Hitzarmenak

Atal honetan jasotzen den informazioa eguneratu egingo da Hitzarmenak izenpetu ahala, Gardentasunari, informaziorako sarbideari eta Gobernu onari buruzko abenduaren 9ko 19/2013 Legearen I. Titulua indarrean sartu zenetik.