Consello de administración de Renfe Mercancías, S.M.E. S.A.

 

 • Presidente: D. Isaías Táboas Suárez
 • Conselleiro: D. Javier Anibarro García
 • Conselleiro: D. Joan Torres Carol.
 • Conselleiro: D. Álvaro Rodríguez Dapena.
 • Conselleiro: D. Jordi Xuclà Costa.
 • Conselleiro:  D.Antonio González Rodríguez.
 • Conselleiro:  Dª. Teresa Cunillera Mestres
 • Conselleiro:  D. Ángel del Monte Pérez
 • Conselleiro: D. Gonzalo Díaz García
 • Vicesecretaria non conselleira: D.ª Mª Uriel Sevillano Rodríguez
 • Secretario non conselleiro D. José Luís Marroquín Mochales.