Consello de administración de Renfe Alquiler de Material, S.M.E. S.A.

 

  • Presidente: D. Isaías Táboas Suárez
  • Conselleiro: D. Francisco Bonache Córdoba
  • Conselleiro: D.ª Carmen Vélez Sánchez
  • Conselleira:  D.ª Tamara de San Teodoro Rodrigo
  • Conselleira:  D.ª María Esther Castillo Díez
  • Conselleira:  D.ª Carmen Yagüe Nodal
  • Conselleiro: D. Álvaro Navareño Rojo
  • Vicesecretaria non conselleira: D.ª María Puente Peláez
  • Secretario non conselleiro D. José Luís Marroquín Mochales.