Que che ofrece?

  • Viaxes ilimitadas durante todo un mes.
  • Uso exclusivo en traxectos zonificados
  • É unipersoal e intransferible.
  • Validez: 1 mes. As datas de validez están impresas no carné. Podes adquirilo con ata 10 días de antelación.
  • Dispoñible nos despachos de billetes das estacións e máquinas autovenda