Se es membro dunha familia numerosa, tes dereito a viaxar con importantes descontos en todos os trens de Cercanías.

Existen dous tipos diferentes de descontos:

  • Nos casos de familia numerosa de categoría xeral, estes chegan ata o 20 %
  • Nos casos de familia numerosa de categoría especial, estes chegan ata o 50 %