Consello de administración de Renfe Viajeros, S.M.E. S.A.

 

 • Presidente: D. Raül Blanco Díaz
 • Conselleiros:
  • D. Pedro José Gálvez Muñoz
  • D. José Teófilo Serrano Beltrán
  • Dª. Cristina Tarrero Martos
  • Dª. Elena Espinosa Mangana
  • D. Manuel Nadal Farreras
  • D. Isaías Táboas Suárez
 • Secretario non conselleiro: D. José Luis Marroquín Mochales
 • Vicesecretaria non conselleira: Dª. Mª Uriel Sevillano Rodríguez