• Enxeñería de produto: apoio técnico á compra do parque e seguimento e deseño da fabricación de trens.
  • Enxeñería de mantemento: definición e modificación dos plans de mantemento, asegurando condicións óptimas de seguridade e fiabilidade, con mínimo tempo de estadía.
  • Enxeñería de proceso: definición do modelo de xestión de produción homoxéneo e centralizado para a mellora da produtividade.
  • Enxeñería I+D+i: desenvolvemento de expertos en compoñentes.
  • Enxeñería de calidade: auditorías do mantemento.
  • Enxeñería de cualificación: certificacións de provedores e servizos externos.
  • Sistemas de información: definición funcional para a compra de sistemas de soporte.
  • Enxeñería de planta: deseño da distribución de planta talleres.