Presidente

Raúl Blanco Díaz

Presidenta da entidade pública empresarial Renfe Operadora e das sociedades mercantís estatais Renfe Viajeros, Renfe Mercancías, Renfe Fabricación y Mantenimiento e Renfe Alquiler de Material Ferroviario.

Licenciado en Economía pola Universidade de Barcelona e Posgrao en Desenvolvemento Local e Rexional na Universidade de Barcelona, Posgrao en Inglés Financeiro na Universidade Pompeu Fabra – British Council.

Na actualidade, tiña o cargo de director xeral da Fundación Escola de Organización Industrial (EOI). Previamente, desde o mes de xuño do 2018 e ata o pasado mes de decembro, Blanco ocupou o cargo de secretario xeral de Industria e da Pequena e Mediana Empresa (Peme) no Ministerio de Industria, Comercio e Turismo.

Con anterioridade, desempeñou os postos de director de Desenvolvemento Económico e Emprego no Concello de L'Hospitalet de Llobregat, xerente de Estratexia Industrial na Dirección Xeral de Industria da Generalitat de Catalunya e xefe do Servizo de Estudos e Publicacións do CIDEM, Departamento de Traballo e Industria da Generalitat de Catalunya.

No ámbito docente, impartiu clases no Centro de Estudos Internacionais da Universidade de Barcelona e nas facultades de Economía e Empresa da Universidade Rovira e Virgili e da Universidade de Barcelona. Así mesmo, colaborou en cursos e seminarios noutros centros nacionais e internacionais
.  

Equipo directivo

Pilar Oviedo Cabrillo

Directora Xeneral Adxunta á Presidencia da Entidade pública empresarial Renfe Operadora.

Licenciada en Ciencias Económicas e Empresariais pola Universidade de Deusto, desenvolveu a súa carreira profesional de xeito case íntegro en Renfe. Entre 1997 e 2004 desempeñou cargos con responsabilidades directivas relacionadas con funcións comerciais e de mercadotecnia. En 2004 pasou a ser directora corporativa de Compras e ao ano seguinte pasou tamén a asumir as funcións de xestión patrimonial.

Antes do seu nomeamento, ocupaba o cargo de directora de Compras e Patrimonio na Dirección Xeral Económico-Financeira da Entidade pública empresarial Renfe Operadora.
 

José Luis Cachafeiro Vila

Director Xeral de Operacións

Presidente de Logirail

Licenciado en Ciencias Químicas pola Universidade de Santiago de Compostela, ingresou en RENFE en 1981.

No sector ferroviario, entre outras responsabilidades, ocupou os postos de xerente territorial en Salamanca, director de Produto da Área Norte da Unidade de Negocio de Viaxeiros Rexionais, director de Información e Atención ao Cliente e director de operacións da Unidade de Negocio de Transporte Combinado.

Fóra do sector ferroviario desempeñou o cargo de secretario xeral de Transportes do Ministerio de Fomento.

Antes do seu nomeamento ocupaba o posto de subdirector de Estratexia de Adif
.  

Ángel Jiménez Gutiérrez

Director Xeral de Seguridade, Organización e Recursos Humanos da Entidade Pública Empresarial Renfe Operadora.

Licenciado en Socioloxía pola Universidade Complutense de Madrid, actualmente era responsable da Xerencia de Área de Estudos, na Dirección Xeral de Desenvolvemento e Estratexia da EPE desde 2017.

Entre 2012 e 2017 foi tamén xerente de Área de Estudos de Mercado e Promoción Comercial e xerente de Área de Análise e Proxectos na D. X. de Viajeros.

Con anterioridade, foi Director Xeral de Seguridade, Organización e Recursos Humanos da empresa, e director xeral de Seguridade, Organización e Recursos Humanos, Internacionais con Adif, entre 2004 e 2012.

Cunha longa traxectoria en Renfe, foi tamén director de Organización, Comunicación e Desenvolvemento de Recursos Humanos, director de Comunicación Interna na área de Recursos Humanos, así como do Gabinete de Prensa da compañía, entre outras responsabilidades
.  

Teresa Torres Torres

Directora Xeral Económico-Financeira.

Economista, con ampla experiencia e un longo percorrido en finanzas e control de xestión.

Foi directora financeira en diversas empresas privadas e públicas.

No sector público tivo responsabilidades de dirección financeira, control de xestión, auditoría, tanto privada coma pública, e relacións con interventores e auditores, tanto do goberno estatal coma europeos.

No sector bancario, traballou como analista de riscos, financiamento empresarial (capital risco para EBT e empresas innovadoras, así como financiamento convencional), tanto en banca privada coma pública.

 

Manel Villalante i Llauradó

Director Xeral de Desenvolvemento e Estratexia da Entidade pública empresarial Renfe Operadora.

Enxeñeiro industrial e desde 2012 director de Mobilidade e Infraestruturas do Transporte Barcelona Regional Agencia de Desarrollo Urbano.

Con máis de 30 anos de experiencia en temas de mobilidade, infraestruturas e transportes, foi, entre outros postos, director xeral de Transporte Terrestre no Goberno de Catalunya, director xeral de Transporte Terrestre no Ministerio de Fomento, e ocupou diferentes cargos directivos en Ferrocarrís da Generalitat de Catalunya (FGC) entre 2004 e 2007, e en Transportes Metropolitanos de Barcelona (TMB), entre 2000 e 2004.

Foi tamén membro de diferentes Consellos de Administración como Renfe Operadora, TMB, FGC ou Consorcio Sagrera Alta Velocidad.

Actualmente dirixe o Posgrao en «Smart Mobility: Sistemas Inteligentes de Transporte» na Universidade Politécnica de Cataluña e foi profesor de Planificación e Economía do Transporte na mesma universidade.
 

José Luis Marroquín Mochales

Secretario Xeral e do Consello de Administración da Entidade pública empresarial Renfe Operadora.

Secretario dos consellos de administración das seguintes sociedades: Renfe Viajeros S.M.E., S.A., Renfe Mercancías S.M.E., S.A., Renfe Fabricación y Mantenimiento S.M.E., S.A. e Renfe Alquiler de Material Ferroviario S.M.E., S.A.
Secretario do Padroado da Fundación de los Ferrocarriles Españoles (Fundación dos Ferrocarrís Españois).

É licenciado en Dereito pola Universidade Complutense de Madrid e Avogado do Estado.

É funcionario do Corpo Superior de Avogados do Estado.

Incorporouse a RENFE como director de Asesoría Xurídica e secretario do Consello de Administración de RENFE en xullo de 1998.

Ocupou o cargo desde xaneiro de 2005.
 

Manuel Sempere Luján

Director de Comunicación, Marca e Publicidade.

Xornalista. Diplomado en Marketing e Comercial polo Instituto de Directivos de Empresa.

Traballa como redactor en medios económicos, especializados e xeneralistas desde 1983 a 1987.

Traballa en distintos gabinetes de prensa, fundamentalmente en Telefónica de España, ata 1989, ano no que ingresa en Renfe, na área de Comunicación.

En 1995 é nomeado xefe de Prensa de Renfe, cargo no que permanece ata o seu nomeamento como director de Comunicación, Marca e Publicidade de Renfe en 2004 e ata 2009.

En 2010 abandona Renfe e comeza a traballar no sector privado, facéndose cargo das actividades de Comunicación e Relacións Institucionais en Ence Energía y Celulosa S.A., ata 2012. Ese ano volve a Renfe. Encadrado no departamento de Estudos e Proxectos como xerente de Promoción Comercial, volve á área de Comunicación como xerente da Área de Prensa e Redes Sociais, cargo no que permanece ata finais de 2018, cando é nomeado director de Marketing e Comercial de Renfe Viajeros. Permanece neste posto ata xullo de 2021, cando é nomeado director de Comunicación, Marca e Publicidade.

 

Sonia Araujo López

Directora xeral de Renfe Viajeros S.A.

Enxeñeira de Camiños, Canles e Portos pola Escola Politécnica Superior da Universidade de Madrid, Mestrado en Prevención de Riscos Laborais. Foi directora de Área de Negocio de AVE e outros servizos comerciais, entre setembro de 2019 e agosto de 2020, directora de Seguimento de Negocios e Transformación Dixital na Dirección Xeral de Operacións, entre setembro de 2018 e agosto de 2019. Anteriormente, traballou na Dirección de Sistemas de Renfe e en diferentes consultoras, IBM, PwC e Soluziona
.

 

Joaquín del Moral Salcedo

Director xeral de Renfe Mercancías S.A.

Enxeñeiro Naval pola Escola Politécnica Superior da Universidade da Coruña.

Foi director xeral de Transporte Terrestre do Ministerio de Fomento, entre xaneiro de 2012 e xullo de 2018.

Tamén foi conselleiro de Renfe Viajeros e Renfe Mercancías, entre febreiro de 2014 e xuño de 2015. No Ministerio de Fomento, ocupou o cargo de subdirector xeral de Inspección perante Organismos Internacionais da Dirección Xeral de Transportes, entre xuño de 2008 e xaneiro de 2012, entre outros cargos.

Foi nomeado no cargo en setembro de 2018.
 

Francisco Javier Bujedo Mediavilla

Director Xeral de Renfe Fabricación y Mantenimiento S.A.

Formación académica: enxeñeiro industrial pola Escola de Enxeñeiros Industriais de Bilbao, enxeñeiro técnico industrial pola Escola Técnica Industrial de Santander.

En Renfe ocupou, entre outros, os postos de director de Servizos de Mercadorías na Dirección Xeral de Fabricación y Mantenimiento, director de Material da D.X. Servizos de Mercadorías e Loxística, director técnico de Material da Dirección Executiva de Mercadorías e Loxística ou director de Material da U.N. de Grandes Liñas.

Na súa experiencia externa, foi director xeral de Irvia Mantenimiento Ferroviario.

Entre 2014 e 2019 ocupou o posto de xerente da Área de Material e Desenvolvemento de Negocio en Renfe Alquiler de Material Ferroviario.

Ocupa o cargo desde febreiro de 2019.
 

Mª del Carmen Rincón Córcoles

Directora xeral de Renfe Alquiler de Material Ferroviario S.A.

Licenciada en Ciencias Económicas e Empresariais pola Universidade Complutense de Madrid. Desenvolveu a súa vida profesional en Renfe, Adif e Renfe, ocupando diversos cargos de responsabilidade dentro da área de Control de Xestión, Administración e Compras, tanto na Unidade de Negocio de Estacións Comerciais de Adif coma na Dirección Xeral de Renfe Mercancías. Desde abril de 2008, dirixiu o departamento de Control de Xestión e Compras de Renfe Mercancías. Tamén exerceu o cargo de conselleira en empresas como Emfesa S.A, Alfil Logistics S.A., Combiberia S.A. e RailSider Loxística Ferroviaria S.A.