Consello de administración de Renfe Viajeros, S.M.E. S.A.

 

  • Presidente: D. Isaías Táboas Suárez
  • Conselleira: D.ª Anna Balletbó i Puig
  • Conselleira: D.ª Elena Espinosa Mangana
  • Conselleiro: D. José Teófilo Serrano Beltrán
  • Conselleiro: D. Pedro José Gálvez Muñoz.
  • Conselleira: D.ª María Cristina Tarrero Martos
  • Conselleiro: D. Iván González Espina
  • Conselleiro: D. Manuel Nadal Farreras
  • Vicesecretaria non conselleira: D.ª Mª Uriel Sevillano Rodríguez
  • Secretario non conselleiro D. José Luís Marroquín Mochales.