O noso capital humano é o noso outro gran piar e principal impulsor de cambio empresarial. O noso compromiso en materia de responsabilidade social corporativa concrétase en políticas para garantir a igualdade de oportunidades, a promoción da formación, o fomento da conciliación, a prevención de riscos laborais, a vixilancia da saúde e a seguridade das persoas.

 

Igualdade

O noso Plan de igualdade, elaborado coa representación dos traballadores e incorporado á normativa laboral do Grupo, establece medidas fundamentais para avanzar en igualdade, como a integración da perspectiva de xénero na xestión.

Descarga o noso I Plan de igualdade (pdf)

Por cuestións históricas, o ferrocarril foi un sector moi masculinizado. En Renfe estamos traballando activamente nunha estratexia para feminizar o cadro de persoal da nosa empresa e aumentar o ritmo de incorporación das mulleres, visibilizando aínda máis, se é posible, o importante traballo que sempre desempeñaron e estudando a posibilidade de implantar programas dirixidos expresamente a mulleres, incidindo naqueles colectivos nos que a súa presenza é menor: maquinistas, persoal de talleres ou en actividades relacionadas con ciencia, tecnoloxía, enxeñería e matemáticas.

A Mesa Técnica de Igualdade e Aspectos Sociolaborais do Grupo Renfe, que emana da sinatura do noso II Convenio colectivo, é un grupo de traballo que está abordando coa representación legal dos traballadores temas que permitan avanzar en materia de conciliación e igualdade. Entre outras medidas, prevese crear unha bolsa horaria de ata un 5 % da xornada anual para o coidado e atención de maiores, persoas con discapacidade e fillos menores.

Esta medida sumarase ás que xa forman parte da nosa normativa, tales como: horario flexible, posibilidade de escoller quendas, xornada continuada, redución de xornada para o coidado dun menor de 12 anos, preferencia na elaboración dos calendarios de vacacións ou reserva do posto de traballo para as excedencias por coidado de persoas dependentes.
 

Diversidade

Estamos inmersos nun proceso de transformación cultural para xerar entre os nosos máis de 14 000 empregados un contorno de inclusión a través da diversidade, desde unha perspectiva de xénero, cultural, profesional e xeracional.
 

O noso compromiso cos empregados lévanos a traballar, ademais, pola extensión dos beneficios sociais e os avances en conciliación real.
Algúns destes beneficios sociais son garantías complementarias ás prestacións da Seguridade Social en situación de incapacidade temporal, programas de formación, redución no prezo dos billetes de tren ou seguros de accidente e vida.

A saúde e a seguridade laboral forman parte do noso ADN. Levamos anos centrados en campañas preventivas en saúde para os nosos empregados. Asinamos un acordo coa Fundación Española do Corazón e somos unha “empresa cardiosaudable”. Instalamos desfibriladores en oficinas, talleres e estacións de Cercanías.

E como non hai maior prevención para a saúde ca o deporte, implicamos os nosos traballadores nas principais carreiras populares nas que, ademais, haxa un obxectivo social, como a Carreira da Muller, a Carreira do Corazón e a Trailwalker de Intermón Oxfam.