O proxecto de liberalizar o transporte ferroviario marcou a nosa historia. Nacemos en 2005 da escisión da antiga RENFE en dúas empresas con competencias ben diferenciadas. Nós seremos a Operadora, a encargada de prestar o servizo de transporte de viaxeiros e mercancías, e Adif será a responsable de administrar a infraestrutura ferroviaria.

Grazas a este contexto, puidemos optimizar a nosa especialización e reafirmarnos nos valores que conforman o noso ADN: liderado, excelencia empresarial, proximidade ao cliente e compromiso coa calidade, a seguridade, a eficiencia enerxética e a innovación, sen esquecer a vocación de servizo público dun modo de transporte que quere ser de todos e para todos, máis alá de calquera fronteira.

Con 5000 trens que circulan cada día en España, máis de 500 millóns de viaxeiros ao ano, cerca de 15 000 empregados comprometidos co seu traballo e os máis destacados índices de puntualidade, calidade e satisfacción, en Renfe traballamos para que o tren sexa o protagonista da mobilidade en España e, ao mesmo tempo, ampliar o noso negocio e traspasar fronteiras. 

O intenso traballo realizado desde entón converteunos nunha das empresas protagonistas do ferrocarril no mundo e dotounos dunha importante proxección internacional, que se incrementará máis aínda coa liberalización do sector ferroviario en Europa nestes próximos anos.

Como empresa maximizamos os beneficios da sustentabilidade propia deste medio de transporte e apostamos decididamente pola transformación tecnolóxica e dixital, piares que farán de Renfe un operador global de referencia máis alá do mercado ferroviario.

 

O noso modelo de negocio

En 2012 Renfe Operadora quedou constituída como cabeceira dun grupo de sociedades creadas por real decreto, precisamente para seguir avanzando no proceso de liberalización do modo ferroviario e de apertura á competencia. De forma resumida, a organización posta en marcha implicou a creación de catro sociedades mercantís estatais cuxo capital pertence integramente a Renfe Operadora, que mantén a súa natureza xurídica de entidade pública empresarial.

O actual esquema societario preséntase de maneira resumida no seguinte gráfico:

 

Organizamos a nosa actividade en cinco sociedades anónimas (Renfe Viajeros, Renfe Mercancías, Renfe Fabricación y Mantenimiento, Renfe Alquiler de Material e Renfe Proyectos Internacionales) e unha entidade pública empresarial: Renfe Operadora

Para máis información sobre as nosas cifras, podes consultar a nosa área de Información Económica y de Actividad
 

 

80 anos de tren en España

Os nosos comezos, os do tren en España, remóntanse a hai 80 anos, cando se acometeu un proceso de reconstrución e nacionalización da industria do ferrocarril no noso país que deu lugar á Rede Nacional de Ferrocarrís Españois no ano 1941.

A partir daquel momento, comezaron os traballos para a substitución paulatina do sistema de vapor por un sistema eléctrico. Seguiuno o primeiro Talgo comercial e as primeiras locomotoras diésel. A renovación tecnolóxica marcou a evolución nos anos cincuenta.

A partir de mediados da década dos sesenta, comeza a modernización da infraestrutura e, a comezos da década dos oitenta, España acomete unha das principais decisións estratéxicas para o futuro do ferrocarril coa aposta, por unha parte, pola creación dos grandes núcleos de Cercanías e, por outra, polo desenvolvemento dunha rede de infraestruturas de alta velocidade que culminará en 1992 coa inauguración do Ave Madrid-Sevilla, e que se desenvolverá definitivamente a partir da década de 2000 ata a actualidade.

Renfe é hoxe unha operadora de transporte de primeiro nivel mundial, independente da xestión de infraestruturas desde o ano 2005 e, polo tanto, plenamente adaptada ao escenario de liberalización en Europa.