Gizarte- eta ingurumen-eskakizunak gure hornidura-katera eramateko lan egiten dugu, gure eskaintzetara transferituz. Guretzat ezinbestekoa da berdintasuna, lana eta bizitza pertsonala bateratzea, osasuna eta segurtasuna, enplegua, desgaituentzako arreta, klima-aldaketa, energia-eraginkortasuna, ekonomia zirkularra eta antzeko alderdiak enpresa-kudeaketan integratuta izatea, gure hornitzaileen gizarte-erantzukizun korporatiboaren elementu gidaria bihurtuz.

Kontratazio publikorako araudi berriak ezarritako jarraibideen ildotik, gizarte- eta ingurumen-irizpideak txertatzea bultzatzen ari gara.

Planteamendu horrek berekin darama Renfe Taldeko kontratistei orain arte eskatzen zitzaizkien baldintzak areagotzea dakar. Helburua hauxe da: pixkanaka klausula berriak zeharka eranstea, betiere, kontratuaren helburuarekin lotura badute, izan ere, legeriaren arabera, gizarte- eta ingurumen-klausulak kontratuaren helburuarekin lotuta egon behar dute eta proportzionalak izan behar dute.

Beste irizpide batzuk ere kontuan har daitezke, enpresa txikiek eta ertainek kontratu publikoak lortzeko aukera erraztea, edota gizarte-ekonomiako enpresek.

Sozialki arduratsua den kontratazio foroa - ConR

2019az geroztik Sozialki Arduratsua den kontratazio-foroko kide gara. Foro honen helburua kontratazio publiko eta pribatuetan klausula sozialak sustatzea da, desgaitasunen bat duten pertsonen lan-aukerak areagotzeko eta irisgarritasun unibertsala lortzeko.

ConR foroak inbertsio eta gastu publikoaren ahalmena erabili nahi ditu desgaitasunen aldeko gizarte-politikako tresna gisa. Horrela, erosketa publikoan inbertitutako euro bakoitza gizartera itzultzeko.