A nosa contribución ao desenvolvemento sustentable do país en termos económicos supera os 3000 millóns de euros. Xeramos máis de 15 000 empregos de forma directa e 14 800 de forma indirecta, mediante a contratación de servizos. Realizamos contribucións sociais por valor de 47,2 millóns de euros, investimos na comunidade 12,9 millóns de euros e contratamos a centros especiais de emprego por valor de 11,7 millóns de euros

Nos últimos anos reducimos a nosa pegada de carbono un 88 %, ata deixala en 5,54 g de CO2 por unidade transportada; a nosa intensidade enerxética (eficiencia enerxética-Wh por unidade de transporte) é de 94,8 Wh/UT; o 77,9 % da enerxía consumida na tracción dos nosos trens é de enerxía renovable, con certificación de orixe e temos un impacto mínimo na biodiversidade de 0,26 km² de superficie ocupada.

Intentamos estar sempre vinculados estreitamente ao terceiro sector, apoiando e difundindo a mensaxe das principais ONG que loitan no mundo contra a fame, a pobreza infantil ou a defensa do medio ambiente.

Colaboramos con diferentes entidades en distintos ámbitos da acción social; con centros especiais de emprego, a Organización Nacional de Transplantes, a Cruz Vermella ou a Fundación ONCE, contra a violencia de xénero ou a prol da inclusión.

Pódense consultar todas estas accións no Informe de responsabilidade social e goberno corporativo de Renfe.