Datos xerais:

  • Código DIR3 Unidade:
  • www.renfe.com
  • Renfe Mercancías, S.M.E. S.A.

Funcións

Ten por obxecto social a prestación de servizos de transporte de mercadorías por ferrocarril como operador loxístico ferroviario, capaz de xestionar ou participar en calquera cadea de loxística integral, tanto nacional coma internacional, así como a prestación doutros servizos ou actividades complementarias ou vinculadas ao transporte ferroviario de mercadorías.