Plataforma integral de mobilidade como servizo

A innovación, a disrupción e a transformación dixital capacitaron distintos actores para xerar novos modelos de negocio e revolucionar o ecosistema da mobilidade. Queremos ser esa plataforma integral de Movilidad como Servicio, de referencia nacional e internacional, orientada a cubrir as necesidades dos nosos clientes B2C, B2B e B2A (Business to Administration).

A través da plataforma dixital RaaS (Renfe as a Servide), ofreceremos servizos de mobilidade porta a porta, con pagamento único integrado, utilizando medios de transporte públicos e privados, con servizos adicionais á viaxe, e dirixida a usuarios de dispositivos móbiles que poderán realizar todo sen saíren dunha única app.

Un exemplo do esforzo en dixitalización no ámbito interno, TabTren, un proxecto que permitiu facilitar o acceso á documentación dos nosos 5200 maquinistas.

Os maquinistas deben portar numerosos documentos no seu traballo diario. A entrega física de documentación e a confirmación da súa recepción pode orixinar dificultades e desfase na información. Ante este reto, a solución foi implantar unha plataforma de mobilidade integral que inclúe os propios dispositivos (tabletas, beacons etc.), así como unha app que xestiona a información coa que vai traballar cada maquinista.
A solución TabTren consiste basicamente nunha app e unha aplicación web que dixitalizan todos os procesos e a documentación. O resultado é un salto cualitativo e cuantitativo en termos de eficiencia global do servizo.

Open Data

Creamos o noso portal de Open Data para ordenar a información sobre o noso grupo que consideramos de utilidade pública e facilitarlles así o acceso a terceiros. O portal data.renfe.es contén 47 conxuntos de datos accesibles e descargables, entre os que se encontran as nosas estacións (con información comercial e técnica), datos sobre viaxeiros de Cercanías por franxas horarias ou fichas de trens de toda a nosa frota.

É unha primeira versión cun conxunto acoutado de información para, sobre esa base, ir perfeccionando nun proxecto de desenvolvemento de software o portal definitivo co conxunto de datos máis amplo.