Consello de administración de Renfe Viajeros, S.M.E. S.A.

 

 • Presidente: D. Raül Blanco Díaz
 • Conselleiros:
  • D. Jordi Prat Soler
  • D. Manuel Gómez Acosta
  • D. Enrique Rubio Herrera
  • Dª Ana Cristina Trifón Arévalo
  • Dª Ana de los Ángeles Marín Andreu
  • D. Francisco Javier González Matesanz
  • D. David Pérez Martín
 • Secretario non conselleiro: D. José Luis Marroquín Mochales
 • Vicesecretaria non conselleira: Dª Mª Uriel Sevillano Rodríguez