En estacións e trens AVE, AVE Internacional entre España e Francia, Larga Distancia e Media Distancia
 

  • Estacións e trens en España

Hai oficinas de obxectos perdidos nas distintas estacións.

Tamén podes xestionar de forma telemática, a través do teu móbil, ordenador ou outro dispositivo, a busca e recuperación de obxectos perdidos en trens e estacións desde https://adif.findmylost.es/

Os obxectos perdidos, xestionados por Adif, custódianse durante 1 mes e a documentación oficial, ás 24 h, entrégase á Policía.

  • Estacións e trens en Francia

Podes realizar a declaración de extravío/perda a través dos seguintes medios:

- Na web de SNCF Gares & Connexions desde esta ligazón directa: https://sn.cf/gc/creation-dp

- Na aplicación Ma Gare

- Nunha das oficinas de obxectos perdidos nas 27 estacións principais.

Unha vez localizado o obxecto, contactarase co cliente para a súa recollida (custodia de 30 días). 

 

Cercanías

Podes contactar a través do teléfono de obxectos perdidos dos diferentes núcleos de Cercanías:

Cercanías AM

Podes contactar no teléfono de Obxectos perdidos dos distintos núcleos de Cercanías de luns a venres en horario de 8:00 a 14:00 horas.
 

 

Trens con destino Portugal (Tren Celta)

Chamadas desde: