A ética e a transparencia son sinais da identidade de Renfe.

Dotámonos de diversas ferramentas e políticas que nos permiten facer unha xestión empresarial ética: código de conduta, canle de denuncia, portal da transparencia, código de conduta da Organización Mundial do Turismo, Pacto mundial de Nacións Unidas…, entre outras.

Desde 2005 somos asinantes do Pacto mundial, unha iniciativa internacional proposta por Nacións Unidas cuxo obxectivo é conseguir un compromiso voluntario das entidades en responsabilidade social, por medio da implantación de dez principios baseados en dereitos humanos, laborais, medioambientais e de loita contra a corrupción.

Desde 2017 estamos adscritos ao Código ético mundial para o turismo da Organización Mundial do Turismo (OMT). Este código é un marco fundamental de referencia para o turismo responsable e sustentable. Dirixido por igual a gobernos, empresas turísticas, comunidades e turistas, o seu obxectivo é axudar a maximizar os beneficios do sector, minimizando á vez as súas posibles consecuencias negativas para o medio ambiente, o patrimonio cultural e as sociedades do mundo.