A partir do 12 de decembro de 2023 e por cuestións de seguridade no transporte, non se permite o acceso aos trens con patinetes e monociclos eléctricos ou vehículos similares. Quedan excluídos desta normativa os vehículos para persoas con mobilidade reducida, así como as bicicletas eléctricas.


 

Adquire e utiliza os teus abonos gratuítos do primeiro cuadrimestre 2024 para viaxar en Cercanías e Media Distancia ata o 30 de abril.