Presidente

Raúl Blanco Díaz

Presidenta da entidade pública empresarial Renfe Operadora e das sociedades mercantís estatais Renfe Viajeros, Renfe Mercancías, Renfe Fabricación y Mantenimiento e Renfe Alquiler de Material Ferroviario.

Licenciado en Economía pola Universidade de Barcelona e Posgrao en Desenvolvemento Local e Rexional na Universidade de Barcelona, Posgrao en Inglés Financeiro na Universidade Pompeu Fabra – British Council.

Na actualidade, tiña o cargo de director xeral da Fundación Escola de Organización Industrial (EOI). Previamente, desde o mes de xuño do 2018 e ata o pasado mes de decembro, Blanco ocupou o cargo de secretario xeral de Industria e da Pequena e Mediana Empresa (Peme) no Ministerio de Industria, Comercio e Turismo.

Con anterioridade, desempeñou os postos de director de Desenvolvemento Económico e Emprego no Concello de L'Hospitalet de Llobregat, xerente de Estratexia Industrial na Dirección Xeral de Industria da Generalitat de Catalunya e xefe do Servizo de Estudos e Publicacións do CIDEM, Departamento de Traballo e Industria da Generalitat de Catalunya.

No ámbito docente, impartiu clases no Centro de Estudos Internacionais da Universidade de Barcelona e nas facultades de Economía e Empresa da Universidade Rovira e Virgili e da Universidade de Barcelona. Así mesmo, colaborou en cursos e seminarios noutros centros nacionais e internacionais.  

Equipo directivo

Sergio Bueno

Director General Adjunto a Presidencia, Estrategia y Relaciones Institucionales

Licenciado en Derecho por la Universidad de Granada, Máster en Derecho Constitucional de la Unión Europea y experto en Derecho Laboral y de la Seguridad Social. Cuenta con una dilatada experiencia en formación jurídica, actividad institucional, sector público y sector financiero.

Hasta hoy era el gerente del Área de Relaciones Institucionales de Renfe.

Durante toda su trayectoria, Sergio Bueno ha sido alcalde del Ayuntamiento de Santa Fe (Granada) durante 11 años, presidente del Consorcio Vega Sierra-Elvira y director de Gabinete del secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y Asuntos Constitucionales del Ministerio de la Presidencia. Fue consejero general de la antigua Caja de Ahorros de Granada, consejero de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa de la Moneda y ha ejercido como letrado del Ilustre Colegio de Abogados de Granada en las ramas de Derecho Público y Derecho de Empresa.

 

Óscar Gómez Barbeiro

Director Xeral de Negocios e Operacións

Licenciado en Informática e Mestrado en Dirección de Empresas pola Universidade de Deusto, conta cunha ampla experiencia, tanto no sector público coma no privado.

No sector público, estivo vinculado ao sector ferroviario, ocupando os cargos de director de Operacións, director de Recursos Humanos e director xeral de Ferrocarriles Vascos, así como director corporativo de Sistemas de Información de Renfe. No sector privado, ocupou os cargos de presidente, conselleiro delegado, director xeral ou socio en grandes empresas e multinacionais como PricewaterhouseCoopers (PwC), IBM, Grupo Prisa ou Ernst & Young.

Antes do seu nomeamento, ocupaba o posto de director xeral de LogiRAIL.

 

Lucas Calzado

Director general de Organización y Talento

Licenciado en Derecho y Programa de Dirección General en el IESE Business School - University of Navarra. Formado en internacionalización de la empresa por ICEX, Digitalización en el sector productivo por Telefónica ED y Experiencia de Cliente por EOI.

Cuenta con una amplia experiencia en Renfe donde ha ocupado diversos puestos, entre ellos como director de Cercanías Madrid o director de Tecnología y Sistemas, así como director de Viajeros Urbanos e Interurbanos y gerente de área de Estaciones. Hasta su nombramiento era el director de Formación.

 

Teresa Torres Torres

Directora Xeral Económico-Financeira.

Economista, con ampla experiencia e un longo percorrido en finanzas e control de xestión.

Foi directora financeira en diversas empresas privadas e públicas.

No sector público tivo responsabilidades de dirección financeira, control de xestión, auditoría, tanto privada coma pública, e relacións con interventores e auditores, tanto do goberno estatal coma europeos.

No sector bancario, traballou como analista de riscos, financiamento empresarial (capital risco para EBT e empresas innovadoras, así como financiamento convencional), tanto en banca privada coma pública.

 

Manel Villalante i Llauradó

Director Xeral de Desenvolvemento e Estratexia da Entidade pública empresarial Renfe Operadora.

Enxeñeiro industrial e desde 2012 director de Mobilidade e Infraestruturas do Transporte Barcelona Regional Agencia de Desarrollo Urbano.

Con máis de 30 anos de experiencia en temas de mobilidade, infraestruturas e transportes, foi, entre outros postos, director xeral de Transporte Terrestre no Goberno de Catalunya, director xeral de Transporte Terrestre no Ministerio de Fomento, e ocupou diferentes cargos directivos en Ferrocarrís da Generalitat de Catalunya (FGC) entre 2004 e 2007, e en Transportes Metropolitanos de Barcelona (TMB), entre 2000 e 2004.

Foi tamén membro de diferentes Consellos de Administración como Renfe Operadora, TMB, FGC ou Consorcio Sagrera Alta Velocidad.

Actualmente dirixe o Posgrao en «Smart Mobility: Sistemas Inteligentes de Transporte» na Universidade Politécnica de Cataluña e foi profesor de Planificación e Economía do Transporte na mesma universidade.
 

José Luis Marroquín Mochales

Secretario Xeral e do Consello de Administración da Entidade pública empresarial Renfe Operadora.

Secretario dos consellos de administración das seguintes sociedades: Renfe Viajeros S.M.E., S.A., Renfe Mercancías S.M.E., S.A., Renfe Fabricación y Mantenimiento S.M.E., S.A. e Renfe Alquiler de Material Ferroviario S.M.E., S.A.
Secretario do Padroado da Fundación de los Ferrocarriles Españoles (Fundación dos Ferrocarrís Españois).

É licenciado en Dereito pola Universidade Complutense de Madrid e Avogado do Estado.

É funcionario do Corpo Superior de Avogados do Estado.

Incorporouse a RENFE como director de Asesoría Xurídica e secretario do Consello de Administración de RENFE en xullo de 1998.

Ocupou o cargo desde xaneiro de 2005.
 

Inmaculada Gutiérrez Carrizo

Directora xeral de Proxectos Internacionais do Grupo Renfe

Tamén é membro do Consello de Administración de Elipsos.

Inmaculada conta cunha ampla experiencia profesional, tanto no sector público coma no privado. Traballou para o Ministerio de Economía en España e ocupou diferentes cargos de responsabilidade relacionados coa política económica, a propiedade intelectual, a defensa da competencia e a eliminación de barreiras comerciais. Foi nomeada para diferentes cargos en institucións antimonopolio, reguladoras e de propiedade intelectual e publicou numerosos artigos sobre estas materias. Tamén ocupou o cargo de conselleira comercial da Embaixada de España para o Sueste dos Estados Unidos de 2014 a 2019. O seu coñecemento de ferramentas económicas para a análise de mercados levouna a desenvolver a súa carreira profesional traballando para consultoras económicas estadounidenses, asesorando a clientes de sectores industriais tan diversos como o comercio retallista, o financeiro (tarxetas de crédito), a enerxía, as telecomunicacións ou as infraestruturas e participando como experta en casos de litixio.

Inmaculada participa activamente no desenvolvemento e xestión de organizacións sen ánimo de lucro que apoian ás persoas con discapacidade intelectual, especialmente aos nenos con espectro autista.

A Sra. Gutiérrez é licenciada en Ciencias Económicas pola Universidade Complutense de Madrid e en 1992 obtivo oficialmente a praza de Economista e Experta en Comercio polo Goberno de España.

Manuel Sempere Luján

Director de Comunicación, Marca e Publicidade.

Xornalista. Diplomado en Marketing e Comercial polo Instituto de Directivos de Empresa.

Traballa como redactor en medios económicos, especializados e xeneralistas desde 1983 a 1987.

Traballa en distintos gabinetes de prensa, fundamentalmente en Telefónica de España, ata 1989, ano no que ingresa en Renfe, na área de Comunicación.

En 1995 é nomeado xefe de Prensa de Renfe, cargo no que permanece ata o seu nomeamento como director de Comunicación, Marca e Publicidade de Renfe en 2004 e ata 2009.

En 2010 abandona Renfe e comeza a traballar no sector privado, facéndose cargo das actividades de Comunicación e Relacións Institucionais en Ence Energía y Celulosa S.A., ata 2012. Ese ano volve a Renfe. Encadrado no departamento de Estudos e Proxectos como xerente de Promoción Comercial, volve á área de Comunicación como xerente da Área de Prensa e Redes Sociais, cargo no que permanece ata finais de 2018, cando é nomeado director de Marketing e Comercial de Renfe Viajeros. Permanece neste posto ata xullo de 2021, cando é nomeado director de Comunicación, Marca e Publicidade.

 

Sonia Araujo López

Directora xeral de Renfe Viajeros S.A.

Enxeñeira de Camiños, Canles e Portos pola Escola Politécnica Superior da Universidade de Madrid, Mestrado en Prevención de Riscos Laborais. Foi directora de Área de Negocio de AVE e outros servizos comerciais, entre setembro de 2019 e agosto de 2020, directora de Seguimento de Negocios e Transformación Dixital na Dirección Xeral de Operacións, entre setembro de 2018 e agosto de 2019. Anteriormente, traballou na Dirección de Sistemas de Renfe e en diferentes consultoras, IBM, PwC e Soluziona.

 

Joaquín del Moral Salcedo

Director xeral de Renfe Mercancías S.A.

Enxeñeiro Naval pola Escola Politécnica Superior da Universidade da Coruña.

Foi director xeral de Transporte Terrestre do Ministerio de Fomento, entre xaneiro de 2012 e xullo de 2018.

Tamén foi conselleiro de Renfe Viajeros e Renfe Mercancías, entre febreiro de 2014 e xuño de 2015. No Ministerio de Fomento, ocupou o cargo de subdirector xeral de Inspección perante Organismos Internacionais da Dirección Xeral de Transportes, entre xuño de 2008 e xaneiro de 2012, entre outros cargos.

Foi nomeado no cargo en setembro de 2018.
 

Francisco Javier Bujedo Mediavilla

Director Xeral de Renfe Fabricación y Mantenimiento S.A.

Formación académica: enxeñeiro industrial pola Escola de Enxeñeiros Industriais de Bilbao, enxeñeiro técnico industrial pola Escola Técnica Industrial de Santander.

En Renfe ocupou, entre outros, os postos de director de Servizos de Mercadorías na Dirección Xeral de Fabricación y Mantenimiento, director de Material da D.X. Servizos de Mercadorías e Loxística, director técnico de Material da Dirección Executiva de Mercadorías e Loxística ou director de Material da U.N. de Grandes Liñas.

Na súa experiencia externa, foi director xeral de Irvia Mantenimiento Ferroviario.

Entre 2014 e 2019 ocupou o posto de xerente da Área de Material e Desenvolvemento de Negocio en Renfe Alquiler de Material Ferroviario.

Ocupa o cargo desde febreiro de 2019.
 

Mª del Carmen Rincón Córcoles

Directora xeral de Renfe Alquiler de Material Ferroviario S.A.

Licenciada en Ciencias Económicas e Empresariais pola Universidade Complutense de Madrid. Desenvolveu a súa vida profesional en Renfe, Adif e Renfe, ocupando diversos cargos de responsabilidade dentro da área de Control de Xestión, Administración e Compras, tanto na Unidade de Negocio de Estacións Comerciais de Adif coma na Dirección Xeral de Renfe Mercancías. Desde abril de 2008, dirixiu o departamento de Control de Xestión e Compras de Renfe Mercancías. Tamén exerceu o cargo de conselleira en empresas como Emfesa S.A, Alfil Logistics S.A., Combiberia S.A. e RailSider Loxística Ferroviaria S.A.