Condicións xerais

 • Deben estar compostos por un mínimo de 10 viaxeiros ou pagar o equivalente.
 • Deberán viaxar no mesmo tren, data, orixe e destino.
 • Deberás realizar a solicitude de viaxe polo menos con 48 horas de antelación. Só se tramitarán as solicitudes recibidas antes das 14:00 horas de cada venres ou a véspera de festivos.
 • A viaxe poderá ser de ida ou de ida e regreso e o regreso deberá realizarse como moito 30 días a partir da data da viaxe de ida.
 • Nenos ata 11 anos cumpridos: 50% desconto.
 • Adultos con idades comprendidas de 12 anos en adiante:
  • Un traxecto: 30 % de desconto.
  • Viaxe de ida/regreso: 40 % de desconto.
 • Todos aqueles grupos mixtos compostos tanto por nenos como por adultos obterán a redución que corresponda a cada un dos compoñentes.
 • Os escolares que se acrediten como tal terán dereito a un billete gratuíto para un profesor por cada dez viaxeiros de pagamento.
 • Para grupos compostos por menos de 10 persoas, os viaxeiros que falten para completar o mínimo esixido contabilizaranse como nenos ata 12 anos sen cumprir.
 • Poderase limitar ou suspender a concesión das reducións de grupo nos traxectos, datas ou períodos de horarios que en cada caso se establezan.

Tamén está a disposición dos grupos un servizo especial de acompañamento do persoal de Cercanías Madrid (este servizo está suxeito a dispoñibilidade, idade, número de compoñentes e rutas).


Actividades Combinadas

Cada Actividade Combinada, sexa escolar ou colectiva, ten as súas propias condicións.

 

Zona Un/Dous

 • Adultos (30 %): 1,20€
 • Nenos (50 %): 0,85€

Zona Tres

 • Adultos (30 %): 1,30€
 • Nenos (50 %): 0,95€

Zona Catro

 • Adultos (30 %): 1,80€
 • Nenos (50 %): 1,30€

Zona Cinco

 • Adultos (30 %): 2,40€
 • Nenos (50 %): 1,70€

Zona Seis

 • Adultos (30 %): 2,85€
 • Nenos (50 %): 2,05€

Zona Sete

 • Adultos (30 %): 3,85€
 • Nenos (50 %): 2,75€

Zona Verde

 • Adultos (30 %): 6,10€
 • Nenos (50 %): 4,35€

Zona Verde: É o traxecto de Cercedilla-Cotos (liña C-9).

Zona Un/Dous

 • Adultos (40 %): 2,00€
 • Nenos (50 %): 1,70€

Zona Tres

 • Adultos (40 %): 2,20€
 • Nenos (50 %): 1,90€

Zona Catro

 • Adultos (40 %): 3,10€
 • Nenos (50 %): 2,60€

Zona Cinco

 • Adultos (40 %): 4,10€
 • Nenos (50 %): 3,40€

Zona Seis

 • Adultos (40 %): 4,90€
 • Nenos (50 %): 4,10€

Zona Sete

 • Adultos (40 %): 6,60€
 • Nenos (50 %): 5,50€

Zona Verde

 • Adultos (40 %): 10,40€
 • Nenos (50 %): 8,70€

Zona Verde: É o traxecto de Cercedilla-Cotos (liña C-9).