Consello de administración de Renfe Ingeniería y Mantenimiento, S.M.E. S.A.

 

 • Presidente: D. Raül Blanco Díaz
 • Conselleiros:
  • D. Jordi Prat Soler
  • D. Manuel Gómez Acosta
  • Dª. Ana Cristina Trifón Arévalo
  • D. Francisco Javier González Matesanz
  • Dª. Esther Castillo Díez
  • Dª María Mercedes Trallero Sevillano
  • Dª Ana María Freire Veiga
 • Secretario non conselleiro:  D. Joaquim Hortalà i Vallvé
 • Vicesecretaria non conselleira: Dª. Mª Uriel Sevillano Rodríguez