Bicicletas

A túa bicicleta viaxa gratis contigo en todos os nosos trens de Cercanías. Só tes que ter en conta o seguinte:

 • Podes viaxar cunha bicicleta como máximo por persoa
 • A bicicleta debe colocarse nos espazos designados para ela. Se non hai ningunha zona sinalizada no tren, colócaa na plataforma de acceso, sen invadir os corredores nin as zonas de asentos non abatibles.
 • Se a ocupación do tren é elevada e non podes viaxar coa túa bicicleta, podes optar por viaxar noutro tren ou pedir que che devolvan o importe do teu billete.
 • Ti es responsable da túa bicicleta. Ocúpate da súa subida, custodia e descenso do tren para evitar posibles danos ou perdas.
   


Mascotas

A túa mascota viaxa gratis contigo en todos os nosos trens de Cercanías. Só tes que ter en conta o seguinte:

 • Admítense mascotas (cans, gatos e paxaros) sen límite de peso e suxeitos cunha correa
 • Viaxan de balde contigo e non precisan billete 
 • Non é necesario que viaxen na súa gaiola ou caixa de viaxe
 • Os cans deben viaxar con bozo
 • Podes viaxar cunha mascota como máximo por persoa

Os cans guía e de asistencia viaxan sen limitacións de peso ou de transporte.

A túa mascota é un membro máis da túa familia. Respecta as regras para evitar molestias, danos ou desperfectos e goza dunha viaxe segura e cómoda.