Presidente

Isaías Táboas Suárez

Presidenta da entidade pública empresarial Renfe Operadora e das sociedades mercantís estatais Renfe Viajeros, Renfe Mercancías, Renfe Fabricación y Mantenimiento e Renfe Alquiler de Material Ferroviario.

Nado en Valencia, o 2 de marzo de 1958, e residente en Barcelona, é licenciado en Historia e obtivo diplomas de posgrao en Función Xerencial na Administración pública en ESADE e en Dirección de Marketing en EADA.

Desenvolveu a súa carreira profesional entre a Administración Pública e o sector privado. No sector público foi Secretario de Estado de Transporte (2010-2011), Secretario Xeral da Presidencia da Generalitat de Catalunya (2006-2010) e director do Gabinete do Ministro de Industria (2004-2006). Anteriormente foi director de Comunicación e Relacións Institucionais de Renfe e delegado de Patrimonio e Urbanismo en Cataluña e Aragón (1991-1996).

No ámbito privado, estivo ligado á Universitat Oberta de Catalunya como director de Editorial UOC e Eureca Media SL (1996-2004) e como director de proxectos (2012-2013).

Na actualidade era presidente do Consello Editorial do Observatorio das Ideas, ademais de socio fundador das compañías Global Transport Register S.L. e Global Line S.L.

Ocupou o cargo de presidente de Renfe Operadora desde xullo de 2018.

 

 

Equipo directivo

Pilar Oviedo Cabrillo

Directora Xeneral Adxunta á Presidencia da Entidade pública empresarial Renfe Operadora.

Licenciada en Ciencias Económicas e Empresariais pola Universidade de Deusto, desenvolveu a súa carreira profesional de xeito case íntegro en Renfe. Entre 1997 e 2004 desempeñou cargos con responsabilidades directivas relacionadas con funcións comerciais e de mercadotecnia. En 2004 pasou a ser directora corporativa de Compras e ao ano seguinte pasou tamén a asumir as funcións de xestión patrimonial.

Antes do seu nomeamento, ocupaba o cargo de directora de Compras e Patrimonio na Dirección Xeral Económico-Financeira da Entidade pública empresarial Renfe Operadora.
 

José Luis Cachafeiro Vila

Director Xeral de Operacións

Ángel Jiménez Gutiérrez

Director Xeral de Seguridade, Organización e Recursos Humanos da Entidade Pública Empresarial Renfe Operadora.

Licenciado en Socioloxía pola Universidade Complutense de Madrid, na actualidade era responsable da Xerencia da Área de Estudos, na Dirección Xeral de Desenvolvemento e Estratexia da EPE dende 2017. Entre 2012 e 2017 tamén foi xerente da Área de Estudos de Mercado e Promoción Comercial e Xerente de Área de Análise e Proxectos na Dirección Xeral de Viajeros. Anteriormente, foi director xeral de Seguridade, Organización e Recursos Humanos da empresa e director xeral de Seguridade, Organización e Recursos Humanos, Internacional e Relacionais con Adif, entre 2004 e 2012. Cunha longa traxectoria en Renfe, tamén foi director de Organización, Comunicación e Desenvolvemento de Recursos Humanos, director de Comunicación Interna na área de Recursos Humanos, así como do Gabinete de Prensa da compañía, entre outras responsabilidades.
 

Teresa Torres Torres

Directora Xeral Económico-Financeira

Manel Villalante i Llauradó

Director Xeral de Desenvolvemento e Estratexia da Entidade pública empresarial Renfe Operadora.

Enxeñeiro industrial e desde 2012 director de Mobilidade e Infraestruturas do Transporte Barcelona Regional Agencia de Desarrollo Urbano. Con máis de 30 anos de experiencia en temas de mobilidade, infraestruturas e transporte, foi, entre outros cargos, director xeral de Transporte Terrestre no Goberno de Catalunya, director xeral de Transporte Terrestre no Ministerio de Fomento e ocupou diferentes cargos directivos en Ferrocarriles de la Generalitat de Catalunya (FGC) entre 2004 e 2007, e en Transportes Metropolitanos de Barcelona (TMB), entre 2000 e 2004. Tamén foi membro de distintos Consellos de Administración como Renfe Operadora, TMB, FGC ou Consorcio Sagrera Alta Velocidad. Actualmente dirixe o Posgrao en «Smart Mobility: Sistemas Inteligentes de Transporte» na Universidade Politécnica de Cataluña e foi profesor de Planificación e Economía do Transporte na mesma universidade.
 

José Luis Marroquín Mochales

Secretario Xeral e do Consello de Administración da Entidade pública empresarial Renfe Operadora.

Secretario de los Consejos de Administración de las siguientes sociedades: Renfe Viajeros S.M.E., S.A., Renfe Mercancías S.M.E., S.A., Renfe Fabricación y Mantenimiento S.M.E., S.A. e Renfe Alquiler de Material Ferroviario S.M.E., S.A.
Secretario do Padroado da Fundación de los Ferrocarriles Españoles (Fundación dos Ferrocarrís Españois).

É licenciado en Dereito pola Universidade Complutense de Madrid e Avogado do Estado.

É funcionario do Corpo Superior de Avogados do Estado.

Incorporouse a RENFE como director de Asesoría Xurídica e secretario do Consello de Administración de RENFE en xullo de 1998.

Ocupou o cargo desde xaneiro de 2005.
 

Manuel Sempere Luján

Director de Comunicación, Marca e Publicidade

Sonia Araujo López

Directora Xeral de Renfe Viajeros S.A.

Joaquín del Moral Salcedo

Director Xeral de Renfe Mercancías S.A.

Enxeñeiro Naval pola Escola Politécnica Superior da Universidade da Coruña.

Foi director xeral de Transporte Terrestre do Ministerio de Fomento, entre xaneiro de 2012 e xullo de 2018.

Tamén foi conselleiro de Renfe Viajeros e Renfe Mercancías, entre febreiro de 2014 e xuño de 2015. No Ministerio de Fomento, ocupou o cargo de subdirector xeral de Inspección perante Organismos Internacionais da Dirección Xeral de Transportes, entre xuño de 2008 e xaneiro de 2012, entre outros cargos.

Foi nomeado no cargo en setembro de 2018.
 

Francisco Javier Bujedo Mediavilla

Cargo actual

Director Xeral de Renfe Fabricación y Mantenimiento S.A.

Formación académica, Ingeniero Industrial por la Escuela de Ingenieros Industriales de Bilbao., IngenieroTécnico Industrial por la Escuela Técnica Industrial de Santander.

En Renfe ocupou, entre outros, os postos de director de Servizos de Mercadorías na Dirección Xeral de Fabricación y Mantenimiento, director de Material da D.X. Servizos de Mercadorías e Loxística, director técnico de Material da Dirección Executiva de Mercadorías e Loxística ou director de Material da U.N. de Grandes Liñas. Na súa experiencia externa, foi director xeral de Irvia Mantenimiento Ferroviario.

Entre 2014 e 2019 ocupou o posto de xerente da Área de Material e Desenvolvemento de Negocio en Renfe Alquiler de Material Ferroviario.

Ocupa o cargo desde febreiro de 2019.
 

Mª Carmen Rincón Córcoles

Directora General de Renfe Alquiler de Material Ferroviario S.A.