Consulta toda a información sobre o abono para viaxeiros frecuentes, para viaxar gratis en Cercanías Largo Métrico en 2024. Planifica a túa viaxe e evita as horas punta. Durante a validez do abono gratuíto, suspéndese a venda do resto dos abonos (mensual, mensual universitario e bonotren 10).