Que che ofrece?

  • Cantabria
    Se es estudante ou persoal docente ou laboral da Universidade de Cantabria ou do Instituto de Educación Secundaria Las Llamas, aproveita o noso título intermodal Tren + Bus. Pódelo mercar no despacho de billetes das estacións, presentando o teu carné de estudante ou outro documento acreditativo. Con el, poderás combinar o transporte de tren coa liña de autobuses urbanos de Santander (TUS) que te leva desde a estación ata a universidade ou ao instituto.
  • Cartaxena
    Se es estudante ou persoal docente ou laboral da Universidade Politécnica de Cartaxena, aproveita o abono universitario, con validez mensual, cuadrimestral ou anual. É válido para viaxar en todos os trens, todos os días da semana, entre os meses de outubro e xuño. Pódelo adquirir no despacho de billetes da estación de Cartaxena, presentando o teu carné de estudante ou outro documento acreditativo.