Apoderados en Renfe Alquiler de Material, S.M.E. S.A.

 

 • Nome do/s apoderado/s: D. Isaías Táboas Suárez.
 • Data de outorgamento: 19 xullo 2018.
 • Data de inscrición: 14 agosto 2018.
 • Datos da inscrición: Rexistro Mercantil de Madrid, tomo 33.616, folio 38, inscrición 18, folla M-581393.
 • Data da escritura: 25 xullo 2018.
 • Notario: D. José Manuel Senante Romero.
 • Número de protocolo: 1.905.
   

 • Nome do/s apoderado/s: D.ª María del Carmen Rincón Córcoles.
 • Data de outorgamento: 30 setembro 2020.
 • Data de inscrición: 27 outubro 2020.
 • Datos da inscrición: Rexistro Mercantil de Madrid, tomo 39.734, folio 188, inscrición 31, folla M-581393.
 • Data da escritura: 15 outubro 2020.
 • Notario: D. Tomás Pérez Ramos.
 • Número de protocolo: 5.212
   

 • Nome do/s apoderado/s: D. Agustín Altemir Allueva.
 • Data de outorgamento: 19 decembro 2018.
 • Data de inscrición: 22 xaneiro 2019.
 • Datos da inscrición: Rexistro Mercantil de Madrid, tomo 33.616, folio 216, inscrición 22, folla M-581393.
 • Data da escritura: 9 xaneiro 2019.
 • Notario: D. Tomás Pérez Ramos.
 • Número de protocolo: 74
   

 • Nome do/s apoderado/s: D. Jose Luis Marroquín Mochales e D.ª Teresa Torres Torres.
 • Data de outorgamento: 28 xullo 2021.
 • Data de inscrición: 10 agosto 2021.
 • Datos da inscrición: Rexistro Mercantil de Madrid, tomo 39.734, folio 19, inscrición 37, folla M-581393.
 • Data da escritura: 29 xullo 2021.
 • Notario: D. Tomás Pérez Ramos.
 • Número de protocolo: 6.215
   

 • Nome do/s apoderado/s: D. Ángel Jimenez Gutierrez e D. Jerónimo Robledo Morales.
 • Data de outorgamento: 28 de xullo de 2021.
 • Data de inscrición: 10 agosto 2021.
 • Datos da inscrición: Rexistro Mercantil de Madrid, tomo 39.734, folio 192, inscrición 37, folla M-581393.
 • Data da escritura: 29 xullo 2021.
 • Notario: D. Tomás Pérez Ramos.
 • Número de protocolo: 6.215
   

 • Nome do/s apoderado/s: D. Ángel Jiménez Gutiérrez, D. Raúl Blanco Aira, D. Vicente Camarena Miñana, D. Teresa Torres Torres.
 • Data de outorgamento: 28 xullo 2021.
 • Data de inscrición: 10 agosto 2021.
 • Datos da inscrición: Rexistro Mercantil de Madrid, tomo 39.734, folio 192, inscrición 37, folla M-581393.
 • Data da escritura: 29 xullo 2021.
 • Notario: D. Tomás Pérez Ramos.
 • Número de protocolo: 6.215
   

 • Nome do/s apoderado/s: D.ª Teresa Torres Torres, D. Francisco Rodríguez Herrera, D. Luis Alberto Larpa Melús, D. Miguel Ángel Mengual Poza, D. Jose Luis Ramiro Llorente, D. Misael Rabanillo Rueda, D. Diego Arribas Torres, D. Aurelio Bautista González.
 • Data de outorgamento: 28 xullo 2021.
 • Data de inscrición: 10 agosto 2021.
 • Datos da inscrición: Rexistro Mercantil de Madrid, tomo 39.734, folio 192, inscrición 37, folla M-581393.
 • Data da escritura: 29 xullo 2021.
 • Notario: D. Tomás Pérez Ramos.
 • Número de protocolo: 6.215