NOVO! Notificación en liña de accidentes de viaxeiros en trens e estacións xestionadas por Renfe Viajeros S.M.E., S.A.

Renfe Viajeros S.M.E., S.A. ten concertado coa empresa AIG Europe S.A., sucursal en España, un seguro obrigatorio de accidentes, co fin de indemnizar aos seus viaxeiros ou aos que puidesen ter un dereito derivado deles, cando sufran danos corporais en accidente con ocasión de desprazamentos do transporte ferroviario que Renfe Viajeros S.M.E, S.A. realiza. Esta cobertura ampliouse cun seguro de accidentes para aqueles que sufran os viaxeiros nas estacións xestionadas por Renfe Viajeros S.M.E, S.A.

Consulta toda a información sobre seguros de viaxeiros

Na seguinte ligazón poderás cubrir o formulario de notificación de accidentes que recibirá directamente a compañía aseguradora. Esta compañía será quen se encargue da xestión da reclamación e de comunicar a solución que corresponda.

Xestións que podes realizar a través deste formulario

  • Notificación de partes de accidentes.
  • Consulta do estado de partes de accidentes.
  • Reclamacións relativas á xestión do teu expediente.