Datos xerais:

  • Código DIR3 Unidade:
  • www.renfe.com
  • Renfe Alquiler de Material Ferroviario, S.M.E. S.A.

Funcións

Ten por obxecto a prestación dos servizos ferroviarios de venda, alugueiro ou calquera outra forma de posta a dispor de material rodante do que é titular, así como das súas instalacións, da xestión e explotación do material rodante de terceiros, ademais de prestación doutros servizos ou actividades complementarias ou vinculadas a estes.