A expresión da nosa marca

Compromiso

Cor

Tipografía

 

As nosas marcas, servizos e produtos

Marca e modelo overbrand

A marca Renfe foi construída seguindo un criterio chamado "overbrand", onde a marca matriz funciona como "paraugas" para o resto de elementos e garante a súa coherente combinación. Con este criterio propuxéronse solucións gráficas para o seu desenvolvemento e comunicación, considerando dous niveis de aplicación para a marca e o produto.

O uso de núcleos corporativos responde aos mesmos criterios. Contempla versións adaptadas para servizos comerciais AVE, Avlo e Cercanías con usos específicos da cor.

En ningún caso dous Trens Turísticos, ou a súa reflexión dentro da carteira de produtos manteñen un desexo diferenciador, propio do produto tan especial e particular deste tipo de servizos.