Datos xerais:

  • Código DIR3 Unidade:
  • www.renfe.com
  • Renfe Viajeros, S.M.E. S.A.

Funcións

Ten por obxecto social a prestación de servizos de transporte de viaxeiros por ferrocarril, nacionais e internacionais, a mediación na prestación de calquera servizo turístico, organización, oferta e/ou comercialización de viaxes combinadas ou produtos turísticos, así como a prestación doutros servizos ou actividades complementarias vinculadas ao transporte ferroviario.