Gutxien kutsatzen duen garraiobidearen enpresa liderra gara. Hori zortea eta erantzukizuna da, eta egunero egiten dugu lan abantaila hori ahalik eta gehien biderkatzeko, Renfe Taldeko arlo guztietatik. Lan horren emaitzari Iraunkortasuna deritzo eta guretzat lehentasunezko konpromisoa da.

Nazio Batuen 2030 Agendaren Garapen iraunkorrerako helburuekin lerrokatuta, konpromiso horretan aurrera egiteko asmoa dugu, energia-ikuskapenak eginez eta gure jardueraren karbono-aztarna neurtuz eta, ondorioz, deskarbonizazioaren alde egingo duen Mugikortasun-plan bat garatuz eta aplikatuz.

 

 

Gure Etika-kodearen bidez era aktiboan eta erantzukizunez konprometitu gara ingurumena zaintzeko, legezko eskakizunak errespetatuz, gure jarduerek ingurumenean duten eragina murrizteko ezarritako gomendioei eta prozedurei jarraituz eta Taldeak bere gain hartutako jasangarritasun-helburuak hobetzen laguntzen.

 • Ingurumenari buruzko araudia zorrotz betetzen behatzea eta barne-prozedurei eta gomendioei jarraitzea ingurumen portaera hobetzeko
 • Taldea, gainbegiratzeaz arduratzen diren organismoekin eta agintariekin lankidetzan.
 • Gure jarduerak eta zerbitzuak ingurumenean izan ditzakeen eraginak saihestea, Taldearen garapen jasangarria lortzeko lankidetzan.
 • Ingurumenaren babes eraginkorra bermatzea eskuragarri dagoen eta ekonomikoki bideragarria den teknologia kontuan hartuta, baita gure ingurumen-alderdien izaera ere.
 • Langile guztien partaidetzarekin, ingurunea babestera bideratutako zuzentarauak eta helburuak garatzea.
 • Gure jarduerek eta prozesuek izan ditzaketen ingurumen-arriskuak ebaluatzea, Taldearen izen-onari eragin dakiokeen kaltea edo ingurumen-legedia, barne-arauak eta horri lotutako prozedurak modu larrian ez betetzea kontuan hartuta.
 • Lan-ingurunea hobetzea ingurumeneko inpaktua ahalik eta txikiena izan dadin, erakundeak bere ingurune naturalaren gainean duen eragina hobetzen lagunduz, optimizatzeko ideiak eskainiz eta, nolanahi ere, ingurumena babesteko sistemak zehatz-mehatz betez.
 • Material edo produktu toxiko, kutsatzaile edo arriskutsuen erabilera murriztea, ahal izanez gero, ingurunearekin hain erasokorrak ez diren beste batzuekin ordeztuta.
  edo energia- eta natura-baliabideak kontserbatzea, alferrik ez galduta eta lana egiteko beharrezkoak direnak soilik erabiliz.
 • Ahalik eta hondakin eta ur zikin gutxien sortzea murrizteko, berrerabiltzeko eta birziklatzeko sistemak erabiliz.

Sektoreko jasangarritasunerako funtsezko hornitzailea izateaz gain, gure Ingurumen-politika gure zerbitzuekin loturiko ingurumen-efektuak murriztera edota ezabatzera bideratzen da. Horretarako oinarrizko hiru ardatzetan oinarritzen gara:

 • Ingurumenaren egokitzapena. Gure jarduerak ingurumenari buruzko legeria eta borondatez hartutako ingurumen-konpromisoak betetzen ditu.
 • Trenbideak garraiobide gisa dituen abantailak hedatu eta beren balioa sustatzea.
 • Azpiegitura eta eragiketaren arteko erlazioari lotutako ingurumen alderdien kudeaketa egokia.

Ingurumen dekalogoa

 • Ingurumenaren arautegia eta borondatezko konpromisoak bete.
 • Bere filial, kontratista eta hornitzaileei ingurumenari buruzko arauekiko gure konpromiso bera eskatzen diegu.
 • Ingurumenaren zaintze sistemak ezarri.
 • Erabilitako baliabide energetikoen eraginkortasunaren hobekuntza jarraia lortzeko programak ezartzea.
 • Beste baliabideen erabilera eraginkorra.
 • Hondakinak eta kutsadura gutxitzea, hotsak eta igorpen atmosferikoak murriztuz, Kiotoko protokoloari dagokienak barne.
 • Ingurumenarekiko ekintzen jarraiko hobekuntza lortzeko aldizkako helburuak eta programak garatzea.
 • Ingurumenaren Kudeaketa Sistemak eta Sistema Integralak garatzea.
 • Langileak ingurumenarekiko sentsibilizatzea, heztea eta motibatzea.
 • Mugikortasun jasangarria eta interes-taldeen arteko elkarrizketa bultzatzea.