Que che ofrece o Abono Estudio?
 

  • Viaxes ilimitadas durante tres meses, durante o período lectivo (do 1 de outubro ao 15 de xullo).
  • Sempre no mesmo traxecto que elixiches no momento da compra do abono.
  • É unipersoal, personalizado e intransferible.
  • Validez: 1 trimestre (outubro-decembro/xaneiro-marzo/abril-xuño ampliado ata o 15 de xullo).
  • Dispoñible nos despachos de billetes das estacións. Pódese mercar con ata 15 días de antelación.

 

As nosas tarifas