Que che ofrece o Abono Estudio?
 

  • Viaxes ilimitadas durante tres meses, durante o período lectivo (do 1 de outubro ao 15 de xullo)
  • Sempre no mesmo traxecto que escolliches no momento da compra do abono.
  • É unipersoal, personalizado e intransferible
  • Validez: 3 meses desde o momento da compra. As datas de validez están impresas no abono.
  • Dispoñible nos despachos de billetes das estacións. Pódese mercar con ata 15 días de antelación.
     

 

As nosas tarifas