Que che ofrece?

  • Ata 10 viaxes
  • Uso exclusivo en traxectos zonificados
  • É transferible e multipersoal, pode ser utilizado por máis dunha persoa de forma simultánea
  • Válido ata esgotar as 10 viaxes; non ten período de caducidade
  • Dispoñible nos despachos de billetes das estacións e máquinas autovenda.