Hai ofertas especiais para grupos escolares? E para outros colectivos?

Normalmente Renfe fai ofertas especiais con mellores condicións que as habituais para grupos de escolares de ensinanzas oficiais, non universitarias. Ás veces tamén se realizan para outro tipo de colectivos (persoas maiores, asociacións, estudantes universitarios etc.).

Todas estas ofertas están suxeitas ao cumprimento de certas condicións e restricións, igual que o resto.

Podo acumular descontos?

O prezo do grupo está pechado para todos os seus compoñentes. O desconto de grupos non se acumula a ningún outro (Carné Xove, neno, Tarjeta Dorada, Familia numerosa), xa que as propias características do propio grupo determinan a oferta que se realizará.

Podemos solicitar asistencia por mobilidade reducida? Praza H?

Desde o departamento de grupos podemos reservar as prazas H (prazas para ancoraxe de cadeiras de rodas) se o grupo o solicita para algún dos membros que deban viaxar nela. O resto de preguntas relacionadas co servizo de Asistencia para persoas con discapacidade ou mobilidade reducida para grupos xestiónase desde a Oficina Central de Asistencia (91 774 40 40).

Cal é a data de liberación?

A data de liberación dunha reserva indica o momento máximo ata o que se pode emitir o billete do grupo. Non é preciso esperar ata entón; unha vez recibida, pódese emitir en calquera momento.

Se se supera a data de liberación, as prazas deixan de estar reservadas e automaticamente pasan a estar a disposición do público en xeral para a súa compra a través das canles habituais.
Este límite adoita ser aproximadamente dúas semanas antes da data inicial de viaxe, aínda que pode diferir en determinadas circunstancias.

Canles de venda e compra con localizador

 • Para grupos de 4 a 9 persoas (oferta «4 o más»), podes mercar os teus billetes de grupo nos despachos de billetes das estacións, renfe.com, venda telefónica e axencias de viaxes presenciais.
 • Para grupos de 10 a 25:
  • Se a túa viaxe é en tren Ave, Larga Distancia, Avant e Media Distancia, podedes mercar os billetes nos despachos de billetes das estacións, axencias de viaxes presenciais e venda telefónica.
  • Se a vosa viaxe é en Cercanías ou Feve, podedes mercar os billetes nos despachos de billetes das estacións.
 • Para grupos de máis de 25: 
  • Se a vosa viaxe é en tren Ave, Larga Distancia, Avant e Media Distancia: infórmate e solicita un orzamento no correo grupos@renfe.es ou por teléfono no Contact Center 91 919 15 65. Unha vez recibido e aceptado o orzamento, o cliente recibe un localizador para facer efectiva a compra nos despachos de billetes das estacións ou axencias de viaxes presenciais.
  • Se a vosa viaxe é Cercanías ou Feve: reserva a túa viaxe de grupo por teléfono nos centros rexionais ou, nalgúns casos, mediante o formulario en renfe.com. Unha vez recibido o localizador, podes mercar os billetes nos despachos de billetes das estacións.

Podo facer cambios unha vez que teño a reserva de prezo concertado?

Pódense facer cambios no grupo (data, número de prazas, horario etc.) sempre que a reserva non estea emitida e a solicitude se faga por correo electrónico achegando a reserva polo menos 72 horas antes da data de liberación.

Estes cambios realizaranse sempre que sexa posible e o feito de solicitalos non implica a súa aceptación.

Se os parámetros do grupo se alteran substancialmente, as condicións que se lle ofrecen poden variar.

Como solicito un cambio na miña reserva de grupo de prezo concertado?

A solicitude debe facerse enviando un correo electrónico ao Departamento de grupos achegando o ficheiro onde enviamos as reservas, cunha antelación mínima de 72 horas.

Á atención do Dpto. de Grupos é de luns a venres (agás festivos).

Como podo facer o pagamento-emisión do billete de grupo?

O pagamento pódese facer nunha axencia de viaxes autorizada ou nunha estación con venda anticipada de billetes (sempre antes da data de liberación que figura na reserva).

Na estación acéptase o pagamento en efectivo (dentro dos límites legais establecidos) ou con tarxeta de crédito.

Cando podo facer o pagamento?

Desde o momento en que se recibe a reserva, pode facerse o pagamento e poden emitirse os billetes, tendo en conta que unha vez emitidos non se poderán realizar cambios.

Podo obter billetes individuais?

O billete de grupo é único. Non se emiten billetes individuais para os membros do grupo.

Se perdemos o billete, que podemos facer?

A reimpresión pódese facer como noutros billetes, xa sexa a partir do pdf se se emitiu nunha axencia de viaxes ou co localizador na propia estación.

Como debo facer o embarque?

Ao ser un billete único, todos os viaxeiros do grupo deberán pasar o control de acceso (se o houbese) e subir ao tren ao mesmo tempo.

Non se permite o acceso ao tren noutra estación do percorrido que non sexa a de orixe do grupo.

Con que antelación debo presentarme?

O control de acceso péchase uns minutos antes da saída do tren. No caso dos grupos, recomendamos chegar cun mínimo de 45-30 minutos de antelación.

Que equipaxe pode levar o grupo?

En xeral, todos os viaxeiros con billete poderán levar 3 vultos, baixo a súa custodia e responsabilidade, nos lugares designados para tal fin, a suma das dimensións dos tres vultos non excederá os 290 cm e o maior deles non excederá as seguintes dimensións: 85 x 55 x 35 cm (alto-ancho-fondo). A suma do peso dos tres non superará os 25 kg.

As condicións son as mesmas que para os billetes individuais.

Consulta toda a información sobre equipaxes no noso sitio web.

Teño dereito a aparcadoiro gratuíto? Acceso á Sala Club? Restauración?

O billete de grupo non dá dereito a aparcadoiro gratuíto independentemente do tipo de asento no que se viaxe. Si dá dereito a acceder á Sala Club e á restauración no asento, se o billete individual o permite.

O billete de grupo inclúe billete de Cercanías gratuíto?

O billete de grupo en AVE ou Larga Distancia permite obter o billete de tren gratuíto de Cercanías nas mesmas condicións que o billete individual. É válido tanto para grupos que viaxan xuntos como para cada pasaxeiro por separado, e permite obter tantos billetes de Cercanías como os viaxeiros incluísen no billete de grupo.

Como consigo unha factura?

Para os billetes adquiridos en axencias de viaxes, será a axencia a que deba emitir a factura.

Se mercaches o teu billete nunha estación, podes solicitala nos Centros de Servizos ao Cliente da estación.

Tamén podes pedila escribindo ao enderezo postal:
Jefatura de Facturación de Renfe Viajeros
Avenida Ciudad de Barcelona nº 6
28007 Madrid

Ou no correo electrónico Facturas de billetes.

En todos os casos, deberán achegarse os billetes orixinais (ou escaneados ou fotocopiados).