Flexibilidade

Ofrecemos a máxima flexibilidade na venda e no alugamento do noso material, a través de arrendamentos puntuais ou durante longos períodos de tempo, para adaptarnos ás necesidades dos nosos clientes e que poidan obter o máximo proveito das vantaxes do alugamento.

Personalización

Axustámonos ás solicitudes dos nosos clientes e ofrecemos as solucións personalizadas que mellor se adapten ás súas necesidades.

Ampla frota

Contamos cunha extensa frota que cobre a maior parte das necesidades do mercado de transporte por ferrocarril.
Entrega inmediata e vehículo de substitución

Ao posuír a frota en propiedade, podemos poñer á disposición dos nosos clientes de forma inmediata o material que precisen en función das súas necesidades.

A amplitude da nosa frota permítenos ofrecer, durante o alugamento, vehículos de substitución para optimizar a dispoñibilidade do material.

Servizo integral con mantemento

Alugamos o noso material incluíndo todos os servizos de mantemento necesarios para que os nosos clientes reciban un servizo completo que lles permita centrarse na súa actividade.

A nosa experiencia en realización de mantemento pesado e lixeiro, así como un gran número de pezas de parque e de repostos garanten a alta dispoñibilidade dos nosos vehículos.

Rede de talleres e asistencia técnica 24 h

Dispoñemos dunha extensa rede de máis de 50 talleres e puntos de asistencia distribuídos por toda a nosa xeografía peninsular que nos permite ofrecer unha rápida resposta e evitar movementos innecesarios para realizar o mantemento.

Os nosos equipos de asistencia técnica están dispoñibles as 24 horas para atender todo tipo de incidencias que poidan xurdir durante a operación.

Asesoramento

A dilatada experiencia do noso persoal e o apoio do grupo de empresas do que formamos parte permítenos ofrecer un asesoramento profesionalizado de alta calidade, axudando os nosos clientes a encontrar a mellor solución en cada caso.

Adaptación de frota

Dispoñemos do soporte de enxeñería necesario para acometer proxectos de transformación de vehículos, de forma que o cliente conte cun material que se adapte ás súas necesidades.

Garantía de marca

A solidez, experiencia e prestixio profesional do grupo empresarial do que formamos parte garante a solvencia e calidade dos nosos servizos