A expresión da nosa marca

Compromiso

Cor

Tipografía

Convertemos a orixe "acrónimo" de
termo nun nome propio con forte
compoñente manuscrito que evoca a idea
de "firma" e compromiso persoal.
Un logotipo cunha forma tipográfica que
connota modernidade e proximidade

No noso logotipo a cor é
unha aposta decidida, un compoñente
esencial. Unha cor con carácter,
evoca elegancia, compromiso, modernidade.
Unha cor altamente sensible que require
un tratamento delicado

Un tipo de letra exclusivo e distintivo
que comunica o concepto de eficacia,
profesionalidade e liderado

 

As nosas marcas, servizos e produtos

Marca e modelo overbrand

A marca Renfe foi construída seguindo un criterio chamado "overbrand", onde a marca matriz funciona como "paraugas" para o resto de elementos e garante a súa coherente combinación. Con este criterio propuxéronse solucións gráficas para o seu desenvolvemento e comunicación, considerando dous niveis de aplicación para a marca e o produto.

O uso de núcleos corporativos responde aos mesmos criterios. Contempla versións adaptadas para servizos comerciais AVE, Avlo e Cercanías con usos específicos da cor.

En ningún caso dous Trens Turísticos, ou a súa reflexión dentro da carteira de produtos manteñen un desexo diferenciador, propio do produto tan especial e particular deste tipo de servizos.