikletentzat ez da beharrezkoa osagarria eskuratzea. Bizikletak eskuko fardel gisa edo ekipaje berezi gisa bidaiatu dezakeen zehazten duten neurriak, bai eta bizikleta garraiatzeko baldintza komertzialak ere, "Eskuko Ekipajea - Ekipaje berezia" atalean agertzen dira, orrialde honen barruan.

 

Jatetxea

Ave, Alvia, Euromed eta Intercity trenetako txartelaren prezioan sartuta dago janaria eserlekura eramatea.

Ibilbidearen eta ordutegi-tartearen arabera eskaintzen da: gosaria, aperitiboa, bazkaria, askaria eta afaria. Ibilbide laburretan, denbora-mugak zerbitzu osoa ematea eragozten duenean, kortesia-prestazio bat eskaintzen da, edari eta mokadu bat.

Jatetxe-zerbitzu estandarraren alternatiba gisa, dieta guztietara egokitutako menu bereziak eskaintzen dira: Haurrentzat, Begetariano zorrotza, Arrautza eta esnekirik gabeko begetarianoa, Glutenik gabekoa, Laktosarik gabekoa, Kosher, Halal, Gatz gutxikoa, Haragirik gabekoa eta Azukrerik gabekoa.

 

Trena galtzea

Txartel berria eskuratzeak ez du inolako kosturik.

 

Gogoratu...

Deskontuak lortu ahal izateko, bezeroak txartela aurkeztu beharko du indarrean diren egiaztagiriekin batera, eta bidaia amaitu arte gorde beharko ditu. Era berean, baita titularraren nortasuna egiaztatzen duen dokumentua ere. 

Joan-etorriko txartela  

 

Avant edo Media Distancia Convencional trenetan aplikagarri.

Joan-etorriko bidaia egiten duten pertsonei zuzenduta dago eskaintza hau, jatorriko eta helmugako geltoki berak mantenduz gehienez urtebete naturaleko epean, txartela erositako eguna barne.

Deskontua % 20koa izango da bidaia bakoitzari aplikatzen zaion Orokorra/Oinarrizkoa tarifaren prezioaren gainean.

Deskontu horri ezingo zaio besterik aplikatu, Familia ugaria izateagatikoa eta baldintzetan berariaz aplika daitekeela diotenak izan ezik.

Joaneko txartela erosten den une beran formalizatu beharko da itzulerako bidaia, geroago aldatu ahal badaiteke ere.

Saltzeko bideak

Geltokietako leihatiletan, www.renfe.com helbidean, bidaia-bulego fisikoetan eta birtualetan, telefono bidez Renfe Contigo 91 232 03 20, Renfe app-ean eta geltokietan aurki daitezkeen hainbat produktu saltzeko autosalmentako makinetan eskuratu ahal izango da.

Aldaketak

Txartelak aldatu ahal izango dira, indarrean dauden bitartean, baldin eta eskaintza eta jatorri eta helmuga berak mantentzen badira. Eragiketa horrek ez du kosturik.

Balio handiagoko txartel batera aldatzen denean, aldea ordaindu beharko du bezeroak.

Txartelaren zenbatekoa itzuli beharreko zenbatekoa baino txikiagoa denean, berriz, % 15eko deskontua egingo da.

Orokorrean, txartelak gehienez ere 3 aldiz aldatu ahalko dira eta beti jatorri eta xede berdinerako.

Baliogabetzeak

Ibilbide bakoitza banaka baliogabetu ahal izango da, baliogabetutako txartelaren prezioaren % 40ko kostuarekin.

Bi ibilbideak aldi berean baliogabetzen badira, baliogabetutako txartelen % 15eko kostua izango du.

Gogoratu...

Deskontuak lortu ahal izateko, bezeroak txartela aurkeztu beharko du indarrean diren egiaztagiriekin batera, eta bidaia amaitu arte gorde beharko ditu. Era berean, baita titularraren nortasuna egiaztatzen duen dokumentua ere.

Aldirietarako konbinatua  

 

Aldirietako txartel konbinatuarekin, Ave edo Larga Distancia txartelak erostean, hasierako txartelarekin barra-kodearen edo bost digituko pasahitzaren bidez lotutako aldiriko txartela bat (Renfe Aldiriak eta Feve Aldiriak edo Rodalies de Catalunya zerbitzuetan) eskura dezakezu, hala jatorrian nola helmugan.

Bezeroak Renfe-ren eta Feve-ren aldirietako edozein nukleotako edo Rodalíes de Catalunya-ko edozein geltokitan hasi edo amaitu ahal izango du bidaia:

 • Renfe Cercanías: Asturias, Bilbo, Cadiz, Madril, Malaga, Murtzia/Alacant, Donostia, Santander, Sevilla, Valentzia eta Zaragoza.
 • Feve Cercanías: Asturias, Cartagena, Bilbo eta Santander.
 • Rodalíes de Catalunya: Bartzelona, Girona eta Tarragona.

Ave edo Larga Distancia trena jatorrian irten baino lau ordu lehenago eta helmugara iritsi eta ondorengo lau ordutan erosi eta erabili ahal izango da txartela, baldin eta nukleo bakoitzeko aldiriko zerbitzuen irekiera- eta itxiera-ordutegiak hori egiten uzten badute, koroa-mugarik gabe.

Lotutako txartelak doan lortzea

Autosalmentako makinetan eta aldirietako/Rodalies txarteldegietan lotutako txartela lortzeko, bakarra-kodea irakurri beharko da edo Ave edo Larga Distancia txartelean ageri den 5 digituko pasahitza idatzi beharko da.

Txartela ezin bada lortu bitarteko horietako bat erabiliz, bidaiaria trenera igo eta horretaz arduratzen den treneko langileak edo trenaren irteerako geltokian balidatuko da txartela.

Aldiriko txartel konbinatu honek ez du ematen, inolaz ere, Ave edo Larga Distancia txartelean kalte-ordainik jasotzeko eskubiderik, aldirietarako zerbitzuan jazotako gorabeherengatik.

Aldaketak

Ave edo Larga Distancia txartela erosteko baliatu den eskaintza komertzialean ezarritako baldintzak aplikatuko dira, zera aintzat hartuta:

 • Ave edo Larga Distancia txarteleko ibilbide, egun eta bidaiari kopuru berarentzat eskatzen bada aldaketa, nahiz eta dagoeneko aldiriko zerbitzurako txartelen bat eskuratu, beste erreserba-zenbaki bat sortuko da jaulki ez diren ibilbideetarako.
 • Ave edo Larga Distancia txarteleko egun, ibilbide edo bidaiari kopuru desberdinarentzat eskatzen bada aldaketa, eta dagoeneko aldiriko zerbitzurako txartelen bat eskuratu bada, dagokion aldaketa-gastuetan jaulkitako aldiriko txartelen prezioa gehituko da eta beste kode bat sortuko da txartel berriaren ezaugarrien arabera.

Baliogabetzeak

Ave edo Larga Distancia txartela erosteko baliatu den eskaintza komertzialean ezarritako baldintzak aplikatuko dira, zera aintzat hartuta:

 • Ave edo Larga Distancia txartelak baliogabetzen direnean, eta dagoeneko aldiriko zerbitzurako txartelen bat jaulki bada, dagokion baliogabetze-gastuetan lortutako aldiriko txartelaren edo txartelen prezioa gehituko da.

Gogoratu...

Deskontuak lortu ahal izateko, bezeroak txartela aurkeztu beharko du indarrean diren egiaztagiriekin batera, eta bidaia amaitu arte gorde beharko ditu. Era berean, baita titularraren nortasuna egiaztatzen duen dokumentua ere.


Orain, baita Alacanteko TRAMen ere

Ave edo Larga Distancia txartela erostean doan eskuratuko duzu Alacanteko TRAM sareko txartela.

Aldiriko txartel konbinatua lortzen den modu berean eskuratuko duzu: autosalmentako makinetan txartelean ageri den 5 digituko kodearekin.

Txartel konbinatu hori TRAM linea hauetan erabil liteke:

 • L1 – Luceros-Benidorm
 • L2 – Luceros-San Vicent del Raspeig
 • L3 – Luceros-El Campello
 • L4 – Luceros-Pl. La Coruña

Txartela lortu eta erabil daiteke

 • Alacanterako Ave edo Larga Distancia trena irten baino lau ordu lehenago
 • Trena Alacantera iritsi eta ondorengo lau orduetan

Gogoratu...

Valentziako Generalitateko Ferrocarrils enpresak une bakoitzean ezarritako baldintzak aplikatuko zaizkio TRAM garraio-txartelari. TRAM garraio-txartelak ez du ematen, inolaz ere, Ave edo Larga Distancia txartelaren gaineko eskubiderik edo kalte-ordainik.

Trena + Autobusa Txartel Konbinatua  

 

Eskaintza honek Renfeko bezeroei garraio-irtenbide integrala eskaintzen die autobus-konpainiekin dituen itunen bidez, ibilbide berriak sortuz eta bezeroen azken helmugara iristea erraztuz.

Txartel Konbinatu honek bi enpresa ezberdinei dagozkien garraio-kontratuaren bi txartel bakarrean integratzen ditu, bi moduen arteko lotura bermatuz eta bertan bidai konbinatua egiteko beharrezkoak diren datu guztiak barne hartzen ditu, hala nola enpresetako bakoitzean egindako bidaiari dagozkionak, ordutegiak eta konexio-puntua.

Aplikazio eremua

Ave, Alvia, Euromed, Intercity, Avant, Media Distancia Convencional (zabalera iberiarra eta zabalera metrikoa) eta Cercanías (zabalera iberiarra eta zabalera metrikoa) zerbitzuak. Nolanahi ere, Renferen salmenta-sistema elektronikoan sartu beharko dira.

Txartelak egotea

Saltzen hasten diren unetik hasi eta bidaiaren lehen ibilbidea irten baino 10 ordu lehenagora arte erosi ahal izango dira txartel hauek.

Saltzeko bideak

Txartelak www.renfe.com helbideak, bidaia-bulego fisikoetan, geltokietako leihatiletan eta telefono bidezko salmentan lor daitezke.

Zerbitzu honetarako ezin da sarrerarik erosi bidean. Halaber, ez dute onartzen eserlekuen telefono-erreserbarik edo Passbook-a sortzea.

Prezioak

Txartel konbinatuak hobaritutako prezioa dauka, eta bakoitza bere kasa erosita baino merkeagoa da.

Txartelaren prezioa trenari dagokion prezioa gehituz kalkulatzen da, prezio-aukeraren edo bezeroak aukeratutako tarifaren arabera, eta autobusaren prezioa.

 

Deskontuak

Txartel konbinatuaren prezioa familia ugarientzako deskontuekin bateragarria da, eta bezeroak erabil dezakeen edozein aukera komertzial aplika dakioke, tren-bidaiaren produktuaren arabera, Talde tarifa izan ezik.

Txartel konbinatuak ez dira abonamenduetarako eskaintzen.

osagarri

AVE, Alvia, Euromed eta Intercity trenetarako, eskaintzen diren osagarri bakarrak dira "Baliogabetzearen hobekuntza eta ELIGE mailara aldatzea" eta "Baliogabetzearen hobekuntza eta PREMIUM mailara aldatzea".

Txartel nominatiboa

Txartelak nominatiboak dira trenaren bidaia AVE, Alvia, Euromed edo Intercity zerbitzu batean egiten denean.

Kudeaketa-gastuak

Kudeaketa-gastuak, Saltzeko bidearen arabera, AVE, Alvia, Euromed edo Intercity tren-zerbitzuari dagokion prezioari aplikatzen zaizkio.

Aldirietarako konbinatua

Txartel konbinatuak CombinadoCercanías du tren-bidaia AVE, Alvia, Euromed edo Intercity zerbitzu batean egiten denean, "CombinadoCercanías" tarifan ezarritako baldintzen arabera.

Konpainiako animaliak

Txartel konbinatuan ezin da garraiatu maskotarik.

Ekipajea  

Bidaiariek eskuko 3 pakete eraman ahal izango dituzte, beren erantzukizun eta ardurapean eta horretarako prestatutako lekuetan. Hiru paketeek ezingo dute 25 kg baino gehiago pisatu, ezta 290 cm baino gehiago okupatu ere (luzera-altuera-zabalera). Era berean, hiru paketeetatik handienak ezingo ditu neurri hauek gainditu: 85 x 55 x 35 cm

Bizikletak

Txartel konbinatuak ez du onartzen bizikletak edo mugikortasun pertsonaleko bestelako elementuak ekipaje gisa garraiatzea.

 

Aldaketak eta baliogabetzeak

Aldaketak edo baliogabetzeak egiteko baldintzek txartel osoari eragiten diete, eta Renfe-ren ibilbiderako tarifari, prezio-aukerari edo erositako osagarriari berariaz xedatutakoak aplikatuko dira. Bidaiaren lehen ibilbidea irten baino 10 ordu lehenagora arte egin ahal izango dira aldaketak eta baliogabetzeak.

Aldaketa-gastuak eta baliogabetze-gastuak txartel bakarraren zenbatekoari aplikatuko zaizkio "Aldaketak eta baliogabetzeak" atalean ezarritako baldintzetan.

Titularra aldatzea

Txartel nominatiboetan titularra alda daiteke AVE, Alvia, Euromed edo Intercity trenaren prezio-aukera bakoitzerako ezarritako baldintzetan.

Trena galtzea

Txartel konbinatuak ez du "Trena galtzea" atalean ezarritako abantailarik beste Txartel konbinatu bat eskuratzeko.

Bidaia luzatzea eta bidean bidaiatzek modua hobetzea

Ez da onartzen ibilbidea luzatzea ezta eserleku mota edo prezio-aukera hobetzea ere.

Lotura-bermea

Txartel konbinatuak zerbitzu bakoitzari dagokion geltokiko konexio ofiziala bermatzen du.

Lotura ofiziala galduz gero, beste bitarteko batzuk erabiliz bermatuko da bezeroa helmugara iristea, eta ez du kostu osagarririk izango.

Salmenta-ostea

Txartel konbinatua lortu den kanala edozein dela ere, enpresa bakoitza izango da ibilbide bakoitzean gertatzen diren gorabeheren erantzule bezeroaren aurrean, hori guztia berme komun eta partekatuen kaltetan joan gabe.

Txartel konbinatuak, Renferen ibilbideari dagokionez, tren horietarako banan-banan definitzen den konpromiso bera izango du.

Konpentsazio sistema automatikoa ez dago gaituta Txartel konbinaturako.

Laguntza-zerbitzua

Txartela erosi ondoren, laguntza 91 214 05 05 deituz eskatuko da eta Renfek eskaintzen duen ibilbiderako soilik.

H eserlekua ez da aldi baterako merkaturatzen txartel hauetarako.

Laguntza-zerbitzua ematea jatorriko geltokiak eta trenbide-ibilbidearen helmugako geltokiak zerbitzu hori ematen dutenean baino ez da emango.

Zerbitzu hau ematen duten geltokietan ezarritako elkarguneetan hasi eta amaituko da beti laguntza ematea.

Fidelizazio-programa

Baliteke Txartel konbinatuak fideliazio-programari etekina ateratzea, betiere trenbide-zerbitzuaren produktua bada.

Era berean, puntuekin ordain daiteke, trenbide-zerbitzuaren produktuak ahalbidetzen badu.

Aldaketak  

 

Leku salmenta zentralizatuaren bidez igorritako txartelak (erreserba edo erreserbarik gabe) aldatu ahal izango dira. Dena den, garraio-txartelean baldintza horiek mugatzen dituzten prezioaren edo Tarifa bereziaren baldintza bereziak egon daitezke.

Zentralizatu gabeko saltzeko bide batek igorritako Cercanías, Rodalies eta Media Distancia Convencionaleko (zabalera iberikoa) txartelak ezin dira aldatu.

Erosketa batean eskuratutako txartel batean, gehienez ere aldaketa-kopuru jakin bat egin daiteke bidaiatzeko aukeratutako zerbitzuaren arabera.

Eragiketa horiek baldintza hauek bete behar dituzte: ezin da aldatu jatorrizko txartelaren jatorria eta helmuga, aldatu beharreko txartela baliozkotasun-epearen barruan egon behar du, eskatutako txartel berriaren data aldez aurretiko salmenta-epearen barruan egon behar du, aplikatutako tarifak onartu egin behar du, Saltzeko bide bakoitzak dituen epeak bete behar dira eta erabili nahi den tren berriak eserleku libreak eduki behar ditu eskatutako datan.

Besterik xedatu ezean, aldaketa-prozesu baten dirua itzultzea edo ordaintzea erabil zen ordainketa-bide beraren bidez egingo da.

Gastudun aldaketetan, Renfek ez duenez gordetzen jatorrizko txartelaren ordainketa egin zen txartelaren daturik, jatorrizko txartelaren zenbatekoa itzultzen da, aldaketa-gastuak kenduta, halakorik balego, tren-txartelak erosteko erabilitako txartelera. Jarraian, txartel berriaren guztizko zenbatekoagatik zordunketa berri bat egiten da, eta zenbateko hori edozein txartelarekin ordain daiteke (aurrekoa edo beste bat), bezeroak nahi duen moduan.

 

Avant eta Media Distancia Convencional (zabalera iberiarra)

Gehienez ere hiru aldaketa-eragiketa egin daitezke.

Egun bereko aldaketa: Aldaketa-gasturik gabe.

Beste egun baterako aldaketa: Aldatzeko txartelaren zenbatekoaren % 10, eta gutxienez 1 euro txartel bakoitzeko Media Distancia Convencional (zabalera iberiarra) zerbitzuen kasuan.

Txartela aldatzean txartel berria garestiagoa bada, bien arteko aldea ordaindu beharko da, bai eta, aldaketa egun bererako egiten ez bada, ezarrita dagoen ordainketa ere.

Aldaketa gutxiago balio duen txartelera egiten denean, aldaketa-gastuak kendu ostean (halakorik balego), zenbatekoari % 15 deskontatuko zaio, oro har, baliogabetze-gastu gisa.

Merkataritza-tarifa batzuk aldaketa-baldintza murriztaileagoak, edo baztertzaileagoak, izan ditzakete, eta aldaketa-gastuen ehuneko handiagoarekin, dagokion Tarifa Bereziaren bidez jakinaraziko direnak.

Txartel pertsonalizatuaren titulartasuna aldatzea

Txartel pertsonalizatuak, edozein tarifakoak direla ere, behin bakarrik alda daitezke bidaiariaren datuak, doan, betiere titulartasun-aldaketa egiten den lehen aldaketa-eragiketa bada eta beste aldaketarik egin ez bada. Titulartasun-aldaketa horrek gehienez onartzen diren hiru aldaketa-eragiketetako bat amortizatuko du.

 

Ave, Alvia, Euromed eta Intercity.

AVE, Alvia, Euromed eta Intercity-ko bidaietarako txartelek ezingo dira aldatu, erostean bezeroak aukeratutako prezio motak aukera hori eskaintzen badu salbu, edo aldaketa baldintzak hobetzeko osagarri bat erosi denean, berariaz aipatzen den tarifetan izan ezik.

Ezin da Oinarrizko prezio aukerarengatik aldatu.

AVE eta Larga Distancia trenetako txarteletarako, txartel berria jaulkitzeak ez du kudeaketa-komisiorik sortzen, dagozkion aldaketa-gastuak bakarrik ordaindu behar dituzu.

Txartel merkeago batengatik aldatzen baduzu, txartel berriaren balioa jatorrizkoaren berdina izango da, eta ez zaio bezeroari inolako zenbatekorik itzuliko.

Txartel garestiago batengatik aldatu nahi baduzu, txartel berriaren zenbatekoa da kontuan hartuko dena.

AVE, Alvia, Euromed eta Intercity txartelak Avant eta Media Distancia Convencionaleko txartelengatik aldatu nahi badituzu, txartel berriak tren berriaren balio izango du eta bi txartelen arteko aldea ordainduko zaio edo ordaindu beharko du bezeroak. AVLO treneko txartelengatik aldatzean, txartel berriak jatorrizko txartelaren balioa mantenduko du.

Aldaketa-baldintzak hobetzeko osagarriak

Txartelak erosteko unean eskuratu ahal izango dituzu osagarri horiek, eta ez erosi ondoren. 

Osagarri horietako bat erosteko, tren-txartela eta datan aldatzeko aukera izango du bezeroak, betiere osagarri motaren aldaketa-baldintzak jarraituz eta saltzeko bide bakoitzean ezarritako epearen barruan. 

Aldaketatik sortutako txartel berriak, aurreko txartelaren aldaketa baldintzak hobetzeko osagarri berberak izango ditu. Jatorrizko txartelaren osagarriaren zenbatekoa ez da itzultzen, kontsumituta geratzen da, eta txartel berrian kosturik gabe heredatutako osagarria erantsiko da.

Aldaketa hobetzeko osagarrietan ezin da txartelaren titularra aldatu.

Osagarrien ezaugarri bereziak honako hauek dira:

"Doako aldaketa mugagabeak" osagarria

 • Aldaketa kopurua mugagabea.
 • Ez du aldaketa-gasturik, txartel garestiago bat eskuratuz gero aldea baino ez da ordaindu beharko.
 • Txartel merkeago batengatik aldatzen baduzu, txartel berriaren balioa jatorrizkoaren berdina izango da, eta ez zaio bezeroari inolako zenbatekorik itzuliko.
 • Ezin da Oinarrizkora aldatu.

"AVE Zubi Aldaketak" osagarria

 • Bidaiaren egun berean gertatzen direnean, tren berriaren irteera baino 30 minutu lehenago arte.
 • Ez du aldaketa-gasturik eta prezioa berdina izango da (ez gehiago ez gutxiago).
 • Txartel berriaren balioa txartel zaharraren berdina izango da.
 • Ezin da Oinarrizkora aldatu.
 • Elige txartel bat beste Elige txartel batengatik aldatu daiteke.
 • Elige Confort txartela Elige eta Elige Confort txartel batengatik aldatu daiteke.
 • Erosketa bidaiaren egunean bertan egiten denean ez dea osagarririk eskainiko.

"Pack Superflex" (doako aldaketak + azken orduko aldaketak) osagarria

 • Aldaketa kopurua mugagabea.
 • Aldaketa-gasturik gabe.
 • Egun berean eta aldaketaren unetik gutxienez 30 minutura irtengo den trenerako txartela aldatzean, prezio desberdintasunik gabe (ez gehiago ez gutxiago). Kasu honetan, txartel berriaren balioa aurrekoaren berdina izango da.
 • Bidaia eguna ez den egun batean egindako aldaketan edo irteteko 30 minutu baino gutxiago falta direnean, prezio garestiagoko txartelaren aldea ordaindu beharko da. Kasu horretan, txartel merkeago batengatik aldatuz gero, txartel berriaren balioa zaharraren berdina izango da, eta ez zaio bezeroari ezer itzuliko.
 • Ezin da Oinarrizkora aldatu.

Izendun txartelaren titulartasuna aldatzea

Bidaiariaren datu pertsonalak (NAN, izena, abizena, etab.) behin bakarrik aldatu daitezke, eta aukeratutako prezio-aukeraren arabera ordainduko da, titulartasun espezifikoa aldatzeko eragiketa-fluxuaren bidez. Titularra aldatzeak ez du onartzen tarifa, trena edo ordua aldatzea.

Trena eta data aldatzea ahalbidetzen duen aldaketa-fluxuak ez du onartzen txartelen titulartasuna aldatzea.

Baliogabetzeak  

 

Oro har, txartel oro baliogabetu ahal izango da bere balio-epearen barruan, Saltzeko bide bakoitzerako ezarritako xedapen eta epeen arabera (informazio hori arau honen eranskinean daude jasota), Garraio-txartela zuzentzen duten prezio-aukeraren edo Tarifa bereziaren baldintzengatik mugarik egon ezean.

Saltzailearen akatsek eragindako doako baliogabetzeetan, edo saltzeko bide batzuetan zehaztutako kortesia-aldian, txartelaren zenbatekoaren % 100 (GUZTIZKOA) itzuliko da, egon litezkeen kudeaketa-gastuak barne. Renfe.com helbidean egindako erosketen kortesia-aldiaerosketa egin ondorengo 2 orduak dira.

Eserlekuak zentralizatu gabe sistema batek jaulkitako Media Distancia (zabalera iberiarra), Cercanías eta Rodalies zerbitzuetako txartelak akatsen bat gertatuz gero soilik baliogabetu ahal izango dira, erosi eta bi orduko epean.

Oro har, bidaia anitzeko txartel bat (Bonuak, etab.) bere erabilera-aldia hasi baino lehen soilik baliogabe daiteke, eta behin ere erabili ez bada. Formalizazioen baliogabetzeak doakoak dira, tasa edo klase altuago batekin formalizatzeagatik ordainketa suposatzen dutenak izan ezik, ordaindutako zenbatekoaren % 15eko kuota izango baitute. Txartel bakoitzaren baldintza partikularrak dagokion Tarifa berezian jakinaraziko dira.

Kontrako xederik ez bada, ezeztatutako txartelaren zenbatekoaren itzulera hura ordaintzeko erabilitako moduaren bidez egingo da.

 

Avant, Media Distancia Convencional (zabalera iberiarra), Cercanías eta Rodalies

Baldintza orokor gisa, txartelak baliogabetzea onartzen da, baliogabetutako txartelaren prezioaren % 15eko kenkariarekin. Txartela izan ditzakeen kudeaketa-gastuak ez dira inola ere itzuliko. Merkataritza-tarifa batzuek baliogabetze-baldintza murriztaileagoak izan ditzakete, eta baliogabetze-gastuen ehuneko handiagoa ere izan dezakete.

 

Ave, Alvia, Euromed e Intercity

AVE, Alvia, Euromed eta Intercity-ko bidaietarako txartelak ezingo dira baliogabetu, erostean bezeroak aukeratutako prezio motak aukera hori eskaintzen badu salbu, edo baliogabetze baldintzak hobetzeko osagarri bat erosi denean, berariaz aipatzen den tarifetan izan ezik.

Baliogabetzeko eragiketa burutzean, prezio-aukerari edo eskuratutako osagarriari dagozkion baliogabetze-gastuen ehunekoa izan ezik, garraioaren gainerako zenbateko guztia itzuliko du salmenta-sistemak.

Baliogabetze-baldintzak hobetzeko osagarriak

Txartelak erosteko unean eskuratu ahal izango dituzu osagarri horiek, eta ez erosi ondoren. 

Osagarri hori erostean, osagarriak ezarritako baldintzak jarraituz baliogabetu ahal izango du txartela bezeroak, saltzeko bideetan zeregin hori burutzeko ezartzen diren epeen barruan.

Txartel bat baliogabetzean harekin lotutako osagarri guztiak bertan behera utziko dira, baita txartela erosi ondoren erositakoak ere.

Baliogabetze baldintzak hobetzeko osagarriengatik ez da ezer itzuliko, gainerako osagarriengatik ordea 100 % itzuliko da.

Ez da onartzen gehigarriak banaka baliogabetzea.

Osagarrien ezaugarri bereziak honako hauek dira:

"diru-itzulera Osoa" Osagarria eta "Pack Superflex" Osagarria

 • Bidaiariak trena irten baino gutxienez 7 egun natural lehenago ezeztatzen badu, zenbatekoaren % 100 berreskuratuko da, baliogabetze-baldintzak hobetzeko osagarriaren prezioa izan ezik.
 • Azken 7 egun naturaletan ezeztatzen bada, gehienez saltzeko bide bakoitzean ezarritako epera arte, zenbatekoaren % 95 itzuliko da, baliogabetze-baldintzak hobetzeko osagarriaren prezioa kendu ondoren.

BonoAve  

 

Abonamendu indibiduala, izenduna eta besterenezina, 10 bidaia egiteko balio duena bi helmuga zehatzen artean, joaneko edo joan-etorriko bidaia egiteko erabil daitekeena. BonoAve-k deskontua eskaintzen du erreferentziako prezioan (% 100), eta beti prezio berean bidaiatzeko aukera ematen du.

Ave zerbitzu guztietan eta Ave trenen ibilbideekin bat datozen Abiadura Handiko lineek egindako Alvia, Euromed eta Intercity zerbitzuetan egin ahal izango dira bidaiak.

BonoAve-ren prezioari ezingo zaio beste deskonturik aplikatu, Familia ugaria izateagatikoa eta baldintzetan berariaz aplika daitekeela diotenak izan ezik.

Erosten den egunetik hasi eta 4 hilabetez balioko du. Aldi horretan formalizatu beharko da lehen aldiz. Lehen aldiz formalizatu ostean, 4 hilabetez erabili ahal izango da. Indarrean den aldi horretan abonamenduaren zenbatekoa aldatuko balitz, erabili gabeko bidaiek baliozkoak izaten jarraituko dute iraungitze-datara arte, eta prezioa aldatu gabe.

Eserlekua hautatzeko baimena kosturik gabe.

BonoAve mota hauek daude:

 • BonoAve Confort: BonoAve Confort-en titularrak bere txartela Confort edo Standard eserlekuan formaliza dezake, eta azken kasu horretan, inolako kalte-ordainik jasotzeko eskubiderik gabe. 
 • BonoAve Estándar: BonoAve Estándar-en titularrak Estandarra eta Confort eserleku motetan formaliza dezake txartela, eta azken kasu horretan, dagokion erreferentzia-prezioarekiko (% 100) aldea ordaindu ondoren.

Confort eserlekua formalizatzeak ez du eserlekuan doan jateko eskubiderik ematen, trenak zerbitzu hori eskainiko balu.

Abonamendua saltzeko bideak

Geltokietako salmenta-puntuetan (leihatiletan), www.renfe.com helbidean, bidaia-agentzietan eta telefono bidez - Renfe Contigo 912 320 320, igorri ahal izango dira.

Abonamendua baliogabetzea

Abonamendua kosturik gabe baliogabetu ahal izateko, ezingo da inolako eragiketarik egin harekin.

Abonamenduarekin eragiketaren bat egin bada, baina ez bada oraindik bidaiarik erabili, abonamenduaren % 15 ordainduta baliogabetu ahal izango da, baliogabetze-gastu moduan.

Geltokietako leihatiletan baliogabetu ahal izango da beste bide bat erabiliz erosi den BonoAve.

Bidaia-agentzia fisikoetan, bide horretan erositakoak soilik baliogabetu ahal izango dira.

Bidaiak formalizatzea

Abonamendua derrigorrez formalizatu behar da bidaia bakoitza, eta gehienez toki bakarra tren eta egun bakoitzerako.

Eragiketa hori geltokietako salmenta-puntuetan (leihatiletan), www.renfe.com helbidean, bidaia-agentzietan, telefono bidez - Renfe Contigo 912 320 320, Produktu anitzen autosalmentako makinetan eta Renfe app-aren bidez egin daiteke.

Aldaketak

Ezin da formalizazioa aldatu.

Bidaiaren formalizazioa bertan behera uztea

Erreserbaren formalizazioa inolako kosturik gabe baliogabetu ahal izango du bezeroak.

Trenaren aurreikusitako irteera-ordua baino lehen formalizazioa baliogabetzeko gehieneko epea baliogabetzea egiteko erabiliko den kanalaren araberakoa izango da:

 • Geltokietako lehiatilak eta bidaia-agentzia fisikoak: 5 minutu.
 • Produktu anitzen autosalmentako makinak: 15 minutu.
 • www.renfe.com eta Renfe app-a: 30 minutu.
 • Telefono bidezko salmenta: 6 ordu.

Maskotak eta bizikletak

Abonamenduen formalizazioek maskoten eta bizikleten osagarriak eskuratzea ahalbidetzen dute.

Maskotarengatik ordaindu beharreko prezioa treneko erreferentziako prezioaren (% 100) % 25 eta Estándar eserleku bateko bidaia-ibilbidearen araberakoa izango da, bidaiariak bere bidaia formalizatzen duen eserleku mota edozein dela ere.

Sartzeko kontrola eta bideko kontrola

Bezeroak, sarbide-kontrolean edo bidean, txartela (bidaiaren formalizazioa) aurkeztu beharko du abonamenduarekin batera, eta biak gorde beharko ditu bidaia amaitu arte. 

Horretaz arduratzen diren langileek, gainera, abonamenduaren titularraren nortasuna ziurtatzen duen dokumentua ere eska dezakete. Adierazitako dokumentua aurkezten ez bada, horretarako bitartekoak baldin badaude, bidaia erregularizatzeko aukera eskainiko zaizu sarbide-kontrolean bertan edo trenean. Edonola ere, bezeroak bidaiaren erregularizazioa leihatilan egin dezake. 

Bezeroak, bidean, aurreko dokumenturen bat aurkezten ez badu, bidaiatzeko baliozkoa den garraio-txartelik ez duen bidaiaritzat hartuko da.

Ibilbidea luzatzea

Ibilbidea luzatu ahal izango da, aldez aurretik bidean esku-hartzen/gainbegiratzen duten langileei jakinarazita eta libre dauden eserlekuen arabera, unean bertan eta eskudirutan ibilbide berriaren erreferentziako prezioa (% 100) ordainduta.

Eserleku mota hobetzea

Eserleku mota hobe daiteke, bidean esku-hartzen/gainbegiratzen duten langileei jakinarazita eta libre dauden eserlekuen arabera, unean bertan eta eskudirutan eserleku berriaren prezioaren erreferentziazko prezioa (% 100) ken abonamenduaren zenbatekoaren 1/10 artean dagoen aldea ordainduta.

Abonamendua lapurtzea, galtzea eta hondatzea

Bezeroak leihatilara joan behar du, eta bertan, bere nortasuna ziurtatuz ostean, BonoAve edo BonoAve Flexible berriro jaulkiko da, egindako kontsumoa ere eguneratuz.

Fidelizazio-programa

Abonamendu hauekin egindako bidaiak fidelizazio-programako onurak jaso ditzakete.

Trena galtzea

Renferi egotzi ezin zaizkion arrazoiengatik trena galduz gero, eta bidaiaren jatorriko geltokian gehienez 30 minutuko epean (trenaren irteera-ordutegitik zenbatzen hasita) agertzen diren bezeroei eserleku libreak dituen hurrengo trenean bidaiatzeko aukera eskainiko zaie, txartel berriaren erreferentziazko prezioaren (% 100) % 20 ordainduta, baldin eta jatorrizko bidaian adierazten den eserleku mota berean edo baxuagoko batean bidaiatzen badu.

Beste baldintza batzuk

Arau honetan jasotzen ez dena AVE eta Larga Distancia zerbitzuei dagozkion Tarifa berezietan eta/edo Baldintza orokorretan adierazitakoaren arabera arautzen da.

Gogoratu...

Deskontuak lortu ahal izateko, bezeroak BonoAve abonamendua aurkeztu beharko du erreserbaren gauzatzearekin eta indarrean dauden egiaztagiriekin batera, eta bidaia amaitu arte gorde beharko ditu. Era berean, baita titularraren nortasuna egiaztatzen duen dokumentua ere.

BonoAve Flexible  

 

Pertsona bakarrarentzako abonamendua da, izenduna eta besterenezina, 10 bidaia egiteko balio du eta hainbat jatorriren eta helmugaren artean konbina daiteke. Prezio bakarra du bere modalitatearen arabera.

Ave zerbitzu guztietan eta Ave trenen ibilbideekin bat datozen Abiadura Handiko lineek egindako Alvia, Euromed eta Intercity zerbitzuetan egin ahal izango dira bidaiak.

BonoAve Flexible-ren prezioari ezingo zaio beste deskonturik aplikatu, Familia ugaria izateagatikoa eta baldintzetan berariaz aplika daitekeela diotenak izan ezik.

Erosten den egunetik hasi eta 4 hilabetez balioko du. Aldi horretan formalizatu beharko da lehen aldiz. Lehen aldiz formalizatu ostean, 4 hilabetez erabili ahal izango da. Indarrean den aldi horretan abonamenduaren zenbatekoa aldatuko balitz, erabili gabeko bidaiek baliozkoak izaten jarraituko dute iraungitze-datara arte, eta prezioa aldatu gabe.

Eserlekua hautatzeko baimena kosturik gabe.

BonoAVE Flexible mota hauek daude:

 • BonoAve Flexible Confort: BonoAve Flexible Confort-en titularrak bere txartela Confort edo Standard eserlekuan formaliza dezake, eta azken kasu horretan, inolako kalte-ordainik jasotzeko eskubiderik gabe. 
 • BonoAve Flexible Estándar: BonoAve Flexible Estándar-en titularrak Estandarra eta Confort eserleku motetan formaliza dezake txartela, eta azken kasu horretan, dagokion erreferentzia-prezioarekiko (% 100) aldea ordaindu ondoren.

Confort eserlekua formalizatzeak ez du eserlekuan doan jateko eskubiderik ematen, trenak zerbitzu hori eskainiko balu.

Abonamendua saltzeko bideak

Geltokietako salmenta-puntuetan (leihatiletan), www.renfe.com helbidean, bidaia-agentzietan eta telefono bidez - Renfe Contigo 912 320 320, igorri ahal izango dira.

Abonamendua baliogabetzea

Abonamendua kosturik gabe baliogabetu ahal izateko, ezingo da inolako eragiketarik egin harekin.

Abonamenduarekin eragiketaren bat egin bada, baina ez bada oraindik bidaiarik erabili, abonamenduaren % 15 ordainduta baliogabetu ahal izango da, baliogabetze-gastu moduan.

Geltokietako leihatiletan baliogabetu ahal izango da beste bide bat erabiliz erosi den BonoAve Flexible.

Bidaia-agentzia fisikoetan, bide horretan erositakoak soilik baliogabetu ahal izango dira.

Bidaiak formalizatzea

Abonamendua derrigorrez formalizatu behar da bidaia bakoitza, eta gehienez toki bakarra tren eta egun bakoitzerako.

Eragiketa hori geltokietako salmenta-puntuetan (leihatiletan), www.renfe.com helbidean, bidaia-agentzietan, telefono bidez - Renfe Contigo 912 320 320, Produktu anitzen autosalmentako makinetan eta Renfe app-aren bidez egin daiteke.

Aldaketak

Ezin da formalizazioa aldatu.

Bidaiaren formalizazioa bertan behera uztea

Erreserbaren formalizazioa inolako kosturik gabe baliogabetu ahal izango du bezeroak.

Trenaren aurreikusitako irteera-ordua baino lehen formalizazioa baliogabetzeko gehieneko epea baliogabetzea egiteko erabiliko den kanalaren araberakoa izango da:

 • Geltokietako lehiatilak eta bidaia-agentzia fisikoak: 5 minutu.
 • Produktu anitzen autosalmentako makinak: 15 minutu.
 • www.renfe.com eta Renfe app-a: 30 minutu.
 • Telefono bidezko salmenta: 6 ordu.

Maskotak eta bizikletak

Abonamenduen formalizazioek maskoten eta bizikleten osagarriak eskuratzea ahalbidetzen dute.

Maskotarengatik ordaindu beharreko prezioa treneko erreferentziako prezioaren (% 100) % 25 eta Estándar eserleku bateko bidaia-ibilbidearen araberakoa izango da, bidaiariak bere bidaia formalizatzen duen eserleku mota edozein dela ere.

Sartzeko kontrola eta bideko kontrola

Bezeroak, sarbide-kontrolean edo bidean, txartela (bidaiaren formalizazioa) aurkeztu beharko du abonamenduarekin batera, eta biak gorde beharko ditu bidaia amaitu arte. 

Horretaz arduratzen diren langileek, gainera, abonamenduaren titularraren nortasuna ziurtatzen duen dokumentua ere eska dezakete. Adierazitako dokumentua aurkezten ez bada, horretarako bitartekoak baldin badaude, bidaia erregularizatzeko aukera eskainiko zaizu sarbide-kontrolean bertan edo trenean. Edonola ere, bezeroak bidaiaren erregularizazioa leihatilan egin dezake. 

Bezeroak, bidean, aurreko dokumenturen bat aurkezten ez badu, bidaiatzeko baliozkoa den garraio-txartelik ez duen bidaiaritzat hartuko da.

Ibilbidea luzatzea

Ibilbidea luzatu ahal izango da, aldez aurretik bidean esku-hartzen/gainbegiratzen duten langileei jakinarazita eta libre dauden eserlekuen arabera, unean bertan eta eskudirutan ibilbide berriaren erreferentziako prezioa (% 100) ordainduta.

Eserleku mota hobetzea

Eserleku mota hobe daiteke, bidean esku-hartzen/gainbegiratzen duten langileei jakinarazita eta libre dauden eserlekuen arabera, unean bertan eta eskudirutan eserleku berriaren prezioaren erreferentziazko prezioa (% 100) ken abonamenduaren zenbatekoaren 1/10 artean dagoen aldea ordainduta.

Abonamendua lapurtzea, galtzea eta hondatzea

Bezeroak leihatilara joan behar du, eta bertan, bere nortasuna ziurtatuz ostean, BonoAve edo BonoAve Flexible berriro jaulkiko da, egindako kontsumoa ere eguneratuz.

Fidelizazio-programa

Abonamendu hauekin egindako bidaiak fidelizazio-programako onurak jaso ditzakete.

Trena galtzea

Renferi egotzi ezin zaizkion arrazoiengatik trena galduz gero, eta bidaiaren jatorriko geltokian gehienez 30 minutuko epean (trenaren irteera-ordutegitik zenbatzen hasita) agertzen diren bezeroei eserleku libreak dituen hurrengo trenean bidaiatzeko aukera eskainiko zaie, txartel berriaren erreferentziazko prezioaren (% 100) % 20 ordainduta, baldin eta jatorrizko bidaian adierazten den eserleku mota berean edo baxuagoko batean bidaiatzen badu.

Beste baldintza batzuk

Arau honetan jasotzen ez dena AVE eta Larga Distancia zerbitzuei dagozkion Tarifa berezietan eta/edo Baldintza orokorretan adierazitakoaren arabera arautzen da.

Gogoratu...

Deskontuak lortu ahal izateko, bezeroak BonoAve Flexible abonamendua aurkeztu beharko du erreserbaren gauzatzearekin eta indarrean dauden egiaztagiriekin batera, eta bidaia amaitu arte gorde beharko ditu. Era berean, baita titularraren nortasuna egiaztatzen duen dokumentua ere.

Elkarlan-bonua  

 

Bono Colaborativo abonamendu pertsona anitza, izenduna eta besterenezina da, eta 8 bidaia egiteko balio du bi helmuga zehatzen artean, eta gehienez 4 titular onartzen dituen joaneko edo joan-etorriko txartel gisa erabil daiteke. Bono Colaborativo-k deskontua eskaintzen du erreferentziako prezioan (% 100), eta beti prezio berean bidaiatzeko aukera ematen du.

Bidaiak Ave, Alvia, Euromed eta Intercity zerbitzu guztietan egin daitezke.

Erosten den egunetik hasi eta 4 hilabetez balioko du. Aldi horretan formalizatu beharko da lehen aldiz. Lehen aldiz formalizatu ostean, 4 hilabetez erabili ahal izango da. Indarrean den aldi horretan abonamenduaren zenbatekoa aldatuko balitz, erabili gabeko bidaiek baliozkoak izaten jarraituko dute iraungitze-datara arte, eta prezioa aldatu gabe.

Bono Colaborativo-ren mota hauek daude:

 • Bono Colaborativo Confort: Bono Colaborativo-ren titularrak bere txartela Confort edo Estándar eserlekuan formaliza dezake, eta azken kasu horretan, inolako kalte-ordainik jasotzeko eskubiderik gabe.
 • Bono Colaborativo Estándar: Bono Colaborativo Estándar-en titularrak Estándar edo Confort eserleku motetan formaliza dezake txartela, Confort-en kasuan, dagokion erreferentzia-prezioarekiko (% 100) aldea ordaindu ondoren.

Confort eserlekua formalizatzeak ez du eserlekuan doan jateko eskubiderik ematen, trenak zerbitzu hori eskainiko balu.

Abonamendua saltzeko bideak

Geltokietako salmenta-puntuetan (leihatiletan), www.renfe.com helbidean, bidaia-agentzietan eta telefono bidez - Renfe Contigo 912 320 320, igorri ahal izango dira.

Abonamendua baliogabetzea

Abonamendua kosturik gabe baliogabetu ahal izateko, ezingo da inolako eragiketarik egin harekin.

Abonamenduarekin eragiketaren bat egin bada, baina ez bada oraindik bidaiarik erabili, abonamenduaren % 15 ordainduta baliogabetu ahal izango da, baliogabetze-gastu moduan.

Geltokietako leihatiletan baliogabetu ahal izango da beste bide bat erabiliz erosi den Bono Colaborativo.

Bidaia-agentzietan, bide horretan erositakoak soilik baliogabetu ahal izango dira.

Erreserba formalizatzea

Bidaia bakoitzean derrigorrezkoa izango da erreserba formalizatzea.

Gehienez 4 formalizazio egin daitezke tren berean, abonamenduaren 4 titularrei dagozkienak. Formalizazio bakoitzean bidaia egiten duen titularraren izena agertu beharko da.

Erreserba formalizatzeko salmenta-kanalak

Eragiketa hori geltokietako salmenta-puntuetan (leihatiletan), www.renfe.com helbidean, bidaia-agentzietan, telefono bidez - Renfe Contigo 912 320 320, Produktu anitzen autosalmentako makinetan eta Renfe app-aren bidez egin daiteke.

Aldaketak

Ezin da formalizazioa aldatu.

Bidaiaren formalizazioa bertan behera uztea

Erreserbaren formalizazioa inolako kosturik gabe baliogabetu ahal izango du bezeroak.

Trenaren aurreikusitako irteera-ordua baino lehen formalizazioa baliogabetzeko gehieneko epea baliogabetzea egiteko erabiliko den kanalaren araberakoa izango da:

 • Geltokietako lehiatilak eta bidaia-agentzia fisikoak: 5 minutu.
 • Produktu anitzen autosalmentako makinak: 15 minutu.
 • www.renfe.com eta Renfe app-a: 30 minutu.
 • Telefono bidezko salmenta: 6 ordu.

Maskotak eta bizikletak

Abonamenduen formalizazioek maskoten eta bizikleten osagarriak eskuratzea ahalbidetzen dute. Maskotarengatik ordaindu beharreko prezioa trenaren eta Estándar eserlekuan egindako bidaiaren ibilbidearen erreferentziako prezioaren (% 100) % 25ari dagokio, bidaiariak bidaia egiteko gauzatzeko formalizatu duen eserleku mota edozein izanik ere.

Sartzeko kontrola eta bideko kontrola

Bezeroak, sarbide-kontrolean edo bidean, txartela (bidaiaren formalizazioa) aurkeztu beharko du abonamenduarekin batera, eta biak gorde beharko ditu bidaia amaitu arte.

Horretaz arduratzen diren langileek, gainera, abonamenduaren titularraren nortasuna ziurtatzen duen dokumentua ere eska dezakete. Adierazitako dokumentua aurkezten ez bada, horretarako bitartekoak baldin badaude, bidaia erregularizatzeko aukera eskainiko zaizu sarbide-kontrolean bertan edo trenean. Edonola ere, bezeroak bidaiaren erregularizazioa leihatilan egin dezake.

Bezeroak, bidean, aurreko dokumenturen bat aurkezten ez badu, bidaiatzeko baliozkoa den garraio-txartelik ez duen bidaiaritzat hartuko da.

Ibilbidea luzatzea

Ibilbidea luzatu ahal izango da, aldez aurretik bidean esku-hartzen/gainbegiratzen duten langileei jakinarazita eta libre dauden eserlekuen arabera, unean bertan eta eskudirutan ibilbide berriaren erreferentziako prezioa (% 100) ordainduta.

Eserleku mota hobetzea

Eserleku mota hobe daiteke, bidean esku-hartzen/gainbegiratzen duten langileei jakinarazita eta libre dauden eserlekuen arabera, unean bertan eta eskudirutan eserleku berriaren prezioaren erreferentziazko prezioa (% 100) ken abonamenduaren zenbatekoaren 1/8 artean dagoen aldea ordainduta.

Abonamendua lapurtzea, galtzea eta hondatzea

Bono Colaborativo-k ez du berriro jaulkitzea onartzen.

Fidelizazio-programa

Abonamendu honekin egindako bidaiek fidelizazio-programako onurak jaso ditzakete.

Trena galtzea

Renferi egotzi ezin zaizkion arrazoiengatik trena galduz gero, eta bidaiaren jatorriko geltokian gehienez 30 minutuko epean (trenaren irteera-ordutegitik zenbatzen hasita) agertzen diren bezeroei eserleku libreak dituen hurrengo trenean bidaiatzeko aukera eskainiko zaie, txartel berriaren erreferentziazko prezioaren (% 100) % 20 ordainduta, baldin eta jatorrizko bidaian adierazten den eserleku mota berean edo baxuagoko batean bidaiatzen badu.

Beste baldintza batzuk

Arau honetan jasotzen ez dena AVE eta Larga Distancia zerbitzuei dagozkion Tarifa berezietan eta/edo Baldintza orokorretan adierazitakoaren arabera arautzen da.

Gogoratu...

Deskontuak lortu ahal izateko, bezeroak Elkarlaneko abonamendua aurkeztu beharko du erreserbaren gauzatzearekin eta indarrean dauden egiaztagiriekin batera, eta bidaia amaitu arte gorde beharko ditu. Era berean, baita titularraren nortasuna egiaztatzen duen dokumentua ere.

Renfe Spain Pass  

 

Renfe Spain Pass txartelaren iraungitzea eta baldintzak

Indarraldia: 6 hilabete.

Bidaia egiteko epea: Hilabete bat, lehen aldiz formalizatzen denetik hasita

Atzerrian bizi diren bidaiarientzako aisialdirako aproposa

Formalizazioak

 • Estándar eserleku mota, beti formalizatuko da Elige prezioa aukerari dagokionez.
 • Confort eserleku mota, Premium edo Elige Confort prezioaren aukerari buruz formalizatuko da bidaiatzeko aukeratutako trenak Premium-ik ez badu.

Kudeaketa-kanalak

 • Leihatila
 • Telefonoa
 • Webgunea
 • Agentzia 

Txartelaren prezioaren aldaketa

Prezioa aldatzen bada txartela indarrean dagoen bitartean, egin gabeko bidaiak erabil daitezke iraungitze-datara arte eta prezioa aldatu gabe.

Txartela berreskuratzea

Txartela galtzen bazaizu, hondatzen bada edo lapurtzen badizute, bezeroak geltokietako leihatiletara joan edo www.renfe.com atzitu behar du txartela berriro jaulkitzeko (egindako kontsumoarekin eguneratuko da).

Txartelaren ezaugarriak

 • Renfe Spain Pass pertsonala eta besterenezina da. Beharrezkoa da pasaportea erakustea identitatea bermatzeko. Espainiatik kanpo bizitzen diren pertsonentzat soilik da.
 • Renfe Spain Pass-ek baimendutako trenetan bidaiatzeko aukera ematen du (etzanda doazen tokietan salbu), aukeratutako bidaia kopuruaren arabera.
 • Renfe Spain Pass-ek hura erosi eta hurrengo 6 hilabetetarako balio du eta lehen formalizazioa eta hurrengo hilabetean erabil daiteke.
 • Doako erreserba bat egin behar duzu bidaiatu ahal izateko. Trenean sartu ahal izateko, txartela eta Renfe Spain Pass eraman behar dituzu derrigorrez.
 • Ezeztapen-gastuak aplikatuko dira txartela erosi eta hurrengo 24 orduetatik aurrera. Ez da dirua itzultzen lehen bidaia egin eta gero.
 • Renfe Spain Pass galtzen bazaizu, hondatzen bada edo lapurtzen badizute, kopia bat inprima dezakezu.

 

Prezioak

Eserleku mota estandarra

Helduak:

 • 4 bidaia: 195€
 • 6 bidaia: 275€
 • 8 bidaia: 300€
 • 10 bidaia: 410€

Haurrak:

 • 4 bidaia: 145€
 • 6 bidaia: 200€
 • 8 bidaia: 255€
 • 10 bidaia: 305€

 

Confort eserleku mota

Helduak:

 • 4 bidaia: 270€
 • 6 bidaia: 380€
 • 8 bidaia: 480€
 • 10 bidaia: 560€

Haurrak:

 • 4 bidaia: 200€
 • 6 bidaia: 280€
 • 8 bidaia: 350€
 • 10 bidaia: 410€

Gogoratu...

Haurrak (4 eta 13 urte beteta dituztenak; 4 urtetik beherako haurrek doan bidaiatuko dute ez badute eserlekurik okupatzen).

 

Aldaketak eta baliogabetzeak

Paseak baliogabetzeak

 • Pasea erosi eta hurrengo 24 ordutan inolako kosturik gabe baliogabe daiteke, hau da, prezioaren % 100 itzuliko da.
 • 24 ordu igaro ostean, % 15 kobratuko da, lehen erabilera baino lehenagoko kudeaketa-gastu gisa.
 • Ez da dirurik itzultzenlehen bidaia egin ostea.
 • Bidaia pasea adierazitakoa klasean baino klase baxuagoan egiten bada, ezingo da kalte-ordainik eskatu.

Txartelak baliogabetzea

 • Txartelak kargurik gabe baliogabe daitezke renfe.com helbidean, bidaia-agentzietan eta baimendutako geltokietan eskaera eginez.
 • Trena jatorriko geltokian irten baino 15 minutu lehenago arte baliogabe daiteke txartela.
 • Baliogabetu ostean, pasearen aurreko saldoa bueltatzen da.

Paseak ordeztea

Pasea hondatu, galdu edo lapurtuz gero, kopia bat eska daiteke kosturik gabe baimendutako geltokietako leihatiletan. Ezin da txartel hori beste mota/klase bateko beste batengatik aldatu. Ezin da txartela beste balio-epe bat duen beste batengatik aldatu.

Konpromisoa

Paseen eramaileek konpentsazioak eskatzeko eskubidea dute, aurreikusitako iritsiera-ordua atzeratzen bada, kalitatea eskasagoa bada edo Renfe-ri egotz litzaiokeen beste edozein arrazoi tarifen gainerako baldintza beretan, produktu eta tren motaren arabera.

Galicia Rail Pass  

 

Abonamendu pertsonala, izenduna eta besterenezina da nahi adina bidaia egiteko, turista klasean, 3 egunez.

Galizian bidaiatzeko aukera ematen du, Galiziako Autonomia Erkidegoko Larga Distancia, Avant, Media Distancia Convencional eta Feve zerbitzuak erabiliz (tren turistikoak izan ezik).

Abonamendua derrigorrez formalizatu behar da bidaia bakoitzean, eta gehienez toki bakarra tren eta egun bakoitzerako. Geltokietako salmenta-puntuetan (leihatiletan) egin daiteke.

Zabalera metrikoko bideetan doazen trenetako txartelak formalizatzeko, zerbitzu horretako geltokietako leihatiletan baino ezin da balioztatu. Modu horretan formalizatu ezingo balitz, trenean bertan eskatu beharko zaie bidean esku-hartzen/gainbegiratzen duten langileei.

 

Indarraldia

7 egun, Abonamendua erositako egunetik hasita.

Erabilera-aldia

3 egun jarraian, lehen aldiz formalizatzen den unetik aurrera. Asteburuetan (ostiraletik igandera), zubietan eta jaiegunetan erabil daiteke. Udako denboraldian, ekainaren 1etik irailaren 30era (biak barne), asteko egun guztietarako balio du.

 

Galicia Rail Pass abonamendua eskuratzeko baldintzak

 • Jada erabilitako Larga Distancia txartela aurkeztea, 20 €-koa edo garestiagoa, eta helmuga Galizia duena. Bidaiaren data Abonamenduaren eskaera egin baino 30 egun lehenagokoa izan beharko da. Larga Distancia txartel bakoitzeko Galicia Rail Pass bakarra eros daiteke.
 • Donejakueko Erromesaren Bulegoak emandako "Compostela" aurkeztea, bai eta onuradunaren NAN edo pasaportea ere, eta aipatutako dokumentuan idatzitako izenarekin bat etorri beharko du. "Compostela" ziurtagiriak Abonamendua eskatu baino 30 egun lehenagoko data eduki beharko du.
 • Jarraian aipatzen diren tren turistikoetako txartel bat edukitzea, eta bidaiatzeko data Abonamendua eskatu baino 30 egun lehenagoko bada.
  • Itsasargien ibilbidea.
  • Pazoen eta Lorategi Historikoen ibilbidea
  • Ribeira Sacra del Sil ardoaren ibilbidea
  • Ribeira Sacra del Mino ardoaren ibilbidea
  • Valdeorras eta Ribeira Sacra ardoaren ibilbidea
  • Ribeiro-Rías Baixas ardoaren ibilbidea
  • Lamprearen ibilbidea
  • Rias Baixas ardoaren ibilbidea
  • Monterrei ardoaren ibilbidea
  • Mosteiroen ibilbidea
  • Galiziako gazten ibilbidea
  • Mariñen ibilbidea
  • Kamelia lorean ibilbidea
  • 1906ko MEGA-A Coruña ibilbidea

Prezioa

Helduak: 22 €

14 urte baino gutxiagoko haurrak: 5 €

 

EROSKETAK, ALDAKETAK ETA BALIOGABETZEAK

 

EROSKETA

Abonamendu horiek geltokietako salmenta-puntuetan (leihatiletan) eros daitezke (Feve-koetan izan ezik).

Deskontua

Deskontu hori ezingo zaio beste deskontu batzuei aplikatu, Familia ugaria izateagatiko deskontua izan ezik.

 

ABONAMENDUAREN ALDAKETAK ETA BALIOGABETZEAK

Galicia Rail Pass abonamendua ezin da aldatu.
Abonamendua erabili ez bada soilik baliogabetu ahal izango dira. Ez dauka baliogabetze-kosturik.
Txarteldegietan (Feve-koetan izan ezik) baliogabetu ahal izango da abonamendua.

FORMALIZAZIOEN ALDAKETAK ETA BALIOGABETZEAK

Formalizazio baten aldaketa edo baliogabetzea, Saltzeko bideerako ezarritako epeetan eginez gero, doan izango da bezeroarentzat. Gainerako egoeretan, "Aldaketak eta baliogabetzeak" atalean jasotakoa aplikatuko da.

 

ABONAMENDUA HAUTSI, LAPURTU EDO GALTZEA

Bezeroa leihatilara joan beharko da (Feve-renak izan ezik), eta bertan, nortasuna egiaztatuz, aurreko abonamendua baliogabetu eta aurrekoak zuen epean erabil daitekeen beste bat jaulkiko da.

 

SARTZEKO KONTROLA ETA BIDEKO KONTROLA

Bezeroak, sarbide-kontrolean edo bidean, txartela (bidaiaren formalizazioa) aurkeztu beharko du abonamenduarekin batera, eta biak gorde beharko ditu bidaia amaitu arte.

Horretaz arduratzen diren langileek, gainera, abonamenduaren titularraren nortasuna ziurtatzen duen dokumentua ere eska dezakete. Sartzeko kontrolean adierazitako dokumentua aurkezten ez bada, horretarako bitartekoak baldin badaude, bidaia erregularizatzeko aukera eskainiko zaizu sarbide-kontrolean bertan edo trenean. Edonola ere, bezeroak bidaiaren erregularizazioa leihatilan egin dezake. Bezeroak, bidean, aurreko dokumenturen bat aurkezten ez badu, bidaiatzeko baliozkoa den garraio-txartelik ez duen bidaiaritzat hartuko da.

 

IBILBIDEA LUZATZEA

Ibilbidea luza daiteke. Txartel berria arau honen aplikazio-eremuan dagoen helmuga baterako bakarrik ezarri ahal izango da.

 

Plus txartela  

 

Abonamendu honekin tarifa orokorraren / oinarrizko tarifaren prezioa murriztu egiten da erosten diren ibilbidearen eta bidaia kopuruaren arabera.

Deskontu hori ezingo zaio beste deskontu batzuei aplikatu, Familia ugaria izateagatiko deskontua izan ezik.

Nahiz eta Abonamendua erosten den egunetik hasita 6 hilabeteko balio izan, lehen erreserba gauzatzen den egunetik hasi eta gehienez ere 30 egunera egin beharko dira bidaia guztiak.

Abonamendua saltzeko bideak

Geltokietako leihatiletan, www.renfe.com helbidean, bidaia-bulego fisikoetan eta telefono bidez - Renfe Contigo 912 320 320.

Abonamendua baliogabetzea

Abonamendua erabili ez denean soilik baliogabetu ahal izango da inolako kosturik gabe.

Eragiketaren bat egin bada, baina ez bada oraindik bidaiarik egin, abonamenduaren % 15eko kostuarekin baliogabetu ahal izango da, baliogabetze-gastu moduan.

Geltokietako leihatiletan baliogabetu ahal izango da abonamendua, edozein bide erabiliz erosi dela-ere.

Bidaia-agentzietan erositako abonamenduak bide horretan soilik baliogabetu ahal izango dira.

Erreserba formalizatzea

Derrigorrez formalizatu behar da bidaia bakoitza, eta gehienez toki bakarra tren eta egun bakoitzerako.

Erreserba formalizatzeko saltzeko kanalak

Geltokietako leihatiletan, www.renfe.com helbidean, bidaia-bulego fisikoetan eta telefono bidez – Renfe Contigo 912 320 320, Renfe app-ean eta produktu anitzen autosalmentako makinetan soilik gauzatu ahal izango da.

Aldaketak

Ezin da erreserbaren formalizazioa aldatu.

Baliogabetzea

Erreserbaren formalizazioa inolako kosturik gabe baliogabetu ahal izango du bezeroak.

Trenaren aurreikusitako irteera-ordua baino lehen formalizazioa baliogabetzeko gehieneko epea baliogabetzea egiteko erabiliko den kanalaren araberakoa izango da:

 • Geltokietako lehiatilak eta bidaia-agentzia fisikoak: 5 minutu.
 • Produktu anitzen autosalmentako makinak: 15 minutu.
 • www.renfe.com eta Renfe app-a: 30 minutu.
 • Telefono bidezko salmenta: 6 ordu.

Gogoratu...

Deskontuak lortu ahal izateko, bezeroak Tarjeta Plus abonamendua aurkeztu beharko du erreserbaren formalizazioarekin eta indarrean dauden egiaztagiriekin batera, eta bidaia amaitu arte gorde beharko ditu. Era berean, baita titularraren nortasuna egiaztatzen duen dokumentua ere.

Plus 10 txartela  

 

Deskontu hori ezingo zaio beste deskontu batzuei aplikatu, Familia ugaria izateagatiko deskontua izan ezik.

Nahiz eta erosten den egunetik 2 hilabete balio txartelak, lehen erreserba formalizatzen den egunetik hasi eta gehienez 8 egunean egin beharko dira bidaia guztiak.

Txartela saltzeko bideak

Geltokietako leihatiletan, www.renfe.com helbidean, bidaia-bulego fisikoetan eta telefono bidez - Renfe Contigo 912 320 320.

Txartela baliogabetzea

Txartela erabili ez denean soilik baliogabetu ahal izango da inolako kosturik gabe.

Eragiketaren bat egin da, baina ez bada oraindik bidaiarik egin, txartelaren prezioaren % 15eko kostuarekin baliogabetu ahal izango da, baliogabetze-gastu moduan.

Geltokietako leihatiletan baliogabetu ahal izango da txartela, edozein bide erabiliz erosi dela-ere.

Bidaia-agentzietan erositako txartelak bide horretan soilik baliogabetu ahal izango dira.

Erreserba formalizatzea

Derrigorrez formalizatu behar da bidaia bakoitza, eta gehienez toki bakarra tren eta egun bakoitzerako.

Erreserba formalizatzeko saltzeko kanalak

Geltokietako leihatiletan, www.renfe.com helbidean, bidaia-bulego fisikoetan eta telefono bidez – Renfe Contigo 912 320 320, Renfe app-ean eta produktu anitzen autosalmentako makinetan soilik gauzatu ahal izango da.

Aldaketak

Ezin da erreserbaren formalizazioa aldatu.

Baliogabetzeak

Erreserbaren formalizazioa inolako kosturik gabe baliogabetu ahal izango du bezeroak.

Trenaren aurreikusitako irteera-ordua baino lehen formalizazioa baliogabetzeko gehieneko epea baliogabetzea egiteko erabiliko den kanalaren araberakoa izango da:

 • Geltokietako lehiatilak eta bidaia-agentzia fisikoak: 5 minutu.
 • Produktu anitzen autosalmentako makinak: 15 minutu.
 • www.renfe.com eta Renfe app-a: 30 minutu.
 • Telefono bidezko salmenta: 6 ordu.

Gogoratu...

Deskontuak lortu ahal izateko, bezeroak Tarjeta Plus 10 txartela aurkeztu beharko du erreserbaren gauzatzearekin eta indarrean dauden egiaztagiriekin batera, eta bidaia amaitu arte gorde beharko ditu. Era berean, baita titularraren nortasuna egiaztatzen duen dokumentua ere.

Tarjeta Plus 10 - 45  

 

Deskontu hori ezingo zaio beste deskontu batzuei aplikatu, Familia ugaria izateagatiko deskontua izan ezik.

Erabilera-aldia eta indarraldia 45 egunekoa izango da txartela erosten den datatik hasita.

Txartela saltzeko bideak

Renfe.com helbidean, geltokietako leihatiletan, bidaia-bulego fisikoetan eta telefono bidez - Renfe Contigo 912 320 320.

Txartela baliogabetzea

Txartela erabili ez denean soilik baliogabetu ahal izango da inolako kosturik gabe.

Eragiketaren bat egin da, baina ez bada oraindik bidaiarik egin, txartelaren prezioaren % 15eko kostuarekin baliogabetu ahal izango da, baliogabetze-gastu moduan.

Geltokietako leihatiletan baliogabetu ahal izango da txartela, edozein bide erabiliz erosi dela-ere.

Bidaia-agentzietan erositako txartelak bide horretan soilik baliogabetu ahal izango dira.

Erreserba formalizatzea

Derrigorrez formalizatu behar da bidaia bakoitza, eta gehienez toki bakarra tren eta egun bakoitzerako.

Erreserba formalizatzeko saltzeko kanalak

Renfe.com helbidean, geltokietako leihatiletan, bidaia-bulego fisikoetan, telefono bidez – Renfe Contigo 912 320 320, Renfe app-ean eta produktu anitzen autosalmentako makinetan gauzatu ahal izango da.

Aldaketak

Ezin da erreserbaren formalizazioa aldatu.

Baliogabetzea

Erreserbaren formalizazioa inolako kosturik gabe baliogabetu ahal izango du bezeroak.

Trenaren aurreikusitako irteera-ordua baino lehen formalizazioa baliogabetzeko gehieneko epea baliogabetzea egiteko erabiliko den kanalaren araberakoa izango da:

 • Geltokietako lehiatilak eta bidaia-agentzia fisikoak: 5 minutu.
 • Produktu anitzen autosalmentako makinak: 15 minutu.
 • www.renfe.com eta Renfe app-a: 30 minutu.
 • Telefono bidezko salmenta: 6 ordu.

Gogoratu...

Deskontuak lortu ahal izateko, bezeroak Tarjeta Plus 10 -45 txartela aurkeztu beharko du erreserbaren gauzatzearekin eta indarrean dauden egiaztagiriekin batera, eta bidaia amaitu arte gorde beharko ditu. Era berean, baita titularraren nortasuna egiaztatzen duen dokumentua ere.

Tarjeta Plus 10 Estudiantes  

 

Deskontu hori ezingo zaio beste deskontu batzuei aplikatu, Familia ugaria izateagatiko deskontua izan ezik.

Nahiz eta erosten den egunetik 2 hilabete balio txartelak, lehen erreserba formalizatzen den egunetik hasi eta gehienez 10 egunean egin beharko dira bidaia guztiak.

Txartela saltzeko bideak

Geltokietako leihatilak eta bidaia-agentzia fisikoak.

Txartela baliogabetzea

Txartela erabili ez denean soilik baliogabetu ahal izango da inolako kosturik gabe.

Eragiketaren bat egin da, baina ez bada oraindik bidaiarik egin, txartelaren prezioaren % 15eko kostuarekin baliogabetu ahal izango da, baliogabetze-gastu moduan.

Geltokietako leihatiletan baliogabetu ahal izango da txartela, edozein bide erabiliz erosi dela-ere.

Bidaia-agentzietan erositako txartelak bide horretan soilik baliogabetu ahal izango dira.

Erreserba formalizatzea

Derrigorrez formalizatu behar da bidaia bakoitza, eta gehienez toki bakarra tren eta egun bakoitzerako.

Erreserba formalizatzeko saltzeko kanalak

Geltokietako leihatiletan, bidaia-bulego fisikoetan, telefono bidez – Renfe Contigo 912 320 320, Renfe app-ean eta produktu anitzen autosalmentako makinetan gauzatu ahal izango da.

Aldaketak

Ezin da erreserbaren formalizazioa aldatu.

Baliogabetzea

Erreserbaren formalizazioa inolako kosturik gabe baliogabetu ahal izango du bezeroak.

Trenaren aurreikusitako irteera-ordua baino lehen txartela baliogabetzeko gehieneko epea baliogabetzea egiteko erabiliko den kanalaren araberakoa izango da:

 • Geltokietako lehiatilak eta bidaia-agentzia fisikoak: 5 minutu.
 • Produktu anitzen autosalmentako makinak: 15 minutu.
 • www.renfe.com eta Renfe app-a: 30 minutu.
 • Telefono bidezko salmenta: 6 ordu.

Gogoratu...

Deskontuak lortu ahal izateko, bezeroak Tarjeta Plus 10 ESTUDIANTE txartela aurkeztu beharko du erreserbaren gauzatzearekin eta indarrean dauden egiaztagiriekin batera, eta bidaia amaitu arte gorde beharko ditu. Era berean, baita titularraren nortasuna egiaztatzen duen dokumentua ere.

Bono 10 Regional  

 

10 joan-etorriko bidaia egiteko balio duen pertsona bakarrarentzako abonamendua da, baimendutako Renferen Media Distancia Convencional trenetan, ordaindutako ibilbideko bi geltokien artean prezio murriztua Orokorra/Oinarrizko tarifan. Arlo honetan ez dira sartzen Kataluniako Generalitatearen eskumeneko Renfek kudeatzen dituen zerbitzuak.

Erabilera eta baliozkotasuna 45 egunekoa da. Erosi den egunetik, hau barne, bidaia kopurua amaitu arte edo iraungi arte balioko du.

Bidaiari bakarrak tren eta egun bererako bakarrik erabil dezake. Ibilbidea eta tren formalizatua edo bertan behera utzi eta hurrengo 2 orduetan balioko du, trena eta data adierazten ez dituen bide edo modu batez egin bada.

Ez da zenbatekotik itzuliko erabili gabeko bidaietan.

Abonamenduaren salmenta

Geltokietako leihatiletan eta autosalmentako makinetan jaulkiko dira.
Salmenta-prezio horri ezingo zaio beste deskonturik aplikatu, Familia ugaria izateagatikoa eta baldintzetan berariaz aplika daitekeela diotenak izan ezik.

Aldaketa

Ez da aldaketarik onartzen.

Baliogabetzea

Berarekin eragiketarik egin ez bada bakarrik bertan behera utzi daiteke.

Hala ere, bertan behera utz dezakezu:

 • Nahi gabe eta gasturik gabe, jaulkipen-egun berean bertan behera uzten bada, baldin eta abonamenduarekin transakziorik egin ez bada.
 • Prezioaren% 15eko baliogabetze-kostuekin, jaulkipenaz gain beste egun batean bertan behera uzten bada, baldin eta berarekin eragiketarik egin ez bada edo, formalizazio eragiketen kasuan, horiek bertan behera geratzen dira, berriro ere hamar bidaia dituen bonua.

Inolaz ere ezin da bono bat bertan behera utzi egindako bidaiekin.

Bidaiak formalizatzea

Bono 10 Regional abonamenduarekin bidaiatu ahal izateko, igotzeko geltokian jarraitu behar da bidaia bakoitzean abonamendua formalizatzeko, eguneko tren bakoitzeko leku bat gehienez.

Igotzeko geltokia bonuan ageri diren bietako edozein izan daiteke.

Formalizazioa geltokiko txarteldegietan, autosalmentako makinetan, makina formalizatzaileetan eta tren eta ibilbide batzuetarako egingo da, Renfe.com-en bidez eta Renfe app-ean.

Noizean behin, trenean zihoazen esku-hartze langileek, sarbide geltokiak pertsonalik gabe edo hura egiteko baliabide mekanikorik ez duenean.

Formalizazioa doakoa izan daiteke edo osagarria ordaintzea dakar, bidaia egiteko erabilitako trenaren arabera.

Aldaketa

Ezin da bidaiaren formalizazioa aldatu.

Baliogabetzea

Orokorrean, formalizazioen baliogabetzeak doakoak dira, tasa edo klase altuago batekin formalizatzeagatik ordainketa suposatzen dutenak izan ezik, titulu bakoitzerako baldintza partikularren arabera ordaindutako zenbatekoaren % 15eko kuota izango baitute.

Trena galtzea edo uztea

Bidaiariak trena galtzeak edo bertan behera uzteak bidaia hasten den geltokian edo bertan zehar, ez du eskubiderik emango beranduago egiteko beste tren batean egiteko edo jarraitzeko, egin gabeko bidaiaren formalizazioaren babesean. ez du itzulketarako eskubiderik izango.

Ibilbidea luzatzea

Onartzen da, aldez aurretik bidean gainbegiratze/esku-hartzearen ardura duten langileei eta eserlekuen erabilgarritasunari buruzko informazioa, tren berriaren oinarrizko tarifan txartel bakarra ordainduz.

Bonua galtzea edo lapurtzea

Ez da inolako kopiarik edo inolako frogagiririk emango galeraren edo lapurretaren arrazoia edozein dela ere.

Sartzeko kontrola eta bideko kontrola

Sarbide kontrolen eta gainbegiratzearen arduradunek egiaztatu beharko dute bidaiariak trenera sartu dela behar bezala formalizatutako bonuarekin eta horren prezioa murriztea justifikatzen duen egiaztagiria beharko dute.

Tarjeta 10 Sencilla  

 

10 joan-etorriko bidaia egiteko balio duen pertsona bakarrarentzako abonamendua da, baimendutako Renferen Media Distancia Convencional trenetan, ordaindutako ibilbideko bi geltokien artean prezio murriztua Orokorra/Oinarrizko tarifan. Arlo honetan ez dira sartzen Kataluniako Generalitatearen eskumeneko Renfek kudeatzen dituen zerbitzuak.

Erabilera eta baliozkotasuna 45 egunekoa izango da. Erosi den egunetik, hau barne, bidaia kopurua amaitu arte edo iraungi arte balioko du. Indarrean dagoen bitartean Tarjeta 10 Sencilla prezioak aldatzen badira, egindako bidaiak, egin ez direnak, Txartela iraungi arte balioko dute.

Tarjeta 10 Sencilla bidaiari bakarrak tren eta egun bererako bakarrik erabil dezake. Ibilbidea eta tren formalizatua edo bertan behera utzi eta hurrengo 2 orduetan balioko du, trena eta data adierazten ez dituen bide edo modu batez egin bada.

Ez da zenbatekotik itzuliko erabili gabeko bidaietan.

Txartelaren salmenta

Geltokietako leihatiletan eta autosalmentako makinetan jaulkiko da.

Txartelaren prezio horri ezingo zaio beste deskonturik aplikatu, Familia ugaria izateagatikoa eta baldintzetan berariaz aplika daitekeela diotenak izan ezik.

Aldaketa

Ez da aldaketarik onartzen.

Baliogabetzea

Berarekin eragiketarik egin ez bada bakarrik bertan behera utzi daiteke.

Hala ere, Tarjeta 10 Sencilla baliogabetu daiteke:

 • Nahi gabe eta gasturik gabe, jaulkipen-egun berean bertan behera uzten bada, baldin eta txartelarekin transakziorik egin ez bada.
 • Prezioaren% 15eko baliogabetze-kostuekin, jaulkipenaz gain beste egun batean bertan behera uzten bada, baldin eta berarekin eragiketarik egin ez bada edo, formalizazio eragiketen kasuan, horiek bertan behera geratzen dira, berriro ere hamar bidaia dituen txartela.

Inola ere ezingo da Txartela bertan behera utzi egindako bidaiekin.

Bidaiak formalizatzea

Tarjeta 10 Sencilla txartelarekin bidaiatu ahal izateko, igotzeko geltokian jarraitu behar da bidaia bakoitzean abonamendua formalizatzeko, eguneko tren bakoitzeko leku bat gehienez.

Igotzeko geltokia txartelean ageri diren bietako edozein izan daiteke.

Formalizazioa geltokiko txarteldegietan, autosalmentako makinetan, makina formalizatzaileetan eta tren eta ibilbide batzuetarako egingo da, Renfe.com-en bidez eta Renfe app-ean.

Noizean behin, trenean zihoazen esku-hartze langileek, sarbide geltokiak pertsonalik gabe edo hura egiteko baliabide mekanikorik ez duenean.

Formalizazioa doakoa izan daiteke edo osagarria ordaintzea dakar, bidaia egiteko erabilitako trenaren arabera.

Aldaketa

Ezin da bidaiaren formalizazioa aldatu.

Baliogabetzea

Orokorrean, formalizazioen baliogabetzeak doakoak dira, tasa edo klase altuago batekin formalizatzeagatik ordainketa suposatzen dutenak izan ezik, titulu bakoitzerako baldintza partikularren arabera ordaindutako zenbatekoaren % 15eko kuota izango baitute.

Trena galtzea edo uztea

Bidaiariak trena galtzeak edo bertan behera uzteak bidaia hasten den geltokian edo bertan zehar, ez du eskubiderik emango beranduago egiteko beste tren batean egiteko edo jarraitzeko, egin gabeko bidaiaren formalizazioaren babesean. ez du itzulketarako eskubiderik izango.

Ibilbidea luzatzea

Onartzen da, aldez aurretik bidean gainbegiratze/esku-hartzearen ardura duten langileei eta eserlekuen erabilgarritasunari buruzko informazioa, tren berriaren oinarrizko tarifan txartel bakarra ordainduz.

Txartela galtzea edo lapurtzea

Ez da inolako kopiarik edo inolako frogagiririk emango galeraren edo lapurretaren arrazoia edozein dela ere.

Sartzeko kontrola eta bideko kontrola

Sarbide kontrolen eta gainbegiratzearen arduradunek egiaztatu beharko dute bidaiariak trenera sartu dela behar bezala formalizatutako txartelarekin eta horren prezioa murriztea justifikatzen duen egiaztagiria beharko dute.

Tarjeta 10 Libre  

 

10 joan-etorriko bidaia egiteko balio duen pertsona bakarrarentzako Abonamendua da, baimendutako Renferen Media Distancia Convencional trenetan, ordaindutako ibilbideko bi geltokien artean prezio murriztua Orokorra/Oinarrizko tarifan. Arlo honetan ez dira sartzen Kataluniako Generalitatearen eskumeneko Renfek kudeatzen dituen zerbitzuak.

Erabilera eta baliozkotasuna 45 egunekoa da. Erosi den egunetik, hau barne, bidaia kopurua amaitu arte edo iraungi arte balioko du. Indarrean dagoen bitartean Tarjeta 10 Libre prezioak aldatzen badira, egindako bidaiak, egin ez direnak, Txartela iraungi arte balioko dute.

Bidaiari bakarrak tren eta egun bererako bakarrik erabil dezake. Ibilbidea eta tren formalizatua edo bertan behera utzi eta hurrengo 2 orduetan balioko du, trena eta data adierazten ez dituen bide edo modu batez egin bada.

Ez da zenbatekotik itzuliko erabili gabeko bidaietan.

Txartelaren salmenta

Geltokietako leihatiletan eta autosalmentako makinetan jaulkiko dira.

Txartelaren prezio horri ezingo zaio beste deskonturik aplikatu, Familia ugaria izateagatikoa eta baldintzetan berariaz aplika daitekeela diotenak izan ezik.

Aldaketa

Ez da aldaketarik onartzen.

Baliogabetzea

Berarekin eragiketarik egin ez bada bakarrik bertan behera utzi daiteke.

Hala ere, Tarjeta 10 Libre bertan behera utzi daiteke kasu hauetan:

 • Nahi gabe eta gasturik gabe, jaulkipen-egun berean bertan behera uzten bada, baldin eta txartelarekin transakziorik egin ez bada.
 • Prezioaren% 15eko baliogabetze-kostuekin, jaulkipenaz gain beste egun batean bertan behera uzten bada, baldin eta berarekin eragiketarik egin ez bada edo, formalizazio eragiketen kasuan, horiek bertan behera geratzen dira, berriro ere hamar bidaia dituen txartela.

Inola ere ezingo da Txartela bertan behera utzi egindako bidaiekin.

Bidaiak formalizatzea

Tarjeta 10 Libre txartelarekin bidaiatu ahal izateko, igotzeko geltokian jarraitu behar da bidaia bakoitzean abonamendua formalizatzeko, eguneko tren bakoitzeko leku bat gehienez.

Igotzeko geltokia txartelean ageri diren bietako edozein izan daiteke.

Formalizazioa geltokiko txarteldegietan, autosalmentako makinetan, makina formalizatzaileetan eta tren eta ibilbide batzuetarako egingo da, Renfe.com-en bidez eta Renfe app-ean.

Noizean behin, trenean zihoazen esku-hartze langileek, sarbide geltokiak pertsonalik gabe edo hura egiteko baliabide mekanikorik ez duenean.

Formalizazioa doakoa izan daiteke edo osagarria ordaintzea dakar, bidaia egiteko erabilitako trenaren arabera.

Aldaketa

Ezin da bidaiaren formalizazioa aldatu.

Baliogabetzea

Orokorrean, formalizazioen baliogabetzeak doakoak dira, tasa edo klase altuago batekin formalizatzeagatik ordainketa suposatzen dutenak izan ezik, titulu bakoitzerako baldintza partikularren arabera ordaindutako zenbatekoaren % 15eko kuota izango baitute.

Trena galtzea edo uztea

Bidaiariak trena galtzeak edo bertan behera uzteak bidaia hasten den geltokian edo bertan zehar, ez du eskubiderik emango beranduago egiteko beste tren batean egiteko edo jarraitzeko, egin gabeko bidaiaren formalizazioaren babesean. ez du itzulketarako eskubiderik izango.

Ibilbidea luzatzea

Onartzen da, aldez aurretik bidean gainbegiratze/esku-hartzearen ardura duten langileei eta eserlekuen erabilgarritasunari buruzko informazioa, tren berriaren oinarrizko tarifan txartel bakarra ordainduz.

Txartela galtzea edo lapurtzea

Ez da inolako kopiarik edo inolako frogagiririk emango galeraren edo lapurretaren arrazoia edozein dela ere.

Sartzeko kontrola eta bideko kontrola

Sarbide kontrolen eta gainbegiratzearen arduradunek egiaztatu beharko dute bidaiariak trenera sartu dela behar bezala formalizatutako txartelarekin eta horren prezioa murriztea justifikatzen duen egiaztagiria beharko dute.

Hileko abonamendu erregionala  

 

Pertsona bakarrak erabil dezakeen abonamendu nominatiboa eta besterenezina da, nahi adina joan-etorriko bidaia egiteko balioa duena, Renferen baimendutako Media Distancia trenetan, Orokorra/Oinarrizko tarifaren prezioa murrizketa eginda, ordaindutako ibilbideko bi geltokien artean.

Arlo honetan ez dira sartzen Kataluniako Generalitatearen eskumeneko Renfek kudeatzen dituen zerbitzuak.

Erabilera eta baliozkotasuna hilabete naturalekoa da. Ordaindutako hileko egutegiko egun guztietan egongo da baliozkoa.

Txartelaren titularrak tren eta egun bererako bakarrik erabil dezake. Ibilbidea eta tren formalizatua edo bertan behera utzi eta hurrengo 2 orduetan balioko du, trena eta data adierazten ez dituen bide batez egin bada.

Abonamenduaren prezio horri ezingo zaio beste deskonturik aplikatu, Familia ugaria izateagatikoa eta baldintzetan berariaz aplika daitekeela diotenak izan ezik.

Abonuaren salmenta

Geltokietako leihatiletan eta autosalmentako makinetan jaulkiko dira. Harpidetzak baliozko hilaren aurreko hilaren 20tik baliotasuneko hilaren 10era arte eros daitezke.

Salmenta prozesuan, harpidetzaren titularra identifikatzeko, adierazitako hitzarmenek eragindako NAN zenbakia edo identifikazio zenbakia sartuko dira.

Aldaketa

Ez da aldaketarik onartzen.

Baliogabetzea

Regional hileko abonamendua bertan behera utz daiteke baliozkotasuna baino lehen aurkeztuz gero eta eragiketarik ez bada egin.

Hala ere, bertan behera utz dezakezu:

 • Nahi gabe eta gasturik gabe, betiere jaulkipen egun berean bertan behera uzten bada, jaulkipenaren ondoren, eta harpidetzarekin transakziorik egin ez bada.
 • Prezioaren % 15eko baliogabetze-gastuekin, jaulkipenaz gain beste egun batean bertan behera uzten bada, baldin eta indarraldia ez bada hasi eta berarekin eragiketarik egin ez bada edo, eragiketen kasuan bidaien formalizazioa burutu eta indarrean daude, bertan behera uzten dira, ordainketa egin gabe dauden formalizatutako bidaien doakoa utziz.

Bidaiak formalizatzea

Regional hileko abonamenduarekin bidaiatu ahal izateko, igotzeko geltokian jarraitu behar da bidaia bakoitzean abonamendua formalizatzeko, eguneko tren bakoitzeko leku bat gehienez.

Igotzeko geltokia bonuan ageri diren bietako edozein izan daiteke.
Formalizazioa geltokiko txarteldegietan, autosalmentako makinetan, makina formalizatzaileetan eta tren eta ibilbide batzuetarako egingo da, Renfe.com-en bidez eta Renfe app-ean.

Noizean behin, trenean zihoazen esku-hartze langileek, sarbide geltokiak pertsonalik gabe edo hura egiteko baliabide mekanikorik ez duenean.

Formalizazioa doakoa izan daiteke edo osagarria ordaintzea dakar, bidaia egiteko erabilitako trenaren arabera.

Aldaketa

Ezin da bidaiaren formalizazioa aldatu.

Baliogabetzea

Orokorrean, formalizazioen baliogabetzeak doakoak dira, tasa edo klase altuago batekin formalizatzeagatik ordainketa suposatzen dutenak izan ezik, titulu bakoitzerako baldintza partikularren arabera ordaindutako zenbatekoaren % 15eko kuota izango baitute.

Trena galtzea edo uztea

Bidaiariak trena galtzeak edo bertan behera uzteak bidaia hasten den geltokian edo bertan zehar, ez du eskubiderik emango beranduago egiteko beste tren batean egiteko edo jarraitzeko, egin gabeko bidaiaren formalizazioaren babesean. ez du itzulketarako eskubiderik izango.

Ibilbidea luzatzea

Onartzen da, aldez aurretik bidean gainbegiratze/esku-hartzearen ardura duten langileei eta eserlekuen erabilgarritasunari buruzko informazioa, tren berriaren oinarrizko tarifan txartel bakarra ordainduz.

Abonamendua galtzea edo lapurtzea

Ez da inolako kopiarik edo inolako frogagiririk emango galeraren edo lapurretaren arrazoia edozein dela ere.

Sartzeko kontrola eta bideko kontrola

Sarbide kontrolen eta gainbegiratzearen arduradunek egiaztatu beharko dute bidaiariak trenera sartu dela behar bezala formalizatutako abonamenduarekin eta horren prezioa murriztea justifikatzen duen egiaztagiria beharko dute.

Tarjeta Mensual 40 Sencilla  

 

Pertsona bakarrak erabil dezakeen txartel nominatiboa eta besterenezina da, nahi adina joan-etorriko bidaia egiteko balioa duena, Orokorra/Oinarrizko tarifaren prezioa murrizketa eginda, Renferen baimendutako Media Distancia trenetan eta ordaindutako ibilbideko bi geltokien artean. Arlo honetan ez dira sartzen Kataluniako Generalitatearen eskumeneko Renfek kudeatzen dituen zerbitzuak.

Ordaindutako hileko egutegiko egun guztietan egongo da baliozkoa. Harpidetzak baliozko hilaren aurreko hilaren 20tik baliotasuneko hilaren 10era arte eros daitezke.

Erosketa aldian Tarjeta Mensual 40 Sencilla-ren prezioak aldatzen badira, erositako txartelak baliozkoak izango dira indarraldiaren hilabetea amaitu arte.

Txartelaren titularrak tren eta egun bererako bakarrik erabil dezake. Ibilbidea eta tren formalizatua edo bertan behera utzi eta hurrengo 2 orduetan balioko du, trena eta data adierazten ez dituen bide batez egin bada.

Txartelaren prezio horri ezingo zaio beste deskonturik aplikatu, Familia ugaria izateagatikoa eta baldintzetan berariaz aplika daitekeela diotenak izan ezik.

Txartelaren salmenta

Geltokietako leihatiletan eta autosalmentako makinetan jaulkiko da.

Salmenta prozesuan, harpidetzaren titularra identifikatzeko, adierazitako hitzarmenek eragindako NAN zenbakia edo identifikazio zenbakia sartuko dira.

Aldaketa

Ez da aldaketarik onartzen.

Baliogabetzea

Tarjeta Mensual 40 Sencilla baliogabetu baino lehen aurkezten bada eta berarekin eragiketarik egin ez bada bakarrik bertan behera utzi ahal izango da.

Hala ere, bertan behera utz dezakezu:

 • Nahi gabe eta gasturik gabe, betiere jaulkipen egun berean bertan behera uzten bada, jaulkipenaren ondoren, eta harpidetzarekin transakziorik egin ez bada txartelean.
 • Prezioaren % 15eko baliogabetze-gastuekin, jaulkipenaz gain beste egun batean bertan behera uzten bada, baldin eta indarraldia ez bada hasi eta berarekin eragiketarik egin ez bada edo, eragiketen kasuan bidaien formalizazioa burutu eta indarrean daude, bertan behera uzten dira, ordainketa egin gabe dauden formalizatutako bidaien doakoa utziz.

Bidaiak formalizatzea

Tarjeta Mensual 40 Sencilla txartelarekin bidaiatu ahal izateko, igotzeko geltokian jarraitu behar da bidaia bakoitzean abonamendua formalizatzeko, eguneko tren bakoitzeko leku bat gehienez.

Igotzeko geltokia txartelean ageri diren bietako edozein izan daiteke.

Formalizazioa geltokiko txarteldegietan, autosalmentako makinetan, makina formalizatzaileetan eta tren eta ibilbide batzuetarako egingo da, Renfe.com-en bidez eta Renfe app-ean.

Noizean behin, trenean zihoazen esku-hartze langileek, sarbide geltokiak pertsonalik gabe edo hura egiteko baliabide mekanikorik ez duenean.

Formalizazioa doakoa izan daiteke edo osagarria ordaintzea dakar, bidaia egiteko erabilitako trenaren arabera.

Aldaketa

Ezin da bidaiaren formalizazioa aldatu.

Baliogabetzea

Orokorrean, formalizazioen baliogabetzeak doakoak dira, tasa edo klase altuago batekin formalizatzeagatik ordainketa suposatzen dutenak izan ezik, titulu bakoitzerako baldintza partikularren arabera ordaindutako zenbatekoaren % 15eko kuota izango baitute.

Trena galtzea edo uztea

Bidaiariak trena galtzeak edo bertan behera uzteak bidaia hasten den geltokian edo bertan zehar, ez du eskubiderik emango beranduago egiteko beste tren batean egiteko edo jarraitzeko, egin gabeko bidaiaren formalizazioaren babesean. ez du itzulketarako eskubiderik izango.

Ibilbidea luzatzea

Onartzen da, aldez aurretik bidean gainbegiratze/esku-hartzearen ardura duten langileei eta eserlekuen erabilgarritasunari buruzko informazioa, tren berriaren oinarrizko tarifan txartel bakarra ordainduz.

Txartela galtzea edo lapurtzea

Ez da inolako kopiarik edo inolako frogagiririk emango galeraren edo lapurretaren arrazoia edozein dela ere.

Sartzeko kontrola eta bideko kontrola

Sarbide kontrolen eta gainbegiratzearen arduradunek egiaztatu beharko dute bidaiariak trenera sartu dela behar bezala formalizatutako bonuarekin eta horren prezioa murriztea justifikatzen duen egiaztagiria beharko dute.
 

Tarjeta Mensual 40 Libre

 

Pertsona bakarrak erabil dezakeen txartel nominatiboa eta besterenezina da, nahi adina joan-etorriko bidaia egiteko balioa duena, Renferen baimendutako Media Distancia trenetan, Orokorra/Oinarrizko tarifaren prezioa murrizketa eginda, ordaindutako ibilbideko bi geltokien artean.

Ordaindutako hileko egutegiko egun guztietan egongo da baliozkoa. Harpidetzak baliozko hilaren aurreko hilaren 20tik baliotasuneko hilaren 10era arte eros daitezke.

Erosketa aldian Tarjeta Mensual 40 Libre-ren prezioak aldatzen badira, erositako txartelak baliozkoak izango dira indarraldiaren hilabetea amaitu arte.

Txartelaren titularrak tren eta egun bererako bakarrik erabil dezake. Ibilbidea eta tren formalizatua edo bertan behera utzi eta hurrengo 2 orduetan balioko du, trena eta data adierazten ez dituen bide batez egin bada.

Txartelaren salmenta

Geltokietako leihatiletan eta autosalmentako makinetan jaulkiko da.

Txartelaren prezio horri ezingo zaio beste deskonturik aplikatu, Familia ugaria izateagatikoa eta baldintzetan berariaz aplika daitekeela diotenak izan ezik.

Salmenta prozesuan, harpidetzaren titularra identifikatzeko, adierazitako hitzarmenek eragindako NAN zenbakia edo identifikazio zenbakia sartuko dira.

Aldaketa

Ez da aldaketarik onartzen.

Baliogabetzea

Tarjeta Mensual 40 Libre baliogabetu baino lehen aurkezten bada eta berarekin eragiketarik egin ez bada bakarrik bertan behera utzi ahal izango da.

Hala ere, bertan behera utz dezakezu:

 • Nahi gabe eta gasturik gabe, betiere jaulkipen egun berean bertan behera uzten bada, jaulkipenaren ondoren, eta harpidetzarekin transakziorik egin ez bada txartelean.
 • Prezioaren % 15eko baliogabetze-gastuekin, jaulkipenaz gain beste egun batean bertan behera uzten bada, baldin eta indarraldia ez bada hasi eta berarekin eragiketarik egin ez bada edo, eragiketen kasuan bidaien formalizazioa burutu eta indarrean daude, bertan behera uzten dira, ordainketa egin gabe dauden formalizatutako bidaien doakoa utziz.

Bidaiak formalizatzea

Tarjeta Mensual 40 Libre txartelarekin bidaiatu ahal izateko, igotzeko geltokian jarraitu behar da bidaia bakoitzean abonamendua formalizatzeko, eguneko tren bakoitzeko leku bat gehienez.

Igotzeko geltokia txartelean ageri diren bietako edozein izan daiteke.

Formalizazioa geltokiko txarteldegietan, autosalmentako makinetan, makina formalizatzaileetan eta tren eta ibilbide batzuetarako egingo da, Renfe.com-en bidez eta Renfe app-ean.

Noizean behin, trenean zihoazen esku-hartze langileek, sarbide geltokiak pertsonalik gabe edo hura egiteko baliabide mekanikorik ez duenean.

Formalizazioa doakoa izan daiteke edo osagarria ordaintzea dakar, bidaia egiteko erabilitako trenaren arabera.

Aldaketa

Ezin da bidaiaren formalizazioa aldatu.

Baliogabetzea

Orokorrean, formalizazioen baliogabetzeak doakoak dira, tasa edo klase altuago batekin formalizatzeagatik ordainketa suposatzen dutenak izan ezik, titulu bakoitzerako baldintza partikularren arabera ordaindutako zenbatekoaren % 15eko kuota izango baitute.

Trena galtzea edo uztea

Bidaiariak trena galtzeak edo bertan behera uzteak bidaia hasten den geltokian edo bertan zehar, ez du eskubiderik emango beranduago egiteko beste tren batean egiteko edo jarraitzeko, egin gabeko bidaiaren formalizazioaren babesean. ez du itzulketarako eskubiderik izango.

Ibilbidea luzatzea

Onartzen da, aldez aurretik bidean gainbegiratze/esku-hartzearen ardura duten langileei eta eserlekuen erabilgarritasunari buruzko informazioa, tren berriaren oinarrizko tarifan txartel bakarra ordainduz.

Txartela galtzea edo lapurtzea

Ez da inolako kopiarik edo inolako frogagiririk emango galeraren edo lapurretaren arrazoia edozein dela ere.

Sartzeko kontrola eta bideko kontrola

Sarbide kontrolen eta gainbegiratzearen arduradunek egiaztatu beharko dute bidaiariak trenera sartu dela behar bezala formalizatutako bonuarekin eta horren prezioa murriztea justifikatzen duen egiaztagiria beharko dute.
 

+Renfe Córdoba  

 

Txartel pertsonalizatua

Jabearen datu pertsonalak eta argazkia ditu inprimatuta. Aldi baterako banako garraio-txartelak karga daitezke bertan:

 • Hileko abonamendu erregionala.
 • Ikasleen hileko eta seihileko abonamendua.
 • Deskontudun txartelak: Dorada txartela, familia ugaria…

Beste garraio-txartel batzuetarako ere erabil daiteke, adibidez, joaneko txartela, joan-etorrikoa edo bonotrena.

Ezin dira erabili bi garraio-txartel aldi berean, jatorri-helmuga bera duten bidaiatu, jatorri-helmuga bera duten hainbat bidaia egiteko bi txartel berdin direnean izan ezik.

Txartel pertsonalizatua lortzeko eskaera-inprimakia bete (salmenta-puntuetan edo Renferen webgunean eskura daiteke) eta Kordoba edo Rabanales campuseko geltokietan entregatu beharko da, dokumentu hauekin batera:

 • NAN, AIZ edo pasaportearen fotokopia.
 • Oraingo argazkiak.
 • Deskontuaren onuraduna zarela ziurtatzen dokumentazioa, halakoren bat izateko eskubidea izanez gero.

eskatu ezazu esteka honetan

 

Txartel ez-pertsonalizatua

Identifikazio pertsonalik behar ez duten garraio-txartelen euskarri gisa erabiltzen da: joanekoa, joan-etorrikoa eta bonotrena.

Leihatiletan, autosalmentako makinetan edo trenean erosi ahal izango da, eta 0,50 € balio du.

Salbuepenezko kasuak: karga txartel ez pertsonalizatuan
TSC pertsonalizatua eskatzeko tramitea egiteko denborarik ez duten aldi baterako bisitak egiten dituzten deskontu-eskubidea duten bidaiarientzat eta leihatilan behar bezala nortasuna identifikatuta, txartel z-pertsonalizatua kargatu ahal izango dute, garraio-txartel hauetan: joaneko txartela, joan-etorrikoa edo bonotrena. Txartelak gehienez zazpi egun jarraierako balio du erosten denetik hasita.

 • Informazio gehiago: Kordobako geltokia - Telefonoa: 957 769 215

 

60 urte baino gehiago dituzten pertsonentzako deskontua  

 

Tarjeta Dorada txartela

Txartela izenduna eta besterenezina da, eta 60 urte baino gehiago dutenek eros dezakete; gainera, deskontuak izateko eskubidea ematen die xedatutako baldintzetan.

Tarjeta Dorada dagokion garraio-txartelarekin batera eraman behar da beti.

Asteko egun guztietarako balio du baliozkotasun-aldi guztian, jaulkipen-egunetik hasita.

Nori zuzentzen zaio eta zein dokumentazio aurkeztu behar da

 • 60 urte baino zaharragoak. Honako dokumentu hauek aurkeztu behar dituzte:
  •     NAN, AIZ edo pasaportea

Aplikazio eremua

Ave, Larga Distancia, Avant, Media Distancia Convencional (zabalera metrikoa edo iberiarra) eta Cercanías (zabalera metrikoa edo iberiarra) zerbitzuetan egiten diren ibilbide guztietan.

Deskontuak

Ave, Alvia, Euromed eta Intercity trenetan, deskontuak aukeratutako prezioaren aukeran erosteko unean indarrean zegoen prezio dinamikoari aplikatuko zaizkio. Gainerako zerbitzuetan, tarifa orokorreko/oinarriko prezioari aplikatuko zaizkio.

Deskontu horri ezingo zaio besterik aplikatu, Familia ugaria izateagatikoa eta baldintzetan berariaz aplika daitekeela diotenak izan ezik.

Ave, Alvia, Euromed e Intercity

Asteko edozein egunetarako, aukeratutako txartelaren aukeran % 25eko deskontua erosterakoan indarrean zegoen prezioan. Deskontu hau ez zaie osagarriei aplikatzen.

Avant

 • Astelehenetik ostiralera: % 25eko deskontua
 • Larunbatetan eta igandeetan: % 40ko deskontua

Media Distancia Convencional (zabalera iberiarra)

 • % 40ko deskontua egunero

Cercanías (zabalera iberiarra)

 • % 40ko deskontua egunero

Media Distancia eta Cercanías (zabalera metrikoa)

 • % 50eko deskontua

 

Saltzeko bideak

Geltokietako leihatiletan eta bidaia-agentzia fisikoetan jaulkitzen da Tarjeta Dorada txartela. Finantza-erakunde batzuen bitartez ere jaulki daiteke, "laguntzailearekin" modalitatearena izan ezik. 

www.renfe.com webgunearen bidez, edozein Tarjeta Dorada berritu daiteke, banku-erakundeek jaulkitakoak izan ezik, baldin eta azken aldiz 2013an edo geroagoko data batean berritu edo erosi bada, eta iraungitze-data baino 60 egun baino lehenagotik hasita.

Webgunearen bidez berritzeko onartutako ordaintzeko bitartekoak kreditu- edo zordunketa-txartela eta Bizum dira.

Tarjeta Dorada kontakturik gabeko "Renfe & Tú" eta "+Renfe & Tú" txartel pertsonalizatuetan karga daiteke.

Deskontu horri lotutako txartelak geltokietako leihatiletan, www.renfe.com helbidean, bidaia-agentzia fisikoetan, agentzia birtualetan, telefono bidezko salmentan, Renfe app-ean eta autosalmentako makinetan erosi daitezke.

Prezioa (Erosketa eta berritzea)

Txartela erosteko edo berritzeko prezioak, baliozkotasun-aldiaren arabera, hauek dira: 

 • 1 urte: 6 euro
 • 2 urte: 12 euro
 • 3 urte: 15 euro (%16ko aurrezkia)

Gaur egun, urtebeterako soilik eros daiteke. 

Eta 1, 2 edo 3 urterako berritu daiteke.

Cercanías-en salmenta-puntuen bidez, urtebeterako soilik erosi edo berritu daiteke.

Tarjeta Dorada baliogabetzea

www.renfe.com webgunearen bidez txartelak gasturik gabe baliogabetu daitezke, webgunearen bidez berritu den datatik hasi eta hurrengo 15 egunetan erabili ez badira. 

Geltokietako leihatiletan eta bidaia-agentzia fisikoetan, erabili gabeko Tarjeta Dorada gasturik gabe baliogabetu daiteke txartel hori erosi edo berritzen den egunean bertan.

Txartelak aldatzea

Ave, Alvia, Euromed eta Intercity trenetako bidaietarako txartelak aldatu ahal izateko, erositako prezio-aukerak atributu hori barne eduki behar du, edo aldaketa-baldintzak hobetzeko osagarri bat erosi behar da. Aldaketa-kostuak prezio-aukerarenak edo gehigarri baten bidez eskuratutako baldintzen hobekuntzakoak izango dira. Deskontu honekin ez da onartzen txartelen "jabetza aldatzea" aukera. 

Avant eta Media Distancia Convencional trenetan txartela aldatzea onartzen da egun bererako eta kosturik gabe, bere baliozkotasun-epearen barruan. Bezeroak txartela beste egun baterako aldatu nahiko balu, zenbateko osagarri bat ordaindu beharko luke, aldatutako txartelaren zenbatekoari dagokion % 10 ordainduta, aldaketa-gastu gisa. Media Distancia Convencional zerbitzuko trenetan, gutxienez 1 € ordainduko da txarteleko. 

Balio handiagoko txartel batera aldatzen denean, aldea ordaindu beharko du bezeroak.

Aldaketa gutxiago balio duen txartelera egiten denean, aldaketa-gastuak kendu ostean (halakorik balego), % 15 deskontatuko zaio zenbatekoari. 

"Laguntzailearekin" modalitateko Tarjeta Dorada txartelarekin, titularraren txartela aldatzeak laguntzailearen txartela aldatzea dakar.

Txartelak baliogabetzea

Ave, Alvia, Euromed eta Intercity trenetako bidaietarako txartelak baliogabetu ahal izateko, erositako prezio-aukerak atributu hori barne eduki behar du, edo baliogabetzeko baldintzak hobetzeko osagarri bat erosi behar da. Baliogabetze-kostuak prezio-aukerarenak edo gehigarri baten bidez eskuratutako baldintzen hobekuntzakoak izango dira. 

Gainerako zerbitzuetan, txartelak baliogabetzea onartzen da, baina txartelaren prezioari % 15eko kenkari bat eginda

"Laguntzailearekin" modalitateko Tarjeta Dorada txartelarekin, titularrak txartela baliogabetzen badu, laguntzailearen txartela ere baliogabetu egingo da, eta txartel hori modu independentean ere baliogabe daiteke.

Trena galtzea

Ave, Alvia, Euromed edo Intercity trenak galduz gero, Renfe-ri egotzi ezin zaizkion arrazoiengatik. 

Aukera hori onartzen duen prezio-aukera duten txarteletan bakarrik, beste txartel bat ordaindu behar da jatorrizko txartelaren prezio-aukeraren arabera ezarritako zenbatekoarekin. Hala balegokio, dagokion prezio-aldea ere ordainduko da, txartel berria kategoria hobeagoko prezio-aukera batekoa bada. Txartel berria galdutako trenaren prezioa baino prezio-aukera merkeagoa bada, ez da alderik itzuliko kontzeptu honengatik.

Tarjeta Dorada txartela hondatzea, lapurtzea edo galtzea 

Txartelaren kopia emateko, aurreko txartela jaulkitako edo erregistratutakoa izan beharko da erreserba bidezko salmenta-sistemarekin, "Renfe & Tú "TSC pertsonalizatuan kargatutakoa izan ezik. Kasu horretan, beste TSC bat erosi beharko da eta Dorada txartela gehitu bere indarraldiarekin. 

Sartzeko kontrola eta bideko kontrola

Bezeroak, sartzeko kontrolean edo bidaian, txartela aurkeztu beharko du indarrean diren egiaztagiriekin batera, beste deskontu batzuk lortu ahal izateko, Dorada txartela barne, eta bidaia amaitu arte gorde beharko ditu. Era berean, baita titularraren nortasuna egiaztatzen duen dokumentua ere. 

Bezeroak sartzeko kontrolean eskatutako dokumenturen bat aurkezten ez badu, sartzeko kontrolean, trenean edo geltokietako leihatiletan bertan bidaia erregularizatzeko aukera emango zaio, horretarako bitartekoak edukiz gero. Erregularizazio hori egiteko, aplikatutako deskontuaren zenbatekoa kalkulatu eta kobratuko da. 

Bidaian, bezeroak aurreko dokumenturen bat aurkezten ez badu, bidaiatzeko baliozkoa den garraio-txartelik ez duen bidaiaritzat joko da, eta zigor gisa BASICO prezio-aukeraren erreferentzia-prezioaren (% 100) bikoitza ordaindu beharko du, ESTÁNDAR eserlekuan bidaiatzen badu eta ELIGE CONFORT prezioaren bikoitza, CONFORT eserlekuan bidaiatzen badu. Hala ere, eta merkataritza-arretarako irizpideekin, erregularizazio bat egin ahal izango da, aplikatutako deskontua kobratuz, bidaiariak fede ona erakusten duen kasu partikularretan. AVANT, Media Distancia Convencional (zabalera iberiarra eta metrikoa) eta Cercanías (zabalera iberiarra eta metrikoa eta Cercanías) zerbitzuetarako, bidaiariren bat baliozko den garraio-txartelik gabe trenera sartzen bada, ibilbideko jarduerez/ikuskapenaz arduratzen diren langileek baliozko garraio-txartelik ez duten bidaiariei buruz xedatutakoa aplikatu beharko dute. 

Ibilbidea luzatzea 

Ibilbidea luzatzeko, bidean gainbegiratzen/esku-hartzen duten langileei aldez aurretik jakinarazita eta libre dauden eserlekuen arabera, ibilbide berria bertan ordaindu beharko da merkataritza-eskaintza honetan ezarritako baldintzetan. 

Eserleku mota edo prezio-aukera hobetzea 

Hobekuntza egin nahi izanez gero, aldez aurretik gainbegiratzeaz/esku-hartzeaz arduratzen den langileei jakinarazi beharko zaio eta lekurik libre badagoen ikusi beharko da. 

Ave, Alvia, Euromed eta Intercity trenen kasuan, ordaindu beharreko zenbatekoa prezio-aukera berriaren prezio dinamikoaren eta Tarjeta Dorada deskontuarekin eta jatorrizko txartelean ordaindutako prezioarekin geratzen den aldea da.

 

Beherapena desgaitasuna duten pertsonentzat  

 

Tarjeta Dorada txartela

Txartela izenduna eta besterenezina da, pentsiodunek eta desgaitasun handiak dituztenek eros dezakete txartel hau; gainera, deskontuak izateko eskubidea ematen die xedatutako baldintzetan.

Tarjeta Dorada dagokion garraio-txartelarekin batera eraman behar da beti.

Asteko egun guztietarako balio du baliozkotasun-aldi guztian, jaulkipen-egunetik hasita.

% 65eko edo gehiagoko desgaitasuna duten pertsonei txartelaren titularraren baldintza ekonomiko eta bidaiatzeko baldintza berdinak izango dituzten beste pertsona batekin etorri ahal izango dira, Tarjeta Dorada "bidelagunarekin" modalitatea eskuratuz.

Nori zuzentzen zaio eta zein dokumentazio aurkeztu behar da

 • Ezintasun fisiko edo psikikoa duten 18 urtetik gorako pentsiodunak: Iraunkorra, Absolutua edo Baliaezintasun handia. Honako dokumentu hauek aurkeztu behar dituzte:
  • Pentsiodun-egiaztagiria, adierazitako egoera batean dagoela.
 • 18 urtetik gorako pentsiodunak gizarte-klase zibilekoak eta militar erretiratuak, eta ezintasun iraunkorra dutenak zerbitzua emateko. Honako dokumentu hauek aurkeztu behar dituzte:
  • Pentsiodun-egiaztagiria, adierazitako egoera batean dagoela.
 • % 33ko edo gehiagoko desgaitasuna duten pertsonak. Honako dokumentu hauek aurkeztu behar dituzte:
  • Egiaztatu duen autonomia erkidegoko edo estatuko erakundeak jaulkitako ziurtagiria, desgaitasun-txartela edo egiaztagiria.

% 65eko edo gehiagoko desgaitasuna duten pertsonei txartelaren titularraren baldintza ekonomiko eta bidaiatzeko baldintza berdinak izango dituzten beste pertsona batekin etorri ahal izango dira, Tarjeta Dorada "bidelagunarekin" modalitatea eskuratuz.

Aplikazio eremua

Ave, Larga Distancia, Avant, Media Distancia Convencional (zabalera metrikoa edo iberiarra) eta Cercanías (zabalera metrikoa edo iberiarra) zerbitzuetan egiten diren ibilbide guztietan.

Deskontuak

Ave, Alvia, Euromed eta Intercity trenetan, deskontuak aukeratutako prezioaren aukeran erosteko unean indarrean zegoen prezio dinamikoari aplikatuko zaizkio. Gainerako zerbitzuetan, tarifa orokorreko/oinarriko prezioari aplikatuko zaizkio.

Deskontu horri ezingo zaio besterik aplikatu, Familia ugaria izateagatikoa eta baldintzetan berariaz aplika daitekeela diotenak izan ezik.

Ave, Alvia, Euromed e Intercity

Asteko edozein egunetarako, aukeratutako txartelaren aukeran % 25eko deskontua erosterakoan indarrean zegoen prezioan. Deskontu hau ez zaie osagarriei aplikatzen.

Avant

 • Astelehenetik ostiralera: % 25eko deskontua
 • Larunbatetan eta igandeetan: % 40ko deskontua

Media Distancia Convencional (zabalera iberiarra)

 • % 40ko deskontua egunero

Cercanías (zabalera iberiarra)

 • % 40ko deskontua egunero

Media Distancia eta Cercanías (zabalera metrikoa)

 • % 50eko deskontua

 

Saltzeko bideak

Geltokietako leihatiletan eta bidaia-agentzia fisikoetan jaulkitzen da Tarjeta Dorada txartela. Finantza-erakunde batzuen bitartez ere jaulki daiteke, "laguntzailearekin" modalitatearena izan ezik.

www.renfe.com webgunearen bidez, edozein Tarjeta Dorada berritu daiteke, banku-erakundeek jaulkitakoak izan ezik, baldin eta azken aldiz 2013an edo geroagoko data batean berritu edo erosi bada, eta iraungitze-data baino 60 egun baino lehenagotik hasita.

Webgunearen bidez berritzeko onartutako ordaintzeko bitartekoak kreditu- edo zordunketa-txartela eta Bizum dira.

Tarjeta Dorada kontakturik gabeko "Renfe & Tú" eta "+Renfe & Tú" txartel pertsonalizatuetan karga daiteke.

Deskontu horri lotutako txartelak geltokietako leihatiletan, www.renfe.com helbidean, bidaia-agentzia fisikoetan, agentzia birtualetan, telefono bidezko salmentan, Renfe app-ean eta autosalmentako makinetan erosi daitezke.

Prezioa (Erosketa eta berritzea)

Txartela erosteko edo berritzeko prezioak, baliozkotasun-aldiaren arabera, hauek dira:

 • 1 urte: 6 euro
 • 2 urte: 12 euro
 • 3 urte: 15 euro (%16ko aurrezkia)

Gaur egun, urtebeterako soilik eros daiteke. 

Eta 1, 2 edo 3 urterako berritu daiteke.

Cercanías-en salmenta-puntuen bidez, urtebeterako soilik erosi edo berritu daiteke.

Tarjeta Dorada baliogabetzea

www.renfe.com webgunearen bidez txartelak gasturik gabe baliogabetu daitezke, webgunearen bidez berritu den datatik hasi eta hurrengo 15 egunetan erabili ez badira. 

Geltokietako leihatiletan eta bidaia-agentzia fisikoetan, erabili gabeko Tarjeta Dorada gasturik gabe baliogabetu daiteke txartel hori erosi edo berritzen den egunean bertan.

Txartelak aldatzea

Ave, Alvia, Euromed eta Intercity trenetako bidaietarako txartelak aldatu ahal izateko, erositako prezio-aukerak atributu hori barne eduki behar du, edo aldaketa-baldintzak hobetzeko osagarri bat erosi behar da. Aldaketa-kostuak prezio-aukerarenak edo gehigarri baten bidez eskuratutako baldintzen hobekuntzakoak izango dira. Deskontu honekin ez da onartzen txartelen "jabetza aldatzea" aukera. 

Avant eta Media Distancia Convencional trenetan txartela aldatzea onartzen da egun bererako eta kosturik gabe, bere baliozkotasun-epearen barruan. Bezeroak txartela beste egun baterako aldatu nahiko balu, zenbateko osagarri bat ordaindu beharko luke, aldatutako txartelaren zenbatekoari dagokion % 10 ordainduta, aldaketa-gastu gisa. Media Distancia Convencional zerbitzuko trenetan, gutxienez 1 € ordainduko da txarteleko. 

Balio handiagoko txartel batera aldatzen denean, aldea ordaindu beharko du bezeroak.

Aldaketa gutxiago balio duen txartelera egiten denean, aldaketa-gastuak kendu ostean (halakorik balego), % 15 deskontatuko zaio zenbatekoari. 

"Laguntzailearekin" modalitateko Tarjeta Dorada txartelarekin, titularraren txartela aldatzeak laguntzailearen txartela aldatzea dakar.

Txartelak baliogabetzea

Ave, Alvia, Euromed eta Intercity trenetako bidaietarako txartelak baliogabetu ahal izateko, erositako prezio-aukerak atributu hori barne eduki behar du, edo baliogabetzeko baldintzak hobetzeko osagarri bat erosi behar da. Baliogabetze-kostuak prezio-aukerarenak edo gehigarri baten bidez eskuratutako baldintzen hobekuntzakoak izango dira. 

Gainerako zerbitzuetan, txartelak baliogabetzea onartzen da, baina txartelaren prezioari % 15eko kenkari bat eginda

"Laguntzailearekin" modalitateko Tarjeta Dorada txartelarekin, titularrak txartela baliogabetzen badu, laguntzailearen txartela ere baliogabetu egingo da, eta txartel hori modu independentean ere baliogabe daiteke.

Trena galtzea

Ave, Alvia, Euromed edo Intercity trenak galduz gero, Renfe-ri egotzi ezin zaizkion arrazoiengatik. 

Aukera hori onartzen duen prezio-aukera duten txarteletan bakarrik, beste txartel bat ordaindu behar da jatorrizko txartelaren prezio-aukeraren arabera ezarritako zenbatekoarekin. Hala balegokio, dagokion prezio-aldea ere ordainduko da, txartel berria kategoria hobeagoko prezio-aukera batekoa bada. Txartel berria galdutako trenaren prezioa baino prezio-aukera merkeagoa bada, ez da alderik itzuliko kontzeptu honengatik.

Tarjeta Dorada txartela hondatzea, lapurtzea edo galtzea 

Txartelaren kopia emateko, aurreko txartela jaulkitako edo erregistratutakoa izan beharko da erreserba bidezko salmenta-sistemarekin, "Renfe & Tú "TSC pertsonalizatuan kargatutakoa izan ezik. Kasu horretan, beste TSC bat erosi beharko da eta Dorada txartela gehitu bere indarraldiarekin. 

Sartzeko kontrola eta bideko kontrola

Bezeroak, sartzeko kontrolean edo bidaian, txartela aurkeztu beharko du indarrean diren egiaztagiriekin batera, beste deskontu batzuk lortu ahal izateko, Dorada txartela barne, eta bidaia amaitu arte gorde beharko ditu. Era berean, baita titularraren nortasuna egiaztatzen duen dokumentua ere. 

Bezeroak sartzeko kontrolean eskatutako dokumenturen bat aurkezten ez badu, sartzeko kontrolean, trenean edo geltokietako leihatiletan bertan bidaia erregularizatzeko aukera emango zaio, horretarako bitartekoak edukiz gero. Erregularizazio hori egiteko, aplikatutako deskontuaren zenbatekoa kalkulatu eta kobratuko da. 

Bidaian, bezeroak aurreko dokumenturen bat aurkezten ez badu, bidaiatzeko baliozkoa den garraio-txartelik ez duen bidaiaritzat joko da, eta zigor gisa BASICO prezio-aukeraren erreferentzia-prezioaren (% 100) bikoitza ordaindu beharko du, ESTÁNDAR eserlekuan bidaiatzen badu eta ELIGE CONFORT prezioaren bikoitza, CONFORT eserlekuan bidaiatzen badu. Hala ere, eta merkataritza-arretarako irizpideekin, erregularizazio bat egin ahal izango da, aplikatutako deskontua kobratuz, bidaiariak fede ona erakusten duen kasu partikularretan. AVANT, Media Distancia Convencional (zabalera iberiarra eta metrikoa) eta Cercanías (zabalera iberiarra eta metrikoa eta Cercanías) zerbitzuetarako, bidaiariren bat baliozko den garraio-txartelik gabe trenera sartzen bada, ibilbideko jarduerez/ikuskapenaz arduratzen diren langileek baliozko garraio-txartelik ez duten bidaiariei buruz xedatutakoa aplikatu beharko dute. 

Ibilbidea luzatzea 

Ibilbidea luzatzeko, bidean gainbegiratzen/esku-hartzen duten langileei aldez aurretik jakinarazita eta libre dauden eserlekuen arabera, ibilbide berria bertan ordaindu beharko da merkataritza-eskaintza honetan ezarritako baldintzetan. 

Eserleku mota edo prezio-aukera hobetzea 

Hobekuntza egin nahi izanez gero, aldez aurretik gainbegiratzeaz/esku-hartzeaz arduratzen den langileei jakinarazi beharko zaio eta lekurik libre badagoen ikusi beharko da. 

Ave, Alvia, Euromed eta Intercity trenen kasuan, ordaindu beharreko zenbatekoa prezio-aukera berriaren prezio dinamikoaren eta Tarjeta Dorada deskontuarekin eta jatorrizko txartelean ordaindutako prezioarekin geratzen den aldea da.

 

Gazteentzako deskontua  

 

Más Renfe Joven txartela  

Txartel pribatu, izendun eta besterenezina da, eta titularrek deskontu bat izango dute bidaiatzeko aukeratutako zerbitzuaren arabera.

Txartela erosteko edo berritzeko unean 14 eta 25 urte bitartean dituzten gazteek eskura dezakete, eta urtebetez gozatu dute bere abantailez txartelaren indarraldian 26 urte bete arren.

Más Renfe Joven txartela ez da berez bidaiatzeko balio duen garraio-txartel bat.

Renfe Viajeros-en zerbitzu nazional guztietan erabil daiteke, hauetan izan ezik: Media Distancia Convencional (zabalera metrikoa), Cercanías (zabalera metrikoa), AVLO eta tren turistikoak.

50 € balio du (BEZa barne).

Txartelak urtebeterako balio du, erosten den egunetik hasita, eta ondoren beste urtebeterako berritu daiteke. Jarraian agertzen diren beherapenekin erositako sarrerek txartelaren indarraldiaren barruan egon behar den bidaia-data bat eduki behar dute.

Ave, Alvia, Euromed eta Intercity:

Deskontua izango da, erosketa aurreratuko edozein aldirako aukeratutako prezioaren aukeran erosteko unean indarrean zegoen prezio dinamikoaren % 30. Deskontu hau ez zaie osagarriei aplikatzen.

Deskontu horri ezingo zaio besterik aplikatu, Familia ugaria izateagatikoa eta baldintzetan berariaz aplika daitekeela diotenak izan ezik.

Avant, Media Distancia Convencional (zabalera iberiarra) eta Cercanías/Rodalies:

 • Tarifa orokorraren edo Oinarrizko tarifaren % 25eko deskontua.

Deskontu horri ezingo zaio besterik aplikatu, Familia ugaria izateagatikoa eta baldintzetan berariaz aplika daitekeela diotenak izan ezik.

Txartela saltzeko bideak

Txartela www.renfe.com helbidean erosten da eta dagokion zenbatekoa ordaindu ostean, "bezero-zenbaki" bat jasoko da, identifikazioa egiteko eta zerbitzuak erabili ahal izateko. Inolako gasturik gabe baliogabe daiteke, erosi eta bi ordu baino lehen egiten bada, eta erabili ez bada.

Txartelak saltzeko bideak

Txartelak erosteko "bezero-zenbakia" adierazi beharko da: www.renfe.com helbidean, Renfe app-ean, geltokietako leihatiletan, bidaia-agentzia fisikoetan eta birtualetan, telefono bidez Renfe Contigo 912 320 320, produktu anitzen autosalmentako makinetan eta Cercanías eta Media Distancia zerbitzuetako autosalmentako makinetan.

 

Aldaketarik

Txartela aldatzea onartzen da, bere baliozko epean eta saltzeko bide bakoitzerako ezarritako epeetan.

Ave, Alvia, Euromed e Intercity

Erositako prezio-aukerak atributu hori barne hartzen duenean bakarrik aldatu ahal izango dira, edo "Baliogabetzearen hobekuntza eta ELIGE mailara aldatzea" edo "Baliogabetzearen hobekuntza eta PREMIUM mailara aldatzea" gehigarria erosi denean. Aldaketa-kostuak prezio-aukerarenak edo gehigarri baten bidez eskuratutako baldintzen hobekuntzakoak izango dira. Deskontu honekin ez da onartzen txartelen "jabetza aldatzea" aukera.

Avant eta Media Distancia Convencional (zabalera iberiarra)

 • Indarrean den aldian, kosturik gabe aldatu ahal izango da txartela egun bererako.
 • Bezeroak txartela beste egun baterako aldatu nahiko balu, zenbateko osagarri bat ordaindu beharko luke, aldatutako txartelaren zenbatekoari dagokion % 20 ordainduta, aldaketa-gastu gisa. Media Distancia Convencional zerbitzuko trenetan, gutxienez 1 € ordainduko da txarteleko.

Txartel berriaren zenbatekoa handiagoa izanez gero, aldea ordaindu beharko du bezeroak.

Aldaketa gutxiago balio duen txartelera egiten denean, aldaketa-gastuak kendu ostean (halakorik balego), % 15 deskontatuko zaio zenbatekoari.

 

Baliogabetzeak

Txartela baliogabetzea:

 • Bidaiarik gabeko txartelak baliogabetzea erosi eta 14 egunera arte:
  Txartela erosi eta hurrengo 14 egunetan, baldin eta txartelik erosi ez bada, txartela baliogabetu ahal izango da www.renfe.com webguneko erosketa/berritzea/baliogabetzea/berriro inprimatzea aplikazioaren bidez.
 • Txartelak baliogabetzea erosi eta 14 egunera arte, bidaiak erosita:
  Más Renfe Joven txartelarekin lotutako txartel bat badago (baita Txartela baliogabetu baino lehen baliogabetu bada ere) txartel hori baliogabetu dela berresteko unean, mezu bat agertuko da bertan behera uzteko egin beharreko prozesua adieraziz.

Txartelak baliogabetzea:

Ave, Alvia, Euromed e Intercity

AVE, Alvia, Euromed eta Intercity-ko bidaietarako txartelak erositako prezio-aukerak atributu hori barne hartzen duenean soilik baliogabetu ahal izango dira, edo "Ezeztatze-hobetzea eta ELIGE mailara aldatzea" edo "Ezeztatze-hobetzea edo PREMIUM mailara aldatzea" eskuratu denean. Baliogabetze-kostuak prezio-aukerarenak edo gehigarri baten bidez eskuratutako baldintzen hobekuntzakoak izango dira.

Avant eta Media Distancia Convencional (zabalera iberiarra)

Más Renfe Joven txartel honen bidez erositako txartelak baliogabetzea onartzen da, baldin eta baliozko epean badaude eta eragiketa saltzeko bide bakoitzerako ezarritako epean egiten bada, itzuli beharreko txartelaren prezioan % 30eko kenkariarekin, baliogabetze-tasa gisa, zerbitzu guztietarako.

 

Trena galtzea

Ave, Alvia, Euromed eta Intercity zerbitzuei soilik aplikatzen zaie.

Renferi egotzi ezin zaizkion arrazoiengatik trena galduz gero, eta ekintza hori onartzen duen prezio-aukera duten txarteletan bakarrik, beste txartel bat ordaindu behar da jatorrizko txartelaren prezio-aukeraren arabera ezarritako zenbatekoarekin. Hala balegokio, dagokion prezio-aldea ere ordainduko da, txartel berria kategoria hobeagoko prezio-aukera batekoa bada. Txartel berria galdutako trenaren prezioa baino prezio-aukera merkeagoa bada, ez da alderik itzuliko kontzeptu honengatik.

 

Fidelizazio-programa

Txartel hau eskuratzeak Renferen fidelizazio-txartelaren titularra izateak dakartzan abantailez gozatzeko aukera eskainiko du lehen unetik, eta aipatutako programaren identifikazio-kodea Más Renfe Joven txarteleko berbera izanik.

Eskaintza honen barruan egiten diren bidaiekin, fidelizazio-programaz gozatzeko aukera izan dezakezu. Bezeroa jada Renferen fidelizazio-txartelaren titularra bada, Más Renfe Joven txartelari bezero-kode bera esleituko zaio, txartelaren maila mantenduz.

Puntuak lortu nahi dituen bezeroak txartela erosteko unean esleitu beharko ditu.

Más Renfe Plata, Más Renfe Oro edo Más Renfe Platino txartelen titularrek, fidelizazio-programari lotutako abantailez gozatzeko, dagokion txartela aurkeztu beharko dute, baita gainerako nortasun-txartelak edo garraio-txartelarekin lotutako beharrezkoak diren bestelako dokumentuak ere.

 

Ibilbidea luzatzea

Ibilbidea luzatzeko, bidean esku-hartzen/gainbegiratzen duten langileei aldez aurretik jakinarazita eta libre dauden eserlekuen arabera, unean bertan ibilbide berria bertan ordaindu beharko da merkataritza-eskaintza honetan ezarritako baldintza beretan.

 

Eserleku mota edo prezio-aukera hobetzea

Txartela hobetzeko, aldez aurretik bidean esku-hartzen/gainbegiratzen duten langileei jakinarazi beharko zaie, eta libre dauden eserlekuen araberakoa izango da. AVE, Alvia, Euromed eta Intercity trenetan, ordaindu beharreko zenbatekoa prezio-aukera berriaren prezio dinamikoaren eta jatorrizko txartelean ordaindutako zenbatekoaren aldea da, Más Renfe Joven txartelaren deskontuarekin.

 

Gogoratu...

Bezeroak txartela aurkeztu beharko du indarrean diren egiaztagiriekin batera, beste deskontu batzuk lortu ahal izateko, Más Renfe Joven txartela barne (edozein euskarritan), eta bidaia amaitu arte gorde beharko ditu. Era berean, baita titularraren nortasuna egiaztatzen duen dokumentua ere.

Gazteentzako deskontua  

 

Gazte-txartela

Eskaintza bidaia egunean 14 eta 25 urte artean dituzten bezeroei zuzentzen zaie.

Deskontua lortu ahal izateko, Gazte-txartelaren titular izan behar du gazteak. Txartel hori Espainiako edozein Autonomia-erkidegok jaulkitzen du edo finantza-erakunde laguntzaileek ere jaulki ohi dituzte Gazte-txartelarekin lotutako banku-txartelak.

Halaber, nazioarteko hainbat txartel erabil ditzakezu; besteak beste, EYCA (European Youth Card Association) ekimenarekin erlazionatutako herrialdeetan jaulkitzen den European Youth Card txartela, ISIC (International Student Identity Card) nazioarteko ikasle-txartela, IYTC (International Youth Global Card) nazioarteko gazte-txartela eta gazteentzako GO 25 (IYTC) txartela nazioarteko bidaietarako.

 

Deskontua

Ave, Alvia, Euromed e Intercity

% 5 izango da aukeratutako prezioaren aukerarako erosketa-unean indarrean dagoen prezio dinamikoaren gainean. Deskontu hau ez zaie osagarriei aplikatzen.

Deskontu horri ezingo zaio besterik aplikatu, Familia ugaria izateagatikoa eta baldintzetan berariaz aplika daitekeela diotenak izan ezik.

Avant eta Media Distancia Convencional (zabalera metrikoa eta iberiarra)

% 20ko deskontua Orokorra/Oinarrizko tarifaren gainean.

Deskontu horri ezingo zaio besterik aplikatu, Familia ugaria izateagatikoa eta baldintzetan berariaz aplika daitekeela diotenak izan ezik.

Saltzeko bideak

Geltokietako leihatiletan, www.renfe.com helbidean, bidaia-bulego fisikoetan eta birtualetan, telefono bidez Renfe Contigo 91 232 03 20, Renfe app-ean eta hainbat produktu saltzeko autosalmentako makinetan erosi ahal izango dira txartelak.

Aldaketak

Ave, Alvia, Euromed e Intercity

Erositako txartel motaren baldintzen mende daude (Básico, Elige, Premium)

Avant eta Media Distancia Convencional (zabalera metrikoa eta iberiarra)

 • Indarrean den aldian, kosturik gabe aldatu ahal izango da txartela egun bererako.
 • Bezeroak txartela beste egun baterako aldatu nahiko balu, zenbateko osagarri bat ordaindu beharko luke, aldatutako txartelaren zenbatekoari dagokion % 10, aldaketa-gastu gisa.

Media Distancia Convencional zerbitzuko trenetan, gutxienez 1 € ordainduko da txarteleko.

Txartel berriaren zenbatekoa handiagoa izanez gero, aldea ordaindu beharko du bezeroak.

Aldaketa gutxiago balio duen txartelera egiten denean, aldaketa-gastuak kendu ostean (halakorik balego), % 15 deskontatuko zaio zenbatekoari.

Baliogabetzeak

Ave, Alvia, Euromed e Intercity

Erositako txartel motaren baldintzen mende daude (Básico, Elige, Premium)

Avant eta Media Distancia Convencional (zabalera metrikoa eta iberiarra)

Txartelak baliogabe daitezke, baina txartelaren balioaren % 15 kenduko da.

Trena galtzea

Ave, Alvia, Euromed e Intercity

Erositako txartel motaren baldintzen mende daude (Básico, Elige, Premium)

Gogoratu...

Deskontuak lortu ahal izateko, bezeroak txartela aurkeztu beharko du egiaztagiri guztiekin batera, eta bidaia amaitu arte gorde beharko ditu. Era berean, baita txartelaren titularraren nortasuna egiaztatzen duen dokumentua ere.

Haurrentzako deskontua  

 

Bidaiaren egunean 4 beteta eta 14 urte bete gabe dituzten haurrak, edo eserlekua bete nahi duten 4 urtetik beherako haurrak.

Egiaztapena

Salmenta-kanaletan adingabearekin joango den bidaiariaren dokumentazioa eskatuko da eta bi txarteletan agertuko dira datu horiek.

Haurraren adina baieztatzeko, edozein dokumentu ofizial (Familia Liburua edo antzekoa) aurkeztea eska daiteke, haurraren adina edo jaiotze-data egiaztatzen duena.

Merkataritza-Baldintzak

Tarifa hori egunero eta klase eta tren guztietarako aplikagarria da.

Deskontua

Ave, Alvia, Euromed e Intercity

Aukeratutako txartelaren aukeran erosterakoan indarrean zegoen prezioaren % 40ko deskontua aplikatuko da. Deskontu hau ez zaie osagarriei aplikatzen.

Deskontu horri ezingo zaio besterik aplikatu, Familia ugaria izateagatikoa eta baldintzetan berariaz aplika daitekeela diotenak izan ezik.

Avant, Media Distancia, Cercanías eta Feve

% 40 trenaren oinarrizko tarifan.

Deskontu horri ezingo zaio besterik aplikatu, Familia ugaria izateagatikoa eta baldintzetan berariaz aplika daitekeela diotenak izan ezik.

 

Aldaketa

Ave, Alvia, Euromed e Intercity

Erositako txartel motaren baldintzen mende daude (Básico, Elige,
Premium)

 

Avant, Media Distancia, Cercanías eta Feve

 • Indarrean den aldian, kosturik gabe aldatu ahal izango da txartela egun bererako.
 • Bezeroak txartela beste egun baterako aldatu nahiko balu, zenbateko osagarri bat ordaindu beharko luke, aldatutako txartelaren zenbatekoari dagokion % 10 ordainduta, aldaketa-gastu gisa.

Media Distancia Convencional zerbitzuko trenetan, gutxienez 1 € ordainduko da txarteleko.

Balio handiagoko txartel batera aldatzen denean, aldea ordaindu beharko du bezeroak.

Aldaketa gutxiago balio duen txartelera egiten denean, aldaketa-gastuak kendu ostean (halakorik balego), % 15 deskontatuko zaio zenbatekoari.

 

Baliogabetzea

Ave, Alvia, Euromed e Intercity

Erositako txartel motaren baldintzen mende daude (Básico, Elige,
Premium)

 

Avant, Media Distancia, Cercanías eta Feve

Txartela baliogabetu nahi izanez gero, prezioaren % 15eko kenkari batekin egin dezakezu. Txartelak izan ditzakeen kudeaketa-gastuak ez dira itzuliko.

 

4 urtetik beherako umeak, eserlekurik okupatu gabe

4 urtetik beherako haurrek doan bidaiatuko dute, lekurik okupatu gabe. Nolanahi ere, baliozko txartela duen heldu batek lagunduta joan beharko dute.

 

Eskaera egiteko baldintza espezifikoak

 

Ave, Alvia, Euromed e Intercity

Eserlekua partekatuz doan bidaiatzen duten 4 urtetik beherako haurrek dagokion"Haurren doako txartela" izan beharko dute.

"Haurren doako txartela" sarrerako kontrolean aurkeztu beharko da, laguntzailearen txartelarekin batera.

Ibilbideak

Estatuko ibilbide guztietan.

 

Avant

Eserlekua partekatuz doan bidaiatzen duten 4 urtetik beherako haurrek dagokion"Haurren doako txartela" izan beharko dute.

"Haurren doako txartela" sarrerako kontrolean aurkeztu beharko da, laguntzailearen txartelarekin batera.

Ez da adingabeen laguntza-zerbitzurik edo tutoretzarik eskaintzen.

Ibilbideak

Estatuko ibilbide guztietan.

 

Media Distancia

Ibilbideak

Sareko edozein ibilbide egiteko, geltokiren bat, jatorria edo helmuga edo biak Cercanías nukleoetatik kanpo daudenean, baita nukleo desberdinetako geltokien artean daudenean ere. Cercanías nukleo bereko geltokien artean ere aplikatuko da trenak 1. tasa baino oinarrizko tasa ezberdina duenean.

Beste baldintza batzuk

Tarifa honek arautzen ez duen guztia Garraiorako Media Distancia-ko Bidaiarien Kontratuaren Baldintza Orokorrek kasu bakoitzean ezartzen dutenaren mende egongo da.

 

Aldiriak

Talde-txartel batean ez dauden sei urtetik beherako 2 haurrek doan bidaia dezakete, eserlekurik okupatzen ez badute, Rodalies zerbitzuan izan ezik; bertan, 4 urtetik aurrera ordaintzen dute haurrek.

 

Rodalies de Catalunya

Tren hauetan, trenen sarbide- eta merkaturatze-baldintzak Kataluniako Generalitat-ek zehazten ditu, eta beraz, ez zaizkie aplikatzen orri honetako baldintzak.

Familia ugarientzako deskontua  

 

Tarifa honi esker, Autonomia-erkidegoak jaulkitzen duten dagokion ziurtagiria duten kide ugariko familiek deskontu garrantzitsuak lor ditzakete kategoriaren arabera, Ave, Alvia, Euromed, Intercity, AVLO, Avant, Media Distancia Convencional (zabalera metrikoa eta ohiko zabalera), Cercanías (zabalera metrikoa eta ohiko zabalera), klase, eserleku mota, eta prezio-aukera guztietan.

Salmenta-puntu fisiko batean erosketa egitean deskontua lortzeko, familia ugariaren titulu ofiziala (liburua, txartela, etab.), formatu fisikoan edo digitalean, edo bidaiariaren egoera hori ezinbestean egiaztatzen duen, eta zein kategoriakoa den zehazten duen, dokumentua erakutsi beharko da, banaka edo kolektiboki, ezartzen eta jaulkitzen duena bizi zaren autonomia-erkidegoak. Dokumentazio hori, halaber, bidaiaren edozein fasetan aurkeztu beharko da, erakusteko eskatuz gero.

Duela gutxi iraungitako txartelak ere onartuko dira berritzeko eskaerarekin batera aurkezten badira, eta eskaera hori txartela igortzen duen autonomia-erkidegoak behar bezala beteta badago, txartelaren zenbakia, kategoria eta titularren izenak agertzen badira, eta datu horiek iraungitako txartelarekin bat badatoz.

Txartelak erosteko unean soilik egingo da deskontua , eta ehuneko hauek aplikatuko dira:

 • % 20 familia ugari orokorreko kideentzat.
 • % 50 familia ugari bereziko kideentzat.

AVE, Alvia, Euromed, Intercity eta AVLO bidaietarako, deskontuak garraioaren prezio dinamikoan egiten dira, baina ez osagarrietan, ezta Premium aukeraren barnean dagoen jatetxe-prezioaren gainean ere.. Garraioaren zenbatekoa jatetxeko prezioa baino txikiagoa denean, txartelaren zenbatekoa guztiz lotuko da garraioaren prezioarekin.

Generalitat de Catalunya-k guraso bakarreko familiei jaulkitako familia ugariko txartelak Rodalies trenetan soilik onartuko dira. Generalitat de Catalunya arduratzen baita sare hori kudeatzeaz, eta hark zehazten baititu merkaturatze-baldintzak.

Deskontu horiez gain beste batzuk ere aplikatu ahal izango dira, merkataritza-baldintzetan berariaz ezin daitezkeela aplikatu dioten produktuetan/zerbitzuetan/eskaintzetan izan ezik.

Txartelak geltokietako salmenta-puntuetan, www.renfe.com webgunean, www.avlorenfe.com helbidean, bidaia-bulego fisikoetan eta birtualetan, telefono bidez Renfe Contigo 912 320 320, autosalmentako makinetan, SerTren-en, Renfe app-ean.

Produktu bakoitzean eragiketa horietarako aurreikusitako baldintzetan egin daitezke aldaketak eta baliogabetzeak, prezio-aukeraren, osagarrien edo erositako txartelari aplikatutako tarifen ezaugarriek hala ahalbidetzen badute, eta Saltzeko bide bakoitzerako ezarritako baldintzak kontuan hartuta. Familia ugariaren deskontua daukaten txarteletan, ezin da titularra aldatu.

Gogoratu...

Deskontuak lortu ahal izateko, bezeroak txartela aurkeztu beharko du, dagozkion egiaztagiriekin eta familia ugariko txartelarekin batera, eta bidaia amaitu arte gorde beharko ditu. Bidaiariaren nortasuna egiaztatzen duen dokumentua ere eskatu ahal izango zaio.

4-9 kideko taldeentzako deskontua  

 

Gutxienez 4 lagunez eta gehienez 9 lagunez osaturiko taldeei zuzendutako eskaintza,tren eta data berean bidaiatzen duenak Ave eta Larga Distancia trenetan.

Deskontua 

Deskontua joaneko bidaietan bakarrik egiten da, eta txartel guztiak batera erosi behar dira, eta helduek zein umeek (0 eta 13 urte bitartekoak) eduki behar dute eserlekua. 

AVE, Alvia, Euromed eta Intercity bidaietan, aukeratutako prezio-aukera erosteko unean indarrean dagoen prezio dinamikoaren % 8ko deskontua aplikatuko da, bidaiatzen duen pertsona-kopurua edozein dela ere (gehienez ere 9). 

Bateragarria da umeentzako deskontuarekin. 

Deskontu hau ez zaio aplikatuko maskoten osagarriari, eskaintza honekin eskainiko den bakarra. 

Eskaintza honekin doako txartela eskura ditzakezu eserlekurik okupatu gabe bidaiatzen duten 4 urtetik beherako umeentzat. Bidaiari horiek ez dira talde-kide gisa kontatzen, deskontua aplikatzeko.

Eskaintza hau ezin da konbinatu beste deskontu batekin, Umearenarekin eta Familia ugariaren tituluaren onuradun izatetik eratorritakoarekin izan ezik.

Ez da txartelik salduko ibilbidean zehar.

Aldaketak

Eskaintza honetako txartelak ezin dira aldatu.

Baliogabetzeak

ELIGE, ELIGE CONFORT eta PREMIUM prezio-aukera duten txartelak baliozko epearen barruan baliogabetu ahal izango dira, eta saltzeko bide bakoitzak ezarritako baldintzetan. Gainera,
eskaintza osatzen duten eta erreserba-kode berera lotutako txartelak
baliogabetu egin beharko dira. Ez da onartzen eserlekuak partzialki baliogabetzea.

OINARRIZKO prezioaren aukerarekin ezin da baliogabetzerik egin.

Baliogabetze-gastuak bidaiatzeko aukeratutako prezio-aukerarenak izango dira.

Trena galtzea

"Trena galtzea" ezin zaie aplikatu prezio-aukerei.

Ibilbidea luzatzea

Ez da onartzen bidean ibilbidea luzatzea.

Eserleku mota edo prezio-aukera hobetzea

Ez da onartzen bidean hobekuntzak egitea.

Sarbide-kontrola eta bideko esku-hartzea

Kontuan hartuko da txartelaren jaulkipena indibidualizatua dela, eta beraz, bidaiari guztiek dagokion garraio-txartela eraman beharko dute.

Beharrezkotzat jotzen bada, sarbide-kontroleko edo bidean esku-hartzen/gainbegiratzen duten langileek hala eskatuta, adingabeen adina egiaztatu beharko da adina egiaztatzen duen edozein agiri ofizialen bidez.

Eskaintza honetarako ezarritako baldintzak betetzen ez badira, bidean esku-hartzen/gainbegiratzen duten langileek txarteletan agertzen den prezio-aukerako erreferentzia-preziora (% 100) igoko dituzte
txartelak.

Fidelizazio-programa

Txartel horiekin egiten diren bidaiekin fidelizazio-programaz balia zaitezke, eta Renfe puntuekin ordain daitezke.

10etik 25era bitarteko eta 25 baino gehiagoko taldeentzako deskontua  

Gutxienez 10 lagunez osatutako taldeei zuzendutako eskaintza da. Tren, data eta klase berean bidaiatu behar dute jatorriko eta helmugako geltoki beretara. Bidaia joaneko edo joan-etorrikoa izan daiteke. Lagun gutxiagok ere bidaiatu ahal izango dute 10 bidaiariri dagokiona ordainduta.

AVE, Alvia, Euromed, Intercity, Avant, Media Distancia Convencional (zabalera iberikoa eta zabalera metrikoa) eta Aldiriko (zabalera iberiarra eta zabalera metrikoa) zerbitzuak.

Kataluniako Autonomia Erkidegoko Media Distancia Convencional eta Aldiriko Zerbitzuetan, administrazio horrek zehaztutako eskaintzak aplikatuko dira.

Lankidetzako Renfe-SNCF trenentzako taldeek beren berezko baldintzak dituzte eta Bidaiarien Nazioarteko Araudian arautzen dira.

 

Aldez aurretik erosteko

10 eta 25 pertsona arteko taldeak:

Erosketa-aurrerapenari dagokionez, kanal eta salmenta-sistema bakoitzean ezarritako muga baino gehiagorik ez duten salmenta zuzeneko taldeak dira, eta eserlekuak aurretik erreserbatu ditzakete.

25 pertsona baino gehiagoko taldeak

Taldeak baimentzen dituen puntuak zehaztuko du, gutxienez 48 ordu.

 

Aplikazio-aldiak

Tren, ibilbide edo egun jakin batzuentzako, taldeko salmenta baztertu ahal izango da.

10 eta 25 pertsona arteko taldeak:

Salmenta-zuzeneko taldeak eserlekuen erabilgarritasuna kontuan hartuta igorriko dira, eserlekuak aurretik erreserbatu edo ez.

25 pertsona baino gehiagoko taldeak:

Baimen-arduradunak zehaztuko du, bezeroak burututako eskaera aztertu ostean.

 

Saltzeko bideak

10 eta 25 pertsona arteko taldeak:

AVE, Alvia, Euromed, Intercity, Avant eta Media Distancia Convencional (zabalera iberikoa): bidaia-agentziak, geltokietako salmenta-puntuak (leihatilak) eta telefono bidezko salmenta.

Media Distancia Convencional (zabalera metrikoa) eta Aldirikoak (zabalera iberikoa eta metrikoa): geltokietako salmenta-puntuak (leihatilak).

En Media Distancia Convencional (zabalera metrikoa) eta Aldiriko(zabalera metrikoa), bidaietan bidean zehar burutu ahal izango da salbuespen gisa.

25 pertsona baino gehiagoko taldeak:

25etik gorako taldeentzako saltzeko bidea atal honen amaieran adierazten diren Taldeak Baimentzeko Puntuetan soilik egiten da.

 

DESKONTUAK

Deskontu hori ezingo zaio beste deskontu batzuei gehitu, Familia ugaria izateagatik deskontuari izan ezik.

Ave, Alvia, Euromed e Intercity

10 eta 25 pertsona arteko taldeak:

AVE, Alvia, Euromed eta Intercityren deskontua ibilbide bakoitzerako da:

Aukeratutako prezioa erostean indarrean dagoen prezio dinamikoaren gainean % 8. Ez da pilatzen haurrentzako deskontuan.

Ez da Prémium preziorik eskaintzen, ezta osagarririk ere.

10-25 arteko pertsonako taldeetarako zehaztutakoez gain, beste deskontua batzuk ere ezarri ahal izango dira kasu batzuetan:

 • Beste talde batzuk osatu.
 • Kanpaina eta promozio zehatzak.
 • Kasu bereziak edo merkataritza-interesa dagoenean.

Kasu horretan, prozedura 25 kidetik gorako taldeentzat izango den berbera izango da.

25 kidetik gorako taldeak:

Bezeroak atal honen amaieran adierazten diren taldeen baimen-puntuei bidalitako eskaera aztertu ondoren dagokion Renfe departamentuak zehaztuko ditu deskontu-baldintzak une bakoitzean.

Ez da Prémium preziorik eskaintzen, ezta osagarririk ere.

 

Avant

10 eta 25 pertsona arteko taldeak:

Tarifa orokorraren prezioaren % 15, ibilbide bakoitzeko.

25 kidetik gorako taldeak:

Bezeroak atal honen amaieran adierazten diren taldeen baimen-puntuei bidalitako eskaera aztertu ondoren dagokion Renfe departamentuak zehaztuko ditu deskontu-baldintzak une bakoitzean.

Gutxieneko deskontua 10 eta 25 pertsona arteko taldeentzat ezarritakoa izango da.

 

Media Distancia Convencional (Zabalera Iberikoa)

 • Ikastetxeetako, elkarteetako eta kultura-erakundeetako 10 bidaiari edo gehiagoko taldeak:
  • Helduak: % 40ko deskontua.
  • (*) Haurrak: % 50eko deskontua
 • 10 bidaiari edo gehiagoko taldeak:
  • Helduak: % 20ko deskontua
  • Haurrak: % 40ko deskontua.

(*)14 urte baino gutxiagoko haurrak

Talderik osatzen ez duten (10 kide baino gutxiago) 0 eta 4 urte (4 urteak bete gabe) bitarteko taldeko kideentzat doakoa izango da. 

 

Media Distancia Convencional (Zabalera metrikoa) eta Aldirikoak (Zabaleta metriko eta Iberikoa)

 • 12 urte baino gutxiagoko umeak: 
  • % 50eko deskontua
 • Helduak: 12 urtetik aurrera:
  • Joaneko bidaia: % 30eko deskontua.
  • Joan-etorriko bidaiak: % 40ko deskontua.
 • Haurrez eta helduz osatutako talde misto bakoitzari dagokion murrizketa egingo zaio.

Itzulerako bidaia egiten den egunetik aurrera zenbatzen hasitako 30 eguneko epean egin beharko da itzulera-bidaia gehienez ere.

Bidaia-eskaera bidaia-eguna baino 48 ordu lehenago egin beharko da, gutxienez.

Asteburu eta jaiegunetan bidaiatzeko, aurreko ostiral edo jaiegun bezperako 14:00etatik aurrera jasotako eskaerak ez dira kudeatuko.

Egiaztatutako eskola-taldeen kasuan, ordaindutako hamar bidaiako irakasle edo heldu batentzako doako txartel baterako eskubidea izango dute.

10 pertsonaz baino gutxiagoz osatutako taldeen kasuan, eskatutako gutxienekoa osatzeko falta diren bidaiariak 12 urte bete gabeko haurrak gisa kontatuko dira.

 

Txartela eta Pasahitza

Talde guztiarentzako txartel bakarra jaulkiko da eta bidaia egiteko balioko duen garraio-txartel bakarra izango da, taldeko bidaiari kopurua azalduko da bertan.

Taldeko kide bakoitzarentzat taldeko kidea dela identifikatzeko dokumentu bat jaulki lezake Renferen baimen-puntuak, "pasahitza" izena du dokumentu horrek. "Pasahitza" ez da bakarka bidaiatzeko garraio-txartel bat.

 

Aldirietarako konbinatua

AVE, Alvia, Euromed edo Intercity zerbitzuko txarteletan ezarritako baldintzetan adierazten da talde osoarentzako edo taldearen zati batentzako erabili daitekeen zerbitzu hau.

AldirikoKonbinaturen tratamendua ere taldekoa da, eta funtsezko ezaugarria da talde osoak edo zatiak batera bidaiatzea, eta, beraz, kodea erabiltzen duten bidaiari guztiek jatorri eta helmuga bera izan behar dute aldiriko nukleoaren barruan.

 

Aldaketak

Txartela inprimatu ostean, ez da aldaketarik onartuko.

 

Baliogabetzeak

Talde txartela inprimatu ostean, ezin izango da zati bat bakarrik baliogabetu.

Eserleku guztiak baliogabetzea soilik onartzen da, honako irizpide hauei jarraiki:

 • Ave, Alvia, Euromed eta Intercity:
  • Taldearen jatorriko geltokitik trena irten baino 48 ordu baino gehiago baino lehen, txartelaren zenbatekoaren ehunekoren kenkaria bidaiatzeko hautatutako aukerari dagokiona izango da.
  • Trena taldearen jatorriko geltokitik irten baino 48 ordu gutxiago falta badira, itzuli beharreko txartelaren prezioaren gaineko kenkari-ehunekoa % 75ekoa izango da.
 • Avant eta Media Distancia Convencional (zabalera iberikoa)
  • Baldintza orokor gisa, baliogabetu den unea edozein dela ere, taldeko titulu bat baliogabetzean, baliogabetutako txartelaren zenbatekoaren %15a kenduko zaio baliogabetze-gastu gisa.
 • Media Distancia Convencional (zabalera metrikoa) eta Aldirikoak (zabalera iberikoa eta metrikoa)
  • Garraio kolektiboko txartelak jatorriko geltokian baliogabetu beharko dira, haiek eskuratu eta bi orduen barruan. Baliogabetzean, baliogabetze-gastuen kontzeptuan, baliogabetutako tituluaren zenbatekoaren % 15 kenduko da.

 

Trena galtzea

AVE, Alvia, Euromed edo Intercity trenak galduz gero, Renferi egotzi ezin zaizkion arrazoiengatik, ez da aplikatuko ezein prezio-aukeratarako, ez osorako, ez dagokion taldearen zatikirako.

 

Ibilbidea luzatzea

Ibilbidean, talde osoaren ibilbide-luzapena egin ahal izango da, ibilbideko esku-hartze/ikuskaritzako eta eserlekuen erabilgarritasuneko langileei aldez aurretik jakinarazita, eta, bertan, ibilbide berrirako tarifa orokor/Oinarrizkoa/Arrunta edo erreferentzia-prezioa (prezioaren% 100) ordaindu beharko da.

 

Eserleku mota edo klasea hobetzea

Ave, Alvia, Euromed eta Intercity-n, talde osorako ibilbideko eserleku-mota hobetu ahal izango da, aldez aurretik ibilbideko esku-hartzeko/ikuskapeneko eta plazen erabilgarritasuneko langileei jakinaraziz, eta bertan plaza berriaren erreferentziako prezioa ordaindu beharko da (% 100) taldeko jatorrizko txartelean agertzen den zenbatekoa izan ezik.

Avant eta Media Distancia Convencional zerbitzuetan, klase bakarra dago (Turista).

 

Sartzeko kontrola eta bideko kontrola

Sarbide-kontroleko eta ibilbideko kontu-hartzailetzako/ikuskapeneko langileek egiaztatuko dute bidaiari-kopurua bat datorrela txartelean agertzen denarekin, eta, horretarako, garraio-txartela duen pertsonari laguntza eskatu ahal izango diote, eta horrek taldeko arduradun gisa jardungo du.

Bidaiari-kopurua talde-txartelean ageri dena baino handiagoa bada, kopurua gainditzen duten pertsonak baliozko garraio-txartelik ez duten bidaiaritzat hartuko dira, eta ibilbideko esku-hartzeaz/ikuskapenaz arduratzen diren langileentzat, garraio-titulu baliozkorik ez duten bidaiariei aplikagarri zaien merkataritza-arauetan xedatutakoa aplikatu beharko du.

Bidaiari-kopurua talde-txartelean jasotakoa baino txikiagoa denean, ez da inolako diru-itzultzerik egingo.

 

Fidelizazio-programa

Talde-txartelek ez dute fidelizazio-programako punturik sortzen, eta ezin dira puntuen bidez ordaindu.

 

TALDEAK BAIMENTZEKO PUNTUAK

Ave, Larga Distancia, Avant eta Media Distancia Convencional (zabalera iberikoa)

Informazio-telefonoa: 91 919 15 65

Taldeen eskaera eta erreserba: grupos@renfe.es

Aldirikoak (Zabalera Iberikoa)

Bidaia baimentzeko eskaerak, eskatutako trena irten baino 48 ordu baino lehen egin behar dira, gutxienez, telefonoen bidez edo hemen adierazitako moduan:

Media Distancia Convencional eta Aldirikoak (Zabalera Metrikoa)

 • Galizia    981 370 529
 • Asturias    985 981 704
 • Kantabria    942 209 524
 • Bizkaia    944 250 629
 • Leon    987 876 514
 • Murtzia    968 501 172

Biltzar eta ekitaldietarako deskontuak  

 

Eskaintza hau lau egun baino gehiago irauten duten Biltzar eta azoka profesionalen antolatzaile eta partaideei zuzendutakoa da.

Aplikazio eremua

Ave, Alvia, Euromed eta Intercity zerbitzuen ibilbide nazionalak.

Deskontuak

Deskontua aukeratutako prezioaren aukerarako erosketa-unean indarrean dagoen prezio dinamikoaren gainean aplikatuko da. Deskontu hau ez zaie osagarriei aplikatzen.

Deskontua ezingo zaio beste deskontu batzuei aplikatu, Familia ugariaren tituluaren onuraduna izateagatiko deskontua izan ezik.

Oro har, "Deskontu-baimenak" Biltzarra eta Azoka inauguratu baino bi egun lehenagotik amaitu eta bi egunera arte balioko du.

Baimenak izena emandako partaideentzat soilik izango da eta biltzarraren edo azokaren antolatzaileek PDF formatuan emango diete dituzten bitartekoen bidez. Bertaratuko den bakoitzari bat emango zaio eta izen-ematearen bidez kontrolatuko da. Baldintza hori betetzen ez bada, deskontua baliogabe daiteke.

Egoera berezietan eta antolatzaileak baldintzaren bat edo batzuk beteko ez balitu, Renfe-k merkataritza-baldintzak osorik edo zati batean bertan behera uzteko eskubidea gordetzen du, bi alderdien arteko negoziazioa edozein puntutan egonik ere.

Saltzeko bideak

Geltokietako leihatiletan, www.renfe.com helbidean, bidaia-bulego fisikoetan eta telefono bidez - Renfe Contigo 912 320 320 eskuratu ahal izango dira.

Txartelen aldaketak

Erositako txartel motaren baldintzen mende (Básico, Elige, Premium).

Baliogabetzeak

Erositako txartel motaren baldintzen mende (Básico, Elige, Premium).

Trena galtzea

Ave, Alvia, Euromed edo Intercity trenak galduz gero, Renferi egotzi ezin zaizkion arrazoiengatik, erositako txartel motaren (Básico, Elige, Premium) araberako baldintzak aplikatuko dira.

Gogoratu...

Bezeroak txartela aurkeztu beharko du inprimatutako (edo PDF formatuan, mugikorrean) "Deskontu-baimenarekin" (ezinbestekoa da bidaiariari zuzenduta egotea) eta, hala balegokio, familia ugariaren deskontua lortzeko behar diren dokumentuekin batera, eta bidaia amaitu arte gorde beharko ditu.

Eskuko ekipajea - Ekipaje berezia  

Bidaiariak aldean daramatzan jantziak eta erabilera pertsonaleko edo profesionaleko objektuak dituen eskuko fardel oro hartuko da ekipajetzat.

Ez dira ekipajetzat hartuko lege eta erregelamenduetan ezarritako segurtasun-xedapenen izaera urratzen duten fardelak, edota beste bidaiarientzat, beste ekipaje batzuentzat edo trenbideko materialarentzat arriskua edo eragozpena eragiten dutenak.

Aplikazio eremua

Ave, Alvia, Euromed, Intercity, Avant, Media Distancia Convencional, Aldirikoak eta Zabalera Metriko zerbitzuak, Tren Turistikoak izan ezik.

Kataluniako Autonomia Erkidegokoa den trenetan, Kataluniako Generalitateak zehazten ditu sarbide- eta merkaturatze-baldintzak, eta, beraz, arau hau ez zaie aplikatuko Kataluniako Rodalies (Media Distancia eta Aldiriko Trenak) kudeatzen dituzten trenei.

Mugak

Bidaiariak ezin izango du berekin eraman eztanda egin edo sua hartu dezaketen materialik, ez eta haien izaera, tamaina, tipologia, bolumena, edukia edo usaina dela-eta arriskutsutzat jo daitezkeen edo gainerako bidaiariak edo trenbideko materiala kaltetu, molestatu edo zikindu ditzaketen materialik ere.

Ezin da inolako armarik edo muniziorik eraman, gaiari buruzko araudian adierazitako egoeretan izan ezik.

Fakturazioa

Ez da ekipajeen fakturazio zerbitzurik eskaintzen Renfeko trenetan.

Kargatzeko, deskargatzeko eta zaintzeko erantzukizuna

Ekipajearen lapurreta, desbideratzea edo bestelako gorabeherarik izanez gero, Renfe ez da erantzule izango.

Ekipajea bidaiariak kargatu, deskargatu, zaindu eta gordeko du, trenean horretarako ahalbidetutako guneetan.

Esku-hartzea bidean

Bidean zehar esku-hartzeko langileek, bidaian zehar arauak betetzen direla zainduko dute, eta bezeroari gogoratuko diote horiek bete behar direla, batez ere ekipaje berezien kasuan.

 

Eskuko ekipajea

Ekipajearen dimentsioak eta ezaugarriak direla-eta, bidaiariak garraia dezakeen ekipajea da, ez dago arau honetan adierazitakoak baino murrizketa gehiagorik.

bidaiari bakoitzeko Eskuko fardelen gehieneko kopurua, dimentsioak eta pisua

Bidaiari batek garraiatu ahal izango duen eskuko fardelen kopurua eta pisua bidaiariak kasu bakoitzean duen garraio-txartelean arautzen duen araudian zehazten da, eta bertan ekipajeari erreferentziarik egiten ez bazaio bakarrik aplikatuko da ondorengo arau hau.

Eskuko ekipaje gisa pertsona bakoitzeko 3 fardel eraman ahal izango dira, honako baldintza hauekin:

 • Maletak, poltsak, motxilak, ordenagailua eramateko maletak eta antzekoak ekipajetzat hartzen dira.
 • Hiruren pisuaren baturak ezin du 25 kg gainditu.
 • Hiru fardelen dimentsioen baturak ez ditu 290 cm-tik gorakoak izango, eta hiruetatik handienak ezingo du honako dimentsioak gainditu: 85x 55 x35 cm. (altuera–zabalera–sakonera)

Eskuko fardeltzat hartuko da, arestian aipatutako zenbaketarako:

 • Haurrentzako aulki eta kotxean trenera igo ostean tolestu egin beharko dira.
 • Musika-tresnak (zorroan sartuta), 30 x 120 x 38 cm (zabalera-luzera-hondoa) baino txikiagoak direnean. (Zabalera-luzera-sakonera).
 • Bizikletak eta patineteak tolestuta edo desmuntatuta zorro baten barruan, 180 cm baino handiagoak ez badira. Media Distancia Convencional eta Aldirietako zerbitzuetako eta Zabalera metrikoko trenetan, tolestutako bizikletak ez dira zorro batean sartu beharko.

Ekipaje berezia

Dimentsioak direla edo edo murrizketen kasuren bat izateagatik, "Eskuko ekipajetzat" hartzeko betekizunak betetzen ez dituena da, eta, beraz, honako tipologia hauetako bakoitzerako erregulazio eta baldintza zehatzak bete beharko ditu:

 • Bizikleta tolestuak edo desmuntatuak.
 • Tolestu eta desmuntatu gabeko bizikletak.
 • Gehieneko dimentsioa duten musika-tresnak, ekipaje-kutxan koka daitezkeenak.
 • Kirol ekipamenduak:
  • Golf-makilen poltsak.
  • Eskiatzeko ekipamendua.

Ekipaje bereziarentzako baldintza gehigarriak

Bidaiari bakoitzak ekipaje berezi bakarra garraiatu ahal izango du.

Bidaiariak une oro bermatu beharko du ekipajea ez dela ezarritako kokalekutik mugitzen, eta, beraz, ez duela eragozpenik sortzen gainerako bidaiarientzat.

Bezeroa izango da beste bidaiari batzuei edota trenari eragindako edozein kalteren erantzule.

Ekipaje berezia daramanak 55 x 35 x 25 cm (altuera-zabalera-sakonera) dimentsioa gaintzen ez duen "eskuko ekipaje" bakarra eraman ahal izango du. (altuera–zabalera–sakonera)

Bizikleta tolestuak edo desmuntatuak

Eskuko ekipajetzat hartzeko adierazitako dimentsioak gainditzen dituzten bizikleta tolestu edo desmuntatuak, honako zerbitzu hauetan onartuko dira: Ave, Larga Distancia, Avant, Media Distancia Convencional, Aldirikoak eta Zabaleta Metrikoa nazio barruko ibilbideetan, honako baldintza hauek betez:

 • Gehienez, 120 x 90 x 40 cm-ko (luzera-altuera-zabalera) dimentsioa duten bizikleta tolestuak edo desmuntatuak onartuko dira eta zorro batean sartuta.
 • Pedalak desmuntatu egin behar dira eta eskulekua 90º biratu behar da.

Media Distancia Convencional eta Aldirietako zerbitzuetako eta Zabalera metrikoko trenetan, tolestutako bizikletak ez dira zorro batean sartu beharko.

Tolestu edo desmuntatu gabeko bizikletak

Tolestu gabeko edo desmuntatu gabeko bizikletak garraiatzeko, bidaiari bakoitzeko bizikleta bakarra garraitu ahal izango da eta Media Distancia Convencional, Aldirikoak eta Zabalera Metrikoetako bidaietan bakarrik garraiatu ahal izango dira eta ondorengo baldintzak betez:

 • Aldiriko zerbitzuak, Zabalera Metrikoa eta Media Distancia Convencional eserleku-erreserbarik gabe
  • Zerbitzu horietan, Renfek tren bakoitzeko bizikleten kopurua mugatu ahal izango du. 
  • Tren bakoitzean eraman daitezkeen bizikleten gehienezko kopururik ezartzen ez den zerbitzuetan, gainerako bidaiariak ez eragoztea da ezartzen den muga bakarra. Halere, ibilbidean esku-hartzeko ardura duten langileek bizikletak mugatzeko eskumena izango dute trenaren okupazioaren arabera. 
  • Media Distancia Convencionalaren kasuan eta Zabalera Metrikoaren (MediaDistantzia) kasuan, bizikletaren garraioaren prezioa 3 eurokoa da.
 • Eserlekua erreserbatutako Media Distancia Convencional zerbitzuetan 
  • Lehen fase batean, bizikleta-txartela salmenta elektroniko zerbitzua duten geltokietako salmenta-puntuetan (leihatilak) erosi ahal izango da eta Telefono bidez.
  • Zerbitzu horietan, Renfek tren bakoitzeko bizikleten kopurua mugatu ahal izango du.
  • Bizikleta garraiatzeko prezioa 3 eurokoa da.
  • Bizikletak garraiatzeko gune edo eremu jakin bat duten trenetan soilik onartuko da, eta ondorioz, mugatuta egongo da tren bakoitzean garraia daitekeen bizikleta kopurua.

Golf-makilen poltsak eta eski-ekipamenduak

Bidaiari bakoitzeko golf-makila poltsa bat edo eski-ekipamendu bat baino ezin izango da eraman, eta, gainera, honako baldintza hauek hartu beharko dira kontuan:

 • Eski-ekipoak poltsa batean sartu beharko dira.
 • Golf-makilen poltsek eta eskiek ongi itxita joan beharko dute, barneko elementuak ez mugitzeko moduan.

 

 

Ekipajea, onartzen ez diren objektuak. Segurtasuna eta trenera igotzeko guneetarako sarbidea  

Pertsonen segurtasuna, zerbitzuan etenik ez dagoela eta elementuak eta instalazioak segurtasun-mehatxuen aurrean babesteko asmoz, Adif eta Adif AV-ek arriskutsuak izan daitezkeen onartzen ez diren objektuak detektatzeko eta kontrolatzeko prozedurak eta tresnak instalatu dituzten beren instalazioetan, tresnak ezarri dituzte, sarbide-murriztuko eremuetan ez sartzeko halako objekturik.​​​​​​

Xede horretarako, geltokietako trena igotzeko eremura sartzeko segurtasun-kontroleko lineetan, gune horretara eraman ezin daitezkeen objektuei buruzko murrizketak azaltzen dituzten kartelak erakutsiko dira.

Kontrol hori ezin izango da gainditu baimendu gabeko objektuekin. Segurtasun-langileak ezin izango dituzte objektu horiek jaso. Horretarako, kontrol-lerroan edukiontzi bat edo gehiago jarriko dira, kaltetuek objektuak edukiontzi horietara bota ditzaten. Edukiontzi horiek "berriro ez ateratzeko" gailu bat dute, eta "SUNTSITZEKO" irakur daiteke.

​​​​​​​Era berean, ezingo da trenera igotzeko geletara sartu behar bezala itxita edo enbalatuta ez dauden ekipaje, pakete edo maletekin, ez eta likidoa edo hermetikoki itxita ez dauden elikagaiak dituzten botila edo ontziekin ere.

Sartzeko kontrola

Beharrezkoa da erradioskopia bidez kontrolatzea maletak eta eskuko ekipajeak, baita berokiak ere.

Ez dira erradioskopietan onartzen:

 • Behar bezala itxita edo enbalatuta ez dauden ekipajeak, paketeak edo maletak.
 • Likidoa edo janaria duten botila edo ontziak, hermetikoki itxita daudenak izan ezik.

Adif-ek ez du horrelako objektuen ardurarik hartzen.

Onartzen ez diren objektuak

Suzko armak eta jaurtigaiak deskargatzen dituzten beste gailu batzuk:

 • Suzko armak, dagozkion lizentzia eta jabe izatearen gida ez badituzte.
 • Jostailuzko pistolak, suzko armen erreprodukzioak eta benetako armekin nahas daitezkeen imitaziozko suzko armak.
 • Aire konprimatuko edo CO2ko armak, hala nola, perdigoizko pistolak eta eskopetak, errifleak eta balinen pistolak.
 • Bengalak jaurtitzen dituzten pistolak eta "estarter" edo seinaleztapen-pistolak.
 • Baleztak, arkuak eta geziak.
 • Arpoiak eta arrantza-fusilak.
 • Pintura-bolazko pistolak eta abar.​​​​

Pertsonen segurtasunerako bereziki arriskutsuak izan daitezkeen objektu sendoak

 • Porrak, katxiporrak.
 • Arte martzialetarako ekipoak (metalezko hatz-koskoretarakoak, nuntxakuak, kubatoiak…) eta abar.

Objektu zorrotzak edo ahodunak

 • Makila-estokea.
 • Sastakaiak.
 • Labana automatikoak.
 • 6 cm-tik gorako xafla duten labanak.
 • Sableak, ezpatak, matxeteak.
 • Guraizeak, ardatzetik hasita 6 cm-tik gorako xaflak badituzte, eta abar.

Substantzia lehergarriak, sukoiak, kimikoak edo toxikoak

 • Munizioak, Segurtasun indarretako eta gorputzeko kideek, Indar Armatuetako kideek, CNIko kideek eta B motako armen lizentzia dutenek dituzten armen kargagailuetan daudenak izan ezik.
 • Fulminanteak.
 • Detonagailuak.
 • Gasa eta gas-bonbonak.
 • Pintura-neburlizatzaileak.
 • Minak, granadak eta erabilera militarreko beste karga leherkor batzuk.
 • Erregai likido sukoiak.
 • Ontziak presurizatuak eta abar.

Salbuespen batzuk

Paragrafo honetan zerrendatutako baimendu gabeko objektuen zerrenda ez da zehatza, eta objektuk dituen ezaugarriengatik, pertsonen segurtasunerako, zerbitzua ematen jarraitzeko eta elementuak eta instalazioak zaintzeko arriskutsuak izan daitezkeen beste objektu batzuk ere murriztea.

Arma zuriak, historikoak eta beste batzuk

Sableak, matxeteak, arma historikoak edo Indar Segurtasun Indar eta Kidegokoak edo Indar Armatuetako langileen arauzko ekipokoak diren beste edozein arma onartzen dira behar den moduan ziurtatuz gero.

Arma zuritzat har daitezkeen artisautza-artikuluak, baldin eta eskuratu zirenetik 72 ordu igaro ez badira (erosketa-fakturarekin justifikatu beharreko epea), eta, betiere, behar bezala bilduta eta erositako dendak zigilatuta badaude, segurtasun-kontroletan onartu ahal izango dira. Garraiatzen dituen pertsona identifikatuko da.

Kirol-armak​​​​​

Kiroletan erabiltzen diren armak daramatzaten pertsonak segurtasun-kontroletik igaro ahal izango dituzte, baldin eta behar bezala bilduta badaude (armak kaxa batean egon beharko dira eta muniziorik gabe). Gainera, arma-lizentzia eta armaren jabe egiaztatzen duen gida aurkeztu beharko da, eta kirol horretan federatuta dagoela egiaztatu beharko da.​​​​​​​

Lan-tresnak​​​​​​​

Ebakitzaileak, zorrotzak edo mingarriak diren lan-tresnak garraiatzeko, behar bezala bildu beharko dira eta langileek beren lanbidea ziurtatu beharko du dokumentu bidez, baita erabilera horretarako garraiatzeko beharra ere. Garraiatzen dituen pertsona identifikatuko da.​​​​​​​

Hileta-kutxak​​​​​​

Hileta-kutxak garraiatzea onartuko da, kutxak hausturen aurkako itxitura bat duenean, ezaugarri egokiak baditu eta behar bezala estalita dagoenean, hileta-kutxa gisa ez ezagutzeko moduan. Heriotza-ziurtagirien eta errausketa-ziurtagirien kopia bat eraman beharko da.

Adifen orrira joateko esteka.

Konpainia-animaliekin bidaiatzeko arau horiek (maskotak), ibilbide nazionaleko trenetan aplikatzen dira: Ave, Alvia, Euromed, Intercity, Avant, Media Distancia Convencional (zabalera metrikoa eta iberikoa) eta aldiriko trenetan (zabalera metrikoa eta iberikoa).

Kataluniako Autonomia Erkidegokoa den trenetan, Kataluniako Generalitateak zehazten ditu sarbide- eta merkaturatze-baldintzak, eta, beraz, arau hau ez zaie aplikatuko Rodalies de Catalunya, Media Distancia eta Aldiriko Trenen zerbitzuei.

Onarpena

Etxe abere txikiak garraiatu ahal zaingo dira, halakotzat txakurrak, katuak eta txoriak (oilategikoak izan ezik) hartuko dira.

Gainerako bezeroak aurka ez badaude eta animaliek eragozpenik adierazten bidaiatu ahal zaingo dute eta jabearen ardurapean egongo dira bidaia osoan zehar. Bestela, treneko langileek treneko beste toki batean bidaiatzen jarraitu ahal izateko beste txoko bat aurkituko du, eta ez bada posible, beste tren batean bidaiatzeko edo txartelaren zenbateko osoa itzultzeko aukera eskainiko zaio bezeroari.

Animaliek baldintza higienikoak eta sanitarioak eta segurtasun-baldintzak bete beharko dituzte, eta indarrean dauden legeek ezarritako dokumentazioa izan beharko dute.

Gehienezko pisua 10 kg. Aldirikoetan (zabalera metrikoa eta iberikoa) pisu mugarik gabe.

Animaliek txartelarekin bidaiatuko dute baina eserlekurik okupatu gabe.

Zenbait kasutan, konpainiako animalien garraioa muga daiteke.

Gida- eta laguntza-txakurrek doan bidaia dezakete beren jabeekin batera, baina behar bezala identifikatu beharko dira.

Hezitzaileek eta gizarteratze-agenteek gida-txakurrak eta txakur laguntzaileak dituzten erabiltzaileen sarbide-eskubide berak dituzte, entrenamenduetan animaliekin batera doazenean. Horiek ere behar bezala identifikatuta joan beharko dute.

Bidaiari bakoitzeko gehienez animalia bat onartuko da.

 

Garraio baldintzak

Ave, Alvia, Euromed, Intercity, Avant eta Media Distancia Convencional zerbitzuak (zabalera iberikoa)

 • Gehienez ere 10 kg-tik beherako pisua duten animaliak onartuko dira.
 • Beti ere kaiola, garraiolari edo bestelako edukiontzi itxi baten barruan, 60x35x35 cm-ko neurriak hartzen dituztenak, hondakinak geldiarazteko eta kentzeko gailuarekin. 

Media Distancia Convencional (zabalera metrikoa) eta Aldiriko (zabalera iberikoa eta metrikoa) zerbitzuak

 • Txakurrak eta hudoak ez badira kaioletan garraiatzen, muturrekoa eta 1,5 m edo gutxiago dituen katea edo uhala jantzita eraman beharko dira, eta animalien eramaileak etengabe eutsi beharko die.
 • Indarrean dagoen legediak arriskutsutzat jotzen dituen txakurrak, helduek gidatu beharko dituzte.

Garraioak kaiola baten barruan joatea eskatzen badu edo kaiolarik gabe egin badaiteke, bidaian zehar leku diskretu batean kokatu beharko da jabearen oinetan, gainerako bidaiariei ahalik eta gutxien eragozteko moduan, eta etengabe bere eramaileek lotuta egon beharko dute.

Txartel Integratuak

Maskota-txartelak eta osagarriak salmenta-sisteman daude eskuragarri.

Bidaiak autobusez

Ez da onartzen konpainia-animalien garraioa ez Tren + Autobus Txartel Konbinatuarekin, ez programatutako garraio-plan alternatiboetako autobusetan.

 

Prezioa

 • Ave, Alvia, Euromed eta Intercity trenetan, " Maskota Osagarria" erosi behar da, eta aukeratutako txartelaren aukeraren araberakoa izango da prezioa.
 • Avant eta Media Distancia Convencional (zabalera iberikoa) zerbitzuetan, Turista klasearen prezioaren % 25 ordainduko da txartela.
 • Media Distancia Convencional (zabalera metrikoa) eta Aldiriko(zabalera metrikoa eta iberikoa) zerbitzuetan, ez da txartelik emango, eta ez da inolako kopururik ordainduko garraiatzeagatik.

 

Saltzeko bideak

Geltokietako leihatiletan, www.renfe.com helbidean, Renfe app bidez, Telefono bidez, aurrez-aurreko bidaia-agentzietan, agentzia birtualetan eta autosalmentako makinetan erosi daiteke.

 

Aldaketak

Ave, Alvia, Euromed e Intercity

Erositako txartel motaren baldintzen mende daude (Básico, Elige, Premium)

Avant, Media Distancia Convencional (zabalera iberikoa),

Laguntzen dion bidaiariaren txarteleko baldintza beretan onartzen da.

 

Baliogabetzeak

Ave, Alvia, Euromed e Intercity

Erositako txartel motaren baldintzen mende daude (Básico, Elige, Premium)

Avant, Media Distancia Convencional (zabalera iberikoa)

Onartzen da baliogabetzea, baina itzuli beharreko txartelen prezioaren % 15eko gastua izango du.

 

Sartzeko kontrola eta bideko kontrola

Bezeroak adierazitako kasuetan txartelak eta konpainiako animaliari dagokion dokumentazioa aurkeztu beharko ditu, eta bidaia amaitu arte gorde beharko ditu.

Bidean esku-hartzeaz/gainbegiratzeaz arduratzen diren langileek arau honetan adierazitako baldintza guztiak betetzen direla egiaztatuko dute.

Animaliak garraiatzeak eragozpenak sortzen baditu, treneko langileek bidai trenaren beste leku batean jarraitu ahal izateko aukera onena bilatuko dute.

AVE, Alvia, Euromed, Intercity, Avant eta Media Distancia Convencional (zabalera iberikoa) zerbitzuetan, bidaiariren bat bere konpainia-animaliarentzat baliozko garraio-txartelik ez duen trenera sartzen bada, ibilbideko esku-hartzeaz/ikuskapenaz arduratzen diren langileek egoera honela erregularizatuko dute:

 • AVE, Alvia, Euromed eta Intercity zerbitzuetan, bide-txartel bat jaulkiz, OINARRIZKO prezioko maskota-osagarri bati dagokion zenbatekoarekin.
 • Avant eta Media Distancia Convencional zerbitzuetan (zabalera iberikoa), tarifa orokor/Baseko txartela bat jaulkiko du.

Lagundu gabe bakarrik doazen adingabeen bidaia

AVE, Larga Distancia eta Avant trenetan,14 urtetik beherakoek heldu batekin bidaiatu beharko dute edo, bestela, Bakarrik bidaiatzen duten adingabeen laguntza-zerbitzuarekin, trenak aukera hori eskaintzen badu.

Renfe-k 6-13 urte arteko (biak barne) bezeroei heldu batek lagundu gabe bidaiatzeko aukera eskaintzen die, jatorritik helmugarako garraioak iraun bitartean treneko langileek gainbegiratuta. Ez zaie prestatuko zerbitzu hau arreta pertsonalizatua behar duten lagunei.

Bidaiaren jatorriko eta helmugako geltokia atal honen bukaeran agertzen badira eskainiko da zerbitzu hori.

Laguntzailerik gabeko adingabeen zerbitzua Elige Confort edo Prémium txartelekin eskaintzen da Ave, Alvia eta Euromedeko bidaietarako, baldin eta adingabearen bidaia helmuga-geltokira 22:00ak baino lehenago iristen bada, eskatutako ibilbidean tripulazio-zerbitzu badute, eta adingabearen jatorriko eta helmugako geltokietan Renfe Zerbitzu Zentroa edota sarbide-kontrola. Ez da onartzen Txartel Integratuetarako, konbinatuetarako, ez lotura duten beste tren batzuetarako..

Gehienez 4 eserleku onartuko dira treneko.

Adingabearentzako txartela haren guraso-ahala edo legezko tutoretza duen heldu batek erosi beharko du. Haurrentzako beherapena aplikatzen da, aukeratutako prezioaren aukeran erosterakoan indarrean zegoen prezio dinamikoaren % 30. Deskontu hau ez zaie osagarriei aplikatzen.

Bidaia tren berean egin behar du adingabeak jatorritik helmugara, eta beranduenera ere 22:00ak baino lehen iritsi behar da.

Txartelak menua barne badauka, txartela sortu aurretik, haurrentzako menu berezia edo arrunta nahi duen galdetuko zaio eskatzaileari. Edonola ere, bezeroak hala eskatuz gero, dauden menu berezien berri ere emango zaio, aurkeztutako aukeretan aintzat hartzen ez den alergiaren bat izango balu adingabeak, ez zaio ezer emango, ura bakarrik.

Bakarrik doazen adingabeek ezingo dute trenean produkturik erosi entrega egiten duenaren aldez aurretiko baimenik gabe. Era berean, adingabe horrek PlayRenfe (wifira konektatzeko plataforma) erabili ahal izateko, konexio hori egiteko baimena ematen duen adingabearen amaren, aitaren edo legezko tutorearen baimena eta haren NAN, AIZ edo pasaportearen fotokopia eraman beharko ditu.

Saltzeko bideak

Geltokietako leihatiletan, Telefono bidezko salmentan eta aurrez-aurreko bidaia-agentzietan txartela erostean eskatuko beharko da zerbitzua, trenaren irteera-ordua baino gutxienez 48 ordu lehenago. 

Aldaketak

Aldaketa tren berria irten baino 48 ordu lehenago egiten bada, laguntzailerik gabeko adingabeen bidaia-zerbitzua eskatu ahal izango da, tren berriak arau honetan adierazitako baldintza guztiak betetzen baditu.

Txartelak aldatu ahal izango dira eskuratutako txartelaren edo osagarriaren atributuak ezarritako baldintzak betez. Aldaketa-gastuak txartel mota edo eskuratutako osagarriari dagozkionak izango dira.

Aldaketaren xede den txartelak "menu berezi" bat izango balu, berriro eskatu beharko litzateke, erosketa-sistemak ez baitu eskaera automatikoki bidaltzen txartel berrira, baldin eta prestazio hori eskatzeko ezarritako ordutegi-mugak betetzen baditu eta trenak txartel hori badu.

Aldaketa tren berria irten baino azken 48 orduen barruan egiten bada, ezin da bidaiaririk gabeko adingabeen bidaia-zerbitzua eskatu bidaia berrirako. Erosteko unean "menu berezi" bat eskatu bada, ezingo da tren berrirako eskatu, baldin eta aldaketa eskaera egiteko ezarritako epe baino denbora gutxiagorekin egiten bada, eta, baldintza berezirik gabeko menua eskainiko zaio.

Titularra aldatzea

Onartzen da, prezio-aukera bakoitzerako ezarritako zenbatekoa ordainduta. Ez da aplikatzen Familia ugariaren deskontuarekin lotuta dagoenean.

Baliogabetzeak

Erositako txartel motaren baldintzen mende daude.

Trena galtzea

Trena galduz gero, Renferi egotz ezin zaizkion arrazoiengatik, erositako txartelari dagokion "Trena galtzea" tarifa bereziari dagozkion baldintzak aplikatuko dira.

Beste txartel bat ordaindu behar da jatorrizko txartelaren prezio-aukeraren arabera ezarritako zenbatekoarekin. Hala balegokio, dagokion prezio-aldea ere ordainduko da, txartel berria kategoria hobeagoko prezio-aukera batekoa bada. Txartel berria galdutako trenaren prezioa baino prezio-aukera merkeagoa bada, ez da alderik itzuliko kontzeptu honengatik.

Txartel berria atera baino lehen, bezeroari aldez aurretik jakinarazi beharko zaizkio txartel berriaren baldintzak, batez ere ez duela barne hartzen lagundu gabeko adingabeko bidaia-zerbitzua.

Bezeroak zerbitzu hori nahi badu, 48 ordu itxaron beharko ditu bidaia egiteko, prestazio honetaz baliatzeko arau honetan adierazten den moduan, beste txartel berri bat erosi beharko da lagundu gabeko adingabeentzako tarifa-kodearekin.

 

Prozedurak

Adingabeen harrera

Adingabea eta berarekin batera doan heldua Renfe Zerbitzu Zentroan egon beharko dira trena irten baino 45 minutu lehenago, edo, bestela, geltokiko leihatiletan, eta bertan "Adingabeen bidaiaria laguntzailerik gabe" dokumentua emango zaio, bete eta sinatzeko.

Adingabea aipatutako inprimakiarekin batera entregatzen duen pertsonaren sinadura honako hau izango da: guraso-ahala edo legezko tutoretza duenak emandako baimena, eta sinatzaileen esku utziko da, beste pertsona bat izanez gero, bidaia adostutako baldintzetan egin dezan.

Biak Check-in-en aurkeztu beharko dira, trenaren irteera baino 15 minutu lehenago. Heldua aipatutako puntu horretan egongo da trena irteteko ordura arte.

Dokumentu honen eranskinean, laguntzailerik gabeko adingabeen bidaia-zerbitzurako adingabea jaso eta entregatzeko prozeduraren laburpen bat erantsi da.

Treneko arreta eta adingabearen mugak

Adingabea treneko eserlekura eramango da eta arreta emango zaio bidaia guztian zehar, treneko langileek etengabe egiaztatuko dute bere eserlekuan dagoela, batez ere, trena tarteko geltokietan geratzen denean, bai eta gorebeheraren bat gertatuz gero, edo tren-aldaketetan.

Bakarrik doazen adingabeek ezingo dute trenean produkturik erosi entrega egiten duenaren aldez aurretiko baimenik gabe.

Era berean, adingabe horrek PlayRenfe (wifira konektatzeko plataforma) erabili ahal izateko, konexio hori egiteko baimena ematen duen adingabearen amaren, aitaren edo legezko tutorearen baimena eta haren NAN, AIZ edo pasaportearen fotokopia eraman beharko ditu.

Adingabea hartzeko eta entregatzeko prozeduraren laburpena:

Aurkezpena

Adingabea eta heldua Renfe Zerbitzu Zentroan trena irten baino 45 minutu lehenago aurkeztuko dira, edo, halakorik ezean, geltokiko leihatiletan.

Baimena

Beharrezkoa da "Laguntzailerik gabeko adingabeen bidaia " dokumentua betetzea eta sinatzea. Dokumentu hori sinatzean haurrak bidaia egiteko baimena emango du helduak.

Adingabea sarbide-kontroleko langileei edo bideko gainbegiratzaileari jatorriko geltokian entregatzea

Adingabearen arduradunak, dagokion ereduarekin batera, Check-in-eko langileei edo ibilbideko gainbegiratze/ esku-hartzeko langileei emango die, trena irten baino 15 minutu lehenago, eta, ondoren, bere eserlekuraino lagunduko diote, eta adingabearen laguntzaileari emango dio inprimakiaren zatia, entregaren frogagiri gisa.

Heldua aipatutako puntu horretan egongo da trena irteteko ordura arte.

Adingabea helmugako geltokian ematea inprimakian agertzen den pertsonari

 • Adingabearen helmuga-geltokia trenaren ibilbideko azkena bada, gainbegiratzeko/esku-hartzeko langileek inprimakian agertzen den pertsonari emango diote adingabea , eta hark horretarako gordetako atalean sinatuko du.
 • Adingabearen helmuga-geltokia bitarteko bat bada, bidean dauden esku-hartzeko/ikuskapeneko langileek Check-in-eko langileei entregatuko diete, eta horiek dagokien kupoia sinatuko dute, eta horiek izango dira, aldi berean, inprimakian horretarako agertzen den pertsonari entregatzeko ardura izango dutenak.
 • Trena adingabearen helmugara iristean inprimakian agertzen ez den beste pertsona bat aurkezten bada, pertsona horrek baimen bat izan beharko du bertan agertzen den pertsonaren jatorrizko NANarekin batera, eta entrega egin ahal izango da.
 • Trena adingabearen helmugara iristean, inprimakian agertzen ez den pertsona bat aurkezten bada, bertan agertzen den pertsonaren baimenik edo NAN/NIE/Pasaporte originalik gabe, Renfek horren berri emango dio adingabea jatorriko geltokian utzi zuen pertsonari eta hark hala baimentzen badu, adingabea jasotzen duen pertsonak entrega-agirian sinatuko du, eta bertan jasoko dira haren identifikazio-datuak.

Adingabea entregatzeko baimenik ez badago edo inor ez badago adingabea jasotzeko, Renfek erabakiko du zein neurri hartu, adingabea agintari eskudunen esku uzteko baimena barne.

Barne-jarduketako operatiboa "Laguntzailerik gabeko adingabeen bidaia" Prozedura Espezifikoan ezarritakoaren arabera egingo da, eta prozesuan esku hartzen duten bulego guztietan egongo da eskuragarri.

 

Hona hemen zerbitzua ematen den geltokien zerrenda:

 • Alacant
 • Albacete Los Llanos.
 • Barcelona Sants (Bartzelona-Vigo/A Coruña Alvia; Bartzelona-Donostia/Bilbo Alvia eta Bartzelona-Salamanca Alvia lineetan izan ezik).
 • Bilbo-Abando (Bartzelona-Bilbo Alvia linean izan ezik).
 • Burgos Rosa Manzano (Ave bakarrik).
 • Cadiz.
 • Camp de Tarragona (Bartzelona-Vigo/A Coruña Alvia; Bartzelona-Donostia/Bilbo Alvia eta Bartzelona-Salamanca Alvia lineetan izan ezik).
 • Castelló.
 • Ciudad Real.
 • Kordoba.
 • Cuenca Fernando Zóbel.
 • Figueres Vilafant.
 • Gijón/Xixón.
 • Girona.
 • Granada.
 • Huelva.
 • Huesca.
 • Leon (Alvia izan ezik: Ave produktuan bakarrik ematen da).
 • Lleida-Pirineus (Bartzelona-Vigo/A Coruña Alvia; Bartzelona-Donostia/Bilbo Alvia eta Bartzelona-Salamanca Alvia lineetan izan ezik).
 • Madrid–Chamartín Clara Campoamor (Madril-Irun/Hendaia Alvia; Madril-A Coruña Ferrol Alvia, Madril-Pontevedra Alvia, Madril-Vigo Alvia eta Madril-Salamanca Alvia eta Alvia Madril-Badajoz lineetan izan ezik).
 • Madril - Puerta de Atocha (Madril-Atochako Cercanias izan ezik).
 • Málaga María Zambrano.
 • Murcia del Carmen (AVE produktuan bakarrik eskainiko da)
 • Ourense/Orense (Alvia izan ezik: Ave produktuan bakarrik ematen da).
 • Iruñea (Bartzelona-Vigo/A Coruñan Alvia; Bartzelona-Donostia Alvia eta Bartzelona-Salamanca Ave lineetan izan ezik).
 • Puertollano.
 • Requena–Utiel.
 • Santander.
 • Sevilla Santa Justa.
 • Valentzia Joaquín Sorolla.
 • Valladolid Campo Grande (Bartzelona-Salamanca eta Madril-Irun/Hendaia lineetan izan ezik).
 • Zaragoza-Delicias (Bartzelona-Vigo/A Coruña Alvia; Bartzelona-Donostia/Bilbo Alvia eta Bartzelona-Salamanca Alvia lineetan izan ezik).

Gogoratu...

Salbuespenen zerrendan adierazitako lineek bidaiaren bi norantzei egiten die erreferentzia.

AVE eta Euromed zerbitzuetarako eskuragarri, Estándar eserlekuetan, Básico eta Elige prezio-aukerekin.

Coche en Silencio bagoiko eserlekuak ez du gehiago balio bidaiariarentzat.

Saltzeko bideak:

www.renfe.com, geltokietako leihatilak, telefono bidez, bidaia-bulego fisikoak eta Renfe app-a.

Coche en Silencio ez da saltzen tarifa hauetan:

 • Umeen doako txartelaren tarifa
 • Haurren tarifa
 • Taldeen tarifa
 • Konpainiako animalien tarifa

Baldintzak:

 • Ez da onartzen telefono mugikor bidez hitz egitea.
 • Ez da megafonia-mezurik emango, larrialdietakoak izan ezik. Bidaiatzeko informazioa bideo-pantailetan eta informazio-liburuxkan emango da.
 • Aurikularrak erabili behar dira audioa/bideoa entzuteko eta gainerako bidaiariei molestatuko ez dien bolumen batean.
 • Bidaiako geldialdiei buruzko informazioa treneko langileek emango dute. Arau orokor gisa, une oro errespetatu behar da isiltasuna.
 • Gailu elektroniko guztiak isildu behar dira.
 • Giro lasaia mantentzeko, argiztapenaren intentsitatea jaisten da ahal den guztietan. Gainera, tenperatura egokia mantenduko da.
 • Isiltasuna errespetatu behar denez, ahots baxuan hitz egingo da eta ezingo da elkarrizketa luzerik izan.

Jatetxea:

 • Jatetxe-zerbitzua gehigarri gisa eskuratutako zerbitzu gisa ematen da.
 • Ez da Taberna mugikorraren zerbitzua emango.

 

Sala Club aretoak lurreko langileek arreta ematen duten gune erreserbatuak dira, eta geltokietako egonaldia atseginagoa egiteko erraztasunak jartzen dira bezeroaren eskura.

Aplikazio eremua

Zerbitzuak:

Ave, Alvia, Euromed, Intercity, AVLO, Avant, Media Distancia Convencional, eta Luxuzko tren turistikoak.

Geltokiak:

 • Alacant/Alacanteko terminala
 • Albacete los Llanos
 • Barcelona Sants
 • Camp de Tarragona
 • Girona
 • Lleida Pirineus
 • Madrid-Chamartín Clara Campoamor
 • Madrid Puerta de Atocha
 • Málaga Maria Zambrano
 • Sevilla Santa Justa
 • Valencia Joaquín Sorolla
 • Valladolid - Campo Grande
 • Zaragoza Delicias

Sala Club aretoetara sartzeko aukera ematen duten egiaztagiriak.

 • PREMIUM prezio-aukera duen garraio-txartela, banakakoa edo kolektiboa.
 • Más Renfe Plata (4 sarrera urtean), Más Renfe Oro eta Más Renfe Platino txartelak, edozein prezio-aukerako eta deskontudun AVE, Alvia, Euromed edo Intercity garraio-txartel batekin, txartelaren zenbakia bidaia-txartelean inprimatuta agertu beharko da. Hori horrela ez balitz, langileek beti egiaztatu beharko dituzte Más Renfe txarteleko zenbakia eta bezeroaren nortasuna. Puntuak dituzten txartelek onura honetaz gozatu ahal izango dute.
 • AVLO garraio-txartel bat indarrean duten Más Renfe Oro eta Más Renfe Platino txartelak; txartelaren zenbakia bidaia-txartelean inprimatuta agertu beharko da. Hori horrela ez balitz, langileek beti egiaztatu beharko dituzte Más Renfe txarteleko zenbakia eta bezeroaren nortasuna.
 • Más Renfe Platino txartela, edozein tarifako Avant garraio-txartel batekin; txartelaren zenbakia bidaia-txartelean inprimatuta agertu beharko da. Hori horrela ez balitz, langileek beti egiaztatu beharko dituzte Más Renfe txarteleko zenbakia eta bezeroaren nortasuna. Puntuak dituzten txartelek onura honetaz gozatu ahal izango dute.
 • Renfe-Operadora txartela, txartel horrekin erositako AVE, Alvia, Euromed, Intercity, Avant edo Media Distancia Convencional garraio-txartel batekin, edozein prezio, klase eta tarifakoa.
 • Luxuzko tren turistikoetako bezeroak.
 • Edonolako eserlekutan Renfe-Iberia txartel intermodal batekin bidaiatzen duten bezeroak, eta titularra Más Renfe Plata (4 sarrera urtean), Más Renfe Oro edo Más Renfe Platino txartel baten titularraren bera denean. Aretoan sartzeko, bezero intermodal gisa egiaztatu beharko da eta Más Renfe fidelizazio-txartela aurkeztu beharko da.

Sartzeko mugak

Sala Club aretoetarako sarbidea areto bakoitzean zehazten diren irekitze- eta itxiera-ordutegien araberakoa izango da.
Renfe-k eskubidea izango du Sala Club aretoetarako sarbidea behin betiko edo aldi baterako eteteko, segurtasun, obra, edukiera bete, enpresa-irizpideak edo ezinbesteko beste arrazoi batzuk direla-eta. Etete horrek ez du kalte-ordainik izango, ezta beste zerbitzu bat emateko betebeharrik ere.

Erabilera-aldia

Sala Club aretoa jatorriko hirian soilik erabil daiteke, garraio-txartelean adierazitako egunean bakarrik eta trena irten baino 2 ordu lehenagotik hasita. Hala ere, geltokira sartzeko denborak errespetatuko dira, baita Renfek edo Adifek ezar ditzaketen eremuak ere.

Laguntzaileak

Ez da laguntzailerik onartzen, kasu hauetan izan ezik:

 • Laguntzailerik gabeko adingabeen bidaia-zerbitzuaren babesean bidaiatzen duten adingabeak.
 • Mugikortasun urriko pertsonak.
 • Más Renfe Oro txartela edo Más Renfe Platino txartela eta Sala Club aretora sartzeko aukera emango dien garraio-txartel bat duten bezeroak.

Kasu horietan, laguntzaile bat Sala Club aretora sartu ahal izango da. Fidelizazio-programako txartela duten bezeroen laguntzaileek baliozko bidaia-txartel bat izan beharko dute sarbidea duen titularraren tren eta data bererako.

Ekipajeak eramateko orgak

Ezin da ekipajeak eramateko orgarik sartu Sala Club aretoan.

Ekipajeak eta objektu pertsonalak

Sala Club aretoetan ez dago ekipajeak eta objektu pertsonalak uzteko zaindegi- edo zaintza-zerbitzurik, eta horiek guztiak bezeroak berak zaindu behar ditu, eta bezeroaren ardura izango da, bidaiaria Sala Club aretoan dagoen bitartean.

Ekipajeak ekipajea uzteko lekuetan utzi beharko dira.

Konpainiako animaliak

Konpainia-animaliak sartzea onartzen da, garraioa arautzen duen Tarifa Berezian ezarritako baldintza berberetan.

Kontsumizioak eta prentsa

Sala Club aretoetan bertan eskainitako produktuak bakarrik kontsumitzea baimentzen da.

Bai eguneroko prentsa, bai aldizkariak eta/edo irakurketa-liburuak, edota kafetegiko buffet-zerbitzuko produktuak, Sala Club aretoaren barruan soilik erabiltzeko edo kontsumitzeko dira.

 

Sala Club areto guztiek Liburu/Erreklamazio-orriak izango dituzte bezeroen eskura.

Prentsa digitala erabiltzeko eta eskuratzeko baldintzak.

Prentsa digitalera sartzeko eskaintzen diren argitalpenen kopurua eta denbora baldintza hauen araberakoak dira: erositako txartel mota, Más Renfe programako kide izatea edo zerbitzura PlayRenfe bidez sartzea.

Argitalpenak. Deskargatu edo irakurri daitezkeen argitalpenen kopurua.

Iraungitzea: Loturara lehen aldiz sartzen denetik hasita plataformara sartzeko iraupena.

 

Más Renfe programako kide izan gabe.

 • Txartela: Básico edo Elige.
  • Argitalpenak: 5
  • Iraungitzea: 48 ordu

Más Renfe Básica.

 • Txartela: Básico edo Elige.
  • Argitalpenak: 10
  • Iraungitzea: 48 ordu

Más Renfe Plata eta Oro.

 • Txartela: Confort edo Premium.
  • Argitalpenak: Mugarik gabe
  • Iraungitzea: 72 ordu

Más Renfe Platino.

 • Txartela: Denak.
  • Argitalpenak: Mugarik gabe
  • Iraungitzea: 10 egun

PlayRenfe zerbitzuaren bidez.

 • Txartela: Denak.
  • Argitalpenak: 10
  • Iraungitzea: Treneko denbora

 

AVLO TXARTEL IZENDUNAK .

Txartel guztiak nominatiboak dira, bidaiariaren izena txartelean inprimatuta dago; beraz, nahitaezkoa da erosterakoan eskatutako datu pertsonalak sartzea. Renfe Viajeros-ek bezeroei identifikazioa eskatu ahal izango die argazkiekin identifikazio dokumentu baliodunen bidez (Nortasun Agiri Nazionala, Gidabaimena, Egoitza Txartela, Pasaportea, 14 urtetik beherakoentzat, Familia Liburua onartzen da).

Txartela erosi ondoren, ez da onartzen txartelaren jabe- aldaketa.

KLASEAK ETA LEKUAK

AVLO produktua Básica klasean merkaturatzen da, eseriko eserlekuak eta eserlekuak esleituta.

IBILBIDEAK

Abiadura handiko azpiegituretan soilik eskaintzen diren eskaera handiko ibilbideak.

TARIFA SORTA

AVLO zerbitzuetan eskaintzen diren tarifa bakarrak hemen argitaratutakoak dira. Tarifa sorta Básica izeneko tarifa bakarrean oinarritzen da.

Arau orokor gisa, aurrez saltzeko epea 12 hilabetekoa da, nahiz eta tren eta epe jakin batzuetarako aldez aurreko salmenta aldatu egin daitekeen.

 • Tarifa dinamikoen kudeaketak prezio desberdinak eskaintzen ditu ibilbidearen eta erosketaren aurrerapenaren arabera.
 • Salmenta sistemak une oro eskuragarri dagoen preziorik onena erakusten du.
 • Deskontuak kide ugariko familietako kideei egingo zaizkie, aplikatu beharreko araudian ezarritako moduan.

TARIFAK

Básica.

 • Helduak .
 • Baldintzak: 14 urtetik gorakoak eta 14 urte baino gutxiago dituztenak heldu bakoitzeko bi baino gehiago direnean.
 • Prezioa. Prezioen dinamikoen kudeaketa.
 • Haurra (< 14 urte).
 • Baldintzak: "ADINGABEEN BIDAIAK" izenburupean agertzen dira.
 • Prezioa. Finkoa.

Familia ugaria.

Deskontua erosteko unean bakarrik egingo da

 • Kategoria orokorreko deskontua: 20%
 • Kategoria bereziko deskontua: 50%

PREZIO DINAMIKOAK

Salmenta-sistemak proposatutako prezioak sistema dinamiko baten bidez definitzen dira eta eskatutako tarifaren arabera une oro eskuragarri dagoen preziorik onena eskainiko dute.

SALTZEKO BIDEAK

Txartelak erreserbatzea eta jaulkitzea nahitaezkoa da, eta trena txartelean agertzen den jatorritik irten baino 30 minutu lehenago arte egingo da, saltzeko bide hauen bitartez:

 • www.avlorenfe.com
 • www.renfe.com
 • Renfe aplikazioa
 • Leihatilak
 • Telefono bidezko salmenta
 • Bidaia-agentzia fisikoak, "Renfe agentziak"
 • Bidaia-agentzia birtualak, Correos-en posta-bulegoak barne
 • Autosalmentako makinak (osagarririk gabe)
 • Bideko salmenta (SerTren), txartelak eta ekipajearen osagarria erregularizatzeko.

KUDEAKETA-GASTUAK

Kudeaketa-gastuak salmenta kanalaren arabera aplikatzen dira, eta hauek dira:

Leihatila % 5,5

Autosalmentako makinak % 3,5

Bideko salmenta % 3,5

Telefono bidezko salmenta % 3,5

www.avlorenfe.com % 0

www.renfe.com % 0

Bidaia-agentzia fisikoak eta birtualak, agentzia edo bulego bakoitzak ezarritako gastuak, dagokion faktura bereizita eman beharko dute

TXARTELEN FORMATUA

Trenean bidaiatzeko baliozko garraio-txarteltzat joko dira tren hauetan:

 • ATB formatuko txartela
 • PDF formatuko txartelak, fisikoak zein gailu mugikorretan
 • Passbook/Passwallet formatuko txartelak
 • SerTren terminalek paper termikoan jaulkitako txartelak.

 

ADINGABEEN BIDAIAK

14 urtetik beherako haur guztiek beren eserlekuan bidaiatzen dute, eta txartela erosi behar dute.

Gehienez ere 14 urtetik beherako bi ume 18 urte edo gehiagoko bidaiari heldu bakoitzeko, haurrentzako txartela eskaintzen da 5 euroko prezio finkoarekin.

Heldu batek 14 urtetik beherako bi adingaberekin baino gehiagorekin bidaiatzen duenean, hirugarrenak eta ondorengoek Oinarrizko tarifako txartela ordaindu beharko dute erosteko unean dagokion prezio dinamikoan.

Nolanahi ere, 18 urtetik beherakoek gurasoen edo tutoreen ardurapean egingo dute bidaia.

AVLOn ez da Lagundu gabeko adin-txikikoen bidaia-zerbitzua ematen.

 

DESGAITASUNAK DITUZTEN EDO MUGIKORTASUN MURRIZTUA DUTEN BIDAIARIAK

Bere gurpil-aulkian doazen bidaiarientzako lekuak

Trenak bi H leku ditu 7. autoan, 11H eta 12H lekuak. Leku horietan, bidaiariek beren aulkian egin behar dute bidaia.

Eserleku horiek eta mugikortasun urriko edo mugikortasun urriko pertsonentzako laguntza zerbitzua eska dezakezu txartela erosterakoan, baita geltokietako Laguntza-zentroetan ere, trena atera baino 30 minutu lehenago arte.

Beste bidaiarientzako laguntza

Desgaitasunak dituzten pertsonak (ikusmenak, entzumena, kognitiboak, gor-itsuak) edo mugitzeko zailtasunak dituztenak (saskia duen pertsona, haurdun dagoen emakumea, goiko/beheko gorputz adarretako zailtasunak dituzten pertsonak, gure laguntzarik gabe bidaiatu ezin duten adinekoak, etab.) ohiko eserlekuak (ez H eserlekua), desgaitasuna edo mugikortasun murriztua duten pertsonei laguntza zerbitzua eska diezaieke erosteko unean, baita geltokietako Laguntza-zentroetan ere, trena atera baino 30 minutu lehenago arte.

 

TXARTELAK BALIOGABETZEA ETA ALDATZEA 

Akats batengatik baliogabetzea, doan, baimenduko da erosi eta 2 orduko epean, trena txartelean agertzen den jatorrizko geltokitik 30 minutu arteko mugarekin.

Epe hori igarotakoan, "Aldaketa edo baliogabetzea" gehigarria erosi den txarteletan soilik aldatu edo baliogabetu ahal izango da. 

Gehigarri hori txartela erosteko unean soilik eros daiteke, eta ezin da geroago gehitu. 

14 urtetik beherakoentzako prezio finkoko txartelei gehigarri bat gehi dakieke, kasu honetan doan.

Gehigarri hori erosiz gero, bezeroak aukera du, txartelean agertzen den jatorrizko geltokitik trena irteteko ordua baino 30 minutu lehenago arte:

 • txartela baliogabetzeko, edo
 • txartelean aldaketa bat egiteko: trena eta data.

Txartela baliogabetzeko ezaugarriak:

Baliogabetze-eragiketa egitean, salmenta-sistemak kobratutako zenbatekoaren % 100 itzuliko du "Aldaketa edo baliogabetzea" gehigarriaren zenbatekoa izan ezik. Ez da onartzen gehigarriak banaka baliogabetzea.

Txartela aldatzeko aukeraren ezaugarriak:

Aldatzeko aukerak zure txartelean aldaketa bat egiteko aukera ematen dizu: trena eta data. Ez da onartzen txartelaren titularra aldatzea, ezta bidaiaren jatorria edo helmuga ere.

 • Aldatu txartela prezio handiagoko beste txartel batengatik:
 • Jatorrizko txartelaren zenbatekoaren aldea, Aldaketa edo Baliogabetzea osagarriaren zenbatekoa izan ezik, eta txartel berriaren zenbatekoa jasoko da.
 • Aldatu txartela prezio txikiagoko beste txartel batengatik:
 • Jatorrizko txartelaren zenbatekoaren aldea, Aldaketa edo Baliogabetzea osagarriaren zenbatekoa izan ezik, eta txartel berriaren zenbatekoa ordainduko da.

Aldatzeko eragiketan, bezeroak bidaia berrirako behar dituen osagarriak eskuratu ahal izango dituzu, "Baliogabetzea edo Aldaketa" osagarri berria barne.

TXARTELA BALIOGABETZEKO EDO ALDATZEKO GEHIGARRIA.

Prezioa: gehigarria erosten den bakoitzean 8 euro.

 

ESERLEKUA HAUTATZEA

Eserlekua hautatzeko osagarria hautatzerakoan, ordainketa modua aukeratu ondoren, salmenta-sistemak hartu gabeko eserlekuak hauta daitezkeen trenaren grafikoa eskainiko du. 

Eserlekua hautatzeko gehigarria erosi ez denean, esleitutako eserlekuak bagoien mapa batean bistaratuko dira erosketaren amaieran.

Eserlekuen % 50a noranzkoaren kontrako noranzkoan egongo da eta trenak konposizio bakarrean edo bikoitzean joan ahal izango dira.

ESERLEKUA HAUTATZEKO OSAGARRIA

Prezioa bidaia eta bidaiari bakoitzeko 8 euro

 

EKIPAJEA  

Maletak, poltsak, ordenagailuko maletak, aulkiak eta tolestutako haurren kotxeak ekipajetzat hartzen dira, eta patinete elektrikoak eta hiri bizikletak ere tolestuta eta estalkien barruan daude.

Eskuko ekipajea doan txartelean sartuta

 • 36x27x25 cm-ko gehienezko dimentsioko 1 poltsa edo motxila, eta
 • 1 kabinako maleta, 55x35x25 cm-ko gehienezko neurriekin.

Aurrez aipatutako elementuez gain, haurraren txartela duten bidaiariek eserleku eta kotxe tolestuekin bidaiatu ahal izango dute, gehienez bat haurren txartel bakoitzeko.

Ekipaje osagarria

Bidaiari bakoitzeko ekipaje gehigarri bat onartuko da, ezarritako prezio bakarrean, baldin eta gehienezko neurriak 85x60x35 cm edo hiru dimentsioko 180 cm artekoak ez badira.

Aukera honek 100 ekipaje osagarriko muga du konposizio bakoitzeko (200 bikoitza). Ekipaje osagarrietarako espazioen banaketa eskaera ordenaren arabera egingo da, dauden espazioak agortu arte. Ez dago bidaiari bakoitzaren ekipajearekin loturiko espazio zehatzik; beraz, ekipajea hura eramaten duen lekutik beste leku batera joan daiteke.

Ekipaje osagarri gisa onartzen dira:

 • Maleta osagarrietarako baimendutako neurriak gainditzen ez dituzten maletak.
 • Patinete elektrikoak eta hiri bizikletak, tolestuta eta estalkiaren barruan, 85x60x35 cm-ko neurriak gainditzen ez dituztenak, edo 180 mm-ko hiru horien arteko neurriak gainditzen ez dituztenak.

Maleta osagarrien prezio osagarriak

EKIPAJE OSAGARRIAREN OSAGARRIA

 • Txartela erosterakoan: 10 euro
 • Txartela erosi ondoren, Saltzeko bideetan, trena irten baino 30 minutu lehenago: 15 euro
 • Trena irten aurreko 30 minutuetan, geltokiko sartzeko-kontrolean gehitu ahal izango duzu ekipaje gehigarria: 30 euro

Txartela erosi ondoren ekipajearen osagarri gehigarria gehitzerakoan, salmenta-sistemak erreserba-zenbaki bera duen txartel bat sortuko du.

Osagarri hau erosteko, ekipajea ez da "fakturatutako ekipajetzat" jotzen, beraz, Renfe izango da fakturaziorik egin gabe ekipajearen erantzukizunengatik Garraio-kontratuen baldintza orokorretan ezarritako baldintzetan jasan daitezkeen kalte edo galeren erantzule.

 

TRENEKO ETA LURREKO ZERBITZUAK

AVLOk Treneko zerbitzu hauek eskain ditzake:

 • Edari hotzen/beroen eta zizka-mizken vending makina-zerbitzua. Aukerakoa tren motaren arabera.
 • Taberna mugikorra. Aukerakoa tren motaren arabera.
 • Eserleku bakoitzean entxufeak telefonoak eta ordenagailuak kargatzeko
 • PlayRenfe zerbitzua, konektagarritasuna, edukia eta zerbitzu digitalak bezeroaren gailuan eskatuta
 • Treneko arreta-zerbitzua

AVLOk Lurreko zerbitzu hauek eskaintzen ditu:

 • Sala Club aretoetara sartzea Más Renfe Oro eta Más Renfe Platino txartelekin, AVLO txartelean txartelaren zenbakia inprimatuta agertu beharko da, Sala Club aretorako ezarritako baldintzetan.
 • Desgaitasuna edo mugikortasun urritua duten pertsonentzako laguntza-zerbitzua
 • Trenean sartzeko kontrola
 • Trenean sartzeko irteera ordua baino 30 minutu lehenago hasi eta trena atera baino 2 minutu lehenago amaitzen da.
  Bidaiariei trena irten baino 30 minutu lehenago agertzea gomendatzen zaie.
 • Zerbitzu-zentroetako arreta
 • Azken orduko puntuko arreta-zerbitzua

PLAYRENFE

PlayRenfe zerbitzua AVLO produktuaren ezaugarrietara egokituta dago, bidaian zehar zerbitzu hori bezeroaren gailuan eskainiz.

PlayRenfe AVLO konektibitate zerbitzua eta edukien atariak erabiltzaileari eskaintzen dizkio:

 • Eduki egokitua eskaini.
 • Banda zabalera mugarik gabe.
 • Erabiltzaile bakoitzeko gehieneko gailu kopurua 3ra mugatuta

PlayRenfe aplikazioan autentifikatzeko, erabiltzaileak zuzenean sartuko dira saio atarian. PlayRenfe-ra sartzeko hiru modu izango dituzu bertan: zure txartel-zenbakiaren bidez, zure helbide elektronikoaren edo +Renfe txartelaren bidez edo Promozio-kodearen bidez.

TRENERA EDO IBILBIDERAKO SARBIDEAREN KONTROLA 

Garraio-txartelen gainbegiratzeaz arduratzen diren langileek bezeroen identifikazioa eskatu ahal izango diete, garraio txartelari dagokionez, argazkiekin identifikazio dokumentu baliodunen bidez (Nortasun-agiri nazionala, gidabaimena, egoitza-txartela, pasaportea) 14 urteko familia-liburua onartzen da), sarbide kontrolean, trenera sartzean, bere ibilbidean edo helmugako geltokitik irten aurretik. 

Bezeroak, gainera, langileek hala eskatzen dutenean, garraio titulua baimendutako edozein euskarritan aurkeztu beharko du, aplikatutako beherapenak lortzeko egiaztagiriekin batera.

 

TRENA GALTZEA EDO UZTEA

Trenerako sarbidea garraio-txartelean agertzen den bidaiaren jatorrizko geltokian egon behar da. Lekua jatorrian okupatzen ez bada, Renfe Viajeros-ek eskuragarri dagoen lekua erabili ahal izango du eta bezeroak ez du inolako itzulketarako eskubiderik izango.

Bidaian ari den bezeroak borondatez bidaia tarteko geltoki batean etetea erabakitzen badu, ez du inolako dirua itzultzeko eskubiderik erabili gabeko ibilbidean, txartela baliogabetuta egongo baita.

 

IBILBIDEA LUZATZEA TREN BARRUAN

Bideko langileari/gainbegiratzaileari trenaren barruan aldez aurretik jakinarazita eta lekurik baldin badago, txartel berria jaulki ahal izango da ibilbide berriko Básica tarifaren gehieneko prezioan.

 

BALIO EZ DUEN GARRAIO-TXARTELA DUTEN BIDAIARIAK

Txartelak ez du balio baldin eta:

 • Ez bada aplikatu diren beherapenak lortzeko dokumentazio osagarria (Familia ugaria, Haurra, trenbide-tarifa, agentzia ofizialaren beherapena) erausten.
 • Bidaiarien identitatea ez dator bat txartelekoarekin.

Kasu horietan, garraio-txartelak gainbegiratzeaz arduratzen diren langileek egoera erregularizatuko dute honako hauetan oinarrituta:

 • Familia ugaria, trenbide-tarifa, erakunde ofizialaren bonusa: zure txartelean egindako deskontuari edo hobariari dagokion kopurua ordainduko du.
 • Haurrak, ordaindutako Básica tarifaren eta helduaren zenbatekoaren arteko aldea ordainduko du.
 • Bidaiariaren nortasuna, trenaren ibilbidearen gehieneko Básica tarifaren txartela ordainduko du.

GARRAIO-TXARTELIK GABEKO BIDAIARIAK

Bidaiariak txartelik ez badu edo bere txartelaren ibilbidea amaitu ondoren bidaiatzen jarraitzen badu, dagokion ibilbidearen Básica tarifaren gehieneko bikoitza ordaindu beharko du.

BIDAIA BALIOGABETZEA

Baliogabetzeak eragindako bezeroak eskubidea izango du, Renfe Viajeros-eko Garraio-kontratuen baldintza orokorretan ezarritako baldintzetan:

 • garraio-txartela beste AVLO tren baterako doan aldatzera
 • AVLO garraio-txartela beste data baterako aldatzera
 • bidaiaren ordaindutako prezioa itzultzea, osagarri guztiak barne
 • beste bidaia alternatiba batzuk erabilgarritasunaren arabera

Greba edo istiluengatik kendu diren trenei dagokienez, trena irten baino lehen, erabili gabeko txartelen zenbatekoa, osagarriak barne, zuzenean itzuli ahal izango da arazoa egin den salmenta kanalaren bidez.

Zerbitzua eten edo bertan behera uzten bada, bezeroak errepideko beste garraio batean bidaiatzea aukeratzen badu, txartelaren zenbatekoaren % 15arekin konpentsatuko da.

HELMUGARAKO ATZERAPENETAKO KONPENTSAZIOA

Helmugako atzerapenagatik kalte-ordainak egonez gero, bezeroak ordaindutako txartelaren guztizko zenbatekoaren gainean honako ehunekoa ordainduko da.

 • 60 minutu edo gehiago: % 50 itzuliko da
 • 90 minutu baino gehiago: % 100 itzuliko da

TRENEKO ZERBITZUEN HUTSENGATIKO KALTE-ORDAINAK

Ontziko zerbitzuan gabeziaren inguruko salaketarik egonez gero, berehalako irtenbidea saiatuko da edo bidaiaria beste eserleku batean kokatuko da.

Ezinezkoa bada gertaera zuzentzea, ezta eserlekua aldatuta ere, eta erreklamazioren bat gertatzen bada, bezeroak ordaindutako txartelaren guztizko zenbatekoaren konpentsazioa honako hauek dira:

 • Aire girotuaren gabeziak:
 • Konpondu gabeko hutsegitea bezeroaren bidaian: 100%
 • Tartekako hutsegiteak edo konponketa matxurak bezeroaren bidaian: 50%
 • Komunik eza:
 • Tren guztian komunik gabe egotea bezeroaren bidaian: 100%

KONTRATATUTAKO OSAGARRIAK EZ-BETETZEAGATIKO KALTE-ORDAINAK

Zerbitzua kontratatutako osagarriengatik eskaini ezin denean, bete gabeko osagarriaren zenbatekoa itzuliko da.

 

KALTE-ORDAINAK ORDAINTZEKO ERAGIKETAK

Konpentsazioa, kontratatutako osagarria haustea izan ezik, bidaiaria helmugara iritsi eta 24 ordutik aurrera izan daiteke eraginkorra konpentsazio sistema automatikoaren bidez.

Kalte-ordaina kobratzeko, hiru hilabete egongo dira konpentsatzeko bidaia egiten den egunetik aurrera.

Konpentsazioa metagarria da eta ezin da sarreraren prezioaren % 100 baino gehiago izan, osagarriak barne.

Konpentsazio automatikoko sistemaren bidez eskatzen diren kalte-ordainetatik eta konpentsazioetatik eratorritako kopuruak erosketan erabilitako ordainketa modu beraren bidez ordainduko dira.

BEZEROEN IDATZIZKO EDO TELEFONO BIDEZKO ERREKLAMAZIOAK

Bezeroek egokitzat jotzen dituzten erreklamazioak eta kexak Renferengana bideratu ahal izango dituzte eta horretarako erabilgarri izango dituzte:

 • Erreklamazio-liburuak
 • Erreklamazio-orri ofizialak trenean eta Renfeko zerbitzu-zentroetan
 • Bezeroaren arretarako inprimakia www.renfe.com webgunean
 • Bezeroaren arretarako inprimakia www.avlorenfe.com webgunean (AVLO webgunea)
 • Gorabeheren eta erreklamazioen 900 linea.

LOTURA-BERMEA

AVLO tren batek beste zerbitzu batekin duen lotura gutxienez Txartel Integratu baten ibilbideetako baten zati denean bakarrik bermatzen da.

 

FIDELIZAZIO-PROGRAMA

AVLO txartelak Más Renfe fidelizazio-programaren barruan sartzen dira, eta titularrei puntuak sor ditzakete AVLO zerbitzua erosten dutenean.

AVLO trenetan ezin da puntuekin ordaindu, ezta banaka jaulkitako txartelak ere, edota hori egitea onartzen duen beste produktu batekin egindako bidaia-txarteletarako.

BESTE BALDINTZA BATZUK

Araudi honetan jasotzen ez dena Renfe Viajeros-en Garraio-kontratuen baldintza orokorretan xedatutakoaren arabera arautuko da.

 

Interrail  

 

Erabiltzeko baldintza eta zenbateko gehigarriak

Interrail pasea, argazkia duen nortasun agiri batekin batera, eskatzen duen agente baimendu orori aurkeztuko zaio; baldintza hori betetzen ez badu, bidaiaria "txartelik gabe" dagoela ulertuko da.

Interrail txartelak pasean adierazitako klaserako balio du. 2. klaseko pasearekin 1. klasean bidaiatu daiteke, tarifa osoak balio duenaren aldea ordainduta.

Pase malguen jabeek derrigorrez adierazi behar dute bidaia data, dagokion laukian, bidaia hasi aurretik; ezabatu ezin daitekeen tinta beltz edo urdineko boligrafo batekin idatzi behar da, (ee/hh) forman, adibidez, maiatzaren 7a = 07/05.

Bidaiak aukeratutako eguneko 00:00etatik aurrera balioko du. Ibilbidea gaueko tren zuzen batean hasten bada, eta tren hori 19:00ak baino geroago irteten bada eta 04:00ak baino geroago iristen bada, irteera-egunaren data bakarrik jarri behar da. Paseak barne hartzen duen itsasontziren bat erabiltzerakoan gauza berdina egingo da.

Pasea ezin da erabili lehen eguneko 00:00ak baino lehen; bidaiatzeko eskubidea azkeneko eguneko 24:00etan iraungitzen da

Sarrera estalki batean grapatuta aurkeztuko da. Estalki horrek erabilera-baldintzen puntu nagusiak deskribatuko ditu, Global Pass pasearen jabearen datuak erregistratzeko formulario batekin eta bidaia-egunkari batekin batera. Egunkari hori nahitaez bete behar da egindako ibilbideei buruzko informazioarekin, kontrol-langileak egiazta dezan. Bidaiak agortutakoan, bezeroak estalkian adierazitako helbidera dohainik bidali behar du pasea, haren erabilera zehatza ezagutzeko. Ondoren, bezeroak pasea berreskura dezake, hala eskatzen badu, eta Interrail oparia ere jasoko du etxean.

Aldatutako data duen pase batekin bidaiatzea, jatorrizkoaren ordez fotokopia bat erakustea, beste pertsona batek erabiltzea edo baliozkotasun alditik kanpo bidaiatzea iruzur gisa hartuko da.

Hala eskatzen duten trenetan edo itsas ibilbideetan, eserlekuen erreserba, lo egiteko eserleku osagarria, itsasontzien konpainietan kabina erabiltzea, portuko zerga eta abar ordaindu beharko dira. Horretarako, bidaiatzeko datan baliozkoa den pasearen aurkezpena ezinbestekoa izango da.

Ave, Alvia, Euromed eta Intercity bidaietarako Renfen bidaiatzeko balio duen Interrail abonamendu baten titularrek ordaintzen jarraituko dute osagarri finkoa aukeratutako prezioaren aukeraren arabera bidaiatzeko. Elige, Elige Confort eta Premium aukerak eskainiko dira.

Diru itzultzeak

Ezin da pase baten kopiarik igorri, hori hondatu bada, lapurtu badizute, edo galdu baduzu ere.

Igorpen-baldintzak

Erosketaren unean derrigorrezko irizpide batzuk daude.

Baliogabetzeak

Baliogabetzea gauzatzeko, hainbat pauso jarraitu behar dira.

Arauz kontrako egoerak

Hainbat kasu bereiz daitezke.

Renfe-Iberia Train & Fly tarifa intermodala  

Iberiarekin dugun merkataritza-hitzarmenaren barruan Renfeko trenetan bidaia hasten edo amaitzen den nazioarteko aire-trafikoari egindako erosketetan aplikatzen da arau hau.
    

SALTZEKO BIDEAK

Produktua Iberia-ren ohiko saltzeko bide guztietan (iberia.com eta GDS) egongo da eskuragarri.

APLIKATZEKO EREMUA

Zerrenda hauetan zehazten diren Ave, Alvia eta Intercity zerbitzuak:

 • Kordoba - Madril Pta. Atocha
 • Malaga - Madril Pta. Atocha
 • Sevilla - Madril Pta. Atocha
 • Valladolid - Madril Chamartín
 • Zaragoza - Madril Pta. Atocha
 • Valencia - Madrid Pta. Atocha
 • Alacant - Madrid Pta. Atocha
 • Iruña - Madril Pta. Atocha
 • Leon – Madril Chamartín
 • Salamanca - Madril Chamartin
 • Albacete – Madril Pta. Atocha
 • Palentzia – Madril Chamartín
 • Zamora – Madril Chamartín
 • Ourense - Madril Chamartin

KLASEAK ETA TRENAK

Litekeena da aipatutako zerbitzuen klase eta tren guztiak merkaturatzea. Produktu intermodalak bi erosotasun-klase izango ditu:

 • Business. Treneko bidaia Confort eserlekuan egingo da.
 • Ekonomikoa. Treneko bidaia Estándar eserlekuan egingo da.

TXARTEL INTERMODALA

Garraio-titulua 

Joaneko edo joan-etorriko nazioarteko bidaietarako bi garraioetarako txartel bakarra da. "Txartel elektronikoa eta ibilbidea" dokumentu gisa emango da Iberiaren erreserben motorretik. Tren-garraiorako, bidaiaren noranzko bakoitza, joanekoa eta itzulerakoa, bidaia independente gisa hartuko da (one way). Txartelaren osagarri gisa, garraiobide bakoitzera sartzeko, dagokion igotzeko txartela igorri eta aurkeztu behar da.

Txartel intermodalaren osaera

Iberiak IB-075 txartel elektroniko bat jaulkiko du, DIN A4 formatukoa eta bereizitako hainbat atalekin:

 • Bidaiariaren datuak: izena eta nortasun-agiria, txartel-zenbakia eta erreserba-kodea (PNR).
 • Hegaldien datuak: trenez eta hegazkinez egingo den bidaien zenbakia, data, ordua, klasea, tarifa eta abar.
 • Txartelaren datuak: txartel-zenbakia, jaulkipen-data eta abar.
 • Garraioaren prezioa: besteak beste, aplikatutako aire-tarifa, ordainketa-bitartekoa eta guztizko prezioa biltzen ditu, garraio-prezioaren, kudeaketa-gastuen, zergen eta aire-garraioak berekin dituen beste kargu eta gastu batzuen arabera banakatuta.
 • Bidaiaren baldintzei buruzko laburpenak eta abisuak

Eserlekuak formalizatzea

Bitarteko bakoitzean bidaiatu ahal izateko, bezeroak dagokion hegazkineratzeko txartela izan beharko du: 

 • Hegazkinez bidaiatzea: hegazkineratzeko txartela, Iberia-k zehazten dituen erreserbak kudeatzeko kanaletatik jaulkitzekoa, hegazkin-konpainiak ezarritako epe eta baldintzetan.
 • Treneko bidaia: igotzeko txartela (eserlekuaren erreserba), Iberia-k zehazten dituen erreserbak kudeatzeko kanaletatik jaulkitzekoa, hegazkin-konpainiak ezarritako epe eta baldintzetan. PDF formatuan tren-txartelen antzeko itxurarekin, horien ohiko datuak jasotzen ditu, bidaiariaren izena barne. Igotzeko txartel horiek salmenta elektronikoa duten leihatilak ere jaulki ahal izango dira, eta IB-075 txartelaren Erreserba Kodea/Booking code (PNR) ere kontsultatu ahal izango da kanal honetan. Autosalmentako makinek ere txartelak inprimatzeko aukera ematen dute.
 • Cercanías treneko bidaia: Madrilgo nukleoko C-1 eta C-10 lineetako trenetarako sarbidea, Puerta de Atochako edo Chamartingo geltokien eta T4 aireportuko geltokira joateko edo itzultzeko, Cercanías Combinado bidez egingo da, AVE eta LD tren-txartelean inprimatutako kodea erabiliz, edo zehazten den moduan.

ORDAINTZEKO MODUA

Iberiak baimendutakoak. AVE edo DL tren bidezko bidaia hegazkineratzeko txartelaren prezioari dagokion eremuan, R.I.T. legenda agertuko da, eta ordainketa modu gisa,"Agentzia birtuala".

FIDELIZAZIO-PROGRAMA

Momentuz, txartel intermodal hau erostean ezin da baliatu Renferen fidelizazio-programaz.

ALDAKETAK ETA DEUSEZTAPENAK

Baldin eta aplikatutako aire-tarifaren baldintzekin lotuta badaude, eta Iberiak zehaztutako kanalen bidez soilik egiten badira. Eragiketa horiei buruzko informazioa eskatzeko, eta hala balegokio baita formalizatu ere, deitu Serviberíaren 901 111 500 telefono-zenbakira.

Eragiketa horiek ez dira inola ere egingo Renfeko salmenta-puntuetan.

BEZEROAREN ERRUAGATIK TRENA GALTZEA

"Trena galtzea" prestazioa ez da aplikatzen. Hala ere, bezeroak 901 111 500 telefono-zenbakira dei dezake txartel intermodalari aplikatutako aire-tarifan aldaketaren bat, baliogabetzeren bat edo atzeratzeren bat egin dezakeen galdetzeko.

BIDAIA LUZATZEA ETA KLASEA HOBETZEA

Renfe-Iberia txartel intermodalak ez dute onartzen tren-bidaia luzatzea, ezta tren-bidaiaren klasea berritzea ere.

 TARIFAK

 • Elige Confort (heldua eta haurra). Renfeko hegazkineratzeko txartelaren legenda "IB_CONFORT" da.
 • Elige Estándar (heldua eta haurra). Renfeko hegazkineratzeko txartelaren legenda "IB_STANDARD" da.

Ez dira onartzen taldeak.

HAURRAK 

Txarte intermodal hauetarako, eserlekua okupatzeko eta deskontuak aplikatzeko, prezio-talde hauek ezartzen dira:

    - 0 urtetik 2 urtera, bidaia-egunean bete gabe oraindik. Doan, eserlekurik okupatu gabe. Eserlekua okupatuz gero, 2 urte bete dituzten haurrei dagokiona ordainduko dute.

    - 2 urtetik 11 urtera, beteta. Egin beharreko hegaldiaren baldintzen araberako deskontua izango dute. Eserlekua hartuko dute.

Kasu guztietan dagokion txartel intermodal izenduna eraman beharko dute.

Aire-konpainiek zenbait muga edo araudi ezartzen dituzte jaioberriekin bidaiatzeko, 2 urte baino gutxiagoko umeek eserlekuak okupatzeko edo bakarrik bidaiatzen duten umeentzako. Era berean, hegazkineko bidaiaren jatorrizko herrialdearen edo helmugaren arabera, zehaztutako baldintza zehatzak eta dokumentazioaren beharra ezartzen dira. Bidaiariaren ardura izango da informazio hori ezagutzea eta betetzea.

Trenez bidaiatzeko, haurrekin partekatutako eserlekuen okupazioari buruzko araudian xedatutakoa aplikatuko da: gehienez 2 pertsona eserleku bakoitzeko.

Ez da adingabeak laguntzeko zerbitzurik emango tren-bidaian eta hegazkin-bidaian. 

ETXEKO ANIMALIAK

Produktu intermodalean ezin da garraiatu maskotarik.

Bidaia mota hau egiteko, garraio-kontratua, bai bidaiariarena bai maskotarena, modu independentean eskuratu behar da konpainia bakoitzean Kode partekatuko akordio honetatik kanpo.

ESKUKO FARDELAK

Trenez egindako bidaietan, bidaiariak berekin eraman ahal izango ditu, horretarako ezarritako tokietan zaintza eta erantzukizunpean, lege eta erregelamenduetan ezarritako segurtasun-xedapenen aurkako izaera ez duten eta beste bidaiarientzat arriskurik edo eragozpenik ez duten ekipajeak.

Txartel intermodal bakoitzeko, aplikatutako aire-tarifaren baldintzek ahalbidetzen duten eskuko ekipajea, ekipaje fakturagarria edo ekipaje berezia onartuko dira, baldin eta trenez bidaiatzeko honako baldintza hauek betetzen badituzte:

 • gehienez ere hiru fardel
 • oro har, 64 kg eta 316 cm (luzera+zabalera+altuera) gainditu gabe.
 • fardel bakoitzak gehienez ere 23 kg
 • fardel bakoitzaren dimentsiorik handiena (luzea edo zabalera edo altuera) ezingo da 100 cm baino handiagoa izan.

Bidaiarien ardura izango da hegazkin-konpainiaren eskakizunak ezagutzeaz eta betetzeaz, ekipajeen izaerari, prezioari, tamainari eta pisuari dagokienez, bai eta bidaiaren jatorrizko eta helmugako herrialdeei buruzko legeriari dagokionez ere, hegazkinez garraiatzeari dagokionez.

EKIPAJE BEREZIA

Tren bidezko bidaiariari dagokionez, ekipaje berezi bat baino ezin izango da eraman bidaiari bakoitzeko, honako hau hartuta:

 • Bizikletak eta patinete tolestuak edo desmuntatuak, gehienez ere 120x90x40 cm-ko (luzera-altuera-zabalera) tamainako zorro espezifiko baten barruan.
 • Ekipajeetarako guneetan koka daitezkeen musika-tresnak.
 • Kirol ekipamenduak:
  • Golf-makilen poltsak. 
  • Eskiatzeko ekipamendua.
  • Kirol-arrantzarako ekipamendua.

Golf-, eski- eta kirol arrantzarako ekipamenduak oso ongi itxitako poltsa baten barruan gorde behar dira. Hala, dauzkaten elementuak mugitzea edo lekualdatzea eragotziko du.

Ekipaje berezia daramanak 55x35x25 cm (altuera-zabalera-hondoa) dimentsioa gaintzen ez duen "eskuko ekipaje" bakarra eraman ahal izango du.  

TRENEKO ETA LURREKO ZERBITZUAK

Mugikortasun-premia bereziak dituzten pertsonak

Desgaitasunen bat edo mugikortasun urritua duten pertsonentzako laguntza behar izanez gero, konpainia bakoitzari modu independentean eskatu beharko zaio:

 • Renfe: 912 140 505 telefonora deituz (Laguntza-zerbitzua)
 • Adif: 91 774 40 40 telefonoa (ADIF ACERCA bulego nagusia)
 • Iberia: 901 111 500 telefonoa.
 • Aena: 902 404 704 telefonoa.

Arreta espezializatua behar duten kasu batzuetan, hegazkin-konpainiek bidaiatzeko mediku-baimena edo laguntzaile bat egotea eskatzen dute.

Era berean, haurdun dauden emakumeen bidaiarako zenbait murrizketa eta gomendio daude, haurdunaldi-asteen arabera. Bidaiarien ardura izango da hegazkinez bidaiatzeko beharrezkoak diren eskakizunak ezagutzea eta betetzea.

Treneko bidaian ez da H plaza eskaintzen.

Txakur itsu-gidariak eta laguntza-txakurrak

Doan onartuko dira, txakur itsu-gidariak eta laguntza-txakurrak, eta bidaiariaren ondoan bidaiatuko dute eserlekurik hartu gabe. Ziurtatutako instruktoreek zerbitzu-animalia batekin bidaiatu ahal izango dute baldintza berberetan.

Behar bezala egiaztatuta joan beharko dute, eta jatorrizko herrialdean eta helmugako herrialdean indarrean dagoen legeria bete beharko dute. Herrialde batzuek ez dute uzten animaliak garraiatzen, ezta txakur itsu-gidariak ere.

Treneko jatetxea 

Gaur egun, ez da jatetxea eserlekuraino zerbitzua barne duen txartelik eskaintzen, ezta txartel intermodala duten bidaiariei ere.

Sala Club gelak

Sala Club Renfe aretoetara sartu ahal izango dira Más Renfe fidelizazio-programaren bezero diren bidaiariak, programak txartel bakoitzerako ezarritako baldintzetan, edozein eserlekutako txartel intermodala badute eta titularra Más Renfe txarteleko titular bera bada. Aretoan sartzeko, bezero intermodal gisa egiaztatu beharko da eta Más Renfe fidelizazio-txartela aurkeztu beharko da.

Frankiziadun aparkalekua

Txartel horiek, bidaiatzen den klasea eta bezeroa fidelizazio-programako kide den ala ez kontuan hartu gabe, ez dute frankiziadun aparkalekurik izango.

SARTZEKO KONTROLA ETA BIDEKO KONTROLA

Dokumentazioa

Bezeroak, sartzeko kontrolean edo trenaren ibilbidean, trenera igotzeko txartela aurkeztu beharko du, eta bidaia amaitu arte gorde beharko ditu. Igotzeko txartelaren titular gisa egiaztatzen duen nortasun-agiria ere eskatu ahal izango zaio.

Sartzeko kontrolean adierazitako dokumenturen bat aurkezten ez badu, eta bezeroak trenez bidaia egin nahi badu, adieraziko zaio dagokion txartela eskuratu behar duela bidaiatzeko garraio-titulu nahikorik ez izateagatik.

Bezeroak, bidean, aurreko dokumenturen bat aurkezten ez badu, bidaiatzeko baliozkoa den garraio-txartelik ez duen bidaiaritzat hartuko da.

Bidaiarien ardura izango da hegazkinez bidaiatzeko behar diren dokumentazio pertsonalari eta garraioari buruzko eskakizunak ezagutzeaz eta betetzeaz, eta aldaketa hori aldatu ahal izango da haien nazionalitatearen, adinaren, bidaiaren arrazoiaren eta jatorrizko eta helmugako herrialdeen arabera. Kontrol hori Iberia-k bakarrik egingo du.

SALMENTA-OSTEKO BALDINTZAK

Lotura-bermea

Txartel intermodal honetako bidaiariei lotura bermatzen zaie, baldintza hauetan aurreikusitako moduan:

Bidaiariak, bidaia zerbitzuetako batean atzeratzearen ondorioz, ezin badu beste zerbitzuaren tartea erabili, azken konpainia horrek, egoki iritzitako bitartekoen bidez, kontratatutako bidaia kostu gehigarririk gabe emango du.

Bezeroak ezin duenean aurreikusitako konexioa trenez egin, hegazkin-zerbitzuan gertatutako gorabehera baten ondorioz, Renfek beste erreserba bat egingo dio doan eserlekuak dituen lehen trenean. Erreserba berria klase berean edo maila altuago batean egingo da, libre dauden eserlekuen arabera.

Bidaiariak lotura galtzen badu, aire-garraioaren araudian aurreikusten den eskubidea izango du garraioari, ostatuari, otorduei eta abarri dagokien laguntza jasotzeko.

Atzerapenak

Tren-zerbitzuari dagokionez, Trenbide-sektorearen legearen araudian aurreikusitako kalte-ordainak aplikatuko dira, ezinbesteko kasuetarako izan ezik.

Ez dira aplikatuko borondatezko puntualtasun-konpromisoak.

ERREKLAMAZIOEN TRATAMENDUA

Enpresa bakoitza arduratuko da erreklamazioak tratatzeaz eta erantzuteaz, gorabehera sortu zen zerbitzuaren arabera.

Bezeroak bere kexa/erreklamazioa aurkeztu ahal izango du Renferen webguneko Bezeroarentzako arreta-zerbitzuko inprimakiaren bidez edo trenean, zerbitzu-zentroetan eta Bezeroarentzako arretarako bulegoetan eskuragarri dauden
erreklamazio-liburuan edo -orrian. Bidaia amaitu zen egunetik hasita bi urteko epea izango da kexa edo erreklamazio hori aurkezteko.

Erreklamazio guztiak idatziz aurkeztuko dira, eta ezingo da erabili kalteordain-sistema automatikoa.

Lotura-bermea

Renfe Viajeros-ek, bere merkataritza-eskaintzaren barruan, baldintza bereziak ezartzen ditu lotura bermatuak, txartel bakarra eta bidaiariarentzako prezio lehiakorragoak dituen interkonexiorako. Eskaintza horri Txartel integratua deritzo, eta hainbat ibilbide, jatorri eta helmuga nazionalen artekoan eskaintzen da.

Txartel integratua duten bidaiariez gain, lotura bermatzeko eskubidea du, jatorritik ibilbide bakoitzaren amaierara arteko txartelak dituen bidaiariak, baldin eta lehen trena iristeko aurreikusitako orduaren eta bigarren trenaren irteeraren artean 60 minutu edo gehiagoko tartea badago (tren-aldaketa geltoki berean egiten bada), edo 90 minutu edo gehiagokoa (tren-aldaketa udalerri bereko bi geltokiren artean egiten bada).

Bidaiaren ibilbide bakoitzerako modu independentean erositako txartelak garraio-kontratu desberdintzat hartuko dira, eta ez lotura bermatu hori ez da bermatzen, aurreko baldintza betetzen ez bada.

Lotura-bermea ez da eskaintzen AVLO, Cercanías eta Zabalera metrikoko zerbitzuen artean, ez eta gainerako zerbitzuetan ere.

Lotura-bermatuko txarteletan, hiri bereko geltoki desberdinen arteko leku-aldaketa bidaiariaren kontura egingo da, Valentzian bezala, tren-zerbitzu bat edo Renfe-ren zerbitzu alternatibo bat dagoen kasuetan izan ezik. Kasu horietan, geltoki batetik bestera joateko balioko dute txartelek.

Renfe Viajeros zerbitzuari egotz dagokioen balizko lotura-galera batean, bezeroak hurrengo trenerako txartel bat doan eskuratzeko eskubidea izango du, baita kalte-ordain bat ere dagokion hemugara atzerapenez iritsi izanagatik. Bezeroak bidaian jarraitzeari uko egiten badio, doan itzuliko da jatorrira eta txartelaren zenbatekoa itzuliko zaio.

Lotura-bermerako eskubidea izateko, bidaiariak bidaia bakoitzaren jatorritik azken helmugara arteko txartelak izan behar ditu.

 

SALTZEKO BIDEAK

Geltokietako leihatiletan, www.renfe.com helbidean, bidaia-bulego fisikoetan, telefono bidezko salmentan - Renfe Contigo 912 320 320, eskuratu ahal izango dira txartel horiek.

ALDAKETAK ETA DEUSEZTAPENAK

Aldaketa edo baliogabetzeak egiteko baldintzak txarteletan aplikatutako tarifetan ezarritakoak izango dira.

Deskontuak lortu ahal izateko, bezeroak txartelak aurkeztu beharko ditu indarrean diren egiaztagiriekin batera, eta bidaia amaitu arte gorde beharko ditu. Era berean, baita titularraren nortasuna egiaztatzen duen dokumentua ere.

Trena galtzea  

Arau horrek arautzen du Renfe-ri egotzi ezin zaizkion arrazoiengatik trena bidaiaren hasierako geltokian galtzen duten bezeroei ematen zaien tratamendua, eta, baldintza zehatz batzuetan, eserleku libreak dituen hurrengo trenean egiteko aukera eskaintzen die.

Aplikazio eremua

Ibilbide nazionaletako AVE eta Larga Distancia zerbitzuek, txartel bat duten bidaiariak izan ezik, baldin eta txartel horren erregulazioan azaltzen bada ez dela zerbitzu hori jasotzen.

Merkataritza-baldintzak

AVE, Alvia, Euromed eta Intercity zerbitzuetako bezeroei aplikatuko zaie, egun baterako, trenerako eta ibilbide zehatzerako balio duen garraio-txartela badute, eta prezio-aukera jakin batzuk badituzte, bidaia horretako txartelean ageri den jatorrizko geltokian aurkezten badira, irten eta gero, eta gehienez ere 30 minutuko mugarekin, trena irteteko aurreikusitako ordua kontuan hartuta.

Renfe-k jatorrizko txartelaren ibilbide berean zerbitzua ematen duen beste tren batean bidaiatzeko aukera eskainiko du, horretarako ezarritako prezio bat ordainduz, ondoren adierazitako aukerekin:

 • Prezio-aukera berarekin edo eserleku libreak dituen egun bereko hurrengo trenean bidaiatzea, edo
 • Galdutako trenaren txartelaren prezioa baino prezio handiagoko aukerarekin bidaiatzea, eserleku libreak dituen egun bereko hurrengo trenean, lehen txartelean ordaindutako prezioaren eta prezio-aukera berriaren prezio dinamikoaren arteko aldeari dagokion ordainketa gehigarri bat eginda, edo
 • Galdutako trenekoa baino prezio baxuagoko aukera batekin bidaiatzea, eserleku libreak dituen egun bereko hurrengo trenean, kontzeptu horrengatik inolako alderik itzuli gabe, edo
 • Hurrengo eguneko lehen trenean bidaiatzea, galdutako trena jatorrizko bidaia-eguneko azkena bada, lehen aipatutako baldintza berberetan.

Eskainitako trenak jatorrizko trenaren zerbitzu berak edo gutxiago eduki behar ditu, hau da, AVE tren bat galdu bada, beste edozein tren eskain dakizuke, baina Larga Distancia tren bat galduz gero, beste edozein tren eskain dakizuke, AVE izan ezik.

Bezeroak edozein aukera onartzeak edo errefusatzeak ez du eskubiderik sortzen beste inolako konpentsazio gehigarririk jasotzeko, ez eta edozein erabakirengatik izan dezakeen gastuen erreklamaziorako ere.

Txartel berria eskuratzea

Trena galdu duen bezeroak Renfe-ren zerbitzu-zentrora edo ADIF-en Bezeroaren Bezeroentzako arreta-zerbitzuaren bulegoetara jo beharko du, halakorik badago, txartel berria jaulkitzeko baimena eman dezan. Lehen aipatutako bi puntuetako bat ere ez badago, bezeroak txartel berria zuzenean eskuratu ahal izango du txartelaren jatorrizko geltokiko leihatiletan.

Erositako txartel berrirako, maskota osagarria erostea eta bizikleta osagarri bat eransteko aukera baino ez da eskainiko.

Txartel berria erabiltzeko baldintzak prezio-aukerari dagozkionak dira, eta, hala badagokio, bertan jasotako osagarriak, bezeroak jatorrizko txartelean dituen prestazioak gorabehera.

Txartel berriaren prezioa

Ordaindu beharreko zenbatekoa erositako txartel berriaren prezio dinamikoaren ehuneko bat izango da. Txartel berria jatorrizko txartelarena baino prezio handiagoko aukera bada, kontzeptu horrengatik ordainketa gehigarria ere behar da.

"Trena galtzea" onartzen duten prezio-aukerak eta erositako txartel berriarengatik ordaindu beharreko zenbatekoa honako hauek dira:

 • Básico: Ez da onartzen
 • Elige: 30%
 • Elige Confort: 30%
 • Prémium: 0€

Aldaketak eta billete berriaren baliogabetzea

Txartel berria ezin izango da aldatu, ezta baliogabetu ere.

Titulartasun aldaketarik ere ez du onartzen, ezta" trenaren galera" berririk ere.

Bezeroak bidaia-eskaintza berriari uko egitea

Bezeroak ez badu onartzen Renfe-k bidaia egiteko egindako eskaintza, Garraio-kontratuen Baldintza orokorretan adierazitakoa aplikatuko da, garraio-txartelean agertzen den bidaiaren jatorrizko geltokian eserlekua ez okupatzeari dagokionez.

 

Gertuko Zerbitzuak  

2023rako, eta hiru urteko epean, zerbitzu publikoaren betebeharra izango da, gertuko trenbide-zerbitzu gisa, tren-lotura batzuk bermatzea, eta "Gertuko" izeneko merkataritza-produktu berri bat sortuko da
.

Gertuko Zerbitzua Zerbitzu Publikoaren Obligazioen (OSP) menpe dago, eta aldiriko zerbitzuen eta Media Distanciako zerbitzuen arteko maiztasuna izango du.

 

Ibilbidea eta baimendutako trenak 

Ezarritako tren-harremanen barruan, Gertuko Zerbitzuek honako hauek hartzen dituzte barnean: Zabalera Iberiarreko Media Distancia Convencional eta Merkataritza Zerbitzuetakoak (eserleku-erreserbarekin edo erreserbarik gabe, trenaren ezaugarrien arabera), non geltokiren bat, jatorri eta helmugakoa, edo biak, aldiriko guneetatik kanpo dagoen, baita gune ezberdinetako geltokien artean ere, eta ibilbide horietan Gertuko Zerbitzuaren merkataritza-eskaintza edozein modalitate aplikatu ahal izango da. 

Gertuko Zerbitzuaren loturak atal honen amaieran adierazten dira.

 

Gertuko Zerbitzuaren prezioak eta oinarrizko tarifa

Aplikatu beharreko oinarrizko tarifa T-1 tarifa izango da Media Distancia Convencialeko zerbitzuetarako, trenbide iberikoaren bidez. Baimendutako gehienezko prezioak, kilometro tarteko ezartzen dira, gehienez ere 120 km-koak.

Baimendutako prezioak dira deskontuak kalkulatzeko abiapuntuko balio bakarrak.

 

Gertuko-zerbitzua merkaturatzea

T-1 tarifa duen Media Distancia Covencionaleko merkataritza-eskaintza osorik aplikatuko da, bidaia anitzeko tituluak barne.

Garraio-txartelen erabileraren arabera eta bakoitza erabiltzeko ezarritako baldintza bereziak aintzat hartuta, garraio-txartelak honako hauek izan daitezke:

JOANEKO garraio-txartel: Pertsona bakar bati ibilbide eta data bakar batean trenean edo bideraketa osagarrian bidaiatzeko eskubidea ematen diotenak dira. Garraio-txartel horiek izendunak direnean, titulu horiek pertsonalak eta besterenezinak izango dira.

JOAN-ETORRIKO garraio-txartelak: Joan-etorriko bidaia egingo duen pertsona batentzat balio du, jatorriko eta helmugako geltokiak berberak izan beharko dira (bi joaneko txartelen prezioa baino merkeagoa).

PARTEKATZEKO garraio-txartelak: Txartel bakarrak erabiliz, pertsona bati baino gehiagori ibilbide berean bidaiatzeko eskubidea ematen diotenak diran, trenez edo, hala badagokio, bideratze osagarriz. Garraio-txartel horiek pertsona desberdinek erabili ditzakete.

Garraio-txartel KONBINATUA: Txartel bakar batekin garraio-kontratu desberdinak formalizatzen dituztenak dira, eta hainbat garraiobidetan bidaiatzeko eskubidea ematen dutenak, eta, hala badagokio, lotutako beste zerbitzu batzuk ere bai. Garraio-txartel horiek izendunak direnean, titulu horiek pertsonalak eta besterenezinak izango dira.

BIDAIA ANITZEKO garraio-txartela: Bidaia desberdinak egiteko aukera ematen dutenak dira, indarrean dauden bitartean bidaia kopuru mugatu bat eduki dezakete edo mugagabeak izan. Garraio-txartel horiek pertsona bakarrarenak edo hainbat pertsonarenak izan daitezke. Pertsona bakarrarenak eta izendunak direnean, pertsonalak eta besterenezinak izango dira.

Gertutasun zerbitzuan bidaiatzeko balio duten bidaia anitzeko tituluak honako hauek dira:

 • Eskualdeko 10 abonamendua. Tren guztientzat eta erdi edo erdi-baxuko maiztasuna. 45 egunetan 10 bidaia egiteko balio du, jatorri-helmuga jakin batean.
 • Eskualdeko hileko abonamendua. Tren guztientzat eta maiztasun maila altu edo erdi-alturako. Hilabete natural batean jatorri-helmuga jakin batean bidaia mugagabeak egiteko balio du.

Garraio-txartel bat baino gehiago aldi berean edo jarraian lortzeak, ez du balioko tren eta egun berean merkeago bidaiatzeko.

 

Promozioak eta deskontuak

Zerbitzu publikoaren betebeharrak dituzten zerbitzuetarako, Administrazioak baimendutako prezioak dira promozio-prezioak edo deskontua kalkulatzeko abiapuntu-balio bakarrak. Oro har, Zerbitzu Publikoaren betebeharrei lotutako zerbitzuetarako deskontuak ezin izango zaizkie beste merkataritza-eskaintza batzuei gehitu, berariaz hala zehazten bada salbu, eta, kasu horretan, deskontuen edo eskaintzen gehikuntza merkataritza-produktuaren eskuratze-baldintzetan ezarritako moduan bakarrik onartuko da.

"Familia Ugariari" aplikatu beharreko murrizketak, beste edozein deskonturi gehitu ahal izango zaizkio, akordio edo hitzarmen baten arabera kontrakorik ezarritako produktuetarako, zerbitzu edo eskaintzetarako salbu, edo banaka erabiltzen edo ordaintzen direnetan.

 

Saltzeko bideak

Zerbitzu horiek erabiltzeko, ohiko saltzeko bideen bidez eskuratu ahal izango dira garraio-txartelak: geltokietako leihatilak, autosalmentako makinak, webgunea eta Renferen App-a.

Bidaia anitzeko txartelak-tituluak geltokietan bakarrik erosi daitezke: leihatilak eta autosalmentako makinak (eragiketa hau ez dago eskuragarri "Ares" izeneko geltokietako urrutiko arreta-zerbitzuan), eta Renferen webgunearen bidez.

Renfe Viajeros-ek tokiko salmenta-sistema baten bidez eta beste euskarri batzuen bidez merkaturatu ahal izango du (esaterako kontaktu gabeko txartelak), beren ezaugarriak direla-eta, bestela merkaturatu ezin direnak, gaur egun, Rabanaleseko Unibertsitaterako berariazko bidaia-tituluak merkaturatzen diren bezala.

 

Merkaturatze-baldintza orokorrak

Leku betetzea

Kasu bakoitzean eskainitako zerbitzuaren arabera, baliozko garraio-txartel bat erosiz, eserleku bermea duen edo ez duen tren eta ibilbide batean, espazioa eserita okupatzeko duen eskubidea erabiltzea da eserlekua okupatzea.

Media Distancia Convencionaleko Gertuko bidaietan, ez dago esleitutako eserlekurik, bezeroak libre dagoen eserleku bat okupatu ahal izango du edo zutik bidaiatu.

Erreserbatu eserlekua

Oro har, Gertutasun zerbitzuak ez du eserlekurik erreserbatzeko aukera emango. Merkataritza-trenaren ezaugarriak direla eta, eserlekua erreserbatzea beharrezkoa den Gertuko ibilbideetan bakarrik egongo da aukera hori.

Nazioarteko baimenak formalizatzeko: Eurail gamako baimenak, InterRail gamako baimenak, FIP Ocio, Murrizketa Txartela, FIP zerbitzua eta zirkulazio askeko txartela, eserlekua erreserbatzeko prezioa 4 eurokoa izango da.

Bidaia formalizatzea edo balioztatzea

Bidaiatzen den egun eta treneko bidaia bat gutxienez zehaztea da formalizazioa. Derrigorrez formalizatu behar da bidaia bakoitza, eta gehienez toki bakarra tren eta egun bakoitzerako.

Bidaia anitzeko tituluen kasuan, bidaia bat deskontatzeko edo markatzeko eragiketa ezeztapentzat joko da.

Bidaian zehar, Renfe Viajerosek baimendutako modu batean formalizatutako edo balioztatutako garraio-txartela eraman beharko da, eta bidaiariaren nortasuna egiaztatzen duten jatorrizko dokumentua, deskontu eskubidea egiaztatzeko beharrezko dokumentuekin.

Bidaia anitzeko txartelak geltokietako leihatilan edo autosalmentako makinetan formalizatu ahal izango dira. Renferen app-an eta web orrian ere, kasu horietan erabiltzaile gisa erregistratuta egon beharko zara www.renfe.com webgunean.

Gertutasun zerbitzua duten tren-loturetan, bidaia horien garraio-txartelak Kontaktu Gabeko Txartelean (TSC) kargatzen direnean, bidaia hasi eta amaitu aurretik, geltokietan gaitutako ekipoetan ezeztatu beharko da bidaia nahitaez.

Halakorik ez badago, ibilbidean zehar laguntzeaz arduratuko diren langileek ezeztatuko dute bidaia. Ezeztapenak kontaktu gabeko txartelean erregistratuko dira.

Formalizatzea doakoa da erositako jatorri eta helmugarako eta baimendutako trenetarako, eta bidaiariaren beraren abonamendua beharrezkoa izango da.

Sartzeko kontrola eta bideko kontrola

Sartzeko-kontrolez eta bidean egindako gainbegiratzeaz eta laguntzeaz arduratzen diren langileek egiaztatu beharko dute arau honetan jasotako garraio-txartel bat daraman bidaiaria, behar bezala formalizatutako edo balioztatutako tituluarekin sartu dela trenera. Era berean, bidaiaria izan beharko da bidaia anitzeko txartelaren titularra, eta bidaia-aniztasunaren prezioan deskontua izateko eskubidea ematen duen baldintza justifikatzen duen identifikazio-agiri bat eraman beharko du.

Trenera behar den formalizaziorik/balidaziorik gabe sartzen den bidaiaria, bidaiatzeko txartel baliodunik ez duen bidaiaritzat hartuko da. 

Garraio-txartela iruzurrez erabiltzen dela edo abonamenduaren titulartasuna ez datorrela bat erakutsitako identifikazio-agiriarekin, gainbegiratzeaz edo bidaian laguntzeaz arduratzen diren langileek Renfe Viajeros garraio kontratuaren baldintza orokorretan aurreikusitako jarduketa edo zigorrei eragin gabe, honako hauek egingo dute:

 • Euskarri fisiko batean kargatuta badago, inolako itzulketarik jasotzeko eskubide gabe, kendu
  .
 • Gailu mugikor batean balego, lokalizatzaile zenbakia hartu, digitalki zeharo indargabetzeko.

Bi kasuetan, euskarri fisikoa eta lokalizatzailea zerbitzu-prestazioez arduratzen den sailera bidaliko dira, dagokion eremuko Zerbitzu Publikoaren Lurralde Gerentziara, baliogabetu ditzan.

Bidaiari batek bidaiatzeko txartel baliodunik ez duela joko da honako kasu hauetan:

 • Bidaiariak prezio murriztudun abonamendu bat aurkezten badu eta sartzeko-kontroleko langileek edo ibilbideko gainbegiratze/ laguntzeko langileek hala eskatuta, agiria aurkezten ez badu, edo aurkeztu arren, justifikazio-agiriaren titularra eta abonamenduaren titularra ez badatoz bat.
 • Bidaiariak bidaia bera egiteko garraio-txartel bat baino gehiago aurkezten badu, eta arau honetan xedatutakoaren arabera, erregularizatzeari uko egiten badio.

Bidaiaria langilerik gabeko eta bidaia formalizatzeko/balioztatzeko bitarteko mekanikorik edo elektronikorik gabeko geltoki batean igotzen denean, gainbegiratzeaz / laguntzeaz arduratzen diren langileek formalizatu beharko dute.

Ibilbidea luzatzea

Onartzen da, aldez aurretik bidean gainbegiratze/esku-hartzearen ardura duten langileei eta eserlekuen erabilgarritasunari buruzko informazioa, tren berriaren oinarrizko tarifan txartel bakarra ordainduz.

Bezeroari bidaiaren kostu osoa kobratuko zaio, jatorritik helmugara, eta hasieran erositako ibilbiderako aldez aurretik ordaindutako zenbatekoa deskontatuko zaio.

Aurretiazko eskaera hori egiten ez bada eta tarifa ordaintzen ez bada, ibilbideko gainbegiratzeaz edo esku-hartzeaz arduratzen diren langileak, luzapen-ibilbidean zehar, baliozko garraio-txartelik ez duen bezerotzat hartuko dute.

Adingabeak

Adingabeen bidaiei buruzko ezarritako xedapenak aplikatuko dira. Merkataritza Zerbitzuetako tren batean sinergiatutako Gertuko Zerbitzuetan, 14 urtetik beherakoek pertsona heldu baten laguntzarekin bidaiatu beharko dute, hau da, 14 urteko edo gehiagoko pertsona bat; eta ezin izango zaio 14 urtetik beherako adingabe bati garraio-txartelik, tarifa edozein dela ere, haur edo helduena.

Desgaitasunak edo mugikortasun urriko bidaiariak

Oro har, Gertuko Zerbitzuak ez du "H" eserlekurik izango, ezta desgaitasun edo mugikortasun urriko bidaiarientzako laguntza-zerbitzurik ere. Beren ezaugarriak direla eta, hala ezartzen den Gertuko zerbitzuetako tren-loturetan bakarrik eskainiko da.

 

Gainerako merkataritza-baldintza orokorrak, merkataritza-eskaintzak, merkataritza-akordioak eta erakunde ofizialekin egindako akordioak tarifa berezietan edo baldintza orokorretan adierazitakoaren arabera arautzen dira.

 

Xedapen iragankorra

Ohiko bidaiarientzako doako abonamenduak merkaturatzen diren bitartean, abonamendu horiek Gertuko Zerbitzuko tren guztientzat baliozkoak izango dira, eta, aldi horretan, zerbitzu horietarako bidaia anitzeko titulu guztien salmenta eten egingo da, eta abonamendu errepikorrerako ezarritako"erabilera txarragatiko" neurriak ezarriko dira.

 

Beste baldintza batzuk

Araudi honetan jasotzen ez dena, dagokion tarifa berezietan ezarritakoaren edo Renfe Viajeros-en garraio kontratuen baldintza orokorretan xedatutakoaren arabera arautuko da.

 

Kalte ordainak

Atzerapenari egozteko kalte-ordainek (ez ezinbestekoak), klimatizazio-akatsek eta materiala aldatzearen ondorioz komunik ez izateak, Media Distanciako Eskualde zerbitzukoek bezala jokatuko dute.

 

GERTUKO ZERBITZUKO LOTURAK

"Guadalquivirreko harana" Palma del Río-Kordoba-Villa del Río

Herri hauei eskaintzen die mugikortasuna zerbitzua: Palma del Río, Posadas, Villarrubia de Córdoba, El Higueron, Kordoba, Alcolea de Córdoba eta Villa del Río; baita Rabanaleseko Unibertsitate Campusari ere.

Honako garraio-txartel hauek onartuko dira:

 • Joanaldia, Joan-etorrikoa. Taldeak, baimenduak izan beharko dira, beti.
 • Eskualdeko10 abonamendua eta Hileko Eskualdeko Abonamendua
 • UCO hileko abonamendua eta seihileko UCO Abonamendua (Kordobako Unibertsitatearekin akordioa)

Bidaia anitzeko tituluak aldi baterako etenda geratuko dira doako abonamendua errepikaria merkaturatzen den bitartean (10 euroko fidantza). Abonamendu hori Gertuko Zerbitzuko tren guztietan izango da balioduna.

Gertuko Zerbitzuaren berezitasunak. Tren sinerginatuak:

 • Palma del Rio, Posadas, Kordoba-Central edo Villa del Rioko geltokietarantz edo geltokietatik bidaiatzeko erositako txartelek, Kordoba-Central helmuga badute, Kordoba-Centraletik Rabanales Unibertsitate Campuseko geltokiraino bidaiatzen jarraitu ahal izango da, joanaldiko txartela (Gertuko edozein trenetan). JOAN-ETORRIKO txarteletan, Rabanales Unibertsitate Campusetik Kordoba-Centralera itzuli ahalko da, JOANALDIKO zerbitzu mota berean etorrerako bidaia egiteko.
 • Txartel edo formalizazio erabilgarriak, eserleku erreserba eta esleituarekin izango dira.
 • Ezin da erabili "+Renfe&Tú" Kontaturik Gabeko Txartela bidaiaren jatorria edota helmuga "Palma del Río, Posadas edo Villa del Río" direnean.

Malaga-El Chorro-Caminito del Rey lotura

Herri hauei eskaintzen die mugikortasun zerbitzua: Malaga, Los Prados, Campanillas, Cártama, Aljaima, Pizarra, Alora, Las Mellizas eta El Chorro-Caminito del Rey.

Honako garraio-txartel hauek onartuko dira:

 • Joanaldia, Joan-etorrikoa. Taldeak, baimenduak izan beharko dira, beti.
 • Aisia-txartel konbinatua (Caminito del Rey-erako sarrerarekin).
 • Eskualdeko10 abonamendua eta Hileko Eskualdeko Abonamendua.

Bidaia anitzeko tituluak aldi baterako etenda geratuko dira, doako abonamendua errepikaria merkaturatzen den bitartean (20 euroko fidantza). Abonamendu hori Gertuko Zerbitzuko tren guztietan izango da balioduna.

Murtzia – Cartagena.

Herrien hauei eskaintzen die mugikortasun zerbitzua: Cartagena, Torrepacheco, Balsicas eta Murtzia.

Honako garraio-txartel hauek onartuko dira:

 • Joanaldia, Joan-etorrikoa. Taldeak, baimenduak izan beharko dira, beti.
 • Eskualdeko 10 abonamendua, eskualdeko hileko abonamendua eta 20 abonamendua (Murtziako Unibertsitateak)

Bidaia anitzeko tituluak aldi baterako etenda geratuko dira, doako abonamendu errepikaria merkaturatzen den bitartean. Abonamendu hori Gertuko Zerbitzuko tren guztietan izango da balioduna.

Medina del Campo - Valladolid - Palentzia

Herrien hauei eskaintzen die mugikortasun zerbitzua: Medina del Campo, Pozaldez, Matapozuelos, Valdestillas, Viana de Cega, Valladolid, Cabezón de Pisuerga, Corcos, Cubillas de Santa Marta, Dueñas, Venta de Baños eta Palentzia.

Honako garraio-txartel hauek onartuko dira:

 • Joanaldia, Joan-etorrikoa. Taldeak, baimenduak izan beharko dira, beti.
 • Eskualdeko 10 abonamendua eta hileko eskualdeko abonamendua.

Bidaia anitzeko tituluak aldi baterako etenda geratuko dira, doako abonamendu errepikaria merkaturatzen den bitartean. Abonamendu hori Gertuko Zerbitzuko tren guztietan izango da balioduna.

Illescas - Fuenlabrada - Madril

Herrien hauei eskaintzen die mugikortasun zerbitzua: Illescas, Humanes, Fuenlabrada, Leganes eta Madril.

Honako garraio-txartel hauek onartuko dira:

 • Joanaldia, Joan-etorrikoa. Taldeak, baimenduak izan beharko dira, beti.
 • Eskualdeko 10 abonamendua eta hileko eskualdeko abonamendua.

Bidaia anitzeko tituluak aldi baterako etenda geratuko dira, doako abonamendu errepikaria merkaturatzen den bitartean. Abonamendu hori Gertuko Zerbitzuko tren guztietan izango da balioduna.

 

Cercanías joaneko txartela

 

Pertsona bakarrarentzako txartela da, ez da pertsonalizatua eta besterengarria, bidaia bakarra egiteko txartelean agertzen den jatorriko geltokitik eta tarifa-gunetik. Bere prezioa tarifa orokorrekoa edo oinarrizko tarifakoa da.

Aldirietan, txartela atera eta bi ordutara egin behar da bidaia.

Txartelari aplika dakizkioke Familia ugaria izateagatik eratorritako deskontuak eta baldintzetan berariaz aplika daitekeela diotenak.

Saltzeko bideak

Aldirietako geltokietako leihatiletan eta autosalmentako makinetan eros daitezke txartelak.

Aldaketak

Ez da onartzen txartelak aldatzea.

Baliogabetzeak

Erosteko unean soilik onartzen da txartelak baliogabetzea. Eragiketa honek ez dio kosturik sortuko bezeroari.

Txartelak balidatzea

Bidaia hasi baino lehen derrigorrez balidatu beharko da geltokietan horretara bideratutako makinetan. Halako makinarik ez balego, ikuskatzeaz arduratzen diren langileek balidatuko dute.

Gogoratu...

Deskontuak lortu ahal izateko, bezeroak txartela aurkeztu beharko du egiaztagiriekin batera, eta bidaia amaitu arte gorde beharko ditu. Horretaz arduratzen diren langileek, gainera, txartelaren titularraren nortasuna ziurtatzen duen dokumentua ere eska dezakete.

Cercanías joan-etorriko txartela

 

Nukleo guztiek dute joan-etorriko txartela.

Jatorriko geltokiaren eta txartelean adierazita dagoen tarifa eremuaren artean 2 bidaia egiten dituzten bezeroei zuzenduta, itzulerak ez du zertan joaneko bidaiaren kontrakoa izan.

Cercanías trenetan, txartelaren lehen bidaia txartela erosi eta bi ordutara egin beharko da; bigarren bidaia, berriz, erositako eguneko ohiko azken zerbitzura arte egin ahal izango da.

Joan-etorriko txartelak erabili ezin diren egun eta konbinazioetarako baino ezingo dira saldu.

* Joan-etorriko tarifa eskuragarri duten nukleoak: Donostia eta Sevilla

Baldintza bereziak:

 • Madrilgo Cercanías nukleoa: itzulerako bidaia igorri ondorengo egun osoan egin daiteke.
 • Asturiaseko nukleoan, joan-etorriko txartela ostiralean edo jaiegun bezperan erosiz gero, hurrengo egunean egin daiteke itzulerako bidaia.

Txartelari Familia ugariko kideentzako deskontuak aplikatu ahal izango zaizkio.

Prezioak

Joaneko bi txartelek balio dutena balio du eta itzulerako bidaia garraio-txartelaren baliozkotasun eremuen barruan egin daiteke; ez da beharrezkoa joaneko bidaiaren kontrako norabidean egitea.

Joana txartela eskuratu eta bi orduren buruan egin behar da, eta itzulera bidaia igorri eta hurrengo egun osoan egin daiteke.

Saltzeko bideak

Cercanías trenetako geltokietako leihatiletan eta autosalmentako makinetan eros daitezke txartelak.

Aldaketarik

Ez da onartzen txartelak aldatzea.

Baliogabetzeak

Erosteko unean soilik onartzen da txartelak baliogabetzea. Eragiketa honek ez dio kosturik sortuko bezeroari.

Txartela baliogabetzea

Bidaia hasi baino lehen derrigorrez baliogabetu beharko da geltokietan horretara bideratutako makinetan. Halako makinarik ez balego, bidaian ikuskatzeaz arduratzen diren langileek baligabetuko dute txartela.

Gogoratu...

Deskontuak lortu ahal izateko, bezeroak txartela aurkeztu beharko du egiaztagiriekin batera, eta bidaia amaitu arte gorde beharko ditu. Horretaz arduratzen diren langileek, gainera, txartelaren titularraren nortasuna ziurtatzen duen dokumentua ere eska dezakete.

Cercanías joan-etorriko txartela

 

Pertsona bakarrarentzako txartela da, pertsonalizatu gabea eta besterengarria, eta egun berean joan-etorriko bidaia egiten duten bezeroei zuzenduta dago, jatorriko eta helmugako geltoki berak edo jatorriko eta helmugako zonak mantenduz.

JOANEKO bidaia txartela atera eta ondorengo bi ordutara egin beharko da; ITZULERAKOA, berriz, atera den eguneko ohiko azken zerbitzura arte egin ahal izango da, jaiegunak ez diren astelehenetik ostiralera.

Txartelari aplika dakizkioke Familia ugaria izateagatik eratorritako deskontuak eta baldintzetan berariaz aplika daitekeela diotenak.

Saltzeko bideak

Aldirietako geltokietako leihatiletan eta autosalmentako makinetan eros daitezke txartelak.

Aldaketarik

Ez da onartzen txartelak aldatzea.

Baliogabetzeak

Erosteko unean soilik onartzen da txartelak baliogabetzea. Eragiketa honek ez dio kosturik sortuko bezeroari.

Txartelak balidatzea

Bidaia hasi baino lehen derrigorrez balidatu beharko da geltokietan horretara bideratutako makinetan. Halako makinarik ez balego, ikuskatzeaz arduratzen diren langileek balidatuko dute.

Donostiako eta Sevillako nukleoetarako soilik balio du tarifak.

Gogoratu...

Deskontuak lortu ahal izateko, bezeroak txartela aurkeztu beharko du egiaztagiriekin batera, eta bidaia amaitu arte gorde beharko ditu. Horretaz arduratzen diren langileek, gainera, txartelaren titularraren nortasuna ziurtatzen duen dokumentua ere eska dezakete.

Cercanías Hileko abonamendu mugatua

 

Pertsona bakarrarentzako abonamendua da, pertsonalizatua eta besterenezina, egunean bi bidaia egiteko, bata joanekoa eta bestea itzulerakoa, balio duen aldian eta ordaindutako jatorriko eta helmugako zonan edo geltokien artean.

Hileko abonamendu mugatua egunero erabil daiteke n egunetik (balio duen lehen egunetik) hurrengo hileko n-1 egunera arte. Bi datak inprimatuta agertuko dira Hileko abonamendu mugatuan.

Prezio horiei ezingo zaie beste deskonturik aplikatu, Familia ugaria izateagatikoa eta baldintzetan berariaz aplika daitekeela diotenak izan ezik.

Saltzeko bideak

Aldirietako geltokietako leihatiletan eta autosalmentako makinetan eros daitezke.

Lehen balio-eguna baino hamar egun lehenago eros daiteke gehienez.

Aldaketak

Ez da onartzen abonamendua aldatzea.

Baliogabetzeak

Erabiltzeko aldia hasi baino lehen soilik baliogabetu ahal izango da abonamendua. Eragiketa honek ez dio kosturik sortuko bezeroari.

Hileko abonamendu mugatua balidatzea

Bidaia hasi baino lehen derrigorrez balidatu beharko da geltokietan horretara bideratutako makinetan. Halako makinarik ez balego, ikuskatzeaz arduratzen diren langileek balidatuko dute. Balidatu ostean, ezin da baliogabetu.

Abonamenduaren lehen bidaia balidatu bi ordutara egin beharko da; bigarren bidaia, berriz, balidatutako eguneko ohiko azken zerbitzura arte egin ahal izango da.

Gogoratu...

Deskontuak lortu ahal izateko, bezeroak hileko abonamendu mugatua aurkeztu beharko du egiaztagiriekin batera, eta bidaia amaitu arte gorde beharko ditu. Horretaz arduratzen diren langileek, gainera, abonamenduaren titularraren nortasuna ziurtatzen duen dokumentua ere eska dezakete.

Cercanías Hileko abonamendu mugagabea

 

Pertsona bakarrarentzako abonamendua da, pertsonalizatua eta besterenezina, egunean nahi adina bidaia egiteko, balio duen aldian eta ordaindutako jatorriko eta helmugako gunean edo geltokien artean.

Hileko abonamendu mugagabea egunero erabil daiteke n egunetik (balio duen lehen egunetik) hurrengo hileko n-1 egunera arte. Bi datak inprimatuta agertuko dira Hileko abonamendu mugagabean.

Prezio horiei ezingo zaie beste deskonturik aplikatu, Familia ugaria izateagatikoa eta baldintzetan berariaz aplika daitekeela diotenak izan ezik.

Saltzeko bideak

Aldirietako geltokietako leihatiletan eta autosalmentako makinetan eros daitezke.

Lehen balio-eguna baino hamar egun lehenago eros daitezke gehienez.

Aldaketa

Ez da onartzen abonamendua aldatzea.

Baliogabetzeak

Erabiltzeko aldia hasi baino lehen soilik baliogabetu ahal izango da Hileko abonamendu mugagabea.

Hileko abonamendu mugagabearen balidazioa

Bidaia hasi baino lehen derrigorrez balidatu beharko da geltokietan horretara bideratutako makinetan. Halako makinarik ez balego, ikuskatzeaz arduratzen diren langileek balidatuko dute. Balidatu ostean, ezin da baliogabetu.

Gogoratu...

Deskontuak lortu ahal izateko, bezeroak hileko abonamendu mugagabea aurkeztu beharko du egiaztagiriekin batera, eta bidaia amaitu arte gorde beharko ditu. Horretaz arduratzen diren langileek, gainera, abonamenduaren titularraren nortasuna ziurtatzen duen dokumentua ere eska dezakete.

*Ez dago eskuragarri Madrilgo nukleorako.

Cercanías Ikasketa-abonamendua

 

Pertsona bakarrarentzako abonamendua da, pertsonalizatua eta besterenezina, eta beraz, ikastetxeko ikasle-txartelaren titularrak soilik erabil dezake balio duen aldian eta ordaindutako jatorriko eta helmugako gunean edo geltokien artean nahi adina bidaia egiteko.

Egunero balio du ikasturte-garaiko hiruhileko naturalean, hirugarren hiruhilekoa izan ezik, uztailaren 15era arte soilik balio baitu. Ez du balioko uztailaren 16tik irailaren 30era arte. Bi datak inprimatuta agertuko dira Ikasketa-abonamenduan.

Prezio horiei ezingo zaie beste deskonturik aplikatu, Familia ugaria izateagatikoa eta baldintzetan berariaz aplika daitekeela diotenak izan ezik.

Saltzeko bideak

Geltokietako leihatiletan eros daitezke.

Lehen balio-eguna baino 15 egun lehenago eros daiteke gehienez.

Aldaketak

Ez da onartzen abonamendua aldatzea.

Baliogabetzeak

Erabiltzeko aldia hasi baino lehen soilik baliogabetu ahal izango da abonamendua. Eragiketa honek ez dio kosturik sortuko bezeroari.

Ikasketa-abonamendua balidatzea

Bidaia hasi baino lehen derrigorrez balidatu beharko da geltokietan horretara bideratutako makinetan. Halako makinarik ez balego, ikuskatzeaz arduratzen diren langileek balidatuko dute. Balidatu ostean, ezin da baliogabetu.

Gogoratu...

Deskontuak lortu ahal izateko, bezeroak ikasketa-abonamendua aurkeztu beharko du egiaztagiriekin batera, eta bidaia amaitu arte gorde beharko ditu. Horretaz arduratzen diren langileek, gainera, abonamenduaren titularraren nortasuna ziurtatzen duen dokumentua ere eska dezakete.

Cercanías Hiruhileko unibertsitate-abonamendua

 

Madrilgo Erkidegoko unibertsitateetan matrikulatutako ikasleentzat eta, Rey Juan Carlos Unibertsitatearen, Madrilgo Carlos III eta Cantoblancoko Unibertsitate Autonomoaren kasuetan, lan-kontratudunentzat ere bai.

 • Ikasleak eta/edo lan-kontratudun langileak agiri bat izan behar du, non adieraziko den Alcalá de Henares Unibertsitateko, Cantoblancoko Unibertsitate Autonomoko, Madrilgo Carlos III Unibertsitateko edo Rey Juan Carlos Unibertsitateko kide dela edo Erasmus ikaslea dela.
 • Unibertsitate-txartelarekin hiruhileko abonamendua eros daiteke (hiruhileko naturalerako soilik balio du) eta eskatutako ibilbidean nahi adina bidaia egin daitezke.
 • Bidaia mugagabeak, egunero, larunbatak, igandeak eta jaiegunak barne; bere indarraldiaren barruan.
 • Langileak.
 • Madrilgo nukleoaren barnean edozein ibilbiderako balio du, baldin eta jatorria edo xedea honako hauek badira: Alcalá de Henares, Cantoblanco Universidad, Móstoles, Móstoles-El Soto, Alcorcón, Vicálvaro, Fuenlabrada, Leganés, Las Margaritas Universidad, Villalba edo La Navata.


Hiruhileko naturaletarako balio du

Gune Berdea: Prezio bakarra ezartzen da Cercanías sareko edozein gunetatik C-9arekin, 8,70 € ibilbide bakoitzeko joaneko txartelerako eta 17,40 € joan-etorri txartelerako.

(*) C-9 Cercedilla-Cotos linearen (Gune Berdea) eta Madrilgo Cercanías Nukleoaren gainerako lineen arteko ibilbideetan, C-9 linearen barruko ibilbideak barne, zonakako tarifa-sistema orokorrak definitutako prezioek hileko abonamendurako soilik balio izango dute, 7 gunetarako gehienez ere.

Cercanías Bonotren

 

Pertsona bakarrarentzako edo pertsona ugarirentzako abonamendua da, ez da pertsonalizatua eta besterendu daiteke, joaneko edo itzulerako hamar bidaia egiteko, balio duen aldian ordaindutako guneko ibilbidean edo jatorriko eta helmugako geltokien artean.
Garraio-txartel hori bidaiari batek baino gehiagok erabil dezake aldi berean, guztiek jatorri eta xede bera badute eta bidaiari adina bidaia balioztatzen badira (Bonotren-a "Renfe & Tú" kontaktu gabeko txartel (KGT) batean kargatuta badago, titularra bidaiarietako bat izango beharko da beti).

Bonotrena egunero erabil daiteke hilabetez, n egunetik (balio duen lehen egunetik) hurrengo hileko n-1 egunera arte. Bi datak inprimatuta agertuko dira Bonotrenean.

Prezio horiei ezingo zaie beste deskonturik aplikatu, Familia ugaria izateagatikoa izan ezik, baldin eta "Renfe & Tú" kontaktu gabeko txartel (KGT) batean gehituta badago. Familia bereko kide bakoitzak nor den egiaztatu beharko du. Baldintzetan hala zehazten direnak ere aplikatuko dira.

Saltzeko bideak

Aldirietako geltokietako leihatiletan eta autosalmentako makinetan eros daitezke.

Lehen balio-eguna baino hamar egun lehenago eros daiteke gehienez.

Aldaketak

Ez da onartzen Bonotrena aldatzea.

Baliogabetzeak

Erabiltzeko aldia hasi baino lehen soilik baliogabetu ahal izango da Bonotrena. Eragiketa honek ez dio kosturik sortuko bezeroari.

Bonotrena balidatzea

Bidaia hasi baino lehen derrigorrez balidatu beharko da geltokietan horretara bideratutako makinetan. Halako makinarik ez balego, ikuskatzeaz arduratzen diren langileek balidatuko dute. Balidatu ostean ezingo da baliogabetu eta hurrengo 2 orduetan bidaiatzeko soilik balio izango du.

Gogoratu...

Deskontuak lortu ahal izateko, bezeroak Bonotren-a aurkeztu beharko du egiaztagiriekin batera, eta bidaia amaitu arte gorde beharko ditu. Horretaz arduratzen diren langileek, gainera, abonamenduaren titularraren nortasuna ziurtatzen duen dokumentua ere eska dezakete.

Cercanías 60 urtetik gorakoentzako deskontua

 

Tarjeta Dorada txartela

 • Txartel hori lortu ahal izateko 60 urte baino gehiago izan behar dira edo 18 urtetik gorako pentsiodun izan behar da. Azken horiek formalki aitortutako ezintasun fisiko edo psikiko iraunkorra, osoa edo absolutua edota baliaezintasun handia izan behar dute. % 65eko urritasuna edo handiagoa duten pertsonak ere lor dezakete txartela.
 • Dorada txartelarekin, joaneko txartelaren edo joan-etorriko txartelaren prezioan %40ko beherapena izango dute.
 • Murrizketa asteko edozein egunetan egin daiteke, eta ohiko zerbitzuko trenei aplikatzen zaie.
 • % 65ko edo % 65tik gorako desgaitasunen bat duten pertsona titularren bidaia-baldintza ekonomiko bera izango dituen beste bidaiari batekin joan daiteke. .
 • Urterokoa da.
 • Geltokietan, salmenta-bulegoetan eta bidai agentzietan eros daiteke, eta 6,00 euro balio du. 

Gogoratu...

Tarjeta Dorada txartela zenbait bankuk igorritako kreditu- eta zordunketa-txarteletara esleituta ere eskuratzeko aukera dago.

Cercanías Gazteentzako deskontua

 

Más Renfe Joven txartela

Pertsona bakarrarentzako txartela da, izenduna eta besterenezina, eta titularrei tarifa orokorraren / oinarrizko tarifaren gaineko deskontua egiten zaie txartelak zenbateko aurrerapenaz eta aukeratutako trenak aintzat hartuta. Deskontu horri ezingo zaio besterik aplikatu, Familia ugaria izateagatikoa eta baldintzetan berariaz aplika daitekeela diotenak izan ezik.

Txartela erosteko edo berritzeko unean 14 eta 25 urte artean dituzten gazteek erosi ahal izango dute. 50 € balio du.
Txartelak urtebeterako balio du, erosten den egunetik hasita, eta ondoren beste urtebeterako berritu daiteke. Jarraian agertzen diren beherapenekin erositako sarrerek txartelaren indarraldiaren barruan egon behar den bidaia-data bat eduki behar dute.

 • Ave eta Larga Distancia:
  • % 50eko deskontua, 30 egun edo lehenago erosiz gero.
  • % 40ko deskontua, 15 egun edo lehenago erosiz gero.
  • % 30eko deskontua, 15 egun gutxiago falta direnean erosiz gero.
 • Avant, Media Distancia Convencional eta Aldiriak/Rodalíes:
  • % 25eko deskontua.

Saltzeko bideak

Txartela awww.renfe.com helbidean erosten da eta dagokion zenbatekoa ordaindu ostean, «bezero-zenbaki» bat jasoko da, identifikatzeko eta zerbitzuetan sartzeko balio duena. Inolako gasturik gabe baliogabe daiteke, erosi eta bi ordu baino lehen egiten bada, eta erabili ez bada.

Geltokietako leihatiletan, www.renfe.com helbidean, bidaia-agentzia fisikoetan eta birtualetan, telefono bidez Renfe Contigo 912 320 320, Renfe app-ean, produktu anitzen autosalmentako makinetan, Cercanías eta Media Distancia zerbitzuetako autosalmentako makinetan erosi ahal izango dira txartelak "bezero-zenbakia" adierazita.

Aldaketak

 • Indarrean den aldian, kosturik gabe aldatu ahal izango da txartela egun bererako.
 • Bezeroak txartela beste egun baterako aldatu nahiko balu, zenbateko osagarri bat ordaindu beharko luke, aldatutako txartelaren zenbatekoari dagokion % 20 ordainduta, aldaketa-gastu gisa.

Media Distancia Convencional zerbitzuko trenetan, gutxienez 1 € ordainduko da txarteleko.

Txartel berriaren zenbatekoa handiagoa izanez gero, aldea ordaindu beharko du bezeroak.
Aldaketa gutxiago balio duen txartelera egiten denean, aldaketa-gastuak kendu ostean (halakorik balego), % 15 deskontatuko zaio zenbatekoari.

Baliogabetzeak

Txartelak baliogabe daitezke, baina txartelaren balioaren % 30 kenduko da.

Trena galtzea

Renfe-ri egotz ezin dakizkiokeen arrazoiengatik AVE eta Larga Distancia trenak galduz gero, eta 30 minutu baino lehen etortzen diren bezeroentzat (trenaren aurreikusitako irteera-ordutik hasita), bidaiaren jatorriko geltokian, lekua dagoen hurrengo trenean joateko aukera eskainiko zaie, Renfe-k irizten dizkion baldintzetan.

Bezeroak tarifa orokorraren arabera kalkulatutako txartelaren prezioaren % 20 ordaindu beharko du, baldin eta jatorrizko txartelaren klase berean edo baxuagoan bidaiatuz gero.

Fidelizazio-programa

Tarjeta Más Renfe Joven txartela erosten duten bezeroek automatikoki hartuko dute alta Más Renfe fidelizazio-programan, haren onurak beren eginez.

Tren-txartelak erostean edo programari atxikitako enpresetan zerbitzuak kontratatzean, Renfe puntuak lortu ahal izango dituzte. Pilatutako puntuak tren-txartel berriak erosteko, hoteletako gauak erreserbatzeko edota txartela bera berritzeko erabili ahal izango dira.

Gogoratu...

Deskontuak lortu ahal izateko, bezeroak txartela aurkeztu beharko du indarrean diren egiaztagiriekin batera, eta bidaia amaitu arte gorde beharko ditu. Era berean, baita titularraren nortasuna egiaztatzen duen dokumentua ere.

Cercanías Familia ugarientzako deskontua

 

Tarifa honi esker, Autonomia-erkidegoak jaulkitzen duten dagokion ziurtagiria duten kide ugariko familiek deskontu garrantzitsuak lor ditzakete kategoriaren arabera, AVE, Larga Distancia, Avant, Media Distancia Convencional, Aldiriak eta Feve zerbitzuetako ibilbide nazionaletako tren guztietan, leku eta klase guztietan.

Deskontua lortzeko, bezeroak Familia ugariaren titulu ofiziala (liburua, txartela...) aurkeztu beharko du, edo baldintza hori eta zein kategoriatan sailkatzen den ziurtatzen duen dokumentu fede-emailea, baita dokumentu horren kopia konpultsatu bat ere. Iraungitako txartelak ere aurkeztu ahal izango dira, bezala betetako berritzeko eskaera batekin laguntzen badira.

Txartelak erosteko unean soilik egingo da deskontua , eta ehuneko hauek aplikatuko dira:

 • % 20 familia ugari orokorreko kideentzat.
 • % 50 familia ugari bereziko kideentzat.

Deskontu horiez gain beste batzuk ere aplikatu ahal izango dira, merkataritza-baldintzetan berariaz ezin daitezkeela aplikatu dioten produktuetan/zerbitzuetan/eskaintzetan izan ezik.

Generalitat de Catalunya-k guraso bakarreko familiei jaulkitako familia ugariko txartelak Rodalíes trenetan soilik onartuko dira. Generalitat de Catalunya arduratzen baita sare hori kudeatzeaz, eta hark zehazten baititu merkaturatze-baldintzak.

Txartelak geltokietako leihatiletan, www.renfe.com webgunean, bidaia-bulego fisikoetan eta telefono bidezko Renfe Contigo zerbitzuan (912 320 320), Renfe app-ean eta hainbat produktu saltzeko autosalmentako makinetan soilik erosi ahal izango dira.

Erositako txartelean aplikatutako tarifetan aldaketak eta baliogabetzeak egitea onartzen bada soilik egin ahal izango dira.

Gogoratu...

Deskontuak lortu ahal izateko, bezeroak txartela aurkeztu beharko du, dagozkion egiaztagiriekin eta familia ugariko txartelarekin batera, eta bidaia amaitu arte gorde beharko ditu. Bidaiariaren nortasuna egiaztatzen duen dokumentua ere eskatu ahal izango zaio.

Cercanías Haurrentzako deskontua  

 

Talde-txartel batean ez dauden sei urtez azpiko haurrek doan bidaia dezakete, baldin eta eserlekurik okupatzen ez badute eta heldu batekin bidaiatzen badute (heldu bakoitzeko bi haur gehienez).

Cercanías Taldeetarako deskontuak  

 

 • Hamar pertsonek edo gehiagok osatu behar dute taldeek.
 • Denak tren eta egun berean bidaiatu beharko dira
 • Jatorri eta xede berarekin
 • 11 urte beteta dituzten haurretara arte: % 50eko deskontua.
 • Helduek, 12 urtetik gora:
  • Joaneko bidaia: % 30eko deskontua.
  • Joan-etorriko bidaiak: % 40ko deskontua.
 • Talde-tarifa hautatu ostean, taldekide guztien prezioa ordaindu beharko da haien adina kontuan izan gabe.
   

Tarjeta +Renfe&Tú Asturias (Cercanías)

 

Asturiaseko Cercanías nukleoko kontaktu gabeko +Renfe&Tú txartelari esker, nasetara sartzeko edo handik irteteko itxaron-denbora murriztuko duzu, azkarrago balidatuko baituzu.

Kreditu-txartel itxurako garraio-txartelen euskarri bat da, baina zerrenda magnetiko bat eduki beharrean txip bat duenez, nahikoa da txartela sartzeko kontroleko irakurgailura gerturatzea, hamar zentimetro baino gutxiagora, ateak irekitzeko.

Bi txartel mota daude: Pertsonalizatua eta Ez-pertsonalizatua.

Biak berrerabili eta birkarga daitezke. Gordetako informazio guztia kontsulta daiteke eta, euskarri gisa, ez dira iraungitzen.

Leihatiletan eta autosalmentako makinetan birkarga daitezke, eta bidaiak hasi baino lehen balidatu beharko dira sartzeko kontroletan, baliogabetzeko makinetan edo trenaren barruan.

Txartel pertsonalizatua

Jabearen datu pertsonalak eta argazkia ditu inprimatuta. Aldi baterako banako garraio-txartelak karga daitezke bertan:

 • Hileko abonamendua eta hileko abonamendu mugagabea.
 • Deskontudun txartelak: Dorada txartela, familia ugaria…

Beste produktu batzuetarako ere erabil daiteke; adibidez, Bonotrena, joaneko txartela eta joan-etorrikoa.

Ezin dira erabili bi garraio-txartel aldi berean, jatorri-helmuga bera duten bidaiatu, jatorri-helmuga bera duten hainbat bidaia egiteko bi txartel berdin direnean izan ezik.

Txartel pertsonalizatua lortzeko eskaera-inprimakia bete (salmenta-puntuetan edo Renfe-ren webgunean eskura daiteke) eta langileak dituzten Cercanías-eko geltokietan entregatu beharko da, dokumentu hauekin batera:

 • NAN, AIZ edo pasaportearen fotokopia.
 • Oraingo argazkiak.
 • Deskontuaren onuraduna zarela ziurtatzen dokumentazioa, halakoren bat izateko eskubidea izanez gero.

Txartelaren kostua 2 €-koa izango da.

Txartel ez-pertsonalizatua

Identifikazio pertsonalik behar ez duten garraio-txartelen euskarri gisa erabiltzen da: joaneko txartela, joan-etorrikoa eta Bonotren.

Leihatiletan, autosalmentako makinetan edo trenean erosi ahal izango da.

Prezioa 0,50 €-koa izango da.

Salbuespen kasuak: Txartel ez-pertsonalizatuko karga.

TSC pertsonalizatua eskatzeko tramitea egiteko denborarik ez duten aldi baterako bisitak egiten dituzten deskontu-eskubidea duten bidaiarientzat eta leihatilan behar bezala nortasuna identifikatuta, txartel z-pertsonalizatua kargatu ahal izango dute, garraio-txartel hauetan: joaneko txartela, joan-etorrikoa edo Bonotren. Txartelak gehienez zazpi egun jarraierako balio du erosten denetik hasita.

Informazio gehiago: nukleoko geltokietan, ibilbidean ikuskatzeaz arduratzen diren langileei galdetuta eta 985 981 441 telefonoan.

Tarjeta +Renfe&Tú Asturias (Feve)

 

Asturiaseko Feveren Cercanías nukleoko kontaktu gabeko +Renfe&Tú txartelari esker, nasetara sartzeko edo handik irteteko itxaron-denbora murriztuko duzu, azkarrago balidatuko baituzu.

Kreditu-txartel itxurako garraio-txartelen euskarri bat da, baina zerrenda magnetiko bat eduki beharrean txip bat duenez, nahikoa da txartela sartzeko kontroleko irakurgailura gerturatzea, hamar zentimetro baino gutxiagora, ateak irekitzeko.

Bi txartel mota daude: Pertsonalizatua eta Ez-pertsonalizatua.

Biak berrerabili eta birkarga daitezke. Gordetako informazio guztia kontsulta daiteke eta, euskarri gisa, ez dira iraungitzen.

Leihatiletan eta autosalmentako makinetan birkarga daitezke, eta bidaiak hasi baino lehen balidatu beharko dira sartzeko kontroletan, baliogabetzeko makinetan edo trenaren barruan.

Txartel pertsonalizatua

Jabearen datu pertsonalak eta argazkia ditu inprimatuta. Asturiaseko Feve-ren Cercanías gunean gaitutako garraio-txartel guztiak ere karga daitezke. Deskontuak, behar bezala egiaztatuta, TSC Renfe&Tú txartel pertsonalizatuan erregistratuko dira eskaera egin zen unean edo leihatilan txartela eskuratzerakoan eta zuzenean kargatutako txartela erostean aplikatuko dira (Tarjeta Dorada, Militarrak, Guardia Zibila, Polizia Nazionala, Familia Ugaria eta abar).

Ezin dira erabili bi garraio-txartel aldi berean, jatorri-helmuga bera duten bidaiatu, jatorri-helmuga bera duten hainbat bidaia egiteko bi txartel berdin direnean izan ezik.

Txartel pertsonalizatua lortzeko eskaera-inprimakia bete (salmenta-puntuetan edo Renfe-ren webgunean eskura daiteke) eta langileak dituzten Renfe Cercanías Feveko geltokietan entregatu beharko da, dokumentu hauekin batera:

 • NAN, AIZ edo pasaportearen fotokopia.
 • Oraingo argazkiak.
 • Deskontuaren onuraduna zarela ziurtatzen dokumentazioa, halakoren bat izateko eskubidea izanez gero.

Txartelaren kostua 2 €-koa izango da.

Txartel ez-pertsonalizatua

Pertsonalizatua ez den edozein txartel kargatzeko eta kargatzeko egokia (Joaneko txartela, joan-etorrikoa, Bonotren eta LD/MD Cercanías konbinatuak).  

Leihatiletan, autosalmentako makinetan edo trenean erosi ahal izango da. 

Prezioa 0,50 €-koa izango da.

Salbuespen kasuak: Txartel ez-pertsonalizatuko karga

TSC pertsonalizatua eskatzeko tramitea egiteko denborarik ez duten aldi baterako bisitak egiten dituzten deskontu-eskubidea duten bidaiarientzat eta leihatilan behar bezala nortasuna identifikatuta, txartel z-pertsonalizatua kargatu ahal izango dute, garraio-txartel hauetan: joaneko txartela, joan-etorrikoa edo Bonotren. Txartelak gehienez zazpi egun jarraierako balio du erosten denetik hasita.

Informazio gehiago: nukleoko geltokietan, ibilbidean ikuskatzeaz arduratzen diren langileei galdetuta eta 984 111 133 telefonoan.

Tarjeta +Renfe&Tú Bilbo (Cercanías)

 

Bilboko Cercanías nukleoko kontaktu gabeko +Renfe&Tú txartelari esker, nasetara sartzeko edo handik irteteko itxaron-denbora murriztuko duzu, azkarrago balidatuko baituzu. Kreditu-txartel itxurako garraio-txartelen euskarri bat da, baina zerrenda magnetiko bat eduki beharrean txip bat duenez, nahikoa da txartela sartzeko kontroleko irakurgailura gerturatzea, hamar zentimetro baino gutxiagora, ateak irekitzeko.

Bi txartel mota daude: Pertsonalizatua eta Ez-pertsonalizatua.

Biak berrerabili eta birkarga daitezke. Gordetako informazio guztia kontsulta daiteke eta, euskarri gisa, ez dira iraungitzen.

Leihatiletan eta autosalmentako makinetan birkarga daitezke, eta bidaiak hasi baino lehen balidatu beharko dira sarbide-kontroletan edo baliogabetzeko makinetan.

Txartel pertsonalizatua

Jabearen datu pertsonalak eta argazkia ditu inprimatuta. Aldi baterako banako garraio-txartelak karga daitezke bertan:

 • Hileko abonamendua eta hileko abonamendu mugagabea.
 • Deskontudun txartelak: Dorada txartela, familia ugaria…

Beste produktu batzuetarako ere erabil daiteke, adibidez, joaneko txartela eta joan-etorrikoa.

Ezin dira erabili bi garraio-txartel aldi berean, jatorri-helmuga bera duten bidaiatu, jatorri-helmuga bera duten hainbat bidaia egiteko bi txartel berdin direnean izan ezik.

Pertsonalki eros daiteke Bilbo Abando - Indalecio Prieto geltokian dagoen Bezeroaren arretarako bulegoan. Zabalera metrikoko txartela ere eska dezakezu.

Honako dokumentu hauek erakutsi behar dituzu:

 • NAN, AIZ edo pasaportearen fotokopia.
 • Deskontuaren onuraduna zarela ziurtatzen dokumentazioa, halakoren bat izateko eskubidea izanez gero.

Txartelaren kostua 2 €-koa izango da.

Lehenengo aldiz erositakoan, bidaiariak doako bi bidaia eskuratuko ditu 30 eguneko epean erabiltzeko.

Txartel ez-pertsonalizatua

Identifikazio pertsonalik behar ez duten garraio-txartelen euskarri gisa erabiltzen da: joaneko txartela, joan-etorrikoa eta Bonotren.

Leihatiletan, autosalmentako makinetan edo trenean erosi ahal izango da.

Prezioa 0,50 €-koa izango da.

Salbuespen kasuak: Txartel ez-pertsonalizatuko karga

TSC pertsonalizatua eskatzeko tramitea egiteko denborarik ez duten aldi baterako bisitak egiten dituzten deskontu-eskubidea duten bidaiarientzat eta leihatilan behar bezala nortasuna identifikatuta, txartel z-pertsonalizatua kargatu ahal izango dute, garraio-txartel hauetan: joaneko txartela, joan-etorrikoa edo Bonotren. Txartelak gehienez zazpi egun jarraierako balio du erosten denetik hasita.

Informazio gehiago: nukleoko geltokietan, ibilbidean ikuskatzeaz arduratzen diren langileei galdetuta eta 944 879 492 telefonoan.

Tarjeta +Renfe&Tú Bilbo (Feve)

 

Bilboko Feve Cercanías nukleoko kontaktu gabeko +Renfe&Tú txartelari esker, nasetara sartzeko edo handik irteteko itxaron-denbora murriztuko duzu, azkarrago balidatuko baituzu.

Kreditu-txartel itxurako garraio-txartelen euskarri bat da, baina zerrenda magnetiko bat eduki beharrean txip bat duenez, nahikoa da txartela sartzeko kontroleko irakurgailura gerturatzea, hamar zentimetro baino gutxiagora, ateak irekitzeko.

Bi txartel mota daude: Pertsonalizatua eta Ez-pertsonalizatua.

Biak berrerabili eta birkarga daitezke. Gordetako informazio guztia kontsulta daiteke eta, euskarri gisa, ez dira iraungitzen.

Leihatiletan eta autosalmentako makinetan birkarga daitezke, eta bidaiak hasi baino lehen balidatu beharko dira sartzeko kontroletan, baliogabetzeko makinetan edo trenaren barruan.

Txartel pertsonalizatua

Jabearen datu pertsonalak eta argazkia ditu inprimatuta. Asturiaseko Feve-ren Cercanías gunean gaitutako garraio-txartel guztiak ere karga daitezke. Deskontuak, behar bezala egiaztatuta, TSC Renfe&Tú txartel pertsonalizatuan erregistratuko dira eskaera egin zen unean edo leihatilan txartela eskuratzerakoan eta zuzenean kargatutako txartela erostean aplikatuko dira (Tarjeta Dorada, Militarrak, Guardia Zibila, Polizia Nazionala, Familia Ugaria eta abar).

Ezin dira erabili bi garraio-txartel aldi berean, jatorri-helmuga bera duten bidaiatu, jatorri-helmuga bera duten hainbat bidaia egiteko bi txartel berdin direnean izan ezik.

Txartel pertsonalizatua lortzeko eskaera-inprimakia bete (salmenta-puntuetan edo Renfe-ren webgunean eskura daiteke) eta langileak dituzten Renfe Cercanías Feveko geltokietan entregatu beharko da, dokumentu hauekin batera:

 • NAN, AIZ edo pasaportearen fotokopia.
 • Oraingo argazkiak.
 • Deskontuaren onuraduna zarela ziurtatzen dokumentazioa, halakoren bat izateko eskubidea izanez gero.

Txartelaren kostua 2 €-koa izango da.

Txartel ez-pertsonalizatua

Pertsonalizatua ez den edozein txartel kargatzeko eta kargatzeko egokia (Joaneko txartela, joan-etorrikoa, Bonotren eta LD/MD Cercanías konbinatuak).  

Leihatiletan, autosalmentako makinetan edo trenean erosi ahal izango da. 

Prezioa 0,50 €-koa izango da.

Salbuespen kasuak: Txartel ez-pertsonalizatuko karga

TSC pertsonalizatua eskatzeko tramitea egiteko denborarik ez duten aldi baterako bisitak egiten dituzten deskontu-eskubidea duten bidaiarientzat eta leihatilan behar bezala nortasuna identifikatuta, txartel z-pertsonalizatua kargatu ahal izango dute, garraio-txartel hauetan: joaneko txartela, joan-etorrikoa edo Bonotren. Txartelak gehienez zazpi egun jarraierako balio du erosten denetik hasita.

Informazio gehiago: nukleoko geltokietan, ibilbidean ikuskatzeaz arduratzen diren langileei galdetuta eta 944 879 222 telefonoan.

Tarjeta +Renfe&Tú Cádiz  

 

Cádizeko Cercanías nukleoko kontaktu gabeko +Renfe&Tú txartelari esker, nasetara sartzeko edo handik irteteko itxaron-denbora murriztuko duzu, azkarrago balidatuko baituzu.

Kreditu-txartel itxurako garraio-txartelen euskarri bat da, baina zerrenda magnetiko bat eduki beharrean txip bat duenez, nahikoa da txartela sartzeko kontroleko irakurgailura gerturatzea, hamar zentimetro baino gutxiagora, ateak irekitzeko.

Bi txartel mota daude: Pertsonalizatua eta Ez-pertsonalizatua.

Biak berrerabili eta birkarga daitezke. Gordetako informazio guztia kontsulta daiteke eta, euskarri gisa, ez dira iraungitzen.

Leihatiletan eta autosalmentako makinetan birkarga daitezke, eta bidaiak hasi baino lehen balidatu beharko dira sartzeko kontroletan, baliogabetzeko makinetan edo trenaren barruan.

Txartel pertsonalizatua

Jabearen datu pertsonalak eta argazkia ditu inprimatuta. Aldi baterako banako garraio-txartelak karga daitezke bertan:

 • Hileko abonamendua eta hileko abonamendu mugagabea.
 • Deskontudun txartelak: Dorada txartela, familia ugaria…

Beste produktu batzuetarako ere erabil daiteke; adibidez, Bonotrena, joaneko txartela eta joan-etorrikoa.

Ezin dira erabili bi garraio-txartel aldi berean, jatorri-helmuga bera duten bidaiatu, jatorri-helmuga bera duten hainbat bidaia egiteko bi txartel berdin direnean izan ezik.

Txartel pertsonalizatua lortzeko eskaera-inprimakia bete (salmenta-puntuetan edo Renfe-ren webgunean eskura daiteke) eta langileak dituzten Cercanías-eko geltokietan entregatu beharko da, dokumentu hauekin batera:

 • NAN, AIZ edo pasaportearen fotokopia.
 • Oraingo argazkiak.
 • Deskontuaren onuraduna zarela ziurtatzen dokumentazioa, halakoren bat izateko eskubidea izanez gero.

Txartelaren kostua 2 €-koa izango da.

Txartel ez-pertsonalizatua

Identifikazio pertsonalik behar ez duten garraio-txartelen euskarri gisa erabiltzen da: joaneko txartela, joan-etorrikoa eta Bonotren.

Leihatiletan, autosalmentako makinetan edo trenean erosi ahal izango da.

Prezioa 0,50 €-koa izango da.

Salbuespen kasuak: Txartel ez-pertsonalizatuko karga

TSC pertsonalizatua eskatzeko tramitea egiteko denborarik ez duten aldi baterako bisitak egiten dituzten deskontu-eskubidea duten bidaiarientzat eta leihatilan behar bezala nortasuna identifikatuta, txartel z-pertsonalizatua kargatu ahal izango dute, garraio-txartel hauetan: joaneko txartela, joan-etorrikoa edo Bonotren. Txartelak gehienez zazpi egun jarraierako balio du erosten denetik hasita. Ezin zaio aplikatu deskontua Cercanías-eko autosalmentako makinetan.

Informazio gehiago: nukleoko geltokietan, ibilbidean ikuskatzeaz arduratzen diren langileei galdetuta eta 856 170 290 telefonoan.

+Renfe&You txartela: Kantabria (Feve)

 

Kantabriako Feve Cercanías trenetako nukleoko kontakturik gabeko +Renfe&Tú txartelari esker, nasetara sartzeko edo handik irteteko itxaron-denbora murriztuko duzu, azkarrago balidatuko baituzu.

Kreditu-txartel itxurako garraio-txartelen euskarri bat da, baina zerrenda magnetiko bat eduki beharrean txip bat duenez, nahikoa da txartela sartzeko kontroleko irakurgailura gerturatzea, hamar zentimetro baino gutxiagora, ateak irekitzeko.

Bi txartel mota daude: Pertsonalizatua eta Ez-pertsonalizatua.

Biak berrerabili eta birkarga daitezke. Gordetako informazio guztia kontsulta daiteke eta, euskarri gisa, ez dira iraungitzen.

Leihatiletan eta autosalmentako makinetan birkarga daitezke, eta bidaiak hasi baino lehen balidatu beharko dira sartzeko kontroletan, baliogabetzeko makinetan edo trenaren barruan.

Txartel pertsonalizatua

Jabearen datu pertsonalak eta argazkia ditu inprimatuta. Asturiaseko Feve-ren Cercanías gunean gaitutako garraio-txartel guztiak ere karga daitezke. Deskontuak, behar bezala egiaztatuta, TSC Renfe&Tú txartel pertsonalizatuan erregistratuko dira eskaera egin zen unean edo leihatilan txartela eskuratzerakoan eta zuzenean kargatutako txartela erostean aplikatuko dira (Tarjeta Dorada, Militarrak, Guardia Zibila, Polizia Nazionala, Familia Ugaria eta abar).

Ezin dira erabili bi garraio-txartel aldi berean, jatorri-helmuga bera duten bidaiatu, jatorri-helmuga bera duten hainbat bidaia egiteko bi txartel berdin direnean izan ezik.

Txartel pertsonalizatua lortzeko eskaera-inprimakia bete (salmenta-puntuetan edo Renfe-ren webgunean eskura daiteke) eta langileak dituzten Renfe Cercanías Feveko geltokietan entregatu beharko da, dokumentu hauekin batera:

 • NAN, AIZ edo pasaportearen fotokopia.
 • Oraingo argazkiak.
 • Deskontuaren onuraduna zarela ziurtatzen dokumentazioa, halakoren bat izateko eskubidea izanez gero.

Txartelaren kostua 2 €-koa izango da.

Txartel ez-pertsonalizatua

Pertsonalizatua ez den edozein txartel kargatzeko eta kargatzeko egokia (Joaneko txartela, joan-etorrikoa, Bonotren eta LD/MD Cercanías konbinatuak).  

Leihatiletan, autosalmentako makinetan edo trenean erosi ahal izango da. 

Prezioa 0,50 €-koa izango da.

Salbuespen kasuak: Txartel ez-pertsonalizatuko karga

TSC pertsonalizatua eskatzeko tramitea egiteko denborarik ez duten aldi baterako bisitak egiten dituzten deskontu-eskubidea duten bidaiarientzat eta leihatilan behar bezala nortasuna identifikatuta, txartel z-pertsonalizatua kargatu ahal izango dute, garraio-txartel hauetan: joaneko txartela, joan-etorrikoa edo Bonotren. Txartelak gehienez zazpi egun jarraierako balio du erosten denetik hasita.

Telefonoak:
Informazioa/Bezeroarentzako arreta-zerbitzua: 942 209 566 -- 942 209 524.

Tarjeta +Renfe&Tú Madril  

 

Cercanías zerbitzuetan bidaiatzeko, +Renfe & Tú kontaktu gabeko txartela eduki behar da, ez baitira banda magnetikoak dituzten txartelak saltzen.

Kontaktu gabeko bi txartel mota daude:

Txartel pertsonalizatua

Plastikozko txartel honekin Cercanías-eko txartel eta abonamendu guztiak karga ditzakezu. Geltokiko txarteldegian eska dezakezu edo formularioa bete hurrengo estekan:

Edozein garraio-txartel kargatzeko, leihatiletara joan behar duzu edo autosalmentako makinak erabili beharko dituzu.

Honako dokumentu hauek erakutsi behar dituzu:

 • NAN, AIZ edo pasaportearen fotokopia.
 • Oraingo argazkiak.
 • Deskontuaren onuraduna zarela ziurtatzen dokumentazioa, halakoren bat izateko eskubidea izanez gero.

2 euro balio du.

Txartel ez-pertsonalizatua

Cercanías-eko leihatiletan edo autosalmentako makinetan eros dezakezu. Joaneko txartela, Joaneko eta Itzulerako txartela eta Bonotren bonua kargatzea eta birkargatzea onartzen du.

0,50 € balio du.

Kasu guztietan, bidaia bakoitza sartzeko kontroletan edo balioztapen makinetan balioztatu behar da.

"Combinado Cercanías" txartela

Txartel magnetikoa "Combinado Cercanías" delakoarentzat egongo da bakarrik, Renfe-ren Ave eta Larga Distancia zerbitzuetako bidaiarien txartelen barruan dagoen garraio-txartela, alegia.

Tarjeta +Renfe&Tú Málaga  

 

Málagako Cercanías nukleoko kontaktu gabeko +Renfe&Tú txartelari esker, nasetara sartzeko edo handik irteteko itxaron-denbora murriztuko duzu, azkarrago balidatuko baituzu.

Kreditu-txartel itxurako garraio-txartel bat da, baina zerrenda magnetiko bat eduki beharrean txip bat duenez, nahikoa da txartela sarbide-kontroleko irakurgailura gerturatzea, hamar zentimetro baino gutxiagora, ateak irekitzeko.

Bi txartel mota daude: Pertsonalizatua eta Ez-pertsonalizatua.

Biak berrerabili eta birkarga daitezke. Gordetako informazio guztia kontsulta daiteke eta, euskarri gisa, ez dira iraungitzen.

Leihatiletan eta autosalmentako makinetan birkarga daitezke, eta bidaiak hasi baino lehen balidatu beharko dira sartzeko kontroletan, baliogabetzeko makinetan edo trenaren barruan.

Txartel pertsonalizatua

Jabearen datu pertsonalak eta argazkia ditu inprimatuta. Aldi baterako banako garraio-txartelak karga daitezke bertan:

 • Hileko abonamendua eta hileko abonamendu mugagabea.
 • Deskontudun txartelak: Dorada txartela, familia ugaria…

Beste produktu batzuetarako ere erabil daiteke; adibidez, Bonotrena, joaneko txartela eta joan-etorrikoa.

Ezin dira erabili bi garraio-txartel aldi berean, jatorri-helmuga bera duten bidaiatu, jatorri-helmuga bera duten hainbat bidaia egiteko bi txartel berdin direnean izan ezik.

Txartel pertsonalizatua lortzeko eskaera-inprimakia bete (salmenta-puntuetan edo Renfe-ren webgunean eskura daiteke) eta langileak dituzten Cercanías-eko geltokietan entregatu beharko da, dokumentu hauekin batera:

 • NAN, AIZ edo pasaportearen fotokopia.
 • Oraingo argazkiak.
 • Deskontuaren onuraduna zarela ziurtatzen dokumentazioa, halakoren bat izateko eskubidea izanez gero.

Txartelaren kostua 2 €-koa izango da.

Txartel ez-pertsonalizatua

Identifikazio pertsonalik behar ez duten garraio-txartelen euskarri gisa erabiltzen da: joaneko txartela, joan-etorrikoa eta Bonotren.

Leihatiletan, autosalmentako makinetan edo trenean erosi ahal izango da.

Prezioa 0,50 €-koa izango da.

Plastikozko txartel ez-pertsonalizatua ez da gehiago banatuko eta kartoizko txartel batekin ordezkatuko da. Plastikozko txartel ez-pertsonalizatua duten pertsonek hura erabiltzen eta kargatzen jarrai dezakete beti bezala.

Salbuespenezko kasuak. Txartel ez-pertsonalizatuko karga

TSC pertsonalizatua eskatzeko tramitea egiteko denborarik ez duten aldi baterako bisitak egiten dituzten deskontu-eskubidea duten bidaiarientzat eta leihatilan behar bezala nortasuna identifikatuta, txartel z-pertsonalizatua kargatu ahal izango dute, garraio-txartel hauetan: joaneko txartela, joan-etorrikoa edo Bonotren. Txartelak gehienez zazpi egun jarraierako balio du erosten denetik hasita.

Informazio gehiago: nukleoko geltokietan, ibilbidean ikuskatzeaz arduratzen diren langileei galdetuta eta 952 128 079 telefonoan.

Tarjeta +Renfe&Tú Murtzia/Alacant  

 

Murtzia eta Alacanteko Cercanías trenetako nukleoko kontakturik gabeko +Renfe&Tú txartelari esker, nasetara sartzeko edo handik irteteko itxaron-denbora murriztuko duzu, azkarrago balidatuko baituzu.

Kreditu-txartel itxurako garraio-txartelen euskarri bat da, baina zerrenda magnetiko bat eduki beharrean txip bat duenez, nahikoa da txartela sartzeko kontroleko irakurgailura gerturatzea, hamar zentimetro baino gutxiagora, ateak irekitzeko.

Bi txartel mota daude: Pertsonalizatua eta Ez-pertsonalizatua.

Biak berrerabili eta birkarga daitezke. Gordetako informazio guztia kontsulta daiteke eta, euskarri gisa, ez dira iraungitzen.

Leihatiletan eta autosalmentako makinetan birkarga daitezke, eta bidaiak hasi baino lehen balidatu beharko dira sartzeko kontroletan, baliogabetzeko makinetan edo trenaren barruan.

Txartel pertsonalizatua

Jabearen datu pertsonalak eta argazkia ditu inprimatuta. Aldi baterako banako garraio-txartelak karga daitezke bertan:

 • Hileko abonamendua eta hileko abonamendu mugagabea.
 • Deskontudun txartelak: Dorada txartela, familia ugaria…

Beste produktu batzuetarako ere erabil daiteke; adibidez, Bonotrena, joaneko txartela eta joan-etorrikoa.

Ezin dira erabili bi garraio-txartel aldi berean, jatorri-helmuga bera duten bidaiatu, jatorri-helmuga bera duten hainbat bidaia egiteko bi txartel berdin direnean izan ezik.

Txartel pertsonalizatua lortzeko eskaera-inprimakia bete (salmenta-puntuetan edo Renfe-ren webgunean eskura daiteke) eta langileak dituzten Cercanías-eko geltokietan entregatu beharko da, dokumentu hauekin batera:

 • NAN, AIZ edo pasaportearen fotokopia.
 • Oraingo argazkiak.
 • Deskontuaren onuraduna zarela ziurtatzen dokumentazioa, halakoren bat izateko eskubidea izanez gero.

Doan da lehen 1000 eskaeretarako.

Haiek agortu ostean, 2 € izango da txartelaren prezioa.

Txartel ez-pertsonalizatua

Identifikazio pertsonalik behar ez duten garraio-txartelen euskarri gisa erabiltzen da: joaneko txartela, joan-etorrikoa eta Bonotren.

Leihatiletan, autosalmentako makinetan edo trenean erosi ahal izango da.

Doakoa izango da data hauen artean: 11/04/19 - 11/30/19.

Epe hori amaitu ostean, 0,50 € izango da txartelaren prezioa.

Salbuespen kasuak: Txartel ez-pertsonalizatuko karga

TSC eskatzeko tramitea egiteko denborarik ez duten, aldi baterako bisitak egiten dituzten eta deskontu-eskubidea duten bidaiarientzat

Leihatiletako langileek hura pertsonalizatu eta ziurtatu ostean, bidaiariek aukera izango dute txartel ez-pertsonalizatuan kargatzeko honako garraio-txartel hauek: joaneko txartela, joan-etorrikoa edo Bonotren txartela. Txartelak gehienez zazpi egun jarraierako balio du erosten denetik hasita.

Informazio gehiago: nukleoko geltokietan, ibilbidean ikuskatzeaz arduratzen diren langileei galdetuta eta 912 320 320 telefonoan.

Tarjeta +Renfe&Tú Donostia  

 

Donostiako Cercanías trenetako nukleoko kontakturik gabeko +Renfe&Tú txartelari esker, nasetara sartzeko edo handik irteteko itxaron-denbora murriztuko duzu, azkarrago balidatuko baituzu.

Kreditu-txartel itxurako garraio-txartelen euskarri bat da, baina zerrenda magnetiko bat eduki beharrean txip bat duenez, nahikoa da txartela sartzeko kontroleko irakurgailura gerturatzea, hamar zentimetro baino gutxiagora, ateak irekitzeko.

Bi txartel mota daude: Pertsonalizatua eta Ez-pertsonalizatua.

Biak berrerabili eta birkarga daitezke. Gordetako informazio guztia kontsulta daiteke eta, euskarri gisa, ez dira iraungitzen.

Leihatiletan eta autosalmentako makinetan birkarga daitezke, eta bidaiak bidaia hasi baino lehen balidatu beharko dira sarbide-kontroletan edo baliogabetzeko makinetan.

Txartel pertsonalizatua

Jabearen datu pertsonalak eta argazkia ditu inprimatuta. Aldi baterako banako garraio-txartelak karga daitezke bertan:

 • Hileko abonamendua eta hileko abonamendu mugagabea.
 • Deskontudun txartelak: Dorada txartela, familia ugaria…

Beste produktu batzuetarako ere erabil daiteke, adibidez, Bonotrena, joaneko txartela eta joan-etorrikoa.

Ezin dira erabili bi garraio-txartel aldi berean, jatorri-helmuga bera duten bidaiatu, jatorri-helmuga bera duten hainbat bidaia egiteko bi txartel berdin direnean izan ezik.

Fisikoki eros daitezke Donostia-San Sebastián edo Irungo geltokietako Cercanías trenetako bulegoetan. Dokumentu hauek aurkeztu beharko dira horretarako:

 • NAN, AIZ edo pasaportearen fotokopia.
 • Deskontuaren onuraduna zarela ziurtatzen dokumentazioa, halakoren bat izateko eskubidea izanez gero.

Txartelaren kostua 2 €-koa izango da.

Lehenengo aldiz erositakoan, bidaiariak doako bi bidaia eskuratuko ditu 30 eguneko epean erabiltzeko.

Txartel ez-pertsonalizatua

Identifikazio pertsonalik behar ez duten garraio-txartelen euskarri gisa erabiltzen da: Joaneko eta joan-etorriko bidaia.

Leihatiletan, autosalmentako makinetan edo trenean erosi ahal izango da.

Prezioa 0,50 €-koa izango da.

Salbuespen kasuak: Txartel ez-pertsonalizatuko karga

TSC pertsonalizatua eskatzeko tramitea egiteko denborarik ez duten aldi baterako bisitak egiten dituzten deskontu-eskubidea duten bidaiarientzat eta leihatilan behar bezala nortasuna identifikatuta, txartel z-pertsonalizatua kargatu ahal izango dute, garraio-txartel hauetan: joaneko txartela, joan-etorrikoa edo Bonotren. Txartelak gehienez zazpi egun jarraierako balio du erosten denetik hasita.

Informazio gehiago: Nukleoko geltokietan, ibilbideko esku-hartzeetako langileei galdetuta.

Tarjeta +Renfe&Tú Santander  

 

Santanderreko Cercanías nukleoko kontaktu gabeko +Renfe&Tú txartelari esker, nasetara sartzeko edo handik irteteko itxaron-denbora murriztuko duzu, azkarrago balidatuko baituzu.

Kreditu-txartel itxurako garraio-txartelen euskarri bat da, baina zerrenda magnetiko bat eduki beharrean txip bat duenez, nahikoa da txartela sartzeko kontroleko irakurgailura gerturatzea, hamar zentimetro baino gutxiagora, ateak irekitzeko.

Bi txartel mota daude: Pertsonalizatua eta Ez-pertsonalizatua.

Biak berrerabili eta birkarga daitezke. Gordetako informazio guztia kontsulta daiteke eta, euskarri gisa, ez dira iraungitzen.

Leihatiletan eta autosalmentako makinetan birkarga daitezke, eta bidaiak hasi baino lehen balidatu beharko dira sartzeko kontroletan, baliogabetzeko makinetan edo trenaren barruan.

Txartel pertsonalizatua

Jabearen datu pertsonalak eta argazkia ditu inprimatuta. Aldi baterako banako garraio-txartelak karga daitezke bertan:

 • Hileko abonamendua eta hileko abonamendu mugagabea.
 • Deskontudun txartelak: Dorada txartela, familia ugaria…

Beste produktu batzuetarako ere erabil daiteke, adibidez, Bonotrena, joaneko txartela eta joan-etorrikoa.

Ezin dira erabili bi garraio-txartel aldi berean, jatorri-helmuga bera duten bidaiatu, jatorri-helmuga bera duten hainbat bidaia egiteko bi txartel berdin direnean izan ezik.

Txartel pertsonalizatua lortzeko eskaera-inprimakia bete (salmenta-puntuetan edo Renfe-ren webgunean eskura daiteke) eta langileak dituzten Cercanías-eko geltokietan entregatu beharko da, dokumentu hauekin batera:

 • NAN, AIZ edo pasaportearen fotokopia.
 • Oraingo argazkiak.
 • Deskontuaren onuraduna zarela ziurtatzen dokumentazioa, halakoren bat izateko eskubidea izanez gero.

Txartelaren kostua 2 €-koa izango da.

Txartel ez-pertsonalizatua

Identifikazio pertsonalik behar ez duten garraio-txartelen euskarri gisa erabiltzen da: joaneko txartela, joan-etorrikoa eta Bonotren.

Leihatiletan, autosalmentako makinetan edo trenean erosi ahal izango da.

Prezioa 0,50 €-koa izango da.

Salbuespen kasuak: Txartel ez-pertsonalizatuko karga

TSC pertsonalizatua eskatzeko tramitea egiteko denborarik ez duten aldi baterako bisitak egiten dituzten deskontu-eskubidea duten bidaiarientzat eta leihatilan behar bezala nortasuna identifikatuta, txartel z-pertsonalizatua kargatu ahal izango dute, garraio-txartel hauetan: joaneko txartela, joan-etorrikoa edo Bonotren. Txartelak gehienez zazpi egun jarraierako balio du erosten denetik hasita.

Informazio gehiago: Nukleoko geltokietan, ibilbideko esku-hartzeetako langileei galdetuta eta 942 018 213 telefonoan.

Tarjeta +Renfe&Tú Sevilla  

 

19/09/16tik aurrera, Sevillako Cercanías Nukleoaren +Renfe & Tú kontaktu gabeko txartela martxan jarriko da. Txartelak nasetara sartzeko edo handik irteteko itxaron-denbora murriztuko duzu, azkarrago balioztatuko baituzu.

Kreditu-txartel itxurako garraio-txartelen euskarri bat da, baina zerrenda magnetiko bat eduki beharrean txip bat duenez, nahikoa da txartela sartzeko kontroleko irakurgailura gerturatzea, hamar zentimetro baino gutxiagora, ateak irekitzeko.

Bi txartel mota daude: Pertsonalizatua eta Ez-pertsonalizatua.

Biak berrerabili eta birkarga daitezke. Gordetako informazio guztia kontsulta daiteke eta, euskarri gisa, ez dira iraungitzen.

Leihatiletan eta autosalmentako makinetan birkarga daitezke, eta bidaiak hasi baino lehen balidatu beharko dira sartzeko kontroletan, baliogabetzeko makinetan edo trenaren barruan.

Txartel pertsonalizatua

Jabearen datu pertsonalak eta argazkia ditu inprimatuta. Aldi baterako banako garraio-txartelak karga daitezke bertan:

 • Hileko abonamendua eta hileko abonamendu mugagabea.
 • Deskontudun txartelak: Dorada txartela, familia ugaria…

Beste produktu batzuetarako ere erabil daiteke, adibidez, Bonotrena, joaneko txartela eta joan-etorrikoa.

Ezin dira erabili bi garraio-txartel aldi berean, jatorri-helmuga bera duten bidaiatu, jatorri-helmuga bera duten hainbat bidaia egiteko bi txartel berdin direnean izan ezik.

Txartel pertsonalizatua lortzeko eskaera-inprimakia bete (salmenta-puntuetan edo Renfe-ren webgunean eskura daiteke) eta langileak dituzten Cercanías-eko geltokietan entregatu beharko da, dokumentu hauekin batera:

 • NAN, AIZ edo pasaportearen fotokopia.
 • Oraingo argazkiak.
 • Deskontuaren onuraduna zarela ziurtatzen dokumentazioa, halakoren bat izateko eskubidea izanez gero.

Txartelaren kostua 2 €-koa izango da.

Txartel ez-pertsonalizatua

Identifikazio pertsonalik behar ez duten garraio-txartelen euskarri gisa erabiltzen da: joanekoa, joan-etorrikoa eta joanekoa eta itzulerakoa.

Leihatiletan, autosalmentako makinetan edo trenean erosi ahal izango da.

Prezioa 0,50 €-koa izango da.

Salbuespen kasuak: Txartel ez-pertsonalizatuko karga

TSC pertsonalizatua eskatzeko tramitea egiteko denborarik ez duten aldi baterako bisitak egiten dituzten deskontu-eskubidea duten bidaiarientzat eta leihatilan behar bezala nortasuna identifikatuta, txartel z-pertsonalizatua kargatu ahal izango dute, garraio-txartel hauetan: joaneko txartela, joan-etorrikoa edo Bonotren. Txartelak gehienez zazpi egun jarraierako balio du erosten denetik hasita.

Informazio gehiago: nukleoko geltokietan, ibilbidean ikuskatzeaz arduratzen diren langileei galdetuta eta 912 320 320 telefonoan.

Tarjeta +Renfe&Tú Valentzia  

 

Cercanías zerbitzuetan bidaiatzeko, +Renfe & Tú kontaktu gabeko txartela eduki behar da, ez baitira banda magnetikoak dituzten txartelak saltzen.

Kontaktu gabeko bi txartel mota daude:

Txartel pertsonalizatua

Plastikozko txartel honekin Cercanías-eko txartel eta abonamendu guztiak karga ditzakezu. Geltokiko txarteldegian eska dezakezu edo formularioa bete hurrengo estekan:

Edozein garraio-txartel kargatzeko, leihatiletara joan behar duzu edo autosalmentako makinak erabili beharko dituzu.

Fisikoki eros daitezke Valencia Nord geltokiko Cercanías trenetako bulegoetan. Dokumentu hauek aurkeztu beharko dira horretarako:

 • NAN, AIZ edo pasaportearen fotokopia.
 • Oraingo argazkiak.
 • Deskontuaren onuraduna zarela ziurtatzen dokumentazioa, halakoren bat izateko eskubidea izanez gero.

2 euro balio du.

Txartel ez-pertsonalizatua

Cercanías-eko leihatiletan edo autosalmentako makinetan eros dezakezu. Joaneko txartela, Joan-etorriko txartela eta Bonotren abonamendua kargatzea eta birkargatzea onartzen du.

Prezioa 0,50 €-koa izango da.

Kasu guztietan, bidaia bakoitza sartzeko kontroletan edo balioztapen makinetan balioztatu behar da.

"Combinado Cercanías" txartela

Txartel magnetikoa "Combinado Cercanías" delakoarentzat egongo da bakarrik, Renfe-ren Ave eta Larga Distancia zerbitzuetako bidaiarien txartelen barruan dagoen garraio-txartela, alegia.

Tarjeta +Renfe&Tú Zaragoza  

 

Zaragozako Cercanías Nukleoko +Renfe & Tú kontaktu gabeko txartelari esker, nasetara sartzeko edo handik irteteko itxaron-denbora murriztuko duzu, azkarrago balioztatuko baituzu.

Kreditu-txartel itxurako garraio-txartelen euskarri bat da, baina zerrenda magnetiko bat eduki beharrean txip bat duenez, nahikoa da txartela sartzeko kontroleko irakurgailura gerturatzea, hamar zentimetro baino gutxiagora, ateak irekitzeko.

Bi txartel mota daude: Pertsonalizatua eta Ez-pertsonalizatua.

Biak berrerabili eta birkarga daitezke. Gordetako informazio guztia kontsulta daiteke eta, euskarri gisa, ez dira iraungitzen.

Leihatiletan eta autosalmentako makinetan birkarga daitezke, eta bidaiak hasi baino lehen balidatu beharko dira sartzeko kontroletan, baliogabetzeko makinetan edo trenaren barruan.

Txartel pertsonalizatua

Jabearen datu pertsonalak eta argazkia ditu inprimatuta. Aldi baterako banako garraio-txartelak karga daitezke bertan:

 • Hileko abonamendua eta hileko abonamendu mugagabea.
 • Deskontudun txartelak: Dorada txartela, familia ugaria…

Beste produktu batzuetarako ere erabil daiteke, adibidez, Bonotrena, joaneko txartela eta joan-etorrikoa.

Ezin dira erabili bi garraio-txartel aldi berean, jatorri-helmuga bera duten bidaiatu, jatorri-helmuga bera duten hainbat bidaia egiteko bi txartel berdin direnean izan ezik.

Txartel pertsonalizatua lortzeko eskaera-inprimakia bete (salmenta-puntuetan edo Renfe-ren webgunean eskura daiteke) eta langileak dituzten Cercanías-eko geltokietan entregatu beharko da, dokumentu hauekin batera:

 • NAN, AIZ edo pasaportearen fotokopia.
 • Oraingo argazkiak.
 • Deskontuaren onuraduna zarela ziurtatzen dokumentazioa, halakoren bat izateko eskubidea izanez gero.

Txartelaren kostua 2 €-koa izango da.

Txartel ez-pertsonalizatua

Identifikazio pertsonalik behar ez duten garraio-txartelen euskarri gisa erabiltzen da: joaneko txartela, joan-etorrikoa eta Bonotren.

Leihatiletan, autosalmentako makinetan edo trenean erosi ahal izango da.

Prezioa 0,50 €-koa izango da.

Salbuespen kasuak: Txartel ez-pertsonalizatuko karga.

TSC pertsonalizatua eskatzeko tramitea egiteko denborarik ez duten aldi baterako bisitak egiten dituzten deskontu-eskubidea duten bidaiarientzat eta leihatilan behar bezala nortasuna identifikatuta, txartel z-pertsonalizatua kargatu ahal izango dute, garraio-txartel hauetan: joaneko txartela, joan-etorrikoa edo Bonotren. Txartelak gehienez zazpi egun jarraierako balio du erosten denetik hasita.

Informazio gehiago: nukleoko geltokietan, ibilbidean ikuskatzeaz arduratzen diren langileei galdetuta eta 976 764 648 telefonoan.