Apoderados en Renfe Ingeniería y Mantenimiento, SME S.A.

 

 • Nome do/s apoderado/s: Don Ángel Jiménez Gutiérrez, Don Raúl Blanco Aira e Don Vicente Camarena Miñana.
 • Data de outorgamento: 28 xullo 2021.
 • Data de inscrición: 14 setembro 2021.
 • Datos da inscrición: Rexistro Mercantil de Madrid, tomo 38.074, folio 28, inscrición 65, folla M-575735.
 • Data da escritura: 28 xullo 2021.
 • Notario: D. Tomás Pérez Ramos.
 • Número de protocolo: 6180/2021.
   

 • Nome do/s apoderado/s: D. José Luis Marroquín Mochales.
 • Data de outorgamento: 28 xullo 2021.
 • Data de inscrición: 6 setembro 2021.
 • Datos da inscrición: Rexistro Mercantil de Madrid, tomo 3.8074, folio 24, inscrición 63, folla M-575735.
 • Data da escritura: 28 xullo 2021.
 • Notario: D. Tomás Pérez Ramos.
 • Número de protocolo: 6178/2021.
   

 • Nome do/s apoderado/s: Doña Teresa Torres Torres, Don Francisco Rodríguez Herrera, Don Luis Alberto Larpa Melús, Don Miguel Ángel Mengual Poza, Don José Luis Ramiro Llorente, Don Misael Rabanillo Rueda, Don Diego Arribas Torres, Don Aurelio Bautista Gonzalez.
 • Data de outorgamento: 28 xullo 2021.
 • Data de inscrición: 6 setembro 2021.
 • Datos da inscrición: Rexistro Mercantil de Madrid, tomo 38.074, folio 26, inscrición 64, folla M-575735.
 • Data da escritura: 28 xullo 2021.
 • Notario: D. Tomás Pérez Ramos.
 • Número de protocolo: 6179/2021
   

 • Nome do/s apoderado/s: D. Isaías Táboas Suárez, D. José Luis Cachafeiro Vila e D. Javier Bujedo Mediavilla.
 • Data de outorgamento: 2 outubro 2019.
 • Data de inscrición: 14 novembro 2019.
 • Datos da inscrición: Rexistro Mercantil de Madrid, tomo 38.074, folio 14, inscrición 52, folla M-575735.
 • Data da escritura: 22 outubro 2019.
 • Notario: D. Tomás Pérez Ramos.
 • Número de protocolo: 5448/2019.
   

 • Nome do/s apoderado/s: D. Javier Bujedo Mediavilla.
 • Data de outorgamento: 2 outubro 2019.
 • Data de inscrición: 7 novembro 2019.
 • Datos da inscrición: Rexistro Mercantil de Madrid, tomo 38.074, folio 18, inscrición 55, folla M-575735.
 • Data da escritura: 22 outubro 2019.
 • Notario: D. Tomás Pérez Ramos.
 • Número de protocolo: 5452/2019.
   

 • Nome do/s apoderado/s: Don Ángel Jiménez Gutiérrez e Don Jerónimo Robledo Morales.
 • Data de outorgamento: 28 xullo 2021.
 • Data de inscrición: 6 setembro 2021.
 • Datos da inscrición: Rexistro Mercantil de Madrid, tomo 38.074, folio 29, inscrición 66, folla M-575735.
 • Data da escritura: 28 xullo 2021.
 • Notario: D. Tomás Pérez Ramos.
 • Número de protocolo: 6181/2021.