Joaquín del Moral Salcedo

Director Xeral de Renfe Mercancías

Mateo Lisón Martínez

Xerente de Área de Seguridade

Juan A. Tejero Roldán

Xerente de Área de Organización e RR. HH.

Fátima M.ª Faustino Custodio

Xerente de Asesoría Xurídica

Rocío Huerta Leiva

Xefa de Área de Coordinación e Xestión

Sara Gil Ferreras

Xerente de Área de Empresas Participadas e Desenvolvemento de Novo Negocio

Óscar Pérez-Serrano Funez

Xerente de Sistemas e Tecnoloxías da Operación

Francisco Cañamero Palacios

Director comercial

Moisés Mata García

Director de Control de Xestión e Compras

Eduardo No

Director de produción

Alejandro Huergo Luz

Xerente de Área de Marketing

M.ª Elena Barbo Poza

Xerente de Área de Servizos ao Cliente

M.ª Jesús Larriba Laguna

Xerente de Mercado de Automóbil

Julio Carazo Redondo

Xerente de Mercado de Multiproduto

Julián Mata Benselán

Xerente de Mercado de Intermodal

Bruno González Menéndez

Xerente de Mercado de Siderúrxicos