Apoderados en Renfe Mercancías, S.M.E. S.A.

 

 • Nome do/s apoderado/s: Don Ángel Jiménez Gutiérrez, Don Raúl Blanco Aira e Don Vicente Camarena Miñana.
 • Data de outorgamento: 27 xullo 2021.
 • Data de inscrición: 14 setembro 2021.
 • Datos da inscrición: Rexistro Mercantil de Madrid, tomo 38.107, folio 60, inscrición 79, folla M-575734.
 • Data da escritura: 28 xullo 2021.
 • Notario: D. Tomás Pérez Ramos.
 • Número de protocolo: 6173/2021.
   

 • Nome do/s apoderado/s: D. José Luis Marroquín Mochales.
 • Data de outorgamento: 27 xullo 2021.
 • Data de inscrición: 14 setembro 2021.
 • Datos da inscrición: Rexistro Mercantil de Madrid, tomo 38.107, folio 57, inscrición 77, folla M-575734.
 • Data da escritura: 28 xullo 2021.
 • Notario: D. Tomás Pérez Ramos.
 • Número de protocolo: 6171/2021.
   

 • Nome do/s apoderado/s: Don Ángel Jiménez Gutiérrez e Don Jerónimo Robledo Morales.
 • Data de outorgamento: 27 xullo 2021.
 • Data de inscrición: 14 setembro 2021.
 • Datos da inscrición: Rexistro Mercantil de Madrid, tomo 38.107, folio 56, inscrición 76, folla M-575734.
 • Data da escritura: 28 xullo 2021.
 • Notario: D. Tomás Pérez Ramos.
 • Número de protocolo: 6170/2021.
   

 • Nome do/s apoderado/s: D. Isaías Táboas Suárez, D. José Luis Cachafeiro Vila.
 • Data de outorgamento: 1 outubro 2019.
 • Data de inscrición: 12 decembro 2019.
 • Datos da inscrición: Rexistro Mercantil de Madrid, tomo 38.107, folio 39, inscrición 50 con folla M-575734.
 • Data da escritura: 22 outubro 2019.
 • Notario: D. Tomás Pérez Ramos.
 • Número de protocolo: 5438/2019.
   

 • Nome do/s apoderado/s: D. Joaquín del Moral Salcedo.
 • Data de outorgamento: 29 setembro 2020.
 • Data de inscrición: 29 outubro 2020.
 • Datos da inscrición: Rexistro Mercantil de Madrid, tomo 38.107, folio 48, inscrición 64 con folla M-575734.
 • Data da escritura: 8 outubro 2020.
 • Notario: D. Tomás Pérez Ramos.
 • Número de protocolo: 5060/2020.
   

 • Nome do/s apoderado/s: Doña Teresa Torres Torres, Don Francisco Rodríguez Herrera, Don Luis Alberto Larpa Melús, Don Miguel Ángel Mengual Poza, Don José Luis Ramiro Llorente, Don Misael Rabanillo Rueda, Don Diego Arribas Torres, Don Aurelio Bautista González.
 • Data de outorgamento: 27 xullo 2021.
 • Data de inscrición: 14 setembro 2021.
 • Datos da inscrición: Rexistro Mercantil de Madrid, tomo 38.107, folio 59, inscrición 78, folla M-575734.
 • Data da escritura: 28 xullo 2021.
 • Notario: D. Tomás Pérez Ramos.
 • Número de protocolo: 6172/2021